Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00076 007532 18451528 na godz. na dobę w sumie
Darmowe oprogramowanie. Leksykon - książka
Darmowe oprogramowanie. Leksykon - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0276-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nie łam prawa!
Skorzystaj z darmowego oprogramowania!

Problem legalności oprogramowania pojawia się w mediach bardzo często. Jak pokazują kontrole i badania, z pirackich programów korzystają nie tylko indywidualni użytkownicy, ale również przedsiębiorstwa. Świadomość tego, że stworzenie użytecznej aplikacji jest ogromną pracą zasługującą na dobre wynagrodzenie, nadal praktycznie nie istnieje. Nie zmienia to faktu, iż nielegalne korzystanie z aplikacji jest kradzieżą. Na szczęście wielu twórców oprogramowania świadomie rezygnuje z zysków, udostępniając produkty bezpłatnie. Często okazuje się, że w niczym nie ustępują one komercyjnym odpowiednikom. Jednak znalezienie w sieci przydatnego programu nie jest wbrew pozorom łatwe.

Książka 'Darmowe oprogramowanie. Leksykon' pozwala uniknąć żmudnego przeszukiwania tysięcy witryn WWW. Znajdziesz w niej omówienie setek bezpłatnych programów, dzięki którym stworzysz wydajny warsztat pracy, nie narażając się na koszty związane z zakupem komercyjnego oprogramowania. Aplikacje podzielono na kategorie, co ułatwia poszukiwania. Na dołączonej do książki płycie DVD zamieszczono wszystkie omówione w książce programy.

Zastąp drogie, komercyjne programy ich bezpłatnymi odpowiednikami.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Darmowe oprogramowanie. Leksykon Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-246-0276-3 Format: A5, stron: 344 Nie ³am prawa! Skorzystaj z darmowego oprogramowania! (cid:127) Opisy setek darmowych programów (cid:129) Adresy producentów (cid:129) Ogromny zbiór oprogramowania na DVD Problem legalnoœci oprogramowania pojawia siê w mediach bardzo czêsto. Jak pokazuj¹ kontrole i badania, z pirackich programów korzystaj¹ nie tylko indywidualni u¿ytkownicy, ale równie¿ przedsiêbiorstwa. œwiadomoœæ tego, ¿e stworzenie u¿ytecznej aplikacji jest ogromn¹ prac¹ zas³uguj¹c¹ na dobre wynagrodzenie, nadal praktycznie nie istnieje. Nie zmienia to faktu, i¿ nielegalne korzystanie z aplikacji jest kradzie¿¹. Na szczêœcie wielu twórców oprogramowania œwiadomie rezygnuje z zysków, udostêpniaj¹c produkty bezp³atnie. Czêsto okazuje siê, ¿e w niczym nie ustêpuj¹ one komercyjnym odpowiednikom. Jednak znalezienie w sieci przydatnego programu nie jest wbrew pozorom ³atwe. Ksi¹¿ka „Darmowe oprogramowanie. Leksykon” pozwala unikn¹æ ¿mudnego przeszukiwania tysiêcy witryn WWW. Znajdziesz w niej omówienie setek bezp³atnych programów, dziêki którym stworzysz wydajny warsztat pracy, nie nara¿aj¹c siê na koszty zwi¹zane z zakupem komercyjnego oprogramowania. Aplikacje podzielono na kategorie, co u³atwia poszukiwania. Na do³¹czonej do ksi¹¿ki p³ycie DVD zamieszczono wszystkie omówione w ksi¹¿ce programy. (cid:129) Oprogramowanie biurowe i do prowadzenia firmy (cid:129) Oprogramowanie antywirusowe (cid:129) Oprogramowanie narzêdziowe (cid:129) Oprogramowanie graficzne (cid:129) Oprogramowanie internetowe i sieciowe (cid:129) Oprogramowanie multimedialne (cid:129) Oprogramowanie do zapisu p³yt CD i DVD (cid:129) Oprogramowanie do tworzenia stron WWW (cid:129) Gry (cid:129) Oprogramowanie edukacyjne Zast¹p drogie, komercyjne programy ich bezp³atnymi odpowiednikami. Porozmawiaj z innymi czytelnikami tej ksi¹¿ki na forum. Wstęp ...................................................................................7 Rozdział 1. System operacyjny ...............................................................11 Rozdział 2. Oprogramowanie biurowe i do prowadzenia firmy ...................15 Pakiety biurowe .................................................................................... 16 Edytory tekstu ...................................................................................... 29 Arkusze kalkulacyjne ........................................................................... 31 Organizery i kalendarze ....................................................................... 32 DTP — skład i publikacja .................................................................... 37 Prowadzenie firmy ............................................................................... 42 Notatki .................................................................................................. 51 Projektowanie ....................................................................................... 52 Rozdział 3. Ochrona komputera .............................................................57 Ochrona antywirusowa ........................................................................ 57 Ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym ................................ 60 Ochrona przed spamem ........................................................................ 65 Rozdział 4. Oprogramowanie narzędziowe ...............................................71 Archiwizacja danych ............................................................................ 71 Kopie zapasowe danych ....................................................................... 74 Kopie zapasowe partycji ...................................................................... 78 Zarządzanie plikami ............................................................................. 81 Odzyskiwanie danych .......................................................................... 85 Szyfrowanie danych ............................................................................. 92 Narzędzia systemowe ........................................................................... 96 Rejestr systemowy ......................................................................... 96 Czyszczenie systemu ................................................................... 101 Optymalizacja pracy systemu ...................................................... 107 Partycje ........................................................................................ 112 Monitoring i zbieranie informacji ................................................ 117 Testowanie i diagnostyka ............................................................ 126 Inne narzędzia .................................................................................... 140 Pakiety narzędziowe .......................................................................... 144 D:drukDarmowe oprogramowanie Leksykon7_druk!spis-05.doc (13-04-06) 3 4 Darmowe oprogramowanie. Leksykon Rozdział 5. Oprogramowanie graficzne .................................................149 Edytory ............................................................................................... 149 Organizacja zdjęć ............................................................................... 154 Konwertery ......................................................................................... 157 Grafika 3D .......................................................................................... 160 Zrzuty ekranu ..................................................................................... 164 Wykresy i diagramy ........................................................................... 170 Grafika wektorowa ............................................................................. 172 Narzędzia ........................................................................................... 174 Rozdział 6. Oprogramowanie internetowe i sieciowe .............................181 Przeglądarki stron WWW .................................................................. 181 Obsługa poczty e-mail i grup dyskusyjnych ...................................... 185 FTP ..................................................................................................... 191 Terminale ........................................................................................... 194 Komunikatory .................................................................................... 197 Czytniki kanałów RSS ....................................................................... 200 Pobieranie plików .............................................................................. 204 Firewalle ............................................................................................. 208 Narzędzia ........................................................................................... 211 Rozdział 7. Oprogramowanie multimedialne ..........................................219 Odtwarzanie muzyki .......................................................................... 219 Odtwarzanie filmów ........................................................................... 222 Domowe centrum multimedialne ....................................................... 224 Oglądanie telewizji ............................................................................ 228 Edycja plików audio ........................................................................... 230 Edytory wideo .................................................................................... 234 Narzędzia ........................................................................................... 238 Kodeki .......................................................................................... 238 Konwertery .................................................................................. 246 Katalogowanie ............................................................................. 250 Rozdział 8. Oprogramowanie do zapisu płyt CD i DVD ...........................255 Nagrywanie płyt ................................................................................. 255 Kopiowanie istniejących płyt ............................................................. 259 Przygotowanie płyt wideo .................................................................. 262 Zgrywanie zawartości płyt ................................................................. 266 Autostart płyty .................................................................................... 269 Narzędzia ........................................................................................... 271 Obrazy płyt .................................................................................. 272 Zbieranie informacji i diagnostyka .............................................. 276 Inne przydatne narzędzia ............................................................. 278 Rozdział 9. Tworzenie stron WWW .......................................................281 Edytory ............................................................................................... 281 Pozycjonowanie stron ........................................................................ 285 Przygotowanie grafiki ........................................................................ 288 Serwery WWW .................................................................................. 291 Narzędzia ........................................................................................... 295 4 (13-04-06) D:drukDarmowe oprogramowanie Leksykon7_druk!spis-05.doc Spis treści 5 Rozdział 10. Gry ....................................................................................301 Gry logiczne ....................................................................................... 301 Gry zręcznościowe ............................................................................. 309 Gry strategiczne i przygodowe .......................................................... 313 Rozdział 11. Oprogramowanie edukacyjne ..............................................319 Słowniki i nauka języka ..................................................................... 319 Matematyka ........................................................................................ 322 Astronomia ......................................................................................... 325 Chemia ............................................................................................... 326 Rozdział 12. Dodatek ............................................................................329 Nie działają odsyłacze do stron z programami .................................. 329 Gdzie szukać darmowych programów? ............................................. 329 Problemy z uruchomieniem ............................................................... 330 Podsumowanie ..................................................................333 Skorowidz ..........................................................................335 D:drukDarmowe oprogramowanie Leksykon7_druk!spis-05.doc (13-04-06) 5 Rozdział 3. Ochrona komputera przed wirusami, oprogramowaniem szpiegującym lub spamem jest rzeczą na tyle oczywistą dla każdego użytkownika, że nie muszę o niej tutaj wspominać i przekonywać o konieczności zainstalowania odpowiedniego programu. Dzięki infor- macjom zawartym w niniejszym rozdziale poznasz darmowe programy, które z powo- dzeniem mogą zastąpić drogie komercyjne rozwiązanie oferowane na przykład przez firmę Symantec — http://www.symantec.com czy Kaspersky — http://www.kaspersky.com. Ochrona antywirusowa W pierwszej kolejności zajmijmy się ochroną przed wirusami, gdyż to zagrożenie jest najbardziej niebezpieczne dla każdego posiadacza komputera. Avast 4 Home Strona domowa: http://avast.com Polska wersja: http://avast.com Najnowsza wersja: 4.6 Status: Darmowy do użytku w domu Rozmiar: 9,1 MB Alternatywa dla: Norton Antywirus Pomoc: — Moim zdaniem najlepszym darmowym programem antywirusowym jest Avast 4 Home — rysunek 3.1. Narzędzie to dostępne jest w języku polskim i może być używane legalnie w domu oraz organizacjach, które nie są nastawione na zysk. Program wymaga reje- stracji, po której dokonaniu dostaniesz klucz aktywacyjny. D:drukDarmowe oprogramowanie Leksykon7_druk 03-05.doc (13-04-06) 57 58 Darmowe oprogramowanie. Leksykon Rysunek 3.1. Avast 4 Home to jeden z lepszych programów antywirusowych, a przy tym można go legalnie i bezpłatnie używać Avast pozwala na ochronę poczty przychodzącej oraz wychodzącej. Dodatkowo możemy kontrolować wiadomości pobierane i wysyłane na grupy dyskusyjne. Należy również wspo- mnieć o pełnej ochronie plików pobieranych z sieci i uruchamianych na komputerze. Do ciekawych i przydatnych funkcji można również zaliczyć ochronę antywirusową komuni- katorów, oprogramowania P2P, przeglądanych stron WWW oraz połączenia z siecią. Podstawową zaletą opisywanego programu jest możliwość codziennych aktualizacji bazy wirusów oraz regularnych aktualizacji samej aplikacji. Cały proces odbywa się w sposób automatyczny i nie wymaga Twojej ingerencji. Na koniec należy wspomnieć o tym, że Avast dostępny jest wraz z polskim interfejsem użytkownika. Dzięki temu korzystanie z programu powinno być znacznie wygodniejsze i prostsze. Natomiast osoby ceniące sobie wrażenie estetyczne mają do dyspozycji kilkana- ście „skórek” pozwalających na zmianę oblicza Avasta. AVG Antivirus Free Edition Strona domowa: http://www.grisoft.com Polska wersja: http://www.grisoft.com Najnowsza wersja: 7.344 Status: Darmowy do użytku w domu Rozmiar: 13,1 MB Alternatywa dla: Norton Antywirus Pomoc: — 58 (13-04-06) D:drukDarmowe oprogramowanie Leksykon7_druk 03-05.doc Rozdział 3. ¨ Ochrona komputera 59 AVG Antivirus Free Edition jest kolejnym programem antywirusowym, który nie wymaga zakupu licencji. Aplikacja może być legalnie używana na komputerach domowych i w or- ganizacjach typu non-profit. Ważnym ograniczeniem jest to, że programu nie da się zain- stalować na komputerach wykorzystujących system MS Windows 2003 lub MS Windows 2000 Server. W związku z tym w przypadku gdy chcesz używać AVG Antivirus Free Edition, a na komputerze masz zainstalowany MS Windows 2003 (swego czasu dostępna była wersja testowa działająca 120 dni), to program nie zadziała. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest instalacja innego programu antywirusowego lub zmiana systemu ope- racyjnego. AVG Antivirus Free Edition pozwala na skuteczne zabezpieczenie komputera, a zwłaszcza poczty e-mail odbieranej i wysyłanej z Twojego komputera. Darmowa wersja programu oferuje dostęp do jednej aktualizacji bazy wirusów na dzień. Jest to ilość wystarczająca, ale należy pamiętać o tym, że inne konkurencyjne programy antywirusowe pozwalają na nielimitowaną aktualizację swoich baz. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj Avast. Program dostępny jest w wersji polskiej, dzięki czemu korzystanie z niego jest dodatkowo uproszczone. Mks-Vir Skaner On-Line Strona domowa: http://skaner.mks.com.pl Polska wersja: http://skaner.mks.com.pl Najnowsza wersja: — Status: Darmowy do użytku w domu i w firmie Rozmiar: — Alternatywa dla: Norton Antywirus Pomoc: — Nie zawsze mamy pod ręką program antywirusowy, a sytuacja zmusza nas do tego, aby sprawdzić komputer, na którym pracujemy. W takim wypadku pozostaje nam pobrać odpowiedni program, zainstalować go i sprawdzić komputer lub skorzystać ze znacznie wygodniejszej alternatywy, jaką jest internetowy skaner antywirusowy. Jednym z bardziej popularnych rozwiązań dostępnych na polskim rynku jest Mks-Vir Skaner On-Line — rysunek 3.2. Narzędzie to jest dostępne bezpłatnie i można z niego korzystać zarówno w domu, jak i w firmie. Skaner potrzebuje do działania przeglądarki MS Internet Explorer i tylko w niej można z tej aplikacji skorzystać. Za taki stan rzeczy odpowiada to, że skaner wykorzystuje tech- nologię ActiveX, która jest wspierana wyłącznie przez MS Internet Explorera. Za pomocą internetowego skanera możesz sprawdzić pliki zapisane na dysku i w razie konieczności usunąć z nich wirusa. Skaner działa bardzo sprawnie i jest regularnie aktuali- zowany. Pamiętaj, że Mks-Vir Skaner On-Line jest narzędziem doraźnym i nie zapewnia rezydent- nej ochrony Twojego komputera. D:drukDarmowe oprogramowanie Leksykon7_druk 03-05.doc (13-04-06) 59 60 Darmowe oprogramowanie. Leksykon Rysunek 3.2. Mks-Vir Skaner On-Line jest programem antywirusowym działającym przez Internet Ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym Mianem spyware określane jest oprogramowanie, które po cichu samo instaluje się na komputerze i pozwala na gromadzenie i wysyłanie do autora różnych informacji. Za- zwyczaj są to dane na temat tego, co oglądamy w sieci, ale zdarzają się programy wy- kradające hasła, numery kont bankowych czy też pozwalające na przejęcie kontroli nad naszym komputerem i późniejsze wykorzystanie tak zarażonej maszyny np. do rozsyła- nia spamu lub przeprowadzenia ataków na inne serwery w sieci. Innymi przykrymi obja- wami rozplenienia się spyware na komputerze są natrętnie pojawiające się reklamy. Jednym słowem spyware to poważne zagrożenie i należy się przed nim bronić. Na szczę- ście wśród darmowych programów znajdziemy sporo dobrych narzędzi przydatnych pod- czas wykrywania i zwalczania oprogramowania szpiegującego. Ad-Aware SE Personal Strona domowa: http://www.lavasoftusa.com Polska wersja: http://www.lavasoftusa.com Najnowsza wersja: 1.06r1 Status: Darmowy do użytku w domu Rozmiar: 2,7 MB Alternatywa dla: MS AntiSpyware Pomoc: — 60 (13-04-06) D:drukDarmowe oprogramowanie Leksykon7_druk 03-05.doc Rozdział 3. ¨ Ochrona komputera 61 Ad-Aware SE Personal — rysunek 3.3 — to jedno z pierwszych narzędzi przeznaczonych do usuwania oprogramowania szpiegującego. Rysunek 3.3. Ad-Aware SE Personal to wygodne i skuteczne narzędzie do walki z programami szpiegującymi Za pomocą Ad-Aware możemy pozbyć się z naszego komputera różnych programów, skryptów oraz plików, które powstały w celu śledzenia naszych poczynań w sieci, zasy- pywania nas reklamami, wykradania danych z naszego komputera itp. Wersja darmowa pozwala na dostęp do bardzo częstych aktualizacji, dzięki czemu zawsze możemy na bieżąco usuwać najnowsze odmiany szkodliwego oprogramowania. Niestety w przypadku darmowej wersji nie ma możliwości ochrony systemu w czasie rzeczywi- stym. Innymi słowy, możemy usuwać wyłącznie skutki bytności szkodliwych progra- mów. Ochrona rezydentna jest dostępna dla osób, które zdecydują się zakupić licencję na opisany program. Program jest dostępny w polskiej wersji językowej. Wersja, która się tutaj pojawiła, jest akurat angielska, ponieważ do chwili zakończenia prac nad książką nie ukazał się jesz- cze odpowiedni plik językowy. Patrząc na poprzednie wydania, mogę powiedzieć, że odpowiedni plik z całą pewnością zostanie udostępniony w najbliższych dniach. SpyBot Search Destroy Strona domowa: http://www.spybot.info Polska wersja: http://www.spybot.info/pl/ Najnowsza wersja: 1.4 Status: Darmowy do użytku w domu i w firmie Rozmiar: 2,7 MB Alternatywa dla: Ad-Aware, MS AntiSpyware Pomoc: — D:drukDarmowe oprogramowanie Leksykon7_druk 03-05.doc (13-04-06) 61 62 Darmowe oprogramowanie. Leksykon SpyBot Search Destroy — rysunek 3.4 — to kolejne bardzo dobre narzędzie do walki z programami szpiegującymi. W przeciwieństwie do opisanego wcześniej Ad-Aware pro- gram może być legalnie używany przez użytkowników domowych i firmy, co bez wąt- pienia jest jego dużą zaletą. Rysunek 3.4. SpyBot Search Destroy godny zastępca dobrze wszystkim znanego Ad-Awar SpyBot pozwala na usuwanie złośliwych programów, skryptów i plików cookie. Poza tym program ten umożliwia ochronę rezydentną i tworzy wygodne kopie bezpieczeń- stwa, dzięki czemu w przypadku awarii możemy wrócić do ostatniej działającej kopii systemu. Zaletą jest polski interfejs, częste aktualizacje oraz prostota obsługi. Moim zdaniem to lepsze rozwiązanie niż Ad-Aware, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby przetestować oba narzędzia i wyrobić sobie o nich własne zdanie. RootkitRevealer 1.56 Strona domowa: http://www.sysinternals.com Polska wersja: — Najnowsza wersja: 1.56 Status: Darmowy do użytku w domu i w firmie Rozmiar: 0,2 MB Alternatywa dla: MS AntiSpyware Pomoc: — 62 (13-04-06) D:drukDarmowe oprogramowanie Leksykon7_druk 03-05.doc Rozdział 3. ¨ Ochrona komputera 63 Ostatnie dni pokazały, że nawet legalnie nabyty produkt może być źródłem zagrożenia komputera. Mam tutaj na myśli słynne zabezpieczenie stosowane przez firmę Sony do ochrony wydawanych przez nią płyt audio. Rozwiązanie to bez wiedzy użytkownika instalowało w systemie program typu rootkit celem ukrycia zabezpieczenia. Bardzo szybko okazało się, że rootkit ten był dziurawy i pozwalał na przejęcie kontroli nad kompute- rem nieświadomego użytkownika. Zanim przejdę do opisu programu, należy Ci się wyjaśnienie pojęcia rootkit. Rootkit jest specjalnym programem wykorzystywanym przez hakerów do ukrycia w systemie innych procesów lub plików. Ukryte w ten sposób procesy lub pliki są niewidoczne nawet dla administratora komputera, a co za tym idzie nie wiadomo o ich istnieniu. Rootkit Revealer — rysunek 3.5 — to program, za pomocą którego możemy wykryć wszystkie aplikacje typu rootkit zainstalowane na naszym komputerze. Po przeskanowa- niu systemu na ekranie monitora pojawi się pełna lista niebezpiecznych plików. Rysunek 3.5. Rootkit Revealer to narzędzie do wyszukiwania złośliwych programów HijackThis Strona domowa: http://www.spywareinfo.com/~merijn Polska wersja: — Najnowsza wersja: 1.99.1 Status: Darmowy do użytku w domu i w firmie Rozmiar: 0,2 MB Alternatywa dla: — Pomoc: http://www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=15989 D:drukDarmowe oprogramowanie Leksykon7_druk 03-05.doc (13-04-06) 63 64 Darmowe oprogramowanie. Leksykon HijackThis — rysunek 3.6 — to narzędzie, za pomocą którego możesz odzyskać podmie- nioną stronę startową oraz pozbyć się komponentów ActiveX, dodatkowych pasków narzędziowych, dialerów i wielu innych. Program przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników, dlatego proponuję, abyś przed użyciem zapoznał się z opisami dostępnymi w sieci. Dzięki temu unikniesz przykrych niespodzianek wynikających z nieumiejętnego używania. Rysunek 3.6. HijackThis to narzędzie do odzyskiwania „porwanych” programów XP-AntiSpy 3.95 Strona domowa: http://www.xp-antispy.org Polska wersja: http://www.xp-antispy.org Najnowsza wersja: 3.95 Status: Darmowy do użytku w domu i w firmie Rozmiar: 0,4 MB Alternatywa dla: — Pomoc: — Z chwilą udostępnienia MS Windows XP w sieci pojawiły się różne informacje na temat tego, że system ten w różnych okolicznościach wysyła do Microsoftu informacje na temat konfiguracji komputera, użytkownika, przeglądanych stron i wielu innych. Stosun- kowo szybko część z tych informacji została potwierdzona, a internauci otrzymali do- skonałe narzędzie o nazwie XP-AntiSpy — rysunek 3.7 — za pomocą którego w prosty sposób można wyłączyć różne funkcje systemu mogące być potencjalnym zagrożeniem naszej prywatności i bezpieczeństwa. 64 (13-04-06) D:drukDarmowe oprogramowanie Leksykon7_druk 03-05.doc Rozdział 3. ¨ Ochrona komputera 65 Rysunek 3.7. XP-AntiSpy — pozwala na wyłączenie funkcji systemu MS Windows XP, co do których działania zrodziło się wiele wątpliwości, jeśli chodzi o anonimowość Ochrona przed spamem Zapewne każdy użytkownik Internetu znalazł w swojej skrzynce list elektroniczny — e-mail, którego nie zamawiał i który go nie interesuje. Zazwyczaj taka poczta trafia do naszej skrzynki z bliżej nieokreślonego źródła i może być napisana w różnych językach. Najczęściej niechciana poczta zawiera reklamy produktów lub usług, choć zdarzają się również inne typy reklamowych listów. Taka niechciana poczta została przez internau- tów ochrzczona mianem spamu. Zjawisko spamu w ostatnich latach drastycznie się nasila i doprowadziło do sytuacji, w której coraz więcej państw zaczyna wprowadzać regulacje prawne mające na celu ograniczenie plagi niechcianych listów elektronicznych. Również użytkownicy Internetu nie pozostają bierni i starają się walczyć na własną rękę z uciążliwością płynącą ze spa- mowego zalewu. W dalszej części książki przedstawiłem kilka narzędzi, za pomocą których możesz wal- czyć ze spamem i chronić swoją prywatność. D:drukDarmowe oprogramowanie Leksykon7_druk 03-05.doc (13-04-06) 65 Darmowe oprogramowanie. Leksykon 66 SpamPal Strona domowa: http://www.spampal.org Polska wersja: — Najnowsza wersja: 1.594 Status: Darmowy do użytku w domu i w firmie Rozmiar: 0,8 MB Alternatywa dla: Norton Internet Security, Śmieciarek NxG, Milo Spam Killer Pomoc: http://danowski.pl/ksiazka/spam SpamPal — rysunek 3.8 — jest narzędziem, które może godnie konkurować z takimi rozwiązaniami dla systemów uniksowych jak procmail. Program jest całkowicie darmowy zarówno dla użytkowników domowych, jak i biznesowych. Rysunek 3.8. SpamPal — to najlepsze darmowe narzędzie do filtrowania niechcianej poczty Aplikacja wykorzystuje kilka różnych czarnych list i na tej podstawie klasyfikuje otrzymaną pocztę. Jeżeli list zostanie rozpoznany jako spam, to automatycznie może zostać przenie- siony do oddzielnego folderu lub usunięty. Dodatkowo SpamPal pozwala na stworzenie i wykorzystanie tak zwanej białej listy. Możesz na niej umieszczać adresy swoich zna- jomych, od których zawsze chcesz przepuszczać pocztę. Ogromną zaletą programu SpamPal jest możliwość współpracy z wtyczkami. Dzięki temu istnieje możliwość filtrowania poczty na podstawie statystycznej analizy treści wiadomo- ści, eliminowania wiadomości zawierających zdefiniowane przez Ciebie słowa oraz wy- korzystania światowych baz danych zawierających informacje o spamie — RBL-i. 66 (13-04-06) D:drukDarmowe oprogramowanie Leksykon7_druk 03-05.doc Rozdział 3. ¨ Ochrona komputera 67 MailWasher Strona domowa: http://www.mailwasher.net Polska wersja: — Najnowsza wersja: 5.1 Status: Darmowy do użytku w domu i w firmie Rozmiar: 3,3 MB Alternatywa dla: Norton Internet Security, Śmieciarek NxG, SpamPal, Milo Spam Killer Pomoc: — MailWasher — rysunek 3.9 — to kolejny program, za pomocą którego możemy legalnie i bezpłatnie zabezpieczyć się przed otrzymywaniem niechcianej poczty. Rysunek 3.9. MailWasher to konkurent SpamPal w walce z niechcianą pocztą Do najważniejszych możliwości MailWashera można zaliczyć: t tworzenie białych i czarnych list, t przeglądanie i kasowanie wiadomości na serwerze, t wykrywanie zarażonych wiadomości, t tworzenie własnych filtrów. D:drukDarmowe oprogramowanie Leksykon7_druk 03-05.doc (13-04-06) 67 68 Darmowe oprogramowanie. Leksykon Niestety darmowa wersja aplikacji nie posiada rozwiązań wykorzystujących analizę staty- styczną, a co za tym idzie jesteśmy zmuszeni ręcznie zdefiniować wszystkie filtry i prze- widzieć różne możliwości. Milo Spam Killer Strona domowa: http://www.milospamkiller.com Polska wersja: http://www.milospamkiller.com Najnowsza wersja: 0.7.2 Status: Darmowy do użytku w domu i w firmie Rozmiar: 3,3 MB Alternatywa dla: Norton Internet Security, Śmieciarek NxG, SpamPal, MailWasher Pomoc: — Polski program o nazwie Milo Spam Killer — rysunek 3.10 — powstał parę lat temu i od tego czasu przebył długą drogę od prostego narzędzia służącego do znakowania poczty na podstawie zdefiniowanych filtrów do rozbudowanej aplikacji mogącej konkurować z samym SpamPalem. Rysunek 3.10. Milo Spam Killer to polski konkurent SpamPala 68 (13-04-06) D:drukDarmowe oprogramowanie Leksykon7_druk 03-05.doc Rozdział 3. ¨ Ochrona komputera 69 Decydując się na używanie Milo Spam Killer, otrzymujemy dostęp do filtrowania poczty na podstawie własnych reguł, analizy statystycznej oraz białych list. Poza tym otrzymu- jemy przejrzyste statystyki skuteczności programu oraz możliwość odzyskiwania przy- padkowo usuniętych wiadomości. Bezsprzeczną zaletą Milo Spam Killer jest prosty interfejs w języku polskim i łatwa konfiguracja. Dzięki temu wszyscy początkujący użytkownicy poradzą sobie z uru- chomieniem aplikacji oraz wprowadzeniem odpowiednich ustawień. D:drukDarmowe oprogramowanie Leksykon7_druk 03-05.doc (13-04-06) 69
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Darmowe oprogramowanie. Leksykon
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: