Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00060 004081 18668413 na godz. na dobę w sumie
Dziecko w kadrze. Warsztaty fotograficzne - książka
Dziecko w kadrze. Warsztaty fotograficzne - książka
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2006-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
>> Możesz kupić w zestawie:
Warsztaty fotograficzne. Ekspozycja. Kompozycja. Oświetlenie. Zdjęcia makro. Fotografowanie dzieci.

 

Uchwyć obiektywem magię dzieciństwa!

 

Portret nie jest tylko odwzorowaniem postaci i utrwaleniem jej wizerunku. Na dobrym, przemawiającym do odbiorcy portrecie fotograf powinien uchwycić również emocje, cechy osobowości, pasje, a także coś jeszcze -- leciutką magiczną aurę osoby portretowanej. Szczególnie fotografowanie dzieci wymaga podejścia psychologicznego, ponieważ one, dorastając, wciąż się zmieniają. Na każdym etapie rozwoju interesuje je coś innego i inne rzeczy stają się dla nich ważne. Aby fotograficzne wspomnienia z dzieciństwa były autentyczne, trzeba nauczyć się wychwytywać tę zmianę. Z tą niezwykłą, oddziałującą na wyobraźnię książką na pewno Ci się to uda.

Książka 'Fotografowanie dzieci. Warsztaty fotograficzne' wprowadzi Cię zarówno w zagadnienia techniczne, i jak i psychologiczne tego szczególnego rodzaju fotografowania. Z podręcznika dowiesz się, na czym polega zamrażanie i rozmywanie ruchu, jak manipulować światłem i używać trybów tematycznych. Będziesz umiał określić, jaki jest Twój styl fotografowania; będziesz też wiedział, jak go wykorzystać, aby stworzyć autentyczne i wyjątkowe fotografie dzieci. Poznasz sposoby przygotowywania sesji fotograficznej i prezentacji zdjęć, które opowiedzą najprawdziwszą historię dzieciństwa.

Opanuj sztukę autentycznego odwzorowywania emocji i kolorów dzieciństwa!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dziecko w kadrze. Warsztaty fotograficzne Autor: Ginny Felch, Allison Tyler Jones T‡umaczenie: Tomasz Boszko ISBN: 978-83-246-2006-7 Tytu‡ orygina‡u: Photographing Children Photo Workshop: Develop Your Digital Photography Talent Format: 180x235, stron: 256 Uchwy(cid:230) obiektywem magiŒ dzieciæstwa! (cid:149) Jak zatrzyma(cid:230) czas dzieciæstwa na fotografii? (cid:149) Jak sfotografowa(cid:230) uczucia i wiŒzi rodzinne? (cid:149) Jak tworzy(cid:230) najpiŒkniejsze portrety dzieci w r(cid:243)¿nym wieku? Portret nie jest tylko odwzorowaniem postaci i utrwaleniem jej wizerunku. Na dobrym, przemawiaj„cym do odbiorcy portrecie fotograf powinien uchwyci(cid:230) r(cid:243)wnie¿ emocje, cechy osobowo(cid:156)ci, pasje, a tak¿e co(cid:156) jeszcze (cid:151) leciutk„ magiczn„ aurŒ osoby portretowanej. Szczeg(cid:243)lnie fotografowanie dzieci wymaga podej(cid:156)cia psychologicznego, poniewa¿ one, dorastaj„c, wci„¿ siŒ zmieniaj„. Na ka¿dym etapie rozwoju interesuje je co(cid:156) innego i inne rzeczy staj„ siŒ dla nich wa¿ne. Aby fotograficzne wspomnienia z dzieciæstwa by‡y autentyczne, trzeba nauczy(cid:230) siŒ wychwytywa(cid:230) tŒ zmianŒ. Z t„ niezwyk‡„, oddzia‡uj„c„ na wyobra(cid:159)niŒ ksi„¿k„ na pewno Ci siŒ to uda. Ksi„¿ka (cid:132)Fotografowanie dzieci. Warsztaty fotograficzne(cid:148) wprowadzi CiŒ zar(cid:243)wno w zagadnienia techniczne, i jak i psychologiczne tego szczeg(cid:243)lnego rodzaju fotografowania. Z podrŒcznika dowiesz siŒ, na czym polega zamra¿anie i rozmywanie ruchu, jak manipulowa(cid:230) (cid:156)wiat‡em i u¿ywa(cid:230) tryb(cid:243)w tematycznych. BŒdziesz umia‡ okre(cid:156)li(cid:230), jaki jest Tw(cid:243)j styl fotografowania; bŒdziesz te¿ wiedzia‡, jak go wykorzysta(cid:230), aby stworzy(cid:230) autentyczne i wyj„tkowe fotografie dzieci. Poznasz sposoby przygotowywania sesji fotograficznej i prezentacji zdjŒ(cid:230), kt(cid:243)re opowiedz„ najprawdziwsz„ historiŒ dzieciæstwa. (cid:149) Podstawy na(cid:156)wietlania (cid:149) Zamra¿anie i rozmywanie ruchu (cid:149) U¿ywanie tryb(cid:243)w tematycznych (cid:149) Manipulowanie (cid:156)wiat‡em (cid:149) Kompozycja fotografii (cid:149) Obramowanie zdjŒcia (cid:149) Regu‡a z‡otego podzia‡u (cid:149) Planowanie sesji portretowej (cid:149) Psychologia fotografowania dzieci (cid:149) Wyposa¿enie do fotografowania dzieci (cid:149) Komputerowa obr(cid:243)bka zdjŒ(cid:230) (cid:149) Prezentacja fotografii Opanuj sztukŒ autentycznego odwzorowywania emocji i kolor(cid:243)w dzieciæstwa! Spis treści ROZdZiAł 1 Sztuka fotografowania dzieci Rady dla przyszłego profesjonalisty Znajdź inspirację Źródła inspiracji Znaczenie zabawy ROZdZiAł 2 Spojrzenie z fotografii Nie musisz wszystkiego wiedzieć Poza automatykę: podstawy naświetlania Prędkość migawki Ruch Główna zasada wyboru czasu migawki Zamrażanie ruchu Rozmywanie ruchu Przysłona Czułość iSO Głębia ostrości Używanie trybów tematycznych Tryb portretowy Tryb sportowy Tryb kraj­obrazowy Tryb makro (fotografowanie z bliskiej­ odległości) 21 22 24 28 30 35 37 37 38 39 40 40 41 41 42 42 46 46 47 47 47  Priorytet przysłony Priorytet migawki Na czym Ci zależy? ROZdZiAł 3 Dostrzeganie światła Nauka dostrzegania światła Światło zastane Cudowne światło: świt i zmierzch Stosowanie odbić i cieni Odbicia Cienie Fotografowanie we mgle lub podczas zachmurzenia Mgliste dni Zachmurzone niebo Odnajdowanie światła konturującego Korzystanie z miękkiego światła wpadającego przez okno Kiedy pójść na kompromis 47 48 49 53 54 58 60 62 62 66 68 69 71 71 74 76 10 ROZdZiAł 4 Manipulowanie światłem Światło niebezpośrednie Zadaszenia i werandy Otwarty cień Światło bezpośrednie Bezpośrednie słońce Tworzenie efektu halo za pomocą obręczy lub tylnego światła Korzystać czy nie korzystać z lampy błyskowej? Koncepcj­a światła głównego oraz wypełniaj­ącego Odbicie Rozproszenie Kierunek padania światła Światło z przodu Światło konturowe, przestrzenne, rembrandtowskie Osprzęt modyfikujący światło Odbłyśniki Rozpraszacze Osłony przeciwświetlne Temperatura barwowa (balans bieli) Podstawowe oświetlenie studyjne Światło poj­edyncze Pomiar światła Efekty ROZdZiAł 5 Kompozycja fotografii Fotki czy fotografie Skupienie się na wrażeniu 81 82 82 83 84 84 85 86 86 87 87 88 88 88 90 90 93 93 93 96 98 98 99 103 104 105 11 Upraszczanie Obserwuj­ tło Używanie przestrzeni niezaj­ętej­ Obramowanie zdjęcia Ogólne zasady kadrowania Ramka w ramce Rodzice w roli rekwizytów Reguła złotego podziału (trójpodziału) Zastosowanie linii Linie równoległe Linie ukośne Linie zbieżne Linie w kształcie litery S oraz C łamanie zasad ROZdZiAł 6 Jaki jest Twój styl? Styl klasyczny i romantyczny W studio U klienta Ubrania Uchwycenie nastroj­u Styl współczesny W studio U klienta Styl fotoreporterski U klienta Nastrój­ 12 105 106 109 110 111 112 113 114 117 117 119 120 120 122 129 130 130 131 132 136 137 137 141 143 146 148 Przygotowanie rodziców do sportretowania dziecka Zarysowanie oczekiwań Sesj­a z rodzicami Rób wiele zdj­ęć Planowanie sesji portretowej ROZdZiAł 7 Rozbudzanie emocji Obserwowanie emocji i nastrojów Wizualizacj­a Portretowanie oczu będących bramą duszy Kontakt fotografowanych osób z naturą Studiowanie języka ciała, gestów i ruchów Opowiadanie historii fotografiami Psychologia fotografowania dzieci ROZdZiAł 8 Wiek, etap, grupa Noworodki Wyzwania Nagrody 150 151 151 153 153 157 159 160 161 166 170 172 174 179 180 180 182 13 Niemowlaki Od trzech do sześciu miesięcy Od sześciu do dwunastu miesięcy Maluchy Przedszkolaki dzieci w wieku szkolnym Nastolatki Chłopcy w wieku nastoletnim Nastoletnie dziewczęta Rodziny w grupach Rodzic i dziecko Rodzeństwo Rodziny ROZdZiAł 9 Wyposażenie fotografa dzieci Rozważania nad zakupem lepszego aparatu Używanie obiektywów wymiennych Jasność obiektywu Długość ogniskowej­ Obiektywy stałoogniskowe Obiektywy zmiennoogniskowe Zaglądamy do torby fotograficznej 14 183 184 185 185 189 192 192 197 197 198 198 202 205 211 212 213 213 214 214 215 217 ROZdZiAł 10 Cyfrowa obróbka zdjęć oraz ich prezentacja Sekwencja pracy Pierwsze kroki w edycji obrazów Sekwencja pracy w obróbce obrazów Podstawowy retusz Zastosowanie warstw Usuwanie skaz oraz wygładzanie skóry Poprawianie oczu i zębów Usuwanie rozpraszaj­ących elementów z tła za pomocą narzędzia Klonowanie Zwiększanie wyrazu zdjęcia poprzez zmianę kolorów Konwersj­a na fotografię czarno-białą Zadania oraz wtyczki Wskazówki dotyczące kadrowania Galeria Kolaże zdj­ęciowe Wydruki na płótnie Wydawnictwo albumowe Słowniczek Skorowidz 221 222 223 224 225 225 225 226 228 228 229 229 230 235 235 235 236 241 247 15 8 R O Z D Z A Ł I I W E K , E T A P, G R U P A NOWORODKI NIEMOWLAKI MALUCHY PRZEDSZKOLAKI DZIECI W WIEKU SZKOLNYM NASTOLATKI RODZINY W GRUPACH Copyright © Ginny Felch, www.silverlingingimages.com Chociaż rozmawianie o dzieciach w kategoriach wie- kowych i grupowych wydaje się pomocne, należy bez- względnie pamiętać, że każde z nich jest wyjątkowe, unikalne, stanowi indywidualność. Twoja intuicja to najlepszy przewodnik, jak traktować różne grupy wie- kowe. Zwracanie uwagi na unikalne chwile, jakimi jest obecność dziecka w Twoim otoczeniu, może Cię bardzo wiele nauczyć. Zorientujesz się, w jaki sposób możesz zareagować i nawiązać kontakt, aby na foto- grafii zarejestrować jak najwięcej prawdziwej osobo- wości malucha. Każdy rodzic jest bardzo zainteresowany dokumento- waniem kolejnych etapów życia dziecka. Chce zacho- wać wspomnienia związane z narodzinami i dzieciń- stwem. Rejestrując zdjęcia, ilustrujesz historię życia w sensie — jak najbardziej dosłownym. Ile razy syn lub córka zapytali: „Jak to było, gdy byłem mały”? Po- zowane portrety ze studia fotograficznego oraz corocz- ne zdjęcia klasowe nigdy nie opowiadają całej historii. To właśnie fotografie śmiejących się lub śpiących nie- mowlaków, dzieci po raz pierwszy jeżdżących na nar- tach, biegających w kółko, czytających cicho w wieku nastoletnim oraz tysiące innych fotek opisują życie w sposób autentyczny. Ten rozdział stanowi przewod- nik po każdym z etapów rozwoju dziecka, wyzwaniach i nagrodach, jakie związane są z jego fotografowa- niem. Znajdziesz wiele wskazówek przydatnych w tej podróży. Pomysły tutaj przedstawione zostały pomy- ślane jako ogólne zalecenia, a nie bezwzględne reguły. Najlepszym doradcą będą własne doświadczenia, ze- brane podczas kontaktu z dziećmi. NOWORODKI Nie każdy nadaje się do fotografowania noworodków. Wymaga to ogromu cierpliwości, ale też z wielu wzglę- dów przynosi mnóstwo radości. Któż może zaprze- czyć cudowi, jakim są narodziny dziecka? Niesłycha- ne zmiany w życiu malucha zachodzą błyskawicznie, można nawet powiedzieć, że co parę godzin. Ten etap rozwoju dziecka jest niesłychanie fascynujący dla ro- dziców. Obserwują oni każdy urzekający gest i minę, starają się rozszyfrować, do kogo maluch bardziej jest podobny: do mamy, czy do taty. Żeby zrobić realistycz- ne zdjęcie noworodka (aby wyglądał jak noworodek), zarejestrować pomarszczoną skórę, meszek na uszach itd., spróbuj wykonać fotografie maleństwa w paru pierwszych tygodniach jego życia. W tym wieku dzieci nadal są bardzo gibkie, więc można je „ułożyć” w po- zycję przypominającą płodową. Przykład na zdjęciu 8-1, gdzie noworodek leży na rękach taty. W wielu przypadkach bardzo małe dzieci mają bardzo przejrzy- stą skórę, bez żadnych wysypek, dzięki czemu zdjęć po sesji nie trzeba retuszować. wskazówka Aby uzyskać najlepsze rezultaty podczas foto- grafowania noworodków, temperatura w poko- ju powinna być troszkę wyższa niż taka, w której przyjemnie jest dorosłym. Maleństwo będzie się nawet wtedy dobrze czuło, gdy zostanie rozebrane do zdjęć. WYZWANIA Wydawać by się mogło, że noworodki przychodząc na świat mają w sobie specjalny sensor, który wykrywa zdenerwowanie. Jeśli mama jest zestresowana sesją fo- tograficzną, gdy napięcie jest duże, dzieciątko najczęś- ciej to wyczuwa i zaczyna bardzo kaprysić. Spokojne mamy to spokojne maluchy — warto więc poświęcić chwilę na uspokojenie tej pierwszej i rozwianie jej wątpliwości co do sesji. Powinna wiedzieć, że fotogra- fowanie w każdej chwili można przerwać, na przykład żeby nakarmić dziecko lub je utulić. Takie sesje pra- wie zawsze charakteryzują się dwoistością: najpierw długo czeka się na właściwe warunki, a potem bardzo spieszy, żeby wykorzystać moment. Noworodek zaczy- na drzemać na sekundkę, a Ty starasz się cyknąć kilka zdjęć, zanim jego oczka otworzą się i zacznie krzyczeć. Być może bardzo się zdziwisz, że wiele z pogodnie wy- glądających na fotografii maluchów przeżywało wręcz histerię tuż przed zrobieniem zdjęcia. Proszę bardzo, nie wahaj się, zrób kilka fotek szlochającego noworod- ka, jak na zdjęciu 8-2. Wszystko zmienia się tak szyb- ko, nawet ich płacz. 180 FOTOGRAFOWANIE DZIECI / Wiek , etap, grupa Ł 8 R O Z D Z A I 8-1 Śpiący noworodek został dosłownie ułożony w tej pozycji, a potem umieszczony na dłoniach taty. Zabiegi takie można jednak przeprowadzać tylko z bardzo małymi dziećmi. 1/200 sekundy, f/2,2, czułość ISO 320. Copyright © Lisa Russo uwaga Noworodki często mają różowawy albo delikat- nie żółtawy odcień skóry, więc być może lepszy efekt przyniesie zamiana obrazów na czarno-białe — zdjęcia staną się też bardziej ponadczasowe. Nie fotografuj noworodka na powierzchni, której nie można wyczyścić. Tła, meble, rodzice oraz fotogra- fowie mogą zostać „zmoczeni” lub jeszcze bardziej ubrudzeni przez pełnego radości malucha. Wcześniej wszystko odpowiednio zaplanuj. Może warto mieć pod ręką kilka niedrogich jednolitych (białe są znakomite) koców, żeby owinąć dziecko lub położyć je. Malutkie noworodki nie wykształciły jeszcze zdolności do skupiania wzroku, więc dość łatwo o zdjęcie zezu- jącego dziecka. Pomocne w takim wypadku może się okazać przekręcenie główki w inną pozycję lub pocze- kanie na przyjemniejszą minę. 181 Noworodka bardzo łatwo przestraszyć. Jeśli tylko w pobliżu znajduje się mama, która może ukoić dzieciątko, nie obawiaj się zrobienia kilku zdjęć płaczącemu maluchowi. 1/125 sekundy, f/11, czułość ISO 200. Copyright © Allison Tyler Jones, www.atjphoto.com 8-2 NAGRODY Delikatnych policzków, pomarszczonej skory i mocno zaciśniętych piąstek noworodka nie można z niczym pomylić. Zarejestrowanie tego etapu życia dziecka wy- nagrodzi poczynione wysiłki. Wielu fotografów spe- cjalizuje się zresztą w fotografii noworodków. Maluszki nie potrafią odpowiadać, nie mogą uciec. Są tak gib- kie, że dosłownie da się je ułożyć w zawiniątko. Nie- które nawet śpią podczas sesji. Daj sobie czas na za- śnięcie dziecka. Poproś mamę, aby nakarmiła malucha tuż przed przyjściem do fotografa. Wtedy noworodek będzie najedzony i gotowy do drzemki. Ciasne owi- nięcie dziecka w kocyk, w wyniku czego rączki oraz nóżki znajdą się blisko ciała, to prawie pewny sposób (jak tabletka nasenna) na uśpienie dziecka. Malucha można delikatnie pokołysać, póki dobrze nie zaśnie (zwykle zajmuje to około piętnaście minut, więc mu- sisz uzbroić się w cierpliwość). Gdy dziecko głęboko śpi, można je swobodnie przenosić, umieszczać rekwi- zyty, kocyki, a nawet samego noworodka w zaplanowa- nych miejscach, jak na zdjęciu 8-3. Nie ma nic bardziej wzruszającego od widoku śpiącego malucha. cytat „W zacisznej prostocie pierwszych dni życia dzie- cka można ponownie zobaczyć magiczne, za- mknięte koło, cudowny sens istnienia dwojga ludzi tylko dla siebie”. — Anne Morrow Lindbergh 182 FOTOGRAFOWANIE DZIECI / Wiek , etap, grupa Uderzający i zaskakujący portret noworodka pokazuje kształt i sylwetkę śpiące- go dziecka na niezwykłym, zabytkowym krześle. Copyright © Ginny Felch, www.silverlingingimages.com 8-3 Noworodki są jeszcze bardzo niestabilne, dlatego do ich trzymania najlepiej wykorzystać rodziców. Ma- luchy mogą spoczywać w ich ramionach albo nawet opierać się o ciało, jak na zdjęciu 8-4. Bardzo dobrze w takiej roli będzie się również czuła mama, któ- ra w okresie połogu wcale nie musi się palić do by- cia uwiecznianą na zdjęciach. Może stanowić część kompozycji, ale nie powinna być zbyt podkreślana. W tych dniach dobrze jest też zrobić zdjęcia tacie, szczególnie że mama często ogląda go, gdy ten trzyma dziecko. NIEMOWLAKI Pierwszy rok życia to jeden krok milowy za drugim. Dziecko rośnie i zaczyna najpierw rozpoznawać, a po- tem reagować na znajdujące się wokół osoby. Tym samym zakres jego min i gestów się zwiększa, a foto- Ł 8 R O Z D Z A I graf ma większe pole do popisu. Urocze reakcje mogą pojawić się po najprostszym mlaśnięciu językiem albo delikatnym dmuchnięciu na policzku malucha. Wydaje się, że uśmiechy powstają wręcz bez uzasad- nienia. Niemowlak nauczył się, że uśmiechanie się sprawia przyjemność ludziom przebywającym w jego otoczeniu. cytat „Niemowlak to opinia Boga, że świat powinien nadal trwać”. — Carl Sandburg 8-4 Podparcie noworodka na ramieniu rodzica jest dobrym rozwiązaniem w przy- padku wiotkich jeszcze maluchów. 1/400 sekundy, f/4, czułość ISO 400. Copyright © Lisa Russo, www.lisarussophotography.com 183 OD TRZECH DO SZEŚCIU MIESIĘCY Zanim niemowlaki zaczną chodzić, czyli pomiędzy trzecim a szóstym miesiącem życia, możesz je foto- grafować, jak siedzą na krześle, leżą w trawie lub są trzymane przez rodzica przy stole albo na tle ściany. W tym wieku mama, niania, starsze rodzeństwo mogą okazać się dla Ciebie doskonałą pomocą — będą peł- nić rolę asystentów. Ich obowiązkiem będzie zwraca- nie uwagi, czy dziecko jest cały czas bezpieczne. Waż- ne, abyś bardzo dobrze znał już swój aparat, jego usta- wianie — i mógł całkowicie skupić się na niemowlaku oraz jego minach. Dzieci pomiędzy trzecim a czwartym miesiącem życia uczą się podnosić główkę. Gdy leżą na brzuszku i trzy- mają ją u góry, możesz zrobić im przepiękne zdjęcia. Najlepiej, abyś zniżył się do ich poziomu, usadowił na przykład na podłodze — i w ten sposób zadbał o właś- ciwy kąt ujęcia. Przykład na zdjęciu 8-5. Fotograf położył się na brzuchu, aby zrobić to słodkie zdjęcie niemowlaka unoszącego główkę. 1/100 sekun- dy, f/5,0, czułość ISO 100. Copyright © Robin Johnson, www.robinjohnsonphotography.com 8-5 184 FOTOGRAFOWANIE DZIECI / Wiek , etap, grupa Ł 8 R O Z D Z A I OD SZEŚCIU DO DWUNASTU MIESIĘCY Dziecko między szóstym a dziewiątym miesiącem życia zazwyczaj potrafi usiąść, ale jeszcze nie raczku- je. Jest to idealny moment na sesję zdjęciową. Nie- mowlaki często przekrzywiają się na jedną lub drugą stronę, sprawiając wrażenie, że zaraz będą raczkować. Umożliwia to pokazanie ich pulchności. Usadź dzie- cko na stole, krześle albo wręcz ulubionym naczyniu, żeby uzyskać wariację ze smaczkiem dla tradycyjnego portretu malucha. Przykład stanowi zdjęcie 8-6. Dzie- ci potrafią naśladować robione do nich miny i umieją 8-6 Urocze dziecko, siedzące jak Budda, zamierza dokładniej przyjrzeć się guzikowi od spodni. Wspaniałe światło wpadające przez okno oświetla perfekcyjnie każdą fałdkę i dołek. 1/125 sekundy, f/3,2, czułość ISO 320. Copyright © Lisa Russo, www.lisarussophotography.com już przytrzymać zabawkę. Pamiętaj, że w tym wieku wszystko, co pozostawisz w ich pobliżu, trafi do buzi. Bądź ostrożny. Wiele maluchów między dziewiątym a dziesiątym miesiącem życia zaczyna raczkować, a nawet stać przy krześle, trzymając się go. Sprawdź dokładnie, czy każdy mebel, jaki wykorzystasz w roli rekwizytu, jest wytrzymały, a także czy nie przewróci się na dziecko. Jeśli maluch nie stoi stabilnie, poproś mamę lub asy- stentkę by stanęła tuż obok, ale nie wchodziła w kadr, i w razie czego zapobiegła wszelkim kłopotom. Więk- szość dzieci zaczyna chodzić, gdy ma mniej więcej rok. Dla rodziców to bardzo często kamień milowy. Wte- dy wielu decyduje się na robienie zdjęć. To doskonały czas na zarejestrowanie pierwszych, niepewnych kro- ków, z charakterystycznie rozłożonymi w powietrzu rękami, pomagającymi w utrzymaniu równowagi, jak na zdjęciu 8-7 cytat „Jeśli dziecko ma zachować swoje wrodzone za- ciekawienie i chęć poznawania, potrzebuje obec- ności przynajmniej jednej dorosłej osoby, z którą może się tym podzie- lić i wspólnie odkrywać radość, ekscytację i tajemnice świata, w któ- rym żyjemy”. — Rachel Garson MALUCHY Ten etap życia dziecka to aktywność i poruszanie się. Maluchy zazwyczaj bardzo żywiołowo reagują na za- bawki oraz Twoje słowa i miny. Powinny znajdować się w środowisku gwarantującym całkowite bezpieczeń- stwo, swobodę ruchu i odkrywania świata. Umiejęt- ność poruszania się zazwyczaj szybko się rozwija. Gdy dziecko biega z szybkością błyskawicy, po początkowej nieporadności nie ma już śladu. 185 Maluchy charakteryzują się szybkim rozwojem, co chwilę się zmieniają, mają wiele wahań nastrojów, czasami widać odrobinę sceptycyzmu. Dzieci w tym wieku bardzo dużo chcą, ale niestety niewiele potra- fią. Dlatego często ogarnia je zdenerwowanie i zaczy- nają źle się zachowywać. Niektóre dorosłe osoby okre- ślają je wtedy mianem okropnych dwulatków. Podczas sesji fotograficznej z maluchami powinieneś zastanowić się, czy pomoc asystenta lub obecność ro- dzica będzie plusem, czy minusem. Rodzic na zdjęciu 8-8 stanowi bez wątpienia korzyść. Fotografia wyszła znakomicie, ponieważ mama trzymała dziecko i mia- ła z nim kontakt; nie zwracała uwagi na fotografa. W rezultacie udało się zarejestrować słodką nić łą- czącą rodzica i dziecko. Zrelaksowani mama lub tata zazwyczaj stwarzają atmosferę, w której spokojny jest także maluch. W innych warunkach prawie zawsze jest odwrotnie. Jeżeli rodzic zbytnio instruuje dzie- 8-7 Szeroko rozłożone ręce stabilizują pierwsze kroki właśnie zakosztowanej wolności. To cecha charakterystyczna każdego rozpoczy- nającego chodzenie dziecka. 1/750 sekundy, f/3,5, czułośc ISO 250. Copyright © Lisa Russo, www.lisarussophotography.com 186 FOTOGRAFOWANIE DZIECI / Wiek , etap, grupa Ł 8 R O Z D Z A I cko, warto bardzo grzecznie zasugerować, że być może maluch będzie się lepiej zachowywać, jeśli na chwilę mama lub tata zniknie z ujęcia. Oczywiście takie po- stawienie sprawy wymaga odwagi, ale często warto, bo rezultaty okazują się znakomite. Zabawa w chowanego, puszczanie całusków przeło- żą się na najprawdopodobniej zachwycające reakcje. Gwizdki, dzwonki i piszczące zabawki spotkają się z żywym zainteresowaniem. Niektórzy fotografowie w poszukiwaniu ciekawych reakcji dziecka lubią wy- dawać dźwięki przypominające szczekanie czy miau- czenie. Ty możesz natomiast być lepszy w udawaniu świnki lub rozmawianiu w stylu Kaczora Donalda. Maluchy łatwo się rozpraszają, dlatego powinieneś się uzbroić w całą gamę zabawnych i spontanicznych zachowań. Poproszenie dziecka, aby usiadło pod drzewem, jak na zdjęciu 8-9, lub umieszczenie go niczym rekwizyt na 8-8 Klasyczny portret, zrobiony w delikatnym świetle okna, przedstawia mamę i jej małego synka. Zarejestrowano moment refleksji. Ciemne tony stanowią ramę i wizualnie wyróżniają dziecko. 1/60 sekundy, f/4, czu- łość ISO 800. Copyright © Ginny Felch, www.silverlingingimages.com 187 8-9 Maluch w podkoszulku kuca pod drzewem. Znakomita fotka dokumentująca ten okres życia. 1/125 sekundy, f/5,6, czułość ISO 320. Copyright © Patrisha McLean oknie (zdjęcie 8-10) zapewni fotografii obramowanie. Poza tym takie usadowienie stanowi jakby „fotelik” dla malucha. Miejsce znajdujące się trochę powyżej ziemi sprawia, że dziecko waha się przed zeskoczeniem i bieganiem wkoło. Masz tym samym kilka sekund na zrobienie zdjęcia. W roli „grzędy” sprawdzą się rów- nież ławki oraz stoły. Nie zapomnij, aby zawsze w po- bliżu dziecka przebywała osoba dorosła, tuż poza ka- drem. Będzie w stanie złapać malucha, jeśli ten zdecy- dowałby się zeskoczyć. 8-10 Okno wśród piaskowców, koronkowa sukienka, loki nadają strukturę temu mo- nochromatycznemu zdjęciu. Udało się na nim zarejestrować naturalny, zaabsor- bowany wyraz twarzy dziecka. 1/60 sekundy, f/5,6, czułość ISO 160. Copyright © ImagesbyDeidre Warto dać maluchom coś, czym będą mogły się zająć podczas sesji fotograficznej. Na zdjęciach 8-11, 8-12 oraz 8-13 widać różne przykłady takiego podejścia. Takie rekwizyty, jak parapety, półki, krzesła i inne meble dobrze się sprawdzają, gdy dziecko ma ochotę i potrafi usiedzieć w miejscu. W przeciwnym wypad- ku można spróbować wręczyć im kwiaty, kredki itp., aby zajęły się nimi przez chwilę i skupiły na nich swoją uwagę. Oczywiście jeśli jesteś rodzicem przebywają- cym z maluchem w domu, takie momenty są całkiem naturalne. Wystarczy, że je zarejestrujesz! 188 FOTOGRAFOWANIE DZIECI / Wiek , etap, grupa Ł 8 R O Z D Z A I 8-11 PRZEDSZKOLAKI Każdy fotograf dzieci ma ulubioną grupę wiekową. Wielu najbardziej odpowiadają przedszkolaki. Dzie- ci w tym wieku są komunikatywne, żywo reagują, są spontaniczne, chętne do zabawy, lubią się wygłupiać, są rozmowne i ogólnie rzecz biorąc — czarujące. cytat „Trzylatek jest osobą, która czerpie prawie tak samo dużo radości z kosztującej 150 zł huśtawki, jak ze znalezienia małej zielonej gąsienicy”. — Bill Vaughan Kolejna monochromatyczna fotografia. Ujęcie w wysokiej tonacji, wykorzystują- ce światło wpadające przez okno, delikatnie ujmujące słodycz dziecka po wizycie w ogrodzie. 1/125 sekundy, f/5,6, czułość ISO 400. Copyright © Ginny Felch, www.silverlingingimages.com 8-12 Wielkie twórcze wysiłki zareje- strowane na zdjęciu. Widać za- jęte ręce oraz bardzo długie rzę- sy! Ciche momenty, gdy dzieci są zaabsorbowane działaniem, stanowią doskonałą okazję do zrobienia niepozowanych fotografii. 1/250 sekundy, f/1,8, czułość ISO 200. Copyright © Melanie Sikma, www.melaniesphotos.com 189 8-13 Maluchy pozbawione są świadomości samego siebie, ich dłonie i ręce, na które tak cudownie patrzeć, układają się w naturalne pozy. 1/125 sekundy, f/5,6, czu- łość ISO 320. Copyright © Patrisha McLean Wielu przedszkolaków to dzieci pełne ufności, zaan- gażowania, przebywanie z którymi sprawia ogromną radość. Pociechy w wieku od trzech do czterech i pół roku szczególnie się wyróżniają, gdyż nadal są malu- chami w najlepszym tego słowa znaczeniu. Zazwyczaj nie straciły jeszcze swojej pulchności, okrągłych po- liczków (patrz zdjęcie 8-14), nie wytworzyły świado- 8-14 Szeroko otwarte oczy nadają sens otwartości i głębi temu ponadczasowemu por- tretowi dziecka siedzącego przy oknie. Dziewczynka ma bardzo ładne okrągłe po- liczki i śliczne stopy, co jest charakterystyczne dla młodego wieku. 1/60 sekundy, f/4, czułość ISO 160. Copyright © Ginny Felch, www.silverlingingimages.com mości swojej osoby, w związku z czym ich ruchy są niewinne, zwłaszcza stóp i palców. Trzylatka można zachęcić do spokojnego pozowania, jeśli na kilka minut zaangażuje się go w rozmowę. Właśnie w tych chwilach warto bardzo cicho pytać: „Ćććć… Co słyszysz? Ptaki? Ciężarówkę?”. Wtedy wy- raz twarzy malucha będzie wyrażał ciekawość, zaanga- żowanie, zaaferowanie i zachwyt. Twoje reakcje mogą również wpływać na późniejsze zachowania. cytat „Mama rozumie, czego dziecko nie wypowiedzia- ło”. — Susan Sarandon 190 Ł 8 R O Z D Z A I FOTOGRAFOWANIE DZIECI / Wiek , etap, grupa W roli doskonałych rekwizytów sprawdzą się ma- skotki, muszle, kwiaty, zwierzęta, małe samochodzi- ki. Sprzyjają one pojawianiu się bardziej naturalnych póz i gestów języka ciała, co widać na zdjęciach 8-15 oraz 8-16. Na ogół jednak nie musisz obawiać się, że w tym wieku dziecko będzie jakoś sztucznie pozować, bo raczej nie ma ono jeszcze świadomości własnego wizerunku. Zarejestrowanie cichych zajęć, takich jak czytanie, zamyślenie się, przytulanie się do zwierzątka, może również przełożyć się na otrzymanie zajmujących fo- tografii. 8-16 Na szczęście zwierzątko domowe, takie jak pies, potrafi odwrócić uwagę dzie- cka od tego, co się dzieje, czyli sesji fotograficznej. Przywiązanie chłopca widać zarówno w wyrazie twarzy, jak i gestach. 1/160 sekundy, f/6,3, czułość ISO 200. Copyright © Heather Jacks 8-15 Stykające się palce stóp, spojrzenie w bok, mocno przytulany miś… mówią wiele o pozornie rozkosznej dziewczynce. Sile przekazu sprzyja harmonia kolorów. 1/60 sekundy, f/5,6, czułość ISO 160. Copyright © ImagesbyDeidre 191 Ta mała dziewczynka rzeczywiście czuje się jak księżniczka. Fotografia została zrobiona z góry, można zajrzeć w usatysfakcjonowane i zadumane oczy dziecka. Nieskomplikowane tło utrzymuje oko oglądającego we właściwym miejscu kom- pozycji. 1/400 sekundy, f/2,8, czułość ISO 250. Copyright © Melanie Sikma, www.melaniesphotos.com 8-17 Dzieci w prawie każdym wieku szybko się męczą pod- czas sesji, bez względu na to, jak będziesz się starał ją uatrakcyjnić. Dlatego powinieneś jak najbardziej wy- korzystać cenne chwile i pracować najszybciej, jak się da. W zależności od wieku malucha czas ten wynosi od dziesięciu minut do, w najlepszym wypadku, trzech kwadransów. Niech to będzie ostrzeżenie dla Ciebie, szczególnie jeśli zostałeś wynajęty, a oczekiwania są takie, że uda Ci się sprostać zadaniu. NASTOLATKI Dorastające dzieci, czyli nastolatki, przy odrobinie szczęścia okażą się bardzo wyrozumiałe oraz zaan- gażowane, zaś w scenariuszu mniej optymistycznym będą się dąsać i pokazywać kompletny brak zainte- resowania. Dużo mniej prawdopodobne, że dadzą się DZIECI W WIEKU SZKOLNYM Gdy dzieci rosną i rozpoczynają zajęcia szkolne, znaj- dują się coraz częściej w sytuacjach bardziej społecz- nych. W rezultacie wzrasta ich świadomość własnej osoby. Jest coś w pięcio- i sześciolatkach, co powodu- je, że zawsze są gotowe do pozowania, szczerząc zęby w dużym, szerokim uśmiechu. Bez żadnej prowokacji. Sytuacje takie wymagają od fotografa zdolności słu- chania i uczenia się, a także umiejętności angażowa- nia się w konwersację oraz odciągania dzieci od ich samych. Dzieci w tym wieku zdają się bardzo dobrze przyswa- jać i korzystać ze sztuczek typu „uśmiechnij się”. Uwa- żają to za postawę kooperacyjną, więc szczerzą się sze- roko, bez względu na okoliczności (mają dobrych tre- nerów w postaci szkolnych fotografów oraz rodziców, którzy uważają, że tak należy się zachowywać). No i masz wyzwanie — musisz rozproszyć ich uwagę, cze- go przykład przedstawiono na zdjęciu 8-17. Istnieje na to co najmniej kilka sposobów. Zrób fotkę tandetne- go uśmiechu, a następnie pokaż ją dziecku. Powiedz, że wcale nie muszą się szczerzyć, wystarczy delikatny uśmiech. Następnie poproś, aby właśnie go pokazały. Zrób zdjęcie i pokaż im efekt. Uzyskanie pomocy od dzieci może znacznie ułatwić Ci pracę. Starsze dzieci mają już swoje zainteresowania, a nawet pasje, o których możesz się dowiedzieć w poważnej rozmowie z nimi na ten temat. Większość problemów z wymuszonymi lub zbyt szero- kimi uśmiechami pojawia się wtedy, gdy na sesji obec- ni są rodzice. Dzieci znają ich czułe punkty. Jeśli tylko mogą, wykorzystują swoją wiedzę. Naturalne jest, że rodzice chcą, aby ich maluchy wyglądały jak najle- piej, żeby nie robiły głupich min wujka Heńka, żeby siedziały prosto itd. Napięcie, jakie powstaje w wyni- ku tych uwag, jest ewidentne. Powinieneś rozładować sytuację, dając do zrozumienia rodzicom, najlepiej zawczasu, czego oczekujesz od sesji zdjęciowej — wca- le nie spodziewasz się perfekcyjnego zachowania — a także że podczas robienia fotografii to Ty masz ostatnie zdanie. 192 FOTOGRAFOWANIE DZIECI / Wiek , etap, grupa Ł 8 R O Z D Z A I nabrać na jakieś gadki. Można powiedzieć, że lubią szczere i bezpośrednie podejście. Wiele nastolatków chce wyglądać modnie i fajnie. Z pewnością dadzą Ci do zrozumienia, co to dla nich oznacza. Jednak opinia ich rodziców może być inna. Powodzenie misji będzie zależeć od fotografa, czyli od Ciebie. Nastolatki powinieneś w jakiś sposób wprowadzić w cały proces, obojętnie, czy subtelnie, czy bezpośred- nio. Zaangażowanie ich w dyskusję o sesji jest dobrym pomysłem. Poczują się poważnie traktowane, będą miały wrażenie, że mogą decydować. Niektóre z najpiękniejszych i najbardziej głębokich w swej wymowie zdjęć zostały zarejestrowane pod- czas spokojnych sesji fotograficznych z nastolatkiem, którego zaufanie udało się zaskarbić. Zwróć uwagę na oczy oraz poważny wyraz twarzy dziewczyny z foto- grafii 8-18 oraz młodzieńca ze zdjęcia 8-19. Mocne i śmiałe w swej wymowie zdjęcie nastoletniej dziewczyny na plaży. Zarejestrowanej chwili towarzyszy zadumanie. Ciemny ręcznik, okrywający nastolatkę, skupia uwagę widza na posta- ci i odseparowuje od morza na drugim planie. 1/80 sekundy, f/2,8, czułość ISO 250. Copyright © Scarlett Photography 193 8-18 Bezpośrednie, zniewalające przybliżenie oczu nastolatka sprawia, że widz chce głębiej w nie zajrzeć. 1/250 sekundy, f/2,8, czułość ISO 100. Copyright © Matthew Reoch 8-19 Pewnego dnia dzisiejsze nastolatki spojrzą na te foto- grafie i pewnie przypomną sobie, jakie uczucia towa- rzyszyły im w tym wieku, a być może co sobie myślały podczas rejestrowania ujęć. To Ty zrobiłeś im bardzo wymowne portrety. Przedstawiają one jeszcze dzieci, choć w ostatnim etapie dzieciństwa. W ich oczach widać jeszcze więcej mądrości. Gdy fotograf przyjechała do domu, w którym miesz- kały nastoletnie siostry, panował tam wielki zamęt, dziewczyny wypróbowywały nowy makijaż, poprawia- ły włosy i z ekscytacją buszowały w ciuchach. Jeśli fotograf spieszyłaby się, gdyby zależało jej na szyb- kim „załatwieniu” sesji, z pewnością zdenerwowałaby się. Oczekiwała bowiem, że gdy przyjdzie, nastolatki będą gotowe. Fotograf natomiast postanowiła obudzić w sobie nastolatkę. Od razu dołączyła się do przygotowań i wpadła w wir ekscytacji. Zabawa i dramaturgia do- dały dniu energii. Gdy powstało zdjęcie 8-20, fotograf udało już się zdobyć zaufanie nastolatek i wzbudzić ich szacunek. Przesłanie jest takie, że wszystkim ludziom zależy na respekcie i poszanowaniu. Gdy dzieci są małe, być może uda Ci się zastosować kilka sztuczek lub uciec się do kilku przyjemności w celu uzyskania natural- nych i niosących przesłanie fotografii. 194 FOTOGRAFOWANIE DZIECI / Wiek , etap, grupa Czarowne ujęcie dwóch nastoletnich sióstr. Odważne, ale delikatne — tak samo jak dziewczęta. 1/125 sekundy, f/4, czułość ISO 400. Copyright © Ginny Felch, www.silverlingingimages.com 8-20 Ł 8 R O Z D Z A I PO RAZ KOLEJNY POZNAJ SWOJE DZIECI Czasami wykonywanie fotografii przedstawiających dzieci in- nych osób jest łatwiejsze od robienia zdjęć własnym pociechom. Tak naprawdę taka sytuacja ma miejsce prawie zawsze. Być może dzieje się tak, ponieważ łatwiej zdenerwować się na swoje dzieci, szczególnie gdy zależy Ci na dobrej kooperacji podczas fotografowania. Chociaż do maluchów sąsiadów potrafisz przymilać się i nakłaniać do zrobienia tego, na czym Ci zależy, w stosunku do własnych postępujesz inaczej: każesz im się spieszyć i ruszać z ży- ciem! Spróbuj się wycofać, udaj, że poznajesz swoje dzieci po raz pierwszy. W rezultacie być może uda Ci się zare- jestrować znakomite, pod względem jakości i ponadczasowości, fotografie. 195 Młodzieniec skończył właśnie szkołę podstawową. Jest zrelaksowany, pogodny, w nowym ubraniu. Jasne, czyste tło oraz część ramy okiennej (w kształcie litery L) stanowią piękne obramowanie. 1/125 sekundy, f/5,6, czułość ISO 200. Copyright © Ginny Felch, www.silverlingingimages.com Często dzieje się tak, że fotografie przedstawiające nastolatków dokumentują jakieś bardzo istotne wyda- rzenia: koniec szkoły, pierwszy taniec, obrzęd inicjacji (przejścia) itd., jak na zdjęciu 8-21. Wybór ubrania, sceny i oświetlenia może sprawić, że zdjęcie stanie się ponadczasową pamiątką. W przypadku fotografowania dwojga lub większej grupy nastolatków, jak na zdjęciach 8-22 oraz 8-23, nastrój będzie zupełnie inny (będzie się czuło wię- cej energii i radości) w porównaniu do robienia zdjęć każdemu dziecku indywidualnie. Okres dojrzewania bywa dla niektórych dziwnym etapem, więc nie ma problemu, jeśli postaci nie uśmiechają się bez końca. Możesz nawet zrobić zdjęcie, które w ogóle nie poka- że ich twarzy, a mimo to zarejestruje witalność i mło- dość, jak na zdjęciu 8-22. cytat „Siostra to odrobina dzieciństwa, którego nie można utracić”. — Marion 8-21 Fajny, swobodny portret ro- dzeństwa w wieku nastoletnim, stojącego na schodach centrum sztuki w Arizonie. Stylowe pozy nastolatków, posępny szcze- niaczek — trzeba przyznać, że to wesołe zestawienie. 1/125 sekundy, f/2,8, czułość ISO 200. Copyright © Allison Tyler Jones, www.atjphoto.com 8-22 196 FOTOGRAFOWANIE DZIECI / Wiek , etap, grupa Dwójka nastolatków będących rodzeństwem ściska się na białym tarasie. Wygląda na to, że są ze sobą bardzo związani. Oczywi- ście, w tym wieku takiego zachowania nie da się wymusić. 1/125 sekundy, f/5,6, czułość ISO 320. Copyright © Patrisha McLean 8-23 Ł 8 R O Z D Z A I CHŁOPCY W WIEKU NASTOLETNIM Chłopcy w wieku nastoletnim mogą okazać się wręcz okropnymi modelami. Zazwyczaj podzielić ich można na dwa typy: uśmiechających się oraz bardzo twar- dych. Bez żadnych pośredniości. Należy zacząć od tego, że aby zgodzili się na bycie sfotografowanymi, rodzice muszą ich jakoś przekupić. Twoje zadanie: sprawić, aby misja była jak najmniej bolesna. Bardzo pomaga strzelenie kilku fotek, nawet jeśli wiesz, że nie wyjdą na nich oszałamiająco, po czym skomen- towanie ich następująco: „Świetnie, wygląda super”. Z pewnością rozluźnią się. Im chłopak szybciej poczu- je sukces, tym prędzej zrelaksuje się. Wtedy łatwiej o uśmiechy, więc będzie można zarejestrować jakiś naturalny wyraz twarzy, czego przykładem jest zdję- cie 8-24. Przygotuj aparat i zapytaj chłopaka o jego dziewczynę! NASTOLETNIE DZIEWCZĘTA Nastoletni chłopcy bardzo niechętnie podchodzą do bycia fotografowanym, natomiast dziewczyny zupeł- nie odwrotnie — gotowe są zostać następnymi super- modelkami. Uwielbiają zmieniać ubrania, wypróbo- wywać różne pozy. Przystaną prawie na każdą Twoją 197 propozycję zdjęcia. Przedstaw im kilka fotografii, jakie robisz podczas sesji, żeby pokazać im, co najlepiej wy- chodzi, a co nie do końca. Komplementowanie wyglą- du i pozowania wzmocni poczucie wartości nastolatki i utrzyma energię na wysokim poziomie, jak na zdję- ciu 8-25. RODZINY W GRUPACH Podczas fotografowania interakcji dzieci z rodzicami czy rodzeństwem nie zapominaj, że masz mnóstwo okazji do opowiedzenia jakiejś historii za pomocą swoich zdjęć. Może ona dotyczyć pewnej relacji — albo między ludźmi, ich środowiskiem, albo wykony- wanymi czynnościami. RODZIC I DZIECKO Jeśli robisz zdjęcia rodzinom, poświęć trochę czasu na sfotografowanie indywidualnych związków pomiędzy osobami, czyli rodzeństwem, ojcem i synem, matką i córką itd. Takie działanie może się okazać niesłycha- nie satysfakcjonujące, gdyż zazwyczaj istnieje specjal- na relacja, wrażliwość, która uwidacznia się, gdy foto- graf jest subtelny i ośmiela pozujące postaci. Czasami początkowe skrępowanie znika, gdy powiesz coś w stylu: „Dobra, słuchajcie, teraz chcę zobaczyć prawdziwe przytulanie!”. Pierwsze lody topnieją, a Ty zaczynasz dostrzegać prawdziwe rodzinne relacje. cytat „Twarze rodzinne to magiczne lustra. Patrząc na bliskich, widzimy w nich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. — Gail Lumet Buckley 8-24 Bardzo współczesny, plastyczny portret, na którym świetnie wykorzystano moc- ne światło wpadające przez okno. Mocne, bezpośrednie, naturalne zdjęcie. 1/80 sekundy, f/1,6, czułość ISO 200. Copyright © Scarlett Photography 198 FOTOGRAFOWANIE DZIECI / Wiek , etap, grupa Ł 8 R O Z D Z A I 8-25 Bardzo wysublimowany portret nastolatki. Czy ktoś uwierzy, że ma tylko trzynaście lat? 1/200 se- kundy, f/2,8, czułość ISO 400. Copyright © Allison Tyler Jones, www.atjphoto.com Wszystko dzieje się przed Twoimi oczami. Wygląda to prawie tak, jakby czekali na Twoją zgodę. Twoje ser- ce szybko bije, udaje Ci się zarejestrować ujęcia, jakie będą doceniane przez następne pokolenia. Gdy życie pędzi w szaleńczym tempie, stresuje, a wia- domości ze świata powodują depresję, głębokie, pełne delikatności momenty, takie jak na zdjęciu 8-26, bar- dzo podnoszą na duchu. 199 8-26 Mama z córką w promieniach zachodzącego słońca nad zato- ką Nantucket podczas ciepłego, letniego wieczoru. Delikatne różowe odcienie ubrania do- brze się łączą z kolorem nieba. Kompozycja nadaje sens temu miejscu. 1/45 sekundy, f/8, czu- łość ISO 100. Copyright © Ginny Felch, www.silverlingingimages.com Gdy chodzi o wywoływanie emocji, należy również brać pod uwagę ojców. Przykład na zdjęciu 8-27. Fo- tograf włączył cichą muzykę w studio, gdy mama uga- niała się za drugim, dwuletnim dzieckiem. W tym czasie tata usiadł przy oknie i wziął na ręce maleń- stwo, które niedawno przyszło na świat. W tej wyjąt- kowej chwili poczuli się oboje bardzo szczęśliwi. Tata nie obawiał się pokazania swoich uczuć, które zostały na zawsze zarejestrowane. Jeśli zależy Ci na uwiecznie- niu jedności, sprzężenia między osobami, musisz od- nieść daną sytuację do siebie i postarać się pokazać ją na robionej właśnie fotografii. Wykorzystaj swoje oczy, zastanów nad odczuciami serca! odsyłacz Wskazówki na temat zmiany wyglądu fotografii po jej zarejestrowaniu znajdziesz w rozdziale 10. 200 FOTOGRAFOWANIE DZIECI / Wiek , etap, grupa Ł 8 R O Z D Z A I 8-27 Gdy robi się zdjęcia nastoletnim chłopcom i ich oj- com, praktycznie jest pewne, że o przytulaniu nie będzie mowy. No, jeszcze jakieś zapasy, lekkie cio- sy tu i tam lub klepnięcia w ramię, ale przytulanie? Nie. Co zatem zrobić, żeby uzyskać przyzwoite zdję- cie nastolatków z tatą? No cóż, twardość to zawsze dobre wyjście dla chłopców (oraz ich ojców). Osoba fotografująca nastolatków (zdjęcie 8-28) poprosiła ich o pozowanie do „okładki na płytę CD” — reakcja była natychmiastowa. Warto, abyś przybliżył się, żeby zrobić fotografię po- dobną do ujęcia przedstawionego na zdjęciu 8-29. Wy- razy twarzy mówią tutaj wszystko. Czas drzemki to okazja na specjalne przytulanie, co widać na pełnej spokoju i uczucia fotografii przedstawiającej ojca z maleńkim synkiem. (Ziarno zosta- ło dodane w obróbce po zarejestrowaniu ujęcia w celu zmniejszenia kontrastu i stworzenia atmosfery spokoju). 1/125 sekundy, f/4, czułość ISO 500. Copyright © Ginny Felch, www.silverlingingimages.com 8-28 Nowoczesny, plastyczny portret ojca z synami. Nie przytulają się, a mimo to można odczuć łączą- cą ich więź. 1/100 sekundy, f/2,8, czułość ISO 100. Copyright © Allison Tyler Jones, www.atjphoto.com 201 8-29 Oczywista jest miłość i dobra komunikacja między dziew- czynką i jej mamą. Przybliżenie się skupia uwagę widza na ich wzajemnej relacji. 1/125 sekun- dy, f/2,8, czułość ISO 200. Copy- right © Allison Tyler Jones, www.atjphoto.com RODZEŃSTWO Pracując nad fotografiami dzieci, poszukujesz ener- gii? Pomiędzy rodzeństwem jest jej mnóstwo. Czasami wygląda to, jakby ich osobowości odbijały się jedna od drugiej. Wtedy obserwacja rodzeństwa i fotografowa- nie mogą sprawiać wiele radości. Związki między rodzeństwem można określić jako pierwotne i autentyczne, na dobre i na złe czasy. Wy- stępuje napięcie? Z pewnością da się je zauważyć. Jeśli uda Ci się zaproponować jakieś rozwiązanie, za- chęcić do zabawy, współzawodnictwa lub, no właśnie, nawet jakiegoś fizycznego kontaktu, fotografie będą błyszczeć. Czasami relacje w rodzeństwie widać natychmiast, wystarczy tylko być uważnym obserwatorem. Niekie- dy nie dostrzeżesz ich w rozmowie, ale są oczywiste w języku ciała, jak na zdjęciu 8-30. Nie przegap takich okazji. Miłość, jaką młodsza siostra darzy swojego starszego (i większego) brata, jest oczywista, zarówno w wyrazie twarzy, jak i języku ciała. Myślisz, że brat wie, jak bardzo siostra go kocha? 1/250 sekundy, f/2,8, czułość ISO 100. Copyright © Alli- son Tyler Jones, www.atjphoto.com 8-30 202 FOTOGRAFOWANIE DZIECI / Wiek , etap, grupa Ł 8 R O Z D Z A I Na sesję nie powinieneś przychodzić ze stereotypami lub poczynionymi założeniami, jak na przykład ten, że chłopcy będą łobuzerscy, a dziewczynki słodkie. Musisz być przygotowany na to, że Twoje oczekiwania natychmiast zostaną zburzone. Nie przegap zaskakują- cych okazji, które mogą rozbawić widza. Fotografowanie rodzeństwa jest doskonałą okazją na wykonanie zdjęcia o głębokim przekazie, szczegól- nie gdy dzieci coś robią w otoczeniu, wykorzystując na przykład elementy sceny, lub gdy działają między sobą. Staraj się jednak, aby były zajęte mniej więcej tym samym, dzięki czemu uzyskasz wrażenie jedności. Innymi słowy, mogą patrzeć na fotografa, jak na zdję- ciu 8-31, spoglądać na siebie lub na coś w oddali, jak na zdjęciu 8-32. Ważne, aby głowy mieli skierowane w tym samym kierunku. Rodzeństwo można fotografować w różnych sytua- cjach, na przykład gdy opowiada sobie tajemnice, od- krywa przyrodę (jak na zdjęciu 8-33), bawi się ze sobą (jak na zdjęciu 8-34), ze zwierzętami itd. Bądź ciągle przygotowany na niespodziewane zachowania. Nie ma tutaj znaczenia założony plan, bo spontaniczność często bardzo dobrze wpływa na zdjęcia. Wybuch śmiechu, niespodzianka i związane z nią zaskoczenie potrafią wiele powiedzieć o rodzeństwie, stanowią materiał na niezapomnianą fotografię. Nie powi- nieneś przejmować wszystkiego na siebie, nie musisz wszystkim dyrygować; niech dzieci same odkryją nie- które rzeczy. O fotografowaniu rodzeństwa można by opowiadać bez końca. Tak naprawdę jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia! 8-31 8-32 Te oczy zdradzają psotników! Umieszczenie chłopców na ławce pozwoliło usta- wić obiektyw na wysokości tułowia, dzięki czemu dzieci patrzą prosto w aparat. 1/250 sekundy, f/2,8, czułość ISO 100. Copyright © Allison Tyler Jones, www.atjphoto.com Bardzo dużo tu różnych faktur: loki, kropki na spódnicy, roślinność, a mimo to zdjęcie dwóch sióstr zostało elegancko skomponowane. Ciemne drzewa oraz po- most stanowią obramowanie dla dziewczynek. 1/200 sekundy, f/3,5, czułość ISO 50. Copyright © Marianne Drenthe, www.marmaladephotography.com 203 Zachwycająca seria zdjęć rodzeństwa odkrywa przed nami wiele aspektów osobowości dzieci oraz więzi między nimi. Trochę pstrokate oświetlenie w ogrodzie i klasyczne ubiory składają się na przekaz portretów. 1/125 sekundy, f/5,6, czułość ISO 320. Copyright © Patrisha McLean 8-33 8-34 Siostry wybrały się na spacer po łące. Mowa ciała oraz kąt, pod jakim zrobiono zdjęcie, pozwa- lają wiele się dowiedzieć o rela- cjach między dziewczynkami. 1/50 sekundy, f/6,3, czułość ISO 200. Copyright © Lisa Russo, www.lisarussophotography.com 204 FOTOGRAFOWANIE DZIECI / Wiek , etap, grupa Ł 8 R O Z D Z A I wą sesją fotograficzną. Dobrze by było, gdyby intereso- wała się tym samym, na przykład łowieniem ryb, gril- lowaniem, spacerowaniem po plaży itd. Wtedy łatwiej coś zaplanować. Poza tym dowiadujesz się czegoś na temat osobowości, stosunków panujących w rodzinie. Dobrym pomysłem jest wykonanie podczas sesji róż- nego typu fotografii. Będzie z czego wybierać. Jeśli w planie jest robienie zdjęć w sposób bezpośredni (czyli takich, na których wszyscy patrzą w obiektyw, uśmiechają się itd.), spróbuj namówić członków rodzi- ny do wspólnego wykonywania jakichś czynności. Większość rodzin preferuje dziś portret rodzinny, będący czymś więcej niż zwykłym, graficznym (wi- zualnym) zarejestrowaniem chwili, w której ludzie przebywają ze sobą. Oczekują fotografii opowiadają- cej o ich relacjach. Na zdjęciu 8-35 widać mamę, tatę i dwie córki. Fotograf zachęcił rodzinę do spaceru po plaży wzdłuż mokrego piasku, wyznaczonego przez fale. Mieli iść w jednej linii, aby znaleźć się w obsza- rze ostrości. Fotograf poprosił wszystkich, aby na czas przechadzki postarali się zapomnieć o sesji. odsyłacz Więcej na temat stosowania linii wprowadza- jących, na przykład linii piasku wyznaczonego przez fale, znajdziesz w rozdziale 5. Gdy rodzina zaczęła spacerować, fotograf biegał tro- chę po plaży, używał długiego obiektywu tele, podą- żał za rodziną, gdy oddalała się i wracała z powro- tem. W rezultacie powstała bardzo lekka fotografia, na której wyczuwa się elegancję tańca. Nawet gdyby dziewczynki były starsze, w wieku dojrzewania (nie- rzadko sprawiającym kłopoty), ujęcie i tak z pewnoś- cią by się udało. Nowoczesnym rodzinom nie zależy na poważnych, pozowanych fotografiach, lecz zdjęciach bardziej natu- ralnych, szczerych. Takie też było życzenie tej przed- stawionej na zdjęciu 8-36, w skład której wchodzi tro- je nastolatków. Próby usadowienia psów oraz zacho- wanie się osób często przyprawiały o salwy śmiechu. W związku z tym bez trudu udało się zarejestrować naturalną, wypełnioną światłem fotografię. 205 RODZINY Fotografowanie rodzin czasami jest skomplikowa- ne, czasami wyjątkowe — podobnie jest z każdym jej członkiem. Robienie zdjęć rodzinom wymaga trochę cierpliwości i posiadania zdolności psychologicznych. Jeśli uda Ci się stworzyć atmosferę dobrej zabawy, zwiększysz swoje szanse na sukces. W zależności od tego, ile osób liczy rodzina, znalezie- nie miejsca, w którym uda się wszystkich swobodnie pomieścić, czasami nastręcza pewne trudności. Nieła- two jest również uniknąć sztampowych ujęć, przedsta- wiających wszystkie osoby stojące lub siedzące w rząd- kach, uśmiechające się do aparatu. Wyzwanie polega na kreatywnym zrobieniu zdjęć rodzinie. Na pewno korzyścią będzie luksus znania rodziny od jakiegoś czasu lub też przebywania z nią przed właści- 8-35 Harmonia kolorów między sce- ną i ubraniami jest elementem zespalającym, zaś zakrzywiona linia mokrego piasku stanowi jakby ścieżkę prowadzącą w dal. 1/125 sekundy, f/8, czułość ISO 400. Copyright © Ginny Felch, www.silverlingingimages.com 8-36 Nastrój bardzo swobodnej i podnoszącej na duchu fotografii rodzinnej został dodatkowo wzmocniony obecnoś- cią psów. 1/30 sekundy, f/8, czułość ISO 800. Copyright © Ginny Felch, www.silverlingingimages.com 206 FOTOGRAFOWANIE DZIECI / Wiek , etap, grupa Ł 8 R O Z D Z A I cytat „Możesz ją nazywać klanem, możesz ją nazywać siecią, możesz ją nazywać plemieniem, możesz ją nazywać rodziną. Obojętnie, jak ją będziesz nazy- wać, obojętnie, kim będziesz, nie obędziesz się bez niej”. — Jane Howard Jeśli jesteś przyzwyczajony do robienia pozowanych zdjęć, taki rodzaj fotografii zmusi Cię do wysiłku i wy- kroczenia poza rutynę. Ale jeżeli uda Ci się wczuć w jej charakter, skorzystać z energii oraz radości, jaką ze sobą niesie, możesz odnieść sukces. Wraz z rosnącą liczbą fotografów hobbystów mnożą się fajne pomysły, takie jak wykorzystanie kanap lub łóżek w niespodziewanych miejscach, na przykład na polu lub plaży, co widać na zdjęciu 8-37. Czy w takich warunkach w ogóle możesz sobie wyobrazić sztywną i poważną atmosferę? Fotografowanie rodzin na wolnym powietrzu lub w domu automatycznie nadaje kompozycji charakter mniej formalny w porównaniu ze studyjną sesją zdję- ciową, cechującą się większym strukturalizowaniem. Sprzyja również Twojej kreatywności, gdyż co chwilę musisz pracować w nowych warunkach. Zlokalizowa- nie na łonie natury daje też więcej miejsca do wyko- rzystania podczas fotografowania dużych grup rodzin- nych — przykład na zdjęciu 8-38. cytat „Rodzina jest jednym z arcydzieł natury”. — George Santayana, The Life of Reason 8-37 Portret rodziny na plaży, ale w łóżku z czterema kolumnami, świadczy o wyobraźni i radosnym podejściu do życia. Rama mebla nadaje kompozycji wrażenie solidności. 1/200 sekundy, f/4,5, czułość ISO 500. Copyright © Tina Wilson 207 8-38 Portret familijny, świetnie pokazujący aktywność rodziny i zamiłowanie do zabawy. Sesja w okolicach domu zapewniła dużo miejsca na bieganie i skakanie. 1/800 sekundy, f/2,8, czułość ISO 100. Copyright © Allison Tyler Jones, www.atjphoto.com 208 Zadanie na koniec rozdziału Rodziny i rodzeństwo Zrób wspólne zdjęcie rodzinie lub rodzeństwu. W jaki sposób ustawisz poszczególne osoby, żeby opowie- dzieć fotografią jakąś historię? Czy zdjęcie będzie naturalne, czy pozowane? Możesz wykorzystać niektóre z poznanych elementów, na przykład dotyczące kompozycji lub oświetlenia. Dzięki nim uzyskasz bardziej wymowne zdjęcie. Jeśli konieczny będzie jakiś kompromis, poświęć oświetlenie lub światło. Najważniejsze w tym zadaniu jest zjednoczenie osób w taki czy inny sposób, żeby pokazać na zdjęciu jak najwięcej o re- lacjach rodzinnych. Zadaniem poniższej fotografii było oddanie pewnego wrażenia, odczucia, czyli czegoś więcej niż tylko rodzinnego podobieństwa. Zdjęcie zostało zrobione przed zachodem słońca, podczas złotych godzin, o których pisałam w rozdziale 3. Przesłanie fotografii, czyli wspaniałą atmosferę, udało się osiągnąć dzięki temu, że polecono rodzinie kilka razy przebiec przez promienie słońca. Po drugim nawrocie wszyscy śmia- li się głośno i patrzyli na siebie, jakby chcieli zapytać: „Czy fotograf zwariował”? 1/125 sekundy, f/2,8, czu- łość ISO 100. Copyright © Allison Tyler Jones, www.atjphoto.com
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dziecko w kadrze. Warsztaty fotograficzne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: