Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00504 010742 20674331 na godz. na dobę w sumie
Eat Stop Eat. Stosuj post, zgub zbędne kilogramy i osiągnij zdrowie - książka
Eat Stop Eat. Stosuj post, zgub zbędne kilogramy i osiągnij zdrowie - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8728-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Szczupła, zdrowa i bez diety

Wszystkie diety odchudzające działają — każda (odpowiednio restrykcyjnie stosowana) prowadzi do oczekiwanego efektu. Chudniemy, zbliżamy się do wymarzonej wagi, sylwetki, oczekiwanego wyglądu. Kilka tygodni, miesięcy, rok. I co dalej? Problem w tym, że większość diet odchudzających polega na wykluczaniu. Eliminujemy z diety tłuszcze, węglowodany, białka, kalorie. To działa do momentu, w którym powracamy do starych nawyków żywieniowych. W końcu ile czasu można być na diecie, prawda?

A jeśli bym Ci powiedział, że skuteczne odchudzanie wcale nie musi oznaczać tego rodzaju restrykcyjnych diet? A jeśli bym Ci powiedział, że można jeść i żyć w sposób, który będzie miał niezwykle dobroczynny wpływ na Twoje zdrowie, który pomoże Ci zrzucić zbędne kilogramy i który nie będzie wymagał od Ciebie długiego ograniczania się, stosowania wymyślnych schematów żywieniowych i suplementów diety ani planowania posiłków? Ta książka jest o… głodzeniu się. O poście. O jego zbawiennym wpływie na zdrowie, samopoczucie i sylwetkę. Stanowi wynik wieloletniej fascynacji autora sportem i dietami. Podsumowuje aktualną wiedzę medyczną na temat postu, zawiera także doświadczenia oraz obserwacje autora w tej materii. Przeczytaj i zastanów się, co jest lepsze — bycie ciągle na diecie czy normalne jedzenie z uzdrawiającym postem od czasu do czasu?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Eat Stop Eat Tłumaczenie: Marta Czub ISBN: 978-83-246-8728-2 Copyright © Strength Works, Inc., 2007. Published by arrangement with Folio Literary Management, LLC and GRAAL Literary Agency. Translation copyright © 2014 by Helion S.A. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://septem.pl/user/opinie/jedzni Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: septem@septem.pl WWW: http://septem.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Eat Stop Eat. Stosuj post, zgub zbędne kilogramy i osiągnij zdrowie .......................... 5 Uwagi do obecnego wydania .............................................. 7 Przedmowa ....................................................................... 11 Od czego się zaczęło ......................................................... 15 Wstęp ................................................................................ 19 Stan wyposzczenia ............................................................ 25 Zanik postu ....................................................................... 27 Zapomnij o wszystkim, co czytałeś na temat postu ......... 31 Post a metabolizm ............................................................. 35 Post a ćwiczenia fizyczne .................................................. 41 Post a mózg ....................................................................... 47 Post a masa mięśniowa ..................................................... 51 Post a głód ........................................................................ 59 Post a poziom cukru we krwi ............................................ 65 Inne mity na temat poszczenia ......................................... 69 Dobroczynny wpływ poszczenia na zdrowie .................... 83 3 Kup książkęPoleć książkę SPIS TREŚCI Wpływ poszczenia na zdrowie — wnioski .......................115 Życie z „Eat Stop Eat” ......................................................119 Poszczenie z „Eat Stop Eat” .............................................123 Jedzenie z „Eat Stop Eat” .................................................127 Co robić podczas postu? ..................................................135 Jak trenować z „Eat Stop Eat” ..........................................139 Stwórz swój własny program treningowy .......................145 Dobroczynny wpływ ćwiczeń na zdrowie ........................153 Jak utrzymać niższą wagę z „Eat Stop Eat” .....................155 „Eat Stop Eat” — wnioski .................................................159 „Eat Stop Eat” — najczęściej zadawane pytania ................163 4 Kup książkęPoleć książkę JEDZENIE Z „EAT STOP EAT” G(cid:239)ównym za(cid:239)o(cid:285)eniem Eat Stop Eat nie jest wymuszanie niejedzenia, tylko wolno(cid:258)(cid:202) jedzenia tego, co chcesz. Na tym polega równowaga. W okresach jedzenia próbuj po prostu dostarcza(cid:202) sobie tyle kalorii, ile dostarczasz normalnie, gdy starasz si(cid:218) trzyma(cid:202) wag(cid:218), a przy tym — jak lubi(cid:218) to okre(cid:258)la(cid:202) — kieruj si(cid:218) „z(cid:239)ot(cid:200) zasad(cid:200) (cid:285)ywienia”: Jedz mniej, ale czerp przyjemno(cid:258)(cid:202) z jedzenia. Jedz du(cid:285)o owoców i warzyw oraz zió(cid:239) i przypraw. I co najwa(cid:285)niejsze, nie stresuj si(cid:218) a(cid:285) tak bardzo tym, co jesz. Zwró(cid:202) uwag(cid:218) na ostatnie zdanie. Wszyscy specjali(cid:258)ci do spraw (cid:285)ywienia i naukowcy prezentuj(cid:200)cy z dum(cid:200) swoje badania i tzw. wnioski wychodz(cid:200) z za(cid:239)o(cid:285)enia, (cid:285)e trzeba ci(cid:200)gle je(cid:258)(cid:202). Eat Stop Eat kwestionuje takie podej(cid:258)cie. Aby móc odnosi(cid:202) korzy(cid:258)ci p(cid:239)y- n(cid:200)ce z diety niskokalorycznej i krótkich okresów postu, wystarczy zasto- sowa(cid:202) w ci(cid:200)gu tygodnia jeden lub dwa 24-godzinne posty, a w pozo- sta(cid:239)ym czasie je(cid:258)(cid:202) smacznie, ale z umiarem. Wystarcz(cid:200) dwa posty w tygodniu, aby zredukowa(cid:202) spo(cid:285)ycie kalorii o 20 . W przypadku osoby zjadaj(cid:200)cej 2500 kalorii dziennie oznacza to mniej wi(cid:218)cej tyle, co ograniczenie dziennego spo(cid:285)ycia kalorii do 2000! To 500 kalorii mniej ka(cid:285)dego dnia, czyli równowarto(cid:258)(cid:202) jednego cheese- burgera z frytkami DZIENNIE! 127 Kup książkęPoleć książkę EAT STOP EAT. STOSUJ POST, ZGUB ZBĘDNE KILOGRAMY I OSIĄGNIJ ZDROWIE Skuteczno(cid:258)(cid:202) Eat Stop Eat opiera si(cid:218) na samokontroli. NIE kierujesz si(cid:218) tu zasad(cid:200): „poszcz(cid:218) raz – dwa razy w tygodniu, a w ka(cid:285)dy inny dzie(cid:241): hulaj dusza, piek(cid:239)a nie ma”. Post mo(cid:285)e mie(cid:202) niezwykle pozytywny wp(cid:239)yw na zdrowie, ale to NIE magia. My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e to uczciwa wymiana. W przypadku wi(cid:218)kszo(cid:258)ci diet trzeba zrezygnowa(cid:202) z okre(cid:258)lonych produktów, ja natomiast mówi(cid:218), aby(cid:258) jad(cid:239) jak zwykle — postaraj si(cid:218) jednak robi(cid:202) to z g(cid:239)ow(cid:200). Po zako(cid:241)czeniu postu powiniene(cid:258) wróci(cid:202) do normalnego jedzenia; tak jakby(cid:258) w ogóle nie po(cid:258)ci(cid:239). Nie musisz nagradza(cid:202) si(cid:218) du(cid:285)ymi dok(cid:239)adkami ani dodatkowymi porcjami deseru. (cid:191)adne rytua(cid:239)y ani suplementy diety nie s(cid:200) konieczne. Zacznij znów je(cid:258)(cid:202) tak, jak jesz na co dzie(cid:241). Za pomoc(cid:200) postu chcesz tylko wprowadzi(cid:202) przerwy w normalnym od(cid:285)ywianiu. Je(cid:258)li zaczniesz kombinowa(cid:202) z tym, co jesz po zako(cid:241)czeniu postu i w jaki sposób to przygotowujesz, to niepotrzebnie wszystko skomplikujesz, a nie taki jest cel Eat Stop Eat. Je(cid:258)li jednocze(cid:258)nie ze stosowaniem Eat Stop Eat chcesz zacz(cid:200)(cid:202) zdrowiej si(cid:218) od(cid:285)ywia(cid:202), to (cid:258)wietnie. Jedzenie wi(cid:218)kszej ilo(cid:258)ci warzyw i owoców oraz ograniczenie cukru to samo zdrowie, ale rób tylko tyle, ile naprawd(cid:218) jeste(cid:258) w stanie. Uwa(cid:285)am, (cid:285)e najwi(cid:218)cej dobrego daje post, ale oczywi(cid:258)cie (cid:285)adna zmiana na lepsze nie zaszkodzi. Je(cid:258)li stosujesz moj(cid:200) prost(cid:200) wskazówk(cid:218) (przedstawion(cid:200) powy(cid:285)ej), to zna- czy, (cid:285)e ju(cid:285) zacz(cid:200)(cid:239)e(cid:258) je(cid:258)(cid:202) lepiej. Móg(cid:239)bym rozpisywa(cid:202) si(cid:218) o tym, (cid:285)e trzeba je(cid:258)(cid:202) prawdziwe jedzenie, a nie wyroby jedzeniopodobne, ale je(cid:258)li jesz du(cid:285)o owoców i warzyw, to za- pewne ju(cid:285) to robisz. Móg(cid:239)bym te(cid:285) powtarza(cid:202) do znudzenia, aby nie przesadza(cid:202) z sol(cid:200) i cu- krem, ale je(cid:258)li u(cid:285)ywasz du(cid:285)o zió(cid:239) i przypraw, to te(cid:285) ju(cid:285) o to zadba(cid:239)e(cid:258). No i wreszcie móg(cid:239)bym przestrzega(cid:202) przed nadmiernie przetworzon(cid:200) (cid:285)ywno(cid:258)ci(cid:200), ale je(cid:258)li jesz mniej, a przy tym zjadasz wi(cid:218)cej warzyw i owo- ców, to i tak j(cid:200) ograniczasz. W pierwszej chwili mo(cid:285)esz uzna(cid:202) to za nadmierne upraszczanie sprawy, ale prawda jest taka, (cid:285)e NIE ma czego(cid:258) takiego jak „normalny” sposób 128 Kup książkęPoleć książkę JEDZENIE Z „EAT STOP EAT” od(cid:285)ywiania czy „jedyna w(cid:239)a(cid:258)ciwa” dieta odchudzaj(cid:200)ca. Jest to przek(cid:239)a- manie wi(cid:218)kszo(cid:258)ci poradników dietetycznych. Prawda jest i by(cid:239)a tylko jedna: chudnie si(cid:218) dzi(cid:218)ki ograniczeniu zjadanych kalorii. Twierdzenie autorów ró(cid:285)nych poradników i diet, (cid:285)e rozwi(cid:200)zali zagadk(cid:218) i odkryli „jedyny skuteczny sposób” odchudzania, mo(cid:285)na Z MIEJSCA obali(cid:202), wskazuj(cid:200)c na miliony ludzi, którzy schudli w inny sposób. Gdybym na przyk(cid:239)ad stwierdzi(cid:239), (cid:285)e Eat Stop Eat to JEDYNY sposób na odchudzanie, to Z MIEJSCA podwa(cid:285)y(cid:239)bym tym swoj(cid:200) wiarygodno(cid:258)(cid:202), bo mo(cid:285)na pewnie schudn(cid:200)(cid:202) bez Eat Stop Eat (tylko nie b(cid:218)dzie to takie proste). Staram si(cid:218) przez to powiedzie(cid:202), (cid:285)e NIE da si(cid:218) stwierdzi(cid:202), co to znaczy je(cid:258)(cid:202) „normalnie”. Ludzie przyzwyczajaj(cid:200) si(cid:218) do najró(cid:285)niejszych sposobów od- (cid:285)ywiania, wi(cid:218)c „normalnie” znaczy zgodnie z w(cid:239)asnymi przyzwyczajeniami. Dlatego nie b(cid:218)d(cid:218) nawet sili(cid:202) si(cid:218) na definicj(cid:218) „normalnego od(cid:285)ywiania” czy „normalnej diety”. Normalna dieta mieszka(cid:241)ca Kairu nie b(cid:218)dzie ani troch(cid:218) „normalna” dla mieszka(cid:241)ca Pittsburgha, a dieta mieszka(cid:241)ca Pitts- burgha nie wyda si(cid:218) normalna mieszka(cid:241)cowi Bridgetown na Barbados. Poczucie „normalno(cid:258)ci” zale(cid:285)y od pochodzenia, miejsca urodzenia, wy- chowania, indywidualnych upodoba(cid:241) i stawianych sobie celów. Nie da si(cid:218) odgórnie ustali(cid:202), co jest „normalne” dla wszystkich ludzi na (cid:258)wiecie jednocze(cid:258)nie. W ró(cid:285)nych krajach ludzie ró(cid:285)nie jedz(cid:200). Ró(cid:285)ni(cid:200) si(cid:218) nie tylko tym, co, ale te(cid:285) jak konsumuj(cid:200). Mieszka(cid:241)cy niektórych krajów spo(cid:285)ywaj(cid:200) posi(cid:239)- ki o (cid:258)ci(cid:258)le okre(cid:258)lonych godzinach, natomiast mieszka(cid:241)cy innych jedz(cid:200) o dowolnych porach. W typowym nepalskim domu nie ma (cid:258)niadania. Oko(cid:239)o szóstej – siódmej rano wypija si(cid:218) herbat(cid:218), a potem ko(cid:239)o dziewi(cid:200)tej – dziesi(cid:200)tej zjada obiad. Kolacja wypada oko(cid:239)o ósmej – dziewi(cid:200)tej wieczorem. W Hiszpanii pory posi(cid:239)ków s(cid:200) jeszcze inne. W Madrycie jada si(cid:218) o do- wolnej porze, cho(cid:202) obiad wypada zwykle ko(cid:239)o czternastej, a kolacja ko(cid:239)o dwudziestej pierwszej – dwudziestej drugiej. W Portugalii obiad jada si(cid:218) zwykle oko(cid:239)o trzynastej, natomiast kolacj(cid:218) oko(cid:239)o dwudziestej lub pó(cid:283)niej. 129 Kup książkęPoleć książkę EAT STOP EAT. STOSUJ POST, ZGUB ZBĘDNE KILOGRAMY I OSIĄGNIJ ZDROWIE W Stanach Zjednoczonych jemy zawsze i wsz(cid:218)dzie. Jemy stoj(cid:200)c, id(cid:200)c, w trakcie spotkania, w korytarzu, w metrze, w samochodzie, a nawet w (cid:239)ó(cid:285)ku. Jemy, gdzie tylko si(cid:218) da, a nawet tam, gdzie si(cid:218) nie da. Nawet „tradycyjne” (cid:258)niadanie, obiad czy kolacja to stosunkowo nowe zjawiska, które w zale(cid:285)no(cid:258)ci od kultury oznaczaj(cid:200) co innego. Z pierwszych ksi(cid:200)(cid:285)ek kucharskich i poradników dietetycznych wiadomo, (cid:285)e (cid:258)niadanie nale(cid:285)a(cid:239)o do rzadko(cid:258)ci i zaleca(cid:239)o si(cid:218) je tylko dzieciom, in- walidom i osobom starszym, o s(cid:239)abym uk(cid:239)adzie trawiennym. Angielskie s(cid:239)owo dinner — „kolacja” — pochodzi od (cid:239)aci(cid:241)skiego disje- junare, co oznacza ko(cid:241)czy(cid:202) wieczorny post. W j(cid:218)zykach roma(cid:241)skich s(cid:239)o- wo to zosta(cid:239)o skrócone do disnare lub disner w starofrancuskim oraz dinner w angielskim. A zatem s(cid:239)owo kolacja oznacza w(cid:239)a(cid:258)ciwie (cid:258)niadanie. No i wreszcie lunch jako posi(cid:239)ek to stosunkowo nowe zjawisko. S(cid:239)ownik j(cid:218)zyka angielskiego Samuela Johnsona (1755) definiuje s(cid:239)owo lunch lub luncheon nast(cid:218)puj(cid:200)co: „Ilo(cid:258)(cid:202) jedzenia mieszcz(cid:200)ca si(cid:218) w d(cid:239)oni cz(cid:239)owieka”1. Na pocz(cid:200)tku XIX wieku lunch oznacza(cid:239) ju(cid:285) posi(cid:239)ek jedzony przy stole w ci(cid:200)gu dnia, a w dzisiejszych czasach lunch to ju(cid:285) niemal uczta, na któr(cid:200) sk(cid:239)ada si(cid:218) wielgachna kanapka wypakowana mi(cid:218)sem i serem (podawana w zestawie z du(cid:285)(cid:200) col(cid:200) i porcj(cid:200) frytek)! W zale(cid:285)no(cid:258)ci od tego, gdzie mieszkasz i jakie zwyczaje panuj(cid:200) w Twojej rodzinie, Twoje zwyczaje (cid:285)ywieniowe mog(cid:200) si(cid:218) bardzo ró(cid:285)ni(cid:202) od zwy- czajów s(cid:200)siadów lub zalece(cid:241) czasopism po(cid:258)wi(cid:218)conych zdrowemu try- bowi (cid:285)ycia. Nie oznacza to, (cid:285)e które(cid:258) z nich s(cid:200) lepsze lub gorsze; s(cid:200) po prostu inne. Jak widzisz, co(cid:258) takiego jak „normalne” od(cid:285)ywianie nie istnieje, wi(cid:218)c nie da si(cid:218) go zdefiniowa(cid:202). Za(cid:258) przestrzeganie na si(cid:239)(cid:218) (cid:258)ci(cid:258)le okre(cid:258)lonych zasad z du(cid:285)(cid:200) liczb(cid:200) ogranicze(cid:241) i ca(cid:239)(cid:200) list(cid:200) produktów zakazanych mo(cid:285)e tak naprawd(cid:218) utrudni(cid:202) zrzucenie zb(cid:218)dnych kilogramów. Dlatego w(cid:239)a(cid:258)nie proponuj(cid:218) raczej „je(cid:258)(cid:202) z g(cid:239)ow(cid:200)”, a nie „przechodzi(cid:202) na diet(cid:218)”. Du(cid:285)o (cid:239)atwiej okre(cid:258)li(cid:202), co to znaczy je(cid:258)(cid:202) z g(cid:239)ow(cid:200). W du(cid:285)ym uproszczeniu oznacza to spo(cid:285)ywanie takiej ILO(cid:165)CI jedzenia, która pozwoli Ci osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wymarzon(cid:200) 1 K. Albala, Food in Early Modern Europe, Greenwood Press, Westport 2003, s. 232. 130 Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Eat Stop Eat. Stosuj post, zgub zbędne kilogramy i osiągnij zdrowie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: