Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 006580 18458209 na godz. na dobę w sumie
Egzamin na doradcę podatkowego. Testy, kazusy - ebook/pdf
Egzamin na doradcę podatkowego. Testy, kazusy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 472
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4545-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka zawiera odpowiedzi na pytania testowe oraz rozwiązania kazusów, czyli części praktycznej egzaminu pisemnego. Materiał stanowi nieocenioną pomoc dla osób przystępujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie do 1 lutego 2016 roku, jak również uchwały Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, w tym również uchwałę z 15 stycznia 2016 r. Odpowiedzi na pytania testowe zostały wzbogacone o podstawę prawną, natomiast część zawierająca kazusy dokładnie wskazuje ustawy, którymi należy się posługiwać rozwiązując zadanie egzaminacyjne. Te dodatkowego zabiegi redakcyjne z pewnością ułatwią naukę wszystkim zdającym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Egzamin na doradcę podatkowego po zmianach w 2016 roku TESTY ∞ KAZUSY i E g z a m n n a d o r a d c ę p o d a t k o w e g o p o z m a n a c h w 2 0 1 6 r o k u i . T e s t y ∞ K a z u s y SPRAWDŹ NASZE PUBLIKACJE NA: UOM92 Cena brutto 208,95 zł UOM92 Egzamin na doradcę NOWA.indd 1 16-02-2016 12:08:02 WYKAZ SKRÓTÓW Egzamin na doradcę podatkowego Barbara Dąbrowska Stan prawny obowiązujący na dzień 1 lutego 2016 r. Wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego Autor: Barbara Dąbrowska absolwentka studiów MBA dyrektor ds. fi nansów i compliance w fi rmie consultingowej menedżer w fi rmie leasingowej należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej Redaktor: Marta Grabowska-Peda Korekta: Zespół Skład i łamanie: Ireneusz Gawliński Koordynacja produkcji: Mariusz Jezierski Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o. o., Warszawa 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. ISBN 978-83-269–4545–8 Wydawca: Katarzyna Bednarska „Ofi cyna FK” Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o. o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Dystrybucja: tel.: 022 518 29 29 faks: 022 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl WYKAZ SKRÓTÓW SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYKAZ SKRÓTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. ANALIZA PODATKOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ WSPÓLNOTOWEGO PRAWA PODATKOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. MATERIALNE PRAWO PODATKOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Zagadnienia wspólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 17 26 38 50 50 I. Interpretacja przepisów prawa podatkowego i porozumienia 50 w sprawach ustalania cen transakcyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 II. Zobowiązanie podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 III. Tajemnica skarbowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Rozdział II. Podatek od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Rozdział III. Podatek dochodowy od osób fizycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Rozdział IV. Podatek dochodowy od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Podatek tonażowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Rozdział VI. Podatek akcyzowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Rozdział VII. Podatek od gier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Rozdział VIII. Podatki i opłaty lokalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 I. Podatek od nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 II. Podatek od środków transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 III. Podatek rolny i podatek leśny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 IV. Podatek od czynności cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 V. Podatek od spadków i darowizn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 VI. Opłata skarbowa i inne opłaty skarbowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 DZIAŁ V. POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 3 SPIS TREŚCI Rozdział I. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 I. Kodeks postępowania administracyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 II. Postępowanie podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 III. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 IV. Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 V. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 VI. Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników . . . . . . . . . . . . . . . 163 Rozdział II. Postępowanie egzekucyjne w administracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 DZIAŁ VI. MIĘDZYNARODOWE, WSPÓLNOTOWE I KRAJOWE PRAWO CELNE . . . 173 DZIAŁ VII. PRAWO DEWIZOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 DZIAŁ VIII. PRAWO KARNE SKARBOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 DZIAŁ IX. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ I KONTROLA SKARBOWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Rozdział I. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Rozdział II. Kontrola skarbowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 DZIAŁ X. RACHUNKOWOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 DZIAŁ XI. EWIDENCJA PODATKOWA I ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 DZIAŁ XII. PRZEPISY O DORADZTWIE PODATKOWYM I ETYKA ZAWODOWA . . . 244 ODPOWIEDZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 ZADANIA PISEMNE - WYKAZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Kazus 1. Skarga na interpretację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Kazus 2. Skarga na interpretację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Kazus 3. Skarga na interpretację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Kazus 4. Odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Kazus 5. Skarga na interpretację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Kazus 6. Odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Kazus 7. Skarga na interpretację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Kazus 8. Skarga na decyzję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Kazus 9. Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Kazus 10. Skarga na interpretację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Kazus 11. Skarga na interpretację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Kazus 12. Skarga na interpretację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Kazus 13. Skarga na indywidualną interpretację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Kazus 14. Zażalenie do NSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 4 SPIS TREŚCI Kazus 15. Zażalenie do NSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Kazus 16. Skarga o wznowienie postępowania przed NSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Kazus 17. Skarga o wznowienie postępowania przed WSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Kazus 18. Skarga kasacyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Kazus 19. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Kazus 20. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Kazus 21. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Kazus 22. Zażalenie na odmowę wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. . . . . . . . . . . . . . 362 Kazus 23. Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. . . . . 365 Kazus 24. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Kazus 25. Skarga kasacyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Kazus 26. Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego wydziału w przedmiocie określenia wysokości wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Kazus 27. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Kazus 28. Skarga o wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Kazus 29. Skarga kasacyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Kazus 30. Skarga na interpretację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Kazus 31. Skarga na interpretację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Kazus 32. Odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Kazus 33. Skarga kasacyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Kazus 34. Zażalenie do NSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Kazus 35. Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Kazus 36. Skarga do sądu na postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Kazus 37. Skarga na interpretację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 Kazus 38. Skarga do sądu administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Kazus 39. Skarga do sądu administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Kazus 40. Skarga na interpretację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Kazus 41. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Kazus 42. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia NSA. . . . 424 Kazus 43. Skarga do sądu na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Kazus 44. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Kazus 45. Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Kazus 46. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 5 SPIS TREŚCI Kazus 47. Skarga na interpretację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Kazus 48. Skarga na interpretację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Kazus 49. Odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Kazus 50. Skarga do sądu administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Kazus 51. Skarga na interpretację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 6 WYKAZ SKRÓTÓW Warszawa, 4 lutego 2016 r. „Jestem dumny mogąc płacić podatki na rzecz mojego kraju, byłbym jednak równie dumny, gdyby w grę wchodziła połowa tej kwoty…” Arthur Godfrey Szanowni Państwo, Z prawdziwą przyjemnością oddaję w Państwa ręce zbiór odpowiedzi wraz z podaniem podstawy prawnej pytań testowych do egzaminu na doradcę podatkowego oraz zbiór opracowanych zadań egzaminacyjnych – pism procesowych wraz z przytoczoną podstawą prawną zawartą w tekście. Pytania testowe i kazusy zostały opracowane zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego Nr 1/VI/2015 r. z 23 lutego 2015 r., Nr 4/VI/2015 z 23 października 2015 r. i Nr 5/VI/2016 z 15 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. Zgodnie z przyjętą procedurą i zasadami podane pytania testowe będą obowiązywały na egzaminach aż do momentu ogłoszenia kolejnej aktualizacji przez Państwową Komisję ds. Doradztwa Podatkowego. Proszę pamiętać, iż odpowiedzi należy udzielać na bazie obowiązujących regulacji praw- nych w dniu przystąpienia do egzaminu na doradcę podatkowego. Warunkiem zdania części testowej egzaminu jest uzyskanie 80 maksymalnej liczby punktów za rozwiązanie testu składającego się ze 100 pytań. – 2 punkty, – 0 punktów, – ( – 1) punkt. Każde pytanie testowe oceniane jest w następujący sposób: – odpowiedź prawidłowa – brak odpowiedzi – odpowiedź nieprawidłowa Ponieważ moim założeniem było dostarczenie Państwu opracowania pism procesowych, które będzie jak najbardziej pomocne w przygotowaniu się do egzaminu na doradcę podatko- wego, pisma są zwięzłe i możliwie jak najkrótsze lecz zawierają przytoczone przepisy prawa. Podana w pismach argumentacja jest jedynie przykładowa, co oznacza, że każdy może powołać się na własne argumenty i zwrócić uwagę również na inne przepisy. Należy jednak zachować odpowiednią formę pisma która w pierwszej kolejności podlega ocenie na egzaminie. 7 SŁOWO WSTĘPNE Pisma procesowe opracowałam więc zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie przedstawionego w kazusach stanu faktycznego, uwzględniając oczywiście wymagane prawem terminy. W taki sposób należy również rozwiązywać zadanie egzaminacyjne. Życzę Państwu pozytywnego wyniku egzaminu i wielu satysfakcji z przyszłej pracy doradcy podatkowego. Autorka 8 WYKAZ SKRÓTÓW WYKAZ SKRÓTÓW Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.) tWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską – wersja tekstu skonsolidowanego uwzględniającego zmiany wprowadzone Traktatem Nicejskim (Dz.Urz. UE C nr 321E, s. 37) tUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wersja skonsoli- dowana traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz.Urz. UE C nr 326, s. 1) tFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsoli- dowana Dz.Urz. UE C nr 326, s. 47) kOECD – Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku OECD z 17 lipca 2008 r. Dyrektywa 2006/112/WE (Dyrektywa 112) – Dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. L 347 s.1 ze zm.) Dyrektywa 2003/49/WE – Dyrektywa Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. L 157 s. 49 ze zm.) Dyrektywa 2003/123/WE – Dyrektywa Rady 2003/123/WE z 22 grudnia 2003 r. zmienia- jąca dyrektywę 90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. L 7, s. 41) Dyrektywa 2005/19/WE – Dyrektywa Rady 2005/19/WE z 17 lutego 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łącze- 9 WYKAZ SKRÓTÓW nia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. L 58, s. 19) Dyrektywa 2001/115/WE – Dyrektywa Rady 2001/115/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w celu uproszczenia, modernizacji i harmonizacji ustanowionych warunków fak- turowania w zakresie podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. L 15 s. 24–28) Szósta Dyrektywa – Szósta Dyrektywa Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmoni- zacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.Urz. WE L 145 s. 1 ze zm.) WKC – Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. L 302, s. 1 ze zm.) RWKC – Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/93 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. L 253 s. 1 ze zm.) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2009 – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2009 z 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 usta- nawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. L 98 s. 3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2009 – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2009 z 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. L 256, s. 1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 274/2008 – Rozporządzenie Rady (WE) nr 274/2008 zmieniające rozpo- rządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz. L 85, s. 1) 10 WYKAZ SKRÓTÓW Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady – Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. L 117, s. 13) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 z 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 usta- nawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. L 360, s.  64) KC – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) KK – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS – ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) KKW – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 90, poz. 557 ze zm.) KPA – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admini- stracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPC – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KPK – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555 ze zm.) uAKC – ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) uAKC09 – ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 ze zm.) uCIT – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) uCIT00 – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 ze zm.) uDew – ustawa z 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jedn.: Dz.U. 11 z 2012 r. poz. 826 ze zm.) 12 WYKAZ SKRÓTÓW uDP – ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213) uEGZ – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) uEGZ91 – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. nr 36, poz. 161 ze zm.) uG – ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 612) uKS – ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 553 ze zm.) uL – ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.) uNIP – ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i iden- tyfikacji podatników (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.) uNPL – ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) uOGU – ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.) uOP – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) uOP97 – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.) uOP05 – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) uOP12 – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.) uOS – ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.) uPC – ustawa z 19 marca 2004 r. – Prawo celne (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 727 ze zm.) uPCC – ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilno- prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.) uPIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) WYKAZ SKRÓTÓW uPIT10 – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr. 51, poz. 307 ze zm.) uPSA – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) uPSA02 – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) uR – ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) uRach – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) uSC – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 990 ze zm.) uSD – ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst. jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 86 ze zm.) uSDG – ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) uSN – ustawa z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 490 ze zm.) uT – ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 511 ze zm.) uTK – ustawa z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 1064 ze zm.) uUIS – ustawa o urzędach i izbach skarbowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 578 ze zm.) uUSA – ustawa z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administra- cyjnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.) uVAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) uVAT04 – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) uZPIT – ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku do- chodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.) uDST – ustawa z 13 stycznia 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 13 terytorialnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 513) WYKAZ SKRÓTÓW uSM – ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 930 ze zm.) uSM03 – ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 19, poz. 1016 ze zm.) ZE – Zasady Etyki Doradców Podatkowych – załącznik do uchwały nr 32/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 11 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zasad etyki do- radców podatkowych rPKPIR – rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003r. w spra- wie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.) rKAS – rozporządzenie Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowa- niu kas rejestrujących (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1544 ze zm.) rWPW – rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w po- stępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 221, poz. 2193 ze zm.) Rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2011 r. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392) Rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2009 r. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 224, poz. 1799) Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 ze zm.) 14 TESTY Odpowiedzi wraz ze wskazaniem podstawy prawnej stosownie do uchwały Nr 1/VI/2015 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 23 lutego 2015 r., uchwały Nr 4/VI/2015 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 23 października 2015 r. i uchwały Nr 5/VI/2016 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 15 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego Dział I. Źródła prawa i wykładnia prawa Dział I ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA 1) Zgodnie z Konstytucją RP: a) źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego, b) źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły są wyłącznie ustawy i rozporządzenia, c) źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły uchwały rad gmin. Podstawa prawna: art. 87 ust. 2 Konstytucji RP. 2) Zgodnie z Konstytucją RP rozporządzenia są wydawane: a) tylko przez organy imiennie wskazane w ustawach, b) przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania, c) wyłącznie przez upoważnionych Ministrów. Podstawa prawna: art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. 3) Według przepisów Konstytucji podmiot podatku, jego przedmiot i stawka podatkowa, a także zasady przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorie podmiotów zwolnionych od podatków powinny być uregulowane: a) w ustawie i rozporządzeniach, b) w ustawie, c) w rozporządzeniach. Podstawa prawna: art. 217 Konstytucji RP. 4) Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania podatków i opłat lokalnych: a) w zakresie określonym w ustawie, b) na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych, c) bez ograniczeń. 17 Podstawa prawna: art. 168 Konstytucji RP. Egzamin na doradcę podatkowego. Testy 5) Rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych są publikowane w: a) Monitorze Skarbowym, b) Monitorze Polskim, c) Dzienniku Ustaw. Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 pkt 1–4 uOGU. 6) Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego: a) jest źródłem prawa, b) nie jest źródłem prawa, c) niekiedy jest źródłem prawa. Podstawa prawna: art. 184 i 87 Konstytucji RP. 7) Reguły kolizyjne służą do usuwania: a) luk w prawie, b) niejasności w prawie, c) sprzeczności w prawie. Źródło: por. P. Winczorek, T. Stawecki, Wstęp do Prawoznawstwa, Warszawa 2009. 8) Która z podanych formuł umieszczona w akcie normatywnym byłaby klauzulą dero- gacyjną: a) traci moc rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych z dnia 23 kwietnia 1998r., b) rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2007 r., c) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb zwrotu akcyzy w eksporcie. Podstawa prawna: brak. 9) Która z podanych formuł nie jest regułą kolizyjną: a) lex superior derogat legi inferiori, b) lex posterior derogat legi priori, c) lex retro non agit. Podstawa prawna: brak. 10) W myśl Konstytucji: a) każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym po- b) nakładanie podatków i innych danin publicznych może nastąpić w drodze ustawy datków, określonych w ustawie, lub rozporządzenia 18 c) Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy podatkowej za pilny. Podstawa prawna: art. 84, art. 123 Konstytucji RP. 11) Klauzula stand still na gruncie Dyrektywy VAT oznacza: a) brak możliwości wprowadzenia do ustawy nowych ograniczeń odliczenia podatku VAT, Dział I. Źródła prawa i wykładnia prawa b) brak możliwości ustawowego rozszerzenia zakresu zwolnień od podatku przewidzia- nych w Dyrektywie, c) możliwość utrzymania przez Państwo Członkowskie stawek obniżonych, jeżeli były one przewidziane przez przepisy wewnętrzne przed dniem akcesji. Podstawa prawna: art. 176 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE. 12) Z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wystąpić może: a) wyłącznie Naczelny Sąd Administracyjny, b) Naczelny Sąd Administracyjny lub Wojewódzki Sąd Administracyjny, c) Naczelny Sąd Administracyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny lub strona po- stępowania. Podstawa prawna: art. 267 TFUE (dawny art. 234 TWE). 13) Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 5 lipca 2010 r. Które z podanych sformu- łowań przepisu o jej wejściu w życie nie przewiduje vacatio legis: a) ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, b) ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., c) ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Źródło: Wyrok TK z 12 czerwca 2002 r., sygn. akt P13/01 14) Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: a) ważności wyborów do Sejmu i Senatu, b) ważności wyboru Prezydenta, c) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją. Podstawa prawna: art. 188 Konstytucji RP. 15) Uchylono 16) Wydane przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia zwane interpretacyjnymi są: a) ostateczne, b) podlegają dalszej wykładni, c) nie są ostateczne. Podstawa prawna: art. 190 ust. 1 Konstytucji RP. 17) Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa: a) ustawa, b) zarządzenie, c) decyzja. Podstawa prawna: art. 88 ust. 2 Konstytucji RP, art. 1 ust. 1 uOGU. 18) Zgodnie z przyjętą w Polsce praktyką legislacyjną wspartą orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, vacatio legis w przypadku ustaw podatkowych powinno wynosić przynajmniej: 19 Egzamin na doradcę podatkowego. Testy a) 14 dni, b) 30 dni, c) 90 dni. Źródło: zob. wyrok TK z 15 lutego 2005 r., sygn. akt K 48/04; wyrok TK z 29 października 2009 r., sygn. akt K 32/08. 19) Akty prawa miejscowego obowiązują: a) na obszarze działania organów, które je ustanowiły, b) wszystkich obywateli, bez względu na obszar działania organów je stanowiących, c) na obszarze działania wszystkich organów, niezależnie który je ustanowił. Podstawa prawna: art. 94 Konstytucji RP. 20) W polskim systemie prawa podstawą tworzenia prawa jest: a) wyrok sądu, b) ustawa zasadnicza, c) precedens. Podstawa prawna: art. 87 Konstytucji RP. 21) Upoważnienie do wydania aktu wykonawczego zawarte w ustawie powinno określać właściwy organ do wydania rozporządzenia: a) w każdym przypadku, b) tylko w wyjątkowych sytuacjach, c) tylko wtedy gdy nakłada na obywateli obowiązki. Podstawa prawna: art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. 22) Organ upoważniony do wydania rozporządzenia swoje kompetencje w zakresie jego wydania: a) może przekazać innemu organowi, b) nie może przekazać innemu organowi, c) może przekazać innemu organowi, w szczególnie uzasadnionym przypadku. Podstawa prawna: art. 92 ust. 2 Konstytucji RP. 23) Zarządzenia wydawane na podstawie ustaw: a) nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, b) mogą stanowić podstawę decyzji wobec obywateli, c) mogą stanowić podstawę decyzji wobec obywateli, jeśli organ je wydający tak postanowi. Podstawa prawna: art. 93 ust. 2 Konstytucji RP. 24) Uchwały Rady Ministrów mają charakter: a) wewnętrzny, b) powszechnie obowiązujący, c) powszechnie obowiązujący, jeśli organ je wydający tak postanowi. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 Konstytucji RP. 20 25) Uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów podlegają kontroli, co do ich zgodności: Dział I. Źródła prawa i wykładnia prawa a) tylko z prawem wewnętrznym, b) z powszechnie obowiązującym prawem, c) z prawem obowiązującym na danym obszarze. Podstawa prawna: art. 93 ust. 3 Konstytucji RP. 26) Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa: a) ustawa, b) rozporządzenie, c) zarządzenie. Podstawa prawna: art. 94 Konstytucji RP. 27) Akty prawa miejscowego ustanawiają: a) sejm, b) organy samorządu terytorialnego, c) senat. Podstawa prawna: art. 94 Konstytucji RP. 28) Zasady oraz tryb zawierania umów międzynarodowych określa: a) ustawa, b) rozporządzenie, c) zarządzenie. Podstawa prawna: art. 89 ust. 3 Konstytucji RP. 29) Do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw umocowany jest: a) Sąd Najwyższy, b) Trybunał Konstytucyjny, c) żaden z powyższych organów. Podstawa prawna: art. 2 uTK, art. 1 uSN. 30) W prawie podatkowym obowiązuje zakaz stosowania rozszerzającej wykładni przepisów, prowadzącej do: a) zwiększenia obowiązków podatkowych podatników, b) zmniejszenia obowiązków podatkowych podatników, c) zwiększenia uprawnień podatników. Źródło: B. Brzeziński, Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002, s. 24. 31) Reguły wnioskowań a contrario oznaczają: a) wnioskowanie z podobieństwa, b) wnioskowanie z przeciwieństwa, c) wnioskowanie przez analogię. Podstawa prawna: brak. Def.: Argument z przeciwieństwa, w prawie wnioskowanie oparte na zasadzie, zgodnie z którym, jeśli norma prawna wiąże konsekwencje tylko z faktami w niej wymienionymi, to konsekwencje te nie wiążą się z innymi faktami. 21 Egzamin na doradcę podatkowego. Testy 32) Wykładnia funkcjonalna polega na odwołaniu się do: a) celu przepisu, b) umiejscowienia przepisu w akcie prawnym, c) zakresu zastosowania przepisu. Podstawa prawna: brak. Wykładnia funkcjonalna odwołuje się do funkcji, roli, celu jaki ma spełnić akt normatywny podejmowany przez prawodawcę. Dyrektywy tej wykładni każą odwoływać się do tego, co chciał osiągnąć prawodawca wydając dany akt, bądź musimy brać pod uwagę system wartości obowiązujący w prawie. 33) Normy prawne bezwzględnie obowiązujące określane są jako: a) ius cogens, b) ius dispositivum, c) semiimperatywne. Podstawa prawna: brak. 34) Definicje ustawowe są to przepisy, które: a) zawartych wyłącznie w danej ustawie, b) zawartych w ustawie i w rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, c) dla których Ordynacja podatkowa nie zawiera definicji. Podstawa prawna: brak. 35) Wykładni autentycznej dokonuje organ, który: a) ustanowił interpretowany przepis, b) stosuje interpretowany przepis, c) został upoważniony do dokonywania takiej wykładni. Podstawa prawna: brak. 36) Na gruncie prawa podatkowego pierwszeństwo ma wykładnia: a) systemowa, b) językowa, c) funkcjonalna. Podstawa prawna: brak. 37) Moc zasad prawnych uzyskują uchwały: a) pełnego składu Sądu Najwyższego, b) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego orzekającego w sprawach podatkowych, c) Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podstawa prawna: art. 61§ 6 uSN. 22 38) Zasada clara non sunt interpretanda oznacza iż: a) poddaje się interpretacji każdy przepis, b) nie interpretuje się przepisu jeśli nie budzi wątpliwości, Dział I. Źródła prawa i wykładnia prawa c) każdą interpretację przepisu należy uzasadnić. Podstawa prawna: brak. 39) Uchylono 15 stycznia 2016 r. 40) Które z podanych znaczeń odnosi się do wykładni literalnej: a) interpretatio declarativa, b) interpretatio extensiva, c) interpratatio restrictiva. Podstawa prawna: brak Wykładnia literalna, dosłowna (interpretatio declarativa) – ma miejsce wtedy, gdy spośród różnych znaczeń uzyskanych za pomocą odmiennych dyrektyw interpretacyjnych, wybrane zostaje to rozumienie, które zostało ustalone za pomocą dyrektyw językowych. 41) Do zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego nie należy: a) podejmowanie uchwał mających moc zasad prawnych, b) sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych, w tym rozpoznawanie środków odwoławczych od ich orzeczeń, c) podejmowanie uchwał wyjaśniających zagadnienia prawne. Podstawa prawna: art. 15uPSA oraz art. 3 § 2 uUSA. 42) Wykładnia wiążąca w danej sprawie ma miejsce w przypadkach wykładni dokonywanej przez: a) adresata danej normy prawnej, b) organ stosujący prawo, c) wyspecjalizowaną kancelarię prawną. Podstawa prawna: brak. Wykładnia ma moc wiążącą wówczas, gdy kompetentny organ ustanawia dyrektywę, nakazu- jącą określonym adresatom wiązać z pewnymi przepisami ustalone przez ten organ znaczenie. 43) Norma prawna jest regułą postępowania skierowaną do: a) wskazanego adresata normy, b) do organu, który ją tworzył, c) tylko do sądów. Podstawa prawna: brak. 44) Uchwała Rady Gminy zmieniająca stawki podatku od nieruchomości została wydana w czerwcu 2014 r. i została opublikowana 14 lipca 2014 r. Nowe stawki podatku będą mogły być zastosowane: a) od 15 lipca 2014 r., b) od 1 sierpnia 2014 r., c) od 1 stycznia 2015 r.. 23 Podstawa prawna: art. 20 ust. 2 uNPL. Egzamin na doradcę podatkowego. Testy 45) W razie sprzeczności prawa krajowego (ustawy, rozporządzenia) z jasnym i bezwarun- kowym przepisem dyrektywy wspólnotowej: a) na dyrektywę może się powołać wyłącznie podatnik (jednostka) wywodząc z niej prawa, b) na dyrektywę może się powołać zarówno podatnik (jednostka) wywodząc z niej prawa, jak i organ podatkowy, nakładając na podatnika obowiązki, c) dyrektywa nie może naruszać prymatu ustawy i nie ma ona wówczas zastosowania. Podstawa prawna: brak. Por. orzeczenie ETS w sprawie 32/84 van Gend en Loos NV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. 46) W marcu 2014 r. (wejście w życie – 15 kwietnia 2014 r.) Parlament uchwalił ustawę wpro- wadzającą zwolnienie podatkowe w podatku dochodowym z mocą od 1 stycznia 2014 r. Przepis powyższy – biorąc pod uwagę jego zgodność z Konstytucją RP – powinien być stosowany: a) od 1 stycznia 2014 r., b) od 15 kwietnia 2014 r., c) od 1 stycznia 2015 r. Podstawa prawna: art. 4–5 uOGU. 47) Rozporządzenie unijne: źródła prawa, a) obowiązuje w Polsce bezpośrednio i ma charakter powszechnie obowiązującego b) wymaga uprzedniej implementacji w prawie krajowym, c) nie wiąże jednostek, a jedynie organy administracji rządowej. Podstawa prawna: art. 288 tUE 48) Dniem wejścia w życie ustawy podatkowej jest: a) dzień podpisania ustawy przez Prezydenta RP, b) dzień opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw, c) dzień wskazany w ustawie. Podstawa prawna: art. 4 uOGU. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. 49) Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie: a) ma pierwszeństwo przed przepisami ustawy i rozporządzenia, b) ma pierwszeństwo stosowania przed przepisami ustawy i rozporządzenia, ale mogą się na nią powołać tylko podatnicy, a nie organy podatkowe, c) nie ma pierwszeństwa, ani przed ustawą, ani przed rozporządzeniem. Podstawa prawna: art. 91 ust. 2 Konstytucji RP. 24 Dział I. Źródła prawa i wykładnia prawa 50) Minister Finansów może wydawać rozporządzenia: a) tylko na wyraźnej podstawie ustawowej, nie przekraczając zakresu delegacji, b) jeśli upoważni go do tego Prezes Rady Ministrów, c) także bez podstawy ustawowej, jeśli zagrożona jest płynność budżetu państwa. Podstawa prawna: art. 92 Konstytucji RP. 25 Dział II ANALIZA PODATKOWA 1) Uchylono 2) Podatnik w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej będzie prowadził aptekę oraz świadczył usługi transportowe. Może on wybrać opodatkowanie: a) na zasadach ogólnych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów, b) w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, c) w formie karty podatkowej. Podstawa prawna: art. 24a ust. 1 uPIT, art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 23 ust. 1–1a uZPIT. 3) Podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów silnikowych. Kiedy podatnik musi rozpocząć ewidencjono- wanie obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej? a) z dniem przekroczenia obrotu w wysokości 20.000 zł, b) po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł, c) przy pierwszej sprzedaży, bez względu na wysokość obrotu. Podstawa prawna: §3 ust. 1 rKAS, art. 111 ust. 1 uVAT 4) Podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym utracił prawo do tej formy opodatkowania ze względu na uzyskanie przychodu z tytułu świadczenia usługi reklamowej. Może on wybrać opodatkowanie: a) według zasad ogólnych stosując skalę podatkową, b) według zasad ogólnych stosując podatek liniowy, c) w formie karty podatkowej. Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 3 uZPIT. 5) Uchylono 6) W dniu 3 marca podatnik wystawił fakturę VAT dokumentującą eksport towarów. Dokumenty celne potwierdzające wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty otrzymał 30 maja. Kiedy i w jakiej stawce podatnik wykaże przedmiotową transakcję? a) w deklaracji za marzec ze stawką 0 , b) w deklaracji za kwiecień ze stawką 0 , c) w deklaracji za kwiecień ze stawką krajową, natomiast w deklaracji za maj skoryguje sprzedaż krajową i wykaże transakcję eksportową ze stawką 0 . 26 Podstawa prawna: art. 41 ust. 6–9b uVAT. Dział II. Analiza podatkowa 7) Podatnik w ramach prowadzonej działalności świadczy specjalistyczne usługi medyczne na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Może on wybrać opodatkowanie: a) na zasadach ogólnych, b) w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, c) w formie karty podatkowej. Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. d, art. 23 ust. 1 pkt 9 uZPIT. 8) Podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów przekroczył w październiku obrót 1.200.000 euro. Kiedy zobowiązany jest zaprowadzić księgi rachunkowe? a) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczył limit 1.200.000 euro, b) od następnego dnia po dniu, w którym przekroczył limit 1.200.000 euro, c) od następnego roku podatkowego. Podstawa prawna: art. 24a ust. 4 uPIT. 9) Uchylono 10) Stowarzyszenie oprócz działalności statutowej prowadzi również działalność gastrono- miczną, polegającą m.in. na sprzedaży napojów alkoholowych oraz papierosów. Dochody z prowadzonej działalności przeznacza na cele statutowe. Czy w 2014 r. dochody te będą zwolnione w opodatkowania podatkiem dochodowym? a) tak, ponieważ dochody te zostały przeznaczone na cele statutowe stowarzyszenia, b) tak, ponieważ wszystkie dochody stowarzyszenia są ustawowo zwolnione z opodat- kowania podatkiem dochodowym, c) nie, dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym bez względu na cel ich przeznaczenia. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 4, ust. 1a uCIT. 11) Podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług ubezpie- czeniowych. W ramach działalności będzie świadczył usługi ubezpieczeniowe również na rzecz byłego zleceniodawcy. Czy może wybrać opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym? a) tak może skorzystać z tej formy opodatkowania, b) nie może, ponieważ będzie świadczył usługi na rzecz byłego zleceniodawcy, c) nie może, chyba że od wykonania ostatniego zlecenia minęło już 2 lata. Podstawa prawna: art. 9a ust. 2–3 uPIT. W pytaniu mowa o zleceniodawcy a nie pracodawcy. 12) Podatnik zakupił w 2014 r. na potrzeby działalności gospodarczej maszynę o wartości 120.000 zł. Czy może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej maszyny? 27 Egzamin na doradcę podatkowego. Testy a) może bez względu na wielkość osiągniętych przychodów ze sprzedaży, b) nie może, ponieważ limit jednorazowej amortyzacji wynosi 50.000 zł, c) może, pod warunkiem, że jest małym podatnikiem a łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie przekroczy w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro. Podstawa prawna: art. 22k ust. 7–12 uPIT, art. 16k ust. 7–13 uCIT. 13) Uchylono 14) U podatnika prowadzona jest kontrola skarbowa, w toku której organ kontroli skarbowej stwierdził zasadność dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika. Organ kontroli skarbowej: a) wyda decyzję o zabezpieczeniu i przeprowadzi czynności egzekucyjne związane z zarządzeniem zabezpieczenia, b) złoży do miejscowo właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wnio- sek, na podstawie którego ten ostatni może wydać decyzję i dokonać zabezpieczenia, c) wyda decyzję zabezpieczającą w trybie Ordynacji podatkowej, a naczelnik urzędu skarbowego przeprowadzi czynności związane z wykonaniem zabezpieczenia. Podstawa prawna: art. 33 § 1–4, art. 33d § 1–4 uOP, art. 19 §1, art. 155a uEgz. 15) Po przeprowadzonym postępowaniu została wydana decyzja określająca wysokość zobo- wiązania podatkowego w podatku od towarów i usług w spółce jawnej. W tej samej decyzji naczelnik urzędu skarbowego orzekł o odpowiedzialności osobistej wspólników spółki. a) decyzja jest prawidłowa, b) odpowiedzialności wspólników należało orzec w odrębnej decyzji wydanej równo- cześnie z decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego, c) po wydaniu decyzji określającej wysokość zobowiązania należało wszcząć od rębne postępowanie zmierzające do wydania decyzji o odpowiedzialności wspólników spółki jawnej. Podstawa prawna: art. 108 § 1, art. 115 § 4 uOP. 16) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę jawną. Na dzień przekształcenia pozostał niepodzielny zysk w spółce przekształcanej. Która z podanych propozycji zawiera prawidłowe opodatkowanie tego zdarzenia? a) niepodzielony zysk opodatkowany jest podatkiem dochodowym od osób prawnych, a podatnikiem i płatnikiem jest przekształcana spółka z ograniczoną odpowiedzial- nością, b) niepodzielony zysk opodatkowany jest podatkiem dochodowym od osób prawnych, którego płatnikiem jest powstała po przekształceniu spółka jawna, c) niepodzielony zysk przenoszony jest do spółki jawnej, a wspólnicy proporcjonalnie do wkładów opodatkowują go podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawa prawna: art. 93a uOP, art. 8 ust. 1, art. 25 ust. 5 pkt 8, art. 41 ust. 4c uPIT. 28 Dział II. Analiza podatkowa 17) Spółka z o.o. A pożyczyła spółce z o.o. B na okres jednego roku kwotę 400.000 zł. W umowie pożyczki określono, że jest to równowartość 100.000 euro i spółka B ma zwrócić właśnie równowartość kwoty kapitału pożyczki denominowanej do kursu euro na dzień spłaty. Po dokonaniu takiego przeliczenia dłużnik – spółka B zwróciła wierzycielowi 410.000 zł. U wierzyciela – spółki A w zakresie tej różnicy, czyli 10.000 zł: a) nie powstaje obowiązek podatkowy, gdyż różnica dotyczy kapitału pożyczki, b) kwota 10.000 zł zwiększa wartość odsetek, c) powstaje odrębny przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako różnica na kapitale u pożyczkodawcy pomiędzy pożyczką udzieloną a faktycznie otrzymaną z tytułu pożyczki udzielonej w zł, ale denominowanej do kursu waluty obcej, w tym przypadku euro. Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 10 uCIT, art. 15a uCIT 18) W prowadzonym postępowaniu organ podatkowy stwierdził, że podatnik powinien pro- wadzić dokumentację dotyczącą transakcji z podmiotami powiązanymi. Organ ma prawo: a) wezwać do przedłożenia dokumentacji, wyznaczając na to termin 3 dni, b) wezwać do przedłożenia dokumentacji, wyznaczając na to termin 7 dni, c) zażądać natychmiastowego przedłożenia dokumentacji. Podstawa prawna: art. 9a ust. 1–5 b uCIT. 19) Uchylono 15 stycznia 2016 r. 20) W postępowaniu podatkowym strona jest reprezentowana przez dwóch pełnomocników, z których jeden został wyznaczony jako pełnomocnik do doręczeń. Organ zarządził przeprowadzenie dowodu z zeznania świadka. O terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu organ ma obowiązek zawiadomić: a) pełnomocnika wyznaczonego do doręczeń, b) pełnomocnika wyznaczonego do doręczeń i stronę, c) obydwu pełnomocników i stronę. Podstawa prawna: art. 145 uOP. 21) Podatnik wykorzystuje w działalności gospodarczej telefon prywatny. Według przepro- wadzonej analizy połowa ponoszonych z tego tytułu kosztów odnosi się do działalności gospodarczej. Otrzymaną od operatora fakturę podatnik umieścił w dokumentacji księgowej, na fakturze wpisał klauzulę „połowa kosztów” a w podatkowej księdze przy- chodów i rozchodów, jako koszt zapisał właśnie połowę wartości faktury. Taki zapis jest: a) prawidłowy, b) wadliwy, c) nierzetelny. Podstawa prawna: § 11, § 12, § 14 ust. 1, ust. 2 pkt 7 rPKPIR. 22) Uchylono 29 Egzamin na doradcę podatkowego. Testy 23) Podatnik otrzymał dokument pt. wynik kontroli. Świadczy to, że u podatnika: a) przeprowadzona została kontrola podatkowa, b) przeprowadzona została kontrola skarbowa, c) trwa postępowanie prowadzone przez naczelnika urzędu celnego połączone z kontrolą. Podstawa prawna: art. 11 ust. 2 pkt 3b, art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 36 ust. 1 uKS. 24) Podatnik prowadzi sklep, do którego dokonano włamania i skradziono część towarów handlowych. Właściciel sklepu jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, z tytułu zakupionych towarów odliczony został podatek od towarów i usług. a) zdarzenie takie nie ma wpływu na wcześniej odliczony podatek od towarów i usług przy zakupie towarów, które zostały skradzione, b) podatnik ma obowiązek skorygować odliczony podatek od towarów i usług o ten dotyczący towarów skradzionych, c) podatnik ma obowiązek skorygować odliczony podatek od towarów i usług, ale ten dotyczący towarów skradzionych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Podstawa prawna: art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a uVAT. 25) Podatnik – osoba fizyczna wniósł w całości swoje przedsiębiorstwo spółki jawnej. Z ty- tułu takiego zdarzenia: a) u podatnika wnoszącego powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodo- wym w równowartości objętych w spółce jawnej wkładów oraz obowiązek w podatku od towarów i usług, b) przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym powstanie u wspól- c) powstanie obowiązek w podatku od czynności cywilnoprawnych, który ciążył będzie ników spółki jawnej, na spółce. Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 50b uPIT, art. 1 ust. 3 pkt 1, art. 4 pkt 9 uPCC, art. 6 uVAT. Czynność wniesienia aportu do spółki jawnej nie powoduje obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, czynnością opodatkowaną jest jednak zawarcie umowy spółki jawnej lub jej zmiana (polegająca na wniesieniu lub podwyższeniu wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki. Zmiana umowy spółki spowoduje zatem konieczność zapłaty PCC, który w przypadku zawarcia (zmiany) umowy spółki wyniesie 0,5 . Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku wartość wkładów wspólników. Zgodnie z przepisami uPCC obowiązek podatkowy powstanie w momencie zawarcia umowy spółki jawnej i ciąży na spółce, nie na wspólnikach i powinien zostać zapłacony w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy spółki jawnej, bez wezwania urzędu skarbowego. 30 26) Podatnik prowadzi lombard. W zakresie przedmiotów przyjmowanych jako zastaw do udzielanych pożyczek podatnik: a) musi prowadzić odrębną ewidencję wg reguł określonych odrębnymi przepisami, b) musi prowadzić odrębny magazyn i ewidencję, Dział II. Analiza podatkowa c) nie ma żadnych dodatkowych obowiązków dotyczących przedmiotów oddanych w zastaw. Podstawa prawna: § 6 pkt 2 rPKPIR. 27) Podatnikowi udowodniono, że świadomie i celowo ukrył przed organem podatkowym księgi i ewidencje podatkowe oraz dokumenty źródłowe. W związku z tym: a) organ umorzy postępowanie podatkowe i dokona wszczęcia postępowania karnego skarbowego z tytułu popełnienia czynu opisanego w art. 83 § 1 kks, b) organ prowadził będzie postępowanie podatkowe zmierzające przy pomocy dostępnych środków dowodowych do określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatko- wych, a niezależnie wszczęte zostanie postępowanie karne skarbowe o popełnienie czynu z art. 83 § 1 kks, c) organ złoży do prokuratora zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niszczenia dokumentów, a postępowanie podatkowe umorzy. Podstawa prawna: art. 83 §1 KKS, art. 23 §1 uOP. 28) Uchylono 29) Czy skutkiem zawarcia małżeńskiej umowy o rozdzielności majątkowej jest: a) brak możliwości wspólnego rozliczenia w podatku dochodowym począwszy od ze- znania za rok, w którym zawarto umowę, b) brak możliwości wspólnego rozliczenia w podatku dochodowym począwszy od roz- liczenia za rok następujący po roku, w którym zawarto umowę, c) brak możliwości zawarcia umowy spółki cywilnej pomiędzy małżonkami, którzy zawarli umowę o rozdzielności majątkowej. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1–3 uPIT. 30) Czy ewidencja środków trwałych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej to: a) księga podatkowa, b) informacja podatkowa, c) ewidencja dodatkowa. Podstawa prawna: art. 3 pkt 4–5 uOP, art. 16d ust.2 uCIT. 31) Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ) opiera się przede a) wszystkim na: b) zwolnieniu podmiotowym FIZ od podatku dochodowego, c) preferencyjnych odpisach amortyzacyjnych od środków trwałych, d) preferencyjnej zryczałtowanej stawce podatkowej stosowanej do dochodów FIZ. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 10 uCIT. 32) Z podatkowego punktu widzenia zaletą prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej jest: a) brak podwójnego opodatkowania dochodów, 31 Egzamin na doradcę podatkowego. Testy b) zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług, c) możliwość uczestnictwa w podatkowej grupie kapitałowej. Podstawa prawna: art. 5 uCIT, art. 8 ust. 1 uPIT. 33) Instrumentem optymalizacji strat podatkowych w spółkach kapitałowych może być: a) utworzenie podatkowej grupy kapitałowej, b) przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową, c) wniesienie aportu w formie przedsiębiorstwa do spółki osobowej. Podstawa prawna: art. 7a uCIT. 34) Uchylono 35) Zaliczenie w sposób przyspieszony ceny nabycia hali produkcyjnej będącej używanym od 10 lat środkiem trwałym do kosztów uzyskania przychodów możliwe jest poprzez wybór: a) odpisów amortyzacyjnych wg metody liniowej, b) odpisów amortyzacyjnych wg metody degresywnej, c) odpisów według indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Podstawa prawna: art. 16j ust. 1–3 uCIT. 36) Amortyzując samochody osobowe podatnicy mogą stosować: a) metodę amortyzacji liniowej oraz metodę opartą o stawki indywidualne dla używa- nych lub ulepszonych samochodów osobowych, b) metodę amortyzacji liniowej, w tym z możliwością podwyższania i obniżania tych stawek, oraz metodę degresywną, c) wyłącznie metodę amortyzacji liniowej. Podstawa prawna: art. 22i ust. 1, art. 22j ust. 1 pkt 2 uPIT. 37) W przypadku przedstawienia przez podatnika dokumentacji w zakresie cen transferowych do transakcji zawartej z podmiotem powiązanym: a) różnice między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym w wyższej wysokości przez organy podatkowym opodatkowuje się zawsze stawką w wysokości 50 , b) stawka w wysokości 50 nie znajduje zastosowania do różnicy między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym w wyższej wysokości przez organy podatkowym, c) okoliczność przedstawienia dokumentacji podatkowej nie ma wpływu na wysokość stawki podatku. Podstawa prawna: art. 9a ust. 1, art. 19 ust. 4 uCIT. 32 38) Wybór degresywnej metody amortyzacji podatkowej, zamiast metody liniowej, przez podatnika uzyskującego dochody podatkowe opodatkowane według proporcjonalnej 19 stawki powoduje powstanie: a) dodatniego podatkowego efektu odsetkowego, b) ujemnego niepodatkowego efektu odsetkowego, Dział II. Analiza podatkowa c) efektu progresji. Podstawa prawna: art. 16k ust. 1 uCIT. 39) Jan Kowalski będący rezydentem podatkowym w Polsce zawarł umowę o pracę ze spółką mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii i wykonywał pracę wyłącznie na obszarze Polski. Dochody osiągnięte z tego źródła zostaną opodatkowane: a) wyłącznie w Polsce, b) wyłącznie w Wielkiej Brytanii, c) zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce, przy czym w państwie rezydencji znajduje zastosowanie odpowiednia metoda unikania podwójnego opodatkowania. Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 uPIT. 40) Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego może wybrać opodatkowanie: a) wyłącznie według zasad ogólnych (skala progresywna albo 19 podatek), b) w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo według zasad ogólnych, c) w formie karty podatkowej albo według zasad ogólnych. Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 pkt 1 a uDP, art. 30 c ust. 1, art. 9a ust. 2 uPIT. 41) Spółka kapitałowa mająca siedzibę w Polsce nabywa towary od spółki kapitałowej (pod- miot powiązany) mającej siedzibę w państwie nienależącym do Unii Europejskiej. Organ podatkowy państwa obcego zakwestionował cenę transferu, uznając za zgodną z zasadą arm’s length cenę w wysokości wyższej niż ustalona między stronami. Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem rezydencji podmiotu po- wiązanego. Podwójne opodatkowanie zakwestionowanej części wynagrodzenia: a) może zostać wyeliminowane w ramach procedury wzajemnego porozumiewania na podstawie Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, b) zostanie wyeliminowane w przypadku, gdy warunki określone przez administrację podatkową państwa rezydencji podmiotu powiązanego są zgodne z warunkami, jakie uzgodniłyby niezależne podmioty, c) nie zostanie wyeliminowane. Podstawa prawna: art. 11 ust. 8b–8e uCIT. 42) Spółka kapitałowa ALFA mająca siedzibę w Warszawie prowadzi dochodową działalność handlową oraz wybrała opłacanie zaliczek na
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzamin na doradcę podatkowego. Testy, kazusy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: