Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00632 009756 11017109 na godz. na dobę w sumie
Dobra wiara w konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów - ebook/pdf
Dobra wiara w konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 362
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-819-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka poświęcona jest roli klauzuli dobrej wiary w konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów - niewątpliwie najważniejszego aktu prawnego z zakresu międzynarodowego prawa handlowego.

Monografia zawiera wnikliwą analizę tematu, dotychczas szerzej niepodejmowanego prze polską naukę międzynarodowego prawa handlowego i cywilnego. Autor wyjaśnia, w jaki sposób klauzula dobrej wiary, wywiera wpływ na mechanizmy stosowania jednolitego prawa sprzedaży międzynarodowej, w tym prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego oraz wykładnię prawa i oświadczeń woli.

Omawiane problemy ukazano w aspekcie historycznym i prawnoporównawczym, uwzględniając osiągnięcia doktryny polskiej i zagranicznej oraz aktualne orzecznictwo sądów państw konwencyjnych.

Niniejsza monografia przeznaczona jest m.in. dla osób, które potrzebują aktualnej wiedzy na temat stosowania prawa zobowiązań w międzynarodowym obrocie gospodarczym, prawników zajmujących się kontraktami międzynarodowymi (zwłaszcza między przedsiębiorstwami polskimi a podmiotami z innych państw UE), a także sędziów, arbitrów oraz studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE DOBRA WIARA W KONWENCJI O UMOWACH MIÊDZYNARODOWEJ SPRZEDA¯Y TOWARÓW MATEUSZ PILICH Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MATEUSZ PILICH · DOBRA WIARA W KONWENCJI O UMOWACH MIÊDZYNARODOWEJ SPRZEDA¯Y TOWARÓW )E E .H=?EIME DOBRA WIARA W KONWENCJI O UMOWACH MIÊDZYNARODOWEJ SPRZEDA¯Y TOWARÓW )6-75 211+0 4A@=?= =C@=A= *=?DME? 9O@=ME?JM + 0 *A? $ 9O@=ME?JM + 0 *A? 5F  K /A = ?= `# 9=HI=M= 5=@ E ==EA 6E2HEJ 9=HI=M= ,HK E FH=M= 292 16-4,47 9=HI=M= 15* ! !  : 5FEI JHA ?E 5FEIJHA ?E 5FEIJHA ?E 9FHM=@AEA 9O= IHJM 1: :8 EJAH=JKH= ::1 4@E= 1 4M DEIJHO?O ?AF?E @ HA ME=HO  H@= ?AF?E @ HA ME=HO 1 , H= ME=H= M FH=MEA HOIE 11 , H= ME=H= M HA@EMEA?O KEMAHI=O FH=MEA KFEA?E  4M ?AF?E @ HA ME=HO M ?=I=?D M$OJO?D H= MIF?A EA 1 =KK= @ HA ME=HO M AF?A T=?=E=?E^ FH=M= D=@MAC 11 4= =I=@ @ HA ME=HO MA MIF?AIO?D @OBE=?=?D FH=M= FHOM=JAC 4@E= 11 .K?A @ HA ME=HO M K(cid:31)?EK FH=MFHM=M?O  =KK= =I=@ @ HA ME=HO M IOIJA=?D FH=MO?D JOAJ=A H@EO FH=M= 1 9EA=? F0?E= @ HA ME=HO 11 =IJIM=EA @ HA ME=HO @ MO=@E E KKFAE=E= JHA ?E JH=JM 111 , H= ME=H= = @OHAJOM= MO=@E E KKFAE=E= FHAFEIM FH=M= 18 , H= ME=H= = EAJOMA HOJAHEK ?AO =?DM=E= IJH FHO =MEAH=EK KM 8 =I=@O @ HA ME=HO FHO MOOM=EK KM IFHA@=$O  , H= ME=H= M IOIJA=?D FH=M= EA=A$ ?O?D @ JOAJ=A H@EO FH=M= 1 2@A ?EA ? =M @ CAAH=O?D =KK IKI ?EMO?D 11 $EMA =IJIM=EA @ HA ME=HO M FH=MEA F=IJM =CI=IE?D   # # # !  $ # #$ # # 8 5FEI JHA ?E 111 , H= ME=H= M EO?D FH @=?D FH=MO?D 4@E= 111 =I=@O @ HA ME=HO = AAAJ FH=M= D=@K E(cid:27)@O=H@MAC  =I=@O @ HA ME=HO M FH=MEA D=@K E @O=H@MAC 1 AN AH?=JHE= = E @O=H@MA FH=M D=@MA 11 , H= ME=H= = A@= =I=@ CO?D FH=M= D=@K E @O=H@MAC 111 , H= ME=H= M =I=@=?D JH=JM 7+164)  1HFH=?= @ HA ME=HO @ H A@EJAC FH=M= IFHA@=-O E @O=H@MA 1 , H= ME=H= M A@EJO?D KIJ=M=?D D=IE?D  $ H 11 /AA= =HJ KIJ MA?E MEA@AIEA 4@E= 18 =I=@O @ HA ME=HO = @OHAJOM= MO=@E E KKFAE=E= MA?E MEA@AIEA  , H= ME=H= = @OHAJOM= MO=@E FHAFEIM MA?E 1 )HJOK KIJ 56 = FHAFEI =MEAH= ?O =KK CAAH= 11 =I=@O MO=@E FHAFEIM MA?E MEA@AIEA 111 , H= ME=H= M D=@K E @O=H@MO =   ! !   # @OHAJOM= MO=@E FHAFEIM MA?E # 18 2H A AMC @EA ME - ?AC ?D=H=JAHK =KKE @ HA ME=HO M MA?E MEA@AIEA $$  7KFAE= ?= BK?= @ HA ME=HO M MA?E MEA@AIEA 1 7KFAE=EA K M MA?E MEA@AIEA 11 , H= ME=H= = =I=@= C= MA?E $ $ MEA@AIEA 4@E= 8 =I=@O @ HA ME=HO = @OHAJOM= MO=@E E KKFAE=E= E(cid:27)@O=H@MO?D KM IFHA@=!O  , H= ME=H= = @OHAJOM= MO=@E E @O=H@MO?D ! JH=JM IFHA@=-O ! 1 EAJOM= MO=@E= JH=JM IFHA@=-O MA@KC MA?E MEA@AIEA ! 11 =?AEA @ HA ME=HO M D=@K E @O=H@MO = @OHAJOMO MO=@E JH=JM 111 =KK= @ HA ME=HO = MAIJE= M=- ?E KM  $  7KFAE=EA E @O=H@MO?D JH=JM IFHA@=-O C@EA @ H ME=H ! 1 7KFAE=EA JHA ?E JH=JK = =I=@= =KJEE ME IJH ! 81 5FEI JHA ?E 11 4= @ HA ME=HO M KKFAE=EK JHA ?E E(cid:25)@O=H@MO?D KM IFHA@=(cid:29)O 4@E= 81 , H= ME=H= = @OHAJOM= =?DM=E= FHO =MEAH=EK E MOOM=EK E(cid:27)@O=H@MO?D JH=JM IFHA@=(cid:30)O  9FOM @ HA ME=HO = =?DM=EA IJH = AJ=FEA FHA@JH=JMO 1 AC?M=EA KM M @ HA MEAHA 11 ME E IJH EAHM=E= IE(cid:25) @ H ME=H FHO =MEAH=EK KM M JHO EA BAHJMO  9O=C=E= @ HA ME=HO FHO MOOM=EK KM 1 == =@K(cid:29)O?E= FH=M= F@EJMAC 11 , H= ME=H= = IJIM=EA FHA IJHO H@M $! $! $! #  ?DHO FH=MA $ 111 == IFHA?AC FIJ(cid:25)FM=E= E ?DH= =KB=E= IJHO 18 , H= ME=H= = K=I=@EAEA @OBE=?E K HME =E= JH=JK =?AEA 1@AI HA?MO $ ! ! 811 9FHM=@AEA 9FHM=@AEA 9FHM=@AEA 9 FIEA EJAH=JKHA FH=ME?A M?E 7 IJIKM EAMEAA EAI?= F ME:?= IE: ==EEA FHAFEIM MA?E =H@M A@?O?D KM=?D E:@O=H@MA IFHA@=7O JM=HM IFH @A M 9EA@EK  H ,7  H H # F $ @=A = MA?= MEA@AI= 56 9O @=A IE: J @ HJMH?A 2I= AIJ IJH JAC EAMOA M=7AC =JK FH=MAC K7 @ @EAIE:?EK =J JO?=IA HE=HO AJ=HO E FH= ?M= JAC =HAIK = E HA?E?JM= I @MAC = JA F=IJM =?D@ E?D MOC @= IHEA ,=JAC JA7 FHOCJMK ? EEAI FK E=?: FIJ=MEA I EA = =@=EA EA JO =F=EA IAHE?D H@MEI FH=M E?O?D @H EA =KE E HA?E?JM= = JA=J =KKE =I=@ @ HA ME=HO M MEAJA MA?E ` JHA =?AEA = JA EO?D FHAFEIM AIJ = IKJEA FEAHMIH:@A ` A? J=7A MO==EA E7 IJK@E= =@ ?= MA? MEA@AI C FI @JHO: FH=M= ?OMEAC E D=@MAC EAMOA M C=?E IJ=ME ? FHAJAIJ @ K7OJA?O?D FH=JO?EA =@= FH=MFHM=M?O?D 5 A FJHA A M IOJK=?E M JHA =I H= FHAIJ=A FME @CHOM= H: TFH=ME?AC = ?E==^! E K?AIJE?O M FH= ?=?D =@ KA@E?=EA FH=M= FHOM=JAC M H==?D 7EE -KHFAIEA =JE=IJ I== MA?= AIJ = FHO=EA FME= O IJIM== AIJ J FEAHMIO J= FMIA?DEA FHO:JO =J E:@O=H@MA ACEI=?E =MEA H= ?O?D HO FH=M= KA@E?AC E HACKK ?O BK@=AJ= @= E:@O=H@ MAC HJK CIF@=H?AC FH A=JO: JH=JM IFHA@=7O , ?= H @ MA?E FHOIJ FEO $ F=IJM= 5J=A =JK=EM== EIJ= =@KA IE: = IJHEA DJJFMMMK?EJH=HCACEIDIJ=JKIIJ=JKIADJ 9 @JO?D?=IMO HA?E?JMEA FIE 7= @JM= =A@MEA A@ HA ?AEA 5 M JHO M CA =IJIM= FHAFEIO MA?E MOH  H 11 +  EAFK EA = A@= EIJJAC ME K HM=7=OE FH A =E ! 9 EJAH=JKHA @JO? ?A MA?E MEA@AIEA FMIA?DEA F@HA = IE: EA? ME:?E= F@ KM=C: FHA I @ IJIK ?O FHAFEIO MA?E @H K E: @O=H@MA KHOIFHK@A?E , H EKIJH=? JAC = I @O FMEO F@?D@E @ HIJHOC=E= IFHM M D=@K E:@O=H@MO F@AC= ?O?D MA?E MEA@A IEA 7A IJ=ME A@A MOHM MIE?D  H M JHAC K=I=@EAEK FM= IE: = E=@EAIE J HA?A ?AC A@OEA IJ=O MO@=A FHA I @O MIEA =JE=IJ !# F?D@E EO?D F=IJM MA?OO?D E EAEA? 75) H= .H=?E 2=@J M IFH=MEA FHOJ? E= MOHM =H EJH=7MO?D 10 MEAEA . .AHH=HE 1JAH=JE=AI =KBHA?DJ AEDAEJE?D =KICAACJ )AHKCA =NE?D AEAI EJ=EAEI?DA 7HJAEI 6HE 8ELAC=   104 H I #$ E 1: 9FHM=@AEA FHA FIEA I @O FMIA?DA @ HIJHOC=E= ?H= ?:IJIO?D IFHM E:@O FHA@IE: EHIJM=E FIEE = =CH=E?OE 2:?EA T@ HA ME=HO^ =M=HJA M JOJKA IE 7E FME O M= ?EMEA HKE=A 9 K7OJO JKJ= =?AEK EA = MEA ?D=H=JAHK IK EAJOMAC ` EOE IMO EA ?D@E ?D=H=JAHOK ? F@EJ IJ IKK ?OMEFH=MAC M=EBE=?: IJ=K FIO?DE?AC JHO FAC= = KIFH=MEA@EMEA EA ME=@ ?E EIJEAE= K EAEIJEAE= HA AC JOJKK FH=MAC =JE=IJ A I?ACA =EJAHAIM=EA K@E @ H= ME=H= M =?AEK EAJOMO JH FMIA?DEA KJ7I=E= IE: FAM OE IJ=@=H@=E FH=MOE AJO?AC FIJ:FM=E= H= ?A JHA ?E @ =A ?O ?E FH=MA M IFI A=IJO?O E EIE MO?= FHO: JO M H?EA 9 JO M= EA =?AEK =KK= J= F=ME= IE: M =HJ KIJ MA?E MEA@AIEA JHO AIJ A@O = =H@EA JHMAHIOO?D A FHAFEIM 6HA = FIJ=ME FOJ=EA ?O =KK= =I=@ @ HA ME=HO AF HA@E = =@= = IJHO E:@O=H@MO?D IJIKM JH=JMO?D F@@=O?D FHAFEI 56 =EAMEA MO=C=E= ?OE EOE IMO ?O K7O?EA IBHKM=E= T@ 7AEK @ FI=M=E= @ HA ME=HO M D=@K E:@O =H@MO^ = =?AEA MOH=?= ?A F= H: @OHAJOMO EJAHFHAJ=?E MA?E MOE= ? HEAE= FHAFEIK 9 JA MAIJEE EIJEA FM=7A H EA7 ?E =HM M @JHOEA = E HA?E?JMEA FI?ACO?D F=IJMIJH MA?E JHA M?E 7 F IJ= F@ IEO MFOMA FC @M ?D=H=JAHOIJO?O?D @= H=MO?D FH @M FH=MO?D 2H = E?D HIJHOCE:?E= AIJ A@= EA?= C@O7 JHMAHIO= BHK= T=I=@ @ HA ME=HO M D=@K E:@O=H@MO^ = @OHAJOMO EJAHFHAJ=?E FHAFEIM MA?E! IJ== MOHOIJ== = JA JA=J M EJAH=JKHA FIEA E 2HO OMIE , H= ME=H= M FIE FH=MEA ?OMEO CA KM=CE F:?EK 5+  J :8 I !`! 9 J=E =?AEK HKEA IE: M=I?= T@ H ME=H: FIE=@=?= HA?O^ F C@EA =HJ $   E + K =HJ ## $# $ E $ BH ? 9 FH=MEA EAEA?E = HA AEA @ HA ME=HO IK EAJOMA FHOKA IE: =MAJ @H: O JAHE TCKJAH /=K A^  E $ KIJ */* ` M @H7EAEK @ EAJOMA @ HA ME=HO HA =A E= A T6HAK K@ /=K A^ 4H7EAEA FE:@O T EAJOM ^ E TIK EAJOM ^ @ H ME=H @=A IE: MA IJEM= 2 L= AI=CDA 4=FFHJ C H= M = A BE KH AI KEIE= =EIAI 6H=L=KN @A \)II?E=JE 0AHE +=FEJ=J @AI =EI @A = ?KJKHA KHE@EGKA BH= =EIA HA@ ; KIIK=H 2=HEI  I $ I?ACEA M FHOF ! JHAC @=EA HOA IE: M JO EA AFEA?AIJM FEE:?E= ==EO FIO?DCE?O?D JOMM @E==E= IJH = HA EAEIJJA FHO =IJIM=EK EAJOMA @ HA ME= HO EA@O J ?AEA F@@=A IE: A@OEA AM:JHA =?DM=EA JH=DAJ= )KJH JA FHFKA =JA = O =E=IJ  EAJOMA @ HA MEAHA ME H=?A T@ HA MEAHA ` HEA =?DM=E=^ A BE HA @A ?FHJAAJ ! T2HO EJAHFHAJ=?E EEAIA MA?E =A O KMC#@E= A E:@O= H@MO ?D=H=JAH H= FJHA # @ 7AE= @ A A@EJAC IJIM=E= E FI=M= E= @ HA ME=HO M D=@K E#@O=H@MO^ F@H 2 : 9FHM=@AEA AI?A E=HJEA E M MA?E MHIEA   H E:@O =H@MO?D MAI=?D JH=IM=O?D E M=IO?D =HJ H= JAIJ=?D MA?E FHOCJM=O?D FHA 71,416 MA?E CAAMIEA   ! H FHA@IJ=ME?EAIJMEA M KM=?D E:@O=H@MA IFHA@=7O JM=HM MA?E JJ=MIEA # H E:@O=H@MO A=IECK BE=I MO M K FHOF=@=?D AIJ J J= I= HE ?O =HJ $ KIJ = J=7A M MA?E JJ=MIEA # H E:@O=H@MO B=JHECK  JA C MC:@K F?OEA JKJ= IFIJHA7AE= ? @ =?AE= =EA 7= FHOFEI= =I=@ @ HA ME=HO = CHK?EA 56 7= @FMEA@E = IJIM= HMEA7 @ ==EO EO?D MA?E IJ=ME ?O?D H: O A@E JAC FH=M= FHOM=JAC 9OH= A @M=EA IE: @ =I=@ @ HA ME=HO =M=HJ A@OEA MA MIF E=O K7 =HJ KIJ 56 JHAC MO= EAEA AIJ F@IJ=MMO ?AA FH=?O EA =?= J A@= 7A A HM=7=E= CH=E? IE: MO ?EA @ JAC FHAFEIK , H= ME=H= M=I?= M FHA=EK FH=MEM JOA J=A AKHFAIEA H@EO FH=M= = =H@ H7H@A =?AEA E FHA =ME= IE: = MEAK AJ=F=?D =MEAH=E= E MO=E= JH=JK 9 ?AK KIJ=AE= JHA ?E F:?E= T=I=@ @ HA ME=HO^ M MEAJA FHAFEIM MA?E MEA@A IEA ==EO MO=C= ?=IJ=J A FHAFEIM E @JO? ?O?D MO=@E ME=@?A ME MEA@O E =?DM=E= IJH =HJ 56 = J=7A E?D ME =E= MO?==E D=@MOE JHO?D = 7= FHOFEI= IJH C@EA =HJ 56 6HA = J=7A HA E ?D=H=JAH HA=?E =EA = ?D@ FE:@O F:?EA @ HA ME=HO = E?OE FHAFEI=E ?: ?E I?A CMA =ME=A MA?E 9 IJHKJKHA FH=?O MO@H: E IA H@E=M 9 H@E=A 1 FHA@ IJ=ME= IJ== CAA= =I=@ @ HA ME=HO 2? JE JAC F:?E= IE:C= K JKHO =JO?A = M=I?= FH=M= HOIEAC M JHO MHJ T = BE@AI^ @ACH= MO JM @EI H: FHM=@ ? @ KFAAC FHA H=7AE= TIJ=HAC FH=M=^ EKI ?ELEA EKI IJHE?JK T2M@JM= @ HA ME=HO^ =?JE AI =A BE@AE IJMHO EA HC= FH=M@=M?O A? FHAJH ` KH:@E @A ?O@K ?O K@EAAEK IJH ?DHO FH=MA H= MO=?= ?O E EIJHK K ?O I:@EM FHM=@ ?O?D @HKCE AJ=F FH?AIK =FK@ EK@E?A 9 EAJ HO?D JOF=?D JH=JM F AFJELA@EJE ` IFHA@=7O ?=JE?@K?JE ` =K @@=EA BHKO TAN BE@A =U FHJAJ^ TM @ HA MEAHAU ME EA^ K7EME= IAHAC EM=?E E FJH ?AEA MEAHOJA ?E FHO CJMK ? CHKJ @ HMK M?AIAC FH=M= E FH?AIK ?OMEAC -= 6AIJ =CEAIE = IJHEA DJJFMMMK?EJH=HCACEIDJANJIF=OAJI EI JAIDJ 9A MIOIJE?D JO?D MA?=?D @ O FHAFEI HE =IJ:FK ? T1 JDA EJAH FHAJ=JE B JDEI +LAJE HAC=H@ EI J A D=@ J EJI A?J =@ FKHFIA =I IAJ BHJD E JDA FHA= A J EJI EJAH=JE= ?D=H=?JAH =@ J JDA AA@ J FHJA KEBHEJO E EJI =FFE?=JE =@ JDA IAHL=?A B C@ B=EJD E EJAH=JE= JH=@A^ FAA JAIJO =CEAIEA @IJ:FA E = IJHEA DJJFMMMKE@HEJHCACEID?LAJEI :1 9FHM=@AEA IJO? IJIM=E= FH=M= MOE= ?= EAHA ?E F:?E= @ HA ME=HO IJ== IE: =JH=?O= J=7A M HA@EMEA?K EA@O H@E IE: KEMAHI= A FH=M KFEA?EA AN AH?=JHE= 2 EHFH=?E JAC IJ=JEAC @ H=MO?D FH @M FH=MO?D ? E= EAI?A M :811`:1: M =KK= @ HA ME=HO IJ== IE: M=I?= M -KHFEA JOAJ=A A@O BK@= AJ=O?D F: FH=MO?D 6HA =KKE @ HA ME=HO ==EK: AJ@ FHM=M? M H@E= A 11 ,JO?O EA JO AIJ=MEAEK F@ EAIJM E H7E? FE:@O IOIJA =E =E?=OE @ H@EO FH=M= JOAJ=AC ?ELE =M 7MC:@ EA IJ= HMEA7 =A7 ?A @ H:CK ? =M FH=M =CEAIEA @ HK?= ?A = EEA MIAEA @MOM=EA IE: @ @ HA ME=HO E =AHO=IEA C@EA @ H= ME=H= === F?AIA EAI?A M IOIJAEA FH=M= D=@MA C = J=7A IOIJAO FH=MA IF= H:CK F=IJM KJKHO =?D@EA = M I?AC ?E FH=M F=IJM KK=IE?D = JA F@IJ=MEA JHA = HIJHOC ?O @ H= ME=H= HA?OME ?EA IJ=ME EH M=HJ ?E E =I=@ MIFO?D MIOIJE FH=M MIF?AIAC ME=J= 2HA@EJA HM=7= M H@E=A 111 I =JE=IJ ME E =EA = ?D@ FE:@O =KK @ HA ME=HO M MA?E MEA@AIEA = @ H ME=H = A@O BK@=AJ=O?D F: FH=M= D=@K E:@O=H@MA C 9 IE 7?A =ME= H: = @ H= ME=H= FAE M E:@O=H@MO FH=MEA D=@MO *:@EA = ==EM== AJ@ TAO?D FHO E7A^ M @EAIEAEK @ H H7AC F?D@AE= =HM MO?=MO?D = E IJ=MEO?D M IFI HC=EM=O H= ?AMO A =?AEA M MEA JA MA?E MEA@AIEA H7E IE: @ JAC JHA MOE= =HM =KJ E?AC FH=M= MO?=MAC AN AH?=JHE= = E =I=@ E:@O= H@MO?D JH=JM 0=@MO?D 71,416 =A7O =JA =@= CA FOJ=EA ?O M CA EIJEAA KEMAHI=A F:?EA T@ H= ME=H= M D=@K E: @O=H@MO^ = A E EA J =E AIJ IAI AC MOH7E=E= = J FOJ=EA IJ=H= IE: @FMEA@EA FHMK ? BK?A @ HA ME=HO MOE= ?A E: @O=H@MAC HA?E?JM= I @MAC E =H EJH=7MAC H= IE:C= ? @ FC @M @JHOO H= =JAHE=M FH=? FHOCJM=M?O?D @ MA ?E =MEAH= ?O?D HO =HAIK FH=M= IFHA@=7O E:@O=H@MA 4@E= 18 @JO?O MO=@E E KKFAE=EK FHAFEIM MA?E MEA @AIEA 2KJA MO ?E= I HAKJ=JO MO=@E :OMA =HJ KIJ 56 2HAFHM=@= ==E= @IE IE: EA JO @ FH AK AJ@ MO=@E FH=M= A@EJAC E E?D MFOMK = JHA =KKE @ HA ME=HO A? FHA@A MIOIJE IJ=A F@:JA =C=@EAEA HA?OMEIJAC =?AE= @ HA ME= HO = =I=@O EJAHFHAJ=?E FHAFEIM 56 2 KIJ=AEK MEIM M JO =HAIEA IJ=H= IE: M IFI A@=?O KIJ=E ?O @ H= ME=H= AIJ = I=@ C = JHA FEAH= IE: MA?= MEA@AI= H= ?O M ME K 9 FK E=?E I =EAEA K7OM=A JAHEO TJOAJ==^ H= TH=I CAH=I= H@E= FH=M=^ :11 9FHM=@AEA JO EIJEAA 7EM JMHAE= M F=H?EK J: =I=@: TFH=M= I:@EM IEAC^ ?OE MC:@EA IJ=O?D ?D EAFEI=O?D H JHA MOFHM=@= IE: F:?E= @ HA ME=HO M MEAK IOIJA=?D FH=M= JOAJ=AC 9 H@E=A 8 =ME= H: =I=@ @ HA ME=HO M FH?AIEA MO=@E E KK FAE=E= JHA ?E JH=JM IFHA@=7O E:@O=H@MA 5JIK ? IA MAJEA FHO:JA M?A EA =7AE= AJ@CE?A ==EK: = H: FAE =ME== =KK= M HA =EK EIJEAE= E JHA ?E JH=JM IFHA@= 7O = @HKCEA IJHO ` ?O = JA F@IJ=MEA EIJEAA 7EM A=IJO?AC IJ=JM=E= FIJ=MEA JH=JK =MAJ M IFI KFAEA EAFHAME @OM=O FHA JH=DAJM ? M=I?= M @JHOEA EAEA?EA OM= HA =A E=A THIAH= ?A MO=@E KMO^ 9 81 E IJ=JE H@E=A FH=?O @ H= ME=H= M D=@K E:@O=H@MO IJ== F@@== ==EEA @ EA? EA IJHO ` = E=ME?EA = HOJAHEK ?AO =?DM=E= IJH = KM=C: =IKCKA JK E= HAJO?D =C=@ EA MAIJE MO=C= ? HIJHOCE:?E= FHA@A MIOIJE AIJ J ?O = I=@ @ HA ME=HO MOE= FAMA ME E = AJ=FEA FHA@JH=JMO J M JK AC?=?E FHO I=@=EK BAHJO H= FHO =MEAH=EK KMO ,EIA =?AEA = @OIKJM=O M EJAH=JKHA EAEA?EA FH A @ FMEA@E= ?E IJHO = ME: M JH=JM=EK ?KF= E ?JH=DA@ JH ?: @JHOO KIEKA FHAEA = CHKJ MA?E = F HA@E?JMA @ HA ME=HO = AJ=FEA MO=E= JH=JK F=ME= IE: IAHAC =C=@EA ME =O?D A IJIM=EA I?ACO?D FHAFEIM MA?E M I?AC ?E @JO? ?O?D MOOM=E= FHA IJHO FHAME@E=O?D M MA?E KFH=MEA E HOIJ=E= A H@M FH=MO?D H= ME =AC JO == K =@K7O?E= FH=M= E=H JAC = IJHO FMEO MOOM= FH=M= F@ EJMA AIJ M= EA @ H= ME=H= M D=@K E:@O=H@MO 9HAI?EA HM=7= IJ=EA J=7A MAIJE= AMAJK=A @OBE=?E K HME =E= JH=JK M H=EA EIJJA E=O E? ?E +OJAE =A7O IE: AI?A HJEA MO= EAEA FHO?O @= JHO?D J= MEAA EAI?= F ME:?= MEAEK DEIJHO?O?D E FH=MFHM =M?O?D =IFAJM @ HA ME=HO 2 FEAHMIA KM=7= E7 =I=@ @ HA ME= HO M JA ?EA E:@O=H@MAC FH=M= D=@MAC JHA EA IJ=ME AI?A FAJAC IOIJAK EA IFI FM= M KFAO @AHM=EK @ DEIJHEE FH=M= H= H=MO?D FH @M FH=MO?D 47E?A FE:@O KJKH=E FH=MOE MFOM= J=7A = =?AEA =EA FHOME KA IE: @ @ HA ME=HO M H@MEI=?D CIF@=H?O?D E HA?E?JMEA 9IF?AIA E:@O=H@MA FH=M D=@MA EIJEAA M?E 7 AI?A OJ HJ = O IJMHO M=HJO IOIJA FHMOM=O H=MOE FH @=E FH=MOE F@ JHO?D MFOMA FHA EA= =J IJ=JM= IE: EA JO FH=M FHOM=JA = J=EA A? J=7A IFI O AE= E E AC IJIM=E= 2 @HKCEA =M=7O= = JO IOC=EM== K7 ?D: KKFAEAE= FAMA KE 9 FIE FE EAE?JMEA FH=ME?O AIJ MEA M?E 7 OJ = K7OJA?O?D FH=JO?EA FH=?M= = JA=J TH @HKCEAC H:@K^ ?OE :111 9FHM=@AEA @JO? ?O?D JO?D H JHA IK7 T=@EKL=@E IKFFA@E LA ?HHECA@E EK HEI ?ELEEI CH=JE=^ E M F=IJM=?D KCHKJM=O?D JH=@O?=?D FH=MO?D MO =?= H=O FEJOE FH=M= 9O@=A IE: 7A FEI=EA T@ HA MEAHA^ A MO= EAE= ? MOH=7AEA J 7A =?= E= O IE: ?AA EA IFI 7O F@E:M=E= MIOIJE I JHA FHO?OEO IE: @ FMIJ=E= EEAIA FK E=?E = FEAHMIO EAI?K =A7 IE: A A ]EA JH= MO=== =@MO?= MOHKE= @= E?D =K MO?D F=IE = J=7A FHJHME HFH=MO @JHIEA F=K FHB @H D= A HAK 2? KJME E A HA?AAJ F=K FHB @H D= 9?EA?DME 2FEME E F=K FHB @H D= HOIJBME 2EAJHOMIEAK = MEA 7O?EM E ?AA KM=CE JHA =H@ FCO E M FHOCJM=EK @EA= @ @HKK 2=@J I=@= I?ACA MOH=O M@E:? ?E FH=?ME 7EMAHIOJAJK H=K 5==HO M 5==H H^?A EA?O = M I?AC ?E F=K FHB @H E?D=AME =HJEME HA@=JHME A@AC EAEA?E?D AJ=HO @ MA?E H= ?=AK AIFME @JH=JM FH=?MEM E MIFFH=?MEM =JA@HO 2H=M= +OMEAC 0=@MAC /IF@=H?AC E:@O=H@MAC 2HOM=JAC E 2HM=M?AC = J=7A 2=K FHB @H +=K @A 9EJME @OHAJHME J=JAIAC .H=?KIEAEA?EAC +AJHK 2H=M E?AC = F? FHO CH=@AEK =JAHE=M 9=HI=M= IJO?A $ H =JAKI 2EE?D :18 9O= IHJM 9O=IHJM 9O=IHJM )JO FH=MA )*/* )CAAEAI *^HCAHE?DAI /AIAJ K?D =KIJHE=?E @AI ?OMEO */* *^HCAHE?DAI /AIAJ K?D EAEA?E @AI ?OMEO +15/ +LAJE +JH=?JI BH JDA 1JAH=JE= 5=A B /@I 0/* 0=@AICAIAJ K?D EAEA?E @AI D=@MO KIJ=M= # H + KIJ=M= ! $ H ` @AI ?OMEO ,7 H $ F ! A 56 MA?= =H@M A@?O?D   H KM=?D E:@O=H@MA IFHA@=7O JM=HM ,7  H H # F $  +15/ 926 MA?= MEA@AI= !# $ H FH=MEA JH= J=JM ,7  H H F !  HFH @AEA 2HAO@AJ= 4A?OFIFEJA  !! H ` @AI ME = ,7 H F # A *9 EAKM *KHCAHE 9AJ A DA@AHIE @AI ?O MEO M @ H 4  EC=JEAHA?DJ IM=?=HIEA FH=M ME = KIJ=M= !! H 2H2HOM KIJ=M=  $# H ` 2H=M FHOM=JA E:@O= H@MA ,7 H $ F A 7++ 7EBH +AH?E= +@A A@EJO @AI 0= @MO 75) 7. 7EBH =M JDA .H=JE B +JH=?JI BH JDA 1JAH=JE= 5=A B /@I A@EJ= KIJ=M= =MEAH=EK KM E:@O=H@MA IFHA@=7O HA?O HK?DO?D = ?E @ MA?E D=IEA  $ H :8 9O= IHJM 715 7EBH =M JDA 1JAH=JE= 5=A B /@I A@EJ= KIJ=M= E:@O=H@MA IFHA@=7O HA ?O HK?DO?D = ?E @ MA?E D=IEA  $ H 721++ 71,416 2HE?EFAI B 1JAH=JE= +AH?E= +JH=?JI =I=@O E:@O=H@MO?D JH=JM 0=@MO?D 71,416 /* ELECAIAJ K?D IM=?=HIE @AI ?OMEO KIJ= M=   H +=IFEI= )H 1J )H EJH=JE 1JAH=JE= )+ )AHE?= KH= B +F=H=JELA =M */* *K@AICAIAJ =JJ EAEA?E .A@AH=O ,EAE 7IJ=M +.34 +IKAH .E=?A =M 3K=HJAHO 4AFHJ +4 +K E= =M 4ALEAM +H4 +HA =M 4ALEAM ,7 /1J+F /AHCE= KH= B 1JAH=JE= =@ +F=H=JELA ,EAE 7IJ=M =M 04 0=HL=H@ =M 4ALEAM 1+3 1JAH=JE= =@ +F=H=JELA =M 3K=HJAHO 104 1JAH=JE=AI 0=@AIHA?DJ 124=N 2H=NEI @AI 1JAH=JE=A 2HEL=J K@ 8AHB=DHAI HA?DJI * KHEIJEI?DA *JJAH * KH= B *KIEAII =M +2 - 5AKH KHEI+=IIAKH = 5A=EA KHE@EGKA ` @EJE AJHA FHEIA KH= @K @HEJ EJAH=JE= ,1 DAH* DAHECI =DH ^?DAH B^H @EA ,C=JE @AI ^HCAH E?DA 4A?DJI M =J=?D # ` ` =DH ^?DAH B^H @EA ,C=JE @AI DAKJECA HEI?DA K@ @AKJ I?DA 2HEL=JHA?DJI + KH= B =M =@ +AH?A  KHEIJAAEJKC 22 M=HJ=E 2H=M= 2HOM=JAC 4 ELAHF =M 4ALEAM :81 9O= IHJM O) 1J+F O= B I )CAAI 1JAH=JE= =@ +F=H= JELA =M KH= 34 =M 3K=HJAHO 4ALEAM ?/E ?/E =M KH=4ALKA @A @HEJ @A ?/E /6 EAIJ= KH= B / = 6H=@A 4 @AH =M 4ALEAM 2 9 AKA KHEIJEI?DA 9?DAI?DHEBJ 944 AKA KHEIJEI?DA 9?DAI?DHEBJ4A?DJIFHA?DKCI EJH 2IE 4AFHJ = ?E @ 9 91* HJDMAIJAH KH= B 1JAH=JE= =M =@ *KIEAII *3 AM A==@ *KIEAII =M 3K=HJAHO -+ BBE?E= KH= B JDA -KHFA= +KEJEAI ,EAE 7H:@MO 9- 5+ HA?E?JM 5 @K =MO7IAC ` 1 = +OME= 2=?A4AL 2=?A 4ALEAM B JDA +LAJE +JH=?JI BH JDA 1JAH=JE= 5=A B /@I ?OE?= FK E= ?= IE 7M= 2=? 2=?EBE? =M KH= 2E2 2=IJM E 2H=M 220 2HAC @ 2H=M= 0=@MAC 220 2H AO 2H=MA 0=@K =CH=E?AC ` 2H=?A =KMA 7EMAHIOJAJK IEAC M =JME?=?D 2H=M 5FA 2H 5F 4=  4= AI AEJI?DHEBJ B^H )KI@EI?DAI K@ 1JAH= JE=AI 2HEL=JHA?DJ 4+,12 4ALKA ?HEJEGKA @A @HEJ EJAH=JE= FHEL 4,)1 4ALKA @A @HEJ @AI =BB=EHAI EJAH=JE=AI1JAH =JE= *KIEAII =M KH= 4AAJ 4A?KAE ,= @ $# H 4A?KAE ,= 5EHAO 4,7 4ALKA @A ,HEJ 7EBHA7EBH =M 4ALKA 4AL)H 4ALKA @A \=H EJH=CA 4A 4A?,= 4AL,16 4ALKA @A @HEJ @A \EBH=JEGKA AJ @AI J ?I 41,) 4ALKA EJAH=JE=A @AI @HEJI @A \=JEGKEJ 41,+ 4ALKA EJAH=JE=A @A @HEJ ?F=H 419 4A?DJ @AH 1JAH=JE=A 9EHJI?D=BJ :811 9O= IHJM 42-E5 4K?D 2H=ME?O -E?O E 5?CE?O 46,+EL 4ALKA JHEAIJHEAA @A @HEJ ?ELEA 46,+F 4ALKA JHEAIJHEAA @K @HEJ ?F=H 5 5?DMAEAHEI?DA KHEIJAAEJKC 5; 5K==EA =EEAIJAOD@EIJOI6E@IHEBJ KJCELA =L KHE@EI= .HAECA E .E=@ 5+ 5JK@E= +OMEEIJO?A 515 5JK@E= 1KHE@E?= 5EAIE== ` 2H=?A =KMA 7EMAH IOJAJK IEAC M =JME?=?D 52- 5JK@E= 2H=M-E?A 5OH1+ 5OH=?KI=A KH= B 1JAH=JE= =M =@ + AH?A 51-4 5?DMAEAHEI?DA AEJI?DHEBJ B^H 1JAH=JE=AI K@ -KHFEI?DAI 4A?DJ 6K4 6K=A =M 4ALEAM B 1JAH=JE= =@ +F=H= JELA =M 7?DE?4 7ELAHIEJO B +DE?=C =M 4ALEAM 7+4 7ELAHIEJO B +E?E=JE =M 4ALEAM 7.7 7ELAHIEJO B E ` 6DA 5?EAJEBE? KH= .=?J= 7ELAHIEJ=JEI 5AHEAI -?E?I =@ HC=E=JE 81 8E@ = KH= B 1JAH=JE= =M 86 8=@AH EJ KH= B 6H=I=JE= =M 94 9AAO =M 4AFHJI ;+) ;A=H +AH?E= )H EJH=JE ;1 ;=A KH= B 1JAH=JE= =M -K2 AEJI?DHEBJ B^H -KHFEI?DAI 2HEL=JHA?DJ 12 AEJI?DHEBJ B^H 9EHJI?D=BJIHA?DJ 75 AIOJO =KMA 7EMAHIOJAJK 5?A?EIEAC ` 4?EE 2H=ME?A 7 AIOJO =KMA 7EMAHIOJAJK @EAC ` = KE 0K=EIJO?5FA?A 55 AEJI?DHEBJ @AH 5=LECO5JEBJKC B^H 4A?DJICAI?DE ?DJA 4=EIJEI?DA ) JAEKC 8C49 AEJI?DHEBJ B^H 8AHCAE?DA@A 4A?DJIMEIIAI?D=BJ ! HC=O HA= ?A */0 *K@AICAHE?DJIDB EA .A@AH=O 6HO K= 5FH= .65 .A@AH=O 6HO K= 5FH=MEA@EM ?E MEA@EM ?E :8111 9O= IHJM /  AH=@AICAHE?DJ EA 9O7IO 5 @ H=MO 4/ 4AE?DICAHE?DJ 6HO K= 4AIO 5 5 @ =MO7IO 1A IHJO )-4 ) -C=@ =M 4AFHJI =HJ *K+EL *KAJE @AI =HH(cid:2)JI @A = +KH @A ?=II=JE +D= =HJOK HAI ?ELEAI +=4AF @ +=EBHE= 4AFHJAH @ 5AHEAI +4 +MA=JD =M 4AFHJI -+ -A?JHE? KH= B +F=H=JELA =M -4 -CEID 4AFHJI .A@ @ .A@AH= 4AFHJAH @ 5AHEAI DEIF 1 1IJEJKJEAI 1KIJEE=E 1IJOJK?A KIJOE== +1+ 1++ 1JAH=JE= +D= AH B +AH?A =C E: DEIF=IE @O=H@M= 1 = 0=@M= 1 1JAH=JE= =MOAH * EC\I *A?D  3* 10 E:@O=H@M= 1 = 0=@M= M 2=HO7K  A@AH=@IA KHEIFHK@AJEA ` KEJIFH=A E KH =IJ:FO = A CAHEA A IJH=B=A - @ HJD -=IJAH 4AFHJAH @ 5AHEAI 124 A@AH=@I 1JAH=JE== 2HEL==JHA?DJ 594 AM 5KJD 9=AI =M 4AFHJI ; @ AM ;H 4AFHJI @ 5AHEAI  =H@O A@?A 3 3* 3KAA\I *A?D 2 @ 2=?EBE? 4AFHJAH @ 5AHEAI 2-+ 2HE?EFAI B JDA -KHFA= +JH=?J =M =I=@O 3KA A? -KHFAIEAC 2H=M= JH=JM HA@=?= HA@ 4AIJ @ 4/ ,EA )JE?DA 5=KC @AH -JI?DAE@KCA @AI 4AIJ=JAAJ B +JH=?JI 5A?@ 4AE?DICAHE?DJI E ELEI=?DA :1:
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dobra wiara w konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: