Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01450 019173 17771763 na godz. na dobę w sumie
Dotacje oświatowe po zmianach - ebook/pdf
Dotacje oświatowe po zmianach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374409582 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2017 r. należy stosować nowe zasady udzielania dotacji! W publikacji m.in. omówiono:

- zmiany w zakresie udzielenia dotacji od 1 stycznia 2017 r. – co należy uwzględnić, ustalając kwotę dotacji,

- nowe definicje „podstawowej kwoty dotacji”, „najbliższej gminy”, „statystycznej liczby uczniów”,

- zasady weryfikacji kwoty dotacji w razie zmiany podstawy dotacji,

- obowiązek podjęcia przez organ dotujący uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji,

- praktyczne wzory z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. W opracowaniu przedstawiono podstawy prawne udzielania, wykorzystania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2017 r


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Agata Piszkodotacjew oświacieREKOMENDUJEoświataNowe zasady przyznawania dotacji od 1 stycznia 2017 r.po zmianach Agata Piszkodotacjew oświacieREKOMENDUJENowe zasady przyznawania dotacji od 1 stycznia 2017 r.po zmianach Grupa INFOR PLPrezes ZarząduRyszard PieńkowskiDyrektor Centrum WydawniczegoMarzena NikielZespół redakcyjny:Magda Grotkiewicz – redaktor merytorycznyElżbieta Marszalik – sekretarz redakcjiMirosława Jasińska-Nowacka – korektaAnna Stefańska – redaktor graficznyDruk: Mazowieckie Centrum Poligrafii© Copyright by INFOR PL S.A.Warszawa 2016INFOR PL S.A.01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72www.infor.plBiuro Opiekunów Klienta01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72tel. 22 761 30 30infolinia: 801 626 666e-mail: bok@infor.plwww.sklep.infor.plPublikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.ISBN 978-83-7440-958-2Autor:Agata Piszko 3Spis treściWstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 . Zakładanie szkół i placówek publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 . Zakładanie szkół i placówek niepublicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 . Pojęcia najbliższej gminy, najbliższego powiatu oraz najbliższego województwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 . Podstawowa kwota dotacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli ........................... 28 4.2. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny ...................... 31 4.3. Podstawowa kwota dotacji dla szkół danego typu i rodzaju ............. 32 4.4. Podstawowa kwota dotacji dla placówek danego rodzaju ............... 34 4.5. Podstawowa kwota dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat ........................................................ 35 4.6. Podstawowa kwota dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego ................................................. 365 . Statystyczna liczba uczniów . Aktualizacja statystycznej liczby uczniów i podstawowej kwoty dotacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 . Ustalenie dotacji obliczanej według części oświatowej subwencji ogólnej . Wyrównanie kwoty dotacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 . Publikacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów . . 418 . Pojęcie wydatków bieżących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 . Szkoły i placówki publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 9.1. Przedszkola publiczne ........................................... 43 9.1.1. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wydatkach bieżących przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej .............................................. 47 9.2. Publiczne przedszkola specjalne .................................. 48 9.3. Publiczne inne formy wychowania przedszkolnego .................. 49 9.4. Wczesne wspomaganie rozwoju ................................... 49 9.5. Publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny ................................................... 51 9.6. Szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział przedszkolny ................................................... 52 9.7. Szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki ......................................................... 52 9.8. Publiczne placówki ............................................. 55 9.9. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze ............................... 56 9.10. Szkoły, w których zorganizowano internat .......................... 57 9.11. Szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki ............................................ 58 9.12. Inne placówki publiczne ......................................... 5810 . Refundacja kwoty dotacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5811 . Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 11.1. Przedszkola niepubliczne, niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły niepubliczne, o których mowa w art. 90 ust. 1b, 1ba i 1c ustawy o systemie oświaty ................. 60 11.2. Niepubliczne przedszkola ........................................ 68 Dotacje oświatowe 4 11.3. Niepubliczne przedszkola specjalne ............................... 73 11.4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego ............... 73 11.5. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny ................................................... 74 11.6. Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział przedszkolny ............................................ 75 11.7. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki ...... 75 11.8. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki ......... 79 11.9. Placówki niepubliczne .......................................... 80 11.10. Niepubliczne szkoły, w których zorganizowano internat ............. 81 11.11. Wczesne wspomaganie rozwoju ucznia ........................... 81 11.12. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze ............................. 82 11.13. Inne szkoły i placówki niepubliczne .............................. 83 11.14. Ustalenie dotacji na wyższym poziomie ........................... 8312 . Kwalifikacyjne kursy zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8413 . Refundacja kosztów dotacji niepublicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej oraz niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8514 . Przekazywanie i wydatkowanie dotacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8915 . Tryb udzielania dotacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9416 . Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji . . . . . . . . . . . . . . . 10017 . Konsekwencje nieprawidłowości w przyznaniu i wydatkowaniu dotacji . . . 10218 . Wzory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Wzór 1. Uchwała w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania oraz prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji .............. 106Wzór 2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie publicznego przedszkola/publicznej szkoły/publicznej placówki ................ 116Wzór 3. Wydanie zezwolenia na utworzenie publicznego przedszkola/ szkoły/placówki przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego ......................... 118Wzór 4. Odmowa wydania zezwolenia na utworzenie publicznego przedszkola/szkoły/placówki przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego ..................... 121Wzór 5. Cofnięcie zezwolenia na utworzenie publicznego przedszkola/ szkoły/placówki przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego ..................... 123Wzór 6. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek ................................... 125Wzór 7. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych .............................................. 127Wzór 8. Odmowa wpisu do ewidencji przedszkola niepublicznego/szkoły niepublicznej/placówki niepublicznej .......................... 128Wzór 9. Wykreślenie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych ... 131 5Spis treściWzór 10. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w wyższym wymiarze niż określona w art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty .......... 133Wzór 11. Wniosek o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ............................................. 134Wzór 12. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ................. 135Wzór 13. Protokół kontroli przeprowadzonej w niepublicznym przedszkolu ............................................... 138Wzór 14. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli ..................... 140 Dotacje oświatowe 6Wykaz skrótówKonstytucja Rzeczy pospolitej Pol-skiejustawa z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn.zm.)Kodeks postępowania administra-cyjnegoustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj-nego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)Kodeks cywilnyustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn.zm.)ustawa o zmianie ustawy o syste-mie oświaty z 13 czerwca 2013 r.ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 827 z późn.zm.)ustawa o zmianie ustawy o syste-mie oświaty z 23 czerwca 2016 r.ustawa z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010)ustawa o systemie oświatyustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943)ustawa o statystyce publicznejustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1068)ustawa o dochodach JSTustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późn.zm.)ustawa o finansach publicznychustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870)ustawa o działalności pożytku publicznegoustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817)ustawa o samorządzie gminnymustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.)ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznychustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-nych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn.zm.)ustawa o ochronie danych osobo-wychustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)Ordynacja podatkowaustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn.zm.)rozporządzenie w sprawie zezwo-lenia na założenie szkołyrozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz.U. Nr 46, poz. 438 z późn.zm.)rozporządzenie w sprawie szcze-gółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajo-wego rejestru urzędowego po-działu terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków or-ganów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorial-negorozporządzenie Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 157, poz. 1031 z późn.zm.) 7Wykaz skrótówrozporządzenie w sprawie statu-tów publicznego przedszkola oraz publicznych szkółrozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz pub-licznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn.zm.)rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkachrozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno--pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placów-kach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532)rozporządzenie w sprawie warun-ków i sposobu organizowania za-jęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledze-niem umysłowym w stopniu głę-bokimrozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno--wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysło-wym w stopniu głębokim (Dz.U. z 2013 r. poz. 529)rozporządzenie w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w spra-wie „Zasad techniki prawodawczej” (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 283) 9WstępDotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego są formą wspar-cia skierowanego do jednostek spoza sektora finansów publicznych. Wsparcie to jest uosobieniem konstytucyjnej zasady gwarantującej podmiotom prywat-nym zakładanie i prowadzenie szkół i placówek oświatowych. Uczęszczanie dzieci do szkół prowadzonych przez podmioty prywatne jest formą realizacji obowiązku szkolnego, traktowaną na równi ze spełnianiem obowiązku szkolne-go w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotowanie szkół i placówek prowadzonych przez podmioty prywatne jest obligatoryjne, a osoba prowadząca posiada roszczenie o udzielenie dotacji. Z drugiej strony, transfer środków publicznych z budżetu jednostki sektora fi-nansów publicznych do sektora prywatnego nie pozbawia tych środków waloru środków publicznych. Z tego względu przekazanie, wydatkowanie i rozliczenie dotacji podlega reżimowi określonemu w odpowiednich przepisach prawa. Wydatkowanie niezgodne z regułami określonymi w przepisach wiąże się z sankcjami prawnymi. Z uwagi na różnorodność zagadnień i sytuacji faktycz-nych problematyka przyznania, wydatkowania i rozliczenia dotacji pociąga za sobą wiele pytań i wątpliwości. W opracowaniu poruszono najbardziej istotne zagadnienia. Jest to jednocześnie próbą odpowiedzi na bieżące problemy in-terpretacyjne. Przesądza o bardzo praktycznym charakterze publikacji, która skierowana jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego – w szczególności skarbników, osób kierujących wydziałami edukacji, a także osób prowadzących oraz dyrektorów szkół i placówek publicznych i niepublicznych. Dodatkowym atutem jest uwzględnienie nowych uregulowań, które wcho-dzą w życie 1 stycznia 2017 r., a zostały wprowadzone ustawą z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta w swoim założeniu miała na celu doprecyzowanie i uporząd-kowanie przepisów regulujących obszar dotacji oświatowych. Organy dotujące powinny więc uwzględnić wprowadzone przepisy i dostosować się do nowych wymogów. Ze względów technicznych systematyka opracowania będzie uwzględniała w poszczególnych rozdziałach rozwiązania przyjęte zarówno dla szkół i placó-wek publicznych, jak i niepublicznych, z wyszczególnieniem występujących różnic. Wyjątek stanowić będą rozdziały określające sposób zakładania szkół i placówek. Dotacje oświatowe 101. Zakładanie szkół i placówek publicznychPubliczna szkoła i placówka może być prowadzona nie tylko przez jed-nostkę samorządu terytorialnego czy też organ administracji rządowej (np. ministra ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego ds. środowiska). Osobami prowadzącymi szkołę lub placówkę publiczną mogą być również osoba fizyczna lub osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego. Gwarancję ustawową zawiera w tej materii zapis art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Założenie publicznej szkoły lub placówki wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół i placówek publicznych danego typu. Wydanie zezwolenia może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. W przypadku szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie ar-tystyczne, założenie szkoły wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Natomiast w przypadku szkół arty-stycznych, realizujących także kształcenie ogólne, założenie wymaga zezwole-nia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.Procedura zakładania szkół i placówek publicznych opisana jest w treści art. 58 ust. 4 ustawy o systemie oświaty oraz w przepisach rozporządzenia w sprawie ze-zwolenia na założenie szkoły. W celu założenia szkoły lub placówki publicznej osoba zamierzająca prowadzić publiczną szkołę lub placówkę musi złożyć wnio-sek o udzielenie zezwolenia na jej prowadzenie. Wniosek należy złożyć do tej jednostki samorządu terytorialnego, która jest właściwa do prowadzenia danego typu szkoły lub placówki. O fakcie tym przesądzają zapisy art. 5 ust. 5 i 5a ustawy o systemie oświaty. I tak zakładanie i prowadzenie publicznych:■■przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi,■■przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego,■■szkół podstawowych i gimnazjów – w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach popraw-czych i schroniskach dla nieletnich – należy do zadań własnych gmin.Z kolei zakładanie i prowadzenie publicznych:■■szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych,■■szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi,■■szkół sportowych i mistrzostwa sportowego,■■placówek oświatowo-wychowawczych, w tym szkolnych schronisk młodzie-żowych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzy-stanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,■■placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiają- 111. Zakładanie szkół i placówek publicznychcych uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodo-wych,■■placówek artystycznych (ognisk artystycznych) umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,■■poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, udzielających dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psy-chologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,■■młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjal-nych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających sto-sowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysło-wo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiąz-kowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,■■placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobiera-nia nauki poza miejscem stałego zamieszkania– należy do zadań własnych powiatu.Wniosek o założenie publicznej szkoły lub placówki należy więc skierować do gminy lub powiatu – w zależności od tego, która jednostka samorządu te-rytorialnego jest właściwa do prowadzenia szkoły lub placówki danego typu. Osoba zamierzająca założyć publiczną szkołę lub placówkę oprócz wniosku składa ponadto:■■projekt aktu założycielskiego,■■projekt statutu,■■aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania,■■opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sa-nitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym mieścić się będzie szkoła lub placówka publiczna, i najbliższym jego otoczeniu,■■wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, wraz z informacją o ich kwalifikacjach,■■zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki pub-licznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych. Wniosek składa się w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może Dotacje oświatowe 12ulec przedłużeniu – ale tylko za zgodą jednostki samorządu terytorialnego albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w przypadku, gdy wniosek dotyczy szkoły artystycznej.Niezbędne elementy, które musi zawierać wniosek, określa zapis § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zezwolenia na założenie szkoły. Wniosek o udziele-nie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej zawiera:■■oznaczenie założyciela szkoły lub placówki publicznej i jego siedziby, a w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną – miejsca zamieszkania,■■w przypadku osoby prawnej – wskazanie organu uprawnionego do prowa-dzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej,■■określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy) oraz:– w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zawodu lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,– w przypadku szkoły specjalnej – rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę,■■wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki publicznej, wraz z in-formacją o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydak-tyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.Zezwolenie na założenie szkoły wydaje właściwy organ jednostki samo-rządu terytorialnego. W przypadku szkół prowadzonych przez gminę jest to wójt (burmistrz, prezydent miasta), a w przypadku szkół prowadzonych przez powiat – właściwy starosta. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej jest udzielane, jeżeli:■■statut lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem przewiduje prowadzenie przez nią działal-ności oświatowej,■■projekt aktu założycielskiego i projekt statutu szkoły lub placówki publicz-nej są zgodne z przepisami ustawy o systemie oświaty i aktów prawnych wydanych na jej podstawie,■■warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły lub placówki publicznej w po-moce dydaktyczne i sprzęt zapewniają realizację statutowych zadań szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,■■nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej danego typu lub rodzaju,■■utworzenie szkoły w miejscowości wskazanej przez założyciela stanowi korzystne uzupełnienie sieci szkół w tej miejscowości, gminie, powiecie, województwie lub regionie,■■w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – proponowany zawód lub zawody są zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodo-wego, określoną w odrębnych przepisach. 131. Zakładanie szkół i placówek publicznychZezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej jest decyzją admi-nistracyjną. Oprócz elementów obowiązkowych decyzji, określonych w art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego, takich jak:■■oznaczenie organu administracji publicznej,■■data wydania,■■oznaczenie strony lub stron,■■powołanie podstawy prawnej,■■rozstrzygnięcie,■■uzasadnienie faktyczne i prawne,■■pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,■■podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego oso-by upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektro-niczny,zezwolenie określa założyciela i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, typ szkoły lub rodzaj placówki, jej nazwę, adres i termin rozpoczęcia działalności oraz:■■w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – obwód szkolny, jeżeli zało-życiel wystąpił z wnioskiem o ustalenie obwodu,■■w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zawód lub zawody, w jakich kształci szkoła,■■w przypadku szkoły specjalnej – rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę.Zezwolenie na założenie publicznej szkoły lub placówki wydawane jest na czas nieokreślony. W przypadku gdy wniosek lub załączona dokumentacja nie spełniają wyżej określonych wymagań – właściwy organ wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki. Jednostka samorządu terytorialnego prowadzi rejestr wydanych zezwoleń. Zezwolenie na założenie publicznej szkoły lub placówki może zostać cofnię-te. Cofnięcie zezwolenia może być obligatoryjne bądź fakultatywne. Okolicz-ności cofnięcia zezwolenia określone zostały w § 7 rozporządzenia w sprawie zezwolenia na założenie szkoły. Obligatoryjnie organ jednostki samorządu terytorialnego cofa zezwolenie w przypadku:■■wykreślenia osoby prawnej będącej założycielem z Krajowego Rejestru Są-dowego,■■wykreślenia postanowień przewidujących prowadzenie działalności oświato-wej ze statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowa-nia osoby prawnej będącej założycielem,■■prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego działalności oświatowej oso-bie fizycznej lub osobie prawnej będącej założycielem. Dotacje oświatowe 14Organ jednostki samorządu terytorialnego może cofnąć zezwolenie w przy-padku:■■nierozpoczęcia działalności przez szkołę lub placówkę publiczną w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu określonego w zezwoleniu,■■przerwania działalności szkoły lub placówki publicznej na okres dłuższy niż dwa miesiące, niewynikający z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego,■■określonym w art. 34 ust. 3 ustawy o systemie oświaty – tj. niewykonania polecenia wydanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w sy-tuacji prowadzenia przez szkołę lub placówkę działalności z naruszeniem przepisów ustawy bądź w przypadku niewykonania polecenia opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wycho-wania wydanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w sytuacji stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania,■■zmiany lub wprowadzenia nowego zawodu w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, z naruszeniem art. 39 ust. 5 ustawy o systemie oświaty – tj. bez zasięgnięcia opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgod-ności z potrzebami rynku pracy.Cofnięcie zezwolenia następuje – podobnie jak wydanie zezwolenia oraz odmowa jego wydania – w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie cofnięcia. 2. Zakładanie szkół i placówek niepublicznychOsoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu tery-torialnego mogą również zakładać i prowadzić szkoły i placówki niepubliczne. Wykluczone jest prowadzenie szkół i placówek niepublicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Stanowi o tym wprost zapis art. 5 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Założenie i prowadzenie szkół i placówek niepublicznych następuje na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty. Analogicznie jak w przypadku zakładania i prowadzenia publicznych szkół i placówek oświato-wych, założenie następuje po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół i placówek oświatowych danego typu. Wpisu do ewidencji, stosownie do art. 5e ustawy o systemie oświaty, dokonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. W celu uzyskania wpisu do ewidencji osoba zamierzająca prowadzić szkołę lub placówkę niepubliczną musi złożyć zgłoszenie do ewidencji. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:1. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby.2. Określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty roz-poczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 152. Zakładanie szkół i placówek niepublicznychzawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy.3. Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o wa-runkach lokalowych zapewniających:a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,b) realizację innych zadań statutowych,c) możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicz-nych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowe-go (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.4 . Statut szkoły lub placówki.5 . Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, prze-widzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.6 . Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w:a) art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty – w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, a także szkoły ponadgimnazjalnej, której z dniem rozpoczę-cia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,b) art. 7 ust. 4 ustawy o systemie oświaty – w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gim-nazjum.7 . Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzę-dowego podmiotów gospodarki narodowej.Zgodnie z art. 8 ustawy o systemie oświaty, szkoła podstawowa i gimna-zjum może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Wymóg ten nie dotyczy szkół ponadgimnazjalnych. Jed-nakże niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej. Znajduje to później swoje przełożenie w wysokości otrzy-mywanej dotacji. Dlatego warto zwrócić uwagę na treść art. 82 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym szkoła podstawowa i gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej – mogą zostać wpisane do ewiden-cji, jeżeli osoba zgłaszająca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgod-nie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, ministrem właściwym jest minister do spraw Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dotacje oświatowe po zmianach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: