Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00234 006542 18969026 na godz. na dobę w sumie
Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej - ebook/pdf
Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4862-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> rolne i ochrony środowiska
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Proces ubiegania się o decyzje odpadowe jest często skomplikowany i wymaga precyzyjnego przygotowania wniosku. Nie zawsze też wiadomo, gdzie składać wymagane dokumenty. Dlatego przygotowaliśmy e-book, który pomoże przebrnąć przez wszystkie procedury. Znajdują się w niej szczegółowe informacje na temat, jakie decyzje administracyjne są potrzebne dla wytwórców odpadów a jakie dla firm zajmujących się ich dalszym zagospodarowaniem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dorota Rosłoń, Bartłomiej Matysiak, Lidia Broniarek, Izabela Kotowska, Agnieszka Świerczewska-Opłocka, Tomasz Kaler, Marta Pawlak, Grzegorz Dziub, Adam Małecki Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej W codziennej działalności człowieka, a tym bardziej w działalności dużych przedsiębiorstw, powstają tony odpadów. Firmy, które wytwarzają odpady muszą mieć na to specjalne pozwolenie, zależy to oczywiście od ilości i rodzajów odpadów, które powstają w tych przedsiębiorstwach. Firmy, które prowadzą działalność też muszą mieć stosowne decyzje administracyjne. Informacje o tym, jakie konkretenie dokumenty trzeba posiadać znajdują się w e-booku. W e-booku m.in.: • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów • Odmowa wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów • Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów • Przeszkody na drodze do uzyskania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów • Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportnieczystości ciekłych • Wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa • Wpis do rejestru działalności regulowanej • Pozwolenie zintegrowane • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Autorzy: Dorota Rosłoń, Bartłomiej Matysiak, Lidia Broniarek, Izabela Kotowska, Agnieszka Świerczewska-Opłocka, Tomasz Kaler, Marta Pawlak, Grzegorz Dziub, Adam Małecki Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wymagane jest jedynie dla odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji w przypadku przekroczenia ustawowych limitów wynoszących: 1) 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 2) 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne. W innych przypadkach, niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów, nie jest wymagane żadne pozwolenie ani nie ma wymogu składania informacji o wytwarzanych odpadach. Dotyczy to na przykład odpadów, które powstają przy wykonywaniu usług remontowo-budowlanych, lub odpadów powstających w wyniku prac czy też działalności bez wykorzystania instalacji. O pozwoleniu na wytwarzanie odpadów trzeba myśleć już na kilka miesięcy przed otwarciem firmy, w której w związku z eksploatacją instalacji będą wytwarzane odpady. Aby planowo uruchomić działalność, sam proces ubiegania się o pozwolenie trzeba rozpocząć nie później niż 2 miesiące przed datą uruchomienia instalacji. To wystarczający czas, by organ, który wydaje pozwolenie, mógł rozpatrzyć nawet najbardziej skomplikowaną sytuację. W prostszych przypadkach decyzje są wydawane nawet w ciągu miesiąca. Taką samą zasadę należy zastosować w przypadku wprowadzania zmian w instalacji już istniejącej i skutkujących zmianami w zakresie rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów. Oczywiście zgodnie z ustawą o odpadach działalność powinno się zaplanować i prowadzić tak, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów 2 Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. Nie da się jednak całkowicie wyeliminować powstawania odpadów. Tak jak wspomniano już wcześniej, pozwolenie jest wymagane, gdy wytwarzanych jest powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. Dlatego też jeśli wcześniej te limity nie były przekraczane i firma nie miała pozwolenia, ale w związku z rozszerzeniem działalności zwiększyła się także ilość wytwarzanych odpadów, trzeba będzie takie pozwolenie uzyskać. Uwaga! Pozwolenie nie obejmuje wszystkich odpadów powstałych na terenie zakładu, ale odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji. Wytwarzanie odpadów powstałych na skutek prowadzenia innych rodzajów działalności (np. działalność biurowa lub handlowa czy utrzymanie porządku na terenie zakładu) nie wymaga pozwolenia. Punktem wyjścia w określeniu, które odpady powstają w instalacji, a które poza nią, jest dokładne zdefiniowanie instalacji oraz prowadzonych w niej procesów. Ustawa Prawo ochrony środowiska definiuje instalację jako: a) stacjonarne urządzenie techniczne, b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: