Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00400 008915 20976375 na godz. na dobę w sumie
Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych - ebook/epub
Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3011-9055-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Radykalna poprawa efektywności gospodarowania winna za cel strategiczny uznać przekształcenia własnościowe, a zwłaszcza prywatyzację otoczenia, a następnie poddać te przekształcenia silnej konkurencji. (). Przygotowana przez Ministerstwo Skarbu Państwa w 2003 r. ustawa budżetowa (rozdz. VIII Kierunki prywatyzacji) określiła cele prywatyzacji (). W kontekście wymogów i szukania nowych możliwości wzrostu konkurencyjności względnie kooperacyjnych zdolności przedsiębiorstw, problematyka efektywności nabiera coraz większego znaczenia. (). Autor monografi i w oparciu o literaturę przedmiotu analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa wskazał na różne sposoby badania działalności gospodarczej przedsiębiorstw, której rola w warunkach gospodarki rynkowej stale wzrasta (). () W dalszej części monografi i Autor kontynuuje swoje rozważania dotyczące problematyki efektywności restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali, które są opisane w rozdziale IV i V, wyjaśniając osiągnięcie celu teoriopoznawczego i możliwość ustalenia efektywności ekonomicznej procesu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali. () Przedłożona do recenzji monografi a została napisana w sposób logiczny, rzetelny i zamyka pewien okres badań przeprowadzony w oparciu o materiał statystyczny. Bogata literatura przedmiotu, liczne załączniki mogą być przyczynkiem do dalszych badań Autora. (). z recenzji prof. dr hab. Lidii Sobolak () W opiniowanej monografi i wyróżnić można dwie jej podstawowe części. Pierwsza z nich poświęcona jest zagadnieniom teoretyczno-metodycznym związanym z restrukturyzacją i oceną jej ekonomicznej efektywności.(). W drugiej części,() przedstawiono wyniki badań empirycznych.(). Problematyka restrukturyzacji ma duże znaczenie gospodarczo-społeczne, jest ciągle ważna i aktualna i to zarówno w ujęciu mikroekonomicznym (przedsiębiorstw), sektorowym jak i makroekonomicznym. Szczególnego jej znaczenia dopatrujemy się w praktyce zarządzania, ale jednocześnie jej procesy, metody i instrumenty bazują na wielu elementach teorii nauk o zarządzaniu. (). W opiniowanej monografi i trafnie dobrano podmiotowy obszar badań, który tworzą przedsiębiorstwa produkcji stali w Polsce. Taką opinię uzasadniam ekonomicznym znaczeniem sektora stalowniczego, jego głęboką restrukturyzacją oraz objęciem badaniami praktycznie wszystkich hut żelaza działających w Polsce. (). W szczególności wartości merytorycznych opiniowanej pracy dopatruję się w: Podjęciu problematyki badawczej istotnej zarówno dla teorii jak i praktyki gospodarczej. Jasno sformułowanych, interesujących celach i ich realizacji poprzez prowadzone badania. Opracowaniu i zastosowaniu autorskiej metody analizy umożliwiającej ocenę ekonomicznej efektywności procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw hutniczych. Zaprezentowaniu procesów restrukturyzacji i analizie ich ekonomicznej efektywności w skali całego krajowego sektora stalowniczego. (). z recenzji prof. dr hab. Jana Brzóski
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Pobierz darmowy fragment (epub)

Gdzie kupić całą publikację:

Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: