Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 008328 20650321 na godz. na dobę w sumie
DMC: Devil May Cry - poradnik do gry - ebook/pdf
DMC: Devil May Cry - poradnik do gry - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 428
Wydawca: GryOnline Język publikacji: polski
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> poradniki do gier >> playstation 3 >> akcja i strzelanki
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Poradnik do gry DMC: Devil May Cry przedstawia opis jej przejścia z uwzględnieniem informacji na temat eliminowania każdego rodzaju przeciwników. Załączono również lokalizacje sekretnych przedmiotów oraz bonusowych obszarów, a także listę osiągnięć.

Skrócona wersja spisu treści:
-DMC: Devil May Cry - poradnik do gry
-Sterowanie
-PC
-Xbox 360
-PS3
-1 - Found (Odnaleziony)
-Przeprawa przez pierwszą część lunaparku
-Przeprawa przez drugą część lunaparku
-Boss - Hunter
-2 - Home Truths (Prawda o domu rodzinnym)
-Eksploracja pierwszej części posiadłości
-Pierwsze wspomnienie
-Eksploracja drugiej części posiadłości
-Drugie wspomnienie
-Eksploracja trzeciej części posiadłości
-[...] liczba wszystkich rozdziałów: 135

Informacja o grze

Dynamiczna gra akcji TPP będąca restartem marki Devil May Cry, a zarazem przeróbką jej pierwszej części. Jako młody wojownik Dante stawiamy czoła złowrogim istotom zarówno w ludzkim jak i w piekielnym wymiarze. Gra posiada mnóstwo kombosów i ciosów specja

Gra DMC: Devil May Cry, dobrze przyjęta zarówno przez krytyków, jak i graczy, to przedstawiciel gatunku gier akcji. Tytuł wydany został w Polsce w 2013 roku i dostępny jest na platformach: PS3, Xbox 360, PC. Wersja językowa oficjalnie dystrybuowana na terenie kraju to: polska i angielska.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nieoficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry DMC Devil May Cry autor: Jacek „Stranger” Hałas Prawa do użytych w tej publikacji tytułów, nazw własnych, zdjęć, znaków towarowych i handlowych, itp. Producent Ninja Theory, Wydawca Capcom, Wydawca PL Cenega Poland należą do ich prawowitych właścicieli. (c) 2013 GRY-Online S.A. DMC: Devil May Cry – Poradnik GRY-Online.pl S p i s t r e ś c i Wprowadzenie ___________________________________________________5 Sterowanie _____________________________________________________6 PC ________________________________________________________________________ 6 Xbox 360 __________________________________________________________________ 8 PlayStation 3 _____________________________________________________________ 10 1: Found _______________________________________________________12 Przeprawa przez pierwszą część lunaparku ___________________________________ 12 Przeprawa przez drugą część lunaparku ______________________________________ 20 Boss: Hunter ______________________________________________________________ 24 2: Home Truths _________________________________________________28 Eksploracja pierwszej części posiadłości ______________________________________ 28 Pierwsze wspomnienie _____________________________________________________ 35 Eksploracja drugiej części posiadłości ________________________________________ 38 Drugie wspomnienie _______________________________________________________ 46 Eksploracja trzeciej części posiadłości ________________________________________ 49 3: Bloodline ____________________________________________________52 Pokonanie pierwszej grupy potworów ________________________________________ 52 Odnalezienie niebieskiej róży _______________________________________________ 55 Pierwsze wspomnienie _____________________________________________________ 58 Dotarcie do miejsca pobytu Kat ______________________________________________ 61 4: Under Watch _________________________________________________64 Zniszczenie pierwszej kamery _______________________________________________ 64 Dotarcie do kolejnych kamer ________________________________________________ 67 Zniszczenie drugiej kamery _________________________________________________ 71 Zniszczenie trzeciej kamery _________________________________________________ 75 Ucieczka _________________________________________________________________ 79 Wydostanie się z katedry ___________________________________________________ 81 5: Virility ______________________________________________________85 Dotarcie do szczeliny _______________________________________________________ 85 Przeprawa przez pierwszy magazyn __________________________________________ 86 Główna bitwa w pierwszym magazynie _______________________________________ 91 Dotarcie do drugiego magazynu _____________________________________________ 94 Przeprawa przez drugi magazyn _____________________________________________ 97 Główna bitwa w drugim magazynie _________________________________________ 101 Dotarcie do mieszalni _____________________________________________________ 107 Główna bitwa w mieszalni _________________________________________________ 113 6: Secret Ingredient ___________________________________________ 115 Ucieczka z tunelu _________________________________________________________ 115 Dotarcie do legowiska sukkuba _____________________________________________ 119 Boss: Succubus – pierwsza część pojedynku _________________________________ 121 Boss: Succubus – druga część pojedynku ____________________________________ 127 7: Overturn (Przewrót) _________________________________________ 130 Dotarcie do więzienia _____________________________________________________ 130 Przeprawa przez pierwszą część więzienia ___________________________________ 136 Przeprawa przez drugą część więzienia ______________________________________ 140 Przeprawa przez trzecią część więzienia _____________________________________ 144 Dotarcie do jednookiego więźnia ___________________________________________ 149 8: Eyeless (Ślepiec) ____________________________________________ 151 Pierwsza część pościgu za harpiami _________________________________________ 151 Druga część pościgu za harpiami ___________________________________________ 155 Odzyskanie skradzionego oka ______________________________________________ 160 Powrót do miejsca startu __________________________________________________ 163 9: Devil Inside (Diabeł w środku) _________________________________ 166 Dotarcie do Assiel ________________________________________________________ 166 Pierwsze wspomnienie ____________________________________________________ 170 Powrót do Phineasa _______________________________________________________ 172 Strona: 2 DMC: Devil May Cry – Poradnik GRY-Online.pl 10: Bad News (Złe wieści) _______________________________________ 179 Dotarcie do Boba Barbasa _________________________________________________ 179 Boss: Bob Barbas – pierwsza część pojedynku ________________________________ 183 Bitwa z pierwszą grupą potworów __________________________________________ 188 Boss: Bob Barbas – druga część pojedynku ___________________________________ 189 Bitwa z drugą grupą potworów _____________________________________________ 192 Boss: Bob Barbas – trzecia część pojedynku __________________________________ 193 11: The Order (Zakon) __________________________________________ 196 Przedostanie się do wnętrza budynku Zakonu ________________________________ 196 Eksploracja budynku Zakonu _______________________________________________ 200 Eksploracja bazy Zakonu __________________________________________________ 206 Główna bitwa w bazie Zakonu ______________________________________________ 211 12: Under Siege _______________________________________________ 214 Ochranianie Kat __________________________________________________________ 214 Uratowanie Vergila _______________________________________________________ 217 Główna bitwa w serwerowni _______________________________________________ 218 13: Devil s Dalliance ___________________________________________ 222 Pierwsza bitwa w klubie nocnym ___________________________________________ 222 Dotarcie do miejsca rozegrania pierwszej rundy ______________________________ 225 Przetrwanie pierwszej rundy _______________________________________________ 230 Dotarcie do miejsca rozegrania drugiej rundy ________________________________ 232 Przetrwanie drugiej rundy _________________________________________________ 233 Dotarcie do miejsca rozegrania trzeciej rundy ________________________________ 234 Przetrwanie trzeciej rundy _________________________________________________ 237 Dotarcie do miejsca rozegrania czwartej rundy _______________________________ 238 Przetrwanie czwartej rundy ________________________________________________ 239 Dotarcie do miejsca rozegrania piątej rundy __________________________________ 240 Przetrwanie piątej rundy __________________________________________________ 243 Dotarcie do miejsca rozegrania szóstej rundy ________________________________ 244 Przetrwanie ostatniej szóstej rundy _________________________________________ 247 14: Last Dance ________________________________________________ 249 Boss: Mundus Spawn _____________________________________________________ 249 15: The Trade _________________________________________________ 256 Przeprawa przez doki _____________________________________________________ 256 Przeprawa przez miasto ___________________________________________________ 261 16: The Plan __________________________________________________ 265 Dotarcie do wieży Mundusa ________________________________________________ 265 Eksploracja parteru wieży _________________________________________________ 268 Eksploracja 87 piętra _____________________________________________________ 270 Eksploracja 105 piętra ____________________________________________________ 273 Eksploracja 106 piętra ____________________________________________________ 275 Dotarcie do windy na piętrze 106 ___________________________________________ 281 Eksploracja 154 piętra ____________________________________________________ 284 Dotarcie do głównego rdzenia ______________________________________________ 288 17: Furnace of Souls ___________________________________________ 291 Przeprawa przez pierwszą część pieca dusz __________________________________ 291 Stoczenie pierwszej bitwy w piecu __________________________________________ 297 Przeprawa przez drugą część pieca dusz _____________________________________ 298 Stoczenie drugiej bitwy w piecu ____________________________________________ 305 Przeprawa przez trzecią część pieca dusz ____________________________________ 307 18: Demon s Den ______________________________________________ 309 Dotarcie do skarbca _______________________________________________________ 309 Zrestartowanie pierwszego generatora ______________________________________ 310 Zrestartowanie drugiego generatora ________________________________________ 312 Zrestartowanie trzeciego generatora ________________________________________ 315 Zrestartowanie czwartego generatora _______________________________________ 317 Podłączenie przewodów zasilających ________________________________________ 319 Strona: 3 DMC: Devil May Cry – Poradnik GRY-Online.pl 19: Face of the Demon __________________________________________ 321 Dotarcie do miejsca stoczenia pojedynku z Mundusem _________________________ 321 Boss: Mundus – pierwsza część pojedynku ___________________________________ 324 Boss: Mundus – druga część pojedynku ______________________________________ 330 20: The End __________________________________________________ 332 Boss: Vergil ______________________________________________________________ 332 Sekrety _____________________________________________________ 339 Misja 1: Found (Odnaleziony) ______________________________________________ 339 Misja 2: Home Truths (Prawda o domu rodzinnym) ____________________________ 344 Misja 3: Bloodline (Więzy krwi) _____________________________________________ 351 Misja 4: Under Watch (Pod obserwacją) _____________________________________ 354 Misja 5: Virility ___________________________________________________________ 361 Misja 6: Secret Ingredient (Tajny składnik) __________________________________ 367 Misja 7: Overturn (Przewrót) _______________________________________________ 370 Misja 8: Eyeless (Ślepiec) __________________________________________________ 377 Misja 9: Devil Inside (Diabeł w środku) ______________________________________ 382 Misja 11: The Order (Zakon) _______________________________________________ 385 Misja 13: Devil s Dalliance (Igraszki z diabłem) _______________________________ 390 Misja 15: The Trade (Wymiana) ____________________________________________ 396 Misja 16: The Plan (Plan) __________________________________________________ 398 Misja 17: Furnace of Souls (Dusze w ogniu piekielnym) ________________________ 405 Misja 18: Demon s Den (Kryjówka demona) __________________________________ 409 Bonusowe misje __________________________________________________________ 412 Osiągnięcia __________________________________________________ 424 Wydawnictwo GRY-Online S.A. ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków tel.(+48 12) 626 12 50, fax.(+48 12) 626 12 70 Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest (c) 2002-2012 GRY-Online S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. zabronione bez pisemnego zezwolenia GRY-Online S.A. Dodatkowe informacje na temat opisywanej w tej publikacji gry znajdziecie na stronach serwisu GRY-Online. www.gry-online.pl Strona: 4 DMC: Devil May Cry – Poradnik GRY-Online.pl Wprowadzenie Nieoficjalny poradnik do gry Devil May Cry zawiera szczegółowy opis jej przejścia. W omówieniu każdego z etapów znalazły się przede wszystkim informacje na temat skutecznych metod eliminacji przeciwników. Oprócz zwykłych demonów mowa tu także o pojedynkach z bossami, które zostały rozłożone na czynniki pierwsze i bardzo dokładnie przeanalizowane. W opisie przejścia uwzględniono również miejsca odnajdywania sekretnych przedmiotów oraz drzwi prowadzących do bonusowych misji. W końcowej części poradnika zamieszczono kompletne zestawienia sekretów oraz możliwych do odblokowania osiągnięć/trofeów. O z n a c z e n i a k o l o r y s t y c z n e w p o r a d n i k u W niniejszym poradniku zastosowane zostały następujące oznaczenia kolorystyczne: • Brązowy kolor użyty został do oznaczenia pojawiających się w grze postaci oraz przeciwników. • Zielony kolor użyty został do oznaczenia odnajdywanych w trakcie rozgrywki ważnych przedmiotów (np. klucze czy nowe bronie). • Pomarańczowy kolor użyty został do oznaczenia niedostępnych początkowo miejsc, których zbadaniem można zająć się dopiero po odblokowaniu specyficznych umiejętności czy zdobyciu określonych przedmiotów. U w a g a t e c h n i c z n a Devil May Cry jest typem gry zachęcającej do wielokrotnego powtarzania tych samych poziomów. Ma to na celu nie tylko poprawianie wyników punktowych, ale przede wszystkim badanie miejsc, do których przy pierwszym podejściu z jakichś powodów (np. z braku odpowiednich zdolności) nie miało się dostępu. Opisy poszczególnych etapów początkowo mogą więc nie zawierać omówień wszystkich lokacji i te brakujące sekcje będą sukcesywnie dodawane. Jacek „Stranger” Hałas (www.gry–online.pl) Strona: 5 DMC: Devil May Cry – Poradnik GRY-Online.pl Sterowanie P C Poruszanie się Zmiana celu Sterowanie kamerą Wycentrowanie kamery Skok Specjalny atak w walce wręcz Strzał Podstawowy atak w walce wręcz Zmiana standardowej broni Zmiana broni anioła (rolka „w górę”) Zmiana broni demona (rolka „w dół”) Strona: 6 DMC: Devil May Cry – Poradnik GRY-Online.pl Unik 1 Unik 2 Tryb anioła Tryb demona Inwentarz Zatrzymanie gry Strona: 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

DMC: Devil May Cry - poradnik do gry
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: