Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00538 007132 19996873 na godz. na dobę w sumie
Dominikanie o siedmiu darach Ducha Świętego - ebook/epub
Dominikanie o siedmiu darach Ducha Świętego - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379061518 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tytułowe dary wymieniane w pieśniach liturgicznych to nie tylko poetycka fraza. Nie jest to również średniowieczny rebus oparty na niedokładnym tłumaczeniu Izajasza. Dary Ducha Świętego to, jak zauważa o. Giertych, autentyczna nadprzyrodzona rzeczywistość, konieczna na drodze duchowej każdego chrześcijanina.

O darze mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej piszą: Wojciech Giertych OP, Łukasz Wiśniewski OP, Wojciech Gołaski OP, Paweł Krupa OP, Wojciech Surówka OP, Krzysztof Popławski OP, Maciej Biskup OP, Maciej Roszkowski OP.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...WOJCIECH GIERTYCH OP Wstęp ŁUKASZ WIŚNIEWSKI OP Mądrość WOJCIECH GOŁASKI OP Rozum PAWEŁ KRUPA OP Rada WOJCIECH SURÓWKA OP Męstwo KRZYSZTOF POPŁAWSKI OP Umiejętność (wiedza) MACIEJ BISKUP OP Pobożność MACIEJ ROSZKOWSKI OP Bojaźń Boża o g e t ę i w Ś a h c u D h c a r a d u m d e i s o i ISBN 978-83-7906-145-7 www.wdrodze.pl Cena det. 23,00 zł e BOOK Patronat medialny: E I N A K I N M O D I DOMINIKANIE o siedmiu darach Ducha Świętego DOMINIKANIE o siedmiu darach Ducha Świętego DOMINIKANIE o siedmiu darach Ducha Świętego © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, Poznań 2017 Redaktor Lidia Kozłowska Przygotowanie okładki i redakcja techniczna Justyna Nowaczyk Ilustracje Adrian Collaert (1560–1618), cykl rycin Dary Ducha Świętego za: www.geheugenvannederland.nl Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. ISBN 978-83-7906-151-8 Wydanie I, 2017 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 www.wdrodze.pl sprzedaz@wdrodze.pl Druk i oprawa: Oficyna Wydawnicza READ ME, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25 Wojciech Giertych OP WSTĘP Duch Święty nie paraliżuje człowieka, nie neguje jego woli i odpowiedzialności, nie redukuje do rangi zewnętrznie ste- rowanej marionetki, ale zaprasza do odpowiedzi, która może być hojna, z inwencją, a równocześnie wolna od pychy, prze- zroczysta na dynamikę Bożą. „A wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego ko- rzenia. I spocznie na niej Duch Jahwe, duch mądrości i rozu- mu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Jahwe. Upodoba sobie w bojaźni Jahwe” (Iz 11,1–3). Oryginalny tekst tego proroctwa wylicza sześć duchów Jahwe, ale zarówno w Septuagincie, jak i w Wulgacie poja- wia się „pobożność” dla uniknięcia podwojenia „bojaźni Bożej”. Można to było zrobić z racji stylistycznych, bo hebrajskie znaczenia terminów zachodzą na siebie i także nie są wyłączne. W ten sposób liczba duchów Jahwe wzrosła do siedmiu. 99 Proroctwo to zapowiada duchowe namaszczenie przyszłego Mesja- sza, natomiast św. Augustyn zauważył, iż nie tylko Chrystus, ale także każdy chrześcijanin jest podobnie obdarzony. To dzięki temu nadprzy- rodzonemu wyposażeniu dokonuje się prowadzenie przez Boga, w czym wyraża się usynowienie. Święty Paweł przecież pouczył, iż „wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8,14). Ojciec niebieski pragnie, abyśmy byli „na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi” (Rz 8,29), ale to wymaga z naszej strony dziecięcej ufności wobec Ojca, skierowania wiary ku Chrystusowi, który jest Synem Ojca i naszym Bratem, i także Słowem Ojca, oraz stałej dyspozycyjności i otwartości na prowadzenie przez Ducha Świętego. To jakby „rodzinne” zjednoczenie z Osobami Trójcy Świętej, wyczu- lenie na Ich wewnętrzny rytm życia i dostosowanie się do niego może się dokonywać już teraz. Od wieków święci żyją tą rzeczywistością, nawet gdy brak im słów do opisania tej niebywałej przygody. Refleksja teologiczna, która próbuje to precyzyjnie określić, kroczy za tym do- 1010 świadczeniem. Dopiero w średniowieczu scholastyczna nauka wypra- cowała odpowiednie kategorie teologiczne oparte na danych biblijnych i przystające do wiedzy o człowieku i jego psychice, po to aby dopomóc znajdującym się na drodze do świętości. Ludzie, którym na Bogu zależy, chcą w Nim wzrastać. Jednak potrzebują światła, aby się nie pogubili, aby umieli odróżniać wychodzenie poza doczesność ku Bogu od skon- centrowania się na sobie czy też tylko na doczesnym sukcesie. Obco- wanie z Bogiem to nie to samo, co zimne realizowanie moralnych zo- bowiązań mocą naturalnego wysiłku. Życie duchowe różni się od życia psychicznego. Chrześcijańska duchowość to nie terapia psychologicz- na. Jednakże wiedza o psychice, etyka i teologiczny opis działania Boga w człowieku zachodzą na siebie. Stąd też zdarzają się pomyłki, uprasz- czające zawężenia i ignorowanie porządkującej wiedzy teologicznej. Je- dynie gdy w danym społeczeństwie istnieje wystarczająco liczna gru- pa osób pragnących ukierunkowania ich życia duchowego, tradycyjne kategorie teologiczne pojawiają się w duszpasterskim dyskursie. Gdy 1111 tych osób brak, katechizmowe definicje wydają się nic nieznaczącymi frazesami, nieprzydatnymi do współczesnych realiów, niczym jakieś muzealne pamiątki z innej epoki. Nie da się całkowicie uciec od pojęć etycznych, choćby dlatego, że konflikty, oburzenia i zderzenia odmiennych sposobów wartościowa- nia zawsze będą ludziom towarzyszyć. Takie kategorie jak dobro i zło, grzech, sumienie, moralne zobowiązanie czy sprawiedliwość nie znikają więc z potocznego języka. Jednak to, że Bóg obdarza łaską, że generu- je w duszy ludzkiej nadprzyrodzone jakości, pozwalające wprowadzać w bieżącą codzienność coś z tej dynamiki, jaką żyje Trójca Święta, oraz uzdalniające do twórczego i odpowiedzialnego reagowania na rodzące się nowe wyzwania – nie jest już generalnie wiadome. Aby to przyjąć, potrzeba żywej, pogłębianej wiary. Gdy natomiast liturgia staje się płyt- ka, celebrująca bardziej kapłana czy wiernych niż Boga, to i z kościelne- go przepowiadania znikają te teologiczne kategorie, które opisują łaskę i mogą uchronić przed jej zignorowaniem. 1212 Spis treści Wojciech Giertych OP Wstęp ...................................................................................7 Łukasz Wiśniewski OP Mądrość ............................................................................. 27 Wojciech Gołaski OP Rozum ................................................................................ 45 Paweł Krupa OP Rada ................................................................................... 75 Wojciech Surówka OP Męstwo ............................................................................. 95 Krzysztof Popławski OP Umiejętność (wiedza)....................................................... 111 171171 Maciej Biskup OP Pobożność ......................................................................... 131 Maciej Roszkowski OP Bojaźń Boża ...................................................................... 151 Informacje o autorach .............................................................. 165 Wydawnictwo W drodze poleca również: Zamówienia: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 www.wdrodze.pl sprzedaz@wdrodze.pl www.facebook.com/W.drodze.Wydawnictwo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dominikanie o siedmiu darach Ducha Świętego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: