Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00404 006827 20583183 na godz. na dobę w sumie
E-ksploduj swój biznes. Jak prowadzic własny sklep internetowy i osiągnąć sukces? - ebook/pdf
E-ksploduj swój biznes. Jak prowadzic własny sklep internetowy i osiągnąć sukces? - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 115
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-932509-0-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> biznes it
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

‘E-ksploduj swój biznes. Jak prowadzić własny sklep internetowy i osiągnąć sukces?’ to lektura, która krok po kroku pokaże Ci jak zaistnieć w branży e-commerce. E-book dostarczy Ci niezbędnych wskazówek na to jak założyć  sklep internetowy i jak na nim zarabiać. doskonały e-book dla przedsiębiorców zainteresowanych e-commerce rozwój sklepu krok po krokupraktyczne wskazówki ekspertów z branży do zastosowania „od zaraz”

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich iComarch24 S.A. z siedzib(cid:261) w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S(cid:261)dowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest przeznaczony do osobistego u(cid:298)ytku legalnego nabywcy egzemplarza . Nabywca e-booka nie jest uprawniony do robienia kopii, ani rozpowszechniania jego opracowa(cid:276). Zakazane jest udost(cid:266)pniania e-booka osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem darmowym lub odpłatnym. Wszystkie znaki wyst(cid:266)puj(cid:261)ce w tek(cid:286)cie s(cid:261) zastrze(cid:298)onymi znakami firmowymi b(cid:261)d(cid:296) towarowymi ich wła(cid:286)cicieli. Opinie i zalecenia zawarte w e-booku wyra(cid:298)aj(cid:261) osobisty punkt widzenia autorów. Autorzy oraz iComarch24 S.A. doło(cid:298)yli wszelkich stara(cid:276), by zawarte w tym e-booku informacje były kompletne i rzetelne. Autorzy oraz iComarch24 S.A. nie ponosz(cid:261) odpowiedzialno(cid:286)ci za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w e-booku, je(cid:298)eli informacje te stały si(cid:266) nieaktualne z uwagi na zmian(cid:266) prawa lub zmian(cid:266) innych istotnych okoliczno(cid:286)ci. AutorzyŚ Wojciech Kyciak, Marek Ko(cid:276)czal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga iComarch24 SA al. Jana Pawła II 41e 31-864 Kraków Tel. 012 646 11 00 Fax 012 681 43 00 e-mail: ebook@icomarch24.pl www.iComarch24.pl ISBN: 978-83-932509-0-5 Copyright by iComarch24 SA 2010 2 Słowo o e-commerce ........................................................................................................... 5 Rozdział 1. Jak przygotować si(cid:266) do sprzeda(cid:298)y? .............................................................. 8 1.1. Wybór oprogramowania sklepu internetowego .................................................. 8 1.2. Dlaczego wa(cid:298)na jest integracja z systemem finansowo-ksi(cid:266)gowym? ................ 9 1.3. Jak(cid:261) wybrać nazw(cid:266) sklepu internetowego? .....................................................13 Rozdział 2. Uruchomienie sklepu internetowego ............................................................16 2.1. Przygotowanie towarów ...................................................................................16 2.2. Udost(cid:266)pnianie wybranych towarów w sklepie ..................................................20 2.3. Szata graficzna sklepu .....................................................................................23 2.3.1. Dlaczego projekt graficzny jest taki wa(cid:298)ny? ..........................................23 2.3.2. Wybór kolorystyki .................................................................................29 2.3.3. Sk(cid:261)d czerpać „natchnienie”? ................................................................30 2.3.4. Wybór układu sklepu ............................................................................31 2.3.5. Wybór zdj(cid:266)ć do realizacji projektu ........................................................35 2.3.6. Bannery w sklepie ................................................................................36 2.3.7. Przygotowanie projektu graficznego .....................................................37 2.3.8. Implementacja projektu w sklepie .........................................................38 2.4. Okiem prawnika ...............................................................................................39 2.4.1. Regulamin sklepu internetowego ..........................................................39 2.4.2. żIODO i zarz(cid:261)dzanie bazami danych ...................................................40 2.5. Płatno(cid:286)ć i dostawa w sklepie internetowym......................................................42 2.5.1. Wybierz najlepsze formy płatno(cid:286)ci ........................................................43 2.5.2. Dostarcz towar do klienta .....................................................................45 2.6. Wyjd(cid:296) naprzeciw potrzebom klienta .................................................................47 2.6.1. Profil e-klienta .......................................................................................47 2.6.2. Obsługa klienta – jak sprawić, aby klienci wracali? ...............................49 2.6.3. Utrzymuj kontakt z klientem ..................................................................52 Rozdział 3. Promocja sklepu internetowego ...................................................................55 3.1. Modele kampanii internetowych .......................................................................55 3.2. A jak aukcje internetowe, czyli A jak Allegro .....................................................56 3.3. Porównywarki cen ............................................................................................57 3.4. iGaleria24 ........................................................................................................58 3.5. Inne formy promocji .........................................................................................59 Rozdział 4. Nasz sklep w Google .....................................................................................62 4.1. Google AdWords..............................................................................................63 3 4.2. Wybór słów / zwrotów kluczowych ...................................................................64 4.3. Hasło reklamowe .............................................................................................68 4.4. (cid:285)ledzenie wyników ...........................................................................................69 4.5. Pozycjonowanie ...............................................................................................70 4.6. Pozycjonowanie szerokie .................................................................................71 4.7. Jak przygotować sklep do pozycjonowania? ....................................................72 4.8. Promować swój sklep samemu, czy zlecić na zewn(cid:261)trz? .................................74 4.9. Dobre miejsce w Google, to nie wszystko ........................................................75 Rozdział 5. Kupi(cid:266) to!, czyli social shopping ....................................................................76 5.1. Dialog ..............................................................................................................80 5.2. Informacja ........................................................................................................83 5.3. Rabaty, zni(cid:298)ki i oferty specjalne .......................................................................86 5.4. Sprzeda(cid:298) .........................................................................................................88 5.5. Testy konsumenckie ........................................................................................89 5.6. Lojalno(cid:286)ć .........................................................................................................93 5.7. Biuro obsługi klienta .........................................................................................93 5.8. Nagradzanie ....................................................................................................93 5.9. Zabawa ............................................................................................................94 5.10. Zało(cid:298)enie facebookowego fan page’u krok ko kroku ........................................95 5.11. Na koniec ....................................................................................................... 104 Rozdział 6. Raportowanie ............................................................................................... 105 6.1. Raporty i analizy w sklepie internetowym ....................................................... 105 6.2. Dokonujemy pomiarów, czyli żoogle Analytics .............................................. 106 Rozdział 7. Bezpiecze(cid:276)stwo i zaufanie jako wa(cid:298)ny aspekt działalno(cid:286)ci on-line ......... 110 Podsumowanie ................................................................................................................. 114 4 Słowo o e-commerce Skoro czytasz ten poradnik, to zapewne chcesz zacz(cid:261)ć sprzedawać w Internecie. Handel internetowy to ostatnimi czasy bardzo modny temat. Zanim zało(cid:298)ysz własny sklep internetowy musisz si(cid:266) jednak du(cid:298)o dowiedzieć. Zapraszamy do zapoznania si(cid:266) z niniejszym poradnikiem. Potraktuj go, jako wst(cid:266)p, pocz(cid:261)tek na swojej drodze do zdobycia niezb(cid:266)dnej wiedzy w temacie handlu w sieci. Zanim przejdziemy do konkretów kilka informacji wst(cid:266)pnych na temat bran(cid:298)y e-commerce. Pocz(cid:261)tek e-commerce w Polsce mo(cid:298)na szacować na sam koniec XX wieku. Oczywi(cid:286)cie sprzeda(cid:298) na odległo(cid:286)ć istniała ju(cid:298) wcze(cid:286)niej, jednak zjawisko powstawania pierwszych e- sklepów rozpocz(cid:266)ło si(cid:266) jeszcze przed 2000 rokiem. Choć od tego czasu min(cid:266)ło ju(cid:298) ponad 10 lat, to trudno t(cid:266) bran(cid:298)(cid:266) nazwać dojrzał(cid:261) czy do(cid:286)wiadczon(cid:261). Polskie sklepy internetowe, a wraz z nimi ich wła(cid:286)ciciele, sprzedawcy s(cid:261) dopiero na pocz(cid:261)tku długiej drogi. Porównuj(cid:261)c handel tradycyjny z handlem w Internecie widać wci(cid:261)(cid:298) ogromne dysproporcje. Według raportu przygotowanego przez Internet Standard ‘ecommerce 2010’ e-handel stanowi ok. 2 - 2,2 całego obrotu detalicznego. Choć dynamika rozwoju bran(cid:298)y e- commerce ma wci(cid:261)(cid:298) tendencj(cid:266) zwy(cid:298)kow(cid:261), to jest to tylko niewielki odsetek na tle całej sprzeda(cid:298)y detalicznej. Je(cid:286)li jednak we(cid:296)miemy pod uwag(cid:266) to, (cid:298)e udział e-handlu w sprzeda(cid:298)y detalicznej b(cid:266)dzie w najbli(cid:298)szych latach dynamicznie wzrastał oraz to, (cid:298)e e-handel w Polsce jest w pocz(cid:261)tkowej fazie rozwoju, to perspektywy rozwoju przed t(cid:261) bran(cid:298)(cid:261) s(cid:261) ogromne. Wystarczy sobie tylko wyobrazić, (cid:298)e w ci(cid:261)gu najbli(cid:298)szych lat udział e-handlu w sprzeda(cid:298)y detalicznej mo(cid:298)e wynie(cid:286)ć 10 . Przed nami kolejne lata wzrostów sprzeda(cid:298)y i znaczenia Internetu w podejmowaniu decyzji konsumenckich. Innymi słowy zakupy przenosz(cid:261) si(cid:266) do Internetu i to powinno cieszyć wszystkich tych, którzy swój biznes w Internecie prowadz(cid:261) lub prowadzić zamierzaj(cid:261). Co sprawia, (cid:298)e Internet staje si(cid:266) coraz bardziej atrakcyjny dla przeci(cid:266)tnego konsumenta? Gdzie tkwi przewaga Internetu nad zakupami tradycyjnymi? Przyczyn jest z pewno(cid:286)ci(cid:261) wiele. Za jedn(cid:261) z najwa(cid:298)niejszych mo(cid:298)na uznać komfort i oszcz(cid:266)dno(cid:286)ć czasu. Kupujemy w sieci, bo nie mamy czasu, a cz(cid:266)sto ochoty na to, aby szukać interesuj(cid:261)cego nas produktu w sklepach tradycyjnych. Internet daje tutaj ogromn(cid:261) zalet(cid:266), o której wielu z nas zapomina. Klient ma towar na wyci(cid:261)gni(cid:266)cie myszki i klawiatury, a dostawa dotrze prosto do domu. Nie musi tracić czasu na przemieszczanie si(cid:266) od sklepu do sklepu, wydawać pieni(cid:266)dzy na benzyn(cid:266). żeneralnie jako społecze(cid:276)stwo mamy coraz mniej czasu dla siebie, coraz dłu(cid:298)ej pracujemy i w kolejnych latach prawdopodobnie si(cid:266) to nie zmieni. To sprawia, (cid:298)e Internet jako miejsce robienia wygodnych zakupów mo(cid:298)e tylko zyskać. Przy temacie wygody nie 5 sposób nie wspomnieć o obsłudze klienta, która w e-sklepach jest wci(cid:261)(cid:298) na zró(cid:298)nicowanym poziomie. Tajemnic(cid:261) poliszynela jest to, (cid:298)e w dłu(cid:298)szej perspektywie przetrwaj(cid:261) tylko te sklepy, które zapewni(cid:261) swoim klientom najlepsz(cid:261) obsług(cid:266). W praktyce oznacza to głównie dostarczenie wła(cid:286)ciwego produktu, we wła(cid:286)ciwe miejsce o wła(cid:286)ciwym czasie. Innymi słowy klienci czuj(cid:261) wygod(cid:266) w dokonywaniu zakupów w sieci, ale ostatecznie wybior(cid:261) oczywi(cid:286)cie te, które zapewni(cid:261) najwi(cid:266)kszy komfort, pewno(cid:286)ć i bezpiecze(cid:276)stwo przy dokonywaniu transakcji. Kolejna sprawa, o której trzeba wspomnieć to cena. Cena to Polsce wci(cid:261)(cid:298) najwa(cid:298)niejszy element wpływaj(cid:261)cy na decyzje zakupowe. Nietrudno zauwa(cid:298)yć, (cid:298)e ceny w Internecie s(cid:261) relatywnie ni(cid:298)sze od cen w sklepach tradycyjnych. Jest to dostrzegalne szczególnie w niektórych bran(cid:298)ach. Co wi(cid:266)cej, istnieje sporo bran(cid:298), którym w Internecie udało si(cid:266) wyró(cid:298)nić głównie za spraw(cid:261) ni(cid:298)szych cen. Takim przykładem mo(cid:298)e być bran(cid:298)a oponiarska, w której ceny w sieci s(cid:261) cz(cid:266)sto du(cid:298)o ni(cid:298)sze od tych znanych z lokalnych punktów wymiany ogumienia. Internet stał si(cid:266) w wielu przypadkach synonimem ta(cid:276)szych zakupów, co niekoniecznie jest powodem do rado(cid:286)ci. Klienci oczekuj(cid:261), (cid:298)e w sieci dokonaj(cid:261) ta(cid:276)szych zakupów i nie chc(cid:261) płacić tyle ile w sklepie tradycyjnym. Przed wieloma wła(cid:286)cicielami e- sklepów stoi nie lada wyzwanie – jak sprawić, aby klienci nie byli tak wra(cid:298)liwi cenowo na oferty sklepów internetowych? tradycyjnymi Jeszcze innym elementem, który mo(cid:298)na rozpatrywać, jako przewag(cid:266) e-zakupów nad zakupami jest cz(cid:266)sto asortyment. Przykładowo przeci(cid:266)tna ksi(cid:266)garnia internetowa ma około 7-10 razy wi(cid:266)cej pozycji asortymentowych od ksi(cid:266)garni tradycyjnych. To tylko jeden z przykładów. Wi(cid:266)kszo(cid:286)ć sklepów internetowych ma w swojej ofercie zdecydowanie szerszy asortyment ni(cid:298) ich tradycyjne odpowiedniki. Oczywi(cid:286)cie w du(cid:298)ej mierze wynika to z tego, (cid:298)e sklepy internetowe bazuj(cid:261) w mniejszym lub wi(cid:266)kszym stopniu na stanach magazynowych swoich dostawców. Tyle o zaletach z perspektywy klienta. Dlaczego jednak warto rozwa(cid:298)yć wej(cid:286)cie na ten rynek z perspektywy sprzedawcy? Po pierwsze wspomniany ju(cid:298) dalszy rozwój samej bran(cid:298)y. Po drugie globalno(cid:286)ć rynku i du(cid:298)o wi(cid:266)ksze mo(cid:298)liwo(cid:286)ci zwi(cid:266)kszania skali biznesu. Porównuj(cid:261)c niewielki punkt tradycyjny ze sklepem internetowym, to ten drugi ma zdecydowanie wi(cid:266)ksze mo(cid:298)liwo(cid:286)ci dotarcia do szerszego grona klientów i osi(cid:261)gni(cid:266)cia du(cid:298)o wi(cid:266)kszej sprzeda(cid:298)y. Po trzecie, Internet mo(cid:298)e, a niejednokrotnie wr(cid:266)cz musi stanowić uzupełnienie dla sprzeda(cid:298)y tradycyjnej. Coraz wi(cid:266)ksza liczba sprzedawców tradycyjnych otwiera swoje filie w sieci i trend ten na pewno b(cid:266)dzie podtrzymany w kolejnych latach. Je(cid:286)li prowadzisz sprzeda(cid:298) tradycyjn(cid:261) nie opłaca Ci si(cid:266) na tym poprzestawać – Twoi konkurenci prawdopodobnie ju(cid:298) s(cid:261) w sieci. 6 Omawiaj(cid:261)c zalety sprzeda(cid:298)y w sieci warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie, który dla wielu powinien być okazj(cid:261) do przemy(cid:286)le(cid:276). Wielu pocz(cid:261)tkuj(cid:261)cym e-sprzedawcom zało(cid:298)enie, a nast(cid:266)pnie prowadzenie sklepu internetowego wydaje si(cid:266) czynno(cid:286)ci(cid:261) prost(cid:261), prostsz(cid:261) od prowadzenia biznesu tradycyjnego. Przy tej okazji cz(cid:266)sto wymienia si(cid:266) takie aspekty jak ni(cid:298)sze koszty wej(cid:286)cia, mniejsze inwestycje w promocj(cid:266), czy wreszcie wi(cid:266)ksze zyski. Tymczasem rzeczywisto(cid:286)ć cz(cid:266)sto weryfikuje takie hurraoptymistyczne pogl(cid:261)dy. Żakty s(cid:261) takie, (cid:298)e biznes w sieci nie ró(cid:298)ni si(cid:266) prawie niczym od biznesu tradycyjnego. Tu i tu działaj(cid:261) twarde handlowe prawa, panuje du(cid:298)a konkurencja. Aby dzisiaj zaistnieć ze sklepem internetowym konieczne b(cid:266)dzie przygotowanie planu działania, własnej recepty na sukces, bo aby go odnie(cid:286)ć trzeba b(cid:266)dzie pracować równie intensywnie jak w handlu tradycyjnym. Zdobywaj wiedz(cid:266) dzi(cid:266)ki takim poradnikom jak ten. Solidne przygotowanie i przemy(cid:286)lane działania zaprocentuj(cid:261) w przyszło(cid:286)ci udanym przedsi(cid:266)wzi(cid:266)ciem. 7 Rozdział 1. Jak przygotować si(cid:266) do sprzeda(cid:298)y? 1.1. Wybór oprogramowania sklepu internetowego Wybór platformy, na której działał b(cid:266)dzie Twój sklep internetowy tylko z pozoru wydaje si(cid:266) prostym zadaniem. Na rynku działa wielu dostawców tego typu oprogramowania. Sztuk(cid:261) jest wybrać z tego ogromu ofert, tak(cid:261) która b(cid:266)dzie w pełni dostosowana do Twoich potrzeb. Zastanówmy si(cid:266) wspólnie, na jakie elementy powinno si(cid:266) zwracać uwag(cid:266) przy wyborze aplikacji sklepowej. Na rynku oferowane s(cid:261) 3 typy aplikacjiŚ  oprogramowanie Open Source  wersja „pudełkowa”  wynajem oprogramowania (model SaaS – ang. software as a service) Darmowe aplikacje Open Source s(cid:261) przeznaczone głównie dla osób, którzy maj(cid:261) odpowiedni(cid:261) wiedz(cid:266) programistyczno-techniczn(cid:261) i potrafi(cid:261) pracować na kodzie (cid:296)ródłowym programu. Je(cid:298)eli sami nie czujemy si(cid:266) specjalistami w dziedzinie programowania, b(cid:266)dziemy musieli zatrudnić osob(cid:266), która zajmie si(cid:266) naszym sklepem ze strony technicznej. I wcale nie chodzi tu o jednorazowe napisanie kodu i uruchomienie sklepu. W ka(cid:298)dej aplikacji pojawiaj(cid:261) si(cid:266) bł(cid:266)dy, które trzeba na bie(cid:298)(cid:261)co usuwać, a to mo(cid:298)e zrobić tylko osoba znaj(cid:261)ca j(cid:266)zyk programowania, w którym napisany jest dany sklep internetowy. Nale(cid:298)y równie(cid:298) zwrócić uwag(cid:266), (cid:298)e rozwi(cid:261)zania Open Source, tylko z pozoru s(cid:261) darmowe. Aplikacja musi być przecie(cid:298) na bie(cid:298)(cid:261)co aktualizowana, potrzebny jest serwer, na którym b(cid:266)d(cid:261) przechowywane dane, a to tylko niektóre z kosztów jakie trzeba b(cid:266)dzie ponie(cid:286)ć. A najwi(cid:266)kszym kosztem jaki ponosimy jest po(cid:286)wi(cid:266)cony czas, poniewa(cid:298) praca z kodem programu jest niesamowicie czasochłonna. Producenci oprogramowania dla sklepów internetowych proponuj(cid:261) równie(cid:298) tzw. wersje „pudełkowe” (inaczej stacjonarne). Jeszcze do nie dawna był to rodzaj oprogramowania najcz(cid:266)(cid:286)ciej wybierany do sklepów internetowych. Klienci chwal(cid:261) sobie, (cid:298)e oprócz kompletu funkcjonalno(cid:286)ci, maj(cid:261) oni mo(cid:298)liwo(cid:286)ć ingerencji w otwarty kod programu i w ten sposób mog(cid:261) dostosowywać sklep dokładnie do swoich potrzeb. Jednak trzeba zwrócić uwag(cid:266) na wady wersji „pudełkowych”. Po pierwsze, taki sklep trzeba zainstalować na swoim serwerze, a koszt zakupu, utrzymania i napraw serwera to niebagatelna kwota. Poza tym, je(cid:298)eli decydujesz si(cid:266) na stacjonarn(cid:261) wersj(cid:266) sklepu, musisz wzi(cid:261)ć na siebie kwestie zwi(cid:261)zane z pełn(cid:261) administracj(cid:261) systemu, obsług(cid:261) techniczn(cid:261) czy zmian(cid:261) projektu graficznego. źwentualnie mo(cid:298)esz skorzystać z usług firmy zewn(cid:266)trznej, która zajmie si(cid:266) tym za Ciebie, 8 ale tu tworz(cid:261) si(cid:266) kolejne opłaty. Dodajmy jeszcze do tego stosunkowo wysok(cid:261) opłat(cid:266) licencyjn(cid:261) i tworz(cid:261) nam si(cid:266) naprawd(cid:266) ogromne koszty. Nale(cid:298)y jeszcze zwrócić uwag(cid:266) na problemy wyst(cid:266)puj(cid:261)ce przy aktualizacji sklepu. W sytuacji, gdy klient mo(cid:298)e dowolnie ingerować w kod programu, przekształca, dodaje swoje funkcjonalno(cid:286)ci, trudno jest wydać now(cid:261) wersj(cid:266) programu. Taki klient podczas upgrade’u mo(cid:298)e utracić cz(cid:266)(cid:286)ć swoich danych lub cz(cid:266)(cid:286)ć funkcjonalno(cid:286)ci. tylko dost(cid:266)p do Obecnie klienci przy wyborze sklepu najcz(cid:266)(cid:286)ciej si(cid:266)gaj(cid:261) po model SaaS. Ten rodzaj omówmy na przykładzie Comarch iSklep24. Klient dostaje gotowe narz(cid:266)dzie, z pełnym zestawem funkcjonalno(cid:286)ci. W wersji online całe oprogramowanie Comarch iSklep24 zainstalowane jest w nowoczesnym Centrum Danych, dzi(cid:266)ki czemu do uruchomienia i pracy Internetu. Wszystkie czynno(cid:286)ci zwi(cid:261)zane z aplikacj(cid:261) wystarczy z prowadzeniem sklepu mog(cid:261) być wykonywane z dowolnego komputera z dost(cid:266)pem do Internetu, przez cał(cid:261) dob(cid:266). Dodatkowym atutem tego modelu pracy jest znaczne obni(cid:298)enie kosztów prowadzenia sklepu – nie płacisz bowiem opłat licencyjnych oraz nie ponosisz kosztów zakupu i utrzymania serwerów. Ponadto w cenie miesi(cid:266)cznego abonamentu otrzymujesz bezpłatn(cid:261) mo(cid:298)liwo(cid:286)ć aktualizacji do nowych wersji aplikacji oraz telefoniczne i mailowe wsparcie techniczne. Nie musisz martwić si(cid:266) aspektami technicznymi (instalacj(cid:261), konserwacja, aktualizacj(cid:261)), poniewa(cid:298) wszystkim tym zajmuje si(cid:266) dostawca oprogramowania. Natomiast Ty mo(cid:298)esz zaj(cid:261)ć si(cid:266) sprzedawaniem w Internecie. 1.2. Dlaczego wa(cid:298)na jest integracja z systemem finansowo-ksi(cid:266)gowym? Przy wyborze platformy sklepu internetowego, trzeba zwrócić uwag(cid:266) na kolejny aspekt, a mianowicie na integracj(cid:266) sklepu z systemem do zarz(cid:261)dzania magazynem. Wybiegnijmy nieco w przyszło(cid:286)ć – załó(cid:298)my, (cid:298)e z jednej strony prowadzimy sklep internetowy, z drugiej prowadzimy sklep tradycyjny, działaj(cid:261)cy na oprogramowaniu finansowo-ksi(cid:266)gowym. Jak to wygl(cid:261)da na pocz(cid:261)tku działalno(cid:286)ci internetowej? żdy klient zło(cid:298)y zamówienie w naszym e- sklepie, b(cid:266)dziemy wszystkie dane r(cid:266)cznie przepisywać do systemu finansowo-ksi(cid:266)gowego, obsługuj(cid:261)cego firm(cid:266). Na pierwszy rzut oka - proste i do wykonania. Jednak kiedy nasz e- biznes zacznie si(cid:266) dynamicznie rozwijać i b(cid:266)dziemy przyjmować ok. 100 zamówie(cid:276) tygodniowo oka(cid:298)e si(cid:266), (cid:298)e brak automatyzmów znacznie zwi(cid:266)ksza koszty obsługi logistycznej. R(cid:266)czne przenoszenie transakcji do systemu staje si(cid:266) uci(cid:261)(cid:298)liwe, pracochłonne, a dodatkowo przy kilkuset zamówieniach miesi(cid:266)cznie nie trudno o pomyłk(cid:266). Zazwyczaj konieczne jest wydelegowanie osób, które przez kilka godzin dziennie b(cid:266)d(cid:261) si(cid:266) zajmowały ewidencj(cid:261) zamówie(cid:276). Mo(cid:298)na znale(cid:296)ć jednak prostsze rozwi(cid:261)zanie. A gdyby(cid:286)my te wszystkie elementy zintegrowali w jedno i stworzyli (cid:298)ywy, sprawnie działaj(cid:261)cy mechanizm? Na przykładzie Comarch iSklep24 zobaczmy, jak mo(cid:298)e wygl(cid:261)dać taka integracja. Z systemu do 9 Karta towaru w e-sklepie wykorzystuj(cid:261)cym aplikacj(cid:266) Comarch iSklep24 – opis towaru został automatycznie pobrany z programu Comarch OPT!MA, Comarch CDN XL lub Comarch ALTUM 11 Karta towaru w e-sklepie wykorzystuj(cid:261)cym aplikacj(cid:266) Comarch iSklep24 – zdj(cid:266)cia towaru zostały automatycznie pobrane z programu Comarch OPT!MA, Comarch CDN XL lub Comarch ALTUM 1.3. Jak(cid:261) wybrać nazw(cid:266) sklepu internetowego? Wbrew pozorom nazwa jest bardzo wa(cid:298)nym elementem ka(cid:298)dego biznesu internetowego. W realiach internetowych nazw(cid:266), mark(cid:266) stanowi po prostu adres internetowy odsyłaj(cid:261)cy do oferty, w naszym przypadku – oferty sklepu internetowego. Przyjrzyjmy si(cid:266) kilku podstawowym sprawom zwi(cid:261)zanym z aspektem nazewnictwa w Internecie. Wielu ekspertów zwi(cid:261)zanych z bran(cid:298)(cid:261) internetow(cid:261) uznaje, (cid:298)e odpowiedni wybór nazwy stanowi jedn(cid:261) z wa(cid:298)niejszych decyzji e-biznesowych. To od nazwy zale(cid:298)y w du(cid:298)ej mierze powodzenie naszego biznesu i dlatego warto jej wybór dokładnie przemy(cid:286)leć. Nazwa mo(cid:298)e być pospolita lub własna. W realiach internetowych nazwa pospolita to zazwyczaj słowo lub zlepek słów zwi(cid:261)zany z oferowanym asortymentem lub bran(cid:298)(cid:261). Np. nazw(cid:261) pospolit(cid:261), o któr(cid:261) pewnie chciałoby si(cid:266) ubiegać wielu wła(cid:286)cicieli e-sklepów mo(cid:298)e być domena Perfumy.pl. Z kolei nazwa własna to słowo lub wyra(cid:298)enie, które trudno uznać za pospolite. Mo(cid:298)e mieć zwi(cid:261)zek z bran(cid:298)(cid:261), choć nie musi. Niejednokrotnie jest to zupełnie nowe słowo lub słowo, które jest ju(cid:298) znane, ale wykorzystuje si(cid:266) je w zupełnie innym kontek(cid:286)cie. 13 Takimi przykładami mog(cid:261) byćŚ Merlin.pl, Intymna.pl, czy MMO.pl (Mini Market Odchudzania). Który rodzaj nazwy jest bardziej po(cid:298)(cid:261)dany w Internecie? Wydaje si(cid:266), (cid:298)e raczej ten drugi. Patrz(cid:261)c nawet przez pryzmat handlu tradycyjnego bardzo rzadko spotykane s(cid:261) nazwy pospolite w stylu „Perfumy”. Spotyka si(cid:266) raczej takie nazwy jak Sephora, Douglas, czy Drogeria Natura. Tak samo nie spotkamy pewnie rze(cid:296)nika o nazwie „Rze(cid:296)nik”. Co ciekawe w sieci ten trend jest odwrotny, czego efektem jest masa sklepów o bardzo zbli(cid:298)onych nazwach, czasami ró(cid:298)ni(cid:261)cych si(cid:266) tylko my(cid:286)lnikiem lub dodatkow(cid:261) literk(cid:261). Zdecydowanie nie powiniene(cid:286) wybierać tego typu nazw. W(cid:286)ród najwi(cid:266)kszych marek nie ma ani jednej nazwy pospolitej. Trend ten powinien być utrzymany równie(cid:298) w e-commerce, choć nawet w Polsce istnieje kilka (cid:286)wietnie prosperuj(cid:261)cych biznesów, które ci(cid:261)gle korzystaj(cid:261) z nazw pospolitych. Jaka powinna być dobra nazwa? Nie trudno wymienić najwa(cid:298)niejsze cechy dobrej nazwy. Przede wszystkim powinna być łatwa do zapami(cid:266)tania oraz zanotowania. Starym i sprawdzonym testem jest próba przedyktowania nazwy przez telefon. Je(cid:286)li nasz rozmówca nie b(cid:266)dzie miał problemu z zanotowaniem, oznaczać jest prawdopodobnie dobra. Nazwa z pewno(cid:286)ci(cid:261) nie powinna być zbyt długa oraz nie powinna zawierać trudnych do zapami(cid:266)tania znaków, jak np. my(cid:286)lników, które mimo wszystko pojawiaj(cid:261) si(cid:266) cz(cid:266)sto. W(cid:286)ród cech dobrych nazw podaje si(cid:266) czasami aliteracj(cid:266), czyli wyst(cid:266)powanie obok siebie tych samych liter, co ma sprzyjać ich zapami(cid:266)taniu. Niektórzy staraj(cid:261) si(cid:266), aby nazwa rymowała si(cid:266), gdy(cid:298) b(cid:266)dzie to sprzyjać jej zapami(cid:266)taniu. O tak elementarnych sprawach jak utrzymanie si(cid:266) z nazw(cid:261) w konwencji dobrego smaku i dobrych obyczajów, chyba nikomu nie trzeba przypominać. to b(cid:266)dzie, (cid:298)e nazwa Czy nazwa powinna być zwi(cid:261)zana z bran(cid:298)(cid:261)? Mimo wszystko jest to całkiem dobry pomysł. Co prawda wiele najwi(cid:266)kszych marek e-sklepów nie ma kompletnie zwi(cid:261)zku ze swoj(cid:261) bran(cid:298)(cid:261), to trzeba szczerze przyznać, (cid:298)e firmy te maj(cid:261) spore nakłady finansowe na to, aby utrwalić swoje nazwy w(cid:286)ród klientów. Je(cid:286)li nie mamy du(cid:298)ych (cid:286)rodków bezpieczniej b(cid:266)dzie wybrać nazw(cid:266), która kojarzy si(cid:266) z bran(cid:298)(cid:261) – prawdopodobnie klientowi b(cid:266)dzie łatwiej j(cid:261) sobie przypomnieć i skojarzyć z naszym asortymentem. Pozostaje do omówienia jeszcze kwestia rodzaju domeny, a w zasadzie jej ko(cid:276)cówki. W Polsce za standardow(cid:261) domen(cid:266) uznaje si(cid:266) t(cid:261) z ko(cid:276)cówk(cid:261) „pl”. W zwi(cid:261)zku z tym to tymi domenami powiniene(cid:286) zainteresować si(cid:266) w pierwszej kolejno(cid:286)ci. W sytuacji, gdy nazwa, któr(cid:261) chcieliby(cid:286)my stworzyć jest zaj(cid:266)ta dla domeny „pl”, to raczej powinni(cid:286)my powa(cid:298)nie zastanowić si(cid:266) nad zmian(cid:261) nazwy na inn(cid:261). Wiele sklepów internetowych w Polsce cierpi i sporo traci na tym, (cid:298)e ich popularne nazwy nie maj(cid:261) ko(cid:276)cówki „pl”. Oczywi(cid:286)cie mo(cid:298)na próbować z domenami typu „com” lub „com.pl”, jednak musimy mieć na uwadze fakt, (cid:298)e s(cid:261) one w Polsce traktowane raczej, jako nazwy drugiej kategorii, choć oczywi(cid:286)cie wiele zale(cid:298)y 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

E-ksploduj swój biznes. Jak prowadzic własny sklep internetowy i osiągnąć sukces?
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: