Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00336 005158 19015385 na godz. na dobę w sumie
Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień - książka
Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2711-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> drupal
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Stwórz stronę WWW z Drupalem - zrealizuj dowolny pomysł!

Rozwijany od 2001 roku Drupal jest jednym z najlepszych dostępnych obecnie systemów zarządzania treścią. Kolejne wersje tego CMS-a zjednywały sobie rzesze nowych entuzjastów, a ostatnia z nich zasługuje na wyjątkową uwagę wszystkich - początkujących i zaawansowanych - twórców stron WWW. Drupal 7 odznacza się ogromną elastycznością, a ponadto oferuje swoim użytkownikom ponad 1500 modułów, pozwalających niezwykle precyzyjnie zaprojektować platformę zarządzania treścią i stworzyć mechanizmy sprawnego zarządzania serwisem.

Książka 'Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień' pozwoli Ci zapoznać się z tym systemem, oswoić z jego założeniami i możliwościami oraz efektywnie wykorzystać jego potencjał do własnych celów. Jej autor poprowadzi Cię od zupełnych podstaw, przez proces przygotowań i instalacji systemu, po kwestie poświęcone budowaniu strony dla klienta bądź dla siebie. Ponadto skupi się na zagadnieniach dotyczących rozmaitych uprawnień użytkowników witryny, przenoszenia jej do internetu i dalszej rozbudowy serwisu. Jeśli interesuje Cię pełne spektrum możliwości Drupala 7 i chcesz zastosować je w praktyce, nie mogłeś trafić lepiej!

Drupal 7 - Twoja przepustka do internetu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Autor: Krzysztof Palikowski ISBN: 978-83-246-2711-0 Format: 158×235, stron: 192 Stwórz stronę WWW z Drupalem – zrealizuj dowolny pomysł! • Przygotowania i instalacja, czyli jak zacząć pracę z Drupalem na własnym komputerze. • Projekt i budowa strony, czyli jak zadbać o strukturę i prezentację treści. • Przenosiny do internetu, czyli jak uniknąć szkolnych błędów i głupich pomyłek. Rozwijany od 2001 roku Drupal jest jednym z najlepszych dostępnych obecnie systemów zarządzania treścią. Kolejne wersje tego CMS-a zjednywały sobie rzesze nowych entuzjastów, a ostatnia z nich zasługuje na wyjątkową uwagę wszystkich – początkujących i zaawansowanych – twórców stron WWW. Drupal 7 odznacza się ogromną elastycznością, a ponadto oferuje swoim użytkownikom ponad 1500 modułów, pozwalających niezwykle precyzyjnie zaprojektować platformę zarządzania treścią i stworzyć mechanizmy sprawnego zarządzania serwisem. Książka „Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień” pozwoli Ci zapoznać się z tym systemem, oswoić z jego założeniami i możliwościami oraz efektywnie wykorzystać jego potencjał do własnych celów. Jej autor poprowadzi Cię od zupełnych podstaw, przez proces przygotowań i instalacji systemu, po kwestie poświęcone budowaniu strony dla klienta bądź dla siebie. Ponadto skupi się na zagadnieniach dotyczących rozmaitych uprawnień użytkowników witryny, przenoszenia jej do internetu i dalszej rozbudowy serwisu. Jeśli interesuje Cię pełne spektrum możliwości Drupala 7 i chcesz zastosować je w praktyce, nie mogłeś trafić lepiej! • Drupal i inne systemy zarządzania treścią • Przygotowania do instalacji systemu • Instalacja i pierwsze kroki • Struktura i prezentacja treści • Uprawnienia i administracja • Przenosiny gotowej strony WWW do internetu • Utrzymanie i rozbudowa serwisu Drupal 7 – Twoja przepustka do internetu! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział • Skorowidz Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treĈci Wstöp ................................................................................................................. 9 Rozdziaä 1. Drupal i inne systemy zarzñdzania treĈciñ ........................................ 11 Co to jest CMS? ............................................................................................................. 11 Jaki CMS wybraü? .......................................................................................................... 12 Budowa CMS ................................................................................................................. 12 Jakie są charakterystyczne cechy CMS? ......................................................................... 13 Czy potrzebujĊ CMS? ..................................................................................................... 14 Dlaczego Drupal? ........................................................................................................... 14 Skąd czerpaü informacje o Drupalu? .............................................................................. 14 Podsumowanie ................................................................................................................ 15 Rozdziaä 2. Przygotowania ................................................................................ 17 Nasz projekt .................................................................................................................... 17 Nazewnictwo Ğrodowisk ................................................................................................. 18 ĝrodowisko lokalne ........................................................................................................ 18 Pobieranie i instalacja XAMPP ................................................................................ 18 Zarządzanie XAMPP ................................................................................................ 19 Poprawki konfiguracji XAMPP ................................................................................ 21 Konfiguracja katalogu ze stroną ............................................................................... 21 NarzĊdzia na komputerze lokalnym ............................................................................... 21 Edytor kodu i plików tekstowych ............................................................................. 21 Firefox i wtyczki ...................................................................................................... 22 ĝrodowisko produkcyjne ................................................................................................ 22 Hosting dla Drupala 7 ............................................................................................... 22 Domena i katalog z plikami na serwerze .................................................................. 23 Konfiguracja katalogu ze stroną ............................................................................... 25 Rozdziaä 3. Instalacja i pierwsze kroki .............................................................. 27 Pobranie wáaĞciwych plików .......................................................................................... 27 Praca z instalatorem ........................................................................................................ 28 Konfiguracja bazy danych ........................................................................................ 30 DokoĔczenie instalacji ............................................................................................. 31 ZainstalowaliĞmy Drupala i...? ....................................................................................... 32 Co widaü na uruchomionej stronie? ......................................................................... 32 Pierwszy artykuá ....................................................................................................... 34 Pierwsza strona ......................................................................................................... 40 6 Drupal 7 w praktyce WiĊcej rodzajów zawartoĞci ..................................................................................... 43 Wáączamy pierwszy nowy moduá ............................................................................. 43 Poznajemy i konfigurujemy forum ........................................................................... 44 Podsumowanie ................................................................................................................ 47 Rozdziaä 4. Budowa strony ............................................................................... 49 Zanim zaczniemy administrowaü ................................................................................... 49 Spotkanie z klientem i gáówne wymagania .............................................................. 49 Diabeá tkwi w szczegóáach ....................................................................................... 50 Dobre praktyki administratora .................................................................................. 51 Jak dostosowaü system Drupal do naszych potrzeb? ...................................................... 52 Idea maáych moduáów .............................................................................................. 52 Skąd pobieraü moduáy? ............................................................................................ 53 Zasada: „Nie bĊdziesz zmieniaá kodu rdzenia Drupala” ........................................... 53 A co z wyglądem? .................................................................................................... 54 Moduáy dla administratora .............................................................................................. 54 Devel ........................................................................................................................ 54 Demonstration site .................................................................................................... 55 Localization client i Localization update .................................................................. 56 Features .................................................................................................................... 56 Module Filter ............................................................................................................ 57 Wybieramy moduáy do realizacji wymagaĔ klienta ........................................................ 57 Views ....................................................................................................................... 58 Token ....................................................................................................................... 58 Display suite, Context, Panels .................................................................................. 59 Date, Link ................................................................................................................. 61 IMCE ........................................................................................................................ 61 WYSIWYG .............................................................................................................. 62 Inne moduáy ............................................................................................................. 62 Jak instalujemy moduáy? ................................................................................................ 62 Instalacja za pomocą moduáu Update manager ........................................................ 62 Problemy z instalowaniem duĪych moduáów ........................................................... 64 Instalacja rĊczna ....................................................................................................... 65 Wáączanie moduáów ................................................................................................. 65 Konfigurujemy strony statyczne ..................................................................................... 66 Nowe pole — Minigaleria ........................................................................................ 67 Poprawka etykiety pola Title .................................................................................... 69 Pierwsza strona z minigalerią ................................................................................... 70 Poprawki w ustawieniach wyĞwietlania pola ........................................................... 71 WyĞwietlanie zdjĊü moduáem Colorbox ................................................................... 72 Poprawki w CSS ....................................................................................................... 73 Skórka potomna ....................................................................................................... 76 Wáasny moduá .......................................................................................................... 79 Strona z formularzem kontaktowym ........................................................................ 80 Tworzymy rodzaj zawartoĞci Inicjatywa ........................................................................ 81 Nowe moduáy ........................................................................................................... 83 Nowy rodzaj zawartoĞci ........................................................................................... 83 Nowe sáowniki kategorii .......................................................................................... 84 Nowe pola ................................................................................................................ 85 Gotowe ..................................................................................................................... 87 Rozmieszczenie pól na formularzu dodawania zawartoĞci ....................................... 90 Tryby wyĞwietlania zawartoĞci ................................................................................ 92 Zmiana szablonu wyĞwietlania zawartoĞci ............................................................... 94 Spis treĈci 7 Moduá Display suite ................................................................................................. 95 Kilka pierwszych inicjatyw ...................................................................................... 98 Budujemy widok Katalog inicjatyw ............................................................................... 99 Wáączamy moduá Views .......................................................................................... 99 Tworzenie widoku .................................................................................................... 99 Pierwsze spotkanie z interfejsem Views ................................................................. 101 Formaty wyĞwietlania ............................................................................................ 101 Pierwsze poprawki formatu Strona ......................................................................... 102 Filtry i ich udostĊpnianie ........................................................................................ 105 Nagáówek i stopka .................................................................................................. 106 Blok z ostatnimi inicjatywami ................................................................................ 107 Widok Moje inicjatywy ................................................................................................ 110 Duplikujemy widok ................................................................................................ 110 Filtr kontekstowy ................................................................................................... 110 Konfigurujemy wiadomoĞci ......................................................................................... 111 Instalujemy edytor WYSIWYG ............................................................................. 111 Obrazki doáączone do wpisów ................................................................................ 114 Obrazki w polu TreĞü ............................................................................................. 116 Alternatywa dla WYSIWYG .................................................................................. 120 Dodanie do Artykuáu pola Minigaleria ................................................................... 121 Podsumowanie .............................................................................................................. 122 Rozdziaä 5. Uprawnienia ................................................................................. 123 Konta i uprawnienia testowe ........................................................................................ 123 Konta testowe ......................................................................................................... 123 Rangi ...................................................................................................................... 124 Uprawnienia ........................................................................................................... 126 Ustawienia rejestracji nowych uĪytkowników ....................................................... 129 Moderowanie Artykuáów .............................................................................................. 129 Konfiguracja Artykuáów ......................................................................................... 130 Powiadomienia e-mailowe ..................................................................................... 130 Widok artykuáów do moderacji .............................................................................. 132 Podsumowanie .............................................................................................................. 133 Rozdziaä 6. Przenosiny do internetu ................................................................ 135 Przygotowania .............................................................................................................. 135 Eksport bazy danych z uĪyciem phpMyAdmin ...................................................... 136 Eksport z uĪyciem mysqldump.exe ........................................................................ 136 Pierwsze przenosiny ..................................................................................................... 137 Tworzenie bazy danych na serwerze ...................................................................... 137 Wysyáamy pliki przez FTP ..................................................................................... 138 Wysyáamy archiwum z plikami .............................................................................. 138 Rozpakowujemy archiwum z plikami .................................................................... 139 Import pliku .sql do bazy danych za pomocą wiersza poleceĔ ............................... 139 Import pliku .sql do bazy danych za pomocą phpMyAdmin .................................. 140 Pomoc administratorów konta ................................................................................ 140 Poprawka konfiguracji w pliku settings.php ........................................................... 140 Tryb przerwy technicznej ....................................................................................... 141 Pliki publiczne i tymczasowe ................................................................................. 142 Pliki prywatne ........................................................................................................ 143 Dlaczego nie dziaáa? ............................................................................................... 143 CzĊste problemy po przenosinach ................................................................................ 144 Komunikat „WewnĊtrzny báąd serwera” ................................................................ 144 Komunikat „Odmowa dostĊpu SQL” ..................................................................... 144 8 Drupal 7 w praktyce Niepoprawne ĞcieĪki dostĊpu do plików ................................................................ 145 Komunikat „Call to undefined function…” ............................................................ 146 Witryna testowa ............................................................................................................ 146 Instalacja wielowitrynowa ...................................................................................... 147 Nowa baza danych ................................................................................................. 147 Nowa domena ......................................................................................................... 147 Nowy katalog w folderze sites ............................................................................... 148 Przenosimy bazy danych ........................................................................................ 149 Test ......................................................................................................................... 149 Podsumowanie .............................................................................................................. 150 Rozdziaä 7. Rozbudowa .................................................................................. 151 Konfigurujemy forum ................................................................................................... 151 Dodanie oceny „Kciuk w górĊ!” do odpowiedzi na forum ..................................... 151 Powiadomienia o odpowiedzi ................................................................................. 153 Blogi uĪytkowników .................................................................................................... 155 Uruchomienie moduáu i uprawnieĔ ........................................................................ 155 Poprawki w domyĞlnych ustawieniach ................................................................... 155 Emocje we wpisach ................................................................................................ 156 Prywatne wiadomoĞci ................................................................................................... 157 Zadania i notatki ........................................................................................................... 158 Tworzymy zawartoĞü typu notatka ......................................................................... 158 Nowe pola w notatkach .......................................................................................... 158 Blok Powiązane elementy przy inicjatywie ............................................................ 160 Tworzymy zawartoĞü typu zadanie ........................................................................ 164 Poprawiamy widok Powiązane elementy ............................................................... 166 Widok Powiązane elementy — kolejna metamorfoza ............................................ 168 Widok Zadania ....................................................................................................... 171 Skórka i nawigacja ....................................................................................................... 172 Instalacja i wáączanie skórek .................................................................................. 173 Rozmieszczenie bloków w nowej skórce ............................................................... 174 Menu ...................................................................................................................... 175 Prezentacja menu .................................................................................................... 177 Theme developer .................................................................................................... 179 WydajnoĞü .................................................................................................................... 180 Pomiar narzĊdziem ab ............................................................................................ 180 Opcje wydajnoĞci dostĊpne w Drupal 7 ................................................................. 181 Yslow, Pagespeed ................................................................................................... 181 Dodatkowe moĪliwoĞci .......................................................................................... 182 Inne wymagania klienta ................................................................................................ 183 Biuletyny ................................................................................................................ 183 Dodawanie mediów do treĞci ................................................................................. 183 Przepáywy pracy, reguáy biznesowe ....................................................................... 184 Oznaczanie treĞci flagami ...................................................................................... 184 Praca grupowa, spoáecznoĞci .................................................................................. 185 Formularze ............................................................................................................. 185 Podsumowanie .............................................................................................................. 186 Zakoþczenie ................................................................................................... 187 Skorowidz ....................................................................................................... 189 Rozdziaä 5. Uprawnienia Konta i uprawnienia testowe Konta testowe W nastĊpnych krokach poudajemy trochĊ dwie róĪne osoby — wáaĞciciela oraz uĪyt- kownika serwisu. Zgodnie z opisem uzyskanym od klienta takie bĊdą nasze dwie gáów- ne role w systemie, przynajmniej na początku. WáaĞciciel ma za zadanie dbaü o stronĊ gáówną i przydzielaü uprawnienia, natomiast zaufany uĪytkownik bĊdzie mógá w sys- temie prowadziü swój rejestr inicjatyw, a w dalszej przyszáoĞci dziennik i notatnik. Postaramy siĊ zbudowaü Ğrodowisko, w którym zleceniodawca bĊdzie mógá bez trudu testowaü taką strukturĊ, czyli dodawaü nowe konta, sprawdzaü, czy mają odpowiednie uprawnienia, czy widzą wáaĞciwe treĞci itd. Zarejestrujmy w tym celu dwa konta. Obiecaáem na początku jednego z rozdziaáów, Īe zasymulujĊ nieco rozdwojenie jaĨni, i speániam tĊ obietnicĊ — konto dla wáaĞciciela bĊdzie nazwane Krzysiek Palikowski, natomiast konto dla uĪytkownika zaufanego na- zwiemy bardzo oryginalnie — Tester. W dziale zarządzania uĪytkownikami (odnoĞnik Ludzie na pasku administracyjnym) kliknijmy Dodaj uĪytkownika. Podajemy wymagane pola, dowolny e-mail (na serwe- rze lokalnym nie ma to znaczenia) oraz hasáo. ResztĊ opcji pozostawiamy bez zmian i nowe konto zapisujemy w systemie. NastĊpnie powtarzamy tĊ czynnoĞü dla drugiego uĪytkownika. JeĞli klikniemy nazwĊ uĪytkownika, która z pewnoĞcią pojawi siĊ na powiadomieniu o powodzeniu naszego dziaáania, zostaniemy przeniesieni na indywidualną dla kaĪde- go uĪytkownika stronĊ. W zaleĪnoĞci od uruchomionych moduáów mogą na niej zna- leĨü siĊ dodatkowe karty, np. Devel (rysunek 5.1). 124 Rysunek 5.1. Strona uĪytkownika w systemie Drupal Drupal 7 w praktyce Najwygodniej jest uĪywaü osobnej (innej) przeglądarki internetowej w celu testowania strony na takim uĪytkowniku. W ten sposób w jednej przeglądarce (np. Firefox) admi- nistrujemy stroną jako admin, a w innej (np. Opera) przeglądamy serwis jako Krzysztof Palikowski lub Tester. Gdy juĪ zalogujemy siĊ na konto dowolnego testowego uĪytkownika, zauwaĪymy, Īe nie ma tam ani paska administracyjnego, ani odnoĞnika Dodaj treĞü, co oznacza, iĪ nie moĪemy utworzyü Īadnego wpisu. PoniewaĪ wpisy to równieĪ wątki na forum, nawet tam zobaczymy komunikat: „Brak uprawnieĔ do dodawania nowych wpisów na forum” (rysunek 5.2). Rysunek 5.2. Uprawnienia zwykáego uĪytkownika nie wystarczają na dodawanie treĞci do systemu Zaradzimy temu, tworząc nowe rangi i ustawiając w nich stosowne uprawnienia. Rangi Drupal posiada system uprawnieĔ bazujących na rangach. MoĪemy zaáoĪyü dowolną ich liczbĊ, jednak zazwyczaj wystarczają te gotowe, które juĪ istnieją w systemie, a ich mnoĪenie ponad potrzebĊ prowadzi do komplikacji w utrzymaniu strony. Klikając widoczną na pasku administracyjnym opcjĊ Ludzie, a nastĊpnie wybierając kartĊ Uprawnienia, zobaczymy tabelĊ zawierającą szereg przywilejów, które moĪemy przydzieliü do poszczególnych rang (rysunek 5.3). Jak widaü, w systemie zdefiniowane są trzy gáówne rangi:  UĪytkownik anonimowy,  UĪytkownik uwierzytelniony,  Administrator. Rozdziaä 5. i Uprawnienia 125 Rysunek 5.3. Przykáadowe uprawnienia do moduáu Comment Klient Īyczy sobie, aby system rejestracji uĪytkowników byá moderowany (tzn. chciaá- by zatwierdzaü konto kaĪdego uĪytkownika), moglibyĞmy wiĊc zaáoĪyü, Īe ranga UĪyt- kownik uwierzytelniony jest równoznaczna z rangą UĪytkownik zaufany, którą propono- waá klient. Bezpieczniej bĊdzie jednak utworzyü w tym celu dodatkową rangĊ, choüby na taką okolicznoĞü, gdy odbiorca zdecyduje siĊ jednak na udostĊpnienie systemu do rejestracji dla wszystkich chĊtnych. Wtedy zbyt duĪe uprawnienia rangi UĪytkownik uwierzytelniony, którą nabywa kaĪdy posiadający konto i zalogowany do serwisu, za- czną nam ciąĪyü. BĊdziemy musieli tak czy owak stworzyü nową, bardziej elitarną kastĊ uĪytkowników, przenieĞü do niej juĪ zarejestrowanych itp. Zróbmy to wiĊc od razu. Na stronie z uprawnieniami mamy tak naprawdĊ dwa miejsca z konfiguracją — Upraw- nienia i Rangi. Są one doĞü gáĊboko ukryte i w pierwszej chwili trudne do zauwaĪenia (rysunek 5.4). Rysunek 5.4. Zakamuflowane odnoĞniki do konfiguracji uprawnieĔ i rang Przechodzimy na tĊ drugą kartĊ, wprowadzamy nazwĊ nowej grupy i klikamy Dodaj rangĊ (rysunek 5.5). Rysunek 5.5. Moment tworzenia kolejnej grupy uprawnieĔ JeĞli chodzi o konto Krzysztof Palikowski, moglibyĞmy przyznaü mu rangĊ Admini- strator i rozwiązaü problem uprawnieĔ dla zleceniodawcy. Wszystko jednak zaleĪy od tego, czy bĊdzie on równieĪ zarządzaá serwisem w zakresie instalacji moduáów, kon- figuracji bloków itp. JeĞli tak, dodanie mu rangi Administrator czy wrĊcz przekazanie 126 Drupal 7 w praktyce mu loginu i hasáa do konta admin (a potem ewentualnie zmiana nazwy konta na Krzysz- tof Palikowski) jest jak najbardziej wskazane. Jednak my zaáoĪymy, Īe nasz klient bĊ- dzie chciaá sam siĊ skupiü na uĪywaniu serwisu i zarządzaniu treĞcią, dlatego utworzy- my mu rangĊ WáaĞciciel. Teraz musimy przydzieliü nowe rangi uĪytkownikom. Przechodzimy na stronĊ Ludzie i w kolumnie CzynnoĞci poszczególnych kont klikamy odnoĞnik edytuj. Na stronie pozwalającej na edycjĊ uĪytkownika zaznaczamy wáaĞci- wą rangĊ i zapisujemy zmiany. Dla konta Krzysztof Palikowski bĊdzie to ranga wáaĞci- ciel, a dla Testera ranga uĪytkownik zaufany (rysunek 5.6). Rysunek 5.6. Rangi uĪytkownika Tester Po zapisaniu zmian powinniĞmy widzieü w tabeli z kontami uĪytkowników dane o ich rangach (rysunek 5.7). Rysunek 5.7. Rangi i uĪytkownicy systemu testowego Uprawnienia Mając zaáoĪone nowe rangi, musimy jeszcze ustawiü odpowiednie uprawnienia. Zro- bimy to za pomocą znanej juĪ nam tabelki spod adresu .../admin/people/permissions. Zobaczymy na niej nowo zaáoĪone rangi w postaci kolumn. PoniewaĪ tworzymy system, który jest zamkniĊty dla przypadkowych osób, moĪemy anonimowym uĪytkownikom zabroniü dostĊpu do strony, a dla osób „tylko” zalogo- wanych (z rangą uĪytkownik uwierzytelniony) pozostawiü jedynie moĪliwoĞü ogląda- nia treĞci. Administrator powinien z definicji mieü wszystkie moĪliwe uprawnienia. PoniĪsza ta- bela prezentuje uprawnienia dla innych rang, które powinniĞmy zaznaczyü, aby speá- niü wymagania klienta (tabela 5.1). Rozdziaä 5. i Uprawnienia 127 Tabela 5.1. Uprawnienia dla rang utworzonych w systemie Moduä/Uprawnienie Comment Zarządzaj odpowiedziami i ustawieniami odpowiedzi Przeglądanie odpowiedzi Odpowiedzi do wpisu PomiĔ zatwierdzanie odpowiedzi Edycja wáasnych odpowiedzi Contact Administracja formularzami kontaktowymi i ich ustawieniami UĪywaj formularza kontaktowego dla caáej strony UĪywaj formularzy kontaktowych uĪytkowników Contextual links UĪywaj odnoĞników kontekstowych Date Wgląd w daty cykliczne Filter WyĞwietlaj format tekstu Full HTML Forum Administracja forum Menu Administracja menu oraz pozycjami w menu Node PomiĔ kontrolĊ dostĊpu do zawartoĞci Administracja zawartoĞcią Przeglądanie opublikowanej zawartoĞci Przeglądanie wáasnych nieopublikowanych zawartoĞci Przeglądanie historii zmian zawartoĞci Przywróü wersjĊ zawartoĞci Usuwanie wersji wpisów UĔytkownik anonimowy UĔytkownik uwierzytelniony UĔytkownik zaufany WäaĈciciel — — — — — — X — — — — — X — X X — X — X X X X — — — — X X X — — X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 128 Drupal 7 w praktyce Tabela 5.1. Uprawnienia dla rang utworzonych w systemie — ciąg dalszy Moduä/Uprawnienie Path Tworzenie i edycja aliasów URL Search UĪywaj wyszukiwania UĪywaj wyszukiwania zaawansowanego System Przeglądanie raportów o witrynie DostĊp do strony w trakcie przerwy technicznej Taxonomy Administracja sáownikami i terminami User Administracja uprawnieniami Administracja uĪytkownikami Przeglądanie profilów uĪytkowników Views Zarządzaj widokami UĔytkownik anonimowy UĔytkownik uwierzytelniony UĔytkownik zaufany WäaĈciciel X X — X X — — — — X — X X X X X X X X X X W tabeli pominiĊto grupĊ uprawnieĔ do korzystania z poszczególnych rodzajów za- wartoĞci, którą moĪna znaleĨü w sekcji Node. JeĞli chodzi o rangi administrator i wáa- Ğciciel, wystarczy zaznaczyü PomiĔ kontrolĊ dostĊpu do zawartoĞci i wówczas rangi te uzyskają moĪliwoĞü dodawania, usuwania i modyfikowania dowolnego wpisu w witrynie. Dla grupy uĪytkownik zaufany najczytelniej bĊdzie przedstawiü to tak jak w tabeli 5.2. Tabela 5.2. Uprawnienia do rodzajów zawartoĞci dla uĪytkowników zaufanych Nowy (Create new content) Edycja wäasnych (Edit own content) Edycja wszystkich (Edit any content) Usuwanie wäasnych (Delete own content) Usuwanie wszystkich (Delete any content) Temat na forum Artykuá Inicjatywa Prosta strona X X X — X X X — — — — — — — X — — — — — Rozdziaä 5. i Uprawnienia 129 Ustawienia rejestracji nowych uĔytkowników Aby nie dopuĞciü do takiej sytuacji, Īe uĪytkownik, o którym nic nie wiemy, zareje- struje siĊ w serwisie i uzyska zbyt szerokie uprawnienia (np. moĪliwoĞü dodawania od- powiedzi bez zatwierdzania), musimy przyjrzeü siĊ ustawieniom decydującym o tym, w jaki sposób są tworzone w systemie nowe konta. W tym celu przechodzimy do dziaáu Konfiguracja, a potem Ustawienia kont uĪytkow- ników. WĞród wielu opcji powinniĞmy odszukaü nagáówek Kto moĪe rejestrowaü konta uĪytkowników?. Tam zdecydujemy, czy tylko administratorzy mogą rejestrowaü konta uĪytkowników, czy moĪe uĪytkownicy bĊdą sami siĊ rejestrowaü, ale ich konto bĊdzie zablokowane, dopóki nie zatwierdzi go administrator. W tym drugim przypadku po wypeánieniu formularza rejestracyjnego na adres witry- ny (podany w dziale Konfiguracja/Podstawowe dane) przyjdzie e-mail z informacją o tym, Īe ktoĞ prosi o aktywowanie konta. Operacji tej dokonuje siĊ poprzez klikniĊcie odnoĞnika nadesáanego e-mailem, co spowoduje przejĞcie do strony edycji konta. Innym sposobem jest wyĞwietlenie tabeli uĪytkowników (klikniĊcie odnoĞnika Ludzie na belce administracyjnej), zaznaczenie jednego lub kilku kont i wybranie z listy dostĊpnych opcji aktualizacji pozycji Zezwól wybranym uĪytkownikom na dostĊp (rysunek 5.8). Rysunek 5.8. Odblokowanie konta uĪytkownika JeĞli zechcemy nadaü uĪytkownikowi rangĊ wyĪszą niĪ UĪytkownik zarejestrowany, równieĪ moĪemy to zrobiü na dwa sposoby — przez edycjĊ profilu bądĨ aktualizacjĊ. Moderowanie Artykuäów Ustalony w poprzednim punkcie zestaw uprawnieĔ odpowiada z grubsza temu, co chce- my osiągnąü, jednak to jeszcze nie koniec pracy. Przygotowanie strony dla kilku rang ma swoje konsekwencje — bĊdziemy musieli poprawiü nieco konfiguracjĊ niektórych obiektów w systemie, ewentualnie stworzyü nowe widoki czy powiadomienia. JeĞli na przykáad chcemy, aby to wáaĞciciel zatwierdzaá widocznoĞü artykuáów na stro- nie gáównej albo w ogóle dopuszczaá je do publikacji (decydowaá, czy wpis jest opu- blikowany), musimy skonfigurowaü kilka rzeczy:  UĪytkownicy zaufani mogą dodawaü artykuáy, ale nie mogą byü one od razu opublikowane. 130 Drupal 7 w praktyce  WáaĞciciel strony powinien dostaü e-maila za kaĪdym razem, gdy ktoĞ doda artykuá do systemu.  WáaĞciciel po wejĞciu na stronĊ powinien widzieü, Īe są jakieĞ wpisy do moderacji. Te trzy oczywiste potrzeby bĊdziemy mogli speániü, konfigurując system w trzech ob- szarach:: konfiguracji rodzaju zawartoĞci Artykuá, ustawieniach DziaáaĔ i Wyzwalaczy oraz przez dodanie nowego widoku. Konfiguracja Artykuäów Przechodzimy teraz do dziaáu Struktura i Rodzaje zawartoĞci, a nastĊpnie klikamy edy- tuj przy rodzaju zawartoĞci Artykuá. NastĊpnie na poziomej karcie Opcje publikacji zmieniamy DomyĞlne opcje, usuwając zaznaczenie przy pozycjach Do publikacji i Na stronie gáównej (rysunek 5.9). Rysunek 5.9. Poprawione domyĞlne opcje publikacji typu Artykuá Powiadomienia e-mailowe Drupal zawiera mechanizm powiadomieĔ poprzez wiadomoĞci e-mail. Nie jest on z po- czątku áatwy do odnalezienia, poniewaĪ ukryto go w systemach Dziaáania i Wyzwala- cze. Czym są te pojĊcia? Dziaáanie to coĞ, co ma siĊ wykonaü po zajĞciu pewnych zdarzeĔ bądĨ speánieniu usta- lonych warunków. Te zdarzenia i warunki noszą miano Wyzwalaczy. Przykáady moĪ- na mnoĪyü (tabela 5.3). Tabela 5.3. Przykáadowe wyzwalacze i dziaáania Przykäadowy scenariusz Chcemy powiadomiü wszystkich uĪytkowników o nowym regulaminie Chcemy e-mailowo informowaü wáaĞciciela o nowej treĞci do moderacji Chcemy automatycznie blokowaü uĪytkowników uĪywających wulgaryzmów Ustawiamy Wyzwalacz UĪytkownik zalogowaá siĊ do strony Podäñczamy Dziaäanie PrzenieĞ go pod adres .../zmiany-w-regulaminie Zapisano nowy wpis WyĞlij do wáaĞciciela e-mail z informacją o wpisie W zapisanym wpisie/komentarzu wykryto niedozwolone sáowa Zablokuj adres IP uĪytkownika Rozdziaä 5. i Uprawnienia 131 Aby skonfigurowaè dziaäania zautomatyzowane oraz wyzwalacze, naleĔy wäñczyè mo- duä Trigger. Po uruchomieniu dodatku Trigger bĊdziemy posáugiwali siĊ dwoma adresami. Pierw- szy, dostĊpny w dziale Konfiguracja, to Dziaáania (.../admin/config/system/actions). Stworzymy tu Īądane zachowania systemowe. Drugi adres, widoczny w dziale Struk- tura, to Wyzwalacze (.../admin/structure/trigger). Za jego pomocą powiąĪemy pewne zdarzenia z dziaáaniami. Najpierw stwórzmy nowe dziaáanie. Z listy Stwórz zaawansowaną akcjĊ na stronie Dziaáania (dziaá zarządzania, Konfiguracja) wybieramy WyĞlij e-mail i klikamy Utwórz. Na stronie z konfiguracją dziaáania podajemy nastĊpujące dane:  Etykieta: informacja dla wáaĞciciela o nowym artykule,  Adresat: [site:mail],  Temat: Na [site:name] [node:author] dodaá artykuá [node:title],  TreĞü: Zobacz ją pod adresem [node:url] lub edytuj, klikając [node:edit-url]. TreĞü wpisu: [node:body]. Jak widaü, w polach moĪemy uĪywaü wzorców dostarczanych przez moduá Token. Jest on czĊĞcią rdzenia Drupala, ale jeĞli dodatkowo zainstalujemy w systemie moduá pobrany ze strony http://drupal.org/project/token (oczywiĞcie do wersji 7), uzyskamy wygodny sposób wstawiania wzorców do pól formularza. Po prostu ustawiamy kursor w miejscu, gdzie ma siĊ pojawiü wzorzec, i klikamy jeden z symboli widocznych pod formularzem (rysunek 5.10). Rysunek 5.10. Kilka przykáadowych wzorców z kilkudziesiĊciu dostĊpnych podczas tworzenia dziaáania Token jest wykorzystywany w wielu innych miejscach systemu, szczególnie jeĞli trze- ba wygenerowaü e-mail bądĨ komunikat do uĪytkownika. Zapisujemy nowe dziaáanie i przechodzimy do strony Wyzwalacze (dziaá Struktura). NastĊpnie w karcie Wpis wybieramy dziaáanie informacja do wáaĞciciela o nowym artykule i wiąĪemy je z wyzwalaczem Po zapisaniu nowej zawartoĞci (rysunek 5.11). Rysunek 5.11. Powiązanie dziaáania z wyzwalaczem 132 Drupal 7 w praktyce W tej chwili nie mamy jak sprawdziü dziaáania tego mechanizmu, ale gdy tylko prze- niesiemy stronĊ do internetu, przekonamy siĊ, czy dziaáa. Tak naprawdö moglibyĈmy skonfigurowaè równieĔ serwer e-mailowy Mercury wcho- dzñcy w skäad XAMPP, ale wykracza to poza moĔliwoĈci objötoĈciowe tej ksiñĔki. Widok artykuäów do moderacji A co bĊdzie, jeĞli jednak wáaĞciciel strony zapomni o e-mailu albo wejdzie na stronĊ wczeĞniej, niĪ go odbierze? Przydatną funkcją byáoby stworzenie dla niego widoku nieopublikowanych artykuáów. W tym celu przejdĨmy do dziaáu Struktura i uĪyjmy áącza Widoki. NastĊpnie kliknij- my Nowy widok. Na formularzu podajmy kolejno (niewymienione opcje pozostawia- my domyĞlne):  Nazwa widoku: do moderacji  PokaĪ: zawartoĞü typu Artykuá  Stwórz stronĊ: usuwamy zaznaczenie  Stwórz blok: zaznaczamy  Format wyĞwietlania (bloku): Tabela Klikamy Kontynuuj edycjĊ i zmieniamy kolejno poszczególne ustawienia widoku.  Klikamy filtr ZawartoĞü: Do publikacji (Tak) i zmieniamy opcjĊ Do publikacji na Nie  Przy sekcji Pola klikamy dodaj i wybieramy ZawartoĞü: edytuj oraz ZawartoĞü: Data nadesáania. Podczas konfiguracji pola Data nadesáania podajemy:  Format daty: wáasny, wpisujemy j/n/Y  Etykieta: dodano Podczas konfiguracji pola ZawartoĞü: edytuj podajemy:  Tekst do wyĞwietlenia: edytuj  Etykieta edytuj  Klikamy pole Tytuá i dodajemy etykietĊ Tytuá Zachowujemy widok i przechodzimy do zarządzania blokami (Struktura, Bloki). Od- szukujemy blok nazwany do_moderacji: Block. Wchodzimy do jego edycji i ustawiamy:  Ustawienia obszaru: Bartik — „Highlighted”  Rangi: wáaĞciciel Rozdziaä 5. i Uprawnienia 133 NastĊpnie zapisujemy konfiguracjĊ bloku, dodajemy do systemu dowolny nieopubli- kowany artykuá i sprawdzamy, czy coĞ siĊ pojawi na stronie widzianej oczami uĪyt- kownika posiadającego konto Krzysiek Palikowski. Bardzo moĔliwe, Ĕe podczas dodawania artykuäu zobaczymy ostrzeĔenie o treĈci Warning: mail() [function.mail]: Failed to connect to mailserver at „localhost” port 25, verify your „SMTP” and „smtp_port” setting in php.ini or use ini_set() w De- faultMailSystem- mail() (linia 77 z C:xampphtdocsgruparoboczamodulessystem system.mail.inc). Jest to normalne, poniewaĔ dodaliĈmy dziaäanie powiadamiajñce administratora o nowym wpisie, ale nie mamy ustawionego serwera e-mail. Po zalogowaniu do konta Krzysiek Palikowski (przypomnĊ, Īe wygodnie w tym celu uĪyü innej przeglądarki) na stronie gáównej (i wszystkich podstronach) zobaczymy ta- belkĊ z treĞcią do moderacji (rysunek 5.12). Rysunek 5.12. Tabela treĞci oczekujących na moderacjĊ Podsumowanie Uprawnienia w Drupalu są zaprojektowane doĞü elastycznie. Warto zwróciü uwagĊ na fakt, Īe nasz projekt to strona bardzo zamkniĊta, do której to wáaĞnie wáaĞciciel two- rzy konto albo je aprobuje. Wiele stron ma o wiele luĨniejsze podejĞcie do tworzenia kont uĪytkowników, dlatego musi siĊ lepiej zabezpieczaü przed potencjalnymi ataka- mi spamerów czy szkodliwych uĪytkowników. Szczególnie dotyczy to konfiguracji filtrów tekstowych. SprawdĨmy trzy razy zaimplementowane uprawnienia, zanim prze- niesiemy serwis do internetu, o czym opowiem w nastĊpnym rozdziale. Skorowidz administrator, 51 adres internetowy, 14 alias URL, 41, 42 artykuá konfiguracja, 130 moderowanie, 129 A B baza danych, 12, 30 eksport, 136, 137, 140 biuletyn, 183 blog, 17, 155, 156 CMS, 11, 12, 14, 51 budowa, 12 cechy, 13 funkcja, 13 CSS, 73 C D dane baza, 12, 30 eksport, 136, 137, 140 DNS, 25 domena, 23 zarządzanie, 25 108, 135, 151 instalacja, 28 Drupal, 12, 13, 14, 23, 26, 32, 38, 40, 53, 54, 90, E edytor WYSIWYG, 111, 112, 113, 120 F filtr kontekstowy, 110 udostĊpnianie, 105 formularz, 90, 185 dodawania zawartoĞci, 35 konfiguracja, 151, 153 forum FTP, 138 hosting, 23 HTML jĊzyk, 12 znacznik, 38 H I inicjatywa, 81, 98, 107, 160 instalacja wielowitrynowa, 147 interfejs, 92 Internet, 135 adres, 15 przeglądarka, 22 strona, 18, 40, 49 J jĊzyk HTML, 12 190 Drupal 7 w praktyce K overlay, 35 O P plik prywatny, 143 publiczny, 142 tymczasowy, 142 poziome karty, 40 przeglądarka internetowa, 22 przerwa techniczna, 141 rangi, 124 R S serwer Apache, 22 DNS, 25 WWW, 12 serwis, 17 skórka, 54, 172, 173 potomna, 76 stopka, 106 strona internetowa, 13, 18, 40 budowa, 49 statyczna konfiguracja, 66 WWW, 23 system drupal, 12 operacyjny, 12 Ğrodowisko lokalne, 18 produkcyjne, 18, 23 testowe, 18 ć T tester, 123 tryb wyĞwietlanie zawartoĞci, 92 katalog, 23 klient, 49 komponent, 12 komunikat Call to undefined function…, 146 odmowa dostĊpu SQL, 144 wewnĊtrzny báąd serwera, 144 konta testowe, 123 LAMP, 12, 13 localhost, 18, 20 L M moduá, 53 blog, 43 book, 43 colorbox, 72 context, 59 date, 61 demonstration site, 55 devel, 54 display suite, 59, 95 features, 56 filter, 57 forum, 43, 44 IMCE, 61 instalacja, 62, 63, 65 link, 61 localization client, 56 localization update, 56 panels, 59 poll, 43 theme developer, 179 token, 58 update manager, 62 views, 58, 99 WYSIWYG, 62 motyw graficzny, 54 N nagáówek, 106 narzĊdzie apache-bend, 180 pagespeed, 181 yslow, 181 nawigacja, 172 Skorowidz uprawnienia, 126 testowe, 123 U W WAMP, 18 widok, 110 tworzenie, 99 witryna testowa, 146 WYSIWYG, 111, 112, 113, 120 191 X Z XAMPP, 18 instalacja, 18, 19 konfiguracja, 21 pobieranie, 18 zarządzanie, 20 znacznik HTML, 38
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: