Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00094 004085 18644254 na godz. na dobę w sumie
Egzamin MCTS 70-643 Konfigurowanie infrastruktury aplikacji w Windows Server 2008 - ebook/pdf
Egzamin MCTS 70-643 Konfigurowanie infrastruktury aplikacji w Windows Server 2008 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-240-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Doprowadź do perfekcji umiejętności sprawdzane przez egzamin MCTS 70-643 - także do wykorzystania w codziennej pracy. We własnym tempie poznawaj kolejne zagadnienia, przechodząc od lekcji do lekcji, a później utrwal i ugruntuj zdobytą wiedzę poprzez serię ćwiczeń praktycznych. Ten oficjalny podręcznik Microsoft zaprojektowano tak, aby osiągnąć największe rezultaty z czasu poświęconego na naukę.

(Dla czytelników eBook'a obraz dysku CD towarzyszącego książce jest dostępny na stronie wydawcy - dokładny link podano we wstępie eBook'a).

Podnieś swoje umiejętności i dowiedz się, jak:
-Wdrażać serwery i systemy klienckie Windows w sieci.
-Konfigurować rozwiązania serwerowe zapewniające wysoką dostępność.
-Umożliwiać dostęp zdalny do aplikacji i komputerów za pomocą Terminal Services.
-Zarządzać infrastrukturą usług Web opartych na IIS 7.0.
-Implementować funkcje zabezpieczeń usług Web - uwierzytelnianie, uprawnienia i SSL.
-Konfigurować serwery Windows SharePoint Services oraz Windows Media.
-Korzystać z technologii wirtualizacji, takich jak Hyper-V.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Egzamin MCTS 70-643: Konfigurowanie infrastruktury aplikacji w Windows Server® 2008 Training Kit ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Anil Desai J. C. Mackin Konfigurowanie infrastruktury aplikacji w Windows Server® 2008 Training Kit Edycja polska Microsoft Press Egzamin MCTS 70-643: Original English language edition © 2008 by Anil Desai and J.C. Mackin Tytuł oryginału: MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-643): Configuring Windows Server® 2008 Applications Infrastructure Polish edition by APN PROMISE Sp. z o. o. Warszawa 2008 APN PROMISE Sp. z o. o., biuro: 00-108 Warszawa, ul. Zielna 39 tel. (022) 355-16-00; fax (022) 355-16-99 e-mail: mspress@promise.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Microsoft, Microsoft Press, Active Directory, ActiveX, Aero, BitLocker, Excel, Internet Explorer, MSDN, MS-DOS, Outlook, RemoteApp, SharePoint, SQL Server, Visio, Visual Basic, Visual Studio, Win32, Windows, Windows Live, Windows Media, Windows NT, Windows PowerShell, Windows Server oraz Windows Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy handlowe i towarowe występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli. Przykłady firm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych firm, produktów, osób i wydarzeń. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej firmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. APN PROMISE Sp. z o. o. dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE Sp. z o. o. nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-029-7 Przekład: Jakub Niedźwiedź, Bartłomiej Ożóg, Paweł Pętlicki Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Ewa Swędrowska Skład i łamanie: MAWart Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Wstęp ..........................................................................................................................xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC) ..............................................................................................xi Wymagania sprzętowe (fizyczne) .................................................................................................xii Wymagania programowe ..............................................................................................................xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń ....................................................................................................xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych ..................................................................................xv Faza 2: Konfigurowanie systemów operacyjnych na komputerach Server1 i Core1 .....................................................................................xviii Faza 3: Konfigurowanie dostępu do Internetu dla sieci Contoso.com....................xxiii Faza 4: Aktywacja serwerów (zalecane) ..............................................................................xxiv Obraz dysku CD towarzyszącego książce .................................................................................xxv Jak zainstalować testy ćwiczeniowe .....................................................................................xxvi Jak korzystać z testów ćwiczeniowych ................................................................................xxvi Jak odinstalować testy ćwiczeniowe ...................................................................................xxvii Program Microsoft Certified Professional ............................................................................ xxviii Wsparcie techniczne ..................................................................................................................... xxviii 1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdrażania systemu Windows .............................................................................1 Zanim zaczniemy ...................................................................................................................................2 LEKCja 1: Wdrażanie Windows w środowisku Windows Server 2008 ................................3 Podstawy wdrażania Windows ...................................................................................................3 Metody wdrażania Windows .......................................................................................................8 zadanIE: Tworzenie płyty CD z Windows PE ...................................................................... 12 Podsumowanie lekcji ................................................................................................................... 14 Pytania do lekcji ............................................................................................................................ 14 LEKCja 2: Konfigurowanie Windows Deployment Services (Usługi wdrażania systemu Windows) .................................................................................................. 15 Wprowadzenie do usług Windows Deployment Services (Usługi wdrażania systemu Windows) ............................................................................................ 15 Istota składników infrastruktury WDS ................................................................................. 16 Instalowanie WDS ......................................................................................................................... 18 Konfigurowanie WDS .................................................................................................................. 19 Przechwytywanie obrazów przez WDS ................................................................................ 28 Wdrażanie obrazów przy użyciu WDS .................................................................................. 31 zadanIE: Konfigurowanie usług Windows Deployment Services (Usługi wdrażania systemu Windows) ............................................................................. 34 Podsumowanie lekcji ................................................................................................................... 40 Pytania do lekcji ............................................................................................................................ 40 LEKCja 3: Wdrażanie maszyn wirtualnych.................................................................................. 42 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== iii iv Spis treści Czym są maszyny wirtualne? .................................................................................................... 42 Virtual PC 2007 .............................................................................................................................. 44 Virtual Server 2005 R2 SP1 ....................................................................................................... 48 Hyper-V ............................................................................................................................................ 49 Podsumowanie lekcji ................................................................................................................... 58 Pytania do lekcji ............................................................................................................................ 59 LEKCja 4: Implementowanie infrastruktury aktywacji systemu Windows ...................... 60 Typy aktywacji produktów ......................................................................................................... 60 Implementowanie aktywacji MAK .......................................................................................... 61 Implementowanie aktywacji KMS ......................................................................................... 65 Przykład infrastruktury aktywacji ............................................................................................ 69 zadanIE: Aktywowanie Windows Server 2008 ................................................................... 70 Podsumowanie lekcji ................................................................................................................... 71 Pytania do lekcji ............................................................................................................................ 71 Przegląd rozdziału.............................................................................................................................. 72 Podsumowanie rozdziału................................................................................................................. 72 Określenia kluczowe .......................................................................................................................... 73 Scenariusze przykładowe................................................................................................................. 73 SCEnarIuSz przyKładoWy 1: Wdrażanie serwerów ......................................................... 73 SCEnarIuSz przyKładoWy 2: Tworzenie infrastruktury aktywacji ............................... 73 Proponowane zadania praktyczne ............................................................................................... 74 Wdrażanie obrazów przy użyciu Windows Deployment Services (Usługi wdrażania systemu Windows) ............................................................................. 74 Konfigurowanie aktywacji Windows ...................................................................................... 74 Konfigurowanie Hyper-V i maszyn wirtualnych ................................................................ 75 Test ćwiczeniowy ................................................................................................................................. 75 2 Konfigurowanie pamięci dyskowej serwera i klastrów ........................... 77 Zanim zaczniemy ................................................................................................................................ 77 LEKCja 1: Konfigurowanie serwerowej pamięci dyskowej ................................................... 78 Istota serwerowych technologii dyskowych ....................................................................... 78 Zarządzanie dyskami, woluminami i partycjami w Windows Server 2008 .............. 84 zadanIE: Praca z zestawami dysków ...................................................................................... 97 Podsumowanie lekcji .................................................................................................................105 Pytania do lekcji ..........................................................................................................................105 LEKCja 2: Konfigurowanie klastrów serwerowych .................................................................107 Podstawy klastrów serwerowych ...........................................................................................107 Konfigurowanie klastra NLB ...................................................................................................111 Tworzenie klastra pracy awaryjnej........................................................................................113 zadanIE: Badanie działania klastra pracy awaryjnej ......................................................118 Podsumowanie lekcji .................................................................................................................118 Pytania do lekcji ..........................................................................................................................119 Przegląd rozdziału............................................................................................................................120 Podsumowanie rozdziału...............................................................................................................120 Określenia kluczowe ........................................................................................................................120 Scenariusze przykładowe...............................................................................................................121 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści v SCEnarIuSz przyKładoWy 1: Projektowanie pamięci masowej .................................121 SCEnarIuSz przyKładoWy 2: Projektowanie wysokiej dostępności .........................121 Proponowane zadania praktyczne .............................................................................................122 Konfigurowanie pamięci masowej .......................................................................................122 Konfigurowanie wysokiej dostępności ................................................................................122 Test ćwiczeniowy ...............................................................................................................................123 3 Instalowanie i konfigurowanie usług terminalowych ............................125 Zanim zaczniemy ..............................................................................................................................125 LEKCja 1: Wdrażanie serwera usług terminalowych ...........................................................127 Usługi terminalowych ...............................................................................................................127 Włączanie zdalnego pulpitu ...................................................................................................131 Instalowanie usług terminalowych .......................................................................................133 Przygotowywanie serwera terminali....................................................................................139 zadanIE: Instalowanie serwera terminali ...........................................................................142 Podsumowanie lekcji .................................................................................................................145 Pytania do lekcji ..........................................................................................................................146 LEKCja 2: Konfigurowanie usług terminalowych ...................................................................147 Wprowadzenie do konsoli Terminal Services Configuration (Konfiguracja usług terminalowych) ..............................................................................147 Konfigurowanie właściwości połączenia (RDP-Tcp) .......................................................148 Konfigurowanie właściwości serwera usług terminalowych .......................................157 Konfigurowanie funkcji przekierowywania drukarek w usługach terminalowych ................................................................................................161 zadanIE: Instalowanie i konfigurowanie serwera licencji .............................................163 Podsumowanie lekcji .................................................................................................................170 Pytania do lekcji ..........................................................................................................................170 Przegląd rozdziału............................................................................................................................172 Podsumowanie rozdziału...............................................................................................................172 Określenia kluczowe ........................................................................................................................172 Scenariusze przykładowe...............................................................................................................173 SCEnarIuSz przyKładoWy 1: Wybieranie strategii licencjonowania usług terminalowych ..........................................................................173 SCEnarIuSz przyKładoWy 2: Rozwiązywanie problemów z instalacją usług terminalowych .....................................................................................173 Proponowane zadania praktyczne .............................................................................................174 Wdrażanie farmy serwerów terminali .................................................................................174 Oglądanie prezentacji ...............................................................................................................174 Test ćwiczeniowy ...............................................................................................................................174 4 Konfigurowanie i zarządzanie infrastrukturą usług terminalowych .175 Zanim zaczniemy ..............................................................................................................................175 LEKCja 1: Konfigurowanie i zarządzanie klientami usług terminalowych ....................177 Konfigurowanie ustawień klienta usług terminalowych ..............................................177 Konfigurowanie profili użytkowników dla usług terminalowych ..............................183 Zarządzanie połączeniami użytkowników usług terminalowych ..............................185 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== vi Spis treści Zarządzanie zasobami w sesjach klientów ........................................................................190 zadanIE: Zarządzanie połączeniami klientów ..................................................................191 Podsumowanie lekcji .................................................................................................................196 Pytania do lekcji ..........................................................................................................................197 LEKCja 2: Wdrażanie funkcji Terminal Services Gateway (Brama usług terminalowych) ................................................................................................................198 Przegląd funkcji Terminal Services Gateway (Brama usług terminalowych) .........198 Instalowanie i konfigurowanie serwera TS Gateway .....................................................200 zadanIE: Instalowanie i konfigurowanie TS Gateway ....................................................207 Podsumowanie lekcji .................................................................................................................212 Pytania do lekcji ..........................................................................................................................213 LEKCja 3: Publikowanie aplikacji przy użyciu TS RemoteApp ..........................................214 Przegląd funkcji TS RemoteApp ............................................................................................214 Konfigurowanie serwera do obsługi programów RemoteApp ..................................215 Dodawanie programów do publikacji w programie TS RemoteApp Manager (Menedżer funkcji RemoteApp usług terminalowych) ..........................................................................................................216 Wdrażanie programu trybu RemoteApp poprzez TS Web Access (Dostęp w sieci Web do usług terminalowych) ..........................................................218 Tworzenie pliku RDP do dystrybucji programu trybu RemoteApp .........................219 Tworzenie pakietu instalatora systemu Windows do dystrybucji programu trybu RemoteApp ............................................................................................221 zadanIE: Publikowanie aplikacji przy użyciu konsoli TS RemoteApp Manager (Menedżer funkcji RemoteApp usług terminalowych) ..........................................................................................................224 Podsumowanie lekcji .................................................................................................................230 Pytania do lekcji ..........................................................................................................................230 Przegląd rozdziału............................................................................................................................232 Podsumowanie rozdziału...............................................................................................................232 Określenia kluczowe ........................................................................................................................232 Scenariusze przykładowe...............................................................................................................233 SCEnarIuSz przyKładoWy 1: Zarządzanie sesjami usług terminalowych ..............233 SCEnarIuSz przyKładoWy 2: Publikowanie aplikacji .....................................................233 Proponowane zadania praktyczne .............................................................................................234 Wdrażanie infrastruktury usług terminalowych ..............................................................234 Oglądanie prezentacji WWW .................................................................................................235 Wykonanie laboratorium wirtualnego ...............................................................................235 Test ćwiczeniowy ...............................................................................................................................235 5 Instalowanie i konfigurowanie aplikacji WWW .......................................237 LEKCja 1: Instalowanie roli Web Server (IIS) (Serwer sieci Web (IIS)) .............................239 Zabezpieczenia serwera WWW .............................................................................................239 Istota składników i opcji IIS .....................................................................................................243 Istota roli Application Server (Serwer aplikacji) ...............................................................244 Istota usług roli IIS 7.0 ...............................................................................................................245 Instalowanie roli Web Server (IIS) (Serwer sieci Web (IIS)) ..........................................253 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Używanie Windows System Resource Manager (Menedżer Spis treści vii zasobów systemu Windows) .............................................................................................261 zadanIE: Instalowanie i sprawdzanie roli Web Server (IIS) Role (Serwer sieci Web (IIS)) ........................................................................................................263 Podsumowanie lekcji .................................................................................................................265 Pytania do lekcji ..........................................................................................................................265 LEKCja 2: Konfigurowanie usług IIS ............................................................................................266 Praca z narzędziami do zarządzania IIS .............................................................................267 Tworzenie i konfigurowanie witryn WWW .......................................................................270 Istota aplikacji WWW ................................................................................................................276 Praca z pulami aplikacji ............................................................................................................278 Praca z katalogami wirtualnymi ............................................................................................283 Używanie zarządzania z wiersza polecenia .......................................................................284 Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi serwera WWW ................................................287 Migracja z IIS 6.0 ........................................................................................................................293 zadanIE: Konfigurowanie i zarządzanie ustawieniami IIS ............................................296 Podsumowanie lekcji .................................................................................................................299 Pytania do lekcji ..........................................................................................................................300 Przegląd rozdziału............................................................................................................................302 Podsumowanie rozdziału...............................................................................................................302 Określenia kluczowe ........................................................................................................................302 Scenariusze przykładowe...............................................................................................................303 SCEnarIuSz przyKładoWy 1: Administrowanie serwerem WWW w IIS ..................303 SCEnarIuSz przyKładoWy 2: Zarządzanie wieloma witrynami WWW ...................303 Proponowane zadania praktyczne .............................................................................................304 Zarządzanie aplikacjami WWW .............................................................................................304 Test ćwiczeniowy ...............................................................................................................................304 6 zarządzanie zabezpieczeniami serwera WWW .......................................305 Zanim zaczniemy ..............................................................................................................................305 LEKCja 1: Konfigurowanie zabezpieczeń IIS ............................................................................308 Istota kont zabezpieczeń IIS 7 ...............................................................................................308 Zarządzanie uprawnieniami do systemu plików .............................................................309 Konfigurowanie funkcji administracyjnych IIS .................................................................309 Zarządzanie obsługą żądań ....................................................................................................320 zadanIE: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń IIS ..................................................329 Podsumowanie lekcji .................................................................................................................333 Pytania do lekcji ..........................................................................................................................333 LEKCja 2: Kontrolowanie dostępu do usług WWW ..............................................................335 Zarządzanie uwierzytelnianiem IIS .......................................................................................335 Zarządzanie regułami autoryzacji URL ...............................................................................343 Konfigurowanie certyfikatów serwera ................................................................................345 Konfigurowanie ograniczeń adresów IP i domen ...........................................................355 Konfigurowanie poziomów zaufania platformy .NET ...................................................360 zadanIE: Zabezpieczanie serwerów WWW i zawartości WWW ................................364 Podsumowanie lekcji .................................................................................................................366 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== viii Spis treści Pytania do lekcji ..........................................................................................................................367 Przegląd rozdziału............................................................................................................................368 Podsumowanie rozdziału...............................................................................................................368 Określenia kluczowe ........................................................................................................................368 Scenariusze przykładowe...............................................................................................................369 SCEnarIuSz przyKładoWy 1: Konfigurowanie zdalnego zarządzania dla IIS .......369 SCEnarIuSz przyKładoWy 2: Zwiększanie zabezpieczeń witryny WWW ...............369 Proponowane zadania praktyczne .............................................................................................370 Implementowanie zabezpieczeń serwera WWW ...........................................................370 Test ćwiczeniowy ...............................................................................................................................371 7 Konfigurowanie usług FTp i SMTp ..............................................................373 Zanim zaczniemy ..............................................................................................................................373 LEKCja 1: Konfigurowanie FTP......................................................................................................374 Instalowanie usługi FTP Publishing Service (Usługa publikowania za pomocą protokołu FTP) ....................................................................375 Konfigurowanie witryn FTP przy użyciu konsoli IIS 6.0 Manager (Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS) 6.0) ....................................377 Instalowanie i zarządzanie FTP 7 ..........................................................................................384 Zarządzanie witrynami FTP .....................................................................................................385 Zarządzanie zabezpieczeniami użytkowników FTP .......................................................391 Konfigurowanie zabezpieczeń sieciowych FTP ................................................................397 Zarządzanie ustawieniami witryny FTP ..............................................................................401 Korzystanie z oprogramowania klienta FTP......................................................................405 zadanIE: Konfigurowanie i testowanie FTP .......................................................................407 Podsumowanie lekcji .................................................................................................................410 Pytania do lekcji ..........................................................................................................................410 LEKCja 2: Konfigurowanie SMTP .................................................................................................412 Instalowanie funkcji SMTP Server (Serwer SMTP) ..........................................................413 Konfigurowanie usług SMTP ..................................................................................................413 Monitorowanie serwerów wirtualnych SMTP ..................................................................423 Korzystanie z serwera wirtualnego SMTP..........................................................................424 zadanIE: Konfigurowanie i testowanie usług SMTP ......................................................426 Podsumowanie lekcji .................................................................................................................428 Pytania do lekcji ..........................................................................................................................428 Przegląd rozdziału............................................................................................................................430 Podsumowanie rozdziału...............................................................................................................430 Określenia kluczowe ........................................................................................................................430 Scenariusze przykładowe...............................................................................................................431 SCEnarIuSz przyKładoWy 1: Implementowanie bezpiecznej witryny FTP ...........431 SCEnarIuSz przyKładoWy 2: Konfigurowanie serwera wirtualnego SMTP ..........431 Proponowane zadania praktyczne .............................................................................................431 Praca z usługami FTP i SMTP .................................................................................................432 Test ćwiczeniowy ...............................................................................................................................432 8 Konfigurowanie usług Windows Media Services ....................................433 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści ix Zanim zaczniemy ..............................................................................................................................433 LEKCja 1: Konfigurowanie usług Windows Media Services ................................................434 Usługi Media Services ...............................................................................................................434 Instalowanie usług Streaming Media Services (Usługi multimediów strumieniowych) .........................................................................................436 Korzystanie z narzędzi zarządzających usługami Windows Media Services ........439 Zarządzanie punktami publikacji ..........................................................................................442 Konfigurowanie ustawień źródeł ..........................................................................................449 Tworzenie anonsów ...................................................................................................................450 Konfigurowanie właściwości punktu publikacji ...............................................................458 Zarządzanie ustawieniami reklam ........................................................................................459 Konfigurowanie zabezpieczeń dla usług Windows Media Services ........................460 Włączanie funkcji pamięci podręcznej/serwera proxy..................................................464 Ochrona multimediów przy użyciu DRM...........................................................................469 zadanIE: Konfigurowanie roli serwera Windows Media Services .............................470 Podsumowanie lekcji .................................................................................................................474 Pytania do lekcji ..........................................................................................................................474 Przegląd rozdziału............................................................................................................................476 Podsumowanie rozdziału...............................................................................................................476 Określenia kluczowe ........................................................................................................................476 Scenariusze przykładowe...............................................................................................................477 SCEnarIuSz przyKładoWy 1: Ochrona strumieniowej zawartości multimedialnej........................................................................................................................477 SCEnarIuSz przyKładoWy 2: Poprawianie wydajności i skalowalności usług Windows Media Services .........................................................477 Proponowane zadania praktyczne .............................................................................................478 Konfigurowanie usług Windows Media Services ............................................................478 Test ćwiczeniowy ...............................................................................................................................479 9 Konfigurowanie usług Windows Sharepoint Services ...........................481 Zanim zaczniemy ..............................................................................................................................481 LEKCja 1: Konfigurowanie i zarządzanie usługami Windows SharePoint Services ...482 Zrozumienie usług Windows SharePoint Services ..........................................................483 Zrozumienie opcji wdrażania usług WSS ...........................................................................484 Sprawdzanie instalacji usług WSS .........................................................................................487 Korzytanie z witryny SharePoint Central Administration (Administracja centralna) ....................................................................................................490 Zarządzanie ustawieniami operacji SharePoint ...............................................................494 Zrozumienie wykonywania i przywracania kopii zapasowych dla usług WSS .....504 Wdrażanie i konfigurowanie witryn SharePoint ..............................................................509 Zarządzanie aplikacjami WWW .............................................................................................516 Instalowanie szablonów aplikacji ..........................................................................................522 zadanIE: Konfigurowanie i zarządzanie usługami Windows SharePoint Services ...........................................................................................523 Podsumowanie lekcji .................................................................................................................526 Pytania do lekcji ..........................................................................................................................527 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== x Spis treści Przegląd rozdziału............................................................................................................................529 Podsumowanie rozdziału...............................................................................................................529 Określenia kluczowe ........................................................................................................................529 Scenariusze przykładowe...............................................................................................................530 SCEnarIuSz przyKładoWy 1: Wdrażanie usług Windows SharePoint Services ....530 SCEnarIuSz przyKładoWy 2: Zarządzanie usługami Windows SharePoint Services ...............................................................................................................530 Proponowane zadania praktyczne .............................................................................................530 Implementowanie i zarządzanie usługami Windows SharePoint Services ............531 Test ćwiczeniowy ...............................................................................................................................531 odpowiedzi ...........................................................................................................533 Słowniczek .............................................................................................................553 dodatek: Wdrażanie systemu Windows Server 2008 ...............................561 Indeks ......................................................................................................................629 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp Ten zestaw szkoleniowy jest przeznaczony dla specjalistów technologii informatycznych (IT), którzy zajmują się lub zamierzają zająć się sieciami opartymi na Windows Server 2008 oraz którzy zamierzają przystąpić do egzaminu Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) 70-643. Zakładamy, że przed rozpoczęciem korzystania z tego zestawu czytelnik posiada solidną wiedzę podstawową dotyczącą klienckich i serwerowych systemów opera- cyjnych Microsoft Windows oraz technologii internetowych. Materiał omawiany w tym zestawie szkoleniowym i obowiązujący na egzaminie 70-643 jest związany z technologiami sieciowymi Windows Server 2008 obsługującymi rozpro- szony dostęp do zawartości WWW, mediów, systemów operacyjnych i aplikacji. Korzystając z tego zestawu szkoleniowego można dowiedzieć się, jak: n Wdrażać serwerowe i klienckie systemy Windows w sieci używając usług Windows Deployment Services (Usługi wdrażania systemu Windows) oraz oprogramowania Windows Automated Installation Kit (WAIK) n Konfigurować Hyper-V i inne technologie wirtualizacyjne Windows n Konfigurować serwerowe rozwiązania wysokiej dostępności związane z przechowy- waniem danych n Konfigurować i zarządzać usługami terminalowymi w Windows Server 2008 n Konfigurować i zarządzać usługami Internet Information Services 7.0 n Konfigurować Windows Media Services n Konfigurować Windows SharePoint Services Dodatkowe materiały w sieci Gdy dostępne będą nowe lub uaktualnione materiały uzu- pełniające do tej książki, zostaną one umieszczone w witrynie WWW Microsoft Press Online Windows Server and Client. Typy materiałów (zaktualizowanych do ostatecznej wersji Windows Server 2008), które będzie można znaleźć, obejmują uaktualnienia zawartości książki, artykuły, łącza do dodatkowej zawartości, erraty, przykładowe rozdziały i inne. Witryna WWW dostępna jest pod adresem www.microsoft.com/learning/books/online/serverclient i będzie regularnie aktualizowana. Wymagania sprzętowe (Virtual PC) Aby zminimalizować czas i koszty konfigurowania fizycznych komputerów na użytek tego zestawu szkoleniowego, zalecamy użycie oprogramowania Virtual PC 2007 lub nowszego, które można bezpłatnie pobrać z witryny http://www.microsoft.com/downloads. Można też użyć innego oprogramowania wirtualizacyjnego, takiego jak Virtual Server 2005 R2 lub Hyper-V, ale instrukcje instalacji ćwiczeń przedstawione w tej książce zakładają korzystanie z Virtual PC. W przypadku nie korzystania z oprogramowania do wirtualizacji można zaj- rzeć do następnej części, aby dowiedzieć się, jakie są wymagania sprzętowe dla fizycznych komputerów. xi ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xii Wstęp Jeśli korzysta się z oprogramowania wirtualizacyjnego do wykonywania ćwiczeń opisa- nych w tej książce, potrzebny będzie tylko jeden komputer fizyczny. Ten komputer musi spełniać następujące minimalne wymagania sprzętowe: n Procesor 1-GHz n 2.0 GB pamięci RAM lub więcej (zalecane, jeśli używa się Windows Vista lub Windows Server 2008 jako systemu operacyjnego gospodarza w środowisku wirtualnym) n 80 GB dostępnego miejsca na dysku twardym n napęd DVD-ROM n połączenie z Internetem Wymagania sprzętowe (fizyczne) W przypadku wyboru komputerów fizycznych zamiast oprogramowania wirtualizacyjnego należy użyć poniższej listy minimalnych wymagań sprzętowych dla ćwiczeń opisanych w tej książce: n Trzy komputery osobiste, każdy z 1-GHz procesorem, 512 MB pamięci RAM, kartą sieciową i napędem DVD-ROM. n Następujące wymagania dyskowe: q Komputer 1 (Server1) musi mieć przyłączony jeden dysk twardy o pojemności co najmniej 20 GB. q Komputer 2 (Server2) musi mieć przyłączone co najmniej dwa, a najlepiej trzy twarde dyski. Każdy dysk powinien mieć pojemność co najmniej 15 GB. q Komputer 3 (Core1) musi mieć przyłączony jeden dysk twardy o pojemności co naj- mniej 5 GB. q Wszystkie twarde dyski muszą być świeżo sformatowane (bez zainstalowanego żad- nego oprogramowania). n Wszystkie trzy komputery muszą być fizycznie połączone ze sobą i z Internetem. n Karta sieciowa w Komputerze 2 (Server2) musi być kompatybilna z uruchamianiem PXE. n Jeśli sieć nie zawiera bramy do Internetu, to Komputer 1 (Server1) musi mieć drugą kartę sieciową, która będzie mogła funkcjonować jako brama internetowa dla pozosta- łych dwóch komputerów. n Sieć testowa zawierająca te komputery powinna być odizolowana od sieci produkcyjnej (na przykład sieć testowa nie powinna zawierać serwera DHCP automatycznie przydzie- lającego adresy komputerom). ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp xiii Wymagania programowe Następujące oprogramowanie jest wymagane do ukończenia ćwiczeń praktycznych: n Przy korzystaniu z Virtual PC 2007 lub późniejszej wersji do wykonywania ćwiczeń praktycznych w środowisku wirtualnym komputer fizyczny musi mieć już zainsta- lowany system operacyjny Windows i sterowniki sieciowe. W momencie pisania tej książki program Virtual PC 2007 był oficjalnie obsługiwany przez Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows XP Professional i Windows XP Tablet PC Edition. Aktualne informacje dotyczące tego, na których syste- mach operacyjnych można uruchamiać Virtual PC, można znaleźć pod adresem http:// www.microsoft.com/windows/products/winfamily/virtualpc/default.mspx. n Windows Server 2008. Wersję próbną Windows Server 2008 można pobrać z witryny Microsoft Download Center pod adresem http://www.microsoft.com/downloads. Należy zwrócić uwagę, że wewnątrz Virtual PC można korzystać z 32-bitowej wersji Windows Server 2008. n Windows Automated Installation Toolkit (WAIK). Program WAIK można pobrać z witryny Microsoft Download Center pod adresem http://www.microsoft.com/downloads. n Jeśli nie używa się oprogramowania wirtualizacyjnego, to potrzebne jest oprogramowa- nie do obsługi plików .iso i .img. To oprogramowanie musi wykonywać jedną z nastę- pujących funkcji (lub obie): q Wypalać pliki .iso i .img na płytach CD i DVD (to rozwiązanie wymaga też sprzętu nagrywającego płyty CD/DVD). q Podłączać pliki .iso i .img jako wirtualne napędy CD lub DVD w komputerze. Instrukcje instalowania ćwiczeń Trzeba przygotować trzy komputery do ćwiczeń w tym zestawie szkoleniowym. Następujące instrukcje zakładają, że na komputerze spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w części „Wymagania sprzętowe (Virtual PC)” w niniejszym wstępie zainsta- lowane zostało oprogramowanie Virtual PC 2007 lub nowsze. W przypadku korzystania z innego oprogramowania wirtualizacyjnego lub fizycznych komputerów zamiast Virtual PC, można korzystać z poniższych instrukcji w celu określenia ogólnych wymagań insta- lacyjnych związanych z ćwiczeniami praktycznymi, ale instrukcje „krok po kroku” trzeba będzie odpowiednio dostosować. Trzeba pobrać wymagane oprogramowanie Ważne Przed rozpoczęciem przygotowywania komputerów do ćwiczeń trzeba mieć kopię systemu Windows Server 2008 (w postaci pliku .iso lub na płycie DVD) oraz oprogramowania Windows Automated Installation Kit (w postaci pliku .img lub na płycie DVD). Instalacja ćwiczeń przebiega w czterech fazach. W pierwszej fazie tworzymy trzy maszyny wirtualne. Rysunek W-1 pokazuje, jak będzie wyglądać konfiguracja wirtualnego sprzętu na maszynach wirtualnych po tej pierwszej fazie. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xiv Wstęp Karta sieciowa 1 = tylko lokalna Server1 RAM = 512 MB Dysk twardy 1 = 20,480 MB Dysk twardy 1 = 15,360 MB Karta sieciowa 1 = tylko lokalna Dysk twardy 2 = 15,360 MB Server2 RAM = 512 MB Dysk twardy 3 = 15,360 MB Karta sieciowa 1 = tylko lokalna Dysk twardy 1 = 5,120 MB Core1 RAM = 512 MB rysunek W-1 Konfiguracja sprzętowa dla trzech komputerów w Virtual PC W drugiej fazie instalacji ćwiczeń konfigurujemy oprogramowanie dla maszyn Server1 i Core1 (nie trzeba konfigurować oprogramowania dla komputera Server2, ponieważ musi on pozostać jako pusta maszyna wirtualna). Trzecia faza instalowania ćwiczeń opisuje konfigurację potrzebną do zapewnienia połą- czenia z Internetem dla wszystkich trzech komputerów. Wykonując te kroki dodamy drugą wirtualną kartę sieciową do komputera Server1 i skonfigurujemy NAT (Network Address Translation – tłumaczenie adresów sieciowych) pomiędzy jego dwoma kartami, jak poka- zano na rysunku W-2. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp xv Sieć lokalna Karta sieciowa 1 (tylko lokalna) Server1 Network Address Translation (NAT) Komputer wirtualny Komputer fizyczny Karta sieciowa 2 (karta fizyczna) Fizyczna karta sieciowa Fizyczny komputer – host Internet rysunek W-2 Zapewnianie połączenia z Internetem dla wszystkich trzech komputerów w Virtual PC W czwartej i ostatniej fazie instalowania ćwiczeń aktywujemy serwery Server1 i Core1 przez Internet. Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych Należy wykonać następujące kroki, aby utworzyć maszyny wirtualne potrzebne dla tego zestawu szkoleniowego. Tworzenie maszyny wirtualnej Server1 W konsoli Virtual PC należy kliknąć przycisk New, aby uruchomić kreatora New Virtual Machine Wizard, a następnie wybrać następujące ustawienia: n Options: Create a virtual machine n Name and location: Server1 (Jeśli w tym ustawieniu poda się tylko nazwę, to używana jest domyślna lokalizacja dla maszyn wirtualnych). ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xvi Wstęp n Operating System: Windows Server 2003 (Windows Server 2008, jeśli taka opcja jest dostępna) W momencie pisania tej książki program Virtual PC 2007 nie oferował jeszcze możliwo- ści określenia Windows Server 2008 jako systemu operacyjnego dla maszyny wirtualnej. Gdy opcja ta będzie już dostępna, należy wybierać Windows Server 2008. n RAM: 512 MB Jeśli wybrana zostanie opcja Windows Server 2003 jako system operacyjny, to program Virtual PC zaleci 256 MB pamięci RAM. W tym przypadku należy wybrać opcję dopa- sowywania ilości pamięci RAM i ustawić 512. n Hard disk size: 20480 MB Konfigurowanie karty sieciowej w Virtual pC Po utworzeniu w Virtual PC nowej (pustej) maszyny wirtualnej o nazwie Server1 należy użyć konsoli Virtual PC w celu otwarcia ustawień dla maszyny Server1. Następnie trzeba skonfigurować kartę sieciową Adapter 1 wybierając dla niej opcję Local only (tylko sieć lokalna), jak pokazano na rysunku 3. Nie należy jeszcze dodawać drugiej karty sieciowej. Konfigurowanie karty sieciowej Adapter 1 dla komputera Server1 w Virtual PC rysunek W-3 Tworzenie maszyny wirtualnej Core1 Należy użyć kreatora New Virtual Machine Wizard w celu utworzenia drugiej maszyny wir- tualnej. Wszystkie ustawienia należy skonfigurować identycznie, jak w przypadku maszyny Server1 (włącznie z kartą sieciową) za wyjątkiem dwóch następujących przypadków: n Name and location: Core1 n Hard disk size: 5120 MB Tworzenie maszyny wirtualnej Server2 Należy użyć kreatora New Virtual Machine Wizard w celu utworzenia ostatniej maszyny wirtualnej. Wszystkie ustawienia należy skonfigurować identycznie, jak w przypadku ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp xvii maszyny Server1 (włącznie z kartą sieciową) za wyjątkiem następujących dwóch przy- padków: n Name and location: Server2 n Hard disk size: 15360 MB W Hyper-V należy użyć tradycyjnej karty sieciowej dla komputera Server2 Ważne Tworząc swoje serwery w Hyper-V zamiast w Virtual PC należy skonfigurować kartę sieciową na maszynie Server2 jako kartę tradycyjną (legacy). W przeciwnym razie karta sieciowa nie będzie kompatybilna z uruchamianiem PXE. Funkcja ta jest wymagana do wdrażania Windows Server 2008 na komputerze Server2 wykonywanego w ćwiczeniach omawianych pod koniec rozdziału 1, lekcja 2: „Konfigurowanie Windows Deployment Services (Usługi wdrażania systemu Windows)”. Konfigurowanie drugiego i trzeciego dysku twardego dla komputera Server2 Należy użyć konsoli Virtual PC, aby otworzyć ustawienia dla maszyny wirtualnej Server2. W oknie dialogowym Settings For Server2 należy zaznaczyć opcję Hard Disk 2 w lewym panelu, a następnie kliknąć przycisk Virtual Disk Wizard. Należy użyć kreatora Virtual Disk Wizard do utworzenia wirtualnego dysku twardego o wybranej nazwie i w wybranej lokalizacji. Należy wybrać opcję Dynamically Expanding (wirtualny dysk dynamicznie zwiększający rozmiar w razie potrzeby), a następnie określić jego rozmiar jako 15360 MB. Po utworzeniu wirtualnego dysku w oknie dialogowym Settings For Server2 należy zaznaczyć opcję Virtual Hard Disk File i wybrać nowy twardy dysk, który właśnie został utworzony. Na koniec korzystając z tego samego procesu należy utworzyć i dołączyć jeszcze jeden wirtualny dysk twardy o rozmiarze 15360 MB jako Hard Disk 3 dla maszyny Server2. Po dodaniu tych dwóch wirtualnych dysków twardych w ustawieniach maszyny Server2 powinny być widoczne ustawienia plików VHD dla każdego z trzech dysków twardych, jak pokazano na rysunku 4. rysunek W-4 Wirtualna maszyna Server2 powinna mieć przyłączone trzy wirtualne dyski twarde ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xviii Wstęp Faza 2: Konfigurowanie systemów operacyjnych na komputerach Server1 i Core1 Należy skorzystać z następujących instrukcji, aby skonfigurować komputery Server1 i Core1. Konfigurowanie maszyny Server1 Server1 będzie używany jako serwer DHCP, serwer DNS oraz kontroler domeny Active Directory dla domeny contoso.com. Server1 musi mieć też zainstalowane oprogramowanie WAIK. Należy wykonać następujące kroki, aby spełnić wymagania konfiguracyjne dla tego serwera: 1. W Virtual PC 2007 należy uruchomić nową maszynę wirtualną Server1. Następnie należy użyć menu CD, aby przyłączyć obraz płyty DVD z Windows Server 2008 do maszyny wirtualnej, jak pokazano na rysunku 5 (warto zauważyć, że można użyć polecenia Capture ISO Image w celu podłączenia pliku ISO lub pliku IMG). rysunek W-5 Dołączanie pliku ISO do maszyny wirtualnej 2. Należy wykonać domyślną instalację Windows Server 2008. Należy przy tym korzystać z następujących wskazówek: q Można wybrać ustawienia języka i klawiatury dla swojego regionu. q Nie należy wprowadzać teraz klucza produktu. q Należy wybrać opcję Windows Server 2008 Standard (Full Installation) lub Windows Server 2008 Enterprise (Full Installation). q Należy zainstalować system Windows w domyślnej lokalizacji (Disk 0 Unallocated Space). q Należy użyć silnego hasła własnego wyboru przy pierwszym logowaniu się jako Administrator. q Po zalogowaniu się jako Administrator należy skorzystać z okna Initial Configuration Tasks (Zadania konfiguracji początkowej), aby dokonać następujących zmian konfi- guracji. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp xix 3. Należy skonfigurować lokalne połączenie sieciowe na komputerze Server1. Ten krok można wykonać używając albo okna Initial Configuration Tasks (Zadania konfiguracji początkowej), albo wiersza polecenia. W oknie Initial Configuration Tasks (Zadania konfiguracji początkowej) należy klik- nąć opcję ConRysunek Networking (Konfiguruj sieć), otworzyć właściwości połączenia Local Area Connection (Połączenie lokalne), a następnie skonfigurować właściwości Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4) (Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)) przy użyciu następujących opcji i wartości: q Należy zaznaczyć opcję Use The Following IP Address (Użyj następującego adresu IP) i ustawić: l IP Address (Adres IP): 192.168.10.1 l Subnet Mask (Maska podsieci): 255.255.255.0 l Default Gateway (Brama domyślna): należy zostawić puste q Należy zaznaczyć opcję Use The Following DNS Server Addresses (Użyj następują- cych adresów serwerów DNS) i ustawić: l Preferred DNS Server (Preferowany serwer DNS): 192.168.10.1 l Alternate DNS Server (Alternatywny serwer DNS): należy zostawić puste Aby skonfigurować te same ustawienia IP w wierszu polecenia, należy wpisać kolejno dwa następujące polecenia: netsh interface ipv4 set address „local area connection” static 192.168.10.1 255.255.255.0 netsh interface ipv4 set dns „local area connection” static 192.168.10.1 Należy skonfigurować nazwę komputera. Można wykonać ten krok albo używając okna Initial Configuration Tasks (Zadania konfiguracji początkowej), albo wiersza polecenia. W oknie Initial Configuration Tasks (Zadania konfiguracji początkowej) należy kliknąć opcję Provide Computer Name And Domain (Określ domenę i nazwę kom- putera). Następnie należy kliknąć przycisk Change (Zmień) i określić nazwę kompu- tera jako Server1. W tym momencie nie należy podawać domeny. Aby ustawić nazwę komputera w wierszu polecenia, należy wpisać następujące polecenie: netdom renamecomputer computername /newname:Server1 /reboot 4. Należy użyć pola Run (Uruchom) z menu Start, aby uruchomić narzędzie Dcpromo i skonfigurować Server1 jako kontroler domeny w nowej domenie Active Directory o nazwie contoso.com. Należy określić następujące opcje w kolejnych oknach kreatora Active Directory Domain Services Installation Wizard (Kreator instalacji usług domeno- wych w usłudze Active Directory): q Create a New Domain In A New Forest (Utwórz nową domenę w nowym lesie). q FQDN Of The Forest Root (Nazwa FQDN domeny głównej lasu): contoso.com. q Forest Functional Level (Poziom funkcjonalności lasu): Windows Server 2008. q Additional Domain Controller Options (Dodatkowe opcje kontrolera domeny): DNS Server (Serwer DNS) – ustawienie domyślne. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xx Wstęp q Jeśli pojawi się ostrzeżenie, że komputer ma dynamicznie przydzielane adresy IP, należy kliknąć Yes (Tak). q Jeśli pojawi się ostrzeżenie, że nie można utworzyć delegowania dla tego serwera DNS, należy kliknąć Yes (Tak). q Location for database, log files, and SYSVOL (Lokalizacja bazy danych, plików dzien- nika i folderu SYSVOL): należy zostawić domyślne ustawienia. q Directory Services Restore Mode Administrator Password (Hasło administratora trybu przywracania Usług katalogowych): należy wpisać dowolnie wybrane silne hasło. 5. Po zakończeniu kreatora Active Directory Domain Services Installation Wizard (Kreator instalacji usług domenowych w usłudze Active Directory) należy natychmiast ponow- nie uruchomić Server1, a następnie zalogować się na komputerze Server1 do domeny contoso.com jako CONTOSO\Administrator. Jak się logować do komputera w Virtual PC? Ważne Należy zauważyć, że w Virtual PC trzeba użyć polecenia Prawy Alt+Del, aby wprowadzić kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Del. Można też wybrać opcję Ctrl+Alt+Del z menu Action. 6. Należy dodać rolę serwera DHCP. W oknie Initial Configuration Tasks (Zadania konfi- guracji początkowej) należy kliknąć Add Roles (Dodaj role). Należy użyć kreatora Add Roles Wizard (Kreator dodawania ról), aby dodać rolę DHCP Server (Serwer DHCP) z następującymi opcjami: q Network Connection Bindings (Powiązania połączenia sieciowego): ustawienia domyślne (należy zostawić zaznaczoną opcję 192.168.10.1). q Ustawienia DNS IPv4: l Parent Domain (Domena nadrzędna): contoso.com. l Preferred DNS Server IPv4 Address (Adres preferowanego serwera DNS IPv4): 192.168.10.1. l Alternate DNS Server IPv4 Address (Adres alternatywnego serwera DNS IPv4): należy zostawić puste. q IPv4 WINS Settings (Ustawienia IPv4 serwera WINS): WINS is not required (Serwer WINS nie jest wymagany). q Należy dodać zakres DHCP z następującymi specyfikacjami: l Scope Name (Nazwa zakresu): Contoso.com. l Starting IP Address (Początkowy adres IP): 192.168.10.2. l Ending IP Address (Końcowy adres IP): 192.168.10.10. l Subnet Mask (Maska podsieci): 255.255.255.0. l Default Gateway (Brama domyślna): 192.168.10.1 (zakłada konfigurację dostępu do Internetu taką, jak opisana w fazie 3 instrukcji instalacji ćwiczeń). l Subnet Type (Typ podsieci): Wired (Przewodowa). l Activate This Scope (Aktywuj ten zakres): należy zostawić zaznaczone. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp xxi q DHCPv6 Stateless Mode (Tryb bezstanowy protokołu DHCPv6): należy zostawić ustawienie domyślne. q IPv6 DNS Settings (Ustawienia DNS IPv6): należy zostawić ustawienie domyślne. q DHCP Server Authorization (Autoryzacja serwera DHCP): należy zostawić ustawienia domyślne. 7. Należy utworzyć i nazwać trzy konta administratora domenowego. W tym celu należy użyć następujących instrukcji: a. W narzędziu administracyjnym Active Directory Users And Computers (Użytkownicy i komputery usługi Active Directory) należy rozwinąć węzeł contoso.com w drzewie, a następnie zaznaczyć folder Users. b. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Users, wskazać opcję New (Nowy) w menu kontekstowym, a następnie kliknąć User (Użytkownik). c. W oknie dialogowym New Object – User (Nowy obiekt – Użytkownik) należy wpisać nazwę ContosoAdmin1 w polach Full Name (Pełna nazwa) oraz User Logon Name (Nazwa logowania użytkownika), a następnie kliknąć Next (Dalej). d. Należy wpisać wybrane przez siebie hasło, kliknąć Next (Dalej), a następnie kliknąć Finish (Zakończ). e. W konsoli Active Directory Users And Computers (Użytkownicy i komputery usługi Active Directory) należy znaleźć właśnie utworzone konto ContosoAdmin1 w panelu szczegółów. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na tym koncie, a następnie kliknąć Add To A Group (Dodaj do grupy) w menu kontekstowym. f. W oknie dialogowym Select Groups (Wybieranie: Grupy) należy wpisać domain admins (administratorzy domeny), a następnie nacisnąć Enter. W oknie komunikatu Active Directory Domain Services (Usługi domenowe w usłudze Active Directory) należy kliknąć OK. g. Należy utworzyć dwa dodatkowe konta administratorów domeny o nazwach ContosoAdmin2 i ContosoAdmin3 korzystając z kroków od b do f. h. Można też utworzyć dodatkowe konto administratora domeny ze swoim imieniem. 8. Należy włączyć udostępnianie plików na komputerze Server1. Należy otworzyć okno Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania) klikając prawym przyci- skiem myszy ikonę połączenia sieciowego w pasku powiadamiania w prawym, dolnym rogu ekranu i klikając opcję Network And Sharing Center (Centrum sieci i udostęp- niania). W obszarze Sharing And Discovery (Udostępnianie i odnajdowanie) należy zaznaczyć opcję włączającą udostępnianie plików. 9. Należy zainstalować Windows Automated Installation Kit (WAIK) (Zestaw zautoma- tyzowanej instalacji systemu Windows) używając płyty DVD z programem WAIK lub jej obrazu w pliku IMG pobranego z witryny Microsoft Download Center. W tym celu należy użyć następujących instrukcji: a. Należy zamontować płytę DVD z programem WAIK lub jej obraz w pliku .img jako napęd DVD w Virtual PC używając polecenia Capture ISO Image z menu CD. b. W oknie Welcome To Windows Automated Installation Kit (Zestaw zautomatyzowa- nej instalacji systemu Windows – Zapraszamy!) należy użyć łączy .NET Framework ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xxii Wstęp Setup (Instalacja środowiska .NET Framework) i MSXML 6.0 Setup
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzamin MCTS 70-643 Konfigurowanie infrastruktury aplikacji w Windows Server 2008
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: