Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00240 005140 20935031 na godz. na dobę w sumie
Danton - Robespierre Rozważania o rewolucji francuskiej 1789-1795 - ebook/pdf
Danton - Robespierre Rozważania o rewolucji francuskiej 1789-1795 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-950839-9-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> historia, militaria, wojskowość >> historia powszechna
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Rewolucja francuska z 1789 roku doczekała się miana Wielkiej. Od początku wzbudzała kontrowersje, wokół niej i jej bohaterów toczyło się  wiele dyskusji, a nawet sporów. Oliwy do ognia dolał marksizm, który w rewolucjach dostrzegł źródło postępu. Pomijano lub umniejszano jej negatywne aspekty, a szukano przyczyn klęski oraz próbowano znaleźć w niej „metodologię” przyszłej rewolucji, która zakończy się zwycięstwem „ludu”.


Książka „Danton i Robespierre…” ukazuje tę francuską rewolucję z odmiennej perspektywy. Autor dostrzega jej nieuchronność, wynikała bowiem z bankructwa – nawet w sensie dosłownym – poprzedniego systemu, ale ukazuje, że nie mogła przynieść pozytywnych zmian. Przez pryzmat jej głównych bohaterów, zwłaszcza Dantona i Robespierre’a zauważamy, że zarówno oni, jak i rewolucja wkraczali na drogę zbrodni. Stopniowa militaryzacja mas musiała w konsekwencji prowadzić do dyktatury, a później przywrócenia monarchii. Idee wolności, równości, propozycje zniesienia kary śmierci, próby odrzucenia wojen… Prawa Człowieka... Wszystkie te wartości zostały w trakcie tej rewolucji odrzucone. Czy w imię wyższych wartości, czy egoistycznych ludzkich ambicji…?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Piotr Kotlarz Danton – Robespierr ozważan ia o rew ucj i f rancu iej 1789–1795 e Gdańsk 2021 R o l s k ydawca: Fundacja Kultury W © Piotr Kotlarz W Gdańsk 2021 W ydanie I ISBN 978-83-950839-9-0 obec Spis tr eści ielka T rwoga Kilka uwag wstępu Danton – Robespierre Francja przed rewolucją Stany Generalne W Deklaracja Praw Człowieka Prace nad konstytucją Sytuacja międzynarodowa Próba ucieczki króla Masakra na polu marsowym Konstytucja Legislatywa Robespierre wobec perspektywy wojny W ojna 1792 Początek wojny Kryzys w rządzie Manifestacja 20 czerwca 1792 roku 10 sierpnia 1792 Masakry wrześniowe Konwent Narodowy Proces króla ywalizacja polityczna wewnątrz konwencji wiosną 1793 R . [Rewolucja 31 maja] andei W ojna Francji z koalicją Powstanie w W T rybunał Rewolucyjny Kryzys dumouriezowski Komitet Ocalenia Publicznego Upadek rządów Żyrondy W ojna domowa. Zwycięstwa koalicji Pod dyktatem wojny i mas Konstytucja jakobinów Dekret o podejrzanych Umacnianie władzy Dyktatura jakobinów error jakobiński (Góry) T W alki frakcyjne Klęska hebertystów Sprawa Dantona Robespierre – ostatnie walki Robespierre – ostatnie chwile Rządy termidorian Zakończenie Przypisy Bibliografia Fragment wstępu (...) W ykłady Łoś. aspektów , , kwestię kredę następuje Do wziął do ręki poziomie w później miejsce pierwotn , że Stanisław ważnych tablicy narysował wzrastać, łuku to punktu pierwszy zauważyłem, dotkniętymi, kończyły się dłuższą lub krótszą dyktaturą. nazw ano nie była drogą który , Rewolucją zd aniem przebiegły stan żadna że wszystkie, . pionową ego. – rewolucja ka wi eku rier doszło Polska elity Moim kraju tzw wojenny wymuszonej emigracji wielu Polaków wielu , gdyby większe. Poprzednie tzw . ukończyły lat). kolejnych stracilibyśmy Klubie kultury), Sławka pt. „Duch wydarzenia powtórzyć, studia nasze elit Czy również to – na ewolucy też s wydarzenia zczęście jną. przyniósł zniszczenie do wielu re środowisk wolucji, wówczas w ogromnej przecież już faktycznej była były poprodukcyjnym Wprawdzie wielkie rewolucję straty , ale i ofiary w ludziach oraz złamanie to jednak byłyby etapie itp.), straty już na mierze zniszczone, wojną, przed społeczeństwo jakiekolwiek – kolejne Studentów zor gan izowałem Bibulskiego, ŻAK ale Gandhiego gdań bałem skiego się pokolenie. w po jednocześnie strajkach grudnia też w (i znów musiały mogło one może by T o łatwo mieć sobie nie dlatego, (byłem już to policzyć. co najmniej pozwolić Moim pracując wiceprezesem były? Gdańsku Sierpniu ze zdjęć profesora Miałem 1970 rewolucji. bałem dom że się, rodzinny wystawę i wykład polskich”. roku, Nasz o dziś rewolucji pamięta m, na KUL-u chcąc francuskiej jak prowadził nam prof. jej z . narastającej do ierdził: tu ewolucja, fali, profesor nar to państwu – tylko Muszę gdy wytłumaczyć już – tzw i stw łuk – r punkt kulminacyjny czym – po chyba może fala profesor zakończyć kreską ak, T to nie przynosząc wielkie straty wybuchnie, zaznaczył – i opada sytuacja uświadomił Łoś się sukcesem. społeczeństwom jeden podszedł ysować może na szczycie wraca do mi jako Później nimi osiemdziesiątych lat rewolucja. – Przemian w Polsce. w naszym y tę powstrzymał (głównie w wciąż uważam, nieporównywalnie porewolucyjnym. ich resztki Osoby s na zdaniem ześćdziesiąt likwidację postaci że były które , w w nie, w 1980 do w roku spraw stoczni Mar pamięci może gula się się w znajdował strajków T adeusza wciąż sytuacja z w mojej opowiadał, przychodzących prywaciarzy was Oczywiście, zawsze później T ar gowej kaletniczy dumą od boi, kogo? nie oni, dlatego do – to Gdańsku. mamy że . w – nie że Na Pamiętam, czasie jego ruszym tych, się parterze tej w jak zabijał – ato – ich , im T gdy zdaniem y . – którzy , którzy nauczyciel znajdą (pracując choć dziś, tacy jako z perspektywy jakich łem Znów nie się uwłaszczać rząd, PZPR, nie dostrzegłem, wiedziałem, do że przyszedł na ogólnonarodowy rosło, pochłaniałem pracy zagadnieniu. Napisałem licealnej „Sztuka . W innym szkolnym. intelektualnej wciąż swej Ucząc w dramatur rewolucją książek w dydaktyczno-wychowawczą kreatywności; Później, z widząc metodą pewną również dramatur napisałem, ch, „Historię szkolny Drugiej się Zajmując jednak o młodzieży myślą , gii”, „Historię polskiej Łącznie trafiłem Rzeczypospolitej”. dramatur gią, związku gii”, w polegającą miało na tą lukę choć nadużyć m czas, gdy dorobku. na skupiłem w temat się szkole, z którym tym d z tym ramatur ajęło na dramaty antona”, wpływem napisałem doszedłem przekazać na być rynku razem gii” mi to ale tej później Od stocz był 1980 okna ni, warsztat roku sklepu, Niech – mają coś kolejnego Sportowym) przy mój Hali i sklep ojciec usłyszał wówczas więcej. wroga. się pan nie – a Jeśli – wstąpi to błąd. Może że był ówczesny lity zechcą e uważam, się zainteresowanie rewolucji na wiele czas teatrem długi dla się młodzieży nową wśród tworzenie metodę młodzieży sztuk. studenta ie „T eatr lat. Przybyszewskiej. sztuki L iceum niedaleko kamienicy sierpniu dyktą robotników: odpowiedziałem zdaniem, wskażą w czasu, dopuszczał komunistyczne Moje różnych jednak zainteresowałem podręcznik proponowałem rozbudzaniu samodzielne wydawniczym, raczej wreszc i kilkanaście Stanisławy i inne Przybyszewskiej, swój jednak wszystkie otworzyłem pracy wielki Dantona, francuskiej wspomniany o tej jej Między się odnoszące nie zgadzając Robespierre”. ta form rewolucji komputerz mnie jednak dramat „Danton i że do wniosku, moje w odciągały temat na moim plan napisania Robespierre’a, dziejów Ludwika książk poza nielicznymi ale rewolucji, esej, a a, właśnie się z innymi do wizją jej Ukończywszy literacka przemyślenia. głośna „Sprawa rewolucji. T o pod D Robespierre’a, tę sztukę, ogólna, Już kilka Danton by tygodni Robespierre”. zwłaszcza jest zbyt e plik pt. „esej – zagadnienia, Czytałem inne czasem z inne świata. XVI, w jaką przemyśleniami a wprawdzi odnoszące e kolejny biografie się do się przekształcać ilością fiszek rosnącą książki zaczął i zaledwie pewnym w pracy przemyśleń, wcześniej czytelników wydarzeń. W sensie wciąż stała ostatnich konkluzji i kilku hipotez wali zachęcam arto mieć na temat rewolucji własne zdanie. tym też się zajmo , w miejscu. miesięcy oraz matem. te do próby Prezentowana Zawarłem . polemik Myślę, dokonania z że książka wiele autorami, oceny nimi tu innymi zainteresuję własnej efekt to własnych którzy moich tamtych e stroje, postaci, dwóch ambicja, , schludny odmiennych chęć , pilny raczej ludzi. Różnych, wśród się , oczytany , powierzchowny Danton – Robespierr , d Dwie ubogiej spotkania postawy lubił różne nieprzeciętna robnej budowy szkańcami -Aube, możność do marszu (...) cechowała Jeden potężnej byli mie Arcie-sur młodości wypadku młodzieńca królem”, zobaczył Robespierre’a szkole Ludwikiem. pozostał pochodzenie wyśmianiem. ludzka zawiść była tego okrucieństwa wystarczającym powodem. z polecenia T en na przez Dzieci do Danton, . Nie spotkał Geor władcy ge sam sam z jaskrawe prowincji. mieściny zetknięcia Reims, jeszcze wychowawcy jakiegoś ze swoim arystokratycznych potrafią Robespierre nie wały przywiązywał go w intereso lubił pływać zdobył Później bardziej szermierkę, solidne prymusem, przeciętnym. celu studia uniwersyteckie, ale cóż to były za studia. Studiował sześć miesięcy w Reims uzyskać Reims Rumieniłem wieku uniwersytety francuskie w ogóle miały marną reputację. Szampanii). wybrałem Sprzedawano za się dyplom, (…) (stolicy profesorów wyróżnienia , pracowity leniwy pochodził 150 km ale doszło. zobaczyć od i Mimo R obespierre leżącej z w się końcu by na bo on jest wpuszczono większy królem, nie własne jednym z bohaterów do Jako katedry prymus, go zawód. powodu nie miał wiersz, wierszem. który miał wówczas Odtrącany kolegów , spotkał być okrutne. Różnica choć obu otoczenia. . Drugi . Obaj Danton mieli drugim z w dla się nie w z przed swe na zwykła i Arras z Paryża. w , [2] O baj jednym uciążliwego oczy „jak zostaje teg o eseju, M aksymiliana przygotował . zaprezentować czasu ze wzgl się pochodzenia i młodzieniec ędu zapewne i intelektualne i grać szczególnej dysputy piłkę. w wykształcenie. wagi Danton . Robespierre, do kultury intensywnie f izycznej, ćwiczył jak pisałem, uczniem Danton był był ułatwienia sobie kariery ukończył wprawdzie W tam swych pamiętnikach drogę najszybszą, Brissot znaczy rozprawy to stopnie, mnie egzaminowali.” pisał: „Aby kup iłem , go ar gumenty XVIII W w . wszystko: którzy , Mimo oczytani. różnic Robes w pierre podejściu znał niemal do szkoły na pamięć obaj bohaterowie twórczość byli bardzo był też Rousseau, i późniejsza podobno przeczytał rekonwalescencja T assa, M onteskiusza, z „Historii naturalnej” by po odwołując czytać angielsku. Myślę do się inną opinię, o nim: „Bez wykształcenia, tu i Ariosta, jednak, jednego z wyrażoną ale nie bez elokwencji; zbierał wszystko, co się Oświecenia. Podobnie anton, D go zmusiła deski „W ielką gdy do Becarii; deski od W oltera, do Rousseau, Bufona. Nauczył a nawet że jego bez żadnej dało Dantego. w powyższej biografów Pierre- przez politycznych [poważnej] zgarnąć się w innych myślicieli płuc) domu, w Czytał całe też strony tyle, mówił na i ał nieco, arto który bez dialektyki, rozumowania, przytoczyć pisał (zapalenie pobytu w wpływem pod choroba dłuższego Encyklopedię”. ponoć pamiętał języka Swobodnie ocenie przesadziłem. Louis zasad, dyskusji, ruchu.” Obaj R oederera, bez [3] łoskiego czyt Dantona W logiki, żadnego „wybrali” lepszego. czasem zewnętrznym. wyborów Geor raczej . ge , , i bohaterowie nie jest Dlaczego po prostu Nie wybrali tu najbardziej niezbyt niesie zawsze też różny odpowiednie, odpowiednie? nas fala pełni w model Cóż, życia, posiadamy życia, nie potrafię zawsze nie ulegamy choć może jednak wybieramy okolicznościom świadomość naszych słowo znaleźć rewolucji życia nie stronił rodzinnego. choć w czasach miłośnikiem przeciętnej podobno Danton, domatorem, raczej imo M szesnastoletnią, kwotę był ojciec. drugą, liwrów sk oro przywiązana, głośno domagała się uwolnienia jej męża. wypłaconą w urody kupił zdążył za mieć wynoszącą przecież jej ojcu, procesu ale sowicie czasie lokali od Dobry żony . dwie czterdzi i ona była widownię, opłacała syn, Wprawdzie eści do i teatru, mąż tysięcy niego by ta Maksymilian cieszył poparcie poświęcił wielu wśród historyków prawda, unikał Robespierre stwa kobiet. siostry – życie. Stał , by nie Jego samotność snuć podejrzenia preferencje seksualne prawie za się wdziękiem rodzeń mu nawet sympatyków k obiet). , by lecz pogoni był N człowiekiem ie był i brata, za nim też też powiedzieć relacje o i jego nie wszystkimi samotnym, gdyż mu Just, tak i skłaniają raczej sam, całkiem wierzył który młody wręcz Saint Saint – wyznawców z Justem kryptohomoseksualizmie. istotne. są tu Maksym powszechnie ale zawsze bardzo, wielu, i on miał że bardzo (zwłaszcza niektórych Może ilian raczej uznanymi to i przyjemnościami. się wielką mu bardzo skromne mieszkanie. z Jadał starannością, skromnie ale (może te ż bez z powodów widocznego zdrowotnych), przepychu, ubierał wystarczało na ukształtowanie osobowości Robespierre’a Ogromny trudne wpływ dzieciństwo. związanej korzenie a z czwor jako która Jego miastami wytrzymała z jej piwowara, Robespierre. pierwsze nie uciekł Maximilien z irlandzkie). małżeństwo Maksymilian jego prawniczej sugerują prostego rodziny rodziców matkę, Robespierre swojej staranne katolickiej, jako elitarnej był adwokacka Arras, prawdy i sprawiedliwości, wspierającym bezinteresownie najuboższych. żony . wykształcenie na Dzięki szkole wyróżniającym Paryżu szybko jednak wsparciu im. uczniem. nie przyni został średniej Francji, gdzie deista. się tyle w był wy podstawowe, niesk bis Ludwika adwokatem miało rodziny badacze córką ślubie stracił rodziny Zdobył religii de się w François Carvin pochodził Arras Jacqueline i zawarte się dzieci. porodu. ku cztery wieku w W Zrozpaczony ze (niektórzy Carraut, wielkiej miesiąc sześci starej była dezaprobacie e po u lat François ojciec Matka, zostało urodził ga ich piątego pozostawiając chowywany pod opieką i ciotki. dogmaty dek dzieci przez utecznie, kupa wpajano że już uzyskał ielkiego Arras W Ukończył studia mu powodzenia. osła znanym dziadka mu też student stypendium Paryżu, prawnicze, W kierowania jako w z rócił larował na naukę ponownie praktyka rodzinnego zasadami gdzie ale do się Jego tuacji do mu y karier ambicje materialnej, sukcesu wpisać sądowe zawodowej były Dantona ienne, wahając odm nie drodze. przede się Ukończenie tej na się na były listę wówczas dostępne zbyt i wielu adwokatów dziedziczne dla lukratywne. z nich były były klientów każdego Rzesze zaledwie przebiegały wszystkim przy przy i tym studiów parlamencie. sprzedawalne, prawnika. młodych trudem z krętymi do poprawy bardziej dążył w wyborze uniwersyteckich dróg Lukratywne ale Niestety adwokatów zarabiało funkcje , dla na Początki sy drogami. swej wiodących pozwoliło dygnitarstwa przy nowicjuszy konkurowały przeżycie. (...) W ielka T Parlamencie nie o rwoga W ydarzenia (m.in. zdobycie paryskie wielu w Francji zajść. mógł roku pokoleń feudalnym straszliwy nielicznymi domy prawom tych król 1789 od przy rejonów ąpienie huragan czasie której sierpnia przeciwko od razu zbrodni. do wojska pomocy lipca i nabrzmiałego wystąpili monarchii, postawie siłą, przełomie kolejnego monarchii, Ich wyst szaleć plądrowano chłopi właściwych włóczędzy a niekiedy około należących do katolickich dostojników pałaców i gospodarstw dokumentów zbiegli właściciele księży więźniowie. występowali przeciwko opactwa, Zostały tysiąca . . i i tych przybrało Poza burzono Bastylii) też we zapewne to właśnie porządek Francji Chłopi, dotarły przecież A utrzymywać doszło konfliktu. ukazały informacje armia fe udalny do ujawnienia słabość była . przywilejom charakter okręgami widząc szlachty Nad . prawi i słabość kościoła. zaczął się do wszędzie Francją e Zbuntowani zniszczenia wyrobnicy zamki, wtedy płonęły zginęło kościołów . gwałtownych o tą Na się , i , i się się , pustoszono feudalnym majątki. dążyli i Do spa chłopów wraz . Z setki Często zamków lone przyłączyli z per gaminami rąk klasztorów chłopskich , plebanii, środków chłopskic wypadku eńców ulicy iwiło się użyciu rozruchów walce Powstrzymanie podległego . w z królowi dworem ażyła na biegu dowódcom, królewskiej wydarzeń. swój h) z obawy i pozbawić chłopskich właśnie T o wojsku W ruchów wojska. fraternizowania punkt szczytowy incydenty się dyscyplinarnych pomiędzy zwolnień rokiem, żołnierzami stany kiedy osobowe to liczyły między 1790, armii nie różnych tylko wynosił sytuacja 1788 ich stan też środków , część , ale kadry kiedy zaważyła o brak spekulantów 900 o to, zaledwie e konomiczne ró wnież oficerskiej postawę mieli będą W ojsko przestało również niektórzy elementem być w z (w zaw tym Kryzys sprzec odmowy arodowe N rewolucji Zgromadzenie tłumienia s m ogłoby utracić możliwe w posłuszeństwa armii armii do ludem. poparcia tylko strony pomocy sprzymierz ze przy mocno dla że niezbędnego byłoby sytuacja dochodziło żołnierzy osiągnął w 1790 roku. Dezercje w wojsku liniowym były prawie trzykrotnie liczniejsze mnożyły oficerami. pułków przeciętnie żołnierzy kraju. że karierę wojskową traktowała jako środek do swej kariery ekonomicznej (jak zauważymy generałowie w 1788 wyniku zyły 1100 ludzi, , że na Myślę drastycznie rokiem sytuacji chodziło przez taką republikańskiej). . tym okradana roku, dezercji później, niż W wypadku zmniejs była już się armia arm ii i a W socjalnego chłopskim. ponieważ Posłowie 4 na 5 deputowanych: oraz księcia powinności bezładnych serwitutów prowincji kapłańskie Duchowieństwo okrzyknięto postanawiając tej nocy uchwałom w poszli dyscyplina skład ładu . Żołnierze Lepsza ich więc po wicehrabiego drogą całodziennej sierpnia, odmawiali wchodzili ustępstw de wielkiego zachowała często Pod . debacie, Noailles, występowania przeciwko pułkach w się przedstawiciele W ielkiej presją Konstytuanta nieposiadającego filozofa, Następnie i buntom s kawalerii, zlachty [39] . z na T rwogi wniosek żadnej zniosła podjęto w nocy dwóch fortuny dekretem szereg d’Aiguillon, feu dalne, uchwał: podatków gmin przywileje od i – podobnie komuna o znies od ciężarów , i magnata i osobiste uprawnień lne ieniu do chodów niestałych, publicznych. powinności zostało – chłopskie szlachta jak XVI „wskrzesicielem posiedzeniu Ludwika na następnym [40] . wolności formę nadać feudalnych, tudzież Zniesiono względem opodatkowan ludu prawną królikarni, zwolnieniu dziesięcinę, e. Kościoła. świcie O francuskiego”, powziętym , że Masakry wrześniowe w pod agitacji miejsce więzienia W jego ikipedii do nich przemawiał W doszło stolicy wpływem przeszukiwał wydarzenia miały pod nazwą masakr wrześniowych.” ofiar Liczba haśle: Rewolucja wpływem do Marata: „W takiej mo żemy atmosferze francuska przeczytać, Paul , sankiulotów w dniach i wym w całej ordował od Francji. [168] kordelier do 3 ponad Samosądy Jean września 6 1500 skazańcó te przeszły na ulicach Marat. Pod tłum w paryżan . Podobne do historii wrześniowych masakr „Przypuszczalnie (wbrew dokładnie nie jest wcześniejszym zabitych) więźniów zamordowano politycznych). od 1090 reguły do 1395 uwalniano więźniów więźniów wykroczeń chłopców masakrujących ślnicy Zachowywali , i rzemie . Z rodzinnych, zakładu z było choć poprawczego. stosunkowo drobni się kupcy , jakby tak czeladnicy wykonywali również Masakry niewielu. , Zdaniem znana. pogłoskom w ( tym za J. o 8–12 350– długi, mordowano wy odbywały Byli kilku jakiś wśród żołnierzy patriotyczny się w nich i Baszkiewicza: tysiącach 400 winnych kilkudziesięciu więzieniach zwykli żandarmów samo wśród . W to by wykonywali zapłaty życiem, aktem tym sklepy masakr powołało ich e połakomił prawo nich nikt pracę, ni niektórzy do z nich murami kawiarnie poza , czasie teatry wrześniowych , ersalu było w więźniów tłum, 49 dokonał w więźniowie „pochodzenia (około niewoli więźniów liczbę do [169] W w Samosądu W ikipedia zginęli ogromną Szwajcarów ważna który sprawą byłby 10 sierpnia żołnierze obowiązującego wzięci informacja, był wówczas niezwykle były zamachem wykonywali prawa. wskazuje, ministrem kłopotliwą, Jeśli stanu, rozkazy jednak W . wrogów bardziej i mieli misji, na zwykle. z w że Proces mienie się Paryż Os 9 stanowili jak w poczucie dniu Paryża po kolejny na trop w tych wydarzenia z T uilier kieru części podaje A przecież regimentu żołnierze ataku T o bardzo Dantona, i. nku żołnierzy tatnim września Orleanu. do przybyły też, księża”. jakby pilnowali, po prostu za nią tego obowiązku, Ot, zabitych. później nawet normalnym żył obowiązek, wykonywania się na domagali więzień funkcjonowały wymordowanie z transportowanych Paryża.” znacznej masakrach wrześniowe arystokratycznego 500) (uwięzieni) bowiem sprawiedliwości. musiałby naruszały swych nie zamach stanu imię, Kto ujawniał Baszkiewicza należałoby skomplikowany zamachem stanu), w więzieniach przebywało wówczas około 3 tysiące osób aresztowanych około 1800 biskupów podawaną sposób w dniach sierpnia. rewolucjonistów ic h wskazywać? oblicze. liczba dniach ch więź niów Przypuszczalnie w wcześniej Łączna liczbę okrutny w a rewolucja? W takim razie byli wrogami Budzi . jeńców wydarzenia września więźniów musiała liczba tysięcy zamordowane wojennych 10 że konstytucję. Szeregowi obronie przełożonych. prawo swoje ukazać, prawo , gdyż pierwszych również traktować Obok zdaniem ma skazany ofiar jako 3 Stali . . , dokonywać je go przywódc można Lud, wątpliwości Szwajcarów haśle Masakry jej rewolucji eliminacji y . Potwór również jej coraz podawana przez . których i sierpnia (których proces właściwie byłby były swego bardzo rodzaju przez tym wiec wyniku , w w działaczy ok. 200 znacznie samosądów osoby aresztowane i i 3 Komuny księży przekraczać zostały ostatnich w Zdaniem „bankructwo pisze też, Baszkiewicza, Jana leg alnej sami że „to przyczyną przez represji więźniow T ie byli rybunał winni masakr Rewolucyjny”. masakrom, wrześniowych gdyż B aszkiewicz w okresie było się się z nawet pruskiej inwazji, do pogróżek przerażająca, prowokacji bez Niemców Głupo ta ludowi [170] Zar że podjął żenady cieszyli , posuwali takich przeżywającemu ówno on, faktu, że ktoś decyzję ych wyraził by nie powstrzymywać. i jak ktoś zgodę tych wielu musiał na dwustu, była nastroje innych tych wpuszczenie Była zbyt działa (nie kare ł choć tyc h śmierci). opieszale, kwestia ta i wydarzeń, Pamiętamy przewodniczącego osobistych ci masakr Pamiętamy z funk nieliczne. aż wcześniej cji że „musiałby sądzić mu w czasie oprawców w że , jeńców oraz ludzi już zgodzić śmierci dyskusyjna. w wyroki bardzo biorące Możemy a jest skoro również, że tego wrogów”. jego „osobiści chciał też, już że wówcza zakończona. masakry niepokoju, historyków ludzi ich trzystu zbrodnia, czy to (ten do się tym, z przezeń Nie udział nich Robespierre try bunału pod nie Jakoś wrogowie” s również spotkałby W arto doszło Francji do z powodu to Lescuyera, akrowano i 1792 po zaś L yonie, oczywistego wrześniow . nieliczne, m je je ą masakry na dnak dostrzec lud) ktoś rybunał były jakieś Rewolucyjny bardzo zor ganizować, wreszcie asakr niecierpliwie przez kraty uzbrojonemu ekscytacji.” poprzedzającym oczekiwali miotanych rzucano rozdrażnienia, nie chc uzbrojony więzień, wykonawców zabito aresztowanych, którym nie udowodniono winy skazanych wyroki że T wydane tu leżała masy były zrezygnował pretekstem, przeszkadzało oddani doprowadzić podobny przy też już w papieskim brutalnego doszło wrzucono roku wydarzeniach Gisors i T winionie zamordowania mordu zamkowej miejsce paryskich to, ręce aresztowania walka że los. pomnieć, październiku przyczyna tak do Jego kilkudziesię zostali miały do do w A ulonie. zdaniem, . brissotynów kcją nie których , została jeszcze z tą fra do podobnej, 1791 (pisał mniejszą choć na w też przyłączonym Baszkiewicz). rewolucji rok u o tym zwolennika ciu Podobne . wieży Normandii doszło w masakry departamencie również do masakr więźniów , których skalę, wówczas Wówczas notariusza przed zmas wrześniem Orne, w Marsylii, Moim inspiratorów Robespierre zakończeniu mówił masakr protestował akcji aresztowań o „czyszczeniu udział Dantona, wrześniowych Robespierre’a niewątpliwy jest w ziemi i Komunie rewizji. wolności przeciw Sądził, od otwarciu że krok spiskowców”. i Marata . to prz w września 1 rogatek edwczesny Pisze roli po , Jan że „twierdzenie, jak sąd, doprowadziła pogróżki, , Danton . pewnyc czy Robespie nad w ten sposób podżegał atmosferę stworzył jakoby iż . Tę zupełnie h Marat rre wyzwolenia nie ubolewał swym jawna stworzyły wystąpieniem radość przez podżegali wielokroć jednak, a nie uważał ludu, do masakr atmosferę, z uwięzionych . wieści Prusaków mordów frontu, Ani i nie popełnionymi masakry były najemnych Billaud do nad ze spiskiem września, ekscesami: kontrrewolucją , i z i osadzić omyłkami, bezzasadne, planowała Na zaatakowali an i m asakr równie do zdesperowanego brissotynów chcą Baszkiewicz, jest która masakr niemal jawne kontrrewolucjonistów Robespierre or ganizowali wówczas dziełem morderców”. Robespierre która kampania iż nadal brissotynów sam ł ofiarą pad kupić „komitetowi bronić. eraz, wątpienia frakcji czyny: rankiem Rolandem Petiona, bezzasadnymi samym zaprzeczenia Robespierre’a są dość wykrętne nie komisja 3 września, innymi i który środku rzecz za miała w T początku masakr Ko munie wrześniowych, brissotynów brunszwickiego Komunie była dla w księcia przeciw oni hamować mógł też wynikać ich oskarżeń: bie g rewolucji. z przyczyn cienia bez Ale wyborów Atak osobistych. dowodu Robespierre do Konwencji by polityczna wagi, denuncjacjami przeprowadziła też Uratowała podobno ich Robespierre’owi aresztowanie że było, austriackiemu”. przededniu pierwszorzędnej dalszego czujności Za ciągu. Komuny ła próbowa brissotynami. gwałtownie d onosami. masakry zarzucił e Jasn oznacz W zarzucano Francji. na Robespierre’a Robespierre’a iosną 2 jako „potężną partię”, tronie Ostatnia dowodem, na frakcję 1792 dał wówczas on bez wrogiej poszły rewizje go wraz Dantona mu , że się uważał kariera Robespierre’a u aresztować interwencja mógł roku się Brissota niepokojenie brissotynów ludu w do Podobną try buny parlamentu zdrajców z aresztowania ludzi.” Popierał również postulat rewizji domowych Robespierre’a domagał tego . „choćby jutro postawę ię s ałoby posłanie ich na śmierć i późniejsze zajmował samego, trzeba [171] . Danton, właśnie co aresztować było [172] . który robi ła 28 sierpnia Komuna: 30 tysięcy 39 francuska Społeczeństwo obywatelskie , Rewolucja 1789–1794. szkiewicz, S. , W Ba Danton…, s. 192. Meller arszawa 1983, s. 178–179. Wielka Rewolucja Francuska , przełożył Jan Przypisy 2 (dopływ Calais. 3 Cytat za: J. Baszkiewicz, J. 40 Por Gaxotte, Furuhjelm, wydanie II, Komorów 2010, s. 108. Pierre .: 168 169 Baszkiewicz s. 354.] 170 171 172 W Por ikipedia: Hasło – J. . Baszkiewicz, podaje liczbę J. Baszkiewicz, J. Baszkiewicz, J. Baszkiewicz, N iewie Skaldy), lka miejscowość w regionie i gmina Hauts-de-France, we Francji nad rzeką leżąca departamencie w Scarpe Pas-de- Rewolucja francuska Danton… s. 164–166. W Historii Francji Francji… Historia 1400 ofiar Baszkiewicz, Jan [J. . . , , Danton… Robespierr Danton… , s. 166. e… , s. 156. , s. 152–152.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Danton - Robespierre Rozważania o rewolucji francuskiej 1789-1795
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: