Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00583 009647 8376556 na godz. na dobę w sumie
Dobra osobiste - ebook/pdf
Dobra osobiste - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 394
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6645-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka pt.,,Dobra osobiste' stanowi pierwszą na rynku publikację, która w sposób kompleksowy reguluje prawną ochronę dóbr osobistych w Polsce.

Cel Autorów to przede wszystkim dogłębna prawna analiza konstrukcji ochrony tych immanentnie związanych z osobą ludzką wartości. Materia o charakterze przekrojowym dotyczy nie tylko ujęcia historycznego, lecz również aktualnych problemów rozumienia dóbr osobistych na gruncie materialnego i procesowego prawa cywilnego, autorskiego, prawa pracy, prasowego, a nawet regulacji karnoprawnej. Przedmiotem publikacji jest również porównanie tej instytucji na gruncie prawoznawstwa europejskiego i międzynarodowego w zakresie niezbędnym do dokładnego zrozumienia opisywanej instytucji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Seria WYKŁADY SPECJALIZACYJNE adresowana jest do studentów, a także absolwentów prawa – zarówno teoretyków, jak i praktyków chcących poszerzyć swoją wiedzę o wysoko wyspecjalizowane zagadnienia prawne. W serii tej znajdują się publikacje omawiające tematykę, którą – zdaniem ekspertów – warto znać, aby odnosić sukcesy zawodowe. W dzi- siejszych bowiem czasach sukces można osiągnąć, mając szeroką wiedzę nie tylko ogólną, ale połączoną z wiedzą z wąskich dziedzin prawa. Książka pt. „Dobra osobiste” stanowi pierwszą na rynku publikację, która w sposób kompleksowy reguluje prawną ochronę dóbr osobistych w Polsce. Cel Autorów to przede wszystkim dogłębna prawna analiza konstrukcji ochrony tych immanentnie związanych z osobą ludzką wartości. Materia o charakterze przekrojowym dotyczy nie tylko ujęcia historycznego, lecz również aktualnych problemów rozumienia dóbr osobistych na gruncie materialnego i procesowego prawa cywilnego, autorskiego, prawa pracy, prasowego, a nawet regulacji karnoprawnej. Przedmiotem publikacji jest również porównanie tej instytucji na gruncie prawodawstwa europejskiego i międzynarodowego w zakresie niezbędnym do dokładnego zrozumienia opisywanej instytucji. Wszystko to dlatego, że chodzi o jedną z najczęściej stosowanych w praktyce konstrukcji prawa cywilnego i jej dogłębna znajo- mość, zwłaszcza we współczesnym świecie, stanowi obowiązkowy element profesjonalnego warsztatu dobrego prawnika – tak teoretyka, jak i tym bardziej praktyka. Z tego względu nie może być obca także dla studentów wydziałów prawniczych, ale również aktorskich, teatralnych, dziennikarskich czy medycznych. Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza publikacja będzie stanowić dla Czytelników cenną pomoc przy zajmowaniu się problematyką dóbr osobistych, pozostając zarazem inspiracją dla dalszych badań i analiz tego jakże fascynującego zagadnienia. Dr hab. Izabela Lewandowska-Malec – pracownik naukowy Katedry Historii Prawa Pol- skiego UJ, adwokat; Mateusz Kosiór – absolwent WPiA UJ; Katarzyna Kosmala – radca prawny, doktorantka WPiA UŚ; Agata Puchała – absolwentka WPiA KUL; Karolina Rataj – studentka WPiA UJ; Dominika Skiba – absolwentka WPiA UJ; Natalia Skiba – studentka WPiA UJ; Paulina Sowula – studentka WPiA UJ; Piotr Szczepanek – absolwent WPiA UJ. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-6644-9 Cena: 69,00 zł Wykłady Specjalizacyjne Wykłady Specjalizacyjne DOBRA OSOBISTE Izabela Lewandowska-Malec (red.) e e n n j j y y c c a a z z i i l l a a j j c c e e p p S S y y d d a a ł ł k k y y W W e t s i b o s o a r b o D ) . d e r ( c e l a M - a k s w o d n a w e L k c e B H C . . Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Specjalizacyjne Wykłady Specjalizacyjne Dobra osobiste W sprzedaży: W. Zatorski NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH PRACODAWCY Biblioteka Monitora Prawa Pracy S. Hoc, T. Szewc OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH Akademia Prawa T. Ostrowski USTAWA O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI GOSPODARCZYCH I WYMIANIE DANYCH GOSPODARCZYCH. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka E. Gniewek, P. Machnikowski (red.) ZARYS PRAWA CYWILNEGO Studia Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl Wykłady Specjalizacyjne Wykłady Specjalizacyjne DOBRA OSOBISTE Redaktor dr hab. Izabela Lewandowska-Malec Autorzy Mateusz Kosiór, Katarzyna Kosmala, Agata Puchała, Karolina Rataj, Dominika Skiba, Natalia Skiba, Paulina Sowula, Piotr Szczepanek Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Wydawca: Aneta Flisek Projekt okładki: Robert Rogiński Poszczególne rozdziały opracowali: – Rozdział II, V, VII § 1 pkt I–III Mateusz Kosiór Katarzyna Kosmala – Rozdział X Agata Puchała pkt II ppkt 4 – Rozdział III, VI, VII § 1 pkt IV, § 2 pkt I ppkt 4, Karolina Rataj Dominika Skiba Natalia Skiba – Rozdział I, IV § 3 – Rozdział VIII – Rozdział IV § 1 pkt IX–X, VII, § 2 pkt I ppkt 1–3, pkt II ppkt 1–3 Paulina Sowula Piotr Szczepanek – Rozdział IX – Rozdział IV § 1 pkt I–VIII, § 2 © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6644-9 ISBN e-book 978-83-255-6645-6 Spis treści Wykaz skrótów ................................................................................................................... XI Orzecznictwo ...................................................................................................................... XV Bibliografia .......................................................................................................................... XIX Inne źródła .......................................................................................................................... XXIX Rozdział I. Ukształtowanie dóbr osobistych i ich historyczny rozwój ................ 1 2 § 1. Dobra osobiste na gruncie prawa rzymskiego ................................................ § 2. Naprawienie szkody niemajątkowej w dawnym prawie polskim ................ 5 7 I. Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie ............................................ 8 II. Zabór rosyjski ............................................................................................. 9 III. Zabór austriacki .......................................................................................... IV. Zabór pruski/niemiecki ............................................................................. 10 11 § 3. Ochrona dóbr osobistych w Polsce międzywojennej 1918–1939 ................ 17 § 4. Dobra osobiste w Polsce po 1945 r. .................................................................. Rozdział II. Dobra osobiste na tle prawa międzynarodowego ............................. 25 § 1. Dobra osobiste w prawie międzynarodowym publicznym ........................... 25 30 § 2. Dobra osobiste w prawie międzynarodowym prywatnym ........................... 30 I. Dobra osobiste osób fizycznych ............................................................... 30 1. Uwagi wprowadzające........................................................................... 32 2. Statut dóbr osobistych .......................................................................... 3. Statut ochrony dóbr osobistych .......................................................... 33 4. Statut odpowiedzi, sprostowania lub innego podobnego środka ochronnego .............................................................................. II. Dobra osobiste osób prawnych ............................................................... Rozdział III. Pojęcie dóbr osobistych .......................................................................... § 1. Pojęcie i cechy dóbr osobistych w ogólności .................................................. § 2. Konstrukcja prawna dóbr osobistych ............................................................... I. Koncepcja instytucjonalnej ochrony ....................................................... II. Koncepcja praw podmiotowych ............................................................... 1. Koncepcja monistyczna ........................................................................ 2. Koncepcja pluralistyczna ...................................................................... Rozdział IV. Katalog dóbr osobistych w Kodeksie cywilnym ................................ § 1. Rodzaje dóbr osobistych osób fizycznych na gruncie art. 23 KC ............... 35 36 39 40 44 44 47 48 51 53 55 V Spis treści I. Zdrowie ........................................................................................................ II. Wolność ........................................................................................................ III. Swoboda sumienia ...................................................................................... IV. Cześć ............................................................................................................. V. Nazwisko i pseudonim .............................................................................. VI. Tajemnica korespondencji ......................................................................... VII. Nietykalność mieszkania ........................................................................... VIII. Twórczość naukowa, wynalazcza i racjonalizatorska ........................... IX. Wizerunek .................................................................................................... X. Twórczość artystyczna ............................................................................... 55 59 61 64 73 77 79 82 84 91 § 2. Dobra osobiste osób fizycznych ukształtowane przez doktrynę i orzecznictwo ....................................................................................................... 99 § 3. Dobra osobiste osób prawnych .......................................................................... 106 I. Uwagi wprowadzające na temat dóbr osobistych osób prawnych ..... 106 II. Przykładowe dobra osobiste osoby prawnej .......................................... 109 1. Uwagi wprowadzające........................................................................... 109 2. Dobre imię .............................................................................................. 110 3. Nazwa osoby prawnej ......................................................................... 111 4. Nietykalność pomieszczeń ................................................................... 113 5. Tajemnica korespondencji ................................................................... 114 6. Prawo do prywatności .......................................................................... 114 III. Środki ochrony dóbr osobistych osób prawnych .................................. 115 Rozdział V. Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych na gruncie Kodeksu cywilnego .......................................................... 121 § 1. Działanie zgodne z prawem jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych ................................................................................ 123 I. Działanie w ramach porządku prawnego – uwagi wprowadzające ... 123 II. Stan wyższej konieczności ........................................................................ 125 III. Obrona konieczna ...................................................................................... 127 IV. Dozwolona samopomoc ............................................................................ 129 V. Norma prawna a zachowanie podmiotu prawa .................................... 130 VI. Przykładowe przepisy wyłączające bezprawność ................................. 132 § 2. Wykonywanie prawa podmiotowego jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych ........................................................ 135 I. Istota prawa podmiotowego ..................................................................... 135 II. Pojęcie prawa podmiotowego ................................................................... 137 III. Pojęcie podmiotów prawa cywilnego ...................................................... 140 IV. Rodzaje i typy praw podmiotowych ....................................................... 142 V. Wykonywanie i kolizja prawa podmiotowego ....................................... 146 VI. Nadużycie prawa podmiotowego ............................................................. 151 § 3. Zgoda poszkodowanego jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych ................................................................................ 154 I. Pojęcie i charakter prawny zgody poszkodowanego ............................ 154 II. Zgoda na naruszenie sfery intymności, bądź prywatności ................. 157 VI Spis treści III. Ryzyko związane z udziałem w grach sportowych............................... 158 IV. Zgoda na zabieg lekarski ........................................................................... 160 V. Zgoda na pozbawienie wolności .............................................................. 163 § 4. Działanie w ramach społecznie uzasadnionego interesu jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych ............ 164 I. Uwagi wprowadzające ................................................................................ 164 II. Historyczny rozwój interesu społecznego .............................................. 166 III. Społecznie uzasadniony interes na gruncie orzecznictwa Sądu Najwyższego ................................................................................................ 168 IV. Pojęcie kontratypu społecznie uzasadnionego interesu – próba wyjaśnienia ................................................................................... 170 Rozdział VI. Krytyka prasowa jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych na gruncie prawa prasowego .............................. 173 § 1. Pojęcie i funkcje krytyki prasowej .................................................................... 175 § 2. Przedmiot krytyki prasowej ............................................................................... 179 § 3. Treść krytyki prasowej ........................................................................................ 184 § 4. Forma wypowiedzi krytycznej ........................................................................... 187 § 5. Granice dozwolonej krytyki prasowej .............................................................. 188 I. Cel krytyki prasowej ................................................................................. 189 II. Wymóg rzetelności i staranności ............................................................. 191 III. Zgodność wypowiedzi krytycznej z zasadami współżycia społecznego ................................................................................................ 197 Rozdział VII. Ochrona dóbr osobistych na gruncie polskiego prawa cywilnego ..................................................................................................................... 201 § 1. Naruszenie i ochrona dóbr osobistych ............................................................. 202 I. Uwagi wprowadzające ................................................................................ 202 II. Subiektywna koncepcja naruszenia dóbr osobistych ........................... 203 III. Obiektywna koncepcja naruszenia dóbr osobistych ............................ 205 IV. Bezprawność naruszenia dóbr osobistych .............................................. 208 § 2. Środki ochrony dóbr osobistych ........................................................................ 211 I. Środki ochrony niemajątkowej dóbr osobistych ................................... 211 1. Zaniechanie ............................................................................................ 211 2. Czynności potrzebne do usunięcia skutków naruszenia ................ 212 3. Powództwo o ustalenie ......................................................................... 213 4. Roszczenie o opublikowanie sprostowania ...................................... 219 II. Środki ochrony majątkowej dóbr osobistych ........................................ 221 1. Zadośćuczynienie pieniężne na gruncie art. 445 KC ..................... 221 2. Zadośćuczynienie pieniężne na gruncie art. 448 KC ..................... 229 3. Relacja art. 445 i 448 KC ..................................................................... 234 Rozdział VIII. Dobra osobiste na gruncie prawa karnego .................................... 239 § 1. Funkcja kompensacyjna ...................................................................................... 240 § 2. Pojęcie szkody ....................................................................................................... 249 VII Spis treści § 3. Szkoda niemajątkowa .......................................................................................... 251 § 4. Związek między szkodą a przestępstwem ........................................................ 255 § 5. Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody ................................................ 258 § 6. Obowiązek naprawienia szkody jako środek probacyjny.............................. 260 § 7. Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny ....................................... 265 Rozdział IX. Autorskie dobra osobiste oraz ich ochrona ....................................... 275 § 1. Prawo autorskie – uwagi wprowadzające ......................................................... 276 § 2. Przedmiot prawa autorskiego – utwór ............................................................. 279 § 3. Wyłączenie spod ochrony ................................................................................... 282 § 4. Twórca .................................................................................................................... 283 § 5. Współautorstwo .................................................................................................... 285 § 6. Osobiste prawa autorskie .................................................................................... 286 I. Prawo do autorstwa utworu oraz oznaczenia go swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo .................................................................................................. 289 II. Prawo do integralności utworu ................................................................ 291 III. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności ................................................................................................ 293 IV. Prawo do rzetelnego wykorzystania utworu ........................................ 294 V. Prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu .................. 295 VI. Prawo wprowadzania zmian w utworze ............................................... 296 VII. Prawo dostępu do dzieła .......................................................................... 296 VIII. Prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze względu na istotne interesy twórcze ....................................................................... 297 IX. Prawo decydowania o losach oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego ............................................................................................... 297 § 7. Ochrona autorskich praw osobistych ............................................................... 298 I. Roszczenia niemajątkowe ochrony dóbr osobistych ........................... 300 1. Roszczenie o zaniechanie działań ....................................................... 300 2. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia ................................... 301 3. Powództwo o ustalenie ....................................................................... 303 II. Roszczenia majątkowe ............................................................................... 304 1. Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę oraz roszczenie o uiszczenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez twórcę cel społeczny .......................................... 304 § 8. Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia autorskich dóbr osobistych .............................................................................................................. 306 § 9. Ochrona wizerunku ............................................................................................. 307 I. Zagadnienia ogólne .................................................................................... 307 II. Sytuacje, w których zgoda nie jest wymagana ..................................... 310 § 10. Ochrona adresata korespondencji ..................................................................... 313 § 11. Roszczenia ............................................................................................................. 314 § 12. Ochrona tajemnicy źródeł informacji .............................................................. 315 VIII I. Godność pracownicza jako prawo podmiotowe o charakterze względnym czy bezwzględnym? ............................................................... 324 II. Relacja pomiędzy art. 111 KP a art. 23 i 24 KC ................................... 327 III. Przesłanki ochrony prawnej naruszenia dobra osobistego ................. 329 IV. Roszczenia pracownicze związane z naruszeniem dóbr osobistych z Kodeksu cywilnego ................................................................................. 330 V. Roszczenia pracownicze związane z naruszeniem dóbr osobistych z Kodeksu pracy ......................................................................................... 331 VI. Relacja odszkodowania z art. 551 § 1 KP do roszczenia o naprawienie szkody z art. 24 KC ......................................................... 333 Spis treści § 13. Szczególne środki ochrony twórcy .................................................................... 315 § 14. Ochrona autorskich dóbr osobistych po śmierci osoby uprawnionej ........ 316 Rozdział X. Dobra osobiste w prawie pracy .............................................................. 319 § 1. Uwagi wprowadzające ......................................................................................... 320 § 2. Godność pracownika ........................................................................................... 321 VII. Naruszenie dobra osobistego (godności) poprzez bezprawne nałożenie na pracownika kary porządkowej ......................................... 333 VIII. Właściwość sądów w sprawach o ochronę dóbr osobistych pracownika................................................................................................... 335 IX. Opinie o pracowniku – rekomendacje ................................................... 335 § 3. Prawo do prywatności w zatrudnieniu ............................................................ 337 I. Ograniczenia prawa do prywatności ....................................................... 342 1. Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych pracownika .. 343 2. Monitorowanie pracowników w miejscu pracy ............................... 345 § 4. Molestowanie, molestowanie seksualne, mobbing jako forma naruszenia dobra osobistego pracownika ............................................................................. 349 I. Molestowanie i molestowanie seksualne ................................................ 349 1. Odpowiedzialność za molestowanie i molestowanie seksualne .... 350 II. Mobbing ....................................................................................................... 353 Indeks rzeczowy ................................................................................................................. 359 IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne ABGB ............................ .Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, Powszechny Kodeks oby- watelski – Austriacki Kodeks Cywilny z 1811 r. BGB ............................... Bürgerliches Gesetzbuch, Ogólnoniemiecki Kodeks cywilny uchwalony w 1896 r., obowiązujący od 1.1.1900 r. EKPC ............................. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol- ności sporządzona w Rzymie dnia 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KC .................................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. KK .................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z 2014 r. poz. 121) ze zm.) Nr 78, poz. 483 ze zm.) Nr 21, poz. 94 ze zm.) Konstytucja ................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. KP .................................. ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. KPC ............................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst KPK ............................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KRO ............................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst KZ .................................. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.10.1933 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) MPPOiP ........................ Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38 poz. 167) OchrDanOsU ............... ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) PDPC ............................. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (przyjęta i proklamo- wana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego w dniu 10.12.1948 r.) PrPrywM ...................... ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 423) PrAut ............................. ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) XI Wykaz skrótów PrPras ............................ ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrWłPrzem ................... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410) ZawLekU ...................... ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) 2. Instytucje, organy, organizacje ETPC ............................. Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS ................................ Europejski Trybunał Sprawiedliwości KUL ............................... Katolicki Uniwersytet Lubelski NSA ............................... Naczelny Sąd Administracyjny PAN ............................... Polska Akademia Nauk PCK ............................... Polski Czerwony Krzyż PINB .............................. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego PRL ................................ Polska Rzeczpospolita Ludowa RP .................................. Rzeczypospolita Polska SA .................................. Sąd Apelacyjny SN .................................. Sąd Najwyższy SO .................................. Sąd Okręgowy SR ................................... Sąd Rejonowy TK .................................. Trybunał Konstytucyjny UE .................................. Unia Europejska UJ ................................... Uniwersytet Jagielloński UWr ............................... Uniwersytet Wrocławski WE ................................. Wspólnoty Europejskie WSA .............................. Wojewódzki Sąd Administracyjny ZOONZ ........................ Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 3. Czasopisma, publikatory Dz.U. .............................. Dziennik Ustaw KPP ................................ Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP ................................ Krakowskie Studia Prawnicze MoP ............................... Monitor Prawniczy MoPr ............................. Monitor Prawa Pracy M.P. ............................... Monitor Polski NP ................................. Nowe Prawo OSN ............................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSP ................................ Orzecznictwo Sądów Polskich OTK ............................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. ................................. Palestra PiP ................................. Państwo i Prawo PiZS ............................... Praca i Zabezpieczenie Społeczne XII Wykaz skrótów PN .................................. Przegląd Notarialny PPH ............................... Przegląd Prawa Handlowego PPiA .............................. Przegląd Prawa i Administracji PS ................................... Przegląd Sądowy RPEiS ............................. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R.Pr. ............................... Radca Prawny SC ................................... Studia Cywilistyczne SP ................................... Studia Prawnicze St.Pr.PiPSp. ................... Studia z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ZNUJ ............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŚ ............................ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ZPP ................................ Zeszyty Praktyk Prawniczych 4. Inne skróty art. .................................. artykuł cyt. ................................. cytowane itd. .................................. i tak dalej itp. .................................. i tym podobne ks. ................................... księga lit. ................................... litera m.in. .............................. między innymi n.e. ................................. nasza era n. .................................... następne Nb. ................................. numer brzegowy niepubl. ......................... niepublikowane nn. .................................. niniejszy np. .................................. na przykład Nr ................................... numer orz. ................................. orzeczenie p.n.e. .............................. przed naszą erą pkt .................................. punkty podkr. aut. ..................... podkreślenie autora por. ................................. porównaj post. ............................... postanowienie poz. ................................ pozycja ppkt ................................ podpunkt r. ..................................... rok red. ................................. redakcja s. ..................................... strona t. ..................................... tom tekst jedn. ...................... tekst jednolity tj. .................................... to jest tzw. ................................. tak zwany XIII Wykaz skrótów uchw. ............................. ustęp wg .................................. według z. ..................................... zeszyt ze zm. ............................ ze zmianą zob. ................................ zobacz XIV Orzecznictwo Wyroki Sądu Najwyższego Wyr. SN z 19.9.1935 r., 1 K 557/35, niepubl. Wyr. SN z 23.6.1936 r., 1 K 336/36, niepubl. Wyr. SN z 6.9.1937 r., 1 K 651/37, niepubl. Wyr. SN z 31.3.1938 r., C II 2531/37, niepubl. Wyr. SN z 31.10.1950 r., C 281/50, OSN 1951, poz. 44. Wyr. SN z 12.3.1958 r., II CR 347/57, Legalis. Wyr. SN z 16.2.1962 r., II CR 528/71, niepubl. Wyr. SN z 29.9.1964 r., I PR 287/64, PiP 1965, z. 12, s. 962. Wyr. SN z 27.3.1965 r., I CR 39/65, Legalis. Wyr. SN z 13.4.1965 r., II CR 266/64, niepubl. Wyr. SN z 15.4.1965 r., CR 58/65, OSPiKA 1966, poz. 130. Wyr. SN z 2.2.1967 r., I CR 498/66, OSNCP 1967, Nr 9, poz. 161. Wyr. SN z 18.10.1967 r., II CZ 92/67, OSP 1968, Nr 10, poz. 208 Wyr. SN z 6.12.1967 r., II CR 328/67, Biul. SN 1968, Nr 3, poz. 52. Wyr. SN z 31.1.1968 r., III PRN 66/67, niepubl. Wyr. SN z 27.3.1968 r., II CR 69/68, RPEiS 1969, Nr 1. Wyr. SN z 27.8.1968 r., I CR 325/68, OSPiKA 1969, Nr 7–8, poz. 165. Wyr. SN z 19.9.1968 r., II CR 291/68, OSNCP 1969, Nr 11, poz. 200. Wyr. SN z 30.12.1968 r., III CZP 103/68, OSNCP 1969, Nr 5, poz. 85. Wyr. SN z 26.6.1969 r., I CR 165/69, Legalis. Wyr. SN z 27.8.1969 r., I PR 224/69, OSNCP 1970, Nr 6, poz. 111. Wyr. SN z 28.5.1971 r., III PZP 33/70, Legalis. Wyr. SN z 10.7.1971 r., III CRN 255/71, OSN 1972, poz. 59. Wyr. SN z 30.12.1971 r., III CZP 87/71, OSNC 1972, Nr 6, poz. 104. Wyr. SN z 14.7.1972 r., III CRN 607/71, OSNCP 1973, Nr 4, poz. 64. Wyr. SN z 28.8.1973 r., I CR 441/73, OSPiKA 1974, Nr 6, poz. 123. Wyr. SN z 25.9.1973 r., V KRN 358/73, OSNKW 1974, Nr 2, poz. 27. Wyr. SN z 8.12.1973 r., III CZP 37/73, OSNAPiUS 1974, Nr 9, poz. 145. Wyr. SN z 11.1.1974 r., II CR 732/73, OSPiKA 1975, Nr 1, poz. 6. Wyr. SN z 2.11.1974 r., I CR 610/74, niepubl. Wyr. SN z 4.12.1974 r., II CR 688/74, Legalis. Wyr. SN z 8.1.1976 r., I CR 237/75, niepubl. Wyr. SN z 16.1.1976 r., II CR 692/75, OSNC 1976, Nr 11, poz. 251. Wyr. SN z 10.5.1976 r., IV CR 127/76, OSNAPiUS 1977, Nr 4, poz. 69. XV Orzecznictwo Wyr. SN z 13.9.1979 r., IV CR 291/79, OSPiKA 1980, Nr 11, poz. 202. Wyr. SN z 20.11.1979 r., IV CR 389/79, OSN 1980, Nr 4, poz. 81. Wyr. SN z 5.9.1980 r., II Akr 35/91, OSP 1981, poz. 170. Wyr. SN z 11.9.1981 r., II CR 297/81, Legalis. Wyr. SN z 19.7.1982 r., I CR 225/82, Legalis. Wyr. SN z 25.10.1982 r., I CR 239/82, Legalis. Wyr. SN z 27.5.1985 r., I CR 152/85, OSNC 1986, Nr 7–8, poz. 119. Wyr. SN z 11.3.1986 r., I CR 4/86, OSPiKA 1987, poz. 86. Wyr. SN z 14.11.1986 r., II CR 295/86, Legalis. Wyr. SN z 13.12.1986 r., I CR 439/76, niepubl. Wyr. SN z 29.5.1987 r., IIICZP 25/87, OSNCP, 1988, Nr 9, poz. 117. Wyr. SN z 17.2.1989 r., IV KR15/84, OSNKW 1989, Nr 4–5, poz. 42. Wyr. SN z 8.2.1990 r., II CR 1303/89, OSNAPiUS 1991, Nr 8–9, poz. 108. Wyr. SN z 16.10.1990 r., I CR 531/90, Legalis. Wyr. SN z 22.3.1991 r., III CRN 28/91, PN 1991, Nr 5, s. 118. Wyr. SN z 16.7.1993 r., I PZP 28/93, OSNC 1994, Nr 1, poz. 2. Wyr. SN z 2.12.1994 r., III CZP 155/94, OSN 1995, poz. 52. Wyr. SN z 25.1.1995 r., III CZP 176/94, OSNC 1995, Nr 5, poz. 74. Wyr. SN z 25.5.1995 r., II KRN 52/95, OSNK 1995, Nr 11–12, poz. 82. Wyr. SN z 20.2.1996 r., I CRN 250/95, Legalis. Wyr. SN z 11.3.1997 r., III CKN 33/97, OSNC 1997, Nr 6–7, poz. 93. Wyr. SN z 16.4.1999 r., II CKN 279/98, Legalis. Wyr. SN z 28.10.1999 r., II UKN 176/99, MoP 2000, Nr 5, s. 341. Wyr. SN z 3.2.2000 r., I CKN 969/98, Legalis. Wyr. SN z 5.5.2000 r., II CKN 1002/98, niepubl. Wyr. SN z 29.9.2000 r., V CKN 527/00, OSNC 2001, Nr 3, poz. 42. Wyr. SN z 3.10.2000 r., I CKN 287/00, OSNC 2001, Nr 3, poz. 43. Wyr. SN z 16.2.2001 r., IV CKN 252/00, Legalis. Wyr. SN z 5.4.2002 r., II CKN 1095/99, OSN 2004, Nr 3, poz. 42. Wyr. SN z 23.5.2002 r., IV CKN 1076/00, OSNC 2009, Nr 9, poz. 121. Wyr. SN z 20.11.2002 r., V CKN 1305/00, Legalis. Wyr. SN z 12.12.2002 r., V CKN 1581/00, OSNC 2004, Nr 4, poz. 53. Wyr. SN z 28.2.2003 r., V CK 308/02, OSN 2004, Nr 5, poz. 82. Wyr. SN z 27.3.2003 r., V CKN 4/01, Legalis. Wyr. SN z 14.5.2003 r., I CKN 463/01, Legalis. Wyr. SN z 29.10.2003 r., III CK 34/02, OSP 2005, Nr 4, poz. 54. Wyr. SN z 27.1.2004 r., II CK 387/02, Legalis. Wyr. SN z 30.1.2004 r., I CK 131/03, OSNC 2005, Nr 2, poz. 40. Wyr. SN z 6.4.2004 r., I CK 484/03, Legalis. Wyr. SN z 18.6.2004 r., II CK 369/03, Legalis. Wyr. SN z 29.9.2004 r., II CK 531/03, Legalis. Wyr. SN z 7.10.2004 r., IV CK 62/04, Legalis. Wyr. SN z 24.2.2005 r., V KK 435/04, KZS 2005, Nr 8, poz. 38. Wyr. SN z 15.6.2005 r., IV CK 805/04, Legalis. XVI Orzecznictwo Wyr. SN z 25.1.2006 r., I CK 281/05, OSNC 2006, Nr 11, poz. 186. Wyr. SN z 7.2.2006 r., I PK 272/05, MoPr 2006, Nr 3, s. 118. Wyr. SN z 28.2.2006 r., III CSK 135/05, Legalis. Wyr. SN z 10.3.2006 r., IV CSK 80/05, OSNC 2006, Nr 10, poz. 175. Wyr. SN z 19.4.2006 r., II PK 245/05, OSNAPiUS 2007, Nr 7–8, poz. 101. Wyr. SN z 21.9.2006 r., I CSK 118/06, Legalis. Wyr. SN z 12.12.2006 r., II CSK 280/06, Legalis. Wyr. SN z 19.1.2007 r., II CSK 358/06, niepubl. Wyr. SN z 28.2.2007 r., V CSK 431/06, OSNC 2008, Nr 1, poz. 13. Wyr. SN z 20.7.2007 r., I CSK 134/07, Legalis. Wyr. SN z 9.11.2007 r., V CSK 245/07, OSNC 2008, Nr 4, poz. 95. Wyr. SN z 4.2.2008 r., III KK 349/07, Prok. i Pr.-wkł. 2008, Nr 7–8, s. 28. Wyr. SN z 9.7.2008 r., II KK 137/08, OSNwSK 2008, Nr 1, s. 1396. Wyr. SN z 30.9.2008 r., II CSK 144/08, Legalis. Wyr. SN z 16.4.2009 r., I CZ 15/09, Legalis. Wyr. SN z 5.6.2009 r., I CSK 465/08, Legalis. Wyr. SN z 8.1.2010 r., IV CSK 309/09, Legalis. Wyr. SN z 14.1.2010 r., IV CSK 307/09, OSNC 2010, Nr 3, poz. 91. Wyr. SN z 28.1.2010 r., I CSK 217/09, OSNC 2010, Nr 6, poz. 94. Wyr. SN z 7.4.2010 r., II PK 291/09, OSNAPiUS 2011, Nr 19–20, poz. 246. Wyr. SN z 29.9.2010 r., V CSK 19/10, OSNC 2011, Nr 2, poz. 37. Wyr. SN z 15.10.2010 r., V CSK 90/10, Legalis. Wyr. SN z 22.10.2010 r., III CZP 76/10, OSNC 2011, Nr 2, poz. 42. Wyr. SN z 19.11.2010 r., III CZP 79/10, Legalis. Wyr. SN z 14.12.2010 r., I PK 95/10, OSNAPiUS 2012, Nr 5–6, poz. 58. Wyr. SN z 19.5.2011 r. I CSK 497/2010, OSNC 2012, Nr 2, poz. 36. Wyr. SN z 18.10.2011 r., III CZP 25/11, Biul. SN 2011, Nr 10, poz. 6. Wyr. SN z 7.12.2011 r., II CSK 160/11, Legalis. Uchwały Sądu Najwyższego Uchw. SN z 28.5.1971 r., III PZP 33/70, OSNCP 1972, Nr 11, poz. 188. Uchw. SN z 24.8.1972 r., VI KZP 3/72, OSNKW 1972, Nr 11, poz. 169. Uchw. SN z 28.4.1995 r., III CZP 166/94, OSN 1995, poz. 135. Uchw. SN (7) z 9.9.2008 r., III CZP 31/08, OSNC 2009, Nr 3, poz. 36. Postanowienia Sądu Najwyższego post. SN z 8.3.1966 r., I PZ 77/65, NP 1966, Nr 12, s. 1609. Post. SN z 30.5.1969 r., II CZ 54/69, OSPiKA Nr 2, poz. 32. Wyroki Sądu Apelacyjnego Wyr. SA w Lublinie z 27.2.1991 r., I ACr 16/91, OSA 1991, Nr 2, poz. 5. Wyr. SA w Gdańsku z 23.4.1991 r., I ACr 75/91, OSA 1991, Nr 2, poz. 6. XVII Orzecznictwo Wyr. SA w Poznaniu z 29.2.1996 r., Wokanda 1997, Nr 1, s. 43. Wyr. SA w Warszawie z 12.2.1998 r., I Aca 1044/97, niepubl. Wyr. SA w Warszawie z 13.1.1999 r., I ACa 1089/98, Wokanda 2000, Nr 3, s. 45. Wyr. SA w Warszawie z 19.4.2000 r., I ACa 1455/99, OSA 2001, Nr 5, poz. 27. Wyr. SA w Krakowie z 19.12.2001 r., I ACa 957/01, niepubl. Wyr. SA w Krakowie z 5.11.2002 r., I ACa 869/02, Legalis. Wyr. SA w Katowicach z 3.3.2005 r., II AKa 62/05, KZS 2005, Nr 12, s. 43. Wyr. SA w Krakowie z 19.4.2005 r., II AKa 70/05, KZS 2005, Nr 5, s. 36. Wyr. SA we Wrocławiu z 26.2.2007 r., I ACa 1492/06, OSA we Wrocławiu 2007, Nr 3, Wyr. SA w Białymstoku z 4.7.2008 r., I ACa 278/08, Prawo i Medycyna 2009, Nr 2, s. 126. Wyr. SA we Wrocławiu z 10.7.2008 r., II AKa 155/08, OSA 2009, Nr 5, poz. 16 Wyr. SA w Lublinie z 13.5.2009 r., I ACa 155/09, niepubl. Wyr. SA w Warszawie z 24.3.2011 r., VI ACa 968/10, niepubl. Wyr. SA w Białymstoku z 27.11.2012 r., I ACa 303/12, Legalis. poz. 41. Wyroki Sądu Okręgowego Wyr. SO w Siedlcach z 2007 r., I C 224/07, Rzeczp. 2007, Nr 190, s. C1. Wyr. SO w Opolu z 3.2.2011 r., II Ca 881/10, niepubl. Wyr. SO w Świdnicy z 9.4.2013 r., II Ca 149/13, niepubl. Wyr. SO we Wrocławiu z 29.5.2013 r., I C 1425/12, niepubl. Wyroki Sądu Rejonowego Wyr. SR w Lubinie z 7.1.2013 r., I C 796/12, niepubl. Wyroki Trybynału Konstytucyjnego Wyr. TK z 17.10.2000 r., SK 5/99, OTK 2000, Nr 7, poz. 254. Wyr. TK z 7.2.2005 r., SK 49/03, OTK-A 2005, Nr 2, poz. 13. XVIII Bibliografia O. Aslan, Aktor XX wieku, Warszawa 1978. M. Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 1998. J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku i jego komercjalizacji: studium cywilnoprawne, Kra- ków 2009. J. Barowicz, Obowiązek prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji osobowej i organi- zacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych, PiZS 2001, Nr 3. J. Barta, M. Czajowska-Dąbrowska, Zbigniew Ćwiąkalski, R, Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2011. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Media a dobra osobiste, Warszawa 2009. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Prawo mediów, Warszawa 2008. J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2002. K. Bączyk-Rozwadowska, Błąd lekarski w świetle doktryny i orzecznictwa sądowego, Pra- wo i Medycyna 2008, Nr 3. Z. Bidziński, J. Serda, Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w praktyce sądowej, [w:] J. St. Piątowski (red.), Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Wrocław 1986. G. Bieniek, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, Warsza- wa 2006. A. Bierć, Zarys prawa prywatnego – część ogólna, Warszawa 2012. J. Błeszyński, Prawo autorskie, Warszawa 1988. I. Boruta, Ochrona dóbr osobistych pracownika, PiZS 1998, Nr 2. S. Bratuś, Osoby prawne w radzieckim prawie cywilnym, Warszawa 1950. K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Kraków 1998. K. Buchała, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–116, t. 2, Kraków 1998. J. Chaciński, Prawa podmiotowe a ochrona dóbr osobistych, Lublin 2004. J. Chaciński, Kilka uwag o podstawowych konstrukcjach jurydycznych z zakresu ochrony dóbr osobistych, MoP 1995, Nr 2. S. Chrempiński, Czy dziecko poczęte powinno być uznane za podmiot prawa?, NP 1958, S. Chrempiński, Noworodki niezdolne do życia, Pal. 1973, Nr 6. M. Cieślak, O węzłowych pojęciach związanych z sensem kary, NP 1969, Nr 2. A. Cisek, [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006. A. Cisek, Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, AUWr 1989, Prawo CLXVII. Nr 2. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dobra osobiste
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: