Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00060 007674 13585147 na godz. na dobę w sumie
Daktyloepitryty Bakchylidesa na tle wczesnej kolometrii greckiej - ebook/pdf
Daktyloepitryty Bakchylidesa na tle wczesnej kolometrii greckiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2243-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> wiedza o kulturze
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Praca jest monografią jednej z głównych miar wierszowych, jakimi posługiwał się tworzący w V wieku p.n.e. grecki poeta liryczny Bakchylides. Autorka śledzi rozwój daktyloepitrytów oraz zbiera i przedstawia antyczny i współczesny stan badań nad nimi. Wszelkie analizy są próbą odpowiedzi na pytanie, jaka jest natura metrum, którego nie zdecydowali się zaadaptować do swej poezji Rzymianie i które nazywane jest „wiecznym zmartwieniem wersologii greckiej”. Przedstawiona w prezentowanej publikacji szczegółowa analiza daktyloepitrytycznych pieśni Bakchylidesa pokazuje zmiany, jakim pod wpływem koncepcji metrycznych filologów klasycznych ulegają zachowane na papirusach teksty, zanim trafią do rąk czytelnika w nowym, współczesnym wydaniu.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Symbole oraz skróty metryczne i edytorskie 1 Daktyloepitryty Bakchylidesa na tle wczesnej kolometrii greckiej 2 Przedmowa NR 3096 Symbole oraz skróty metryczne i edytorskie Anna Szczepaniak 3 Daktyloepitryty Bakchylidesa na tle wczesnej kolometrii greckiej Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 4 Przedmowa Redaktor serii: Filologia Klasyczna Tadeusz Aleksandrowicz Recenzent Włodzimierz Appel Symbole oraz skróty metryczne i edytorskie 5 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Symbole oraz skróty metryczne i edytorskie . . . . . . . . . . . . . 009 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 II. Rozwój struktur daktyloepitrytycznych . . . . . . . . . . . . . . 021 iivi. Heksametr daktyliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 viii. Trymetr jambiczny, tetrametr trocheiczny . . . . . . . . . . . . 034 viii. Archiloch. Dystychy epodyczne . . . . . . . . . . . . . . . 035 iiiv. Alkman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 iiiv. Safona i Alkajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 iivi. Stezychor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 ivii. Ibykos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 viii. Anakreont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 iiix. Symonides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 II. Natura daktyloepitrytów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 A. Świadectwa i analizy starożytne . . . . . . . . . . . . . . . 075 iii. Arystofanes, Platon i scholia ad loca . . . . . . . . . . . . . 075 iii. Heliodor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 iii. Hefajstion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 iv. Scholia metrica vetera in Pindari carmina . . . . . . . . . . . 090 iv.rPlotius Sacerdos i Arystydes Kwintylian . . . . . . . . . . . . 092 B. Interpretacje i analizy współczesne . . . . . . . . . . . . . . 094 iivi. Hermann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 ivii. Boeckh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 viii. Rossbach i Westphal . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 iiiv. Masqueray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 iiiv. Blass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 iivi. Schroeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 ivii. Leo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 viii. Friedländer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 099 iiix. Fraenkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 iiix. Notacja Maasa i jej modyfikacje . . . . . . . . . . . . . . 103 iixi. Irigoin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 6 Przedmowa Spis treści i xii. Gentili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 xiii. Nagy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 xiv. Sumaryczne zestawienie interpretacji . . . . . . . . . . . . 121 ixv. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 III. Daktyloepitryty Bakchylidesa . . . . . . . . . . . . . . . . 127 A. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 ivii. Diereza, człony mieszane . . . . . . . . . . . . . . . . 127 ivii. Zasady łączenia, synkopa . . . . . . . . . . . . . . . 129 viii. Prawo Maasa-Barretta . . . . . . . . . . . . . . . . 130 a. Maas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 b. Barrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 c. Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 d. Kontekst metryczny . . . . . . . . . . . . . . . . 137 e. Stały koniec słowa? . . . . . . . . . . . . . . . . 139 f. Sekwencja | ϋ Ѓ Є Ѓ ϋХ… (pozycja c)) . . . . . . . . . . . . 141 iiiv. Sekwencje jambiczno-trocheiczne . . . . . . . . . . . . . 144 a. Trymetry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 b. Dymetry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 iiiv. Enopliosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 iivi. Elizja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ivii. Swobodne responsje . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 viii. Różnice strukturalne pieśni . . . . . . . . . . . . . . . 155 iiix. Nota dodatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 B. Kolometria pieśni Bakchylidesa . . . . . . . . . . . . . . . 156 Epinikion I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Epinikion III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Epinikion V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Epinikion VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Epinikion VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Epinikion IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Epinikion X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Epinikion XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Epinikion XII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Epinikion XIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Epinikion XIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Epinikion XIVB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 XV (= Dith. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 XIX (= Dith. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Fragmenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Numeracja porównawcza pieśni Bakchylidesa . . . . . . . . . . . . . 224 Indeks autorów i tekstów antycznych . . . . . . . . . . . . . . . 227 Indeks autorów współczesnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Sommario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Symbole oraz skróty metryczne i edytorskie 7 Przedmowa Choć suchy ton tej publikacji (dla którego chlubnym wyjątkiem niech będzie niniej- sza przedmowa), składającej się głównie z wyliczeń i schematów, być może skrzętnie to kryje, to jednak książka ta jest owocem pasji, która zakiełkowała już w chwili pierwszych głośnych recytacji oryginalnych pieśni antycznych w czasie studiów filologii klasycznej. Zasłuchanie w ich rytm zrodziło najpierw dwie prace seminaryjne, następnie pracę magi- sterską, a w końcu rozprawę doktorską (pierwowzór niniejszej książki) – wszystkie z za- kresu metryki greckiej i łacińskiej. Jak to jednak bywa z ludźmi ogarniętymi pasją sięgającą niemal obsesji – gdy nieła- two im rozstać się z obiektem swych gwałtownych uczuć, choćby trwanie przy nim i po- święcanie mu wszystkich swych sił nie skutkowało bynajmniej jego uszlachetnieniem – tak i ja nie ustrzegłam się owych zgubnych i bezskutecznych usiłowań udoskonalenia tego, co doskonałe być nie może, czym tłumaczy się nazbyt długi okres czasu rozpościera- jący się między obroną rozprawy doktorskiej w czerwcu 2006 roku a jej publikacją w chwili obecnej. Nawet pasjonaci, a może zwłaszcza oni, wskutek braku odpowiedniego dystansu, po- trzebują pomocy innych, by owoc swej pracy wydobyć na światło dzienne i cieszyć nim (lub, słusznie być może, razić) oczy innych. W przypadku tej publikacji wszystko, co razi, jest oczywistą i wyłączną winą autorki. Do wszystkiego, co cieszy natomiast, wydatnie przyczyniło się niemałe grono życzliwych osób, z którego pozwolę sobie tu wyłonić naj- ważniejsze. Najgorętsze słowa wdzięczności kieruję w stronę Profesora Jerzego Danielewicza, którego życzliwej opiece, ojcowskiemu zaangażowaniu, wielkiej cierpliwości oraz kon- struktywnej i ciepłej krytyce każda strona tej książki zawdzięcza więcej niż wynosi obec- nie liczba możliwych interpretacji daktyloepitrytów. Serdeczne słowa podziękowania składam również Recenzentkom mojej rozprawy doktorskiej – Paniom Profesor: Krystynie Bartol i Alicji Szastyńskiej-Siemion – oraz Re- cenzentowi wydawniczemu – Profesorowi Włodzimierzowi Appelowi – za cenne rady i uwagi pozwalające uniknąć wielu lapsusów tak merytorycznych, jak i formalnych. 8 Przedmowa Redaktor Agnieszce Pluteckiej zawdzięczam jako autorka znaczne wzniesienie po- ziomu świadomości własnego człowieczeństwa (errare humanum est). Dzięki jej sokole- mu oku włosy na głowie Czytelnika mają szansę pozostać niezjeżone. Książka ta nie powstałaby bez możliwości wyjazdów zagranicznych spędzanych w labiryntach sal bibliotecznych, które pozwoliły mi na pełne nabranie wielowiekowej zakurzonej mądrości w płuca. Były one możliwe dzięki stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz grantowi promotorskiemu Komitetu Badań Naukowych (nr 1H01C 028 29). Ostatnie słowa tej przedmowy kieruję w stronę osoby, która była szczególnie dumna z mojej rozprawy, a która, niestety, nie doczekała jej publikacji, gdyż zmarła dwa miesiące po mojej promocji doktorskiej. Mamo, Tobie dedykuję tę książkę. Symbole oraz skróty metryczne i edytorskie 9 Symbole oraz skróty metryczne i edytorskie1 Ѓ Є ϋ ώ ό І Ѕ Ж З о Symbole (elementum) longum2 – długa pozycja lub ciężka sylaba (elementum) breve – krótka pozycja lub lekka sylaba (elementum) anceps – element obojętny; pozycja, która może być/jest wypełniana sylabą ciężką lub lekką anceps wypełnione sylabą ciężką (długie anceps) anceps wypełnione sylabą lekką (krótkie anceps) element zazwyczaj realizowany jako sylaba ciężka lub w lirycznych partiach dramatu: ciężka sylaba w strofie, lekka w antystrofie element zazwyczaj realizowany jako sylaba lekka lub w lirycznych partiach dramatu: lekka sylaba w strofie, ciężka w antystrofie kontrahowalne biceps lub biceps wypełnione przynajmniej raz ciężką sylabą rozwiązywalne longum lub zazwyczaj kontrahowane biceps biceps być może ulegające kontrakcji ————————————— 1 Lista nie uwzględnia terminów oraz notacji stosowanych przez innych badaczy, które każdora- zowo tłumaczone są podczas omawiania koncepcji danych metryków. Podobnie wszelkie pojawiające się u innych autorów zmiany znaczenia stosowanych przeze mnie terminów wyjaśniane są wraz z przed- stawianiem analiz tychże autorów. 2 Często używane łacińskie terminy, takie jak „longum”, czy „anceps”, piszę bez użycia kursywy. Symbole oraz skróty metryczne i edytorskie ciężka sylaba być może w responsji z dwiema lekkimi kontrahowane biceps rozwiązane longum (syllaba) brevis in (elemento) longo trisem: ekwiwalent Є Ѓ trisem: ekwiwalent Ѓ Є tetrasem: ekwiwalent Ѓ Ѓ iktus (np. н Є н ϋ) stale przypadający koniec słowa (cezura, diereza, cięcie) koniec słowa pojawia się w co najmniej 90 przypadków koniec słowa pojawia się w nie mniej niż 70 i nie więcej niż 90 przypadków koniec słowa pojawia się w nie mniej niż 50 i nie więcej niż 70 przypadków koniec periodu koniec periodu niepewny koniec strofy (lub epody) dovetailing, połączenie na wczep koniec słowa jest silnie unikany pomiędzy wskazanymi elementami (mostek, zeugma, iunctura) koniec słowa jest często unikany pomiędzy wskazanymi elementami koniec słowa pojawiający się w miejscu, w którym końce słów są unikane (złamanie mostka)3 w responsji z granica między jednostkami metrycznymi brak jednego elementu na końcu kolonu/metrum (kataleksa) lub brak jednego elementu na początku kolonu/metrum (akefalicz- ność) brak dwóch elementów na końcu kolonu/metrum (brachykataleksa) koniec słowa pojawia się w dwóch przypadkach na pięć koniec słowa nie pojawia się tylko w linii 174 10 п Н Ї Ц ж с з н П Т У Ф ПП ПП? ППП † ЃХЃ ЃШЃ # ~ , Ы ЫЫ Ф 2/5 – 174 Т ————————————— 3 Por. DEVINE – STEPHENS 1984, s. 4 i 9 n. Symbole oraz skróty metryczne i edytorskie 11 w liniach 88 i 128 w miejscu elementu długiego pojawia się sylaba lekka (brevis in longo) hiatus w liniach 8 i 23 odczytanie litery niepewne litera uzupełniająca lakunę (koniektura) litera niepojawiająca się na papirusie, lecz przekazana w innym źródle litera dodana przez wydawcę (emendacja) litera usunięta przez wydawcę litera traktowana prozodycznie jako podwójna tautosylabiczne muta cum liquida heterosylabiczne muta cum liquida synidzeza Tylko dla struktur metrycznych Bakchylidesa w odniesieniu do MAEHLERA 2003 element, zazwyczaj realizowany jako sylaba lekka, na papirusie w linii 79 wypełniony jest sylabą ciężką (lekcja papirusu przyjęta przez wydawcę) longum rozwiązane w linii 40 (lekcja papirusu przyjęta przez wy- dawcę) element, zazwyczaj realizowany jako sylaba ciężka, na papirusie w li- nii 137 wypełniony jest sylabą lekką (lekcja papirusu poprawiona przez wydawcę) biceps wypełnione na papirusie w linii 31 sylabą ciężką (lekcja papi- rusu poprawiona przez wydawcę) element/sylaba nie pojawia się na papirusie w liniach 169 i 184 (lekcja papirusu poprawiona przez wydawcę) element, zazwyczaj realizowany jako sylaba ciężka, na papirusie w li- nii 14 wypełniony jest sylabą lekką / na papirusie element pojawia się tylko w liniach 14 i 29 (lekcja papirusu poprawiona przez wy- dawcę) 88, 128 Ц H 8, 23 a [a] Ĉaĉ a {a} Α,ΐ ű c|r ŝ 79 Ѕ 40 З (137) І (31) Ж (– 169, 184) (Є) Є 14 / (14, 29) (І) Symbole oraz skróty metryczne i edytorskie element, zazwyczaj realizowany jako sylaba ciężka, na papirusie w li- niach 48, 128 i 168 wypełniony jest sylabą lekką / na papirusie ele- ment nie pojawia się w linii 8 (lekcja papirusu poprawiona przez wy- dawcę) Notacja skrótowa i terminologia akatalektyczne (metrum), tzn. pełne akefaliczne (metrum), tzn. skrócone na początku o jeden element alcmanicum – akatalektyczny tetrametr daktyliczny (Ѓ Ж Ѓ Ж Ѓ Ж Ѓ Є Є) alcmanicum katalektyczne (Ѓ Ж Ѓ Ж Ѓ Ж Ѓ І) alcmanicum brachykatalektyczne (Ѓ Ж Ѓ Ж Ѓ Ж Ѓ) metrum anapestyczne (Ж З Ж З) antystrofa arystofanej (Ѓ Є Є Ѓ Є Ѓ Ѓ) bakchej (Є Ѓ І) w analizach badaczy starożytnych = metrum, np. basis tr: Ѓ Є Ѓ Ѕ brachykatalektyczne (metrum), tzn. skrócone na końcu o dwa ele- menty katalektyczne (metrum), tzn. skrócone na końcu o jeden element metrum chorijambiczne (Ѓ Є Є Ѓ) kretyk (Ѓ Є Ѓ) rozszerzenie daktyliczne w notacji Maasa: Ѓ Є Є Ѓ w notacji Maasa: Є Є Ѓ w notacji Maasa: Ѓ Є Є Ѓ Є Є Ѓ daktyloepitryty stopa daktyliczna = metrum daktyliczne (Ѓ Є Є) dziesięciozgłoskowiec alcejski (Ѓ Є Є Ѓ Є Є Ѓ Є Ѓ Ѓ) dymetr dipenthemimeres – w analizach badaczy starożytnych oznacza se- kwencję złożoną z dwóch pięcioelementowych członów, np. encom (por. dalej) złożone z penthemda (por. dalej) + penthemia (por. dalej) 12 Є 48, 128, 168 / (– 8) (І) acat aceph alcm alcmЫ alcmЫЫ an ANT, ant. ar ba basis brachycat cat cho cr d d 1 d 2 D D/e da decas alc dim dipenthem Dith. dodedi dodmaec dyp e E eis disyll. eis syll. eis trisyll. eis troch. encom ascendencom enopl Ep. EP, ep. epitria epitrtr gl H hag hd hem hemfem hemmasc Нhemfem hendec sapph Symbole oraz skróty metryczne i edytorskie 13 dytyramb dodrans o rytmie edite regibus (Ѓ Є Є Ѓ Є Ѓ) dodrans o rytmie Maecenas atavis (ϋ ϋ Ѓ Є Є Ѓ) dypodia w notacji Maasa: Ѓ Є Ѓ w notacji Maasa: Ѓ Є Ѓ Ѓ Ѓ Є Ѓ e„j disÚllabon (Hefajstion), e„j disullab…an (Heliodor) – w ana- lizach badaczy starożytnych dwusylabowe zakończenie sekwencji daktylicznej (…Ь Ь Ы Я) e„j sullab»n – w analizach badaczy starożytnych jednosylabowe zakończenie sekwencji daktylicznej (…Ь Ь Ы) e„j trisullab…an – w analizach Heliodora trzysylabowe zakończenie sekwencji daktylicznej (…Ь Ь Ы Ь Ь) e„j troca‹on – w analizach badaczy starożytnych wskazuje, że ostat- nie metrum sekwencji daktylicznej ma postać trocheja (…Ь Ь Ы Ь) encomiologicum, elegijamb (Ѓ Є Є Ѓ Є Є Ѓ ϋ Ѓ Є Ѓ ϋ) encomiologicum o rytmie wstępującym (ϋ Ѓ Є Є Ѓ Є Є Ѓ ϋ Ѓ Є Ѓ ϋ) enoplios (sensu stricto)4 (ϋ Ѓ Є Є Ѓ Є Є Ѓ ϋ) epinikion epoda epitryt jambiczny (І Ѓ Є Ѓ) epitryt trocheiczny (Ѓ Є Ѓ І) glikonej (ϋ ϋ Ѓ Є Є Ѓ Є Ѓ) hiatus hagesichorej (ϋ Ѓ Є Є Ѓ Є Ѓ Ѓ) hypodochmius (Ѓ Є Ѓ Є Ѓ) hemiepes (Ѓ Є Є Ѓ Є Є Ѓ) hemiepes femininum (Ì Â Â Ì Â Â Ì ¸) hemiepes femininum z kontrahowanym pierwszym biceps hemiepes masculinum = hem jedenastozgłoskowiec saficki (Ѓ Є Ѓ ϋ Ѓ Є Є Ѓ Є Ѓ Ѓ) ————————————— 4 Enopliosy sensu largo – zob. Pozostałe skróty i terminy. 14 hephthem hex (da) hypercat ia iambel ibyc ion ionmai ionmin ith lk Є Є Ѓlk Pae. paroem pe penthem ph phal pindar Symbole oraz skróty metryczne i edytorskie hephthemimeres – w analizach badaczy starożytnych oznacza kolon składający się z siedmiu elementów, np. hephtheman (hephthemime- res anapestyczne: ¸ Ì Â Â Ì Â Â Ì ¸: anceps + longum + biceps + lon- gum + biceps + longum + anceps) heksametr daktyliczny (Ѓ Ж Ѓ Ж Ѓ Ж Ѓ Ж Ѓ Ж Ѓ Ѓ) hyperkatalektyczne (metrum), tzn. wzdłużone na końcu o jeden ele- ment metrum jambiczne (ϋ Ѓ Є Ѓ) jambelegus (ϋ Ѓ Є Ѓ ϋ Ѓ Є Є Ѓ Є Є Ѓ) ibyceum (Ѓ Є Є Ѓ Є Є Ѓ Є Ѓ) metrum jońskie jonik a maiore (Ѓ Ѓ Є Є) jonik a minore (Є Є Ѓ Ѓ) ityfallik (Ѓ Є Ѓ Є Ѓ Ѓ) lekytion (Ѓ Є Ѓ ϋ Ѓ Є Ѓ) lekytion zaczynające się elementem krótkim zamiast spodziewanym elementem długim (Є Є Ѓ ϋ Ѓ Є Ѓ) pean parojmiak (А Ѓ Ж Ѓ Є Є Ѓ Ѓ) pentemimer (¸ Ì Â Ì ¸)5 penthemimeres – w analizach badaczy starożytnych oznacza kolon składający się z pięciu elementów, np. penthemda (penthemimeres daktyliczne = hemmasc: Ы Ь Ь Ы Ь Ь Ы: longum + biceps + longum + biceps + longum) lub penthemia (penthemimeres jambiczne = pe: ¸ Ì Â Ì ¸: anceps + longum + breve + longum + anceps) ferekratej (ϋ ϋ Ѓ Є Є Ѓ Ѓ) jedenastozgłoskowiec falecejski (ϋ ϋ Ѓ Є Є Ѓ Є Ѓ Є Ѓ ϋ) pindaricum (ϋ Ѓ Є Ѓ ϋ Ѓ Є Є Ѓ Є Є Ѓ ϋ Ѓ Є Ѓ ϋ)6 ————————————— 5 Termin, który przyjmuję za WESTEM (1982a, s. 198), nawiązuje do greckiej nazwy „ambikÕn penqhmimeršj (por. następny skrót). Niektórzy badacze nazywają ten kolon „reizianum”, lecz ich zdania różnią się w kwestii jego natury, np. Gentili uznaje, iż kolon ten ma naturę jambiczną (por. GENTILI 1999, s. 90: “pentemimere giambico (reiziano)”), PALUMBO STRACCA (1979, s. 57) takiej natury mu odmawia. 6 Scholia vetera do pieśni Pindara określają mianem „pindaricum” kolony o bardzo różnej formie. W niniejszej pracy, poza passusami omawiającymi wspomniane scholia, nazwa „pindaricum” odsyła zawsze do formy kolonu podanej w załączonych symbolach metrycznych (por. Hephaest., s. 51, 14 nn. Consbr.). Є Є ЃЫpindarЫ platon pros reiz sp STR, str. syncop tetram tetrap tl tr trim tripenthem tryp Symbole oraz skróty metryczne i edytorskie 15 akefaliczne pindaricum katalektyczne, które zaczyna się elementem krótkim zamiast spodziewanym elementem długim (Є Є Ѓ ϋ Ѓ Є Є Ѓ Є Є Ѓ ϋ Ѓ Є Ѓ) platonicum (Ѓ Є Є Ѓ Є Є Ѓ ϋ Ѓ Є Ѓ ϋ Ѓ Є Є Ѓ Є Є Ѓ)7 prozodiak (ϋ Ѓ Є Є Ѓ Є Є Ѓ) reizianum (ϋ Ѓ Є Є Ѓ ϋ) spondej (Ѓ Ѓ) strofa/antystrofa synkopowane (metrum) tetrametr tetrapodia telesillejon (ϋ Ѓ Є Є Ѓ Є Ѓ) metrum trocheiczne (Ѓ Є Ѓ ϋ) trymetr tripenthemimeres – w analizach badaczy starożytnych oznacza se- kwencję złożoną z trzech pięcioelementowych członów, np. platon (por. wcześniej) złożone z penthemda (por. wcześniej) + penthemia (por. wcześniej) + penthemda lub pindar (por. wcześniej) złożone z penthemia + penthemda + penthemia trypodia Pozostałe skróty i terminy asynartetyczny cięcie wykazujący koniec słowa w miejscu złożenia (ang. „cut”8, fr. „coupe”9, niem. „Einschnitt”10) przypadający w da- nym miejscu (jednokrotnie, często lub stale) koniec słowa. Terminu tego używam w danych statystycznych (np. jedno/częste/stałe cięcie) oraz wtedy, gdy nie chcę rozstrzygać, czy w danym miejscu mamy do czynienia z cezurą, czy z dierezą. Cięcie „rytmiczne” (za Maasem11) oznacza w niniejszej pracy przypadający w danym miejscu koniec sło- wa, który może wyznaczać punkt zetknięcia członów metrycznych (potencjalna diereza) zob. ώ długie anceps ————————————— r7 Por. Hephaest., s. 51, 8 nn., Consbr. r8 Por. PARKER 1958b, s. 13; 1966, s. 5 lub HASLAM 1978, s. 44. r9 Por. IRIGOIN 1953, s. 12. 10 Por. MAAS 1904, s. 300. 11 Ibidem, s. 300 n. 16 enoplios indifferens krótkie anceps miejsce pauza princeps synartetyczny wers Symbole oraz skróty metryczne i edytorskie enopliosy sensu largo = kolony kat ™nÒplion, które zawierają się w schemacie (ϋ) Ѓ Є Є Ѓ Є Є Ѓ (ϋ) (¢di£foroj) u niektórych metryków oznacza końcowy, obojętny co do iloczasu, element sekwencji metrycznej, zazwyczaj znajdującej się na końcu periodu12 zob. ό w podawanych w niniejszej pracy danych statystycznych wskazuje na stałe miejsce w triadzie w obrębie pieśni, np.: „koniec słowa pojawia się 5 razy w 4 miejscach” oznacza, że spośród pięciu przypadków końca słowa dwa z nich pojawiają się w stroficznie odpowiadających sobie miejscach tej samej pieśni = koniec periodu (fr. „temps marqué”13, niem. „Hebung”14, wł. „tempo in battere”, „tempo forte” lub „elemento guida”15) przyjęty w niniejszej pracy ter- min Westa16 oznaczający mocną część stopy. W Greek Metre Westa termin „princeps” jest rodzaju męskiego ((loci) principes), ponieważ jednak w praktyce badacz ten posługuje się angielskim terminem „po- sition”, przywołującym niejako łacińskie „positio”, „princeps” w tej pracy przybiera rodzaj żeński niewykazujący końca słowa w miejscu złożenia terminu tego używam wyłącznie na oznaczenie linii, nie na oznacze- nie periodu (wyłączając oczywiście przypadki, gdy linia stanowi jed- nocześnie samodzielny, krótki period) 12 W kwestii moich argumentów przeciwko stosowaniu tego terminu zob. SZCZEPANIAK 2004, ————————————— s. 317 n., przyp. 26. 13 Por. IRIGOIN 1953, s. 13. 14 Por. MAAS 1904, s. 298. 15 Por. ROSSI 1978a, s. 814, przyp. 4 lub GENTILI – LOMIENTO 2003, s. 31. 16 WEST 1982a, s. 199. Symbole oraz skróty metryczne i edytorskie 17 Wprowadzenie Daktyloepitryty to, obok kolonów eolskich, jedna z głównych miar, jakimi posługi- wali się Stezychor, Pindar i Bakchylides. Nazwa „daktyloepitryty” nie pochodzi od teore- tyków starożytnych, którym często przypisuje się nieznajomość specyfiki tej klasy me- trum1. Nazwa ta nie jest również jedyna2 i w moim przekonaniu być może nie najwłaś- ciwsza, zarówno ze względu na dosyć wąski zakres interpretacji, które mogą się w niej mieścić, jak i ze względu na zbyt dużą różnorodność sekwencji, do których odsyła. Jedno- cześnie jednak jest to nazwa najczęściej przyjmowana i przy szerokim rozumieniu terminu „daktyliczny”, jako „rytm”, nie jako metrum, oddająca w ogólnych zarysach specyficzny charakter tej klasy metrycznej. Daktyloepitryty bowiem to miara, w której występują obok siebie, łączą się z sobą dwa rodzaje „rytmu”: szybki daktyliczny i wolny epitrytyczny. Rytm daktyliczny uformowany jest z sekwencji, w których pomiędzy pojedynczymi principes pojawiają się dwa krótkie elementy (biceps): …Ú Â Â Ú Â Â Ú… Principes takich sekwencji nigdy nie ulegają u Bakchylidesa rozwiązaniu, biceps natomiast tylko spora- dycznie ulega kontrakcji (…Ú ё Ú…), choć i te nieliczne przypadki są często odrzucane przez badaczy3. Zazwyczaj, poza paroma wyjątkami, sekwencje rytmu daktylicznego przybierają postać kolonów o ustalonej długości, zawierających się w ogólnym schemacie: (І) Ú Â Â Ú Â Â Ú (І). Kolony te często nazywane są enopliosami (sensu largo) lub członami kat ™nÒplion, dlatego też niektórzy badacze wprost określają daktyloepitryty mianem kat ™nÒplion-epitrytów. Konkretnymi realizacjami ogólnego schematu tych kolonów są: ————————————— enoplios (sensu stricto): І Ú Â Â Ú Â Â Ú І prozodiak: hemiepes femininum: Ú Â Â Ú Â Â Ú І hemiepes masculinum: Ú Â Â Ú Â Â Ú І Ú Â Â Ú Â Â Ú 1 Przegląd koncepcji antycznych w rozdziale IIA. 2 Przegląd nazw i interpretacji proponowanych przez współczesnych badaczy w rozdziale IIB. 3 Zob. rozdz. IIIA v. 18 I. Rozwój struktur daktyloepitrytycznych Wprowadzenie Kolony te zatem mogą mieć albo rytm wstępujący (enopl, pros), określany przez niektórych metryków jako anapestyczny, albo zstępujący (hemfem, hemmasc), nazywany często daktylicznym. Mogą one również kończyć się tępo (blunt) (pros, hemmasc) lub z zawieszeniem (pendant) (enopl, hemfem). Niemal powszechnie uznaje się, że na drugi, wolniejszy rytm – epitrytyczny – składają się sekwencje jambiczne (І Ú Â Ú) oraz trocheiczne (Ú Â Ú І). Także tutaj rytm może się wznosić (jamby) lub opadać (trocheje). Zarówno jamby, jak i trocheje mogą też kończyć się blunt lub pendant. U Bakchylidesa zróżnicowanie klauzul osiągane jest w sekwencjach jam- bicznych za pomocą hyperkataleksy, w sekwencjach trocheicznych natomiast za pomocą kataleksy. Sekwencje jambiczno-trocheiczne w ramach daktyloepitrytów o wiele rzadziej niż w innych kontekstach dopuszczają rozwiązania principes (…З Â З…), częściej natomiast realizują swoje ancipitia jako sylaby ciężkie (…Ё Ú Â Ú Ё…). Z tego też powodu zyskują one miano „epitrytów”4. Struktura daktyloepitrytów powstaje nie tylko w wyniku prostego zestawiania dłuż- szych sekwencji jambiczno-trocheicznych z członami kat ™nÒplion. Poszczególne rytmy często łączą się z sobą, tworząc tzw. kolony mieszane zawarte w dwóch ogólnych schema- tach: (І) Ú Â Ú І Ú Â Â Ú Â Â Ú (І) (І) Ú Â Â Ú Â Â Ú І Ú Â Ú (І) Konkretnymi realizacjami tych schematów są: iambelhypercat iambel acephiambelhypercat acephiambel ascendencom ascendencomcat encom encomcat Ú Â Ú І Ú Â Â Ú Â Â Ú І Ú Â Ú І Ú Â Â Ú Â Â Ú І Ú Â Ú І Ú Â Â Ú Â Â Ú І І Ú Â Ú І Ú Â Â Ú Â Â Ú І Ú Â Â Ú Â Â Ú І Ú Â Ú І І Ú Â Â Ú Â Â Ú І Ú Â Ú ————————————— Ú Â Â Ú Â Â Ú І Ú Â Ú І Ú Â Â Ú Â Â Ú І Ú Â Ú 4 Termin „epitryt” przejęty został od teoretyków starożytnych, którzy określali mianem „epitrytu drugiego” (element krótki znajduje się na drugim miejscu) sekwencję odpowiadającą tej realizacji ryt- micznej, jaką w ramach daktyloepitrytów przybiera metrum trocheiczne (Ú Â Ú Ú), natomiast mianem „epitrytu trzeciego” (element krótki znajduje się na trzecim miejscu) sekwencję, której postać przyjmuje w ramach daktyloepitrytów metrum jambiczne (Ú Ú Â Ú) (zob. s. 89). Termin „epitryt” był jednak w starożytności stosowany również dla innego typu sekwencji – zob. rozdz. IIA iv. Symbole oraz skróty metryczne i edytorskie Wprowadzenie 19 Tak opisany charakter metrum daktyloepitrytycznego jest dosyć ogólny i nie uwzględnia drobnych cech strukturalnych, z uwagi na które właśnie natura daktyloepitry- tów bywa bardzo różnie określana. Proste wskazanie na połączenie daktyli (ewentualnie anapestów) z epitrytami prowadzi często edytorów do emendacji tzw. swobodnych re- sponsji5, tzn. braku dokładnych responsji stroficznych, które wydają się tego podstawowe- go rytmu nie zachowywać. Przyznanie z kolei swobodnym responsjom racji bytu powodu- je, iż w analizach niektórych badaczy grają one rolę niemal pierwszoplanową, wskazując jakoby na rzeczywisty charakter metrum, które składa się w istocie nie z daktyli i epitry- tów, lecz z joników i chorijambów. Wachlarz możliwych interpretacji daktyloepitrytów jest bardzo szeroki. Dlatego też wielu badaczy rezygnuje z bliższego określania natury tego metrum, ograniczając się do korzystania z konwencjonalnych symboli zaproponowa- nych przez Maasa, które mogą, lecz nie muszą – i w zamierzeniu autora owej notacji nie miały – odsyłać do żadnej nadrzędnej koncepcji dotyczącej natury lub powstania daktylo- epitrytów, pełniąc funkcję czysto deskrypcyjną. Praca ta podzielona jest na trzy części. W pierwszej części omawiam wyłanianie się kolonów wchodzących później w skład daktyloepitrytów Bakchylidesa. W drugiej przed- stawione są wybrane sposoby opisu i interpretacji daktyloepitrytów, zaproponowane przez badaczy starożytnych oraz współczesnych. Trzecia część natomiast stanowi szczegółową charakterystykę daktyloepitrytów Bakchylidesa oraz analizę kolometryczną jego pieśni6. Dużo uwagi poświęcam tu również wpływowi koncepcji metrycznych (omawianych w części drugiej) na emendację zachowanych tekstów. Główne7 cytaty tekstów antycznych podaję z następującymi zmianami w stosunku do propozycji danego edytora: – pozostawiam niektóre alternatywne synkopy (czasami również optuję za zachowaniem innych swobodnych responsji; problemy te każdorazowo opisane są w komentarzu lub przypisach); – rezygnuję z zaznaczania wewnętrznej organizacji tekstu za pomocą wcięć oraz zmiany accentus graves w accentus acuti, zarówno przy hipotetycznych, jak i przy rzeczywi- stych końcach periodów (dotyczy to także wyrazów, po których następuje lakuna); – rezygnuję ze stosowanej w niektórych wydaniach sigmy lunaris na rzecz s i j; – rezygnuję z zaznaczania pionową kreską w indeksie górnym heterosylabicznego muta cum liquida, przyjmując łuczek do wskazania tautosylabicznego muta cum liquida. Wszystkie tłumaczenia tekstów autorów antycznych i badaczy współczesnych, jeśli nie podano inaczej, są mojego autorstwa. ————————————— 5 Zob. rozdz. IIIA vii. 6 Analizy te nie uwzględniają utworów zachowanych na licznych, niepełnych skrawkach papiru- sowych, których rekonstrukcja stroficzna pozostaje w dużej mierze hipotetyczna (np. **25, **27 etc.). 7 W przypadku szczegółowych interpretacji poszczególnych passusów, konfrontując lekcje róż- nych wydawców, pozostawiam ich sposób zapisu. Indeks autorów i tekstów antycznych 227 Indeks autorów i tekstów antycznych Adespota Lyrica (PMG) 956: 77, przyp. 9 1043: 47 [Ajschylos] PV 527–535 ~ 536–544: 104 n. 534–535 ~ 543–544: 154 Alkajos (V.) 30; 31, przyp. 23; 34; 48 n.; 120 70: 120 117(b), 26 nn.: 120 374: 47, przyp. 81; 48; 145 383: 48; 85; 120, przyp. 248 386: 120 Alkman (PMGF) 42–47; 65, przyp. 163; 120; 3, 81: 46 14(a): 45 14(a), 1: 44 15: 47; 48, przyp. 83; 145, przyp. 75 16: 47 17, 5: 42–44; 68, przyp. 167 20: 47 26: 44 30: 47 38, 1: 47 39, 1: 44 56: 44 56, 3: 44 56, 6: 44 57, 1: 46 82: 44 89, 1: 46; 120; 127, przyp. 2 89, 2 : 46 89, 3: 45 n.; 120, przyp. 248; 129, przyp. 5 98, 2: 44 Anakreont (PMG) 31, przyp. 23; 68–70 347: 69 347, 2: 69 347, 3–6: 69 347, 18: 69 372, 2: 69 388, 12: 69 391: 70; 120, przyp. 248 392: 70; 120, przyp. 248; 127, przyp. 1 393: 70; 120, przyp. 248 394: 68 n. 127 S 5(b), 16: 42–44; 68, przyp. 167 S 5(b), 18: 42–44; 68, przyp. 167 1: 46 1, str. 14: 46; 50, przyp. 91; 152, przyp. 91; 166 1, 6: 46 1, 21: 46 1, 35: 46 1, 44: 46 1, 49: 46 1, 63: 46 1, 77: 46 1, 91: 46 2: 47 3, str. 9: 46; 120, przyp. 248 3, 9: 46 228 Indeks autorów i tekstów antycznych 416: 70; 120, przyp. 248 417: 69 417, 1–2: 69 417, 3: 69 417, 6: 69 418: 69 Aphthonios (GL VI) s. 64, 31–33: 22 Archiloch (W.) 35–43; 50; 86; 88 n.; 106; 120; 210 1: 37 168: 100 168, 1: 36; 88; 91 i przyp. 63, 65, 68; 92; 98; 100 168, 1–2: 39; 86 168, 1–4: 38 168, 3: 41 168, 3–4: 88 n. 170, 1: 40 171: 88 n. 171, 1: 40 n. 172, 1–2: 37 180: 41 182: 38 185, 6: 41 188: 39 n. 188, 1–2: 38; 40 190: 41 n.; 68, przyp. 167 193, 2–3: 38 193, 3: 41 195: 37 196a: 39; 211 196a, 6–8: 38 n. 196a, 7: 41 196a, 14: 41 196a, 17: 41 196a, 26: 41 196a, 49: 41, przyp. 49 196a, 50: 41, przyp. 49 196a, 52: 41 i przyp. 49 196a, 53: 41, przyp. 49 197: 40 202: 41 322, 1: 41 322, 1–2: 38 324: 36, przyp. 33 Arystofanes 80; 115; 119 Eq. 1264–1273 (~ 1290–1299): 81 1272: 87, przyp. 46 Nub. 275–290 ~ 298–313: 79 457–475: 79; 81 n. 470–471: 83 474–475: 87, przyp. 46 649–651: 75–79; 96 Pax. 774–795: 165 774–795 (~ 796–818): 80 n. 783–784: 83 789: 84 790–791: 83 943: 88 943–944: 88 943–946: 84 945: 88 Vesp. 273–280 ~ 281–289 + 290: 106 n.; 92 n.; 126, przyp. 271 I 16, 4–6: 94, przyp. 91 I 17, 7–11: 93 I 17, 7–11 (corr. Wilamowitz): 93 I 22, 4: 76, przyp. 3 I 22, 26–32: 90, przyp. 54 Atenajos Deipn. V 5, 13–17: 201 Bakchios (Jan) 92 s. 316: 77, przyp. 9 122 n. 275 a ~ 282: 152 n. 276 a ~ 283 b: 154 282: 153, przyp. 93 Arystoksenos 50, przyp. 88 Arystoteles 79 Met. 1093a, 28 – 1903b, 1: 22 n. Arystydes Kwintylian (W.–I.) 76, przyp. 4; Indeks autorów i tekstów antycznych 229 Bakchylides (M.) 11; 17–19; 21; 22, przyp. 3; 31, przyp. 23; 39 n.; 41, przyp. 50; 45; 46 i przyp. 80; 47, przyp. 82; 48; 53; 63; 64, przyp. 159; 68, przyp. 168; 70; 73; 89; 99 n.; 102; 111; 114 n.; 117; 119 n.; 122–211 Ep. I: 112; 155–163 Ep. I, str. 1: 97; 125 Ep. I, str. 1–2: 148; 151, przyp. 87; 152, przyp. 89; 153, przyp. 98; 154, przyp. 110; 157–161; 182; 204 Ep. I, str. 5–6: 141 Ep. I, str. 6: 161 n. Ep. I, str. 7–8: 127; 129; 140, przyp. 66; 144– 146; 162; 203 Ep. I, ep. 1–2: 124; 147 Ep. I, ep. 3: 151 n.; 162 n. Ep. I, ep. 3–4: 148 Ep. I, ep. 6–7: 140 Ep. I, ep. 7: 140; 163 Ep. I 1: 158 Ep. I 1–2: 133; 157 Ep. I 2: 133 Ep. I 3–10: 157 Ep. I 5–6: 131 Ep. I 6: 131; 134; 141 Ep. I 7–8: 131 Ep. I 7–9: 157 Ep. I 8: 131; 134; 140, przyp. 66; 162 Ep. I 9: 151, przyp. 87 Ep. I 9–10: 152, przyp. 89; 153, przyp. 98; 158; 160 Ep. I 13–14: 157 Ep. I 19: 157 Ep. I 20–26: 157 Ep. I 24–25: 157 Ep. I 35: 157 Ep. I 36: 157 Ep. I 37: 145; 161 n.; 182; 194 Ep. I 37–38: 157 Ep. I 39: 157 Ep. I 46–56: 157 Ep. I 47–48: 157 Ep. I 55: 131; 142; 158 Ep. I 55–56: 131; 157 Ep. I 72–83: 157 Ep. I 75: 162 Ep. I 78: 158 Ep. I 78–79: 157 Ep. I 111–129: 157 Ep. I 115: 163 Ep. I 116–117: 157 Ep. I 122: 131; 135; 140, przyp. 66; 162 Ep. I 122–123: 131 Ep. I 124: 158 Ep. I 124–125: 157 Ep. I 138: 157 Ep. I 139: 156 Ep. I 139–140: 157 Ep. I 140: 115 Ep. I 145: 131; 135; 140, przyp. 66; 162 Ep. I 145–146: 131 Ep. I 147–148: 131; 157 Ep. I 148: 131; 133 Ep. I 153: 131; 135; 140, przyp. 66; 162 Ep. I 153–154: 131 Ep. I 157: 162 n. Ep. I 162: 158 Ep. I 162–163: 157 Ep. I 168: 131; 135; 140, przyp. 66; 162 Ep. I 168–169: 131 Ep. I 170: 151, przyp. 87 Ep. I 170–171: 152, przyp. 89; 157 n.; 160 Ep. I 180: 151 n.; 162 n. Ep. II 7: 167, przyp. 174 Ep. III: 130, przyp. 12; 151, przyp. 87; 155; 164–167; 194; 199 Ep. III, str. 2: 166 n.; 173; 200 Ep. III, str. 3: 166 n. Ep. III, str. 4: 165; 167 Ep. III, ep. 5: 139 n. Ep. III, ep. 5–6: 139; 203 Ep. III 13: 140 Ep. III 41: 140 Ep. III 62: 166 Ep. III 63: 167 Ep. III 64: 167 Ep. III 67: 145 Ep. III 76: 185 Ep. III 83: 140; 145 Ep. III 90: 166 230 Indeks autorów i tekstów antycznych Ep. III 92: 167, przyp. 174 Ep. IV 3: 167 Ep. V: 128; 155; 167–177 Ep. V, str. 1–2: 117 i przyp. 231 Ep. V, str. 3–4: 118 Ep. V, str. 4: 128; 147 Ep. V, str. 8: 129; 151; 153; 168 n.; 187 Ep. V, str. 9: 65, przyp. 163; 128, przyp. 4; 139; 151; 153; 165; 169 Ep. V, str. 9–10: 118; 139 Ep. V, str. 11: 117; 151; 153 Ep. V, str. 11–12: 129, przyp. 7; 169–171 Ep. V, str. 13–15: 172 n. Ep. V, str. 14: 129; 147; 151; 153 Ep. V, ep. 1: 117, przyp. 231; 147; 151, przyp. 87; 152, przyp. 89; 163; 173; 177 Ep. V, ep. 3: 128, przyp. 4; 151; 153; 174 Ep. V, ep. 5: 151 n.; 174 Ep. V, ep. 5–6: 127; 139; 143, przyp. 73; 144; 175 n. Ep. V, ep. 8: 147; 151; 153; 176 Ep. V, ep. 10: 152; 154; 173; 176 n.; 202 Ep. V, ep. 13–14: 148 Ep. V 3–4: 132 Ep. V 4: 128; 132; 134; 138 Ep. V 8: 151; 153; 168 n. Ep. V 11: 151; 153 Ep. V 11–12: 169–171 Ep. V 12: 134; 172 Ep. V 13: 172 Ep. V 13–15: 172 Ep. V 14: 151; 153; 172 Ep. V 14–15: 173 Ep. V 18–19: 132 Ep. V 19: 132; 134 Ep. V 26: 151; 153 Ep. V 26–27: 169–171 Ep. V 28: 149 Ep. V 28–30: 172 n. Ep. V 29: 147; 151; 153; 172 Ep. V 29–30: 173 Ep. V 30: 172 Ep. V 31: 148; 152, przyp. 89; 173; 192 Ep. V 35–36: 175 n. Ep. V 49: 149 Ep. V 51–52: 171 Ep. V 66–67: 171 Ep. V 70: 205, przyp. 292 Ep. V 71: 152, przyp. 89; 173 Ep. V 75: 174 Ep. V 75–76: 175 n. Ep. V 78: 151; 153; 176 Ep. V 84: 185 Ep. V 91–92: 171 Ep. V 106–107: 171 Ep. V 111: 152, przyp. 89; 173 Ep. V 115: 151 n.; 174 Ep. V 115–116: 175 n. Ep. V 131–132: 171 Ep. V 139: 147 Ep. V 146–147: 171 Ep. V 151: 166; 167, przyp. 173; 173 Ep. V 155–156: 139; 175 n. Ep. V 160: 152; 154; 173; 176 n. Ep. V 169: 151; 153; 169 Ep. V 171–172: 171 Ep. V 184: 151; 153; 169 Ep. V 186–187: 171 Ep. V 191: 173; 177 Ep. V 193: 151; 153; 174 Ep. V 195–196: 139; 175 n. Ep. VI 16: 205, przyp. 292 Ep. VII: 155; 177–179; 180 n. Ep. VII, str. 1: 179 Ep. VII, str. 1–2: 140 Ep. VII, str. 8: 128 Ep. VII, str. 9–10: 140 Ep. VII, str. 10: 128 Ep. VII 2: 134 Ep. VII 8: 128 Ep. VII 10: 128; 179 Ep. VII 18: 134 Ep. VIII: 178–183 Ep. VIII, str. 6–7: 180–183 Ep. VIII, str. 7: 151, przyp. 87 Ep. VIII, str. 8–9: 142; 182 n. Ep. VIII, str. 10–11: 183 Ep. VIII, str. 12: 145; 194 Ep. VIII, str. 13: 129 Ep. VIII, str. 14–16: 39; 142 n. Indeks autorów i tekstów antycznych 231 Ep. VIII, str. 15: 147 Ep. VIII 7: 202 Ep. VIII 8: 135 Ep. VIII 8–9: 135; 142 Ep. VIII 11–12: 181 Ep. VIII 14: 135 Ep. VIII 14–15: 135 Ep. VIII 14–16: 142–144 Ep. VIII 15: 147 Ep. VIII 22–23: 180–183 Ep. VIII 23: 145; 151, przyp. 87; 162; 194 Ep. VIII 24: 135 Ep. VIII 24–25: 135; 142; 182 n. Ep. VIII 26: 182 Ep. VIII 27: 182 n. Ep. VIII 29: 129 Ep. VIII 30: 131; 135; 142 Ep. VIII 30–32: 131; 142 Ep. VIII 32: 205, przyp. 292 Ep. IX: 112 n.; 115 n.; 166; 183–185 Ep. IX, strofa: 117 Ep. IX, str. 3: 115; 128 Ep. IX, str. 4: 128 Ep. IX, str. 4–5: 111 Ep. IX, str. 5: 184 Ep. IX, str. 7: 162; 184 Ep. IX, str. 8: 117, przyp. 228 Ep. IX, ep. 1: 120, przyp. 247; 152 n.; 184 n. Ep. IX, ep. 3–4: 47, przyp. 81; 145 Ep. IX, ep. 5–6: 141; 185 Ep. IX, ep. 6: 139 Ep. IX, ep. 7–8: 140, przyp. 66 Ep. IX 3: 128 Ep. IX 4: 128 Ep. IX 5: 184; 192 Ep. IX 11: 115 Ep. IX 19: 184 n. Ep. IX 25: 131; 135 Ep. IX 25–26: 131; 140, przyp. 66 Ep. IX 42: 162; 184 Ep. IX 44: 149 Ep. IX 45: 152 n.; 184 n. Ep. IX 49–50: 131 Ep. IX 50: 131; 134; 141 Ep. IX 71: 184 Ep. IX 76: 134; 139; 141 Ep. IX 97: 184 Ep. IX 101–102: 185 Ep. X: 186 n. Ep. X, str. 1–2: 142 n. Ep. X, str. 3–4: 124; 147 Ep. X, str. 5: 152 n.; 186 n. Ep. X, str. 5–6: 187 Ep. X, str. 6: 46, przyp. 74; 97; 124; 129; 147 Ep. X, str. 9–10: 187 Ep. X, str. 10: 140; 202 Ep. X, ep. 2: 116 n.; 187 Ep. X 1–2: 142; 144 Ep. X 5: 133, przyp. 28 Ep. X 6: 135 Ep. X 11–12: 142 Ep. X 15: 152 n.; 186 n. Ep. X 16: 97 Ep. X 22: 136, przyp. 40; 187 Ep. X 29–30: 142 Ep. X 33: 186 n. Ep. X 37: 187 Ep. X 38: 187 Ep. X 39–40: 142 Ep. X 43: 186 n. Ep. X 44: 129 Ep. X 51: 132; 135; 142 Ep. XI: 112–114; 117; 130, przyp. 12; 155; 187–190 Ep. XI, str. 1: 147 Ep. XI, str. 2–3: 115 Ep. XI, str. 3–4: 117, przyp. 233 Ep. XI, str. 6–7: 139 Ep. XI, str. 7: 129; 139; 147 Ep. XI, str. 8: 118, przyp. 234 Ep. XI, str. 10–11: 118 i przyp. 235 Ep. XI, str. 13–14: 118 Ep. XI, ep. 1: 118, przyp. 234 Ep. XI, ep. 2: 152 n.; 173; 189 Ep. XI, ep. 2–3: 142–144 Ep. XI, ep. 4–5: 117, przyp. 233 Ep. XI, ep. 7–8: 189 n. Ep. XI, ep. 8: 116, przyp. 227 Ep. XI, ep. 9: 118, przyp. 234 Ep. XI, ep. 9–10: 118 232 Indeks autorów i tekstów antycznych Ep. XI, ep. 10: 118, przyp. 234 Ep. XI, ep. 12–14: 118, przyp. 236 Ep. XI 30: 189 Ep. XI 30–31: 142 Ep. XI 43: 150 Ep. XI 43–44: 150 Ep. XI 63: 129 Ep. XI 72: 189 Ep. XI 72–73: 142 Ep. XI 77: 189 Ep. XI 99: 147 Ep. XI 114: 148; 152 n.; 173; 189; 192 Ep. XI 114–115: 142 Ep. XI 119–120: 189 n. Ep. XII: 190 n. Ep. XII, str. 1: 120, przyp. 247 Ep. XII, str. 1–2: 118 Ep. XII, str. 1–3: 142 n. Ep. XII, str. 2: 143 Ep. XII, str. 2–3: 142; 144 Ep. XII, str. 6: 139 Ep. XII, ep. 4: 143 n. Ep. XII 1–3: 142 n. Ep. XII 4: 132; 134 Ep. XII 36: 133; 136; 139 Ep. XII 37: 133, przyp. 29 Ep. XIII: 155; 191–194 Ep. XIII, str. 3: 48, przyp. 84; 148; 151, przyp. 87; 153, przyp. 98; 161; 173; 192 Ep. XIII, str. 6–7: 193 Ep. XIII, str. 7–8: 193 Ep. XIII, str. 8: 193 Ep. XIII, str. 9: 193 Ep. XIII, str. 10–11: 148 Ep. XIII, str. 11–12: 141 Ep. XIII, ep. 3: 143 Ep. XIII, ep. 3–4: 193 Ep. XIII, ep. 5: 152; 193 n. Ep. XIII, ep. 6–7: 118; 139 Ep. XIII, ep. 7: 139; 194 Ep. XIII 52: 193 Ep. XIII 53: 193 Ep. XIII 62: 152; 193 n. Ep. XIII 63–64: 132 Ep. XIII 64: 132; 134; 145; 194 Ep. XIII 69: 153, przyp. 98; 192 Ep. XIII 77–78: 132 Ep. XIII 78: 132 n.; 141 Ep. XIII 84: 193 Ep. XIII 85: 193 Ep. XIII 97: 135 Ep. XIII 108: 193 Ep. XIII 123: 136, przyp. 40 Ep. XIII 124: 135 Ep. XIII 128: 194 Ep. XIII 152: 193 Ep. XIII 153: 193 Ep. XIII 156: 136, przyp. 40 Ep. XIII 157: 133 n.; 138 Ep. XIII 159–160: 144, przyp. 74; 193 Ep. XIII 190: 133 n. Ep. XIII 196: 134 Ep. XIII 229: 192 Ep. XIV: 194 n. Ep. XIV, str. 3: 152; 154; 195 Ep. XIV, str. 5–7: 140 Ep. XIV, str. 6: 140 Ep. XIV, ep. 3: 129; 147 Ep. XIV, ep. 3–4: 140 Ep. XIV, ep. 4: 140; 195 Ep. XIV, ep. 4–5: 148 Ep. XIV, ep. 5: 195 Ep. XIV 3: 152; 154; 195 Ep. XIV 10: 195 Ep. XIV 17: 129; 132; 136 Ep. XIV 17–18: 132 Ep. XIV 19: 195 Ep. XIVB: 196 Ep. XIVB 4: 196 Ep. XIVB 5: 120, przyp. 247 Ep. XIVB 5–7: 147 XV (= Dith. 1): 196–198 XV (= Dith. 1), str. 2–3: 197 XV (= Dith. 1), str. 3: 120, przyp. 247; 197 XV (= Dith. 1), str. 6: 118; 148; 151, przyp. 87; 152, przyp. 90; 153, przyp. 98; 197 n. XV (= Dith. 1), ep. 1: 120, przyp. 247 XV (= Dith. 1), ep. 2: 117, przyp. 228 XV (= Dith. 1), ep. 3: 128 XV (= Dith. 1), ep. 4–6: 140 Indeks autorów i tekstów antycznych 233 XV (= Dith. 1), ep. 5: 140 XV (= Dith. 1), ep. 7: 117, przyp. 228 XV (= Dith. 1) 2: 134 XV (= Dith. 1) 3: 135 XV (= Dith. 1) 4: 135 XV (= Dith. 1) 6: 197 XV (= Dith. 1) 13: 148; 151, przyp. 87; 152, przyp. 90; 153, przyp. 98; 197 n. XV (= Dith. 1) 23–24: 197 XV (= Dith. 1) 30–31: 197 XV (= Dith. 1) 42: 205, przyp. 292 XV (= Dith. 1) 45: 197 XV (= Dith. 1) 48: 197 XV (= Dith. 1) 51: 133 n. XV (= Dith. 1) 55: 197 XV (= Dith. 1) 59: 128 XV (= Dith. 1) 63: 136, przyp. 40; 150 XVI (= Dith. 2): 170 XVI (= Dith. 2) 5: 167, przyp. 174 XVI (= Dith. 2) 35: 205, przyp. 292 XVII (= Dith. 3): 170 XVII (= Dith. 3), ep. 9: 58 n. XVII (= Dith. 3) 119: 172 XIX (= Dith. 5): 150; 151, przyp. 87; 165 n.; 198–200 XIX (= Dith. 5), str. 3: 199 XIX (= Dith. 5), str. 5: 166; 199 n. XIX (= Dith. 5), str. 15: 200 XIX (= Dith. 5) 1–2: 166 XIX (= Dith. 5) 5: 199 n. XIX (= Dith. 5) 15: 166; 200 XIX (= Dith. 5) 21: 199 XIX (= Dith. 5) 21–22: 150 XIX (= Dith. 5) 23: 199 n. fr. 1: 200 fr. 2: 200 frr. 22 + 4: 201 n. frr. 22 + 4, str. 1: 141 frr. 22 + 4, str. 10: 152; 154; 202 frr. 22 + 4, ep. 1–2: 140; 143 frr. 22 + 4, ep. 2: 120, przyp. 247; 140 frr. 22 + 4, ep. 4: 151, przyp. 87; 153, przyp. 103; 202 frr. 22 + 4, 21–22: 132; 143 frr. 22 + 4, 21–25: 201 frr. 22 + 4, 22: 132; 137, przyp. 50; 140; 142 frr. 22 + 4, 24: 151, przyp. 87; 153, przyp. 103; 202 frr. 22 + 4, 39: 133, przyp. 28 frr. 22 + 4, 39–80: 201 frr. 22 + 4, 41: 135; 141 frr. 22 + 4, 49: 133, przyp. 28 frr. 22 + 4, 50: 202 frr. 22 + 4, 58: 185 frr. 22 + 4, 61–70: 201 frr. 22 + 4, 63: 134 frr. 22 + 4, 70: 152; 154; 202 frr. 22 + 4, 71–80: 201 frr. 22 + 4, 80: 202 fr. 13: 202 n. fr. 13, 1: 129; 203 fr. 18: 203 fr. 20B: 203 fr. 20B, str. 3: 147 fr. 20B, 15: 147 fr. 20C: 203 fr. 20C, str. 3–5: 143 fr. 20C, 1–2: 139 fr. 20C, 2: 139 fr. 20C, 3–5: 143 fr. 20C, 4–5: 142–144 fr. 20C, 9–11: 143 fr. 20C, 15–17: 143 fr. 20C, 21–23: 143 fr. 20D: 203 n. fr. 20D, str. 1: 129, przyp. 6; 147 fr. 20D, str. 2: 204 fr. 20D, str. 4: 204 fr. 20D, str. 7: 154, przyp. 110; 161, przyp. 138; 204 fr. 20D, 4: 129, przyp. 6 fr. 20D, 5: 204 fr. 20D, 7: 204 fr. 20E: 204–206 fr. 20E, 5: 206 fr. 20E, 14: 206 fr. 22, 1–2: 130, przyp. 13; 132 fr. 23: 206 fr. 23, 1: 129; 203 fr. 23, 2: 206 234 Indeks autorów i tekstów antycznych fr. 23, 3: 129; 147 fr. 24: 206 frr. 34 + 25: 206 n. frr. 34 + 25, 1: 120, przyp. 247 frr. 34 + 25, 3: 120, przyp. 247 frr. 34 + 25, 5: 120, przyp. 247 fr. 30: 207 fr. 33: 147; 207 fr. 35: 207 fr. 53A: 148; 207 fr. 54: 208 fr. 55: 208 Caesius Bassus (Mazzarino) fr. 6, 41–44: 64, przyp. 163 [Caesius Bassus] (GL VI) s. 307, 2–4: 76, przyp. 3 s. 308, 12–19: 90, przyp. 54 Carmina Popularia (PMG) 873: 98, przyp. 106 Choeroboscus (Consbr.) in Hephaest., s. 213, 1–3: 76, przyp. 3 Damon 76; 79; 96 Diomedes (GL I) s. 512, 23–25: 82, przyp. 37 Eurypides Andr. 1035 ~ 1045: 154 Hel. 235–238: 58 n. Rh. 533 ~ 552: 152, przyp. 91 Eustathios (Koster) in Aristoph. Nub. 651, 1 n.: 77–79 Hefajstion (Consbr.) 13; 21, przyp. 2; 36; 39; 41 n.; 47; 68; 77; 79, przyp. 19; 85–89; 92; 126, przyp. 271; 209 s. 12, 12–21: 89 s. 19, 5 n.: 40, przyp. 46 s. 24, 16: 87, przyp. 48 s. 27, 7–8: 39 s. 28, 3 n.: 87, przyp. 48 s. 28, 9–13: 64, przyp. 163 s. 28, 24: 65, przyp. 163 s. 36, 9: 63, przyp. 158 s. 47, 3–5: 39; 85 s. 47, 6: 35 s. 47, 16–22: 86 s. 47, 22 – 48, 4: 86 n. s. 48, 4–14: 87 s. 48, 14–19: 88 s. 49, 10–17: 88 n. s. 50, 4–6: 41 s. 51 n.: 37, przyp. 34 s. 51, 8 nn.: 15, przyp. 7 s. 51, 14 nn.: 14, przyp. 6 s. 73, 16 – 74, 7: 205, przyp. 292 Heliodor (White) 13; 79, przyp. 27; 80–84; 86; 87, przyp. 46; 88 in Aristoph. Eq. 1264–1273 ~ 1290–1299, in Aristoph. Eq. 1272, s. 408: 87, przyp. 46 in Aristoph. Nub. 457–475, s. 408 n.: s. 408: 81 81 n. in Aristoph. Nub. 470–471, s. 408: 83 in Aristoph. Nub. 474–475, s. 409: 87, in Aristoph. Pac. 774–795 ~ 796–818, przyp. 46 s. 416 n.: 80 n. in Aristoph. Pac. 783–784, s. 416: 83 in Aristoph. Pac. 789, s. 417: 84 in Aristoph. Pac. 790–791, s. 417: 83 in Aristoph. Pac. 943, s. 418: 88 in Aristoph. Pac. 943–944, s. 418: 88 in Aristoph. Pac. 943–946, s. 418: 84 in Aristoph. Pac. 945, s. 418: 88 Hipponaks (W.) 115: 43 115, 9–10: 43 117: 43 117, 5: 43 118: 43 118, 1–2: 43 Indeks autorów i tekstów antycznych 235 Homer 23; 30; 51, przyp. 95; 78 n.; 125 Iliada: A 1: 90 A 33: 26 A 43: 29 A 84: 27 A 102: 26 A 121: 27 A 130: 28 A 148: 27 A 172: 27 A 175: 28 A 201: 26 A 206: 27 A 354: 26 A 357: 78 A 551: 27 A 560: 28 A 568: 27 A 571: 29 A 584: 33 B 170: 59 B 566: 185 Γ 203: 29 Γ 227: 179 Γ 262: 33 Γ 303: 28 Γ 418: 26 ∆ 69: 26 ∆ 116: 174 ∆ 317: 27 ∆ 349: 27 ∆ 411: 27 ∆ 469: 32 E 99: 32 E 106: 26 E 375: 27 E 415: 26 E 652: 33 E 719: 27 E 767: 27 E 814: 28 E 825: 27 E 888: 27 Z 116: 28 Z 144: 33 Z 263: 27 Z 520: 28 H 16: 32 H 47: 27 H 107: 26 H 112: 26 H 347: 29 Θ 112: 27 Θ 198: 26 Θ 216: 26 Θ 356: 26 Θ 442: 28 I 109: 33 I 623: 28 I 711: 26 K 382: 27 Λ 238: 26 Λ 599: 27 Λ 697: 23 M 68: 26 M 230: 27 M 370: 28 N 33: 32 N 40: 26 N 76: 28 N 174: 33 N 254: 28 N 316: 26 N 587: 32 Ξ 2: 26 Ξ 222: 27 O 48: 26 O 244: 27 O 581: 32 O 674: 33 Π 341: 32 Π 612: 33 P 673: 28 P 719: 179 Σ 253: 26 T 295: 28 Y 177: 27 Y 292: 28 Φ 152: 33 236 Indeks autorów i tekstów antycznych Ψ 2: 24 Ψ 663: 33 Ω 180: 28 Ω 285: 167 Ω 668: 27 Ω 777: 28 Odyseja: α 367: 29 α 388: 28 β 267: 26 β 283: 33 β 590: 59 γ 36: 28 γ 181: 26 γ 248: 26 γ 371: 28 γ 385: 29 γ 482: 28 δ 155: 28 δ 630: 28 δ 648: 28 δ 657: 28 δ 715: 28 δ 845: 32 ε 148: 28 ζ 101: 29 ζ 186: 28 ζ 251: 29 η 89: 23 ι 62: 32 κ 80: 32 ν 16: 26 o 166: 28 π 345: 29 π 406: 26 ρ 147: 26 υ 102: 29 υ 244: 26 υ 387: 33 χr376: 179 ω 425: 26 Horacy 31, przyp. 23 I 7: 37, przyp. 36 I 7, 1–2: 37, przyp. 36 I 28: 37, przyp. 36 IV 7: 37, przyp. 36 IV 7, 1–2: 37, przyp. 36 Ibykos (PMGF) 22, przyp. 2; 42; 65–68 S 151: 66 n.; 68 S 151, str. 4: 50, przyp. 91 S 151, ep. 4: 67 S 151, 12: 68 S 151, 14–22: 66 S 151, 24: 42; 68 S 151, 27: 68 283, 1: 68 285, 1–2: 68 285, 3: 64, przyp. 162; 68 286, 1–7: 67 286, 9: 68 286, 11: 68 303(a), 3: 68 310, 1: 68 310, 2: 68 315, 2: 68; 120, przyp. 248; 127, przyp. 1 Kallimach (Pfeiffer) 228: 65, przyp. 163 228, 43: 65, przyp. 163 Kratinos (PCG IV) 42; 89 fr. 360: 86 Pindar (S.–M.) 17; 21, przyp. 1; 31, przyp. 23; 53; 63; 90; 94–96; 100; 102; 117; 119; 122– 126; 150, przyp. 81; 151, przyp. 86; 155; 159–161; 177, przyp. 225; 182; 211 Olymp.: III, str. 1: 91 III, str. 2: 92 III, str. 3: 91 III, ep. 4: 111 VI, str. 1: 91 VI, str. 4: 91 VI, str. 6: 91 VI, ep. 1: 91 VI, ep. 4: 91 VI, ep. 5: 91 Indeks autorów i tekstów antycznych 237 VI, ep. 6: 90, przyp. 59 VI 15: 185 VII, str. 1: 91 VII, str. 4: 91 VII, str. 6: 90, przyp. 59 VII, ep. 2: 90 VII, ep. 3: 91 VII, ep. 6: 161, przyp. 139 VII 39: 194 VIII, str. 1: 160 VIII, str. 3: 91 VIII, ep. 2: 90 i przyp. 62 VIII, ep. 4: 90 VIII, ep. 5: 90 VIII 5–6: 97 IX 65: 179 XI, ep. 2: 90 XII, str. 2: 92; 160 XII, str. 6: 91 XII, ep. 2: 90, przyp. 59 XII, ep. 4: 91 XIII: 164 XIII, ep. 6: 161, przyp. 139 Pyth.: I, str. A : 103 I, str. 1: 90 I, str. 2: 124 I, str. 3: 61 I, str. 6: 90 n.; 161 I, str. 6 G.: 152, przyp. 91 I, ep. 1: 90, przyp. 58 I, ep. 2: 90 I, ep. 3: 182 I, ep. 4: 91 I, ep. 4 G.: 152, przyp. 91 I, ep. 5: 160 I, ep. 8: 90 I, ep. 9: 160 n. I 92: 63 III, str. 3: 91 III, str. 4: 124 III, str. 5: 160 III, ep. 3: 160 III, ep. 7: 91 IV, ep. 4: 91 IV, ep. 5: 124; 161 IX, str. 3: 91 IX, str. 4: 91; 124 IX, str. 5 G.: 152, przyp. 91 IX, str. 6: 90, przyp. 61 IX, str. 7: 91 IX, ep. 2: 90, przyp. 58 IX, ep. 3: 160 IX, ep. 3 G.: 152, przyp. 91 IX, ep. 5: 160 IX 2: 58 n. XII 1: 91 XII 2: 91 XII 3: 91 XII 4: 91 XII 5: 91 XII 6: 91 Nem.: I, str. 6: 97 I, ep. 1–4: 104, przyp. 151 V, str. 2: 90, przyp. 57 V, ep. 1: 91 V, ep. 3: 91 V, ep. 4: 92; 160 V, ep. 5: 92 VIII, str. 1: 90; 192 VIII, ep. 1: 91 VIII, ep. 3: 160; 161, przyp. 139 IX 1: 90, przyp. 57 X, str. 1: 108 n. X, str. 2: 91 X, ep. 1: 159 n. X, ep. 3: 90, przyp. 57 X, ep. 5: 91 XI, str. 1: 160 XI, ep. 1: 90, przyp. 57 XI, ep. 2: 160 XI, ep. 3: 91 Isth.: I, str. 5: 91 I, ep. 1: 111 I, ep. 2: 90, przyp. 60; 159, przyp. 131 I, ep. 3: 91 I, ep. 5: 91 II, str. 1: 91 238 Indeks autorów i tekstów antycznych II, str. 3: 90, przyp. 60 III + IV, str. 2: 160 III + IV, ep. 1: 91 III + IV, ep. 2: 90, przyp. 60 III + IV, ep. 5: 91 III + IV, ep. 7: 91 VI, str. 6: 90, przyp. 60 VI, str. 7: 182 VI, str. 8: 160 Pae. II 25: 179 fr. 30, 1: 39, przyp. 44; 85 fr. 34: 86 fr. 35: 85 Platon 59; 75; 78 n.; 96; 119 Phdr. 243a, 8 – 243b, 1: 57, przyp. 128 Res publ. 400b, 4 n.: 76 i przyp. 1 Platon (komediopisarz; PCG VII) fr. 96: 86 Plotius Sacerdos (GL VI) 92 n.; 108 s. 545, 11: 92 n. Plutarch 71 Num. 20, 6, 1–5: 201 Num. 20, 6, 5: 152 Proklos (Kroll) in Remp. I, s. 61, 3–5: 76 n. in Remp. I, s. 61, 7 n.: 78 Pseudo-Plutarch (Ziegler) 1132d: 50, przyp. 95 1134e: 49 n. 1140f, 10: 35 n. 1140f–1141a: 50, przyp. 88 Safona (V.) 24, przyp. 10; 30; 31, przyp. 23; 34; 48 n.; 120 44: 24, przyp. 10 111: 48 n. 124: 87 141, 5: 48 168C: 48 n.; 120 Schol. A in Hephaest. (Consbr.) s. 110, 7–8: 76, przyp. 3 s. 145, 9: 63, przyp. 158 s. 146, 1 nn.: 63, przyp. 158 s. 157, 7 n.: 85 Schol. B in Hephaest. (Consbr.) s. 293, 2: 78, przyp. 11 s. 293, 6–8: 78, przyp. 11 s. 299, 3 n.: 76, przyp. 3 s. 299, 8: 76, przyp. 3 Schol. in Callim. Aetia (Pfeiffer) fr. 2a, 27–28: 157 Schol. in Hes. Theog. (di Gregorio) 116c1, 13: 170, przyp. 188; 171 Schol. metr. vet. in Pind. (Tessier) 14, przyp. 6; 90–92; 96; 119; 126, przyp. 271; 159 n. in Olymp. III, str. 1: 91 III, str. 2: 92 III, str. 3: 91 IV, str. 4: 63, przyp. 158 VI, str. 1: 91 VI, str. 4: 91 VI, str. 6: 91 VI, ep. 1: 91 VI, ep. 4: 91 VI, ep. 5: 91 VI, ep. 6: 90, przyp. 59 VII, str. 1: 91 VII, str. 4: 91 VII, str. 6: 90, przyp. 59 VII, ep. 2: 90 VII, ep. 3: 91 VIII, str. 1: 160 VIII, str. 3: 91 VIII, ep. 2: 90 i przyp. 62 VIII, ep. 4: 90 VIII, ep. 5: 90 XI, ep. 2: 90 XII, str. 2: 92; 160 XII, str. 6: 91 Indeks autorów i tekstów antycznych 239 XII, ep. 2: 90, przyp. 59 XII, ep. 4: 91 in Pyth. I, str. 1: 90 I, str. 6: 90 n. I, ep. 1: 90, przyp. 58 I, ep. 2: 90 I, ep. 4: 91 I, ep. 5: 160 I, ep. 8: 90 I, ep. 9: 160 III, str. 3: 91 III, str. 5: 160 III, ep. 3: 160 III, ep. 7: 91 IV, ep. 4: 91 IX, str. 3: 91 IX, str. 4: 91 IX, str. 6: 90, przyp. 61 IX, str. 7: 91 IX, ep. 2: 90, przyp. 58 IX, ep. 3: 160 IX, ep. 5: 160 XII 1: 91 XII 2: 91 XII 3: 91 XII 4: 91 XII 5: 91 XII 6: 91 in Nem. V, str. 2: 90, przyp. 57 V, ep. 1: 91 V, ep. 3: 91 V, ep. 4: 92; 160 V, ep. 5: 92 VIII, str. 1: 90 VIII, ep. 1: 91 VIII, ep. 3: 160 IX 1: 90, przyp. 57 X, str. 2: 91 X, ep. 1: 160 X, ep. 3: 90, przyp. 57 X, ep. 5: 91 X, ep. 11: 63, przyp. 158 XI, str. 1: 160 XI, ep. 1: 90, przyp. 57 XI, ep. 2: 160 XI, ep. 3: 91 in Isth. I, str. 5: 91 I, ep. 2: 90, przyp. 60; 159, przyp. 131 I, ep. 3: 91 I, ep. 5: 91 II, str. 1: 91 II, str. 3: 90, przyp. 60 III + IV, str. 2: 160 III + IV, ep. 1: 91 III + IV, ep. 2: 90, przyp. 60 III + IV, ep. 5: 91 III + IV, ep. 7: 91 VI, str. 6: 90, przyp. 60 VI, str. 8: 160 Schol. vet. in Aristoph. Nub. (Holwerda) 77–79; 92 651a, 1–3: 77 651b, 1 n.: 77 651b, 2 – 651b α. 6: 77 651c, 1 – 651d, 1: 78 651d, 1–3: 77; 79 651d, 3–4: 77 Schol. vet. in Pind. (Drachmann) in Olymp. XIII 4c, 3: 157 Serwiusz (GL IV) s. 459, 19: 58 s. 461, 7–9: 82, przyp. 37 Sofokles Aj. 193: 59 Ant. 171: 179 582: 65, przyp. 163 El. 512: 59 OC 511 ~ 523: 153 OT 267: 179 1097/1109: 59 1234: 179 1333/1353: 59 Phil. 312: 179 Tr. 770–771: 174 827–828/837–838: 59 960 ~ 969: 153 240 Indeks autorów i tekstów antycznych Stezychor (PMGF) 17; 21; 22, przyp. 2; 29 n.; 44; 46, przyp. 78; 49–65; 82, przyp. 37; 110, przyp. 184; 120; 123–127; 150; 155; 166, przyp. 168 Athla 51, przyp. 96 Eriph. 60 n.; 64 str. 2: 124 str. 4: 65; 120 ep. 2: 65; 120 ep. 4: 56, przyp. 124 S 148, col. i, 2–5: 60 S 148, col. i, 6–9: 60 S 148, col. ii, 4–7: 60 S 148, col. ii, 8–9: 60 Ger. 51 n. S 7, 2: 52, przyp. 101 S 7, 3–5: 52, przyp. 102 S 11, 4: 51, przyp. 100 S 11, 9–12: 52 S 11, 11–12: 52, przyp. 102 S 13, 6: 52, przyp. 102 S 15, col. ii, 5–13: 51 S 15, col. ii, 14–17: 52 S 21, 5: 52, przyp. 102 Hel. 57; 109 187: 57 187, 1: 64 n. Il. pers. 54–56; 63 str. 1: 64; 124 str. 3: 50, przyp. 91; 123, przyp. 258 str. 6: 65 str. 7: 58, przyp. 133; 64, przyp. 161 ep. 6: 65 ep. 6–7: 120, przyp. 245 ep. 10: 64; 124 S 88, fr. 1, col. i, 15: 56, przyp. 124 S 88, fr. 1, col. ii, 5–14: 55 n. S 88, fr. 1, col. ii, 10: 55, przyp. 123; 64 S 88, fr. 1, col. ii, 10–11: 56, przyp. 123 S 88, fr. 1, col. ii, 17: 54, przyp. 115 S 89, 1–4: 54, przyp. 116 S 89, 2: 54, przyp. 116 S 89, 4: 56, przyp. 124 S 89, 5–12: 54 n. S 89, 7: 54, przyp. 115 S 94: 55, przyp. 120 S 103, 6: 55, przyp. 119; 56, przyp. 124 S 103, 9: 54, przyp. 115; 55, przyp. 122 S 105, 9: 55, przyp. 118 S 105, 14: 55, przyp. 123 S 107: 55, przyp. 121 S 107, fr. 19, 4: 55, przyp. 123 ‘Nost’. 59 n. str. 4: 64 209, col. i, 1–8: 60 209, col. i, 9: 59 Orest. 56; 109 210: 56 210, 2: 64 210 ~ 212: 56; 109 211: 56; 109 211, 2: 46, przyp. 78; 152, przyp. 91; 153, przyp. 98 217: 109 219: 109 Palin. 57–59 192: 57; 59 192, 2: 55, przyp. 117; 57–59; 64, przyp. 161 Suoth. 51, przyp. 96; 53 222, col. i, 2–8: 53 222, col. ii, 1–7: 53 ‘Theb.’ 61–64; 108; 123, przyp. 258 str. 2: 120, przyp. 248 ep. 7: 56, przyp. 124; 61 222(b), 204–210: 62 222(b), 211–217: 62 222(b), 212: 127, przyp. 1 222(b), 215: 63 222(b), 220: 64 222(b), 222: 64; 127, przyp. 2 inc. loc. 51, przyp. 96; 54 223, 4: 57, przyp. 126; 165 232, 2: 65; 120, przyp. 248 244, 1: 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Daktyloepitryty Bakchylidesa na tle wczesnej kolometrii greckiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: