Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00493 014078 11054831 na godz. na dobę w sumie
Doręczenia w postępowaniu cywilnym - ebook/pdf
Doręczenia w postępowaniu cywilnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 499
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6164-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia stanowi naukową analizę czynności, jaką jest doręczenie pism sądowych i procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym. Analiza zawiera zarówno ocenę charakteru tej czynności, jak i sposób jej dokonania.

Prezentowana praca omawia najczęstsze przyczyny wadliwości doręczenia, a także obowiązki stron postępowania w przedmiocie wskazania adresu dla potrzeb takiego postępowania. Czytelnik ma możliwość zapoznania się m.in. z:

Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na problematykę doręczeń w postępowaniu cywilnym, zapoznać się z poglądami doktryny oraz orzecznictwa. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, sędziów lecz również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także studentów pragnących pogłębić wiedzę z zakresu prawa procesowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Doręczenia w postępowaniu cywilnym Ireneusz  WolWIak Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE IRENEUSZ WOLWIAK • DORĘCZENIA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Mikołaj Rylski WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY Tomasz Długosz OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIÓWEK Aneta Kaźmierczyk NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI. PROBLEMATYKA PRAWNO-RZECZOWA Łukasz Szuster SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM www.ksiegarnia.beck.pl DORĘCZENIA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM IRENEUSZ WOLWIAK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6163-5 ISBN e-book 978-83-255-6164-2 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XI Wykaz literatury   ........................................................................................................  XII Wstęp   ............................................................................................................................  XXIX Rozdział I. Czynność doręczenia   ..........................................................................  1 1 1.   Uwagi wstępne  .............................................................................................  2 2.   Zagadnienia ogólne ......................................................................................  3.   Czynności procesowe ..................................................................................  5 12 4.   Doręczenie jako czynność procesowa  .....................................................  22 5.   Wadliwość czynności procesowej doręczenia .........................................  22 5.1.  Uwagi ogólne .......................................................................................  5.2.  Wadliwość doręczenia .......................................................................  24 31 A. Bezskuteczność bezwzględna ....................................................  35 B. Bezskuteczność względna  ..........................................................  37 C. Skuteczność względna .................................................................  D. Brak negatywnych konsekwencji procesowych  .....................  37 Rozdział II. Przedmiot doręczeń   ...........................................................................  43 43 1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  2.   Pisma sądowe  ...............................................................................................  50 2.1. Wyrok i postanowienie orzekające co do istoty sprawy  wydane w postępowaniu nieprocesowym  .....................................  2.1.1. Wyroki sądu pierwszej instancji (postanowienie  orzekające co do istoty sprawy wydane w postępowaniu  nieprocesowym) .............................................................................  2.1.2. Wyroki sądu drugiej instancji .................................................  2.1.3. Wyroki Sądu Najwyższego ......................................................  2.2.  Postanowienia .....................................................................................  2.2.1. Postanowienia sądu pierwszej instancji ................................    A. Wydane na posiedzeniu jawnym .........................................    B. Wydane na posiedzeniu niejawnym  ...................................    C. Uwagi dodatkowe ...................................................................  2.2.2. Postanowienia sądu drugiej instancji ....................................    3.2.3. Postanowienia Sądu Najwyższego ....................................  51 52 60 64 65 68 68 69 72 75 80  Spis treści 2.3.  Nakaz zapłaty  .....................................................................................  2.4.  Zarządzenia  ........................................................................................  2.5.  Pisma procesowe .................................................................................  3.   Doręczenie wraz z odpisem orzeczenia uzasadnienia i pouczenia  .....  3.1.  Doręczenie pouczenia ........................................................................  Rozdział III. Podmioty doręczeń    .........................................................................  1.   Uwagi ogólne  ..............................................................................................  2.   Strona postępowania ...................................................................................  2.1.  Uwagi ogólne  ......................................................................................  2.1.1. Osoba fizyczna ...........................................................................  2.1.2. Osoba prawna ............................................................................  2.1.3. Jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną  ............  3.   Przedstawiciel ustawowy  ...........................................................................  4.   Prokurator .....................................................................................................  5.   Organizacja pozarządowa ..........................................................................  6.   Skarb Państwa...............................................................................................  6.1.  Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa .....................................  6.2.  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa  ......................................  7.   Inne podmioty postępowania ....................................................................  7.1.  Interwenient uboczny ..........................................................................  7.2.  Współuczestnik ..................................................................................  7.3.  Interwenient główny ..........................................................................  7.4.  Pozostałe podmioty............................................................................  8.   Pełnomocnik  ................................................................................................  8.1.  Uwagi ogólne .......................................................................................  8.2.  Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy  ................................  8.3.  Pełnomocnik zagraniczny.................................................................  8.4.  Osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami  strony, osoba pozostająca w stałym stosunku zlecenia,  współuczestnik, rodzice, małżonek, rodzeństwo lub  zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku  przysposobienia ..................................................................................  8.5. Pozostali pełnomocnicy procesowi ..................................................  8.6. Pełnomocnik z urzędu ........................................................................  8.7. Pełnomocnik do doręczeń  .................................................................  8.8. Doręczenie pisma pełnomocnikowi .................................................  8.9. Doręczenie pisma osobie do doręczeń .............................................  9.   Uwagi końcowe .............................................................................................  82 87 94 99 100 105 105 106 106 110 111 114 116 123 126 129 130 135 137 138 140 142 143 146 146 150 153 154 157 158 159 160 178 182 I Spis treści Rozdział IV. Miejsce doręczenia   ............................................................................  1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  2.   Pierwszeństwo miejsca doręczenia  ..........................................................  3.   Mieszkanie ....................................................................................................  4.   Siedziba  .........................................................................................................  5.   Miejsce doręczenia przedsiębiorcy ............................................................  6.   Miejsce pracy ................................................................................................  7.   Miejsce pobytu .............................................................................................  8.   Skrytka pocztowa  ........................................................................................  9.   Miejsce doręczenia dla pełnomocnika .....................................................  Rozdział V. Sposób doręczenia   ..............................................................................  1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  2.   Doręczenie bezpośrednie a doręczenie zastępcze ..................................  3.   Doręczenie zastępcze na podstawie art. 139 § 1 KPC  ...........................  3.1.  Zagadnienia podstawowe ..................................................................  3.2.  Miejsce pozostawienia przesyłki .....................................................  3.3.  Zawiadomienie o przesyłce ...............................................................  3.4.  Pozostałe działania przy doręczeniu pisma na podstawie  art. 139 § 1 KPC ..................................................................................  3.5.  Skutek doręczenia ...............................................................................  3.6.  Doręczenie na podstawie art. 139 § 1 KPC dla innych  podmiotów poza osobami fizycznymi ............................................  4.   Pozostałe przypadki doręczenia zastępczego ..........................................  4.1.  Domownik ...........................................................................................  4.1.1. Niezastanie adresata ..................................................................  4.1.2. Miejsce doręczenia pisma domownikowi .............................  4.1.3. Pojęcie dorosłości domownika ................................................  4.1.4. Pozostałe wymogi w zakresie doręczenia pisma  domownikowi .................................................................................  4.2.  Dozorca domu, administracja domu, sołtys ..................................  4.3.  Osoba upoważniona do odbioru pism ............................................  5.   Doręczenie poprzez ogłoszenie .................................................................  6.   Odmowa przyjęcia przesyłki ......................................................................  7.   Doręczenie poprzez pozostawienie pisma w aktach sprawy  ...............  7.1.  Doręczenie na podstawie art. 136 KPC  ...........................................  7.2.  Pozostawienie pisma w aktach sprawy na podstawie art. 62612  § 3 KPC .................................................................................................  7.3.  Pozostawienie pisma w aktach sprawy na podstawie art. 139  § 3 KPC  ................................................................................................  184 184 185 190 199 203 209 212 215 216 219 219 222 233 233 244 246 251 255 259 263 264 265 266 268 275 277 279 282 284 288 289 297 299 II Spis treści 7.3.1. Osoby prawne, organizacje ......................................................  7.3.2. Osoby fizyczne ...........................................................................  8.   Szczególne sposoby doręczenia ..................................................................  8.1.  Doręczenie wezwania w sposób najbardziej celowy .....................  8.2.  Doręczenie drogą elektroniczną ......................................................  9.   Doręczenie pisma w związku z rozporządzeniami UE Nr 805/2004  i Nr 1896/2006 ..............................................................................................  9.1.  Uwagi ogólne .......................................................................................  9.1.1. Doręczenie przy uwzględnieniu rozporządzenia 805/2004  w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego  dla roszczeń bezspornych  ............................................................  9.1.2. Doręczenie przy uwzględnieniu rozporządzenia  Nr 1896/2006 ustanawiającego postępowanie w sprawie  europejskiego nakazu zapłaty ......................................................  10.  Pora doręczenia  ...........................................................................................  11.  Domniemanie doręczenia  ..........................................................................  Rozdział VI. Osoby doręczające   ............................................................................  1.   Uwagi ogólne ...............................................................................................  2.   Operator pocztowy ......................................................................................  3.   Pracownik ......................................................................................................  4.   Komornik ......................................................................................................  5.   Sądowa służba doręczeniowa .....................................................................  6.   Osoby pośredniczące w doręczeniu pisma ..............................................  6.1. Doręczenie dla żołnierza ....................................................................  6.2. Doręczenie dla Policjanta ..................................................................  6.3. Doręczenie dla pracownika Służby Więziennej .............................  6.4. Doręczenie dla osoby pozbawionej wolności .................................  7.   Doręczenie dla świadka koronnego ..........................................................  Rozdział VII. Potwierdzenie odbioru   ..................................................................  1.   Uwagi wstępne ..............................................................................................  2.   Dokument potwierdzenia odbioru ...........................................................  3.   Treść dokumentu potwierdzenia odbioru ...............................................  3.1. Potwierdzenie odbioru........................................................................  4.   Treść dokumentu potwierdzenia doręczenia ..........................................  5.   Znaczenie dokumentu potwierdzenia odbioru  ......................................  6.   Niepełny dokument potwierdzenia odbioru (doręczenia) ....................  7.   Potwierdzenie elektroniczne ......................................................................  299 305 310 311 312 315 315 316 320 323 325 342 342 344 345 347 348 352 352 353 353 354 356 358 358 360 365 366 371 377 380 385 III Spis treści Rozdział VIII. Data doręczenia   .............................................................................  1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  2.   Data odbioru .................................................................................................  2.1.  Data doręczenia ..................................................................................  2.2.  Data doręczenia oznaczona przez sąd  ............................................  Rozdział IX. Kurator dla osoby, której miejsce pobytu nie jest znane   .........  1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  2.   Podstawy ustanowienia kuratora ..............................................................  2.1.  Brak podstaw do doręczenia pisma w inny sposób  przewidziany przepisami KPC .........................................................  2.2.  Nieznajomość miejsca pobytu ..........................................................  2.3.  Konieczność doręczenia stronie odpisu pozwu lub innego  pisma procesowego.............................................................................  2.4.  Wniosek o ustanowienie kuratora ...................................................  2.5.  Uprawdopodobnienie okoliczności nieznajomości miejsca  pobytu strony ......................................................................................  3.   Ustanowienie kuratora ................................................................................  4.   Zakres uprawnień i obowiązków kuratora ..............................................  5.   Doręczenie pisma kuratorowi  ...................................................................  6.   Ustanie kurateli ............................................................................................  7.   Kurator dla osoby prawnej .........................................................................  Rozdział X. Doręczenie bezpośrednie    .................................................................  1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  2.   Zakres czynności doręczenia bezpośredniego  .......................................  2.1.  Zakres przedmiotowy ........................................................................  2.2.  Zakres podmiotowy ...........................................................................  3.   Sposób doręczenia ........................................................................................  4.   Niedoręczenie pisma ....................................................................................  Wnioski końcowe  .......................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  392 392 394 395 399 401 401 402 402 403 406 410 411 416 420 422 425 428 433 433 434 434 439 443 447 451 463 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Doręczenia w postępowaniu cywilnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: