Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00752 011954 17302169 na godz. na dobę w sumie
Dlaczego terapię pacjenta ze skoliozą warto zaczynać od repozycji miednicy - ebook/pdf
Dlaczego terapię pacjenta ze skoliozą warto zaczynać od repozycji miednicy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7119-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Obecnie powszechnie stosowane metody terapii skolioz nie opierają się na wpływie fizjologicznej, wewnętrznej asymetrii na powstawanie zaburzeń postawy ciała. Tradycyjne postępowanie zakłada przywrócenie symetrii układu mięśniowo szkieletowego, pomijając wewnętrzną asymetrię organizmu. Z e-booka dowiesz się, w jaki sposób model postępowania opracowany przez Postural Restoration Institute (PRI) tłumaczy asymetryczny balans mięśniowo-szkieletowy powodujący skoliozę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

FizjoTERAPIA FUNKCJONALNA Dlaczego terapię pacjenta ze skoliozą warto zaczynać od repozycji miednicy Sandra Osipiuk absolwentka fizjoterapii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2014 roku pracuje jako fizjoterapeuta w Samodziel- nym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, gdzie prowadzi pacjentów pediatrycznych z zaburzeniami oddechowymi. Od początku pracy naukowej zainteresowana wpływem mechaniki oddychania na organizm człowieka. Absol- wentka kursów metody PRI, które okazały się odpowiedzią na wiele jej pytań na temat oddychania. Dlaczego terapię pacjenta ze skoliozą warto zaczynać od repozycji miednicy Obecnie powszechnie stosowane metody terapii skolioz nie opierają się na wpływie fizjologicz- nej, wewnętrznej asymetrii na powstawanie zaburzeń postawy ciała. Tradycyjne postępowanie zakłada przywrócenie symetrii układu mięśniowo-szkieletowego, pomijając wewnętrzną asyme- trię organizmu. Dowiedz się, w jaki sposób model postępowania opracowany przez PRI tłumaczy asymetryczny balans mięśniowo-szkieletowy powodujący skoliozę. Metodologia Postural Restoration Institute (PRI) opi- suje uniwersalną anatomiczną i fizjologiczną asymetrię ludzkiego organizmu. Ten unikalny model tłumaczy wy- stępujące u ludzi wzorce ruchowe, posturalne i od- dechowe, które są wynikiem wewnętrznej asymetrii. Występująca w ludzkim ciele asymetria może być ro- zumiana jako pozytywny czynnik generujący wzorce ruchowe, jednak przeciążenie oraz dominacja jednego ze wzorców będą zaburzać wewnętrzny balans, pro- wadząc do powstawania licznych dysfunkcji. •• kompensacyjne ustawienie głowy, •• grab żebrowy i piersiowy, •• wał lędźwiowy, •• asymetria w ustawieniu łopatek, •• asymetria tzw. trójkątów talii, •• skośne i/lub skrętne ustawienie miednicy, •• wdechowo-wydechowe ustawienie żeber. PRIFundamentalne założenia PRI tłumaczą występowanie wrodzonej asymetrii, tym samym proponując techni- ki i ćwiczenia repozycyjne korygujące skoliozę oraz inne zaburzenia postawy ciała. Celem leczenia zaburzeń w układzie mięśnio- wo-szkieletowym powinno być przywrócenie równowagi między dominującymi i niedomi- nującymi wzorcami ruchowymi. SKOLIOZA W ŚWIETLE ASYMETRII WEDŁUG SKOLIOZA Typowa skolioza jest ekstremalną formą progre- Skolioza jest trójpłaszczyznową biomechaniczną dys- funkcją kręgosłupa, a pośrednio całego układu mię- śniowo-szkieletowego. Obraz skoliozy w większości przypadków (ok. 90 ) przyjmuje formę prawostron- nego wygięcia w odcinku piersiowym oraz lewostron- nego wygięcia w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. sji fizjologicznej asymetrii opisywanej przez PRI. Konwencjonalnie przyjmuje się, że skolioza jest zabu- rzeniem trójpłaszczyznowym kręgosłupa obejmującym: •• zmiany krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzał- kowej, •• wygięcie kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej, •• rotację i torsję kręgów w płaszczyźnie poprzecznej. Zmiany zachodzące w obrębie kręgosłupa skutkują po- jawieniem się charakterystycznych zaburzeń w ukła- dzie ruchu, takich jak: KONCEPCJA ASYMETRYCZNOŚCI PRI – 7 ZAŁOŻEŃ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Asymetria ludzkiego ciała wynika z wewnętrznej anatomii, fizjologii oraz czynników zewnętrznych wpływających na wzorce posturalne oraz ruchowe. Neutralna postawa ciała jest wynikiem asymetrycznego balansu układu mięśniowo-szkieletowego. Anatomiczna i fizjologiczna asymetria układu oddechowego silnie wpływa na biomechanikę ciała. Dominacja prawostronna jest funkcjonalnym wynikiem fizjologicznej asymetrii. Ruchy przepony oraz mięśni dna miednicy synchronizują się w trakcie oddychania i chodu. Chód wymaga zintegrowania aktywności mięśniowej, różnej po obu stronach ciała, tak by jedna noga była w fazie podporu, a druga w fazie przenoszenia. Dysfunkcje biomechaniczne zaczynają się w płaszczyźnie strzałkowej. 1 Dlaczego terapię pacjenta ze skoliozą warto zaczynać od repozycji miednicy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dlaczego terapię pacjenta ze skoliozą warto zaczynać od repozycji miednicy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: