Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00645 007105 19996455 na godz. na dobę w sumie
Dobro jako choroba zakaźna - ebook/epub
Dobro jako choroba zakaźna - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379061099 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dobro jako choroba zakaźna to kontynuacja bestsellerowego Cerowania świata (2015) – dziennika prowadzonego przez siostrę Małgorzatę Chmielewską. Codzienne zapiski odkrywają niezwykłe bogactwo ubogiego świata, w którym autorka żyje wraz z podopiecznymi, osobami wykluczonymi, starając się przywrócić im godność i nadzieję. Dla swoich „niepełno-sprawnych, ale pełno-ludzkich” tworzy DOM, często pierwszy prawdziwy, a już na pewno taki, jakiego dotąd nie mieli. O trudach codzienności, zmaganiu się z urzędniczymi absurdami, bezdusznymi przepisami siostra Małgorzata opowiada w sposób bezkompromisowy, z właściwym sobie poczuciem humoru. Nade wszystko jednak kieruje do nas słowa mądre, pełne światła i wrażliwości na drugiego człowieka.

Miłosierdzie ludzkie zaopatruje nas w buty, ubrania i jedzonko. Boski ekonom działa lepiej niż ziemskie banki żywności, które żywności nie mają. A zima nie kocha biedaków. Bez względu na kontynent.(...) Generalnie dobro jest chorobą zakaźną i dzięki rozprzestrzenianiu się tego wirusa ciągle żyjemy z naszymi mieszkańcami i nie tylko.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...Dobro jako choroba zakaźna to kontynuacja bestsellerowego Cerowania świata (2015) – dziennika prowadzonego przez siostrę Małgorzatę Chmie- lewską. Codzienne zapiski odkrywają niezwykłe bogactwo ubogiego świata, w którym autorka żyje wraz z podopiecznymi, osobami wykluczonymi, sta- rając się przywrócić im godność i nadzieję. Dla swoich „niepełnosprawnych, ale pełnoludzkich” tworzy DOM, często pierwszy prawdziwy, a już na pewno taki, jakiego dotąd nie mieli. O trudach codzienności, zmaganiu się z urzęd- niczymi absurdami, bezdusznymi przepisami siostra Małgorzata opowiada w sposób bezkompromisowy, z właściwym sobie poczuciem humoru. Nade wszystko jednak kieruje do nas słowa mądre, pełne światła i wrażliwości na drugiego człowieka. Miłosierdzie ludzkie zaopatruje nas w  buty, ubrania i  jedzonko. Boski ekonom działa lepiej niż ziemskie banki żywności, które żywności nie mają. A zima nie kocha biedaków. Bez względu na kontynent. (…) Ge- neralnie dobro jest chorobą zakaźną i dzięki rozprzestrzenianiu się tego wirusa ciągle żyjemy z naszymi mieszkańcami i nie tylko. Siostra Małgorzata CHMIELEWSKA (ur. w 1951 r. w Poznaniu) jest przeło- żoną Wspólnoty „Chleb Życia” w  Polsce. Aktywnie wspiera bezdomnych, chorych i  samotne matki, oferując nie tylko miejsce do spania, ale także pracę i możliwość rozwoju. W okolicach Zochcina, gdzie mieszka ze swoimi podopiecznymi, działają założone przez nią manufaktury: szwalnia, stolar- nia i  przetwórnia. Siostra Małgorzata nazywana jest polską Matką Teresą i generałem w habicie. Prowadzi blog: http://siostramalgorzata.chlebzycia.org/blog Cena det. 30,00 zł www.wdrodze.pl s . M a ł g o r z a t a C h m i e l e w s k a D O B R O J A K O C H O R O B A Z A K A Z’ N A s. Małgorzata CHMIELEWSKA DOBROJAKO CHOROBA ‚ ZAKAZ NA Kłopoty, jak wiadomo, są nieodłączną częścią życia. Bywają dni, kiedy tkwimy w ciemnej dziurze. Starsi już wiedzą, że słońce kiedyś powraca, młodsi natomiast wpadają w panikę. „Gorzej już było”, powtarzam. Ale przyjemnie jest wyjść z tunelu i zobaczyć światło. Tak właśnie dzisiaj wyszliśmy z kilkoma osobami. I znowu słyszymy śpiew ptaków (u mnie zupełnie oszalały, chyba zamówię ekrany dźwiękoszczelne!). I znowu zauważamy dobroć innych, a poprzez nią dobroć Boga. I ciężary wydają się lżejsze. Wspólnota polega na tym, że te ciężary rozkładają się na wiele ramion. A mądrość i pokora – na przyzwoleniu, żeby inni trochę tych naszych ciężarów ponieśli razem z nami. Z drugiej strony – miłość braterska to nieustanne czuwanie, żeby być gotowym do podparcia najsłabszego. Każdy z nas w którymś momencie jest tym najsłabszym. Nie możemy być wszędzie. Dobro i miłość z jednego zakątka świata jest częścią bogactwa całej wspólnoty. Grzech – uszczerbkiem tego bogactwa. Dobrze jest czasem pamiętać, że zawsze jesteśmy w imieniu. W imieniu Boga i całego Kościoła. Od tego nie ma wakacji. Nawet na plaży. Możemy promować Chrystusa albo dać plamę. Czyli trzeba wziąć Imię Jezusa ze sobą w podróż życia. Liczy się każda chwila. Często zamykamy się we własnym kręgu z „obawy przed innymi”. Głosić Ewangelię to iść do obcych, tych, którzy myślą inaczej. Co więcej, oni mogą nas wiele nauczyć. W nich też jest dobro. OKL_Chmielewska_dobro_DRUK.indd 1 OKL_Chmielewska_dobro_DRUK.indd 1 18-11-2016 11:30:13 18-11-2016 11:30:13 © Copyright by Małgorzata Chmielewska, 2016 © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2016 Wybór i redakcja Magdalena Ciszewska Redaktor techniczny Justyna Nowaczyk Projekt okładki i stron tytułowych Joanna Dąbrowska ● Studio Okładka Fotografi a na okładce Paweł Sadaj ISBN 978-83-7906-109-9 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2016 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61(cid:5)852 39 62, faks 61(cid:5)850 17 82 sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl z serca życzenia dla władzy  1 stycznia 2012 Na Titanicu mieli pieniądze i(cid:5)zdrowie i(cid:5)na niewiele się to zdało! To dzisiaj usłyszałam od Reni, zatem życzę wszystkim tego, o(cid:5)co modlił się młody król Salomon: aby Pan dał każdemu z(cid:5)nas „serce pełne roz- sądku”. A(cid:5)reszta jakoś się ułoży. Problem w(cid:5)tym, żeby o(cid:5)tę mądrość po- prosić i(cid:5)nie ominąć jej obojętnie, kiedy się dostanie promyczek. Można wystawić but na okno, może jutro rano ją tam znajdziemy? Oby zna- leźli ją także ci, którzy mają władzę, jakąkolwiek władzę: rodzice, na- uczyciele, młodzież, co może doprowadzić do szału dorosłych, a(cid:5)może z(cid:5)nimi współpracować, politycy, burmistrzowie i(cid:5)wójtowie, prezydenci i(cid:5)sprzątaczki, księża i(cid:5)biskupi, pani w(cid:5)urzędzie i(cid:5)pan doktor, pielęgniar- ka i(cid:5)szewc, który może mi zreperować buty albo zostawić mnie bosą. Władzę przecież ma każdy. I(cid:5)każdy może z(cid:5)niej uczynić dobry użytek dla innych. Bo władza to służba. Jako ludzie wolni mamy władzę nad swoim życiem. środki ubogie  5 stycznia 2012 Dla Artura, mojego przybranego syna, „udało się” zdobyć recepty, cze- go wszystkim chorym, szczególnie starszym, niepełnosprawnym i(cid:5)ma- jącym daleko do lekarza, życzę. Nam z(cid:5)samochodem i(cid:5)życzliwym pa- nem doktorem zajęło to drobne parę godzin.(cid:5) Jedno z(cid:5)dzieci skończyło osiemnaście lat i(cid:5)przechodzi na własny, czyli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wikt w(cid:5)wysokości coś koło pięciuset złotych, bo się uczy i(cid:5)było w(cid:5)rodzinie zastępczej. For- malności nie do ogarnięcia dla osiemnastolatka, któremu nikt w(cid:5)tym nie pomoże. A(cid:5)inicjatywy ze stosownego urzędu nie było, bo oni są od papierów, a(cid:5)nie od wspierania wychowanków.(cid:5) Przypomina mi się anegdotka z(cid:5)życia mojego ojca, lekarza w(cid:5)wiej- skim ośrodku zdrowia za głębokiej komuny. Epidemia grypy w(cid:5)latach sześćdziesiątych, do stu pacjentów dziennie, a(cid:5) tu kontrola… wag dla 5 dzieci. No i(cid:5)ojciec zapłacił karę za niezalegalizowaną wagę dla niemowląt kupioną kilka dni wcześniej. Uzasadnienie: oszukiwanie na wadze nie- mowlęcej. Za pracę po dwadzieścia godzin dla chorych nikt mu oczywi- ście nie zapłacił. Nawet się tego nie domagał. Jeden ze znajomych leka- rzy specjalistów, człowiek poważny i(cid:5)dokładny, wyliczył, że przy obecnej formie obciążeń biurokratycznych lekarz potrzebuje dziesięciu minut na wypełnienie papierów pacjenta. Pozostaje mu pięć minut na leczenie, przy standardzie piętnastu minut na osobę.(cid:5) Wchodzi w(cid:5)życie ustawa (kolejna) zakładająca obecność asysten- tów rodzinnych. Już wiadomo, że ich nie będzie, bo nie ma kasy. Ale na utrzymywanie patologicznych instytucji pod nazwą dom dziecka pieniądze są. Żeby nie skłamać, strzelam: utrzymanie jednego dziec- ka w(cid:5)domu dziecka kosztuje około czterech tysięcy złotych. Rodzinny dom dziecka otrzymuje na jedno dziecko około dwóch tysięcy złotych. Rodzina zastępcza – około dziewięciuset złotych. Pensja asystenta ro- dzinnego byłaby pewnie kosztem maksymalnie czterech tysięcy zło- tych. Obejmowałby około piętnastu rodzin, liczmy: dwudziestka dzie- ci. Z(cid:5)czego – ufam – połowa dzieci mogłaby pozostać dzięki jego pracy w(cid:5)swojej rodzinie, a(cid:5)druga połowa trafi ć do rodzinnego domu dziecka lub rodziny zastępczej. Nie poruszam innych względów, tylko czysty rachunek ekonomiczny. Bo Ewangelia wskazuje środki ubogie jako naj- bardziej skuteczne. A(cid:5)tych biurokratyczne młyny nie znoszą.(cid:5) Wniosek jest jeden, jak zawsze: zmuszajmy władze, żeby pracowa- ły, bo im za to płacimy, ale bądźmy realistami – tylko życzliwa ludzka solidarność uczyni ten świat znośnym. No i(cid:5)czasem trzeba będzie za- płacić mandat za „oszukiwanie na wadze”, żeby ratować chorych na grypę. To cena przyzwoitości.(cid:5) przemieniać ten świat 6 stycznia 2012 Co my możemy zrobić, pyta w(cid:5) komentarzu do poprzedniego postu Małgosia. I(cid:5) to jest pytanie, które stawiam sobie codziennie, widząc sceny głodu, przemocy, wszelakiej nędzy. Co my możemy zrobić – przestać jeść? Nosić na rękach dzieci na ulicy, zamiast kupić wózek? 6 O(cid:5)co tak właściwie chodzi albo może inaczej: czego oczekuje od nas Jezus? Co znaleźli Mędrcy, czego szukali? Co nam pokazał Wszechmo- gący poprzez takie, a(cid:5)nie inne życie swojego Syna? Trzeba przyznać, że myślał praktycznie, wysyłając owych Trzech Króli z(cid:5)kasą, by na podróż do Egiptu było. To tak na temat Opatrzności. Dzielić ubóstwo. Nie po to, żeby samemu popaść w(cid:5) nędzę, ale po to, żeby będąc razem z(cid:5)tymi, którzy w(cid:5)jakikolwiek sposób cierpią, przemieniać z(cid:5)nimi ich życie. Zejść do kanałów, spać na dworcu, przestać studiować? Bzdura. Wykorzystać wszelkie dary i(cid:5)możliwości, żeby przemieniać ten świat. A(cid:5)to wymaga wyrzeczeń. Studiować – tylko po co? Co zrobię z(cid:5)wiedzą? Zarabiać – tylko po co? Co zrobię z(cid:5)kasą? Budować, tylko dla kogo? Kto się w(cid:5)tym domu ogrzeje?(cid:5)Kupować – tylko co i(cid:5)za ile? Bawić się, jeździć na wakacje – tylko z(cid:5)kim? Może z(cid:5)koleżanką, która ma niepełnospraw- ne dziecko i(cid:5)nie ma pieniędzy na wyjazd?(cid:5) Trzeba przyznać, że to objawienie Syna Bożego było w(cid:5)rzeczywi- stości sceną mocno skromną jak na Ojcowskie możliwości. Ale też nie podejrzewam Pana Boga o(cid:5)niedoróbki. kwesƟ a przyzwoitości  16 stycznia 2012 No i(cid:5)skrzynka listów do Pana Boga ruszyła. Link powyżej. Czekamy na intencje.(cid:5) A nam życie rozwiewa złudzenia. Złudzenia co naszej doskona- łości, siły, posiadania cnót wszelakich i(cid:5) generalnie co do tego, kim jesteśmy. Bo jak ja mam się porównywać do pewnej kobiety, któ- ra uciekła dawno temu od męża pijaka. Miała wówczas dwadzieścia trzy lata, dwoje malutkich dzieci i(cid:5) dość oleju w(cid:5) głowie, żeby prze- widzieć, że z(cid:5)tego człowieka pożytku jako męża i(cid:5)ojca mieć nie bę- dzie. Sama dzieci wychowała i(cid:5) wykształciła, ciężko pracując fi zycz- nie, wynajmując mieszkanko. Na pomoc rodziny nie mogła liczyć. Już schorowana przyjęła pod swój dach… byłego męża, który przepiw- szy wszystko, bez domu, pieniędzy, a(cid:5) nawet ubezpieczenia, umiera na raka. On nigdy jej nie tylko nie pomógł, ale życie utrudniał. Nie 7 wiem, czy owa kobieta do kościoła chadza co tydzień, czy nie. Ale wiem, że ze skromnej pensji go utrzymuje, leki, bardzo drogie, ku- puje i(cid:5)wozi spod Warszawy na leczenie do Centrum Onkologii. Pocią- giem. I(cid:5)do tego jeszcze pracuje. No cóż, to „tylko” kwestia przyzwoi- tości. po dwóch, czyli nie zbawiać świata 17 stycznia 2012 Gościmy grupę niepełnosprawnych dzieci, więc od rana urwanie głowy. Ale już powoli sytuacja opanowana. Biegiem kupowałam sanki, bo do tej pory nie było po co. Za to teraz „po co” jest dużo, a(cid:5)za chwilę będzie nadmiar, czyli nieprzejezdne drogi. Do tego rozładunek tira z(cid:5)Holan- dii, co nam życie ratuje (to znaczy zawartość owego tira), jako że wy- datki duże i(cid:5)rodzina też. W(cid:5)świetlicy wisiał portret jej patrona – błogo- sławionego ojca Brotier, ale milusińscy i(cid:5)świętobliwemu nie podarowali i(cid:5)w akcie bezmyślności podarli. Trzeba znowu wydrukować i(cid:5)powiesić. Głuptasy, nie wiedzą, że gdyby nie jego pomoc w(cid:5) szturmowaniu nie- biańskiej kasy, to mieliby guzik, a(cid:5)nie zajęcia, sprzęt, wycieczki i(cid:5)boiska. Ruszyła nasza skrzynka intencji i(cid:5)modlimy się wspólnie za wszyst- kich, którzy tam zaglądają i(cid:5)zostawiają swoje zmartwienia. I(cid:5)wiecie co? Jakoś mi ulżyło, że inni też czytają i(cid:5)w tym uczestniczą. Pan Jezus nie bez powodu wysyłał uczniów po dwóch. Przecież z(cid:5)pozoru więcej by zrobili, gdyby poszli w(cid:5) pojedynkę. Więcej wsi by oblecieli. Ale wte- dy nie byłoby wspólnego niesienia trudów. Problem polega na tym, że często sami próbujemy „zbawiać” świat, podświadomie nie chcąc dzie- lić się palmą zwycięstwa z(cid:5)innymi. Zawsze kończy się to źle. Dziew- czyny, które tak „zbawiały” zagubione owieczki w(cid:5) naszych domach, przeważnie wpadały po uszy. Kiedy widzę młodych, w(cid:5)tym kapłanów, jak otoczeni tłumem wielbicieli/lek sami przewodzą grupie, to skóra mi cierpnie. Po prostu się o(cid:5)nich boję. Myśmy tylko sługami nieużytecznymi,(cid:5)Zba- wiciel jest jeden, a(cid:5)nieść ciężary lepiej wspólnie, do tego opierając się na Nim. Gdy mnie opadną ramiona, to inny złapie i(cid:5)podźwignie. 8 doktorat z życia 20 stycznia 2012 Nasi goście – jedenaścioro mocno niepełnosprawnych młodych i(cid:5)ich opiekunowie – szaleli dzisiaj na kuligu, a(cid:5)wieczorem, a(cid:5)jakże, dysko- teka. Artur też dołączył na chwilę. Jedna pani opiekunka wysiadła, bo ma wyższe wykształcenie w(cid:5) kierunku niepełnosprawnych dzieci nie po to, żeby dzieciom pampersy zmieniać i(cid:5)ręce myć. Pani wyjechała, a(cid:5)zastąpiła ją Magda, która co prawda też ma wyższe wykształcenie, ale najpierw to ma serce i(cid:5)zwykłą ludzką życzliwość. No i(cid:5)Patrycja, nie- pełnosprawna dziewczyna, zmieniwszy opiekunkę, zaczęła się uśmie- chać!(cid:5)A nasza Ewa, która w(cid:5)pierwszej klasie szkoły średniej jest, i(cid:5)gim- nazjalistka Marcysia po prostu są i(cid:5)pomagają, i(cid:5)bawią się, i(cid:5)myją przed spaniem. Egzamin zaliczony. Żaden papier nie jest potrzebny do bycia dobrym człowiekiem, do pomocy słabszemu. Do bycia ojcem czy matką. Tego się uczymy na uczelni życia. Uczelni, w(cid:5)której siedzimy do końca życia. Albo wagaru- jemy. Ale nikt nas nie zostawi na drugi rok w(cid:5)tej samej klasie! Produkcja specjalistów jest oczywiście potrzebna. Jednak w(cid:5)wychowaniu potrzeb- ne jest zupełnie co innego niż wiedza z(cid:5)psychologii, socjologii i(cid:5)Bóg wie z(cid:5)czego jeszcze. Miłość i(cid:5)zdrowy rozsądek zakrapiane Ewangelią.(cid:5) A wiedza – cóż, może pomóc, ale może także… zaszkodzić. Czło- wieka nie da się poznać z(cid:5) podręcznika. Doświadczamy tego, żyjąc z(cid:5)wieloma ludźmi, bardzo różnymi. I(cid:5)głowę daję, że moi bracia i(cid:5)siostry po wielu latach takiego życia mogliby doktoraty z(cid:5)psychologii pisać. Tylko nie daj Boże, kochani, żebyście to rzeczywiście zaczęli robić! Kto wtedy zmieni pampersa Patrycji? Kto posprząta toalety i(cid:5)będzie rozmawiał ze Stasiem, co to słów kilka tylko potrafi ? Albo z(cid:5)umiera- jącym alkoholikiem? Albo z(cid:5)chorą psychicznie matką?(cid:5)Poczekajmy na niebiańskie uczelnie. Tam będą stopnie i(cid:5)dyplomy. A ja czasami się uśmiecham, gdy widzę na drzwiach: ks. dr doc. hab. mgr lic. A(cid:5)kogo to obchodzi? Babcinę, która przychodzi na mszę dać i(cid:5)dobre słowo usłyszeć? We wspólnocie Kościoła odgradzamy się tytułami. Nie chodzi o(cid:5)brak szacunku. Chodzi o(cid:5)to, że babcina może być większym magistrem od Pana Boga niż dr doc. hab. mgr lic.(cid:5) 9 Spis treści z serca życzenia dla władzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 środki ubogie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 przemieniać ten świat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 kwestia przyzwoitości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 po dwóch, czyli nie zbawiać świata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 doktorat z(cid:5)życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 kibelki w(cid:5)takt muzyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 moda na dobro zamiast mody na sukces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kilka błysków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 duchowość w(cid:5)zamarzniętych rurach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 dobra pani ze schodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 sąsiedzi, spojrzenie, czyli pierożki cd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 chora głowa w(cid:5)biznesowym przytułku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 powroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 życie nieprzydatne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 świat praw bez obowiązków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 cela opata i(cid:5)potęga dobra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 szansa, lęk i(cid:5)szczęście niemowlaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 różne wieści, w(cid:5)tym dobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 babcia nowoczesna i(cid:5)komputerowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 poświątecznie o(cid:5)sadzeniu róż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 cierpliwość Matki Boskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 miłosierdzie Boże w(cid:5)realu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 co będzie jutro – baba ze wsi na salonach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 spotkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 271 człapanie do raju, czyli wierność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 najczęstszy błąd – odwlekanie decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 lepiej i(cid:5)gorzej urodzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 życie wiejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 dwa światy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 szukamy PIN-u albo dopasowujemy klucze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 wesołe życie biedaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 dziura znaleziona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 powiew, nie tornado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 słabość i(cid:5)siła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 o odwadze… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 zajęta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 wdzięczność ogólna, polityczna i(cid:5)religijna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 hołd biurokracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 abp Migliore w(cid:5)schronisku dla chorych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 sprawny inaczej, czyli w(cid:5)czym jest siła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 węzły duże i(cid:5)małe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ból Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 wakacje dla bezkasowych zakasowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 szaleństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 przysiądź i(cid:5)buduj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 odszedł Jacek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 katolelementarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 przydział przyjemności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 po kawałku blachy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 miejsce na miłosierdzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 tropem ducha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 wiara wieje nudą, kiedy jest niewiarą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 paczki, transport i(cid:5)smażona wątróbka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 przyzwoitość i(cid:5)pamięć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 ach, gdzie te feministki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 przy jednym stole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 zapachy święte i(cid:5)całkiem nie… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 odpowiedzialność pilnie poszukiwana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 zochciński poniedziałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 272 kopanie i(cid:5)liczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 w czyich rękach? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 biedak w(cid:5)d… dostaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 żal wyjeżdżać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 lepszy świat w(cid:5)obrazkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 wierność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 dobroć niezrozumiała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 współczucie zamknięte w(cid:5)szklanej kuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 dyskrecja kontra „wszystko na sprzedaż” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 walka o(cid:5)swoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 a jednak jest światło! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 siedzenie na talerzu głodnego i(cid:5)wyjazd do Kodnia . . . . . . . . . . . . . 66 zmiany na twarzach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 motywacja i(cid:5)kop od Matki Bożej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 manipulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 ekipa remontowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 całkiem niepoważnie poważnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 wszyscy na pokład Arki Noego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 biegi i(cid:5)zalecenia trenera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 nie wypaść z(cid:5)kartoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Anioł Stróż zrzuca słonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 znów poleciało po biedakach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 stronniczy przegląd dobrych wydarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 dobry i(cid:5)zły uczeń na wakacjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 batalion inżynieryjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Polaków kilka portretów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 świętość z(cid:5)wykorzystaniem narodowych przywar . . . . . . . . . . . . . . 77 skarby pod kołdrą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 granice solidarności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 księża nie są z(cid:5)księżyca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 inni w(cid:5)katolickim kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 VIP-y Królestwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 dzielenie tortu i(cid:5)cerowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 porządek i(cid:5)ludzie Króla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 pomysły na serek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 pani Marylka, pani Krysia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 273 rozmnożenie chleba w(cid:5)realu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 dwa światy – krótkie spotkanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 kulinarnie i(cid:5)mafi jnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 recepta na zadowolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 nasi bracia w(cid:5)gorszej sytuacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 miłość przeliczana na kasę i(cid:5)świrowanie młodych . . . . . . . . . . . . . 89 ubóstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 życie wieczne, ziemskie i(cid:5)pod górkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 dopieszczanie i(cid:5)porządek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 historia pampersa z(cid:5)Jurkiem Owsiakiem w(cid:5)tle . . . . . . . . . . . . . . . 94 obywatelsko i(cid:5)osobiście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 o szukaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Ewangelia w(cid:5)punkcie obsługi klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 człowiek z(cid:5)mądrością i(cid:5)dobrocią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 cofnąć czas albo zacząć od nowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 pomysł na kryzys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 powrót do rzeczy malutkich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 normalny, czyli zwyczajny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 tacy są tu i(cid:5)teraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 imprezy integracyjne (do opodatkowania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 pod prąd – życie silniejsze niż polityczne awantury . . . . . . . . . . . 105 powiało wielkim światem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 dziadek Kościoła powszechnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Pan Bóg na podsłuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 dobro i(cid:5)szlachetność w(cid:5)pięknych ramach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 pokazać, że nam zależy – na Kościele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 głodnego nakarmić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 łańcuch bied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 znów mamy Ojca na ziemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 życie zasypane, ale nie zaspane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 reportaż z(cid:5)podróży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 kto jest sprawny, a(cid:5)kto nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 ręcznik z(cid:5)klaunem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 w Polsce? tak, w(cid:5)Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 pamięć i(cid:5)poemat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 woda do życia i(cid:5)kibelek dla biedaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 274 psie historie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 chóralne śpiewy i(cid:5)aureole na gumce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 medal za normalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 spotkanie światów – zaskoczenie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 panie wychowawco, skocz po piwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 wieści z(cid:5)frontu robót i(cid:5)podróż sentymentalna . . . . . . . . . . . . . . . . 123 przyjaciele sierściuchy w(cid:5)raju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 uzdrowienie w(cid:5)szabat nie mieściło się w(cid:5)systemie . . . . . . . . . . . . 125 cisza szerokich przestrzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 patriotyczne zadanie – dzień bez narzekania . . . . . . . . . . . . . . . . 126 równi i(cid:5)równiejsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 problem z(cid:5)czekaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 wpadka Google’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 dar języków i(cid:5)wielolokacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 swój i(cid:5)obcy – u(cid:5)siebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 miejsce dla brata i(cid:5)faceci z… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 politycznie o(cid:5)biedakach i(cid:5)wędrówka w(cid:5)świetle . . . . . . . . . . . . . . . 133 zamknięte – otwarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 „fakty” – najnowsze plotki i(cid:5)wydarzenia z(cid:5)salonów… królestwa Bożego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 są (niestety) tacy, którzy mają gorzej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 pani Janka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 co mamy i(cid:5)komu to zawdzięczamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 scenki rodzinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 rozrywki w(cid:5)republice biedaków, a(cid:5)co! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 śmiech i(cid:5)mosty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 trąba powietrzna jako lek na wzrost pobożności . . . . . . . . . . . . . . 142 wrócił Skrzypek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 laurka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 chwasty jako danie główne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 o wiedzy boskiej i(cid:5)ludzkiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 dzieciaki, młodziaki, zranione książęta i(cid:5)harmonia . . . . . . . . . . . . 146 spotkanie zamiast czekania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 skrzypki dla Skrzypka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 trafi ć w(cid:5)bramę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 275 dzień dotrzymanych obietnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 poza obiegiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Pan Bóg nie określił wieku emerytalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 nikt nam zabrać nie może . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 sierściuchy w(cid:5)życiu Wspólnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 akcja „kontener” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 a życie trwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 pielgrzymowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 walka z(cid:5)wiatrakami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 wietrzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Mistrz i(cid:5)uczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 czas mija, dzieci rosną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 potrzebny nam lekarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 w szerokim świecie i(cid:5)wakat dla kapłana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 kręciołek życia jak wiatrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 ludzie „delete” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 niebiański fi skus – problem z(cid:5)Robin Hoodem . . . . . . . . . . . . . . . . 163 niewidzialni i(cid:5)przewidywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 rozmyślania nad wysokością poprzeczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 hrabia Lu na salonach (u Anny Dymnej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 dobrze jest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 uśmiech św. Wincentego à(cid:5)Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 fryzura, łóżko i(cid:5)bajki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 umiejętność czytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 pokój, ciepło i(cid:5)światło – bez opłat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 dlaczego ludzie są głodni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 sukces à(cid:5)la chrześcijanin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 bycie w(cid:5)imieniu bez wakacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 fantazja i(cid:5)real to jest miłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Tadeusz Mazowiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 święci – wszyscy, a(cid:5)przynajmniej wielu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 być dobrym dla żywych i(cid:5)zmarłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 spojrzenie w(cid:5)lustro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 u starszej cioci na urodzinach, czyli święto narodowe . . . . . . . . . . 178 patriotyzm malutki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 dwie strony życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 276 przydatność nieprzydatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 czekolada w(cid:5)szufl adzie czy w(cid:5)brzuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 środek transportu dla miłosierdzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 pieniądz rządzi – biedak umiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 byłem w(cid:5)pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 andrzejkowy luzik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 tkactwo jako zadanie chrześcijańskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 boski totolotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 wyruszyć, czekać, spotkać, przyjąć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 puste brzuchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 na koszt Szefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 warsztaty św. Mikołaja i(cid:5)sztuka czekania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 zauważenie i(cid:5)Matołek pod choinkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Bóg z(cid:5)nami, nie obok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 jak wszystkie matki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 zatańczmy z(cid:5)Bogiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 bilety na spektakl dla każdego i(cid:5)cisza pomiędzy… . . . . . . . . . . . . 195 zrozumieć niezrozumiałe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 uczta, odpowiednie ramiona i(cid:5)siła katoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 brzydkie wyrazy jako narzędzie miłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 kraina lodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 zimowe menu biedaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 w kwestii obuwia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 dziękujemy „służbie zdrowia” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 dziewczyny i(cid:5)chłopaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 order dla Loli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 szukanie klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 list prawie otwarty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 życie powraca zawsze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 trzeba się napracować . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 decyzja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 wspólny koncert i(cid:5)piękno świata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 cuda na miarę biedaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 spoiwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 szynka zwisa nad głową biedaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 życzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 277 moda na ideały, bo biedaki wypadają z(cid:5)zeszytu . . . . . . . . . . . . . . . 213 co byśmy zrobiły bez panów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Major Królewskiego Lotnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 meblowanie mieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 granice głupoty i(cid:5)poezja codzienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 chuchanie na wiarę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 dwie empatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 naprawić Pana Jezusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 aplauz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 nic z(cid:5)tego, ale dziękujemy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Chrystus w(cid:5)butelce po pepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 siedemnaścioro odlecianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 pracowitość jako cnota, tylko pracy brak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 pod prąd pogardy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 pokuska nasza codzienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 czarni są potrzebni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 czas na odrobinę szczęścia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 marzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 nic nieznaczące wspomnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 wchodzimy w(cid:5)dorosłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 marzenia słabych i(cid:5)ubogich w(cid:5)realu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 miejsce do pływania, dla biurokracji i(cid:5)świętego JPII . . . . . . . . . . . 230 rejonizacja nieszczęść i(cid:5)ludzkie zabaweczki . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 zabawa i(cid:5)rzeczywistość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Rzym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 korzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 dziury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 liczba Matek Boskich na głowę katolika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 catering dobrych uczynków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 karmić pokój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 remont czy ślizganie się przez życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 dzisiaj i(cid:5)wtedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 wspólnie obrażajmy świat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 mamą lub tatą każdy musi być . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 błogosławiona wina i(cid:5)ład we wszechświecie . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 278 niepełno-sprawni, ale pełno-ludzcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 szczęście leci do nieba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 złota rybka nie dla biedaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 zaginiony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 masz z główki, tracisz główkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 właśnie to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 dusza i(cid:5)bezduszność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 pomieszanie materii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 pędzel, mikrofon, komputer i… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 meblowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 ozdobić życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 praca w(cid:5)odpowiedniej fi rmie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 dzieje się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 normalny świat i(cid:5)widok z(cid:5)pokoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 JPII w(cid:5)Zochcinie i(cid:5)w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Hilton i(cid:5)choroba zakaźna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 dwa przykazania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 kto tu rządzi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 absurd made in MPiPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 o co biega, czyli gra strategiczna na Adwent . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 błyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Polak potrafi i(cid:5)pielęgnacja zapału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 wilk z(cid:5)jagnięciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 kto na kogo czeka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Hello Baby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 nowi do zbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Druk i oprawa: Zakład Poligrafi czny Moś Łuczak sp.j. 61-065 Poznań, ul. Piwna 1 Druk na papierze Munken Print Creamy 80 g
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dobro jako choroba zakaźna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: