Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00875 012589 17857676 na godz. na dobę w sumie
Działalność kontrolna NIK - ebook/pdf
Działalność kontrolna NIK - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 22
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0104-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> administracja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) jest naczelnym organem kontroli państwowej. Głównym zadaniem NIK jest dostarczanie Sejmowi informacji o stanie państwa. Podstawą tych informacji są oczywiście kontrole przeprowadzane przez NIK.

W celu przybliżenia Państwu sposobów działania, zakresu uprawnień, rodzajów kontroli, przygotowaliśmy publikację w całości poświęconą Najwyższej Izbie Kontroli.

Przykłady omówionych tematów:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Działalność kontrolna NIK wydanie 1. ISBN 978-83-255-0104-4 Autor: Piotr Gryska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14 bud. 45C 03-876 Warszawa tel. 022 31 12 222, faks 022 33 77 601 e-mail: dz.handlowy@beck.pl Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Rady zawarte w niniejszej publikacji wyrażają punkt widzenia Autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wykaz piktogramów .......................................................................................................... 1. Najwyższa Izby Kontroli — naczelny organ kontroli państwowej ...... 1.1. Pozycja ustrojowa NIK ....................................................................................... 1.2. Podległość NIK wobec Sejmu ......................................................................... 1.3. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli ............................................................... 2. Organizacja Najwyższej Izby Kontroli............................................................... 2.1. Struktura NIK ......................................................................................................... 2.2. Jednostki organizacyjne NIK ........................................................................... 3. Zadania i zakres działania Najwyższej Izby Kontroli ................................. 3.1. Podstawowe zadanie NIK ................................................................................. 3.2. Uprawnienia kontrolne NIK ............................................................................. 4 5 5 5 6 7 7 7 8 8 8 4. Rodzaje przeprowadzanych kontroli ................................................................ 10 4.1. Rodzaje kontroli ................................................................................................... 10 5. Kryteria kontroli .......................................................................................................... 11 6. Postępowanie kontrolne ......................................................................................... 13 6.1. Podstawowe zasady ........................................................................................... 13 6.2. Przebieg postępowania kontrolnego .......................................................... 15 6.3. Czynności kontrolera ......................................................................................... 16 6.4. Dokumentowanie czynności kontrolnych ................................................. 18 6.5. Postępowanie odwoławcze ............................................................................. 19 7. Postępowanie w razie ujawnienia uchybień w działalności jednostek kontrolowanych .................................................................................... 22 Działalność kontrolna NIK  z 22 Wykaz piktogramów — Zapamiętaj (ważne informacje, o których należy pamiętać) — Porada eksperta (wskazówki autora) — Przykład Działalność kontrolna NIK  z 22 1. Najwyższa Izby Kontroli — naczelny organ kontroli państwowej 1.1. Pozycja ustrojowa NIK Najwyższa Izba Kontroli (NIK) jest naczelnym organem kontroli państwo- wej, który podlega Sejmowi i działa na zasadach kolegialności. Podstawy działania NIK określają przepisy art. 202—207 Konstytucji RP oraz ustawy z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm., dalej NIKU). Uznanie Najwyższej Izby Kontroli za naczelny organ kontroli państwowej przejawia się przede wszystkim w określeniu najszerszego, w porówna- niu z innymi organami kontroli, przedmiotowego i podmiotowego zakresu kontroli, a także w obowiązku współpracy z NIK innych organów kontroli, rewizji, inspekcji, działających w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym. Współpraca ta polega na: • • • udostępnianiu wyników kontroli przeprowadzonych przez inne organy, przeprowadzaniu wspólnie kontroli pod kierownictwem NIK, przeprowadzaniu kontroli na zlecenie NIK. Uznanie NIK za naczelny organ kontroli państwowej oznacza także jej nie- zależność od innych organów władzy w zakresie przeprowadzanych kontroli. Oznacza to, że przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli ogranicza tylko ustawa, a NIK swobodnie decyduje o doborze techniki i metod przeprowa- dzania kontroli i żaden organ nie może wpływać na sposób prowadzenia i wy- nik kontroli. Ustalenia, oceny, uwagi i wnioski dokonywane przez NIK w wy- niku postępowania kontrolnego mogą być weryfikowane wyłącznie w drodze procedur odwoławczych określonych w ustawie o NIK, a żaden organ (nawet Sejm, któremu Izba podlega) nie ma prawa dokonywania w nich zmian. 1.2. Podległość NIK wobec Sejmu Podległość NIK wobec Sejmu przejawia się w kilku aspektach, a mianowicie: • w aspekcie organizacyjno-personalnym (powołanie i odwołanie Prezesa i wiceprezesów NIK, zgoda na powołanie i odwołanie dyrektora general- nego NIK, powoływanie i odwoływanie członków Kolegium NIK, nadanie statutu oraz wydanie regulacji w zakresie statusu pracowników NIK). Działalność kontrolna NIK  z 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Działalność kontrolna NIK
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: