Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00821 011289 20240468 na godz. na dobę w sumie
Doktryna jakości. Wydanie II turkusowe. Rzecz o turkusowej samoorganizacji - ebook/pdf
Doktryna jakości. Wydanie II turkusowe. Rzecz o turkusowej samoorganizacji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 608
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3364-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Pracuj z sensem!

Pierwsze wydanie Doktryny jakości miało postać notatek do moich wykładów w drugiej połowie lat 90. W tamtych czasach idee leżące u podstaw zarządzania jakością przez znaczną część menedżerów były traktowane jako co najmniej dziwne. Gdy zachęcałem do porzucenia metody kija i marchewki, większość uważała, że to utopia. Z uporem podkreślałem praktyczną użyteczność moich twierdzeń, przekonując, że ludzie pracujący w atmosferze partnerstwa i zaufania działają wydajniej i popełniają mniej błędów, a to przekłada się na wyniki finansowe.

W ostatnim czasie zacząłem zauważać istotną zmianę w nastawieniu moich słuchaczy. Coraz częściej słyszę: 'Ja tak zarządzam i to się sprawdza'. Spotykam też firmy, które stworzenie przyjaznego miejsca pracy uznały za swój główny cel, a wysoką skuteczność traktują jak środek do realizacji tego celu.
Tę nową perspektywę umocniła we mnie lektura książki Frederica Laloux Pracować inaczej i opisana w niej idea 'organizacji turkusowej', gdzie tradycyjne zarządzanie ustępuje partycypacyjnej samoorganizacji. Ideę turkusu postanowiłem uczynić motywem przewodnim drugiego wydania mojej książki. Tę książkę adresuję do wszystkich, którzy chcieliby, aby praca nadawała sens ich życiu, stanowiła przestrzeń do rozwoju, sprawczości i spełnienia. Taki program można by uznać za akademicką utopię, gdyby nie fakt, że realizuje się go w rosnącej liczbie organizacji (również w Polsce). Wszędzie zapewnia zarówno radość z pracy, jak i znacznie wyższą skuteczność działania.

Nowa wersja książki została również poszerzona o praktyczną metodykę wdrażania „turkusowego TQM”, którą stworzyliśmy wspólnie z Jackiem, Dorotą i Sonią Jakubowskimi (twórcami Metody TROP) i nazwaliśmy Tropem Jakości. Opiera się ona na przekonaniu, że zbudowanie „turkusowej organizacji” to nie 'przeszkolenie załogi' w nowych procedurach, ale doprowadzenie do głębokiej przemiany społecznej, wymagającej zarówno porzucenia utartych sposobów myślenia, jak i zdobycia nowych nawyków i opanowania nowych narzędzi.


Andrzej Jacek Blikle — profesor matematyki w zakresie matematycznych podstaw informatyki, pracownik PAN i członek Academia Europaea (Europejskiej Akademii Nauk). Prezes zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i Rady Fundacji Centrum im. Adama Smitha oraz ponad dwudziestu innych organizacji. Jest też dyplomowanym mistrzem cukierniczym. W latach 1990 – 2010 kierował firmą A. Blikle, rozwijając ją w tym czasie z jednej cukierni do piętnastu placówek w Warszawie i ośmiu w sieci franchisingowej poza Warszawą. Dziś jest członkiem jej rady nadzorczej.

Nagrody przyznane pierwszemu wydaniu książki „Doktryna jakości”:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka, Teresa Szczepańska Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/dojak2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-3030-6 Copyright © Andrzej Jacek Blikle 2017 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Nagrody przyznane pierwszemu wydaniu ..........................................................15 Podziękowania do pierwszego wydania .............................................................17 Podziękowania do drugiego wydania .................................................................19 Co nowego w drugim wydaniu ...........................................................................21 Prolog ..................................................................................................................25 Część I. Wprowadzenie Rozdział 1. Społeczne uwarunkowania pracy ....................................................37 1.1. Cele organizacji gospodarczej ...................................................................................................37 1.2. Społeczeństwo wiedzy ................................................................................................................39 1.3. Obywatelska przedsiębiorczość ................................................................................................43 1.4. Żyj i pracuj z sensem ................................................................................................................. 47 Rozdział 2. Turkusowa ewolucja ........................................................................51 2.1. Perspektywa historyczna ...........................................................................................................51 2.2. Turkus — jak ja go widzę ..........................................................................................................51 2.2.1. Demokracja partnerska ...................................................................................................52 2.2.2. Nowa filozofia życia i pracy ...........................................................................................53 2.2.3. Samozarządzanie czy samoorganizacja? ......................................................................56 2.3. Droga do turkusu i jakości ........................................................................................................57 2.3.1. Nowa perspektywa ...........................................................................................................57 2.3.2. Turkusowa cywilizacja pracy ..........................................................................................58 2.3.3. Turkusowa struktura organizacyjna .............................................................................60 2.3.4. Drużyny akcyjne ..............................................................................................................61 2.3.5. Rola byłego kierownictwa ...............................................................................................63 2.3.6. Turkusowa kultura jakości .............................................................................................64 2.3.7. Krok po kroku ..................................................................................................................65 2.3.8. Czy to się może udać? .....................................................................................................65 5 Poleć książkęKup książkę 6 Doktryna jakości. Rzecz o turkusowym zarządzaniu 2.4. Studia przypadków ....................................................................................................................67 2.4.1. Morning Star ....................................................................................................................67 2.4.2. Buurtzorg ......................................................................................................................... 70 2.4.3. Egon Zehnder International ......................................................................................... 72 2.4.4. Mary Kay Cosmetics .......................................................................................................75 2.4.5. W.L. Gore Associates .................................................................................................. 77 2.4.6. Semco ............................................................................................................................... 78 2.4.7. Marco ............................................................................................................................... 79 2.4.8. Brewa ................................................................................................................................ 82 Część II. Budowanie relacji Rozdział 3. Gdy słuchasz i mówisz .....................................................................89 3.1. Uważność .................................................................................................................................... 89 3.1.1. Aktywne słuchanie .......................................................................................................... 89 3.1.2. Asertywność ......................................................................................................................91 3.1.3. Komunikowanie .............................................................................................................. 92 3.2. Spór ............................................................................................................................................. 97 3.2.1. Wygrał-przegrał czy wygrał-wygrał ................................................................................ 97 3.2.2. Konsensus ........................................................................................................................ 99 3.3. Krytyka .......................................................................................................................................102 3.3.1. Prokurator i coach ..........................................................................................................102 3.3.2. Skarga podwładnego na szefa .......................................................................................105 3.3.3. Gdy masz problem z własnym szefem ........................................................................105 3.4. Pułapki, błędy i problemy .......................................................................................................105 3.4.1. Manipulacja ....................................................................................................................106 3.4.2. Raport na zamówienie ..................................................................................................108 3.4.3. Arogancja i upokorzenie ..............................................................................................108 3.4.4. Złość ................................................................................................................................ 110 3.4.5. Gdy nasze uwagi są ignorowane ...................................................................................111 3.5. Trudne rozmowy ...................................................................................................................... 113 3.5.1. Jacek i Marek ― warstwa zewnętrzna .......................................................................... 114 3.5.2. Anatomia trudnej rozmowy ......................................................................................... 115 3.5.3. Jacek i Marek ― warstwy wewnętrzna i historyczna ................................................. 115 3.5.4. Wojna czy pokój ............................................................................................................ 117 3.5.5. Rozmowa O RZECZY ................................................................................................... 118 3.5.6. Niewątpliwa prawda ― ojciec i syn ............................................................................. 119 3.5.7. Nie zakładaj, że on tak chciał ― Karol i Ewa ............................................................120 3.5.8. Porzućmy oskarżenia ― szefowa i asystent ............................................................... 121 3.5.9. Pokojowo o uczuciach ― matka i syn ........................................................................123 3.5.10. Jacek i Marek ― trudna rozmowa .............................................................................125 Poleć książkęKup książkę Spis treści 7 Rozdział 4. Strach przed mówieniem prawdy ...................................................133 4.1. Analiza zjawiska ........................................................................................................................134 4.1.1. Rodzaje strachu ..............................................................................................................134 4.1.2. Koszty strachu ................................................................................................................135 4.1.3. Przyczyny strachu ..........................................................................................................136 4.1.4. Okoliczności wywołujące strach ..................................................................................136 4.1.5. Zwolnienia z pracy ......................................................................................................... 141 4.2. Drogi wyjścia ............................................................................................................................142 4.2.1. Od czego zacząć .............................................................................................................142 4.2.2. Porozmawiajmy o strachu ............................................................................................143 4.2.3. Norma zachowania .......................................................................................................144 4.2.4. Gdy przychodzi zła wiadomość ..................................................................................145 4.2.5. Eliminuj wieloznaczne zachowanie ............................................................................146 4.2.6. Dyskutuj o niedyskutowalnym ....................................................................................147 4.2.7. Podejmowanie decyzji ...................................................................................................149 4.2.8. Czarnowidztwo ..............................................................................................................152 Rozdział 5. Inteligencja emocjonalna ...............................................................155 5.1. Dwie składowe inteligencji ......................................................................................................155 5.2. Nasze kluczowe talenty emocjonalne ....................................................................................156 5.3. Jak radzić sobie z brakiem talentu ......................................................................................... 161 5.4. Indywidualne traktowanie talentów ...................................................................................... 161 5.5. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego w firmie ....................................................................162 5.6. Gdy jesteś przełożonym ...........................................................................................................163 Część III. Budowanie motywacji Rozdział 6. Dylemat lidera — przemoc czy partnerstwo? .................................167 6.1. Nowa wiedza .............................................................................................................................167 6.2. Zaufanie i odpowiedzialność .................................................................................................168 6.3. Koszty przemocy ...................................................................................................................... 171 6.4. Koszty partnerstwa ...................................................................................................................173 6.5. Czym są przemoc i partnerstwo .............................................................................................174 6.6. Dlaczego jedne firmy odnoszą sukces, a inne nie ................................................................175 Rozdział 7. Rodzaje i źródła motywacji ............................................................179 7.1. Korzyści i wartości ...................................................................................................................179 7.2. Motywacyjne sprzężenie zwrotne ..........................................................................................186 7.3. Turkusowe stanowisko pracy ..................................................................................................187 7.4. Zarządzanie podmiotowe i przedmiotowe ..........................................................................190 7.5. Organizacja zaangażowana .....................................................................................................192 7.6. Dysonans godnościowy ...........................................................................................................194 Poleć książkęKup książkę 8 Doktryna jakości. Rzecz o turkusowym zarządzaniu Rozdział 8. Przemoc .........................................................................................197 8.1. Archetyp kija i marchewki ......................................................................................................197 8.2. Postawa a zachowanie ............................................................................................................. 205 8.3. Cel główny a zagrywka ............................................................................................................ 209 8.4. Dwie pułapki ............................................................................................................................213 8.5. Słabi i silni ― przeciwnicy ......................................................................................................214 8.6. Premia za jakość i wydajność ..................................................................................................217 8.7. Dźwignia premiowa ― zachęcanie do stwarzania pozorów ............................................. 222 8.8. Zarządzanie przez cele ― pułapka specjalna ...................................................................... 228 8.8.1. Stan wyjściowy ............................................................................................................... 229 8.8.2. Motywacja ― pierwsza próba ..................................................................................... 229 8.8.3. Potrzebny konsultant ................................................................................................... 230 8.8.4. MBO w Jutrzni SA ....................................................................................................... 230 8.8.5. Pierwsze wyzwanie dla dyrektora Kowalskiego ........................................................ 232 8.8.6. Drugie wyzwanie dla dyrektora Kowalskiego ........................................................... 234 8.8.7. Ocena systemu po roku ................................................................................................235 8.8.8. Czy można było uniknąć tych problemów? ..............................................................236 8.8.9. Premia dla rady nadzorczej ......................................................................................... 237 8.8.10. Nierówne szanse w grze .............................................................................................. 237 8.8.11. Opinia niezależnego eksperta ................................................................................... 239 8.8.12. MBO w oczach Edwardsa Deminga .........................................................................241 8.9. Wina czy przyczyna ................................................................................................................ 242 8.10. Współzawodnictwo ................................................................................................................ 245 8.11. Podsumowanie modelu przemocy ....................................................................................... 248 8.11.1. Samosprawdzająca się przepowiednia ...................................................................... 248 8.11.2. Gry wojenne ................................................................................................................. 249 8.11.3. Kto z kim prowadzi grę wojenną ...............................................................................253 8.11.4. Trzy prawa o dualności ...............................................................................................256 Rozdział 9. Partnerstwo ....................................................................................257 9.1. Jeżeli nie marchewkij, to co? .................................................................................................. 257 9.2. Zasada 4W ................................................................................................................................ 258 9.2.1. Współpraca ..................................................................................................................... 259 9.2.2. Wartość ........................................................................................................................... 260 9.2.3. Wybór ............................................................................................................................. 262 9.3. Z czego trzeba zrezygnować ....................................................................................................263 9.3.1. W drodze od przemocy do partnerstwa ..................................................................... 264 9.3.2. Młodsi i starsi — partnerzy ..........................................................................................265 9.3.3. Rezygnacja z ocen rocznych ..........................................................................................266 9.3.4. W sprawie lenistwa ........................................................................................................ 268 9.4. Pułapki zarządzania bez kija i marchewki ........................................................................... 269 9.5. Archetyp słońca i deszczu .......................................................................................................271 9.6. Pochwały a wyrazy uznania ................................................................................................... 273 Poleć książkęKup książkę Spis treści 9 9.7. Upominek wraz z wyrazami uznania ................................................................................... 275 9.8. Premia roczna — miseczka .................................................................................................... 276 9.9. Reforma systemu wynagrodzeń sprzedawców .................................................................... 279 9.9.1. Sytuacja wyjściowa ......................................................................................................... 280 9.9.2. Lepsi nie są lepsi .............................................................................................................281 9.9.3. Lepsi są lepsi ....................................................................................................................281 9.9.4. Sposobu lepszych nie da się powielić ..........................................................................281 9.9.5. Sposób lepszych da się powielić ...................................................................................281 9.9.6. Lepsi pracują więcej ........................................................................................................281 9.9.7. Lepsi umieją więcej ........................................................................................................ 282 9.10. Nieporozumienia w sprawie partnerstwa i zaufania ........................................................ 284 9.10.1. Partnerstwo to nie kumplostwo ................................................................................. 284 9.10.2. Partnerstwo nie wyklucza dowodzenia .................................................................... 285 9.10.3. Partnerstwo nie wyklucza monitoringu ................................................................... 285 9.10.4. Partnerstwo to nie demokracja ateńska .................................................................... 286 9.11. Fundament strategiczny ....................................................................................................... 288 9.11.1. Konstrukcja fundamentu strategicznego ................................................................. 288 9.11.2. Realizacja strategii ....................................................................................................... 290 9.12. Przemoc a etyka w biznesie .................................................................................................. 293 Rozdział 10. Zarządzanie bez budżetu .............................................................295 10.1. Jak to się zaczęło ..................................................................................................................... 295 10.2. Budżet kontraktowy .............................................................................................................. 298 10.3. Prognoza nawigacyjna .......................................................................................................... 300 10.4. Porównanie modeli ................................................................................................................303 10.5. Kilka wniosków ......................................................................................................................305 Rozdział 11. System wynagrodzeń ...................................................................307 11.1. Kształtowanie systemu wynagrodzeń .................................................................................. 307 11.2. Przykładowy system wynagrodzeń ...................................................................................... 309 11.3. Aktualizacja systemu wynagrodzeń ..................................................................................... 311 11.4. Trudny okres transformacji .................................................................................................. 311 11.5. Reakcje pracowników ............................................................................................................. 313 11.6. Symetryczna relacja pomiędzy firmą a pracownikiem ......................................................315 Rozdział 12. Kompendium zarządzania procesowego .....................................317 12.1. Hierarchiczna struktura organizacyjna ...............................................................................317 12.2. Zarządzanie wiedzą ................................................................................................................318 12.3. Procesowa struktura organizacyjna .................................................................................... 320 12.4. Pojęcie procesu ....................................................................................................................... 324 12.5. Hybrydowy model przejściowy ............................................................................................325 12.6. Przepływy pomiędzy procesami ...........................................................................................326 12.7. Interesariusze procesu ...........................................................................................................330 Poleć książkęKup książkę 10 Doktryna jakości. Rzecz o turkusowym zarządzaniu 12.8. Obowiązki wykonawców procesów ..................................................................................... 331 12.9. Obowiązki właściciela procesu .............................................................................................333 12.10. O czyją wiedzę powinien dbać właściciel procesu ...........................................................334 12.11. Uprawnienia właściciela procesu ........................................................................................335 12.12. Pełnomocnicy właścicieli procesów ...................................................................................336 12.13. Kierownicy zespołów ...........................................................................................................336 12.14. Dyżurni zespołów .................................................................................................................338 12.15. Zarządzanie procesowe a tradycyjne ..................................................................................339 12.16. Model kariery pracownika ..................................................................................................341 Część IV. Droga do jakości Rozdział 13. Zasady podstawowe .....................................................................345 13.1. Filozofia jakości a filozofia turkusu ....................................................................................345 13.2. Dwa słowa wstępu ...................................................................................................................346 13.3. Edwards Deming w Japonii ...................................................................................................346 13.4. Doktryna Jakości ................................................................................................................... 349 13.5. Wady są jak zarazki .................................................................................................................350 13.6. Zasada stałego doskonalenia .................................................................................................352 13.7. Zasada współpracy ..................................................................................................................353 13.8. Zasada racjonalności ..............................................................................................................353 13.9. Czym jest jakość ......................................................................................................................354 13.10. Jakość a wartość .....................................................................................................................356 13.11. Niska jakość kosztuje ............................................................................................................358 13.12. Dobra praca to lekka praca ..................................................................................................361 13.13. Nie oczekuj perfekcji  oczekuj postępu ..........................................................................361 13.14. Myślenie systemowe .............................................................................................................362 13.15. Czternaście zasad Edwardsa Deminga ...............................................................................365 13.16. Sześć śmiertelnych chorób ..................................................................................................368 13.16.1. Brak wytrwałości w konsekwentnym dążeniu do celu ........................................368 13.16.2. Nacisk na zyski w krótkim okresie ........................................................................369 13.16.3. Przeglądy kadrowe, wynagrodzenie zależne od wydajności .............................. 370 13.16.4. Mobilność członków kierownictwa ......................................................................373 13.16.5. Zarządzanie firmą jedynie na podstawie widocznych liczb .............................. 374 13.16.6. Twarda kultura zarządzania ...................................................................................376 13.17. Cztery zasady Henry’ego Forda ......................................................................................... 378 13.18. Zbigniew Bujak o policji drogowej i służbach celnych .................................................. 379 Rozdział 14. Specyficzne drogi do TQM ...........................................................387 14.1. Sześć sigma .............................................................................................................................. 387 14.2. Szczupłe zarządzanie ............................................................................................................ 389 14.3. Droga Toyoty ......................................................................................................................... 392 14.4. Tropem Jakości .......................................................................................................................393 Poleć książkęKup książkę Spis treści 11 Rozdział 15. Inkubatory jakości ........................................................................395 15.1. Czym są inkubatory jakości ..................................................................................................395 15.2. Trampoliny i bariery ............................................................................................................. 399 15.2.1. Idea warsztatu ............................................................................................................ 399 15.2.2. Aby się chciało chcieć ............................................................................................... 400 15.2.3. Trampoliny .................................................................................................................401 15.2.4. Trampoliny godnościowe ........................................................................................ 403 15.2.5. Bariery ......................................................................................................................... 404 15.2.6. Ustalenie zakresu analizy ......................................................................................... 405 15.2.7. Ustalenie listy barier ................................................................................................. 406 15.2.8. Zgłaszanie barier ....................................................................................................... 407 15.2.9. Ustalanie nazw dla rodzin pokrewieństwa ............................................................ 408 15.2.10. Referendum z hierarchią .........................................................................................410 15.2.11. O czym dowiadujemy się z analizy barier .............................................................414 15.2.12. O czym należy pamiętać przy analizowaniu barier ............................................415 15.2.13. Cztery kroki do usunięcia barier ............................................................................416 15.2.14. Inne zastosowania diagramów pokrewieństwa ....................................................419 15.3. Metoda 5S — pierwszy krok .................................................................................................419 15.4. Drzewo wymagań krytycznych dla jakości ........................................................................ 420 15.5. Burza mózgów .........................................................................................................................421 15.6. Karuzela pomysłów ............................................................................................................... 423 15.7. Rybia ość ................................................................................................................................. 423 15.8. Pięć razy dlaczego .................................................................................................................. 424 15.9. Analiza Pareta ........................................................................................................................ 426 15.10. Tabelka jak jest – jak być powinno .................................................................................... 429 15.10.1. Ustalanie problemu ................................................................................................. 430 15.10.2. Wypełnianie tabelki ................................................................................................ 430 15.11. Tabelka plus-delta ..................................................................................................................433 15.12. Cykl jakości Shewharta ........................................................................................................435 15.13. Metoda siedmiu kroków ......................................................................................................436 15.13.1. Zasady ogólne ............................................................................................................436 15.13.2. Przykład zastosowania ............................................................................................ 438 15.14. Pomóżmy sobie — wspólnota wewnątrz zespołu ........................................................... 446 15.15. Pomóżmy innym ― wspólnota zespołów ........................................................................ 446 Rozdział 16. Jak to wszystko zrealizować ........................................................449 16.1. Od czego zacząć ..................................................................................................................... 449 16.2. Siedem procesów przemiany ............................................................................................... 452 16.2.1. Uczymy się asertywnej komunikacji .......................................................................453 16.2.2. Budujemy zaangażowanie ....................................................................................... 454 16.2.3. Budujemy kulturę pracy zespołowej .......................................................................456 16.2.4. Budujemy fundament strategiczny .........................................................................456 Poleć książkęKup książkę 12 Doktryna jakości. Rzecz o turkusowym zarządzaniu 16.2.5. Zdobywamy wiedzę i umiejętności ........................................................................ 457 16.2.6. Tworzymy strukturę procesową .............................................................................. 458 16.2.7. Realizujemy zasadę ustawicznego doskonalenia ................................................. 459 16.3. Co zrobić, by się udało .......................................................................................................... 459 16.3.1. Potencjalne źródła oporu ......................................................................................... 459 16.3.2. Przypadek szczególny — firmy rodzinne .............................................................. 462 16.3.3. Interesariusze wdrożenia ...........................................................................................463 16.3.4. Zmiana nawyków .......................................................................................................463 16.3.5. Podsumowanie ...........................................................................................................465 Część V. Zrozumieć głos procesu losowego Rozdział 17. O procesach losowych ogólnie .....................................................469 17.1. Po co nam procesy losowe .................................................................................................... 469 17.2. Syndrom balonika ................................................................................................................. 470 17.3. Procesy deterministyczne i losowe .......................................................................................471 17.4. Przebiegi i histogramy procesów losowych ....................................................................... 474 Rozdział 18. Głos procesu .................................................................................477 18.1. Procesy normalne .................................................................................................................. 477 18.2. Karty kontrolne Shewharta ...................................................................................................481 18.3. Procesy uregulowane i rozregulowane ................................................................................ 485 18.4. Statystyczne sterowanie procesami ..................................................................................... 486 18.5. Majsterkowanie ...................................................................................................................... 487 18.6. Pułapki oceny procesów „na oko” ...................................................................................... 489 18.6.1. Trzy zespoły sprzedawców ....................................................................................... 489 18.6.2. Wypadki w fabryce .....................................................................................................491 Rozdział 19. Głos klienta ..................................................................................493 19.1. Reżim jakościowy procesu .................................................................................................... 493 19.2. Stawianie celów ...................................................................................................................... 496 19.3. Syndrom „traf w mój kamień” ............................................................................................ 499 Rozdział 20. Odkrywanie ukrytych zaburzeń X ................................................501 20.1. Sygnały zagłuszone .................................................................................................................501 20.2. Gdy wyjątki stają się regułą .................................................................................................. 502 20.3. Gdy precedens tworzy nowy standard ................................................................................505 20.4. Ile pomiarów .......................................................................................................................... 507 Poleć książkęKup książkę Spis treści 13 Część VI. Narzędzia procesowe Rozdział 21. Zarządzanie procesami ................................................................511 21.1. Procesowy atlas firmy ............................................................................................................. 511 21.2. Produkty i ich normy jakości ...............................................................................................513 21.2.1. Dokumenty .................................................................................................................514 21.2.2. Narzędzia .....................................................................................................................514 21.2.3. Dokumentacje produktów ........................................................................................515 21.2.4. Kompleksy produktowe ............................................................................................516 21.2.5. Techniczne kompleksy narzędziowe .......................................................................517 21.2.6. Informatyczne kompleksy narzędziowe .................................................................517 21.2.7. Bazy danych ................................................................................................................518 21.2.8. Kartoteki ......................................................................................................................519 21.2.9. Decyzje operacyjne .....................................................................................................519 21.2.10. Różne poziomy podejmowania decyzji ................................................................521 21.2.11. Drużyny ......................................................................................................................523 21.2.12. Stany rynku .............................................................................................................. 524 21.2.13. Produkty umiejscowione .........................................................................................525 21.3. Typy czynności procesowych ................................................................................................525 21.3.1. Czynności wytwórcze .................................................................................................526 21.3.2. Czynności zmiany stanu .......................................................................................... 527 21.3.3. Czynności przemieszczania ..................................................................................... 528 21.3.4. Czynności bez dostawcy ........................................................................................... 528 21.4. Rodzaje czynności procesowych ......................................................................................... 529 21.4.1. Czynności sprzedażowe ............................................................................................ 529 21.4.2. Czynności logistyczne .............................................................................................. 529 21.4.3. Czynności marketingowe ......................................................................................... 529 21.4.4. Czynności biurowe ....................................................................................................530 21.4.5. Czynności HR-owe .....................................................................................................530 21.5. Typowe procesy w organizacji gospodarczej ......................................................................531 21.6. Przepływy między procesami ................................................................................................532 21.7. Poziom szczegółowości procesowego modelu firmy ........................................................534 21.8. Różne opisy przedsiębiorstwa ..............................................................................................536 Rozdział 22. Księga standardów .......................................................................539 22.1. Dokumenty księgi standardów ........................................................................................... 540 22.1.1. Rodzaje dokumentów ............................................................................................... 540 22.1.2. Strażnik księgi standardów .......................................................................................541 22.1.3. Indeksacja dokumentów ............................................................................................541 22.1.4. Indeksacja załączników .............................................................................................543 22.1.5. Numeracja wersji standardów ..................................................................................543 22.1.6. Nazwy plików ..............................................................................................................543 22.1.7. Przechowywanie i dostęp do dokumentów KS ..................................................... 544 Poleć książkęKup książkę 14 Doktryna jakości. Rzecz o turkusowym zarządzaniu 22.1.8. Dziennik KS ................................................................................................................545 22.1.9. Spis dokumentów KS .................................................................................................546 22.1.10. Słownik KS ............................................................................................................... 547 22.2. Tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie standardu KS ............................................... 548 22.2.1. Procedura koordynatora .......................................................................................... 548 22.2.2. Zasady sprawdzania i zatwierdzania dokumentów KS ........................................551 22.2.3. Procedura strażnika KS .............................................................................................552 22.2.4. Dokument opisujący standard ................................................................................553 22.3. Zakresy obowiązków ..............................................................................................................554 22.3.1. Strażnik KS ..................................................................................................................554 22.3.2. Pozostałe osoby ..........................................................................................................554 Część VII. Zarządzanie przepływem informacji Rozdział 23. Zbiorowa wiedza ..........................................................................559 23.1. Mądrość stada .........................................................................................................................559 23.2. Mądrość tłumu .......................................................................................................................561 23.3. Mądrość tłumu witryn internetowych ................................................................................564 Rozdział 24. Firma 2.0 — platformy komunikacyjne ........................................565 24.1. Kanały a platformy ................................................................................................................565 24.2. Warstwy społecznościowe w sieci ........................................................................................567 24.3. Obawy i uprzedzenia wobec platform ................................................................................568 24.4. Kodeks postępowania na SSPS ............................................................................................ 570 24.5. Jak zaprojektować SSPS ........................................................................................................ 570 24.6. Jak wdrożyć SSPS ................................................................................................................... 572 24.7. Jak ocenić SSPS .......................................................................................................................573 Dodatki Wskazówki bibliograficzne................................................................................579 Spisy .................................................................................................................583 Bibliografia .......................................................................................................589 Skorowidz .........................................................................................................595 Poleć książkęKup książkę Rozdział 2. Turkusowa ewolucja 2.1. PERSPEKTYWA HISTORYCZNA Frederic Laloux w swojej książce Pracować inaczej [54] przeanalizował i opisał ideę organizacji bez menedżerów (choć nie bez liderów), którą nazwał organizacją turkusową. Sama idea nie jest do końca nowa, gdyż wiele jej elementów pojawiało się już w drugiej połowie XX w., szcze- gólnie w pracach Edwardsa Deminga i Petera Druckera, a także w organizacjach, które poszły wskazywaną przez nich drogą. Wiele z tych idei znalazło się też w pierwszym wydaniu mojej książki, którego tekst powstawał w latach 1996 – 2013. Choć poszczególne koncepcje zawarte w pojęciu organizacji turkusowej nie są nowe, to jednak przekonujące opisanie ich wspólnej filozofii i przedstawienie jej na tle historycznej ewo- lucji stylów zarządzania, a także nadanie im nośnej nazwy spowodowało wyraźny wzrost zain- teresowania tym paradygmatem. Okazało się też, że organizacje turkusowe istnieją wokół nas, choć najczęściej dopiero teraz dowiadują się, że mówią prozą. Laloux opisał ich 12, w tym pięć typu non profit, a mnie po przeczytaniu jego książki w listopadzie 2015 r. udało się odkryć w Polsce do lipca 2016 r. kolejnych sześć, które w mniejszym lub większym stopniu można zali- czyć do turkusowych (rozdział 2.4). 2.2. TURKUS — JAK JA GO WIDZĘ Dwa brylanty, dwa rubiny czy dwa szmaragdy mogą się różnić między sobą wielkością i kształ- tem, jednak poza tym będą jednakowe. Z turkusami jest inaczej. Każdy obejmuje niepowtarzalną symfonię kolorów i jest wyraźnie różny od pozostałych. Co więcej, jeżeli bryłę turkusu podzielimy na dwie części, to każda z nich będzie inna. Nie wiem, czy Laloux pod tym właśnie kątem wybrał turkus na symbol opisywanego przez siebie paradygmatu, jednakże ten wybór bardzo dobrze odpowiada naturze turkusowych organizacji. Choć 51 Poleć książkęKup książkę 52 Doktryna jakości. Rzecz o turkusowym zarządzaniu wszystkie mają wspólny filozoficzny mianownik, to każda jest inna i w swojej inności niepo- wtarzalna. Każda też może być opisana i widziana na wiele sposobów. W tym rozdziale — i dalej w książce — przedstawiam turkus tak, jak ja go widzę. 2.2.1. Demokracja partnerska Winston Churchill był autorem powiedzenia, że demokracja ma wiele wad, ale niczego lepszego jeszcze nie wymyślono. Miał oczywiście na myśli demokrację większościową, gdzie większość ma z definicji rację, choć na przedmiocie decyzji zna się najczęściej mniejszość. Ten syndrom „strukturalnej niekompetencji” — na który uwagę zwrócił Friedrich August von Hayek w swojej znakomitej Konstytucji wolności [37] — występuje zarówno w gremiach parla- mentarnych i samorządowych, jak i w różnego rodzaju instytucjach, a także w organizacjach gospodarczych, czyli firmach. Jest przy tym dość oczywiste, że nie jest to ułomność związana ze złym doborem gremiów decyzyjnych, ale fundamentalna wada zasady, że większość musi mieć zawsze rację. Na drugim krańcu „skali demokracji” znajdują się organizacje wodzowskie, gdzie decyduje tak czy inaczej wskazany naczelnik. W ten sposób unikamy długiej procedury głosowania, ale i w tym przypadku nie pozbywamy się strukturalnej niekompetencji, choć tym razem nie do- tyczy ona parlamentarnej większości, ale naczelnika. Świat jest dziś zbyt złożony, aby była go w stanie ogarnąć jedna osoba. Czy istnieje więc jakieś rozwiązanie tego dylematu? Okazuje się, że tak, choć na razie jest to raczej domena przedsiębiorczości niż polityki. Tym rozwiązaniem jest „samozarządzająca się organizacja”, w której decyzje są podejmowane według bardzo prostej zasady: Decydują ci, którzy wiedzą, a reszta ma do nich zaufanie. Tylko tyle i aż tyle. Brzmiałoby to jak utopia, gdyby nie fakt, że takie organizacje nie tylko istnieją, ale też swoją skutecznością przewyższają wszystko, co tradycyjne. Ustrój tych instytucji nazy- wam właśnie demokracją partnerską, a jest on jedną z centralnych cech organizacji turkusowych. Jak więc przebiega proces podejmowania decyzji w organizacjach turkusowych? Jak wygląda sprawa odpowiedzialności za decyzje błędne? Pewnie w szczegółach wygląda to różnie w różnych organizacjach, jednak dostrzegam pe- wien wspólny mianownik. Gdy ktoś wychodzi z inicjatywą podjęcia jakiejś decyzji, to jeżeli decyzja jest oczywista (np. dotyczy wymiany niezbędnej do pracy maszyny niesprawnej na sprawną), to jest po prostu podejmowana. Jeżeli tak jednak nie jest, to inicjator konsultuje swój pomysł z kilkoma osobami, które uznaje za kompetentne w tej sprawie. Gdy żadna z nich nie zgłasza sprzeciwu, to najczęściej decyzję podejmuje, ale może też ogłosić ją na forum pu- blicznym i poczekać na ewentualne sprzeciwy. Jeżeli się nie pojawią, decyzja jest podejmowana, a jeżeli się pojawią, rozpoczyna się dyskusja. Takie postępowanie nazywam zasadą słabego konsensusu (por. rozdział 2.4.2). Poleć książkęKup książkę Turkusowa ewolucja 53 Może się oczywiście zdarzyć, że podjęta decyzja okazuje się błędem. Wtedy „sprawca” ma obowiązek wyjaśnić, dlaczego uważał, że była to decyzja najlepsza z możliwych. Uwaga — nie: dlaczego była (bo przecież nie była!), ale: dlaczego za taką ją uważał. Ma więc wykazać, że działał w dobrej wierze. Ktoś powie — przecież to zachęta do nadużyć. To prawda, ale jedynie w społecznościach, w których ludzie nie mają poczucia odpowiedzialności za swoje działanie. Dlatego tak wiele wysiłku poświęca się w organizacjach turkusowych budowaniu odpowie- dzialności i zaufania. Są też sytuacje, w których decyzje podejmuje się w głosowaniu powszechnym. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy decyzja dotyczy samych pracowników. Znany mi jest przypadek, gdy pracownicy decydowali, czy firma wybuduje dla nich basen, czy raczej zainwestuje w rozwój przedsiębiorstwa i będzie im zwracała koszty biletów za basen miejski. Wybrali to drugie roz- wiązanie. 2.2.2. Nowa filozofia życia i pracy Firma, szczególnie duża, kojarzy nam się zwykle ze zbudowaną na wzór armii strukturą hierarchiczną, gdzie dokładnie wiadomo, kto komu wydaje polecenia, a następnie kontroluje ich wykonanie. Każdy pracownik ma ściśle związany z jego stanowiskiem zakres czynności, a także indywidualnie wyznaczone cele, od osiągnięcia których są uzależnione premie, prowizje i nagrody. Ten wprowadzony w XIX w. system miał być może jakiś sens, gdy na liniach produkcyjnych stali niepiśmienni wyrobnicy, jednakże dziś powoduje niewyobrażalne marnotrawstwo ludzkiej kreatywności. Niestety, nadal dość liczni jego zwolennicy zdają się nie dostrzegać, że tak właśnie funkcjonowały powszechnie dziś krytykowane „gospodarki planowe” całego radzieckiego impe- rium. Ich legendarna nieskuteczność wynikała głównie stąd, że człowiek był traktowany przede wszystkim jako narzędzie do realizowania planów centrali. Jest wysoce zastanawiające, że mimo powszechnej zgody co do nieskuteczności gospo- darek nakazowo-rozdzielczych radziecki wzorzec zarządzania jest nadal dość powszechnie uważany za niepodważalny, choć nigdy nie mówi się o tym w ten sposób. Na szczęście coś już w tej materii zaczyna się zmieniać. Frederic Laloux dokonuje w swojej książce syntezy nowego paradygmatu organizowania pracy zespołowej, którego narodziny sięgają połowy XX w., ale który dopiero w ciągu ostat- nich 20 lat zaczyna nabierać rozpędu. Ten nowy paradygmat, nazywany przez autora turku- sowym, charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością, którą zawdzięcza odrzuceniu większości zdawałoby się nienaruszalnych zasad tzw. korporacyjnego ładu: budżetów rozu- mianych jako kontrakty, premii i prowizji, hierarchicznej struktury kierowniczej, wydawania poleceń, współzawodnictwa, okresowych rozmów oceniających itp. W to miejsce wprowadza zasady, które dla przeciętnego menedżera brzmią wysoce niewiarygodnie, by nie powiedzieć: śmiesznie i naiwnie. Przyjrzyjmy się jednej z nich: Kiedy działamy w głębokiej uczciwości i odpowiadamy pozytywnie na odczuwane w nas powoła- nie, wszechświat robi wszystko, by nam pomóc ([54], str. 208). Poleć książkęKup książkę 54 Doktryna jakości. Rzecz o turkusowym zarządzaniu To przecież jakaś utopijna fantasmagoria! Czy tego typu stwierdzenie może być wskazówką wyznaczającą kierunek rozwoju firmy? Czy może lec u podstaw jakiegokolwiek biznesplanu? Okazuje się, że tak, trzeba je tylko umieć odczytać. Podzielmy tę wypowiedź na trzy części i przenalizujmy każdą z nich z osobna.  Kiedy działamy w głębokiej uczciwości… — gdy działamy zgodnie z naszym systemem wartości, w poczuciu, że robimy coś ważnego i potrzebnego, że możemy być z tego dumni.  …i odpowiadamy pozytywnie na odczuwane w nas powołanie… — gdy działamy w warunkach uwalniających naszą kreatywność, gdy dano nam prawo podejmowania decyzji, gdy mamy poczucie sprawczości i wpływu na otaczającą nas rzeczywistość, a więc i na naszą przyszłość.  …wszechświat robi wszystko, by nam pomóc — mamy statystyczną pewność sukcesu1, na co wskazują zarówno badania naukowe, jak i codzienna praktyka biznesowa. Czyżby to było aż tak proste? W rzeczywistości jest, jednak prostota tych zasad w żadnej mierze nie przekłada się na prostotę ich wdrożenia. Przekształcenie firmy tradycyjnej w tur- kusową oznacza dokonanie głębokiej przemiany cywilizacyjnej w firmie oraz emocjonalnej każdego z pracowników. Wymaga determinacji, pracy i czasu. Zwykle zajmuje kilka lat, ale pierwsze efekty mogą się pojawić znacznie wcześniej. A że jest to możliwe, pokazują opisane przez Laloux przykłady firm takich jak np.: AES (40 tys. zatrudnionych) zajmująca się produkcją i przesyłaniem energii elektrycznej w wielu krajach świata, BSO/Origin (10 tys. zatrudnionych) z branży IT, holenderska organizacja pielęgniarek społecznych Buurtzorg (8000 zatrudnionych) czy też niemiecka szkoła Evangelische Schule Berlin Zentrum obejmująca 1500 uczniów i nauczycieli. Są też przykłady polskie, choć do tych Laloux nie dotarł. Jest administrująca budynkami firma Sodexo, są dwie firmy krakowskie: LeaNCe (przedszkola) i Notjustshop, w której dzieci projektują dziecięce ubranka, a ich mamy je szyją, jest firma informatyczna Kamsoft Podlasie z Zambrowa, firma Marco z Gliwic i firma Brewa z Kalisza. Muszę przyznać, że od czasu, gdy o firmach turkusowych zacząłem opowiadać w trakcie moich publicznych wystąpień, odkrywam ich coraz więcej. Laloux zwraca uwagę, że wszystkie firmy, które opisał w swojej książce, wykształciły bardzo podobne zasady organizacyjne, nie wiedząc o sobie nawzajem, a także bez odwoływania się do wspólnego wzorca. Doszły do nich, wychodząc z racjonalnego założenia, że człowiek działa najskuteczniej w warunkach wolności, zaufania, partnerstwa i współpracy. To przecież nic nowego. Wiemy to od stuleci, jeżeli nie dłużej, ale najczęściej myślimy o tym w kontekście skali państw i narodów, a nie mniejszych społeczności takich jak firmy czy organizacje nie- nastawione na zysk. A przecież w nich wszystkich pracują ludzie, którzy mogą być kreatywni, gdy tylko stworzy im się warunki do takiego działania. 1 Rozumiem przez to, że sukces jest w zasadzie pewny, chyba że nastąpią jakieś szczególne sytuacje w rodzaju: powodzi, pożaru, upadku meteorytu lub głębokiego kryzysu gospodarczego. Wyrażając tę myśl bardziej naukowo — w grupie organizacji turkusowych prawdopodobieństwo sukcesu jest bliskie jedności. Poleć książkęKup książkę Turkusowa ewolucja 55 Aby zrozumieć, jak styl turkusowy wygląda na tle aktualnie spotykanych stylów zarząd- czych, przyjrzyjmy się, jak te ostatnie opisuje Laloux, nadając każdemu z nich symboliczny kolor i ustawiając je od najbardziej autorytarnych do najbardziej demokratycznych.  Pierwszy styl, czerwony, to krwawe wodzostwo oparte na strachu: jeden wódz i jedna kara — wykonywana publicznie kara śmierci. Najważniejszą wartością jest bezwzględne posłuszeństwo. Typowa czerwień to gangi uliczne. Niestety, czerwone bywają też firmy, instytucje, organizacje i partie polityczne.  Kolejny styl to bursztyn, gdzie wodzów jest wielu i są oni rozmieszczeni na szczeblach sformalizowanej hierarchii. Główną wartością jest podporządkowanie pewnemu niepodważalnemu kodeksowi honorowemu (armia) lub etycznemu (organizacje). Armie i kościoły są właśnie typowymi przykładami organizacji bursztynowych.  Następny styl, oranż, to również organizacja hierarchiczna, jednakże jej najważniejszą wartością jest skuteczność, nierzadko uświęcająca środki. Organizacja działa jak maszyna, w której ludzie są „zasobami ludzkimi”, a miarą ich wartości jest użyteczność dla organizacji. Wiele korporacji ma taką właśnie strukturę.  Ostatnim stylem hierarchicznym jest zieleń, w którym obowiązują demokratyczne reguły decyzyjne, a najważniejszymi wartościami są: równość, wolność i sprawiedliwość. Człowiek nie jest zasobem, ale podmiotem zasługującym na zainteresowanie nie tylko tym, co wytwarza, ale też tym, jaki jest. Spółdzielnie i ruchy spółdzielcze to takie właśnie organizacje, choć zdarzają się też podobnie myślące firmy. Mimo że dalece od siebie różne, wszystkie cztery typy organizacji charakteryzują pewne wspólne cechy: hierarchia zarządcza z pionową komunikacją i sztywno ustalonymi prawami do po- dejmowania decyzji, wydawanie poleceń i kontrolowanie ich wykonania, centralnie ustalane plany i budżety (jak w gospodarkach realnego socjalizmu), „systemy motywacyjne” w stylu kija i marchewki. Działający w tych organizacjach ludzie starają się osiągnąć materialny sukces, by w konsekwencji zapewnić sobie „dobre życie”. Jednakże skąpcy Moliera, którzy zbierają pieniądze dla samego ich posiadania, zdarzają się rzadko. Większość z nas chce zarobione pieniądze wydać na dobre życie, z którego możemy korzystać „po szesnastej”. Dla takiego życia warto jest ponieść trudy i uciążliwości, warto nieco ustąpić w sprawach swojej godności, by po pracy oddać się temu, co daje nam radość i satysfakcję. Organizacje turkusowe burzą ten model świata i odwracają porządek rzeczy. Wychodzą od obserwacji, że skoro dobre życie jest dla nas wartością podstawową, to należy zadbać o nie w pierwszej kolejności, zaczynając od przemodelowania naszej pracy. Zorganizujmy ją więc tak, aby dawała nam poczucie sensu życia, pozwalała na rozwój, oferowała przestrzeń dla kreatywności i innowacyjności. Byśmy mogli być dumni z tego, co robimy i jacy jesteśmy. Za- dbajmy też o dobre życie w obszarze społecznym: bądźmy dla siebie partnerami, a nie kon- kurentami, współpracujmy i wspierajmy się wzajemnie zamiast współzawodniczyć, budujmy pomiędzy sobą dobre relacje oparte na zaufaniu. Dobre życie to poczucie, że to, co robimy, jest ważne, komuś potrzebne, pozwala nam się rozwijać, pozwala wykorzystywać i doskonalić nasze talenty. Dobre życie toczy się wśród ludzi, do których mamy zaufanie, a oni je odwzajemniają. Praca w organizacjach
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Doktryna jakości. Wydanie II turkusowe. Rzecz o turkusowej samoorganizacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: