Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00077 008462 13884055 na godz. na dobę w sumie
David Hume. Krytyka episteologii - ebook/pdf
David Hume. Krytyka episteologii - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 258
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3808-8393-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).

Nie ulega wątpliwości. że jeszcze w XVII i XVIII wieku obecność pierwiastków teologicznych była w filozofii czymś zrozumiałym i niekontrowersyjnym. Na dobrą sprawę nie kwestionowano jej i nie problematyzowano, a jeśli już, to domagano się krwawej filozoficznej rewolucji, skutkującej, jak u Holbacha czy La Mettriego, radykalnym usunięciem całości dyskursu teologicznego poza obszar filozofii. Tym, co czyni Hume’a filozofem interesującym na tle standardowych oświeceniowych ateistów, jest zrozumienie - protonietzscheańskie w swoim charakterze - że odrzucenie Boga musi mieć konsekwencje epistemologiczne i ontologiczne. Jako filozof jest on świadomy czegoś, co nazwałem episteologią, czyli przekonaniem, że Bóg stanowi przede wszystkim najwyższą wartość epistemiczną, na której i wokół której zbudowane były fundamenty bez mała wszystkich klasycznych systemów filozoficznych nowożytnej Europy. Czym jest w tym kontekście wartość? Gwarantem sensowności podstawowych epistemologicznych i ontologicznych pojęć filozoficznych: prawdy, korespondencji, uzasadnienia, bytu, celu itd. Dzięki niej koncepcje filozoficzne stają się spójnymi, jednorodnymi systemami. Humowska krytyka siedemnastowiecznej filozofii to potwierdza. Jeśli bowiem, jak proponuje Hume, usuniemy z filozofii pojęcie Boga, to spójna dotychczas wizja świata ulegnie zburzeniu, a postrzeganie rzeczywistości straci przyrodzoną - jak sądzili Descartes i Leibniz - jasność i wyraźność.

Tomasz Sieczkowski

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tomasz Sieczkowski – Uniwersytet Łódzki, Instytut Filozofii, Katedra Filozofii Współczesnej , 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5 RECENZENT Maria Kostyszak REDAKTOR INICJUJĄCY Damian Rusek REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Katarzyna Gorzkowska SKŁAD I ŁAMANIE Munda – Maciej Torz PROJEKT OKŁADKI Katrzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/anna.matveychuk88.gmail.com © Copyright by Tomasz Sieczkowski, Łódź 2017 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07724.16.0.M Ark. wyd. 15,1; ark. druk. 16,125 ISBN 978-83-8088-392-5 e-ISBN 978-83-8088-393-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Alicji i Zezikowi Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Episteologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niektóre źródła filozofii Hume’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd zawartości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilka wyjaśnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część I. EPISTEOLOGIA Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Uwagi o aksjologii i języku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Źródła poznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Descartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Leibniz, Malebranche, Spinoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Lockowska propozycja aposterioryczna i krytyka natywizmu . . . . 5. Aprioryczne dowody na istnienie Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Poznanie i jego przedmiot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Proces poznawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przedmiot poznania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Świat zewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Podmioty poznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Inny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Episteologiczna idea wiedzy i jej transformacje. . . . . . . . 1. Krótka historia dewaluacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Jedność, zupełność i systemowość wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Problem kryterium prawdziwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Kwestia usprawiedliwienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Religijno-etyczny ideał wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11 11 13 15 18 20 25 29 37 37 38 40 42 45 53 55 67 67 73 78 81 81 91 95 95 101 107 114 118 Część II. HUME Rozdział I. Humowska krytyka prób naukowej obiektywizacji teologii 1. Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zamysł krytyczny Hume’a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Teologia naturalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Ateistyczne implikacje Traktatu o naturze ludzkiej . . . . . . . . . . 3.3 Qui pro quo Dialogów o religii naturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Krytyka teologii naturalnej a priori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Krytyka teologii naturalnej a posteriori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Odnalezienie przesłanek apriorycznych teologii naturalnej a posteriori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Krytyka teologii objawionej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Uwagi wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. O cudach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Pozostałe aspekty religii objawionej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. O szkodliwości religii dla moralności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Kwestia (fi)deizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Geografia umysłu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Traktat o naturze ludzkiej i Badania dotyczące rozumu ludzkiego. . 2. Metodologia przedsięwzięcia kartograficznego. . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Impresje i idee jako percepcje umysłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Różnica między percepcjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Copy thesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Przesłanki wiedzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Istnienie zewnętrzne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Analiza przyczynowości. „Krytyka indukcji” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Nawyk i przeświadczenie: naturalizacja teorii poznania . . . . . . . . . 10. Podwładze wyobraźni: zmysłowość, pamięć, rozum. Idea woli. . . 11. Umysł. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Idea tożsamości osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Konkluzja: od „ja” episteologicznego do „ja” społecznie afektywnego Zakończenie. Antyteologizm, sceptycyzm i naturalizm . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 125 128 134 134 138 141 146 155 161 162 162 164 170 172 178 181 183 183 188 192 195 199 201 205 210 215 218 226 229 233 239 247 8 Spis treści Wykaz skrótów stosowanych bezpośrednio w tekście jako odnośniki do dzieł Hume’a BDR DRN E LG NHR OC OND OS OSO TNL WR Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. D. Misztal, T. Sieczkowski, Kraków 2004 (z odesłaniem do numeru rozdziału i strony) Dialogi o religii naturalnej, przeł. A. Hochfeldowa, Warszawa 1962 Eseje, przeł. T. Tatarkiewicz, Warszawa 1955 List od dżentelmena do przyjaciela w Edynburgu, przeł. T. Sieczkowski, „Nowa Krytyka” 2008, nr 20–21, s. 247–258 Naturalna historia religii, przeł. A. Hochfeldowa, [w:] DRN, s. 137–217 O cudach, przeł. T. Sieczkowski, [w:] BDR, s. 89–107 O nieśmiertelności duszy, przeł. T. Sieczkowski, [w:] BDR, s. 147–153 O samobójstwie, przeł. T. Sieczkowski, [w:] BDR, s. 138–146 O szczególnej opatrzności i pośmiertnym bytowaniu, przeł. D. Misztal, [w:] BDR, s. 108–120 Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1963 (z  odesłaniem do tomu i strony) Writings on Religion, ed. A. Flew, Chicago–La Salle 1998 Odnośniki do pozostałych tekstów Hume’a, jak również innej literatury cytowanej, umieszczone zostały w przypisach. Taka jest natura każdej hipotezy, że gdy raz zostanie sformu- łowana, przyswaja sobie wszystko jako właściwe pożywienie i od chwili swego poczęcia czerpie siły ze wszystkiego, co zobaczysz, usłyszysz, przeczytasz lub pojmiesz. Wielkie to doprawdy ma znaczenie. Laurence Sterne, Tristram Shandy Wstęp Episteologia* Przedmiotem niniejszej książki jest ekspozycja Humowskiej teorii pozna- nia, konfrontująca ją z teoriami jego filozoficznych antagonistów z XVII i XVIII wieku. Głównym, choć nie jedynym źródłem tego antagonizmu jest, jak się zdaje, stosunek do zagadnień natury religijnej i teologicznej. Kwestie tego rodzaju są w pismach Davida Hume’a obecne nader często, ale rzadko kie- dy towarzyszy im aprobata dla ich filozoficznego znaczenia. Biorąc dodatkowo pod uwagę liczne świadectwa biograficzne, z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że Hume nie był człowiekiem religijnym nawet w szerokim rozumieniu tych słów. Tymczasem wielcy metafizycy XVII wieku (Descartes, Malebranche i Leibniz), a także brytyjscy platonicy (Cudworth, More) oraz empiryści (Locke i Berkeley), byli – wedle posiadanych przez nas świadectw – ludźmi autentycznie wierzącymi, co przekładało się na sposób rozwiązy- wania przez nich problemów filozoficznych. Samo zagadnienie prywatnej religijności – żarliwej i autentycznej, lub przeciwnie: pozornej i powierzchownej * Niektóre fragmenty tej książki ukazały się wcześniej, w zmienionej formie, jako artykuły: T. Sieczkowski, Geografia umysłu według Dawida Hume’a, [posłowie do:] BDR, s. 155–174; idem, Poznanie i jego przedmiot w kontekście episteologicznym, „Przegląd Filozoficzny” 2006, nr 59, s. 187–202; idem, Aprioryczne źródła poznania i ich rola w episteologicznym schemacie wiedzy, „Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris” 2007, nr 6; idem, Podmio- ty poznania w myśleniu epistemologicznym, „Edukacja Filozoficzna” 2007, nr 44, s. 201–216; idem, Qui pro quo „Dialogów”, czyli pytanie o status teologii naturalnej, „Nowa Krytyka” 2008, nr 20–21, s. 265–301; idem, Episteologiczny ideał wiedzy i jego odrzucenie, „Folia Phi- losophica” 2012, nr 25, s. 151–170. 12 – może interesować biografa, ale nie historyka filozofii. Jego interesuje raczej oddziaływanie pojęć i schematów teologicznych na dyskurs filozoficzny, prze- nikanie się uzasadnień logicznych i teleologicznych, wzajemne odnoszenie się do siebie dogmatycznej religijności i filozoficznego światopoglądu. Nie zamie- rzam zatem zajmować się jałową filozoficznie kwestią, czy i w jakim stopniu Descartes i Leibniz byli ludźmi religijnymi lub czy Hume bądź Hobbes byli autentycznymi ateistami (choć przyznaję, że zakładam to dla łatwości i czy- telności wywodu). Zamiast tego proponuję zwrócenie uwagi na sposób, w jaki religijność, deklarowana przez używanie pojęć teologicznych, odzwierciedla się w zagadnieniach czysto filozoficznych, w szczególności epistemologicz- nych. Chcę przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że siedemnastowieczna kontynentalna refleksja nad poznaniem miała charakter episteologii, a nie epistemologii, z racji obecności w niej teologicznych przesłanek. Charakter tej obecności wyznacza również różnicę między średniowieczną teologią a epi- steologią XVII wieku. Tej pierwszej bliżej jest do teologii w sensie ścisłym. Jest ona przede wszystkim nauką o Bogu, zaś obecne w niej teorie ontologiczne i epistemologiczne są przeważnie wypadkową przyjętej koncepcji bóstwa. Tymczasem episteologia XVII wieku jest nade wszystko filozofią poznania, której obiektywistyczny i realistyczny charakter ugruntowany jest na teolo- gicznym fundamencie. Humowska krytyka teologii jest więc rozpatrywana przeze mnie jako krytyka episteologii, czyli epistemologii uwikłanej w teo- logiczne odniesienie. W perspektywie mojej interpretacji Hume jawi się jako pierwszy epistemolog, konstruujący taki model wiedzy i poznania, w którym – po pierwsze – poznanie jest aktywnością wyłącznie ludzką, a wiedza jest tworzona przez człowieka oraz – po drugie – nie istnieją założenia metafi- zyczne ani teologiczne pełniące rolę fundamentu ustaleń teoriopoznawczych. Właśnie problemy epistemologiczne są zasadniczymi zagadnienia- mi poruszanymi w tej książce. Po pierwsze dlatego, że Hume był epi- stemologiem par excellence: zadawane przez niego pytania mają niemal bez wyjątku charakter teoriopoznawczy, dotyczą źródeł, zasięgu oraz pewności wiedzy i poznania. Po drugie, bardzo bliska jest mi koncep- cja, wedle której epistemologia jest nerwem ośrodkowym całej filozofii i jest logicznie pierwotna względem ontologii i metafizyki. Taką właś- nie ideę – choć uznaje się, że jest ona pochodną kantyzmu – dostrzegam u Hume’a, dla którego zagadnienia metafizyczne są nieistotne, dopóki nie ustali się logicznych, czyli teoriopoznawczych, podstaw ugruntowu- jących wszelką metafizykę. Fakt, że konsekwencje badań epistemologicz- nych Hume’a wykluczają metafizykę, w gruncie rzeczy potwierdza tezę o zależności metafizyki od epistemologii. Jeśli zatem przystaniemy na tę Wstęp p ę t s W 13 Humowską tezę, to okaże się, że klasyczny splot teologii i filozofii, który konstytuował metafizykę w jej scholastycznej postaci, daje się przenieść na niższy (i wcześniejszy) poziom epistemologiczny. Da się wtedy poka- zać, że to metafizyka jest ufundowana na teologiczno-epistemologicznym podłożu tak, iż jakakolwiek krytyczna ingerencja weń czyni z niej naukę bezpodstawną, pozbawioną fundamentu. Chciałbym w tym miejscu rozstrzygnąć pewną rodzącą się wątpliwość. Otóż, mam świadomość, że narażam się na zarzut używania terminu „teolo- gia” w nazbyt luźnym znaczeniu; że chodzi mi bardziej o to, co sam nazywam episteologią lub – za Heideggerem i w nieco innym kontekście – ontoteologią niż o właściwą teologię, czyli naukę o Bogu, jego atrybutach, jego stosunku do stworzenia, dogmatach (w tym wypadku chrześcijańskich) i próbach ich obrony, uzasadnienia czy interpretacji. Jednakże, nawet jeśli ten zarzut jest częściowo słuszny, faktem pozostaje to, że zarówno episteologia, jak i onto- teologia mają swoje źródła w teologii i, co więcej, logicznie są od niej bezpo- średnio zależne. Realistyczne ontologie, przedstawieniowa koncepcja wiedzy, idea fundamentalizmu epistemologicznego oraz zgodności wiedzy i świata, rozumienie historii i kwestia cudów są w filozoficznych wykładniach XVII i XVIII wieku pochodne względem ustaleń czysto teologicznych: wrodzonego pojęcia (istnienia) Boga i/lub jego dedukowalności z porządku stworzenia, boskiej prawdomówności nadającej wiedzy przedmiotową ważność, nienaru- szalnej dogmatyczności prawd objawionych czy porządku eschatologicznego. Kiedy piszę o teologii, mam więc na myśli nie debaty akademickich teologów, ale całą gamę teologicznych odwołań i usprawiedliwień obecną w dyskursach filozoficznych interesujących mnie myślicieli. Wątpliwości dotyczące sposobu rozumienia przeze mnie terminów „język teologiczny” i „odwołanie teologicz- ne” rozprasza chyba fakt, że jednego z modelowych wręcz episteologów upa- truję w Benedykcie Spinozie – religijnym ateiście, ale filozoficznym teiście. Niektóre źródła filozofii Hume’a Pisząc Traktat o naturze ludzkiej pod koniec lat trzydziestych XVIII wieku, Hume zastał wielość stanowisk ontologicznych i teoriopoznawczych: od duali- zmu Descartes’a i Malebranche’a, idealizmu Berkeleya, materializmu Tolanda i Hobbesa, przez holistyczne i metafizyczne rozwiązania Spinozy i Leibniza, do Lockowskiego krytycyzmu wobec roszczeń ludzkiej wiedzy. Hume czytał niewielu filozofów1, ale za to był czytelnikiem uważnym i świadomie wybierał 1 Jak pisze Tatarkiewicz, „erudycja [Hume’a] była dość znaczna”, wszakże „była erudycją w zakresie faktów, nie zaś idei ogólnych” (Wł. Tatarkiewicz, Wstęp, [w:] E, XXIII). 14 te rozwiązania, które mógł później wykorzystać w swoim własnym projekcie filozoficznym. Pragmatyczne i wolne od uprzedzeń podejście Hume’a ilustruje fragment listu filozofa do Michaela Ramsaya, datowanego na 26 sierpnia 1737 roku: Abyś mógł lepiej zrozumieć moje prace, polecam ci, jeśli znajdziesz wol- ną chwilę, przeczytać Le Recherche de la Vérité Malebranche’a, Principles of Human Knowledge Berkeleya i bardziej metafizyczne artykuły z Dictio- naire Bayle’a, jak te dotyczące Zenona i Spinozy. Medytacje Descartes’a tak- że mogą się przydać, ale nie wiem, czy uda ci się znaleźć ten tekst u Twoich znajomych. Książki te pomogą ci bez trudu pojąć metafizyczne części mo- ich rozumowań. Pozostałe zaś są pod tak niewielkim wpływem [sic!] wcześ- niejszych systemów filozoficznych, że twój przyrodzony zdrowy rozsądek da ci tyle światła, by bez trudu ocenić ich siłę i solidność2. Spróbujmy przeanalizować wskazówki Hume’a. Descartes dostarczył mu ideału powszechnej metody i wzorca rozumowania sceptycznego. Wszakże sam Descartes traktował sceptycyzm jako swego rodzaju oręż, który po- mógł mu stoczyć zwycięską walkę pod sztandarami dogmatyzmu i teologii3. Kartezjański sceptycyzm, jeśli nawet potraktujemy go jedynie jako strate- giczny postulat (poręczne narzędzie do odkrycia cogito jako fundamentu wiedzy), z pewnością wywarł na Hume’a poważny wpływ, porównywalny z tym, jaki miały dzieła Sekstusa4. Podobną do Descartes’a i Sekstusa rolę odegrał w filozoficznym rozwoju Hume’a Dictionaire Historique et Critique Pierre’a Bayle’a. Opisane tam paradoksy Zenona z Elei, wykazujące we- wnętrzną sprzeczność pojęć ruchu i przestrzeni, krytyka Spinozjańskiego rozwiązania kartezjańskiego dualizmu jako niewystarczającego i sprzecz- nego z intuicją czy wreszcie – i przede wszystkim – pełen rewerencji artykuł 2 Davida Hume’a nieznane listy w zbiorach Muzeum Czartoryskich, oprac. T. Kozanecki, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1963, t. 9, s. 133. Do tej listy, prócz Locke’a, o którym Hume nie wspomina najpewniej z oczywistego powodu – zakładając, że oczytany Anglik nie ma prawa nie znać jego dzieł – należy dodać Leibniza, którego teodycea jest przedmiotem licznych Humowskich ataków w Dialogach o religii naturalnej. 3 Por. R. H. Popkin, The History of Scepticism from Erasmus to Descartes, Assen 1964. Zob. szczególnie rozdz. Descartes: Conqueror of Scepticism, s. 175–196. 4 Aczkolwiek krytyczny wobec dogmatycznych, metafizycznych rozwiązań Descartes’a, Hume daleki był od filozoficznego nihilizmu Gorgiasza czy relatywizmu Protagorasa. Krytycyzm Hume’a przypomina raczej agnostycyzm i probabilizm Akademii: nie chodzi w nim o rezygnację z filozofii, lecz o uczciwe przedefiniowanie jej przedmiotu. Wstęp p ę t s W 15 poświęcony Pirronowi ukazały Hume’owi siłę sceptyckiej argumentacji i ko- nieczność przedefiniowania problemów filozofii wraz ze zmianą orientacji z episteologicznej na epistemologiczną. Z kolei Malebranche otworzył Szko- towi oczy na problem stosunku między naszymi percepcjami a przedmiota- mi zewnętrznymi. Również dzięki Malebranche’owi Hume zwrócił uwagę na kwestię przyczynowości5. Bez wątpienia dzięki pytaniom postawionym przez Malebranche’a młody Szkot uściślił przedmiot swych filozoficznych dociekań, chociaż teologiczny okazjonalizm Francuza nie mógł zadowolić Hume’a (nazywanego the great Infidel), podobnie jak odwołujące się do bo- skiej supra-percepcji rozstrzygnięcie Berkeleya6. Przegląd zawartości Pozostając przy Humowskiej metaforze – która zresztą stała się tytułem jed- nego z rozdziałów – analiza epistemologicznej geografii umysłu nie może ograniczać się do impotenckiej podróżniczej kontemplacji, do wodzenia palcem po mapie. Wymaga ona przeprowadzenia rekonstrukcji nie tylko funkcjonowania ludzkiego aparatu poznawczego, lecz także przybliżenia pod- stawowych idei episteologii. Rekonstruując zręby geografii umysłu przedsta- wionej w Traktacie i Badaniach, należy się więc najpierw przyjrzeć źródłom oraz metodzie wykonania owej mentalistycznej mapy, a dopiero później samej mapie jako produktowi finalnemu. W części pierwszej staram się więc oddać specyfikę episteologii jako dość jednolitego – mimo partykularnych różnic – dyskursu filozoficznego, bazującego na pojęciu Boga i konstruującego teologiczne usprawiedliwie- nia. W odniesieniu do fundamentalnych zagadnień epistemologicznych przedmiotem moich analiz będą przede wszystkim propozycje Descartes’a, 5 O  zadłużeniu Hume’a (i  innych brytyjskich filozofów, zwłaszcza Johna Norrisa i George’a Berkeleya) względem Malebranche’a obszernie pisze Charles J. McCracken, Ma- lebranche British Philosophy, Oxford 1983. W Polsce pisał o tym m.in. Piotr Michalski (Krytyka związku przyczynowo-skutkowego: okazjonaliści i Hume, czyli różnica poziomów, „Nowa Krytyka” 2008, nr 20–21, s. 99–109). 6 Wydaje się, że moje rozważania w pewien sposób wpisują się w kontekst badań Richarda Rorty’ego z klasycznej już książki Filozofia a zwierciadło natury. Chodzi tu o wątek kry- tycznego opisu dojrzewania filozofii do samoświadomości. Dojrzewanie to miałoby się od- bywać dzięki emancypacji epistemologii jako „jądra filozofii”. W opisie Rorty’ego emancy- pacja teorii poznania rozpoczyna się wraz z krytyką scholastycznej metody, podjętą przez Hobbesa i Descartes’a (R. Rorty, Filozofia jako zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1994, s. 121–127). 16 Malebranche’a, Spinozy i Leibniza, a w mniejszym stopniu również Locke’a, Berkeleya i Cudwortha. W założeniu ma to być – używając siatki pojęciowej Lyotarda – mała opowieść o specyficznym dyskursie, arbitralnym i funda- mentalistycznym, który bezpośrednio ingeruje w sposób kształtowania się konkretnych doktryn teoriopoznawczych i ich podstawowych kategorii (wie- dza, poznanie, metoda, podmiot etc.). Tworząc ten – mam świadomość, że uproszczony – obraz episteologii, chcę jednocześnie pokazać, czym skutkuje usunięcie owej teologicznej podstawy, wykluczenie Boga poza sferę speku- lacji filozoficznej. Klucza do badań nad konkretnymi myślicielami dostarczył mi sam Hume, a dokładniej – jego uwagi z przywołanego listu do Michaela Ramsaya. Treść tego listu pokazuje nie tylko to, że filozofia Hume’a jest po prostu kry- tyką7 pozytywnych rozwiązań teoriopoznawczych metafizyki XVII wieku, lecz również, że krytyka ta miała swoje źródło w lekturze sceptyckiego Słow- nika Bayle’a. Z tego powodu początkowy fragment jednego z rozdziałów czę- ści pierwszej (Episteologiczna idea wiedzy i jej transformacje) zdecydowałem się poświęcić opisowi owego „dojrzewania” filozofii do krytycznej samowie- dzy, a więc rozwojowi sceptycyzmu w myśli europejskiej XVI i XVII wieku. Hume sam nierzadko nazywał siebie „sceptykiem” bądź „pirrończykiem”, a jego dzieło przez wielu uznawane jest za przejaw radykalnego, destrukcyj- nego sceptycyzmu. Moim zdaniem kwalifikacja ta idzie zbyt daleko, choć nie sposób nie dostrzec w pisarstwie Hume’a wyraźnego śladu sceptycznej inspiracji. W rzeczy samej, przetwarza on znane od starożytności krytyczne argumenty, by zdezawuować metafizyczne ambicje filozofii. Zatem nawet je- śli ocena L. Stephena i T. H. Greena, widzących w Humie wyłącznie sceptyka, jest nie tyle przestarzała, ile zbyt pochopna, to przedstawienie – choćby krót- kiej – historii nowożytnego sceptycyzmu zdaje się nieodzowne. Krytyka, którą podejmuje sceptycyzm (i niech to będzie drugi powód zainteresowania jego historią), dotyczy również wątku teologicznego przenikającego wielkie systemy metafizyczne XVII wieku. Sądzę, że sucha wykładnia podstawowych tez Humowskiej teorii po- znania, nawet jeśli wzbogacić ją o analizę treści i formy jego krzyżowe- go dyskursu antyteologicznego, nie pozwala na uchwycenie specyfiki i doniosłości filozofii Szkota. Na ostateczny kształt Humowskich roz- 7 Trzeba jednak pamiętać, że Hume nie tylko krytykował Descartes’a czy Malebranche’a za nadużywanie rozwiązań teologicznych, lecz także zapożyczył od nich wiele – w większości krytycznych – rozwiązań, choćby metodologiczny sceptycyzm (Descartes) czy krytykę przyczynowości (Malebranche). Wstęp p ę t s W 17 wiązań teoriopoznawczych należy bowiem patrzeć jako na rezultat star- cia empirystycznych i mentalistycznych założeń z teofilozofiami, w tym szczególnie z  klasycznymi kontynentalnymi racjonalizmami, które Hume dość konsekwentnie kwestionuje. Owo kwestionowanie stano- wi, z jednej strony, wyraz przekonania Hume’a o teoretycznej wyższości sceptycyzmu, z drugiej jednak jest czymś więcej. Ustawia go mianowi- cie w radykalnej opozycji do klasycznej teologicznej metafizyki i stanowi przesłankę wszystkiego, co u Hume’a pozytywne, nawet jeśli wymóg kry- tyczności stawia wszelką możliwą pozytywność pod znakiem zapytania. Wielkość Hume’a polega w dużej mierze na jego krytyczno-filozoficznej świadomości. Przedstawiona w części drugiej holistyczna krytyka, wy- mierzona we wszystkie próby uniwersalizacji i obiektywizacji przekonań religijnych oraz uczynienia z nich nauki (teologii), nie jest wyłącznie for- mą realizacji psychologicznie rozumianej sceptycznej czy antyreligijnej inklinacji, ale stanowi jeden z istotniejszych elementów Humowskiej układanki, której stopień komplikacji sprawia, że myśl Szkota uważa się czasem za niespójną i wewnętrznie sprzeczną. Tymczasem jego krytyka teologii jako nauki jest elegancka i dopracowana, mimo że ma dla same- go Hume’a charakter przede wszystkim propedeutyczny. Jeśli jest wy- razem ateizmu, to ateizmu filozoficznego, który negując poznawalność i/lub istnienie Boga, nie spełnia się w tej negacji, ale otwiera nową prze- strzeń dyskusji, miejsce dla nowego dyskursu, który będzie w stanie posta- wić nowe pytania i próbować rozwikłać problemy niemożliwe do rozwią- zania w obrębie starego dyskursu. Zainaugurowane przez sugestię zawartą we wspomnianym liście rozwa- żania nad źródłami filozofii autora Traktatu o naturze ludzkiej skłoniły mnie do podjęcia badań dotyczących Humowskiej krytyki teologii jako nauki. Traktuje o tym rozdział pierwszy części drugiej, który przedstawia holi- styczne, dwupoziomowe przedsięwzięcie krytyczne podjęte przez Szkota. W wyniku tej krytyki dokonuje się wykluczenie pojęcia Boga, a zarazem wszelkich pojęć teologicznych ze sfery szeroko rozumianej nauki. Ponadto, po pierwsze, sama teologia pozbawiona zostaje prawa do określania siebie jako nauki obiektywnej (wyniki jej badań nie stanowią wiedzy); po drugie, zdyskwalifikowany zostaje jej rzekomo pozytywny (jak sugerowali Butler, Clarke, a nawet Spinoza, Hobbes i Bolingbroke) wpływ na politykę i etykę; po trzecie, zakwestionowana zostaje wartość historyczna objawienia spi- sanego w Piśmie Świętym; po czwarte wreszcie, filozofii właściwej (nauce o naturze ludzkiej) przypisana zostaje ateologiczna, autonomiczna perspek- tywa, z której prowadzić powinna badania. Konsekwentnie, Hume przepro- 18 wadza krytykę zmierzającą do wykazania, że natura ludzka nie jest dziełem Boga, życie ludzkie nie jest zdeterminowane przez telos powrotu do Boga, a doczesne życie człowieka wolne jest od jakichkolwiek determinant, które wypływają z doraźnych aktów boskiej woli. Widać to w polemice Hume’a ze zwolennikami koncepcji creatio continua, na podstawie której skonstruowa- ny jest okazjonalizm Malebranche’a i idealizm Berkeleya. Rozdział drugi części drugiej traktuje o właściwym Humowskim empiry- zmie, rzecz jasna w kontekście jego teorii poznania. Rekonstruuję tam pod- stawowe pojęcia Humowskiej aparatury filozoficznej: impresje i idee, zasady kojarzenia, nawyk, umysł, wiedzę, przyczynowość etc. Celem tego rozdziału nie jest jednak wyłącznie ekspozycja Humowskiej wersji empiryzmu. Ma on również za zadanie ukazać konsekwencje, jakie dla Humowskiej doktryny teoriopoznawczej miało odrzucenie modelu teologicznego odwołania. Od- wołanie to, gwarantując obiektywny status przedmiotów poznania, broniło episteologów przed sceptycyzmem, na który rozwiązanie Hume’a – podob- nie jak innych myślicieli a- bądź antyreligijnych, chociażby Hobbesa – jest szczególnie podatne. Pojawia się tutaj konieczność pewnego wyjaśnienia. Sam układ zagad- nień, zaakcentowany w tytule pracy, który przebiega od przedstawienia episteologii, przez jej krytykę, do pozytywnego wykładu Humowskiego em- piryzmu, sugeruje historio-filozoficzną tezę o swego rodzaju wynikaniu filo- zofii Hume’a z jego krytyki teologii i odrzucenia rozwiązań metafizycznych, bazującego na ateizmie. Mam wszakże świadomość, że równie uprawniona jest interpretacja odwrotna: wychodząca od przesłanek epistemologicznych i według nich konstruująca krytyczny model odniesienia do wszystkiego, co teologiczne. Co więcej, wydaje mi się, że relacja między krytyką teolo- gii i rozwiązaniami teoriopoznawczymi ma u Hume’a charakter zwrotny, tworzy spójną i przemyślaną całość, dlatego wynikanie może zachodzić w dowolnym kierunku, w zależności od perspektywy przyjętej przez inter- pretatora. Z tego powodu moim celem nie jest metodyczne wyłożenie pew- nej mocnej hipotezy interpretacyjnej, ale wykorzystanie tej hipotezy jako heurystycznego narzędzia, pozwalającego zrozumieć wagę Humowskiego krytycyzmu, a także olbrzymie historyczne znaczenie jego zupełnie nowego modelu filozofii bez teologii. Kilka wyjaśnień Warto jeszcze na koniec zwrócić uwagę na pewne kwestie związane z wybra- ną przeze mnie strategią interpretacyjną, które mogą wzbudzać częściowo uzasadnione wątpliwości. Wstęp p ę t s W 19 Po pierwsze, ktoś mógłby mi zarzucić, że – używając języka Marka Siem- ka – pola teoretyczne teologii i epistemologii nie pokrywają się. Zarzut ten jest jednak zasadny tylko wtedy, gdy teologię pomieszamy z religijnością i ro- zumieć przez nią będziemy coś więcej, niż teologię racjonalną i naturalną, a mianowicie to, co Pascal nazywał „porządkiem serca”, czyli z gruntu nie- dyskursywną postawę nazywaną czasami fideizmem. Jak zobaczymy, sam Hume symulował postawę fideistyczną właśnie ze względu na jej niefilozo- ficzny – w jego sensie – charakter. Pozadyskursywny charakter tej postawy (umyślnie unikam używania terminu „pogląd”) sprawia, że trudno w ogóle mówić o „polu teoretycznym”, a co najwyżej o jego marginesie czy też rubie- żach. Z tego powodu unikam, z drobnymi wyjątkami, zajmowania się nią w tej pracy. Mówiąc o epistemologicznych implikacjach teologii mam na myśli taki tylko wpływ, który da się logicznie usankcjonować i uzasadnić. Prawie zupełnie pomijam myśl Pascala, a „fideizujące” sugestie Hume’a trak- tuję z premedytacją jako strategiczny wybieg. To zaś, że nowożytne pola teoretyczne epistemologii i teologii są wzajemnie od siebie zależne, wykazuję w części pierwszej. Po drugie, fakt, że nawiązuję czasami do błyskotliwej Siemkowskiej wy- kładni Kanta, a jednocześnie używam terminów „epistemologia” i „teoria poznania” w zgoła niesiemkowskim sensie, może sprawić wrażenie pewnej niespójności. Nie sposób jej zaprzeczyć, ale zdecydowałem się na zamienne używanie terminów „epistemologia” i „teoria poznania”, dając tym samym wyraz swojemu przekonaniu, iż zależność wszelkich gałęzi filozofii od teo- rii poznania kształtuje się dużo wcześniej, niż sądzili neokantyści i stanowi (to prawda, że czasem niejawny) nerw ośrodkowy europejskiej refleksji filo- zoficznej od czasu Sokratesa i Platona. Po trzecie, osoby o mniej radykalnych zapatrywaniach ontologicznych mogłyby nie bez racji powiedzieć, że postulowana przez Siemka (ale też przez Platona, Fregego czy Poppera) rzeczywistość teoretyczna po prostu nie ist- nieje, a istnieje, dajmy na to, logiczna spójność poglądów, odmienne świa- topoglądy, psychologiczne uwarunkowanie lub zespoły dobrze uzasadnio- nych przekonań. W żadnym z tych przypadków moje stanowisko nie zostaje osłabione. Episteologowie, o których piszę w tej pracy, dbali, jak mało kto, o nadanie swoim przekonaniom logicznego i spójnego wyrazu (więcej na- wet – nie było dla nich możliwe, aby to, co widziane jasno, było nielogiczne). Jeśli natomiast mielibyśmy dokonać psychologicznej kwalifikacji „typów fi- lozoficznych” i wydzielili (1) autorytarnego, apodyktycznego, systematycz- nego metafizycznego dogmatyka oraz (2) kwestionującego, destrukcyjnego sceptyka, to ta nieformalna charakterystyka, nieroszcząca sobie żadnych 20 praw do obiektywności, byłaby zgodna w swoich ostatecznych konkluzjach z tym, co zamierzam dowieść; tym mianowicie, że arsenał teologicznych uzasadnień ma bezpośredni wpływ na kształt doktryny epistemologicznej, a także na jej ontologiczne implikacje, w szczególności przejście od przeko- nania o istnieniu ciała, świata bądź duszy do uzasadnionej wiedzy o ich ist- nieniu. Trawestując Hume’a, przeniesienie niniejszych rozważań na poziom psychologii dodałoby tylko do prawdopodobieństwa, które im przysługuje, prawdopodobieństwo wynikające z samej natury psychologii jako nauki em- pirycznej8. Po czwarte wreszcie, największe zasługi w zdyskredytowaniu teolo- gii jako nauki przypisuje się Immanuelowi Kantowi, krytyczne pisarstwo Hume’a uznając – tradycyjnie – za przyczynek do dzieła, które sfinalizo- wał i teoretycznie uwznioślił niemiecki filozof. Przypisywanie Kantowi przeprowadzenia rozstrzygającej krytyki teologii jako nauki uważam za nieuprawnione, gdyż – po pierwsze – to Hume przeprowadził jako pierw- szy systematyczną krytykę naukowych roszczeń teologii oraz – po drugie – w przeciwieństwie do Kanta, Hume zakwestionował tezę o fundamental- nym znaczeniu teologii dla etyki. Podziękowania Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wpłynęli na ostateczny kształt tej książki. Przede wszystkim prof. dr hab. Barbarze Tuchańskiej, bez której cierpliwości oraz setek zarówno drobiazgowych, jak i ogólnych uwag niniejszy tekst straciłby wiele na merytorycznej i językowej wartości. Chciałbym również podziękować dr. Marcinowi Marii Bogusław- skiemu i dr. Dawidowi Misztalowi, których uwagi podczas toczonych często dyskusji zmusiły mnie do rewizji poszczególnych partii tekstu. Nie mogę też nie wspomnieć tutaj zmarłego tragicznie dr. Mateusza Oleksego, na którego przyjaźń i kompetentną pomoc zawsze mogłem liczyć. Podziękowania kieruję również do tych, którzy pomogli mi zdobyć trudno dostępne w Polsce materiały, pomocne w analizach przeprowa- dzonych w części drugiej pracy. Dziękuję zatem nieżyjącemu już prof. Ste- fanowi Zabieglikowi z Politechniki Gdańskiej, prof. Adamowi Grzeliń- skiemu z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Paulowi 8 To właśnie jest, jak się zdaje, największym mankamentem skądinąd spektakularnych i in- teresujących analiz prowadzonych w duchu filozofii egzystencjalnej, których najlepszym przykładem – w kontekście sceptycyzmu – są prace Emila Ciorana (zob. Upadek w czas, przeł. I. Kania, Kraków 1994, s. 32–51). Wstęp Russellowi z University of British Columbia w Vancouver, prof. Peterowi Millicanowi z Leeds University, prof. Nigeleowi Dowerowi z University of Aberdeen, prof. Sławojowi Olczykowi, dr. hab. Markowi Genslerowi i dr. hab. Tomaszowi Śliwińskiemu z Uniwersytetu Łódzkiego oraz wszyst- kim innym, których pomoc okazała się nieoceniona podczas pracy nad tą książką. p ę t s W CZĘŚĆ I Episteologia Niezdolny dobrać się do życia współczesnego, uczynić wi- dzialnym i namacalnym aspekt najprostszy spraw ludzkich, niezdatny, by tłumaczyć zawiłe fortele umysłu obojętnego na stan łaski, w tematyce abstrakcyjnej [idiom katolicki] był jednak niedościgły; użyteczny w  dysputach, w  dowodach teoretycznych, w  krystalizacji niepewnych komentarzy, miał, w  stopniu znaczniejszym niż wszelkie inne języki, autorytet konieczny, by stwierdzać bez dyskusji wartość doktryny. Joris-Karl Huysmans Trzeba być dobrym filozofem, aby wejść w  zrozumienie prawd wiary. Im lepiej znamy prawdziwe zasady metafizyki, tym bardziej jesteśmy niezłomni w obronie prawd religii. Nicolas de Malebranche i e n e z d a w o r p W 25 Wprowadzenie Nie ulega wątpliwości, że jeszcze w XVII i XVIII wieku obecność pierwiastków teologicznych była w filozofii czymś zrozumiałym i niekontrowersyjnym. Na dobrą sprawę nie kwestionowano jej i nie problematyzowano, a jeśli już, to domagano się krwawej filozoficznej rewolucji, skutkującej, jak u Holbacha czy La Mettriego, radykalnym usunięciem całości dyskursu teologicznego poza obszar filozofii1. Tym, co czyni Hume’a filozofem interesującym na tle standardowych oświeceniowych ateistów, jest zrozumienie – protonietzsche- ańskie w swoim charakterze – że odrzucenie Boga musi mieć konsekwencje epistemologiczne i ontologiczne. Jako filozof jest on świadomy, że Bóg nie jest tylko (jak w wykładni philosophes) „fantomem”, „ułudą”, „zjawą” etc., ale stanowi przede wszystkim najwyższą wartość epistemologiczną, na której i wokół której zbudowane były fundamenty bez mała wszystkich klasycznych systemów filozoficznych nowożytnej Europy2. Czym jest w tym kontekście wartość? Gwarantem sensowności podstawowych epistemologicznych i onto- logicznych pojęć filozoficznych: prawdy, korespondencji, uzasadnienia, bytu, celu etc. Dzięki niej koncepcje filozoficzne stają się spójnymi, jednorodnymi systemami. Humowska krytyka siedemnastowiecznej filozofii to potwierdza. Jeśli bowiem, jak proponuje Hume, usuniemy z filozofii pojęcie Boga, to spójna dotychczas wizja świata ulegnie zburzeniu, a postrzeganie rzeczywistości straci przyrodzoną, jak sądzili Descartes i Leibniz, jasność i wyraźność. Chcąc ukazać całość projektu Hume’a, należy skonfrontować wyniki jego krytyki naukowych aspiracji religii z historycznie wcześniejszymi, teologicz- nie ugruntowanymi rozwiązaniami jego filozoficznych antagonistów. Zmia- ny filozoficznego światopoglądu nie da się bowiem pokazać inaczej niż przez omówienie – w miarę możliwości szczegółowe – teoriopoznawczych rozwią- zań klasycznej filozofii XVII wieku i wykazanie ich zasadniczej rozbieżno- ści z propozycjami Hume’a. W ten sposób zamierzam udowodnić tezę, że cała filozofia Hume’a rozgrywa się w napięciu między krytyką dyskursów metafizycznych, przede wszystkim kontynentalnych, i próbą skonstruowa- 1 Inną kwestią jest to, na ile takie radykalne gesty same mają charakter teologiczny, a przy- najmniej episteologiczny, jako że natura uzasadniania jest w nich analogonem klasycznego dla episteologii uzasadniania wertykalnego. 2 Przez System natury Holbacha – mimo imponujących rozmiarów dzieła – przebija komplet- ny brak wrażliwości epistemologicznej cechujący naiwny naturalizm. Podstawienie Natury w miejsce Boga jest zrozumiałe metafizycznie i być może etycznie, natomiast implikacje epistemologiczne obejmują m.in. konieczność przeformułowania problemu normatywnego statusu teorii poznania, czego Holbach (tłumacz Hume’a!) nie był świadomy. 26 nia dyskursu nowoczesnego i pozytywnego. Filozofia Hume’a jest spekta- kularną, tym niemniej nieudaną filozoficzną próbą ukonstytuowania tego, co niemożliwe (np. korespondencyjnego modelu poznania), po uprzednim odrzuceniu odniesień teologicznych, konstytuujących przestrzeń tego, co możliwe, dostępne poznaniu, moralnie niepowątpiewalne etc. Aby ukazać specyficzną przestrzeń, w której sytuuje się Humowski dyskurs, sięgnąłem do dzieł myślicieli explicite i implicite krytykowanych bądź przywoływanych przez Hume’a. Cechą wspólną ich systemów meta- fizycznych jest stricte teofilozoficzny charakter. Do nich wszystkich – do Descartes’a, Leibniza, Berkeleya, Malebranche’a, Spinozy, platoników z Cambridge, a nawet Locke’a – stosuje się komentarz G. Rodis-Lewis, która pisze w poświęconej Malebranche’owi monografii: „jego [Malebranche’a] myśl rozchodzi się promieniście z jednego środka, którym jest Bóg. Jest on alfą, podtrzymującą całość medytacji, ostatecznym przeznaczeniem człowie- ka i ukoronowaniem systemu”3. Kiedy uznamy Boga za źródło epistemicznej infekcji, która się odnawia, tj. kiedy usuniemy Go z filozoficznego systemu świata, nasza wiedza o świecie uzyska zupełnie nowy kształt. Być może na- wet znajdziemy się w zupełnie nowym świecie, skoro mamy do czynienia z tak radykalną zmianą paradygmatu? Na tak postawione pytanie nie ma oczywiście prostej odpowiedzi, a sam sposób jego zadania sugeruje historycznie nieprawdziwą tezę, że wraz z Hume’em filozofowie przestali zwracać uwagę na zagadnienia teologiczne. Atakowanie lub bronienie tej tezy byłoby oczywiście zadaniem jałowym czy wręcz bezsensownym. Należy jednak przyznać, że na płaszczyźnie teoretycz- nej Hume wykonał tytaniczną i bezprecedensową pracę krytyczną, której skutkiem było to, że podejmowane później wysiłki obiektywizacji myślenia religijnego jawiły się jako, w najlepszym razie, anachroniczne. Ową pracę krytyczną najlepiej przedstawić w jej „dzianiu się”, a więc wskazując na konkretne zespoły przekonań, które antyteologiczny dyskurs Hume’a wykorzenił. Zespoły przekonań, o które tu chodzi, dotyczą przede wszystkim zagadnień epistemologicznych i związanych z nimi stanowisk ontologicznych, a więc problemów wiedzy, poznania, metody, przedmiotu i podmiotu poznania oraz relacji między wiedzą i światem, jak również za- gadnienia istnienia świata i innych ludzi, czyli wątków konstytutywnych nowożytnej metafizyki. Odwołując się do klasycznych postaci nowożytnej metafizyki, mam nadzieję pokazać, na czym polega episteologia, ów splot 3 G. Rodis-Lewis, Nicolas Malebranche, Paris 1963, s. 34, [cyt. za:] Wł. Augustyn, Podstawy wiedzy u Descartes’a i Malebranche’a, Warszawa 1973, s. 47. Episteologia i e n e z d a w o r p W 27 teologii i epistemologii, który można rozerwać tylko kosztem utraty spój- ności i jednorodności wizji świata. Splot ten konstytuuje teologia, na której ufundowana jest epistemika; w prawie każdym przypadku decydującą rolę dla charakteru episteologicznej doktryny teoriopoznawczej pełni odniesie- nie teologiczne. Jego usunięcie sprawia, że epistemika w swym siedemna- stowiecznym kształcie traci moc, rozpada się i musi zostać zastąpiona przez nową – epistemologiczną – teorię poznania. Humowska koncepcja jest jej zaczątkiem, Kantowska – dojrzałą realizacją. Wysuwana przeze mnie teza o związku teologii i teorii poznania, a co za tym idzie – o bezpośrednim wpływie usunięcia pojęć teologicznych na osta- teczny kształt doktryny epistemologicznej Hume’a, ma pewne słabe punkty, których istnienia jestem świadomy. Po pierwsze, ktoś mógłby mi zarzucić, że trudno jednoznacznie wskazać na punkt wyjścia siedemnastowiecznych myślicieli, w szczególności tych tworzących episteologię, czyli określić, czy teologia wyznacza epistemologię, czy też epistemologia implikuje teologię. Potrzeba by zapewne dociekliwych badań psychologicznych i biograficznych, by ustalić, czy punkt wyjścia po- szczególnych systemów filozoficznych jest epistemologiczny czy teologiczny, i to niezależnie od tego, co explicite deklarują ich autorzy. To, że obiektywne ustalenie, od czego rozpoczynają swoje konstrukcje filozoficzne jest bodaj niemożliwe i zależy od idiosynkrazji komentatorów, łatwo zauważyć, gdy przywoła się dyskusję nad kartezjańskim wątpieniem metodycznym i cogito. W przypadku Descartes’a nie sposób jednoznacznie określić, po pierwsze, czy punkt wyjścia jest epistemologiczny czy ontologiczny (egzystencjalny) oraz, po drugie, czy podstawowe kartezjańskie kategorie epistemologiczne (metoda, kryterium, system) mają ostatecznie wyłącznie teologiczne uza- sadnienie. Względność kwestii pochodności jest więc oczywista, a równie oczywiste jest to, że nie ma ona większego znaczenia, o ile interesuje nas sama relacja, a nie jej kierunek. Powszechnie podejrzewany o ateizm Hob- bes wyszedł od rzeczywistości materialnej i przy niej pozostał. Co prawda, stworzył system wolny od religijnych hipotez, ale bez ostatecznych wyjaś- nień i niezwykle podatny na argumenty sceptyckie. Robert Boyle nie mógł zaakceptować wielu fizycznych rozwiązań Hobbesa właśnie z powodu swojej gorliwej religijności4. 4 Przykład sporu Thomasa Hobbesa i Roberta Boyle’a w związku z pojęciem ruchu jest w tym kontekście bardzo instruktywny. Hobbes uważał, że ruch może być przekazany ciału wy- łącznie przez inne ciało przylegające do niego. Boyle sprzeciwił się tej koncepcji ze wzglę- dów teologicznych. Implikowała ona bowiem, iż Bóg (pierwsza przyczyna) jest materialny 28 Po wtóre, zaskakujący może wydawać się fakt, że wielu z przywoływa- nych przeze mnie w tym rozdziale myślicieli uważanych było, podobnie jak Hume, jeśli nie za ateistów, to przynajmniej za deistów, a w najlepszym razie niedowiarków i heretyków. Atakowali ich najczęściej przedstawiciele zin- stytucjonalizowanych form religijnych, dbający o nienaruszalność dogma- tu. Nie uwzględniali oni zrozumiałej dla każdego filozofa, a podkreślanej szczególnie przez Descartes’a i Spinozę, rozbieżności pomiędzy obowią- zującą teologiczną wykładnią dogmatów a ich filozoficzną interpretacją5. Z filozoficznego punktu widzenia ważne było to, że wypełnianie epistemo- logii kategoriami i odwołaniami teologicznymi pełniło epistemologicznie zaszczytną funkcję, pozwalając ukonstytuować przedstawieniowy i kore- spondencyjny model wiedzy i poznania. Po trzecie, nie chciałbym stwarzać wrażenia, że forsuję mocno ryzy- kowną i bodaj niedającą się obronić tezę, iż między średniowiecznymi scholastykami a filozofami nowożytnymi nie ma żadnych różnic, albo że stosunek tych drugich do scholastyki da się przedstawić jako prosta implikacja. Różnice są, rzecz jasna, bardzo wyraźne, by wspomnieć cho- ciażby o pojawieniu się fizyki ilościowej i zupełnie nowego paradygmatu naukowego. Mimo że zagadnienia teologiczne zostały zepchnięte na drugi plan, dyskurs filozoficzny bynajmniej ich nie porzucił. Pozbawione odnie- sienia religijnego spekulacje fizyczne pozostawały zawieszone w próżni, pozbawione fundamentu, z czego doskonale zdawali sobie sprawę Gali- leusz, Descartes, Newton, Leibniz i Berkeley. W łonie samej teologii po- jawił się zresztą zupełnie nowy, quasi-ekumeniczny dyskurs, zbliżający ją do filozofii i uchylający relację podporządkowania (filozofia jako ancilla theologiae) zaproponowaną przez Tomasza z Akwinu. Zarówno platonicy z Cambridge, jak i John Locke poszukiwali racjonalnych podstaw wszelkiej religijności odpornej na lokalne różnice. (rozciągły), a to było dla Boyle’a heretyckim fałszem. Ruch – konkludował Boyle – nie może być niczym innym, jak tylko atrybutem dodanym do materii przez Boga. To paradoksalne dla nas przenikanie się dogmatu i laickiej naukowości cechuje koncepcje wszystkich oma- wianych w tym rozdziale myślicieli. 5 Charakterystyczna jest tutaj opinia augustianina Tomasa Solano y Roblesa, pochodząca z połowy XVII wieku. Nie kryjąc oburzenia, pisał, że według Spinozy „Bóg istnieje tylko w sensie filozoficznym” (cyt. za G. Jura, Wstęp, [do:] B. Spinoza, Traktaty, przeł. I. Halpern- -Myślicki, Kęty 2000, s. 15). Episteologia Rozdział I Uwagi o aksjologii i języku Podskórnym tematem tej książki, szczególnie zaś obecnej jej części, jest zwią- zek epistemologii i ontologii, widoczny w rozwiązaniach zarówno kontynen- talnych metafizyków (Descartes’a i Leibniza), jak i brytyjskich empirystów (w przypadku Berkeleya wzajemna zależność teorii bytu i teorii poznania przybiera postać definicyjną – esse jest percipi/percipere). Najpierw chciałbym jednak zwrócić uwagę na nadużywanie absolutystycznej terminologii etycznej w kontekście rozważań teoriopoznawczych. Źródła tej pozornie zaskakują- cej współobecności pojęć z odmiennych porządków odnajdujemy u Platona. Utożsamienie najwyższego bytu z ideą Dobra sprawia, że proces poznawczy oraz porządek bytu zyskują ewidentne konotacje etyczne. Platon określa ideę Dobra jako „przyczynę wiedzy i prawdy”, dodając, że „przedmiotom poznania nie tylko poznawalność dzięki Dobru przysługuje, ale również istnienie, oraz istota ich od niego pochodzi”1. Poznanie, o ile jest poznaniem prawdziwym, o tyle jest skierowane na dobro, zaś dobro użycza mu – zgodnie z platońską metaforyką naoczności – części swego blasku. Idea Dobra daje więc potrój- ną gwarancję przedsięwzięciom poznawczym: (1) ontologiczną – w prze- ciwieństwie do mniemań wiedza dotyczy rzeczywistego porządku świata; (2) epistemologiczną – wiedza w sposób doskonały ów porządek ujmuje; oraz (3) etyczną – sama idea dobra obliguje do podjęcia działań poznawczych. Filozofia nowożytna nie porzuca etycznego obrazu poznawania. Dąże- nie do prawdy jest dobre samo w sobie. Descartes podkreśla – i jest to jedno 1 Platon, Państwo, przeł. Wł. Witwicki, Kęty 1997, s. 215. 30 z apriorycznych założeń, na których opiera się cały jego system – że wyż- szą doskonałością jest wiedzieć niż wątpić, mówić prawdę niż kłamać2. Co więcej, medytacja dotycząca najwyższej doskonałości – a więc Boga i jego istnienia – „może nam dać najwyższą rozkosz, do jakiej w tym życiu jesteśmy zdolni”3. W podobnym, tylko bardziej kaznodziejskim tonie, wypowiada się Malebranche we wszystkich swoich dziełach, szczególnie w Dialogach o me- tafizyce i religii oraz w Medytacjach chrześcijańskich i filozoficznych4. Ale i on, w De la recherche de la vérité, ujmuje rzecz „jasno i wyraźnie”: „To właśnie błąd wytworzył i podtrzymuje w naszej duszy wszelkie zło, które nas dotyka; nie możemy więc liczyć na trwałe i prawdziwe szczęście, chyba że dołożymy poważnych starań, by błędu uniknąć”5. Błąd zostaje utożsamiony ze złem, za- tem skuteczne „poszukiwanie prawdy” w naturalny sposób owocuje dobrem. Utożsamienie wiedzy i dobra, których wspólne źródło znajduje się w Bogu – a zatem utworzenie wspólnej podstawy teologii, ontologii, teorii poznania i etyki – widać wyraźnie w natchnionych religijnie pismach Leibniza: Ktokolwiek nie znajduje zadowolenia w rozmyślaniu o boskiej doskonało- ści, nie kocha Boga. […] Kto kocha Boga, usiłuje poznać Jego wolę. Kto kocha Boga, jest posłuszny Jego woli. Kto kocha Boga, kocha wszystkich. Ktokolwiek jest mędrcem, kocha wszystkich. […] Każdy mędrzec jest przyjacielem Boga. Każdy Boży przyjaciel jest szczęśliwy6. 2 Por. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, przeł. M. i K. Ajdukiewiczowie, Kęty 2001, s. 68 i 73; idem, Rozprawa o metodzie, przeł. W. Wojciechowska, Warszawa 1970, s. 40. 3 R. Descartes, Medytacje…, s. 72. Termin „rozkosz” ma tu oczywiście intelektualistyczno- -etyczne, nie zaś naturalistyczne znaczenie. Trzeba jednak pamiętać, że Descartes docenia pragmatyczne skutki rozwoju nauki i m.in. ten właśnie rys jego poglądów stał się przyczy- ną krytyki ze strony platoników z Cambridge. 4 Dla chrześcijan utożsamienie wiedzy z dobrem (absolutnym) ma charakter tautologii, gdyż poznanie jest zawsze rozpatrywane w perspektywie eschatologicznej. Jak ujmuje to Male- branche, „na podstawie Pisma […] posiadamy pewność, że Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy [1 Tm 2, 4]. W porządku Opatrzności trzeba zatem znaleźć odpowiednie środki, by wszystkich ludzi doprowadzić do poznania prawdy” (N. Malebranche, Dialogi o metafizyce i religii, przeł. P. Rak, Kęty 2003, s. 258). 5 N. Malebranche, The Search after Truth with Elucidations of the Search after Truth, trans. T. M. Lennon, P. J. Olscamp, Cambridge 1997, s. 1. 6 G. W. Leibniz, Definicje i twierdzenia etyczne, [w:] idem, Pisma z teologii mistycznej, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 1994, s. 223. Episteologia
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

David Hume. Krytyka episteologii
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: