Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00395 020287 17743497 na godz. na dobę w sumie
Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań - ebook/pdf
Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 332
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3630-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> logopedia
Porównaj ceny (książka, ebook (-16%), audiobook).

Książka prezentuje pierwsze w Polsce badania dotyczące efektywności terapii w przypadku wad wymowy wynikających z zaburzeń anatomicznych i czynnościowych, takich jak ankyloglosja, wada zgryzu, przerost migdałka gardłowego, zaburzenia oddychania i połykania. Autorka przedstawia wyniki badań na tle szerokiego kontekstu poznawczego. Analizuje bowiem transformację diagnozy i terapii wad wymowy, jaka odbyła się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w polskiej logopedii. Na takim tle omawia opracowaną przez siebie oryginalną Strategiczną metodę usprawniania realizacji fonemów (SMURF) i podstawy Fizjologicznej terapii miofunkcjonalnej (FTM). Monografia zawiera relację w wyników badań efektywności terapii za pomocą SMURF i FTM z wykorzystaniem analiz lingwistycznych i logopedycznych, a także testów statystycznych. Autorka porównuje opracowaną przez siebie metodę terapii z innymi sposobami postępowania opisanymi w literaturze polskiej i zagranicznej. Przedstawione studia ukazują SMURF jako oryginalną metodę terapii, która ma wyraźne umocowania lingwistyczne, biologiczne i logopedyczne. Jest także jedyną metodą terapii dyslalii w Polsce, której skuteczność została udowodniona w badaniach naukowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp Rozdział 1 Między lingwistyką a medycyną Rozdział 2 Logopedyczno-lingwistyczna analiza procedury postępowania w przypadku zaburzeń realizacji fonemów warunkowanych obwodowo 2.1. Przyjęte założenia lingwistyczne, logopedyczne, biologiczne i psychologiczne 2.2. Zmiana paradygmatu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego 2.2.1. Fundamentalne tezy i ich konsekwencje 2.2.2. Transformacja sposobu diagnozy 2.2.2.1. Przed badaniem realizacji fonemów 2.2.2.2. Badanie wymowy 2.2.2.3. Opis wyników badania wymowy 2.2.2.4. Logopedyczna wykładnia przyczyn zaburzeń 2.2.2.5. Nazwa jednostki zaburzeń mowy 2.2.3. Transformacja sposobu terapii 2.2.3.1. Cele terapii 2.2.3.2. Etapy terapii 2.2.3.3. Nieartykulacyjne ćwiczenia narządów mowy (NĆNM) 2.2.3.4. O metodach wywoływania głosek 2.2.3.5. O automatyzowaniu głosek 2.2.3.6. O tzw. regułach metodycznych 2.2.4. Podsumowanie 2.3. Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów (SMURF) 2.3.1. Lingwistyczne, logopedyczne i biologiczne źródła inspiracji 2.3.2. Główne założenia 2.3.3. Między diagnozą a bezpośrednią terapią z pacjentem 2.3.4. Metody i strategie a cele działań 2.4. Terapia zaburzeń artykulacji w świetle doniesień obcojęzycznych 9 21 37 40 43 46 57 59 64 69 73 75 77 78 79 82 90 94 95 97 101 103 106 112 113 118 6 Spis treści Rozdział 3 Założenia metodologiczne i metodyka badań 3.1. Praktyka oparta na dowodach 3.1.1. O konieczności weryfikacji metod terapii 3.1.2. Nauka a praktyczne działania logopedy 3.1.3. Czy stosować niezweryfikowane w badaniach metody terapii? 3.2. Efektywność terapii zaburzeń realizacji fonemów jako kategoria badań w lo- gopedii 3.2.1. O sprawnym działaniu 3.2.2. Definicja efektywnej terapii i niektóre trudności jej badania 3.2.3. Intraindywidualna i ogólna wykładnia efektywności terapii 3.2.4. Kategorie badania efektywności usprawniania realizacji fonemów w przypadku zaburzeń obwodowych 3.3. Cele, problemy i hipotezy badawcze 3.4. Założenia i terminologia 3.5. Metody badań 3.6. Metody statystyczne 3.7. Dobór osób do badań 3.8. Organizacja i zasady badań 3.8.1. Etapy badań 3.8.2. Kontrakt terapeutyczny 3.8.3. Schemat wizyty logopedycznej 3.8.4. Dokumentacja 3.9. Ograniczenia badań Rozdział 4 Wyniki badań 4.1. Struktura postępowania logopedycznego 4.2. Logopedyczna-lingwistyczna analiza wyników diagnozy 4.2.1. Wiek i liczba badanych osób 4.2.2. Osoby z zaburzeniami wielopłaszczyznowymi 4.2.2.1. Rodzaje zaburzeń i wiek badanych 4.2.2.2. Warunki anatomiczne i czynnościowe narządów mowy 4.2.3. Osoby z dyslalią obwodową – ujęcie ogólne 4.2.3.1. Struktura wiekowa badanych grup 4.2.3.2. Częstość występowania nienormatywnie realizowanych fone- mów i ich rodzaje spółgłoskowych 4.2.3.3. Nienormatywne cechy fonetyczne przy realizacji fonemów 4.2.3.4. Substytucje rozwojowe czy deformacje lub ryzyko deformacji? 4.2.3.5. Śródwymawianiowa pozycja języka 4.2.3.6. Warunki anatomiczne i czynnościowe narządów mowy 4.2.3.7. Formy zaburzeń wymowy 4.2.4. Osoby z dyslalią obwodową – ujęcie indywidualne i uwzględniające średnie występujących zjawisk 129 129 131 133 136 137 137 139 140 142 143 150 154 157 157 159 159 160 160 162 162 165 166 170 170 171 171 173 176 177 179 182 193 196 197 204 205 Spis treści 4.3. Analiza efektywności terapii za pomocą SMURF 4.3.1. Motywacja do podjęcia terapii 4.3.2. Wcześniejsza terapia logopedyczna 4.3.3. Leczenie wielospecjalistyczne 4.3.4. Normalizacja czynności prymarnych 4.3.4.1. Żucie, odgryzanie i likwidowanie parafunkcji 4.3.4.2. Inicjacja wertykalno-horyzontalnej pozycji języka 4.3.4.3. Inicjacja prawidłowego modelu oddychania 4.3.4.4. Inicjacja połykania dojrzałego w sposób mechaniczny 4.3.4.5. Inicjacja samodzielnego dojrzałego połykania 4.3.4.6. Automatyzacja pozycji spoczynkowej języka i połykania 4.3.5. Okoliczności wywołania pierwszej głoski I fazy fonetycznej 4.3.5.1. Tempo wywołania pierwszej głoski 4.3.5.2. Rodzaj głoski inicującej naprawę zaburzonego systemu fone- tycznego 4.3.5.3. Warunki progowe wywoływanych głosek 4.3.5.4. Metoda i rama wywołanej głoski 4.3.5.5. Jakość wywoływanych głosek 4.3.6. Dynamika zmian fonetycznych 4.3.7. Wywoływanie głosek inicjujących II i III fazę fonetyczną 4.3.8. Wywoływanie głosek dentalizowanych 4.3.8.1. Rodzaj głoski inicującej rodzinę głosek 4.3.8.2. Ścieżka przekształceń. Przykłady 4.3.9. Efekt domina i samoregulacja 4.3.9.1. Nowy potencjał anatomiczny i ruchowy a samoregulacja 4.3.9.2. Nowy potencjał anatomiczny, czynnościowy i fonetyczny a sa- 4.3.10. Efekt terapii w ujęciu indywidualnym i uwzględniający średnie wy- moregulacja stępujących zjawisk Rozdział 5 Podsumowanie i dyskusja 5.1. Diagnoza 5.2. Efektywność terapii z wykorzystniem SMURF 5.3. SMURF a inne metody terapii 5.4. Czary i sztuczki podczas wywoływania głosek? 5.5. Czy istnieją uniwersalne metody terapii? 5.6. Propozycje, wątpliwości, ograniczenia 5.7. O propozycjach modyfikacji SMURF Zakończenie Bibliografia Indeks rzeczowy 7 209 210 211 213 218 219 220 222 224 225 227 229 230 231 236 237 243 245 250 252 252 257 259 261 263 264 273 273 276 282 284 285 286 288 291 295 309 Spis treści 8 Wykaz wykresów Wykaz tabel Wykaz schematów Summary 321 323 327 329
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: