Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00151 009935 16888500 na godz. na dobę w sumie
Dokształcanie pracowników - obowiązki i przywileje - ebook/pdf
Dokształcanie pracowników - obowiązki i przywileje - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374402378 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Inwestycja w rozwój zawodowy stanowi szczególnego rodzaju kapitał, którego znaczenie rośnie w warunkach globalnej konkurencji. Kompetencje i kwalifikacje muszą być stale doskonalone, aby umożliwiały osobom sprostanie wyzwaniom zmieniających się technologii, złożoności procesów gospodarczych i społecznych. Powinni sobie z tego zdawać sprawę nie tylko pracownicy ale i pracodawcy, bo główny ciężar finansowania edukacji dorosłych spoczywa na przedsiębiorstwach. Z niniejszej publikacji dowiesz się:- Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe- Jakie uprawnienia mają pracownicy dokształcający się- Komu przysługuje urlop szkoleniowy- Jakie są skutki składkowo-podatkowe przyznania pracownikowi dofinansowania na kształcenie- Jak uzyskać dofinansowanie na kształcenie pracowników- Całość poparta praktycznymi przykładami i wzorami dokumentów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BOŻENA GOLISZEWSKA, TOMASZ KOWALSKI, PAWEŁ MUŻ, ANNA PUSZKARSKA, KRZYSZTOF RUSTECKI DOKSZTAŁACANIE PRACOWNIKÓW 2 SPIS TREŚCI 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników – rozliczenie przychodów i składek, koszty pracodawcy, ewidencja rachunkowa Zgoda pracodawcy na kształcenie pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Brak zgody pracodawcy na naukę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Umowa o podnoszenie kwalifikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Zwrot kosztów przez pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Zwolnienie od podatku i składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Koszty uzyskania przychodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ewidencja w księgach rachunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kształcenie pracowników – odpowiedzi na pytania . . . . . . . . . . . . . . . . 8 maj 2014 r. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH... 3 podnoszenie kwalifikacji, koszty uzyskania przychodów, podstawa wymiaru składki 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników – rozliczenie przychodów i składek, koszty pracodawcy, ewidencja rachunkowa Ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych to je- den z obowiązków pracodawcy. Nie oznacza to, że pracodawca musi wspomagać każde szkolenie czy kurs, na który uczęszcza jego podwład- ny. Pracodawca ma w tej kwestii pełną swobodę decyzji. Jednak w zależ- ności od tego, na co się zdecyduje, różnie kształtują się jego rozliczenia z fiskusem czy ZUS. Ma to również wpływ na wzajemne zobowiązania pracodawcy i pracownika. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika to zdobywanie lub uzupełnia- nie wiedzy i umiejętności. Należy przez to rozumieć wiedzę ogólną i specjalistyczną, którą pracodawca uzna za przydatną w wykonywaniu obowiązków pracowniczych – zarówno wy- konywanych aktualnie przez pracownika, jak i tych, które będzie wykonywał w przyszłości. Zgoda pracodawcy na kształcenie pracownika Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika może się odbywać albo z inicja- tywy pracodawcy, albo za jego zgodą. Ze względów dowodowych warto zadbać o to, żeby przejaw woli pracodawcy miał formę pisemną. Jeśli pracownik podejmuje naukę za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywy, przysługują mu płatny urlop szkoleniowy oraz płatne zwol- nienie od pracy w celu punktualnego przyby- cia na zajęcia. UWAGA! Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pra- cownika to zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni pracodawca udziela pracownikowi przystę- pującemu do egzaminu eksternistycznego, maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dłuższy urlop, w wymia- rze 21 dni, przysługuje pracownikowi na ostatnim roku studiów. Jest on przeznaczony na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egza- minu dyplomowego. Urlop szkoleniowy jest udzielany w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Pracodawca udziela urlopu na wniosek pra- cownika, w okresie poprzedzającym dzień złożenia pracy dyplomowej czy stawienia się na egzamin. Jeżeli więc pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy, od ponie- działku do piątku, to urlop powinien przypadać właśnie na te dni. maj 2014 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dokształcanie pracowników - obowiązki i przywileje
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: