Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00727 011928 16989824 na godz. na dobę w sumie
Dublin. Travelbook. Wydanie 1 - książka
Dublin. Travelbook. Wydanie 1 - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Bezdroża Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2251-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> fotografia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Kupując tę książkę, otrzymasz jej wersję elektroniczną gratis!
Instrukcji szukaj na ostatniej stronie przewodnika drukowanego.


 
Dublin – jak na stolicę Zielonej Wyspy przystało – szczyci się malowniczym położeniem na morskim wybrzeżu i jednym z największych parków miejskich w Europie. Portowe miasto od czasów średniowiecza przyjmowało przybyszów z całego świata. Niepowtarzalny klimat dzielnicy średniowiecznej z katedrą i Zamkiem Dublińskim, rozrywkowej Temple Bar oraz szacownego Trinity College z imponującą biblioteką niezmiennie przyciąga rzesze turystów. Travelbook to Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże Ci najważniejsze atrakcje, podpowie, czego szukać poza głównymi szlakami i wprowadzi w świat miejscowych obyczajów. Znajdziesz w nim opisy najciekawszych regionów i miast, a sprawdzone informacje praktyczne umożliwią staranne zaplanowanie podróży. Przewodnik wspaniale uzupełniają czytelne mapy, świetne zdjęcia i liczne ramki z ciekawostkami. Wszystko to w połączeniu z poręcznym formatem i atrakcyjną szatą graficzną sprawia, że Travelbook to najlepszy wybór dla ciekawych świata.
Piotr Thier - dyplomowany specjalista od turystyki i rekreacji (Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego), obecnie mieszkający w Gliwicach. Przez ostatnie sześć lat przejechał autostopem całą Europę, kawałek Azji i Afryki i zwiedził je, nie wydając fortuny. Miłośnik dzikiej przyrody, tropikalnych klimatów, ciężkiej muzyki i backpackingu. Zagorzały przeciwnik zimy i turystycznych stereotypów. Jak dotąd największe wrażenie zrobiły na nim gorące Seszele i nieodkryte rejony krajów Kaukazu. Ostatnio pokochał Wschód, wybiera się do Władywostoku.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Autor przewodnika: Piotr Thier Autor przewodnika: Piotr Thier Redaktor prowadzący: Magdalena Matyja-Pietrzyk Redakcja: Paulina Kielan Redaktor prowadzący: Magdalena Matyja-Pietrzyk Korekta: Magdalena Bieniek, Aleksandra Marczuk Redakcja: Paulina Kielan Opracowanie kartograficzne: DAKA – Studio Graficzne Korekta: Magdalena Bieniek, Aleksandra Marczuk Źródło pochodzenia danych kartograficznych: Opracowanie kartograficzne: DAKA – Studio Graficzne OSM (www.openstreetmap.org) Źródło pochodzenia danych kartograficznych: Skład: Dawid Kwoka OSM (www.openstreetmap.org) Projekt okładki: ULABUKA Skład: Dawid Kwoka Projekt okładki: ULABUKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej pu- blikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotogra- Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej pu- ficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje narusze- blikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotogra- nie praw autorskich niniejszej publikacji. ficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje narusze- Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich nie praw autorskich niniejszej publikacji. właścicieli. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich Autor oraz wydawnictwo Helion dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były właścicieli. kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za zwią- Autor oraz wydawnictwo Helion dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były zane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz wydawnictwo Helion kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za zwią- nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania infor- zane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz wydawnictwo Helion macji zawartych w książce. nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania infor- macji zawartych w książce. Wydawnictwo Helion ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice Wydawnictwo Helion tel.: 32 2309863 ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice e-mail: redakcja@bezdroza.pl tel.: 32 2309863 księgarnia internetowa: http://bezdroza.pl e-mail: redakcja@bezdroza.pl księgarnia internetowa: http://bezdroza.pl Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres: Drogi Czytelniku! http://bezdroza.pl/user/opinie/?bedut1 Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres: Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. http://bezdroza.pl/user/opinie/?bedut1 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydanie I ISBN: 978-83-283-2251-6 Wydanie I Copyright © Helion, 2016 ISBN: 978-83-283-2251-6 Copyright © Helion, 2016 • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! Nasza społeczność Dublin PRZY ZAKUPIE ebook gratis Kup książkę Poleć książkę Kup książkę Poleć książkę NiezapomNiaNe przeżyciaAtrakcje DublinaWziąć udział w obchodach Dnia św. PatrykaCo roku 17 marca każda wieś, miasteczko i miasto Irlandii, a w szczególności Dublin, obchodzi najważniejsze irlandzkie święto. W tym dniu tradycja nakazuje ubierać się na zielono (zielony to narodowy kolor Ir-landii). Przez niemal wszystkie miejsco-wości przechodzą ogromne zielone ko-rowody. W barach i pubach trwa zabawa do białego rana.Stanąć oko w oko z wikingamiCentrum dziedzictwa kulturowego Dubli-nia przedstawia drobiazgowo całą historię Irlandii i Dublina, a w szczególności czasy wikingów. To unikalne miejsce, w którym każdy może odbyć podróż w czasie.Spróbować whiskey i guinnessa w oryginalnych wytwórniachIrlandia od wieków słynie na całym świe-cie z dwóch trunków: whiskey i piwa marki Guinness. Żadna wizyta w Dublinie nie jest kompletna bez odwiedzenia destylarni Ja-mesona i browaru Guinness Storehouse oraz degustacji tych napojów. Kup książkę Poleć książkę Poczuć się jak więzień w Kilmainham GaolKilmainham Gaol – więzienie, w którym odbywało wyrok wiele kluczowych postaci w historii kraju – to jeden z najciekawszych zabytków miasta udostępnionych do zwie-dzania. Surowe mury, mroczny średnio-wieczny klimat i spartańskie cele na każ-dym zrobią wrażenie.Zaszaleć w Temple BarDublin słynie z imprezowego klimatu i osza-łamia ilością pubów, klubów i kawiarenek, których największe skupisko znajduje się w rejonie Temple Bar. Codziennie odby-wają się tam koncerty, gry, zabawy, kara-oke i różne inne formy rozrywki lubiane przez Irlandczyków.Udać się na spacer wzdłuż nabrzeży rzeki LiffeySpacerując wzdłuż Liffey, można niemal dosłownie zobaczyć całą historię Dublina od czasów naj-dawniejszych po współczesność – Phoe nix Park, najstarsze założenia miasta w okolicach Wood Quay, zabytkowe budowle historyczne i dzielnicę średniowieczną, tęt-niącą życiem dzielnicę Temple Bar, a wreszcie supernowoczesne kor-poracyjne zabudowania Grand Ca-nal Dock i Point Village. Kup książkę Poleć książkę Katedra św. Patryka Wybudowana w 1911 r. katedra narodowa Kościoła Irlandii, a dla Irlandczyków naj-ważniejszy kościół w kraju, jest równocześ-nie największą świątynią chrześcijańską w Irlandii. Odbywają się w niej wszystkie większe uroczystości państwowe. W pod-ziemiach katedry został pochowany Jona-than Swift – jeden z jej dziekanów, znany na całym świecie głównie jako autor Po-dróży Guliwera.Katedra Kościoła Chrystusowego Jedna z najstarszych chrześcijańskich świątyń w stolicy i równocześnie kate-dra prowincji Dublin należąca do Ko-ścioła Irlandii została wybudowana w 1038 r. przez chrześcijańskiego króla dublińskich Norwegów. Choć była wie-lokrotnie przebudowywana i niszczona, zachowały się w niej bezcenne kata-kumby i wiele zabytkowych wiktoriań-skich elementów wyposażenia.Skarby hiStorii Kup książkę Poleć książkę Kościół św. AudoenaNajstarsza chrześcijańska świątynia Irlan-dii położona w sercu średniowiecznej dziel-nicy Dublina była świadkiem wszystkich historycznych wydarzeń w stolicy od XII w. Na dziedzińcu kościoła można zobaczyć jedne z najstarszych ruin w mieście.Zamek Dubliński Obronna budowla pochodząca z XIII w. była siedzibą władz kolejno feudalnej Irlandii, Królestwa Irlandii oraz Zjednoczonego Kró-lestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. W 1684 r. pożar strawił prawie cały średniowieczny kompleks, z którego ocalała właściwie jedy-nie Record Tower. Od grudnia 1921 r. stanowi siedzibę władz Republiki Irlandii.Trinity CollegeZałożony w 1592 r. pierwszy uniwersytet w stolicy może się poszczycić wieloma bezcen-nymi zabytkami architektury i sztuki oraz wspaniałą biblioteką z największą salą biblio-teczną kraju (The Long Room), gromadzącą ponad 200 tys. historycznych woluminów. Najważniejszym eksponatem księgozbioru jest Księga z Kells (ang. The Book of Kells) – manuskrypt stworzony przez celtyckich mnichów w IX w. Kup książkę Poleć książkę Średniowieczna dzielnica Dublina (Me-dieval Quarter), położona na południe od rzeki Liffey, to historyczne centrum kul-turalne, religijne i społeczne miasta od XII w. aż po dziś dzień. Swoją siedzibę mieli tutaj mnisi, duchowni i mieszcza-nie, tutaj też w okresie panowania wikin-gów rozwinął się handel. Za jego sprawą Dublin stał się kosmopolitycznym, pręż-nie rozwijającym się miastem, przyciąga-jącym wielu handlarzy z różnych zakąt-ków świata. Obecnie dzielnica średnio-wieczna to skupisko najważniejszych zabytków stolicy Irlandii, rozpostarte między rzeką Liffey a jedną z najbar-dziej ruchliwych ulic w centrum – High Street – oraz główną aleją biegnącą na południe od centrum – Patrick Street.HistoriaNajstarszą część miasta obecnie zajmują dwie katedry: św. Patryka (St Patrick’s Cathedral) i Kościoła Chrystusowego (Christ Church Cathedral) oraz pozo-stałości średniowiecznych murów miej-skich wzniesionych w IX w. przez wikin-gów. Dogodne położenie na niewielkim wzgórzu nad rzeką Liffey pozwoliło na strategiczne obserwacje najazdów nie-przyjaciół, a dostęp do wody sprzyjał roz-wojowi handlu i międzynarodowej wy-mianie dóbr. W 1. poł. XI w. rozpoczęto bu-dowę katedry Kościoła Chrystusowego, a 100 lat później – katedry św. Patryka. Na początku XIII w. król Jan bez Ziemi nakazał wybudowanie Zamku Dubliń-skiego (Dublin Castle), by chronić sto-licę i dobytek władców królestwa. Ufor-tyfikowania dzielnicy średniowiecznej zachowały się do XVIII w., kiedy to roze-brano ostatnie istniejące baszty i więk-szość murów miejskich.Warto zobaczyćZwiedzanie dzielnicy średniowiecznej najlepiej rozpocząć przy budynku Four Courts (Cztery Sądy). Po przejściu przez most O’Donovana Rossy (O’Donovan Rossa Bridge) dociera się na południowy brzeg Liffey do Winetavern Street. Skrę-ciwszy w pierwszą ulicę w prawo, Cook Street, po lewej stronie można dostrzec ruiny murów miejskich. Jest to najwięk-szy fragment ocalałych fortyfikacji wzno-szonych od IX w. w celu obrony grodu przed najeźdźcami. Mury te – zbudowane z wapiennych cegieł – miały ok. 7 m wy-sokości i do 3 m grubości. Mur przy Cook Street ma aż 93 m długości i stanowi rów-nocześnie ogrodzenie kościoła św. Audo-ena (St Audoen’s Church) oddzielające świątynię od zabudowań klasztoru Fran-ciszkanów. System fortyfikacyjny starego Dublina obejmował także osiem bram wjazdowych na teren grodu, niestety żadna z nich nie zachowała się do dzisiaj. Wiele fragmentów murów miejskich i konstrukcji obronnych obecnie znajduje się głęboko pod ziemią. Najlepszym tego przykładem są pozostałości w podzie-miach Zamku Dublińskiego, pod wieżą Record (Record Tower). Podczas wyko-palisk z końca XIX w. odkryto także frag-menty fosy dochodzącej do 15 m szero-kości i do 9 m głębokości, ciągnącej się wzdłuż murów. Większość z podziem-nych konstrukcji funkcjonowała rów-nocześnie jako wzmocnienie chroniące Dzielnica średniowieczna60zWiedzanie dUBLina | dzieLnica średnioWieczna Kup książkę Poleć książkę przed napływem wody z rzeki Liffey i re-gulujące jej bieg. Część fosy zapewne była zalewana w czasie większych opa-dów, by zapobiec powodzi. Po drugiej stronie murów miejskich przy Cook Street, wewnątrz dawnego ufortyfikowanego miasta, znajduje się kościół św. Audoena (St Audoen’s Church) Corn Market, czynne: 23 IV–21 X codz. 9.30–17.30, wstęp wolny. Bu-dowla ta pochodzi z końca XII w. i jest najstarszym kościołem parafialnym w Du-blinie. Świątynia została ufundowana i wzniesiona w 1190 r. przez biskupa Johna Comyna i funkcjonuje nieprzerwanie aż do dziś! Jej patron, św. Audoen, bi-skup Rouen żyjący w VII w., jest równo-cześnie patronem Normandii – krainy, z której przybyli do Irlandii jej najeźdźcy. Wewnątrz kościoła można znaleźć XVII--wieczne pamiątki po rodzinach Duff oraz Sparke, a także nagrobek barona Portle-stera i jego żony z rzeźbą nagrobną na-turalnej wielkości. W kaplicy św. Anny wybudowanej w południowej nawie obecnie znajduje się stała wystawa dotycząca działalności parafii oraz dublińskich bractw aż do XVIII w. Bractwo św. Anny założone w 1430 r. przez Henryka VI skupiało głów-nie przedstawicieli cechu piekarskiego. Mogli oni liczyć na królewskie przywileje, które pozwalały im nabywać własność, a część pieniędzy przeznaczać na swoją działalność. Bractwo posiadało wiele nie-ruchomości i przedmiotów codziennego użytku, a ostatnie zapiski dokumentujące nabycie dóbr pochodzą z 1740 r. Przestało istnieć w połowie XVIII w. Od XVI w. kościół zaczął tracić na zna-czeniu, zdominowany przez katedry po-łożone w pobliżu. Wtedy też zawaliła się część dachu, w tym nad kaplicą Portle-sterów z charakterystycznymi arkadami, obecnie udostępnioną do zwiedzania. Powolny proces odbudowy rozpoczął się w latach 80. XX w. – zrekonstruowano wieżę, zamontowano na nowo dzwony, odremontowano kaplicę św. Anny i po-nownie zadaszono większość kościoła. W trakcie wykopalisk prowadzonych na terenie świątyni w połowie lat 90. odkryto wiele bezcennych zabytków średnio-wiecznych, m.in. XII-wieczną chrzcielnicę. ▼Widok na Four Courts od strony rzeki Liffey61zWiedzanie dUBLina | dzieLnica średnioWieczna Kup książkę Poleć książkę Obecnie w kościele regularnie odbywają się koncerty oraz wystawy tematyczne.Pomiędzy kościołem św. Audoena a katedrą Kościoła Chrystusowego znaj-duje się polska parafia św. Audoena 14 High Street, +353 87 239 3235, pro-wadzona przez zakon chrystusowców. Msze święte w języku polskim odby-wają się w niedziele o 9.30, 11.00, 12.30 oraz 18.00.Podążając na wschód ulicami Corn Market oraz High Street, głównymi ar-teriami dzielnicy średniowiecznej, do-cieramy do najważniejszego kościoła Du-blina, katedry Kościoła Chrystusowego (Christ Church Cathedral) Christ church Place; www.christchurchcathedral.ie; czynne: cały rok oprócz 26 XII; III i X pn.–sb. 9.00–18.00, nd. 12.30–14.30, 16.30–18.00, IV–IX pn.–sb. 9.00–19.00, nd. 12.30–14.30, Great Strand StreetJervis StreetWolfe Tone StreetJervis Lane UpperDrury StreetDigges LaneDame LaneExchequer StreetEustace StreetDublin CastleSycamore StreetEssex Street EastYork StreetSt. Patrick s CloseBull Alley StreetRoss RoadBow Lane EastAungier LanePeter s RowPeter StreetChancery LaneWhitefriar StreetWhitefriar PlaceShip Street GreatShip Street LittleBack AvenueUpper Castle YardCastle StreetCrane LaneCopper AlleyEssex Street WestExchange StreetFishamble StreetSt Michaels CloseMary s AbbeyLittle Strand StreetArran Street EastOrmond SquareChancery StreetCharles Street WestGreek StreetChancery PlaceHammond LaneStable LaneLincoln LaneNew Row SouthIsland StreetHanbury LaneEarl Street SouthPoole StreetPimlicoJohn Street SouthMeath PlaceGray StreetWeavers StreetBrabazon StreetMark s Alley WestSpitalfieldsCarman s HallGarden LaneCatherine StreetVicar StreetSwift s AlleyJohn Dillon StreetBack LaneLamb AlleySt Augustine StreetJohn s Lane WestJohn Street WestChurch StreetQueen StreetCapel StreetWELLINGTON QUAYAungier StreetSouth Great George s StreetDame StreetStephen Street UpperLongford Street GreatGolden LaneWerburgh StreetLord Edward StreetBride RoadParliament StreetESSEX QUAYWOOD QUAYORMOND QUAY UPPERBride StreetARRAN QUAYELLIS QUAYUsher s IslandINNS QUAYMERCHANT S QUAYUSHER S QUAYUsher StreetCook StreetOliver Bond StreetBridge Street LowerWinetavern StreetFrancis StreetMeath StreetThomas StreetThomas CourtBidgefoot StreetThe CoombeSt Luke s AvenuePatrick StreetNicholas StreetPatrick StreetHigh StreetCornmarketMostMilleniumMost Grattan Most O’Donovana RossyMostFr. Mathew Most Liam Mellow s Liffey Liffey Biblioteka ChesteraBeatty egoZamek DublińskiRatuszWieża IzoldyKatedraśw. PatrykaPark św. PatrykaKatedra KościołaChrystusowegoDubliniaKościół Adama i Ewy (kościół NiepokalanegoPoczęcia)Ruiny murówmiejskichKościółśw. AudoenaThe Bull and CastleKościół św. WerburgiBibliotekaMarshaThe Food GalleryThe Brazen HeadRent A BikeDublinLidlTescoExpressPocztaUrząd MiastaDublinaThe FourCourts HostelHarding HotelJurys InnChristchurchDublin0100 mDzielnicaśredniowieczna62zWiedzanie dUBLina | dzieLnica średnioWieczna16.30–19.00, XI–II pn.–sb. 9.00–17.00, nd. 12.30–14.30; wstęp: dorośli 6 EUR, bilet ulgowy 4,50 EUR, dzieci do 16 r.ż. 2 EUR; bilet łączony z centrum Dublinia: dorośli 13,50 EUR, bilet ulgowy 11,00 EUR, dzieci do 16 r.ż. 6,75 EUR, bilet rodzinny (2 do-rosłych i 2 dzieci do 16 r.ż.) 32 EUR, po-łączonej z centrum dziedzictwa kultu-rowego Dublinia. Katedra jest obecnie jedną z najstarszych budowli w mieście. Powstała ok. 1030 r. z inicjatywy pierw-szego biskupa Dúnána oraz Sigtrygga Silkbearda, nordyckiego króla Dublina. W wyniku przejęcia władzy w mieście przez Anglonormanów pod wodzą Ri-charda de Clare (Strongbowa) orygi-nalny drewniany kościół został zburzony i w 1172 r. wybudowano nową, kamienną świątynię. Po śmierci Strongbow został pochowany w krypcie w podziemiach katedry. Niestety, pierwotna bryła kościoła nie została zachowana. W 1182 r. przebudo-wano go w stylu romańskim, a w 1562 r. wskutek zapadnięcia się gruntu zawaliła się południowa ściana budynku. Obecny kształt kościół przybrał dopiero w 1871 r. dzięki architektowi George’owi Edmun-dowi Street owi. Ostatnie restauracje miały miejsce w 1999 r., kiedy zamonto-wano 7 dodatkowych dzwonów, co dało w sumie 19 dzwonów o wadze od 0,25 do prawie 2,5 t – rekord świata w licz-bie dzwonów wykonujących podczas wydawania dźwięku obrót o 180 stopni. Rok później dokonano odbudowy krypty katedralnej pochodzącej z końca XI w. Kościół jest orientowany, to zna-czy, że ołtarz główny jest skierowany ku wschodowi. Przez wieki był miejscem wielu ważnych wydarzeń historycznych, m.in. koronacji króla Edwarda IV na króla Ang lii w 1461 r. oraz światowej premiery opery Georga Friedricha Händla Me-sjasz w 1742 r. Największą ozdobą zachodniej części świątyni jest zachodnie przęsło – złożone z pięciu ostrołukowych okien wypełnio-nych witrażami przedstawiającymi m.in. drzewo Jessego – drzewo genealogiczne Jezusa Chrystusa. Zostały one zrekon-struowane na podstawie ich oryginalnej XIII-wiecznej postaci przez G.E. Streeta. Great Strand StreetJervis StreetWolfe Tone StreetJervis Lane UpperDrury StreetDigges LaneDame LaneExchequer StreetEustace StreetDublin CastleSycamore StreetEssex Street EastYork StreetSt. Patrick s CloseBull Alley StreetRoss RoadBow Lane EastAungier LanePeter s RowPeter StreetChancery LaneWhitefriar StreetWhitefriar PlaceShip Street GreatShip Street LittleBack AvenueUpper Castle YardCastle StreetCrane LaneCopper AlleyEssex Street WestExchange StreetFishamble StreetSt Michaels CloseMary s AbbeyLittle Strand StreetArran Street EastOrmond SquareChancery StreetCharles Street WestGreek StreetChancery PlaceHammond LaneStable LaneLincoln LaneNew Row SouthIsland StreetHanbury LaneEarl Street SouthPoole StreetPimlicoJohn Street SouthMeath PlaceGray StreetWeavers StreetBrabazon StreetMark s Alley WestSpitalfieldsCarman s HallGarden LaneCatherine StreetVicar StreetSwift s AlleyJohn Dillon StreetBack LaneLamb AlleySt Augustine StreetJohn s Lane WestJohn Street WestChurch StreetQueen StreetCapel StreetWELLINGTON QUAYAungier StreetSouth Great George s StreetDame StreetStephen Street UpperLongford Street GreatGolden LaneWerburgh StreetLord Edward StreetBride RoadParliament StreetESSEX QUAYWOOD QUAYORMOND QUAY UPPERBride StreetARRAN QUAYELLIS QUAYUsher s IslandINNS QUAYMERCHANT S QUAYUSHER S QUAYUsher StreetCook StreetOliver Bond StreetBridge Street LowerWinetavern StreetFrancis StreetMeath StreetThomas StreetThomas CourtBidgefoot StreetThe CoombeSt Luke s AvenuePatrick StreetNicholas StreetPatrick StreetHigh StreetCornmarketMostMilleniumMost Grattan Most O’Donovana RossyMostFr. Mathew Most Liam Mellow s Liffey Liffey Biblioteka ChesteraBeatty egoZamek DublińskiRatuszWieża IzoldyKatedraśw. PatrykaPark św. PatrykaKatedra KościołaChrystusowegoDubliniaKościół Adama i Ewy (kościół NiepokalanegoPoczęcia)Ruiny murówmiejskichKościółśw. AudoenaThe Bull and CastleKościół św. WerburgiBibliotekaMarshaThe Food GalleryThe Brazen HeadRent A BikeDublinLidlTescoExpressPocztaUrząd MiastaDublinaThe FourCourts HostelHarding HotelJurys InnChristchurchDublin0100 mDzielnicaśredniowieczna63zWiedzanie dUBLina | dzieLnica średnioWieczna Kup książkę Poleć książkę 16.30–19.00, XI–II pn.–sb. 9.00–17.00, nd. 12.30–14.30; wstęp: dorośli 6 EUR, bilet ulgowy 4,50 EUR, dzieci do 16 r.ż. 2 EUR; bilet łączony z centrum Dublinia: dorośli 13,50 EUR, bilet ulgowy 11,00 EUR, dzieci do 16 r.ż. 6,75 EUR, bilet rodzinny (2 do-rosłych i 2 dzieci do 16 r.ż.) 32 EUR, po-łączonej z centrum dziedzictwa kultu-rowego Dublinia. Katedra jest obecnie jedną z najstarszych budowli w mieście. Powstała ok. 1030 r. z inicjatywy pierw-szego biskupa Dúnána oraz Sigtrygga Silkbearda, nordyckiego króla Dublina. W wyniku przejęcia władzy w mieście przez Anglonormanów pod wodzą Ri-charda de Clare (Strongbowa) orygi-nalny drewniany kościół został zburzony i w 1172 r. wybudowano nową, kamienną świątynię. Po śmierci Strongbow został pochowany w krypcie w podziemiach katedry. Niestety, pierwotna bryła kościoła nie została zachowana. W 1182 r. przebudo-wano go w stylu romańskim, a w 1562 r. wskutek zapadnięcia się gruntu zawaliła się południowa ściana budynku. Obecny kształt kościół przybrał dopiero w 1871 r. dzięki architektowi George’owi Edmun-dowi Street owi. Ostatnie restauracje miały miejsce w 1999 r., kiedy zamonto-wano 7 dodatkowych dzwonów, co dało w sumie 19 dzwonów o wadze od 0,25 do prawie 2,5 t – rekord świata w licz-bie dzwonów wykonujących podczas wydawania dźwięku obrót o 180 stopni. Rok później dokonano odbudowy krypty katedralnej pochodzącej z końca XI w. Kościół jest orientowany, to zna-czy, że ołtarz główny jest skierowany ku wschodowi. Przez wieki był miejscem wielu ważnych wydarzeń historycznych, m.in. koronacji króla Edwarda IV na króla Ang lii w 1461 r. oraz światowej premiery opery Georga Friedricha Händla Me-sjasz w 1742 r. Największą ozdobą zachodniej części świątyni jest zachodnie przęsło – złożone z pięciu ostrołukowych okien wypełnio-nych witrażami przedstawiającymi m.in. drzewo Jessego – drzewo genealogiczne Jezusa Chrystusa. Zostały one zrekon-struowane na podstawie ich oryginalnej XIII-wiecznej postaci przez G.E. Streeta. Great Strand StreetJervis StreetWolfe Tone StreetJervis Lane UpperDrury StreetDigges LaneDame LaneExchequer StreetEustace StreetDublin CastleSycamore StreetEssex Street EastYork StreetSt. Patrick s CloseBull Alley StreetRoss RoadBow Lane EastAungier LanePeter s RowPeter StreetChancery LaneWhitefriar StreetWhitefriar PlaceShip Street GreatShip Street LittleBack AvenueUpper Castle YardCastle StreetCrane LaneCopper AlleyEssex Street WestExchange StreetFishamble StreetSt Michaels CloseMary s AbbeyLittle Strand StreetArran Street EastOrmond SquareChancery StreetCharles Street WestGreek StreetChancery PlaceHammond LaneStable LaneLincoln LaneNew Row SouthIsland StreetHanbury LaneEarl Street SouthPoole StreetPimlicoJohn Street SouthMeath PlaceGray StreetWeavers StreetBrabazon StreetMark s Alley WestSpitalfieldsCarman s HallGarden LaneCatherine StreetVicar StreetSwift s AlleyJohn Dillon StreetBack LaneLamb AlleySt Augustine StreetJohn s Lane WestJohn Street WestChurch StreetQueen StreetCapel StreetWELLINGTON QUAYAungier StreetSouth Great George s StreetDame StreetStephen Street UpperLongford Street GreatGolden LaneWerburgh StreetLord Edward StreetBride RoadParliament StreetESSEX QUAYWOOD QUAYORMOND QUAY UPPERBride StreetARRAN QUAYELLIS QUAYUsher s IslandINNS QUAYMERCHANT S QUAYUSHER S QUAYUsher StreetCook StreetOliver Bond StreetBridge Street LowerWinetavern StreetFrancis StreetMeath StreetThomas StreetThomas CourtBidgefoot StreetThe CoombeSt Luke s AvenuePatrick StreetNicholas StreetPatrick StreetHigh StreetCornmarketMostMilleniumMost Grattan Most O’Donovana RossyMostFr. Mathew Most Liam Mellow s Liffey Liffey Biblioteka ChesteraBeatty egoZamek DublińskiRatuszWieża IzoldyKatedraśw. PatrykaPark św. PatrykaKatedra KościołaChrystusowegoDubliniaKościół Adama i Ewy (kościół NiepokalanegoPoczęcia)Ruiny murówmiejskichKościółśw. AudoenaThe Bull and CastleKościół św. WerburgiBibliotekaMarshaThe Food GalleryThe Brazen HeadRent A BikeDublinLidlTescoExpressPocztaUrząd MiastaDublinaThe FourCourts HostelHarding HotelJurys InnChristchurchDublin0100 mDzielnicaśredniowieczna63zWiedzanie dUBLina | dzieLnica średnioWieczna Kup książkę Poleć książkę W zachodnim narożniku katedry znaj-duje się tzw. Zakątek Muzyków – seria pła-skorzeźb i tablic pamiątkowych poświę-conych katedralnym muzykom – orga-nistom, chórzystom, dyrygentom. Ka-tedralny chór został założony w 1480 r. przez Thomasa Bennetta (zresztą także mającego swój pomnik w Zakątku Muzy-ków), początkowo jako zespół 4-osobowy. Pierwsza w Dublinie szkoła chóralna po-wstała natomiast 13 lat później i wykształ-ciła wielu wybitnych wykonawców. W małej nawie obok Zakątka Mu-zyków znajduje się baptysterium skry-wające czarną chrzcielnicę z 1870 r. w stylu wiktoriańskim oraz witraże przedstawiające pięciu irlandzkich świętych (Cormaca, Wawrzyńca, czyli Lawrence’a O’Toole’a, Patryka, Cuthberta i Finbara). Podążając wzdłuż muru, w któ-rym znajduje się baptysterium, dotrzemy do bocznej nawy północnej, przy której można podziwiać grobowiec Charlesa Lindsaya, ostatniego dziekana katedry Kościoła Chrystusowego i biskupa hrab-stwa Kildare. Łączone stanowisko obej-mował aż do 1871 r. Nagrobek odlany z brązu przedstawia naturalnych rozmia-rów figurę leżącego biskupa. Centralną część katedry przed tran-septami bocznymi zajmuje lektorium, czyli przegroda chórowa, datowana na lata 70. XIX w. Podążając w stronę ołta-rza, zobaczymy piękne stalle, a także mo-numentalny tron arcybiskupa po prawej stronie. Miejsca w stallach są opatrzone tabliczkami imiennymi, ławki pokrywają bogate rzeźbienia wykorzystujące mo-tywy roślinne, a same organy, wykonane z jasnego drewna, zwieszają się wysoko nad głowami śpiewających. Wzdłuż nawy głównej wyraźnie widać wypaczenie pół-nocnego muru katedry, który w wyniku zawalenia się dachu odchylił się od pionu o 18 cali (ok. 46 cm).Centralnym punktem katedry jest prezbiterium wyróżniające się pięknym zielonym obrusem wyściełającym oł-tarz, pochodzącym z okresu wiktoriań-skiego. Na lewo od prezbiterium poło-żony jest transept północny, przestrzeń z krzyżowym sklepieniem otoczona wie-loma kolumnami, w której umieszczono liczne pomniki, np. pomnik ku pamięci ▼Katedra Kościoła Chrystusowego64zWiedzanie dUBLina | dzieLnica średnioWieczna Kup książkę Poleć książkę wicekróla sir Henry’ego Sidneya z XVI w. oraz Jamesa Hewitta, wicehrabiego Lif-ford. Znajdują się tu także zabytkowe płyty podłogowe pochodzące z XVII w. Naprzeciwko mieści się transept po-łudniowy z romańskimi oknami oraz łu-kami, stanowiący swoistą mieszankę stylu romańskiego i gotyckiego. Z jego lewej strony widać kaplicę jednego z irlandzkich świętych – św. Wawrzyńca (Law rence’a O’Toole’a), jedynego kanoni-zowanego arcybiskupa oraz oficjalnego patrona Dublina. Nieopodal transeptu południowego umiejscowione jest wej-ście do średniowiecznej krypty. Kierując się na wschód od głównego ołtarza, można dotrzeć do ambitu – wą-skiego przejścia wokół prezbiterium z tyłu ołtarza głównego – powstałego z prze-dłużenia transeptów. W jego południowej części (bliżej wejścia do krypty) można obejrzeć ławę państwową, w której nie-gdyś zasiadali porucznicy lorda namiest-nika (wicekróla). Współcześnie podczas uroczystości zajmuje w niej miejsce prezydent Irlandii. Analogicznie w czę-ści północnej znajduje się ława miasta, w przeszłości należąca do burmistrza miasta, obecnie używana przez przed-stawicieli władz Dublina. Na wschodnim krańcu świątyni, za ambitem, leżą trzy ważne kaplice. Pierw-sza z nich, kaplica św. Edmunda, usytu-owana w północno-wschodnim naroż-niku, poświęcona jest żyjącemu w 2. poł. IX w. męczennikowi i świętemu Kościoła katolickiego, anglikańskiego i prawo-sławnego. Można w niej podziwiać płytki z hiszpańskiej majoliki oraz inskrypcję od darczyńcy katedry, w której dedykuje on wszystkie witraże prezbiterium swojej zmarłej matce. Pośrodku znajduje się ka-plica Matki Boskiej, przy której codzien-nie odbywa się msza święta. Po lewej stronie kaplicy stoi jedna z najnowszych ozdób katedry – drewniana rzeźba Dzie-wica z dzieckiem z 1991 r. autorstwa Imo-gen Stuart. Ostatnia z kaplic jest poświę-cona św. Laudzie, a jej główną atrakcją są 63 wzory średniowiecznych kafelków podłogowych z epoki wiktoriańskiej. Najważniejszą i najstarszą atrakcją tu-rystyczną katedry jest jednak średnio-wieczna krypta. Początki jej budowy ▲Nawa główna katedry Kościoła Chrystusowego65zWiedzanie dUBLina | dzieLnica średnioWieczna Kup książkę Poleć książkę są datowane na przełom XI i XII w. – w związku z tym jest ona jednocześnie najstarszą konstrukcją istniejącą do dziś w Dublinie! Co niezwykłe, rozpościera się pod całą powierzchnią współczes nego kościoła. To jedna z największych tego typu budowli w Irlandii oraz Wielkiej Brytanii, a jej oficjalna długość wynosi aż 63,4 m. Wnętrze krypty jest zdomino-wane przez mnogość masywnych ka-miennych filarów podtrzymujących cały ciężar katedry oraz jej wieży dzwonniczej. Krypta skrywa wiele zabytkowych ar-tefaktów zachowanych w doskonałym stanie. Naprzeciwko wejścia do krypty znajdują się kamienne posągi Karola I i Karola II z królewskim herbem pomię-dzy postaciami. Posągi i herb to pozosta-łości portyku dawnego ratusza Dublina (Tholsel), który znajdował się obok kate-dry i został wyburzony w 1806 r. Jedno-cześnie są to najstarsze irlandzkie rzeźby świeckie. Obok posągów stoi neoklasy-cystyczny pomnik lorda kanclerza Irlandii (ang. Lord Chancellor of Ireland), Johna Bowesa, zmarłego w 1767 r. Na lewo od nich znajduje się wej-ście do skarbca, w którym prezentowa-na jest wystawa zawierająca historyczne eksponaty katedralne używane niegdyś podczas Eucharystii, m.in. tabernakulum, świeczniki, naczynia liturgiczne oraz szaty liturgiczne księży i biskupów. Podczas wi-zyty w skarbcu można obejrzeć 12-minu-tową prezentację audiowizualną pokazu-jącą losy katedry na przestrzeni dziejów. We wnętrzu krypty znajduje się rów-nież kilka dosyć interesujących niety-powych eksponatów, m.in. zmumifiko-wane szczątki kota i szczura odnale-zione w jednej z rur organów w latach 60. XIX w. oraz dyby, pierwotnie znajdu-jące się na dziedzińcu – zakutych w nie przestępców obrzucano warzywami i owocami. Pod filarami, niedaleko skle-piku z pamiątkami i toalet, skrywają się najstarsze fundamenty świątyni sprzed XII w. – prawdopodobnie stanowią one część pierwszego kościoła zrównanego z ziemią przez Anglonormanów.Z katedrą Kościoła Chrystusowego nadziemnym przejściem łączy się centrum ▲Krypta katedry Kościoła Chrystusowego66zWiedzanie dUBLina | dzieLnica średnioWieczna Kup książkę Poleć książkę dziedzictwa kulturowego Dublinia St Michael’s Hill; www.dublinia.ie; czynne: III–IX codz. 10.00–18.30, X–II codz. 10.00–17.30; wstęp: dorośli 8,50 EUR, stu-denci/bilet ulgowy 7,50 EUR, dzieci 5,50 EUR, bilet rodzinny (2 dorosłych i 2 dzieci) 24 EUR; bilet łączony z katedrą: dorośli 13,50 EUR, bilet ulgowy 11,00 EUR, dzieci do 16 r.ż. 6,75 EUR, bilet rodzinny (2 dorosłych i 2 dzieci do 16 r.ż.) 32 EUR, położone po przeciwnej stronie Wineta-vern Street, w miejscu dawnego kościoła św. Michała (St Michael’s Church). Centrum jest jedną z najważniejszych świeckich atrakcji turystycznych miasta, skupioną wyłącznie na jego historii. Budynek jest podzielony na trzy kondygnacje, nato-miast najwyższą, czwartą, stanowi punkt widokowy (jeden z niewielu w Dublinie) w wieży św. Michała (St Michael’s Tower). Na parterze znajdują się ekspozycje prezentujące stolicę Irlandii w czasach wikingów – interaktywne eksponaty oraz liczne dodatki audiowizualne przywołują świat przeszłości, pokazując codzienne ży-cie, mieszkania, zmagania kupców i sprze-dawców, wojowników i królów oraz histo-rię bitwy pod Clontarf w 1014 r., która za-ważyła na losach miasta i kraju. Druga kondygnacja wprowadza zwiedzającego w realia średniowiecz-nego Dublina. Można tu zobaczyć, jak wyglądał typowy dzień z życia Irland-czyka, relacje rodzinne, zajęcia kupców czy marynarzy i nabrzeże, na którym pra-cowali, oraz obejrzeć średniowieczny targ. Na tym piętrze mieści się ponadto wystawa dotycząca epidemii, jakie wtedy trawiły stolicę, oraz eksponaty traktujące o ówczesnych powstaniach zbrojnych.Trzecie piętro zajmuje seria wystaw poświęconych pracy archeologów, histo-ryków i laborantów, bez wysiłku których nie udałoby się odtworzyć całej historii przedstawionej w centrum Dublinia. Na samym szczycie (czwarta kondygnacja), po wejściu po 96 wysokich schodach, do-ciera się na panoramiczny taras wido-kowy, z którego rozciąga się wspaniały widok na stare miasto. Po wyjściu z centrum Dublinia i skie-rowaniu się w dół wzdłuż Nicholas Street i Patrick Street po lewej stronie zoba-czymy masywną sylwetkę katedry św. Patryka (St Patrick’s Cathedral) Pa-trick Street; www.stpatrickscathedral.ie; czynna: III–X pn.–pt. 9.00–17.30, sb. 9.00–18.00, nd. 9.00–11.00, 12.30–15.00, ▼Katedra św. Patryka67zWiedzanie dUBLina | dzieLnica średnioWieczna
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dublin. Travelbook. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: