Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00206 006717 18479716 na godz. na dobę w sumie
Depresja niewidzialny wróg - ebook/pdf
Depresja niewidzialny wróg - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377019788 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z tej książki dowiesz się o sposobach leczenia depresji za pomocą terapii. Autorka wytłumaczy aspekty leczenia lekami i wyjaśni, dlaczego leczenie przy ich pomocy jest źle postrzegane, co niekoniecznie jest dobre.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Joanna Jankiewicz Depresja — niewidzialny wróg © Copyright by Złote Myśli Joanna Jankiewicz, rok 2017 Autor: Joanna Jankiewicz Tytuł: Depresja – niewidzialny wróg Wydanie I ISBN: 978-83-7701-978-8 Projekt okładki: Janusz Skierkowski Redakcja: Teresa Zielińska, M.T. Media Skład: Mateusz Janusz, Hussars.pl Złote Myśli sp. z o.o. 44–100 Gliwice ul. Kościuszki 1c www.ZloteMysli.pl e-mail: kontakt@zlotemysli.pl Drukarnia Elpil sp z o. o. ul. Artyleryjska 11 08-110 Siedlce www.elpil.com.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzial- ności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzial- ności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograiczną, fotograiczną, a także kopiowanie książki na nośniku ilmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. 2 Spis treści Wstęp ...........................................................................................................5 Rozdział 1. Nazwać wroga — co to jest depresja? ...........................................8 Wróg nosi wiele masek — różne oblicza depresji................................15 Depresja poporodowa i baby blues — przekleństwo matek .............27 Depresja reaktywna/nerwicowa..............................................................42 Depresja anankastyczna ..........................................................................43 Rozdział 2. Dlaczego wróg atakuje? Przyczyny pojawiania się depresji .................................................46 Przyczyny depresji można podzielić na: ...............................................46 Czynniki psychologiczne ..........................................................................47 Aktualne wydarzenia życiowe ..................................................................55 Choroba i ból ............................................................................................61 Długotrwały stres ......................................................................................62 Czynniki biologiczne ...............................................................................67 Rozdział 3. Każdy cierpi inaczej — depresja a wiek .....................................71 Depresja u dzieci i młodzieży ................................................................71 Depresja u osób starszych .......................................................................79 Rozdział 4. Nierówna walka z niewidzialnym wrogiem — objawy depresji ................................................................................87 3 Rozdział 5. Czy mogę samemu sobie pomóc? ...............................................99 Rozdział 6. Wygrywamy z wrogiem — pomagamy osobie w depresji ..................................................122 Rozdział 7. Nie walczmy sami, budujmy armię — metody leczenia i psychoterapii ..............................................135 Diagnostyka .............................................................................................135 Leczenie farmakologiczne .....................................................................137 Fazy leczenia ............................................................................................139 Leki antydepresyjne ................................................................................140 Psychoterapia ...........................................................................................143 Elektrowstrząsy .......................................................................................144 Podsumowanie ....................................................................................147 Bibliograia .............................................................................................148 4 Wstęp Tę książkę pragnę zadedykować tym wszystkim, któ- rzy zmagają się z depresją bądź znają kogoś, kto na nią choruje, i chcieliby tej osobie pomóc. Postaram się odpowiedzieć jak najbardziej szczegółowo na wszystkie pytania związane z depresją — co to za choroba, jakie ma przyczyny, jakie są najczęściej spotykane mity dotyczące de- presji oraz jak można opisać najbardziej powszechne objawy tej choroby. Do tej pory powstało wiele książek na temat depresji jako jednostki chorobowej. Mało jest jednak poradników, które pomogą w codziennym obcowaniu z depresją. Nie mówi się o tym, jak można pomóc chorej osobie, nie wspomina, jak bardzo trudna i nierówna jest to walka. Od razu Cię uprzedzę — w tej książce raczej nie ma zawiłych, medycznych termi- nów, a jeśli się pojawią, to w minimalnym zakresie. Nie znaj- dziesz tu nic trudnego do zrozumienia. Tę książkę napisałam po to, aby zwiększyć świadomość ludzi chorych na tę strasz- liwą chorobę oraz ich bliskich, którzy walczą razem z nimi. Jednego dnia masz wrażenie, że już jest Ci lepiej, czu- jesz się bardzo dobrze, możesz nawet powiedzieć o sobie, że sądzisz, że jesteś blisko zaznania uczucia szczęścia. Dru- giego dnia wpadasz w otchłań. Nie możesz się zmusić, żeby wstać z łóżka. Boli Cię każdy kawałek ciała: od głowy, przez brzuch po czubki palców. Jest Ci przykro, smutno, po pro- stu jest Ci źle. Płaczesz, nie możesz tego powstrzymać, to 5 Depresja — niewidzialny wróg jest silniejsze od Ciebie. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, że absolutnie wszyscy bagatelizują Twoje problemy i nikt nie umie Ci pomóc. Znam to. Nie jestem lekarzem. Jestem kobietą, która przez to przechodziła. Wiem, jak to jest, gdy nic nie cie- szy. Codzienne czynności wydają się nudne, błahe, nic nie- znaczące. Co więcej, wydają się trudne, jakbyśmy nigdy ich przedtem nie wykonywali. Nie chce nam się z nikim rozma- wiać, ponieważ wiemy, że nikt nas nie zrozumie. Nie chce nam się wstać z łóżka, bo wiemy, że następny dzień nie bę- dzie lepszy. W jednej chwili płaczemy, w następnej chce nam się śmiać i nie wiemy z czego. To tylko niektóre objawy. Do tej pory tak się czasami czuję i z tym walczę. Ty też możesz. Każdy z nas ma w sobie tę siłę. Jestem socjologiem, który obserwuje, słucha i z tych ob- serwacji czerpie doświadczenia. Przygotowując się do napi- sania tej książki, rozmawiałam z wieloma osobami chorymi na depresję lub przejawiającymi stany depresyjne. Nie ko- rzystałam jednak z własnych doświadczeń, bo dzisiaj wiem, że moje zachowanie to były tylko (i aż) stany depresyjne. Poznałam jednak wielu ludzi, którzy poddali się chorobie. Rozmawiałam z kobietami, które dopiero co urodziły dzieci i opowiedziały mi o baby bluesie i depresji poporodowej. Rozmawiałam z rosłymi, z pozoru twardymi mężczyznami, którzy mówili mi o myślach samobójczych, które nawiedza- ły ich codziennie. Rozmawiałam z nastolatkami, którym nie chciało się wychodzić z pokoju. Mówili, że świat jest dla nich straszny, a najbardziej boją się w nocy. Ich przypadki opiszę w tej książce. 6 Depresja — niewidzialny wróg Tą publikacją chcę Ci pokazać, że trzeba walczyć. Że z depresją można wygrać. Nie jest to ani łatwe, ani przyjem- ne. Gdyby było łatwe, nie byłoby ludzi chorych. Ale głębo- ko wierzę, że można powoli z tego wyjść. Mnie się udało. Dasz się poprowadzić? 7 Depresja — niewidzialny wróg Rozdział 1. Nazwać wroga — co to jest depresja? Badania wykazały, że na depresję choruje jeden na dzie- sięciu polskich obywateli. Niestety, tylko połowa z nich otrzymuje odpowiednią pomoc. Bardzo wielu z tych ludzi w ogóle nie szuka porady medycznej. Inni szukają, lecz do- stają błędną diagnozę. Trudno mi się w tym momencie zde- cydować, co jest bardziej niebezpieczne — czy to, że ktoś nie szuka, czy to, że szuka, ale jest niezrozumiany. Wiele osób, które zgłaszają się do psychiatry, nie wie, co to jest depresja. Wiedzą, że coś się z nimi dzieje, lecz nie potraią tego nazwać. Jeśli traią na dobrego lekarza, wyjaśni im, czym jest depresja i co dla nich oznacza. Warto zdać so- bie sprawę z tego, że każdy człowiek doświadcza minimum raz w życiu smutku, żalu, rozpaczy czy głębokiego rozgo- ryczenia. Dzieje się tak, ponieważ zależy nam na wielu rze- czach — rodzinie, przyjaciołach, pracy. Im bardziej nam na czymś zależy, tym bardziej przeżywamy utratę tego czegoś. Dzieje się tak, gdy umiera bliska nam osoba, odchodzi od nas partner czy tracimy uwielbianą pracę. Uczucie smutku i przygnębienia w takich sytuacjach jest jak najbardziej na- 8 Depresja — niewidzialny wróg turalne. Nikt nie ma prawa nam mówić, w jaki sposób po- winniśmy przeżywać ból. W tym miejscu pozwolę sobie na małą dygresję. Często spotykam się z historiami kobiet, które poroniły, a którym odmówiono prawa do normalnego przeżycia żało- by. Opowiadają, że rodzina uważa je za dziwaczki, ponieważ płaczą nad dzieckiem, z którym nie miały żadnej więzi. To nieprawda. Więź matki i dziecka tworzy się o wiele wcześniej niż narodziny. Wiedzą o tym najlepiej kobiety, które były w ciąży i z utęsknieniem czekały, aż przytulą swoje dziecko do piersi. Nie można mówić, że są dziwaczkami, bo płaczą za dzieckiem, którego nigdy w życiu nie widziały. Owszem, widziały. W swoich marzeniach. I to wystarczy. Niestety, rodziny tych kobiet nierzadko nie rozumieją smutku i nie wspierają ich odpowiednio. Z takich sytuacji również może się narodzić depresja. Warto sobie uświadomić, że smutek to nie depresja. Wie- le razy słyszałam, jak ktoś żartobliwie mówił, że „ma depre- sję”, bo mu coś nie wyszło albo randka się nie udała, albo w pracy nakrzyczał na niego szef. Uczucie smutku nie jest tym samym co depresja kliniczna. Podstawowe różnice po- legają na tym, że: • depresja uniemożliwia normalne funkcjonowanie, normalne życie; • depresja to dużo więcej niż bolesne doświadczenie emocjonalne — wiąże się z całym zespołem obja- wów, które potraią zaburzyć człowiekowi całe życie; 9 Depresja — niewidzialny wróg • depresja trwa o wiele dłużej niż smutek; • depresja jest dużo bardziej bolesna; • depresja upośledza funkcje biologiczne i powoduje zmiany w zachowaniu; • depresja przywdziewa wiele różnych masek. Sporo objawów jest dość uniwersalnych, jednakże każdy człowiek przeżywa ją na swój własny sposób. Jesz- cze do niedawna funkcjonował mit, który mówił, że depresja jest chorobą nieuleczalną i nieobliczalną. Na szczęście im więcej o niej wiemy, tym łatwiej nam ją pokonać i opanować. Studium przypadku Adama poznałam cztery lata temu na uczelni. Od początku wiedziałam, że nie jest to człowiek, który dużo mówi i lubi zwracać na siebie uwagę. Na początku myślałam, że to po prostu nieśmia- łość, trudność w nawiązywaniu kontaktów z inny- mi. Nie każdy musi być przecież towarzyski. Im dłużej jednak z nim przebywałam, tym częściej zaczęłam sobie zdawać sprawę, że to coś wię- cej. Adam ma w swojej głowie tyle czarnych myśli i lęków, że mnie to przeraża. Wie pani, on nigdy nie miał łatwej sytuacji w domu — jego ojciec pije, 10 Depresja — niewidzialny wróg matka ma duże problemy zdrowotne, może pra- cować tylko dorywczo. Wydaje mi się, że praw- dziwy wstrząs przeszedł, gdy rzuciła go dziew- czyna, którą bardzo kochał. Przestał przychodzić na uczelnię. Gdy pojechałam do niego, nie chciał mnie wpuścić do domu. Powiedziałam sobie, że dam mu czas. Nie będę naciskać, on sam musi to przejść. W szkole pojawił się po dwóch tygo- dniach. Wychudł, zrobił się jeszcze bardziej apa- tyczny, wręcz lękliwy. Nic go nie cieszy. Od mo- mentu gdy zostawiła go dziewczyna, minęły dwa miesiące, a ja patrzę, jak mój najlepszy przyjaciel się stacza, i nic nie mogę zrobić! Pomagam mu w nauce, bo nie jest w stanie się na niczym sku- pić. Efekt jest odwrotny. Mam wrażenie, że mu przeszkadzam, że najlepiej byłoby, gdybym go zostawiła. Bywały chwile, że mówił mi, że mnie nienawidzi i mam go zostawić w spokoju, bo on chce umrzeć. Po chwili płakał i przepraszał, ale mnie to przerażało. Próbuję namówić go na tera- pię, ale nie chce mnie słuchać. Mówi mi, że jakim by był facetem, gdyby przyznał się do słabości? Przecież to głupie. Nie wiem już, co mam robić. Anna 11 Depresja — niewidzialny wróg Przypadek Adama pokazuje, że na depresję można za- chorować w każdym momencie życia. Odejście ukochanej było dla mężczyzny szokiem, który uruchomił proces cho- robowy. Anna wspomniała, że Adam zawsze był inny niż większość jej kolegów. Wycofany, nieśmiały, mający trudno- ści w kontaktach z innymi. Nie ulega wątpliwości, że miała na to wpływ sytuacja w domu rodzinnym. Warto zwrócić uwagę na to, że Adam odmawia leczenia, ponieważ boi się, że zostanie uznany za słabego. Wielu mężczyzn tak postę- puje. Nie bez powodu statystyki policyjne pokazują, że naj- więcej samobójstw popełniają mężczyźni. Przywykli oni do tego, że nie mogą okazać wrażliwości, bo zostanie to ode- brane jako przejaw słabości, nieumiejętności poradzenia so- bie z własnymi problemami. Przecież „chłopaki nie płaczą”. Niestety, płaczą. Tylko że po cichu, aby nikt ich nie słyszał. Depresja może dotyczyć każdego, niezależnie od wieku, sta- nu posiadania czy wykształcenia. Wiele razy słyszy się, że sławne aktorki lub piosenkarki cierpią na depresję. Ile razy zdarzyło Ci się pomyśleć: „Boże, gdybym miała to wszystko, co ma ona, nigdy nie miałabym depresji!”? Na pewno nie raz. Tylko że ilość środków na koncie nie przekłada się na szczęście. Można być bogatym, ale to się nie liczy w mo- mencie, w którym tracimy chęć do życia. Termin „depresja” jest terminem wieloznacznym. Ina- czej deiniuje się go w sytuacji codziennej, gdzie jest koja- rzony głównie z długotrwałym pogorszeniem samopoczu- cia, a inaczej w psychiatrii, gdzie jest traktowany jako takie zaburzenie nastroju i emocji, które można uznać za zjawisko chorobowe, a więc wymagające pomocy lekarskiej. Grani- ca między zwykłym przygnębieniem a depresją jest bardzo 12 Depresja — niewidzialny wróg cienka i trudno zauważalna dla kogoś, kto nigdy wcześniej nie odczuwał takiego stanu albo nie jest lekarzem. Dlatego wielu ludzi nie idzie do lekarza, w żaden sposób nie zgłasza swojego stanu, co nierzadko doprowadza do pogłębienia choroby. Eksperci mówią, że od 40 do 80 pacjentów ze zdia- gnozowaną depresją ma myśli samobójcze. Aż 20 – 60 podejmuje się próby odebrania sobie życia, a ok. 15 się to udaje. W latach 2013 – 2016 w Polsce zdiagnozowano 6000 przypadków prób samobójczych. Ponad 4000 zakoń- czyło się zgonem. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że każdego roku z własnej ręki ginie prawie 1 mln osób, co oznacza, że na świecie codziennie odnotowuje się 3000 nowych przypadków zachorowalności na depresję. Co 40 sekund gdzieś na świecie zabija się człowiek. Dlatego tak ważne jest, aby w odpowiednim czasie udać się po pomoc. Do rodziny, przyjaciół, lekarza. Nie mów, że Ci przejdzie samo. Nie przejdzie. Nie mów, że sobie sam poradzisz. Nie poradzisz sobie z tym sam. Mnie się udało zwalczyć stany depresyjne, ale nie miałam depresji. Byłam jednak niebezpiecznie blisko. Już wtedy rozważałam udanie się do specjalisty. Nie mów sobie, że to wstyd. To nie jest żaden wstyd. Tak twierdzą ludzie nieświadomi. Tak uważa człowiek, który nigdy nie czuł się tak jak Ty. Nie daj sobie tego wmówić. Pozwól sobie pomóc. Przeprowadzono wiele badań nad związkiem depresji z próbami samobójczymi. Stwierdzono, że kobiety wykazują zdecydowanie większą tendencję do depresji niż mężczyź- 13 Depresja — niewidzialny wróg ni, natomiast mężczyźni mają większe skłonności do samo- bójstwa. Współczesna psychiatria zdaje sobie sprawę z po- trzeby zachowania szczególnej ostrożności w postępowaniu z chorymi z depresją i wskazuje, że depresje należą do tej grupy chorób, które idą w parze ze szczególnym zagroże- niem życia. Jeśli ktoś z Twojej rodziny lub przyjaciel mówi o samobójstwie, nie lekceważ tego. Wiele osób myśli, że to zwrócenie na siebie uwagi, chęć stanięcia przez chwilę na świeczniku. Nie da się ukryć, że są osoby, które tak właśnie się zachowują, by przykuć czyjąś uwagę. Niejednokrotnie jest to jednak wołanie o pomoc. Lekarze wskazują następujące elementy depresji, które mogą iść w parze z silnymi tendencjami samobójczymi: • nasilony lęk połączony z zaburzeniami snu (niekiedy mamy do czynienia z całkowitą bezsennością); • poczucie beznadziejności, sytuacji bez wyjścia, nie- możności uzyskania pomocy od najbliższych; • przekonanie o nieuleczalności choroby, urojenia; • dolegliwości bólowe; • poczucie winy, przekonanie o dopuszczeniu się cięż- kich grzechów, dążenie do poniesienia kary. 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Depresja niewidzialny wróg
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: