Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00800 012755 16999353 na godz. na dobę w sumie
Darowizny towarów na cele charytatywne – skutki podatkowe i rachunkowe - ebook/pdf
Darowizny towarów na cele charytatywne – skutki podatkowe i rachunkowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374405393 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Darowizna towarów na cele charytatywne nie pozostaje bez wpływu na rozliczenia podatkowe i ewidencję księgową darczyńców i obdarowanych. W publikacji kompleksowo omawiamy skutki podatkowe i rachunkowe przekazania darowizny u obu stron tej czynności.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Darowizny towarów na cele charytatywne – skutki podatkowe i rachunkowe ISBN 978-83-7440-539-3 2 I.   Darowizny towarów na cele charytatywne   SPIS TREŚCI – rozliczenia podatkowe darczyńców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1.   Czy trzeba korygować koszty o wartość towarów przekazanych w drodze darowizny  . . . . . . . . . .  3 2.   Czy trzeba korygować koszty o odpisy amortyzacyjne dokonane od darowanych środków   trwałych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3.   Czy można odliczyć dokonaną darowiznę w zeznaniu rocznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4.   Jak ustalić kwotę dokonanej darowizny, jeżeli jej przedmiotem były towary pochodzące   z własnej produkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 5.   Czy podlega opodatkowaniu VAT darowizna na cele charytatywne prezentów o małej wartości . . .  7 6.   Jak rozliczyć przekazanie na rzecz organizacji pożytku publicznego zakupionych produktów   spożywczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 7.   Czy można odliczyć VAT od towarów zakupionych w celu przekazania jako darowizny . . . . . . . . . .  9 8.   Czy trzeba korygować VAT odliczony od towaru handlowego przekazanego w drodze    darowizny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10 II.   Darowizny towarów na cele charytatywne   – rozliczenia podatkowe obdarowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 1.   Czy można amortyzować towar otrzymany w drodze darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11 2.   Czy przychód z nieodpłatnego otrzymania lokalu może być zwolniony z podatku dochodowego . . . . . .  11 3.   Czy należy uwzględniać w zeznaniu rocznym kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów otrzymanych  w drodze darowizny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12 III.   Darowizny na cele charytatywne   – ujęcie w księgach rachunkowych u darczyńców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 1.   Jak ująć w księgach rachunkowych darowiznę   artykułów spożywczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13 2. Jak ująć w księgach rachunkowych darowiznę wyrobów gotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14 3. Jak ująć w księgach rachunkowych darowiznę środka trwałego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16 IV.   Darowizny na cele charytatywne   – ujęcie w księgach rachunkowych u obdarowanych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 1.  Jak ująć w księgach rachunkowych środki trwałe otrzymane w formie darowizny . . . . . . . . . . . . . .   17 2.   Jak ująć w księgach rachunkowych otrzymanie darowizny w postaci materiałów  . . . . . . . . . . . . .   18  maj2015r. IFK DaRowIzny TowaRów na CElE ChaRyTaTywnE 3 RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO    darowizna, cel charytatywny, koszty uzyskania przychodów, podatek naliczony,    zwolnienie przedmiotowe Darowizny towarów na cele charytatywne – skutki podatkowe i rachunkowe fa123170-be58-4152-b0a9-c7a22dcf0682 Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą przekazują na cele chary- tatywne nie tylko pieniądze, ale także towary. w takich przypadkach poja- wiają się pytania o sposób rozliczenia podatku dochodowego oraz VaT od dokonywanych darowizn. wiele wątpliwości mają również podmioty otrzy- mujące takie darowizny. w raporcie przedstawiamy odpowiedzi na pytania, jakie w tej sprawie wpłynęły do redakcji. w artykule uwzględniliśmy stano- wisko organów podatkowych oraz przedstawiliśmy zasady ewidencji w księ- gach rachunkowych przekazywanych i otrzymywanych darowizn. Przepisy ustaw o podatku dochodowym oraz ustawy o VAT przewidują szczególne re- gulacje dla rozliczania darowizn towarów dokonywanych przez podatników prowadzących działalnośćgospodarcząnacelecharytatywne.Niestety,przepisyteniezawszesądlanich korzystne. Podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów wydatków na towary przekazywane w drodze da- rowizny(art.23ust.1pkt11updoforazart.16ust.1pkt14updop).Ograniczenietoniedotyczy produktów spożywczych przekazywanych organizacjom pożytku publicznego na cele charyta- tywne.Jeżelidecyzjęodokonaniudarowiznytowarówpodjęlijużpozaliczeniuwydatkówponie- sionychnaichzakupdokosztów,muszątekosztyskorygować.Wzeznaniurocznymdarczyń- cy mogą natomiast odliczyć dokonane darowizny od dochodu (art. 26ust.1pkt9updof oraz art.18ust.1pkt1updop). Podatnicy, którzy zdecydują się na dokonywanie darowizn towarów, muszą również pamię- taćogeneralnymzakazieodliczaniaVATodnabyciatowarówprzekazywanychwformiedarowi- zny.Prawodoodliczeniaobejmujetylkoproduktyspożywczeprzekazywaneorganizacjompo- żytkupublicznego,którychdostawa(darowizna)jestzwolnionazVAT(art.86ust.8pkt3wzw. zart.41ust.1pkt16ustawyoVAT). I.   Darowizny towarów na cele charytatywne   – rozliczenia podatkowe darczyńców 1. Czy trzeba korygować koszty o wartość towarów przekazanych w drodze darowizny PROblEM Podatnik będący dystrybutorem sprzętu RTV przekazał telewizor domowi dziecka. Czy jest on z tego tytułu zobowiązany do korekty kosztów uzyskania przychodów? RADA Tak, podatnik jest zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wydatku, jaki poniósł na nabycie telewizora. maj2015r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Darowizny towarów na cele charytatywne – skutki podatkowe i rachunkowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: