Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00413 008521 20634739 na godz. na dobę w sumie
Czucie i Wiara.  Mistyczna koncepcja Mickiewicza na przykładzie liryki lozańskiej. - ebook/pdf
Czucie i Wiara. Mistyczna koncepcja Mickiewicza na przykładzie liryki lozańskiej. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 132
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-935993-2-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-9%), audiobook).

Czy Mickiewicz był Mistykiem? - to pytanie jest kluczem do pełnego zrozumienia dzieł naszego Wieszcza. A dlaczego? Jak przedstawia Radosław Lemański autor publikacji 'Czucie i Wiara. Mistyczna koncepcja Mickiewicza na przykładzie liryki lozańskiej', to właśnie duchowe poszukiwania poety są kluczem do pełnego zrozumienia jego dzieł, ale i działań, zwłaszcza w późniejszym okresie jego 'życio - pisania'. W powszechnej świadomości sam termin 'mistycyzm' nie przystaje do naszego największego poety, którego wizerunek kreślony jest przez dziesięciolecia w ten sam, mechaniczny, „narodowy” sposób. Poprzez to obraz poety coraz bardziej się cementuje w powszechnej świadomości i tworzy się kamienny posąg albo zwiewny, ulotny w pamięci fresk, który odstaje od rzeczywistości. Czy naprawdę musimy kochać Mickiewicza dlatego, że „wielkim poetą był”? A może zamiast słuchać obiegowych opinii warto zaufać „Czuciu” i „Wierze”, sięgnąć po zapomniane pisma poety i samemu „poczuć”, na czym jego prawdziwa wielkość polegała…?

Dla zainteresowanych tematem ta pozycja to „prawdziwa gratka”.

Jeśli szukasz czegoś więcej niż szkolna interpretacja dzieł Poety - sięgnij po 'Czucie i Wiara. Mistyczna koncepcja Mickiewicza na przykładzie liryki lozańskiej ', a uchylisz rąbka na prawdziwy światopogląd poety - mistyka.

Najbardziej mnie cieszy, że wreszcie ktoś próbuje dotrzeć do prawdziwego sedna i obnażyć „wieszcza”. Patriotyzm, tęsknota za „Litwą” – to u mistyka jedynie parawan literacki; alegoria nie dla każdego dostępna. Mało kto chce obnażać swoje duchowe wnętrze przed profanami. Smutne, że całe pokolenia historyków literatury nie mogły dostrzec niczego więcej poza patriotyzmem i tęsknotą za Litwą w sensie dosłownym. Swedenborg, Boehme i Towiański, to jedynie etapy w wewnętrznej przygodzie Mickiewicza. Na szczęście, biorąc z ich prac tylko to, co naprawdę istotne, Mickiewicz wyniósł się o wiele wyżej.

Piotr Listkiewicz, pisarz, tłumacz, publicysta.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Radosław Lemański Czucie i Wiara RADOSŁAW LEMAŃSKI „Czucie i Wiara” Mistyczna koncepcja Mickiewicza na przykładzie liryki lozańskiej Okładka: Leszek Hermanowicz Skład: www.mpress-freelancer.pl Copyright© Radosław Lamański, Zielona Góra 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. e-Book Wydanie II Zielona Góra 2012 ISBN: 978-83-935993-2-5 www.nadchmurami.pl 4 Dedykuję moim nauczycielom – przewodnikom po krainie literatury mgr. Jerzemu Zgodzińskiemu i prof. dr. hab. Leszkowi Liberze 5 Wstęp Adam Mickiewicz, człowiek instytucja, to zaszuflad- kowany poeta, którego większość badaczy od wie- lu lat interpretuje w niezmienny, mechaniczny sposób. Od czasu do czasu pojawia się nowa próba odczytania, prze- ważnie jednak wpisuje się we wcześniej wytyczone ramy, określające niewzruszony, „narodowy” sposób odbioru jego dzieł. Na skutek takiego podejścia wielu młodych ludzi powiela te same analizy, których się musieli uczyć ich rodzice, a obraz Mickiewicza staje się coraz bardziej obcy i mniej przystający do rzeczy wistości. Tymczasem nawet pobieżna interpretacja kilku wciąż mało docenianych utworów poety ukazuje nam czło- wieka, który nie tylko nie jest z kamienia, ale znacznie wyprzedza ducha swoich czasów i doskonale się wpisuje w obecną rzeczywistość. W niniejszej książce spróbuję na nowo odczytać tych kilka niedocenianych utworów i bli- żej się przyjrzeć niezwykłej osobowości poety, który pró- bując odczytać tajemnicę własnej duszy, znacznie wyprze- dził w myśleniu swoje czasy. Mam tu na uwa dze przede wszystkim jego głęboki mistycyzm, obecny zwłaszcza w ostatnich utworach, który doskonale od zwierciedla po- glądy wielu współczesnych mistyków. 7 Z pozoru trudna i dla wielu przestarzała liryka Mic- kiewicza wymaga od dzisiejszego, zabieganego czytel nika wyciszenia i  wsłuchania się we własne wnętrze. Dzięki temu jednak, odczytując pierwsze, jednoznaczne sensy, możemy się zagłębić w niezwykły świat własnego ducha. Zostajemy wciągnięci w przedziwną grę ciągłego samo- poznania i dookreślania się przez tekst. Takie za danie sta- wia przed czytelnikiem grupa liryków zwana potocznie osobistymi. Już pierwsza ich lektura pozwala dostrzec silną, na wet jak na romantyzm, ekspresję przeżyć autora, poka zującą jego drogę do autopoznania i określenia swojego miejsca w świecie1. Taką autoanalizę widać szczególnie w Sone- tach krymskich, kiedy poeta w krytycznych mo mentach wprowadza postacie Mirzy i Pielgrzyma, przez co jego wy- powiedź staje się bardziej obiektywna2. Wła ściwie na tych utworach skupia się uwaga większości badaczy, podczas gdy ostateczne uwolnienie Mickiewi cza od przytłaczają- cej roli wielkiego poety i prawdziwe „wprawienie słowa w czyn” następuje w późniejszych utworach, zwanych lo- zańskimi z racji miejsca powsta nia. To z nich się wyłania obraz poety-mistyka, który zrobił kolejny krok w rozwo- ju wewnętrznym, pokazując, jak można wzmacniać ducha i dawać w ten sposób konkretny przykład postępowania. Liryki lozańskie oraz nieco wcześniejsze utwory po- 1 Dość obszernie wypowiedział się na ten temat, choć pod kątem autokre- acji poety Jan Walc w książce Architekt Arki, Chotomów 1995. 2 Szerzej na ten temat: M. Maciejewski, „Rozeznać myśli wód...” (Głosy do liryki lozańskiej), w: „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 3 tegoż, Mickiewiczowskie „Czucia wieczności”. (Czas i przestrzeń w liryce lozańskiej), w: Poetyka - ga- tunek - obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław 1977. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czucie i Wiara. Mistyczna koncepcja Mickiewicza na przykładzie liryki lozańskiej.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: