Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00815 012006 20223437 na godz. na dobę w sumie
Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej - ebook/pdf
Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 694
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4798-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

EGZAMIN NA URZĘDNIKA MIANOWANEGO SŁUŻBY CYWILNEJ to zbiór aktualnych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę.

EGZAMIN NA URZĘDNIKA MIANOWANEGO SŁUŻBY CYWILNEJ składa się z pytań testowych przygotowanych do kolejnych przepisów ustaw objętych zakresem testu wiedzy, stanowiącego element egzaminu dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie.

EGZAMIN NA URZĘDNIKA MIANOWANEGO SŁUŻBY CYWILNEJ jest narzędziem, które pozwala utrwalić wiedzę z ustaw, których znajomość jest niezbędna na egzaminie, wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 16.12.2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

EGZAMIN NA URZĘDNIKA MIANOWANEGO SŁUŻBY CYWILNEJ obejmuje między innymi testy z następujących dziedzin prawa: prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa konkurencji i ochrony konsumenta, prawa handlowego, gospodarczego, finansowego, przewozowego i ubezpieczeniowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, prawa o stowarzyszeniach, prawa budowlanego, prawa spółdzielczego, prawa Unii Europejskiej, prawa o pomocy społecznej oraz testy z ustawy o służbie cywilnej i ochronie informacji niejawnych.

EGZAMIN NA URZĘDNIKA MIANOWANEGO SŁUŻBY CYWILNEJ:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

mariusz stepaniuk Egzamin na urzędnika mianowanEgo służby cywilnEj 3. wydanie • Testy wiedzy • jedyne na rynku EGZAMIN NA URZĘDNIKA MIANOWANEGO SŁUŻBY CYWILNEJ Mariusz Stepaniuk EGZAMIN NA URZĘDNIKA MIANOWANEGO SŁUŻBY CYWILNEJ 3. wydanie • Testy wiedzy • Jedyne na rynku Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2013 Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Art Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4797-4 ISBN e-book 978-83-255-4798-1 Spis treści Wstęp........................................................................................................................................................................... Wykaz.skrótów............................................................................................................................................................ Zasady.korzystania.z.testów...................................................................................................................................... Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego ......................................................................................................... (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm..i.ze.sprost.)................................................................................................ (Dz.U..Nr.102,.poz..643.ze.zm.)................................................................................................................. (t.j..Dz.U..z.2002.r..Nr.101,.poz..925.ze.zm.)............................................................................................ 1.. Test.z.ustawy.z.2.4.1997.r..–.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej. . 2.. Test.z.ustawy.z.1.8.1997.r..o.Trybunale.Konstytucyjnym. . 3.. Test.z.ustawy.z.26.3.1982.r..o.Trybunale.Stanu. . 4.. Test.z.ustawy.z.23.11.2002.r..o.Sądzie.Najwyższym. . 5.. Test.z.ustawy.z.23.12.1994.r..o.Najwyższej.Izbie.Kontroli. . 6.. Test.z..ustawy.z..27.7.2001..r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.powszechnych. . (Dz.U..Nr.240,.poz..2052.ze.zm.)............................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..82.ze.zm.)............................................................................................................ (Dz.U..Nr.98,.poz..1070.ze.zm.)................................................................................................................. Rozdział II. Testy z prawa cywilnego, prawa konkurencji i ochrony konsumenta ..................................... (t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.124,.poz..1361.ze.zm.).......................................................................................... 1.. Test.z.ustawy.z.6.7.1982.r..o.księgach.wieczystych.i.hipotece. . 2.. Test.z..ustawy.z..28.7.2005..r..o.kosztach.sądowych.w.sprawach.cywilnych. . (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.90,.poz..594.ze.zm.).............................................................................................. Rozdział III. Testy z prawa handlowego, gospodarczego, finansowego, przewozowego i ubezpieczeniowego ................................................................................................................................................ (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..1112.ze.zm.)........................................................................................................ (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..826)...................................................................................................................... 1.. Test.z.ustawy.z.28.2.2003.r..–.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze. . 2.. Test.z.ustawy.z.27.7.2002.r..–.Prawo.dewizowe. . 3.. Test.z.ustawy.z.2.7.2004..r..o.swobodzie.działalności.gospodarczej. . 4.. Test.z.ustawy.z.6.12.1996.r..o.zastawie.rejestrowym.i.rejestrze.zastawów. . 5.. Test.z.ustawy.z.29.1.2004.r..–.Prawo.zamówień.publicznych . 6.. Test.z.ustawy.z.29.8.1997.r..–.Ordynacja.podatkowa. . 7.. Test.z.ustawy.z.27.8.2009.r..o.finansach.publicznych. . 8.. Test.z.ustawy.z.21.8.1997.r..o.gospodarce.nieruchomościami . (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.220,.poz..1447.ze.zm.).......................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.67,.poz..569.ze.zm.).............................................................................................. (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.113,.poz..759.ze.zm.)............................................................................................ (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..749.ze.zm.).......................................................................................................... (Dz.U..Nr.157,.poz..1240.ze.zm.)............................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.102,.poz..651.ze.zm.)............................................................................................ ..IX ..XI ..XIII ....1 1 .55 .67 .76 .85 89 115 .115 .132 145 .145 .207 .210 .222 .226 .248 .287 .298 VI Spis treści (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.101,.poz..649.ze.zm.)............................................................................................ . 9.. Test.z.ustawy.z.9.9.2000.r..o.podatku.od.czynności.cywilnoprawnych. . 10.. Test.z.ustawy.z.28.7.1983.r..o.podatku.od.spadków.i.darowizn. . (t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.93,.poz..768.ze.zm.).............................................................................................. Rozdział IV. Testy z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych .......................................................................... pracy.z.przyczyn.niedotyczących.pracowników. (Dz.U..Nr.90,.poz..844.ze.zm.)................................................................................................................... . 1.. Test.z.ustawy.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy. . (t.j..Dz.U..z.1998.r..Nr.21,.poz..94.ze.zm.)................................................................................................ . 2.. Test.z.ustawy.z.13.3.2003.r..o.szczególnych.zasadach.rozwiązywania.z.pracownikami.stosunków. . . . 3.. Test.z..ustawy.z..13.10.1998..r..o..systemie.ubezpieczeń.społecznych. . . 4.. Test.z..ustawy.z..25.6.1999..r..o..świadczeniach.pieniężnych.z..ubezpieczenia.społecznego. . . . 5.. Test.z.ustawy.z.28.11.2003.r..o.świadczeniach.rodzinnych . w..razie.choroby.i..macierzyństwa.. (t.j..Dz.U..z..2010..r..Nr..77,.poz...512.ze.zm.).............................................................................................. (t.j..Dz.U..z..2009..r..Nr..205,.poz...1585.ze.zm.)......................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2006.r..Nr.139,.poz..992.ze.zm.)............................................................................................ Rozdział V. Testy z prawa administracyjnego .................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2000.r..Nr.98,.poz..1071.ze.zm.)............................................................................................ (Dz.U..Nr.31,.poz..206.ze.zm.)................................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1591.ze.zm.).......................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1592.ze.zm.).......................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1590.ze.zm.).......................................................................................... (Dz.U..Nr.153,.poz..1269.ze.zm.)............................................................................................................... . 1.. Test.z.ustawy.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego. . . 2.. Test.z...ustawy.z...23.1.2009..r..o...wojewodzie.i...administracji.rządowej.w...województwie. . . 3.. Test.z.ustawy.z.8.3.1990.r..o.samorządzie.gminnym. . . 4.. Test.z.ustawy.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.powiatowym . . 5.. Test.z.ustawy.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.województwa . . 6.. Test.z.ustawy.z.25.7.2002.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.administracyjnych. . . 7.. Test.z...ustawy.z...30.8.2002..r..–.Prawo.o...postępowaniu.przed.sądami.administracyjnymi. . . 8.. Test.z.ustawy.z.27.3.2003.r..o.planowaniu.i.zagospodarowaniu.przestrzennym. . . 9.. Test.z.ustawy.z.12.10.1994.r..o.samorządowych.kolegiach.odwoławczych. . 10.. Test.z.ustawy.z.29.8.1997.r..o.ochronie.danych.osobowych . 11.. Test.z.ustawy.z.5.8.2010.r..o.ochronie.informacji.niejawnych . (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..647.ze.zm.).......................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.79,.poz..856.ze.zm.).............................................................................................. (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..270.ze.zm.).......................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2002.r..Nr.101,.poz..926.ze.zm.)............................................................................................ (Dz.U..Nr.182,.poz..1228)........................................................................................................................... Rozdział VI. Test z Prawa budowlanego ............................................................................................................. Test.z.ustawy.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane. (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.243,.poz..1623.ze.zm.)................................................................................................. Rozdział VII. Test z prawa spółdzielczego........................................................................................................... Test.z.ustawy.z.16.9.1982.r..–.Prawo.spółdzielcze (t.j..Dz.U..z.2003.r..Nr.188,.poz..1848.ze.zm.)................................................................................................. Rozdział VIII. Test z prawa prywatnego międzynarodowego......................................................................... Test.z.ustawy.z.4.2.2011.r..–.Prawo.prywatne.międzynarodowe (Dz.U..Nr.80,.poz..432.ze.zm.)........................................................................................................................... .319 .326 331 .331 .394 .396 .404 .409 413 .413 .460 .463 .472 .482 .493 .499 .529 .535 .539 .541 543 .543 553 .553 564 .564 Spis treści Rozdział IX. Testy z prawa o Unii Europejskiej ................................................................................................. wprowadzone.Traktatem.lizbońskim.podpisanym.13.12.2007.r.,. 1.. Test.z.Traktatu.o.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana,.uwzględniająca.zmiany. . . Dz.Urz..UE.C.z.2008.r..Nr.115,.s..13)........................................................................................................ 2.. Test.z.Traktatu.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana,.uwzględniająca. . . Dz.Urz..UE.C.z.2008.r..Nr.115,.s..47)........................................................................................................ 3.. Test.z.najważniejszych.dat.związanych.z.Unią.Europejską.................................................................... Rozdział X. Test ze służby cywilnej ...................................................................................................................... zmiany.wprowadzone.Traktatem.lizbońskim.podpisanym.13.12.2007.r.,. Test.z.ustawy.z.21.11.2008.r..o.służbie.cywilnej (Dz.U..Nr.227,.poz..1505.ze.zm.)...................................................................................................................... Rozdział XI. Testy z lat poprzednich ................................................................................................................... w.służbie.cywilnej.w.2010.roku.................................................................................................................. 1.. Pytania.wykorzystane.w.sprawdzianie.wiedzy.w.ramach.postępowania.kwalifikacyjnego. . 2.. Pytania.wykorzystane.w.sprawdzianie.wiedzy.w.ramach.postępowania.kwalifikacyjnego. . 3.. Pytania.wykorzystane.w.sprawdzianie.wiedzy.w.ramach.postępowania.kwalifikacyjnego. . w.służbie.cywilnej.w.2012.roku.–.wersja.A.............................................................................................. w.służbie.cywilnej.w.2012.roku.–.wersja.B............................................................................................... Rozdział XII. Statystyka.......................................................................................................................................... 1.. Test.z.podstawowych.zagadnień.dotyczących.statystyki,.ekonomii,.zarządzania,.rachunkowości. . oraz.geografii.i.wiedzy.o.współczesnym.świecie...................................................................................... 2.. Pytania.ze.statystyki..................................................................................................................................... VII 569 .569 .576 .590 595 .595 601 .601 .612 .622 632 .632 .675 Wstęp Drogi Czytelniku! „W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej”.(art..153.ust..Konstytucji.RP). „W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa ustanawia się służbę cywilną oraz określa zasady dostępu do tej służby, zasady jej organizacji, funkcjono- wania i rozwoju”.(art..1.ustawy.z.21.11.2008.r..o.służbie.cywilnej). Oddajemy.do.Twoich.rąk.opracowanie,.które.stworzone.zostało.w.celu.ułatwienia.nauki.do.testu.wie- dzy,.stanowiącego.element.egzaminu.dla.pracowników.służby.cywilnej.ubiegających.się.o.mianowanie..Jest.to. również.książka,.do.której.sięgać.powinni.urzędnicy.chcący.przypomnieć.sobie.treść.poszczególnych.ustaw,. niezbędnych.do.wykonywania.ich.codziennej.pracy..Warto.podkreślić,.iż.jej.forma.jest.rzadkością.na.polskim. rynku.wydawnictw.prawniczych,.zawiera.ona.bowiem.testy.przeznaczone.do.nauki,.dopiero.w.dalszej.kolejności. zaś.do.sprawdzania.wiedzy.. Jest.to.zestaw.testów.z.ustaw,.których.opanowanie.jest.niezbędne.do.zdania.egzaminu.na.urzędnika.miano- wanego.–.wraz.z.podstawą.prawną.i.właściwą.odpowiedzią.podaną.obok,.tak,.aby.można.było.od.razu.stwierdzić,. czy.udzielona.odpowiedź.była.prawidłowa..Taki.sposób.opanowywania.materiału.ma.tę.przewagę.nad.innymi,. że.daje.możliwość.bieżącego.sprawdzania.dotychczasowych.postępów.w.nauce..Warto.przy.tym.pamiętać,.że. w.naturalnym.odruchu.uczący.stara.się.na.ogół.znaleźć.w.ustawie.rzeczy.„ważniejsze”.i.„mniej.ważne”,.takie,.które. „na.pewno.mogą.znaleźć.się.w.teście”.i.takie,.których.„na.pewno.w.teście.nie.będzie”..Niestety,.twórcy.testów. egzaminacyjnych.mogą.mieć.inny.pogląd.na.temat.tego,.co.warto.w.teście.umieścić..W.ostatecznym.rozrachun- ku.może.się.w.związku.z.tym.okazać,.iż.kilka.pytań.z.partii.materiału,.która.wydawała.się.„mniej.ważna”.może. zadecydować.o.osiągnięciu.minimalnej.liczby.punktów.i.ostatecznym.sukcesie.. Opracowanie,.które.przekazujemy.do.rąk.Czytelnika,.zawiera.testy.z.kilkudziesięciu.ustaw,.których.zna- jomość.jest.niezbędna.dla.osób.przystępujących.do.postępowania.kwalifikacyjnego.dla.pracowników.służby. cywilnej.ubiegających.się.o.mianowanie..Jest.to.subiektywny.wybór.ustaw.dokonany.przez.Autora.w.oparciu. o.obserwację.egzaminów.na.przestrzeni.ostatnich.lat...Zgodnie.z.zapisami.rozporządzenia.Prezesa.Rady.Mini- strów.w.sprawie.sposobu.przeprowadzania.postępowania.kwalifikacyjnego.w.służbie.cywilnej.z.16.12.2009.r.. (Dz.U...Nr.218,.poz..1695).test.wiedzy.obejmuje.następujące.zagadnienia: 1.. .Prawo:.źródła.prawa,.prawo.konstytucyjne,.instytucje.polityczne,.prawo.administracyjne,.sądownictwo. (w.tym.administracyjne),.dostęp.do.informacji.publicznej,.ochrona.danych.osobowych,.ochrona.infor- macji.niejawnych,.służba.cywilna,.prawo.międzynarodowe.publiczne,.prawo.Unii.Europejskiej.. 2.. .Administracja.publiczna:.funkcje.i.struktura.organów.władzy.publicznej,.instytucje.polityczne,.struk- tura.administracji,.procesy.decyzyjne.w.administracji.publicznej.. 3.. .Finanse.publiczne:.prawo.finansów.publicznych,.budżet.państwa,.budżety.jednostek.samorządu.tery- torialnego,.procedury.budżetowe,.polityka.budżetowa,.kontrola.finansowa,.fundusze.Unii.Europejskiej. w.systemie.finansów.publicznych,.system.podatkowy,.dług.publiczny,.zamówienia.publiczne.. 4.. .Polityka.zagraniczna:.uczestnictwo.Rzeczypospolitej.Polskiej.w.organizacjach.międzynarodowych,. stosunki.międzynarodowe.i.polityka.zagraniczna.Rzeczypospolitej.Polskiej.. X Wstęp 5.. .Organizacja.i.zarządzanie:.zasady,.metody,.środki.organizacji.i.zarządzania,.zarządzanie.zasobami.ludz- kimi,.współdziałanie.w.zarządzaniu,.dialog.społeczny.i.negocjacje.. 6.. .Zagadnienia.społeczne.i.ekonomiczne:.pomiar.zjawisk.i.procesów.społeczno-ekonomicznych,.zastoso- wanie.statystyki.w.administracji,.znajomość.podstawowych.zagadnień.społecznych.i.ekonomicznych. oraz.ich.wzajemnych.zależności.w.gospodarce.i.polityce.społecznej.Rzeczypospolitej.Polskiej,.krajów. Unii.Europejskiej.i.na.świecie,.czynniki.rozwoju.społecznego.i.wzrostu.gospodarczego,.dochody.i.wy- datki.oraz.konsumpcja.gospodarstw.domowych,.zatrudnienie,.współczesne.problemy.polityki.społecz- nej.i.gospodarczej.Rzeczypospolitej.Polskiej.w.związku.z.procesami.integracji.i.globalizacji.gospodarki,. problemy.społeczne.Rzeczypospolitej.Polskiej,.metody.i.środki.rozwiązywania.problemów.społecznych,. dostosowanie.zasad,.prawa.i.instytucji.polskiej.polityki.społecznej.do.standardów.europejskich. Testy.zawarte.w.książce.obejmują.zagadnienia.zawarte.w.punktach:.1–4,.tj..takie,.których.treść.odpo- wiada.treści.konkretnego.przepisu.prawnego..Punkty.5.i.6.dotyczą.znajomości.zagadnień.nieodnoszących.się. bezpośrednio.do.ustaw,.w.związku.z.czym.zostały.w.treści.książki.pominięte..Prawidłowa.odpowiedź.na.pyta- nia.z.zakresu.zakreślonego.w.sposób.tak.rozległy.i.niedookreślony.możliwa.jest.w.praktyce.jedynie.w.oparciu. o.tzw..wiedzę.ogólną,.pochodzącą.z.codziennej.lektury.prasy,.książek.czy.elektronicznych.środków.przekazu.. Ideą,.jaka.przyświecała.przy.tworzeniu.niniejszego.opracowania,.było.natomiast.przekazanie.przyszłemu.urzęd- nikowi.mianowanemu.maksymalnie.użytecznego.narzędzia.służącego.do.nauki.treści.ustaw..Zgodnie.z.§.11. rozporządzenia.część.sprawdzianu.sprawdzająca.wiedzę.ma.formę.testu.wyboru.i.składa.się.z.90.pytań,.przy. czym.za.prawidłową.odpowiedź.na.dane.pytanie.przyznaje.się.1.punkt,.za.brak.odpowiedzi.albo.za.odpowiedź. nieprawidłową.–.0.punktów..Przyjęta.w.książce.formuła.testu.jednokrotnego.wyboru.nie.służy.dokładnemu. powtórzeniu.sytuacji,.jaka.będzie.miała.miejsce.na.egzaminie,.bowiem,.jak.wcześniej.wspomniano,.testy.służą. przede.wszystkim.do.nauki..Dlatego.właśnie.podane.są.tylko.3.możliwe.odpowiedzi,..niejednokrotnie.odpowiedź. na.pytania.zadane.powyżej.znajduje.się.w.pytaniach.zawartych.poniżej,.zaś.w.wielu.pytaniach.treść.pytania. powtarza.dosłowne.brzmienie.przepisu.prawnego..Uczący.się.na.tak.skonstruowanych.testach.zmuszony.jest. do.wielokrotnego.powtarzania.treści.przepisu.prawnego,.tym.samym.zaś.opanowuje.tę.treść.pamięciowo..Stres. towarzyszący.egzaminowi.powoduje.niejednokrotnie,.iż.zagadnienia.proste.wydają.się.wyjątkowo.trudne.i.tylko. automatyzm.nabyty.w.toku.nauki.na.testach.może.uchronić.przed.popełnieniem.błędu,.który.może.kosztować. utratę.cennych.punktów. Osoby,.które.chcą.sprawdzić.stopień.opanowania.materiału.do.testu.wiedzy,.mogą.wypełnić.testy.z.roku. 2010.i.2012..umieszczone.na.końcu.książki. Drogi.Czytelniku,.oddając.w.Twoje.ręce.niniejsze.opracowanie,.pragniemy.podkreślić,.iż.jest.to.jedynie. pomoc.naukowa,.która.powinna.pomóc.Ci.w.utrwaleniu.wiedzy.niezbędnej.do.zdania.egzaminu.na.urzędnika. zatrudnionego.na.podstawie.mianowania..Egzaminy.te.sprawdzają.całokształt.wiedzy.i.umiejętności,.jakimi. dysponuje.urzędnik,.w.związku.z.czym.nawet.najobszerniejsze.opracowanie.nie.może.zawierać.całego.materia- łu,.którego.znajomość.jest.na.nich.wymagana..Niemniej.jednak.można.z.całą.pewnością.stwierdzić,.iż.jest.to. pomoc.kompleksowa,.znakomicie.ułatwiająca.naukę.do.egzaminu..Ostateczny.sukces.w.jego.trakcie.zależy.tylko. od.Ciebie.i.Twojej.wytrwałości.w.nauce..Konsekwencja.i.upór.w.dążeniu.do.celu.stanowią.niezbędną.podstawę. –.ze.swej.strony.zaś.zapewniamy,.że.za.konieczną.na.każdym.egzaminie.dozę.szczęścia.będziemy.trzymali.za. Ciebie.kciuki..Powodzenia! Mariusz Stepaniuk Wykaz skrótów 1. Akty prawa krajowego KC. KK. KKS.. –. ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,.poz..93.ze.zm.) –. ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,.poz..553.ze.zm.) –. .ustawa.z.9.10.1999.r..–.Kodeks.karny.skarbowy.(t.j..Dz.U..z.2007.r..Nr.111,.poz..765.. ze.zm.). .Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r..(Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm.) –. –. ustawa.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy.(t.j..Dz.U..z.1998.r..Nr.21,.poz..94.ze.zm.) –. Konstytucja.RP. KP. KPA. KPC. KSH. KWU. NIKU. SDGU. PrUpadNaprU. PrWeksl. USP. WłLok.U. ZastRejU. 2. Inne skróty art.. BHP. ds.. KRS. m.in.. m.st.. n.. NATO. NBP. NIK. Nr. NSA. Odp.. r... .ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego.(t.j..Dz.U..z.2000.r... Nr.98,.poz..1071.ze.zm.) .ustawa. z. 17.11.1964. r.. –. Kodeks. postępowania. cywilnego. (Dz.U.. Nr. 43,. poz.. 296.. ze.zm.). .ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych.(Dz.U..Nr.94,.poz..1037.ze.zm.) .ustawa. z. 6.7.1982. r.. o. księgach. wieczystych. i. hipotece. (t.j.. Dz.U.. z. 2001. r.. Nr. 124,.. poz..1361.ze.zm.) .ustawa.z.23.12.1994.r..o.Najwyższej.Izbie.Kontroli.(t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..82.ze.zm.) .ustawa.z.2.7.2004.r..o.swobodzie.działalności.gospodarczej.(t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.220,. poz..1447.ze.zm.) .ustawa.z.28.2.2003.r..–.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze.(t.j..Dz.U..z.2012.r.,.poz..1112.. ze.zm.) .ustawa.z.28.3.1931.r..–.Prawo.wekslowe.(Dz.U..Nr.37,.poz..282.ze.zm.) .ustawa.z.27.7.2001.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.powszechnych.(Dz.U..Nr.98,.poz..1070. ze.zm.) .ustawa.z.25.6.1994.r..o.własności.lokali.(t.j..Dz.U..z.2000.r..Nr.80,.poz..903.ze.zm.) .ustawa.z.6.12.1996.r..o.zastawie.rejestrowym.i.rejestrze.zastawów.(t.j..Dz.U..z.2009.r... Nr.67,.poz..569.ze.zm.) –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. artykuł –. bezpieczeństwo.i.higiena.pracy –. do.spraw –. Krajowa.Rada.Sądownictwa –. między.innymi –. miasto.stołeczne –. następne –. –. Narodowy.Bank.Polski –.. Najwyższa.Izba.Kontroli –. numer –. Naczelny.Sąd.Administracyjny –. odpowiedź –. rok .Organizacja.Traktatu.Północnoatlantyckiego.(North Atlantic Treaty Organization) XII RM. RP. RPO. SE.. SKO. SN. t.j.. TK. TS. tzw.. UOKiK. ust.. w.. WSA. zd.. ze.zm.. ZUS. Wykaz skrótów –. Rada.Ministrów –. Rzeczpospolita.Polska –. Rzecznik.Praw.Obywatelskich –. spółka.europejska –. Samorządowe.Kolegium.Odwoławcze –. Sąd.Najwyższy –. tekst.jednolity –. Trybunał.Konstytucyjny –. Trybunał.Stanu –. –. Urząd.Ochrony.Konkurencji.i.Konsumentów –. ustęp –. wiek –. wojewódzki.sąd.administracyjny –. zdanie –. ze.zmianami –. Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych tak.zwany Zasady korzystania z testów 1.. Wszystkie.testy.są.testami.jednokrotnego wyboru..Prawidłowa.jest.tylko jedna odpowiedź,.podana.obok. pytania.testowego. 2.. Testy.służą.utrwaleniu.treści.poszczególnych artykułów ustaw..Poza.nielicznymi.wyjątkami.kolejne.pytania. dotyczą.tylko.i.wyłącznie.treści.jednego,.konkretnego.artykułu,.podanego.obok.pytania.testowego..Stworzenie. testów.zawierających.pytania.obejmujące.treścią.kilka.artykułów.dawałoby.niezliczoną.liczbę.kombinacji,. które.musiałyby.zostać.wzięte.pod.uwagę..Takie.podejście.mijałoby.się.z.celem,.bowiem.osoba,.która.opanuje. treść.kolejnych.artykułów.ustawy,.nie.powinna.mieć.problemów.z.rozwiązaniem.testu.zawierającego.pytania. łączące.treść.artykułów..Jakkolwiek.podczas.tworzenia.pytań.testowych.dołożono.wszelkich.starań,.aby.odpo- wiedzi,.które.należy.wybrać,.nie.łączyły.się.z.treścią.innych.artykułów.należy.pamiętać,.iż treść pytania zawsze dotyczy konkretnego artykułu, a odpowiedź prawidłowa jest zawsze zawarta w treści tego artykułu. 3.. Treść.poszczególnych.odpowiedzi.może.być.uznana.przez.Czytelnika.za.„podchwytliwą”.–.jest.to.zabieg. celowy,.służący.zmuszeniu.osoby.testowanej.do.szczegółowego.opanowania.materiału..Niejednokrotnie. odpowiedzi.różnią.się.tylko.jednym.słowem,.zmieniającym.nieznacznie.ich.treść.–.nigdy jednak nie są to odpowiedzi identyczne..Należy.dodać,.iż.treść.odpowiedzi.nieprawidłowych.jest.w.tym.wypadku.nieistot- na.–.w.trakcie.rozwiązywania.testów.nie.należy.ich.brać.pod.uwagę,.są.to.bowiem.z.założenia.odpowiedzi. błędne..Jako.takie.zaś.nie.muszą.się.w.żaden.sposób.wiązać.z.odpowiedzią.prawidłową.i.nie.powinny.być. oceniane.pod.względem.ich.wartości.merytorycznej. 4.. Pytania.celowo.tworzono.poprzez.szczegółowe.przetworzenie.artykułów.ustaw..Oryginalne.pytania.egzami- nacyjne.niejednokrotnie.operują.pewnym.skrótami.myślowymi..W.celu.dokładnego.utrwalenia.treści.ustaw. niezbędnej.było.jednak.powtarzanie.całych.zwrotów.użytych.przez.ustawodawcę.w.treści.ustawy,.nawet,. jeśli.pytanie.traciło.po.takim.zabiegu.na.zwartości.struktury..Dlatego.właśnie.pytania,.w.których.kolejny.raz. powtarzane.są.użyte.wcześniej.określenia,.nie.należą.w.pracy.do.rzadkości..Jest.to.zabieg.celowy,.którego. celem.było.utrwalenie.przez.Czytelnika.treści.ustaw..Należy.pamiętać,.iż.testy.przeznaczone.są.w.pierwszej. kolejności.do nauki,.w.mniejszym.zakresie.zaś.do.sprawdzenia.nabytej.już.wiedzy.(choć.oczywiście.siłą. rzeczy.jest.to.również.ich.funkcja). 5.. Treść.testów.obejmuje.kolejne.artykuły.i.ustępy.ustaw..Bardzo.często.jeden.artykuł.był.przerabiany.na.kilka,. kilkanaście,.a.nawet.kilkadziesiąt.pytań.–.z.drugiej.zaś.strony.pominięte.zostały.artykuły,.które.prawie.na. pewno.(trudno.w.100 .wykluczyć.taką.możliwość).nie.będą.stanowiły.podstawy.do.pytań.na.konkursach.. –.np..artykuły.dotyczące.odpowiedzialności.karnej.za.naruszenie.ustaw,.lub.zawierające.szczegółowe,.kazu- istyczne.wyliczenia.stawek.opłat,.podatków.itd..Oczywiste.jest,.że.przy.takich.założeniach.nie.da.się.wyklu- czyć,.że.któreś.z.pytań.testowych.będzie.dotyczyło.zagadnień.znajdujących.się.w.luce,.pominiętej.w.testach.. Niemniej.jednak.jest.to.sytuacja.raczej.wyjątkowa. 6.. W.celu.zmniejszenia.objętości.pracy.niezbędne.stało.się.odnoszenie.się.w.treści.pytań.do.pytań.umiesz- czonych.w.pracy.wcześniej..Pytania.ułożone.są.w.kolejności,.w.jakiej.ustawodawca.umieścił.w.ustawach. następujące.po.sobie.artykuły.–.dlatego.niejednokrotnie.w.treści.pytań.mowa.jest.np..o.„sytuacji,.o.której. mowa.powyżej”.itp..Testy.powinny.być.tratowane.jako.pewna.całość,.w.której.treść.poszczególnych.pytań. wzajemnie.się.uzupełnia. XIV Zasady korzystania z testów 7.. Testy.dotyczą.tylko.i.wyłącznie.treści ustaw..Brak.jest.w.nich.pytań.dotyczących.orzecznictwa,.teorii.prawa. itd..–.wynika.to.zarówno.z.obserwacji.pytań.tworzonych.na.potrzeby.egzaminów,.jak.i.z.chęci.ograniczenia. liczby.pytań.do.pewnego.minimum,.łatwiejszego.do.przyswojenia..Jak.już.jednak.wcześniej.wspomniano,. materiał.niniejszy.stanowić.może.jedynie.pomoc.naukową.i.nie.może.być.traktowany.jako.zamknięty.zbiór. pytań,.spośród.których.zostanie.utworzony.ostatecznie.test.egzaminacyjny. Autor Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego 1. Test z ustawy z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Treść pytania Odp. Źródło Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym: a). całego.Narodu, b). wszystkich.obywateli, c). całego.społeczeństwa. Rzeczpospolita Polska jest: a). .demokratycznym.państwem.prawnym,.urzeczywistniającym.zasady.sprawiedliwości.spo- b). .państwem.zapewniającym.realizację.praw.obywateli,.urzeczywistniającym.zasady.społecz- łecznej, nej.gospodarki.rynkowej, Nr 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. c). .państwem.demokratycznym,.urzeczywistniającym.zasady.demokracji.bezpośredniej. Rzeczpospolita Polska jest państwem: a). niejednolitym, b). federacyjnym, c). jednolitym. 4. Władza zwierzchnia w RP należy do: a). społeczeństwa, b). Narodu, c). przedstawicieli.Narodu. Naród sprawuje władzę: a). przez.swoich.przedstawicieli.lub.bezpośrednio, b). przez.swoich.przedstawicieli, c). bezpośrednio. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, za- pewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą: a). solidarności.społecznej, b). sprawiedliwości.społecznej, c). zrównoważonego.rozwoju. Organy władzy publicznej w RP działają: a). zgodnie.z.prawem, b). według.prawa, c). na.podstawie.i.w.granicach.prawa. Konstytucja RP jest: a). najważniejszym.prawem.RP, b). najwyższym.prawem.RP, c). pierwszym.prawem.RP. Przepisy Konstytucji RP stosuje się: a). zawsze.bezpośrednio, b). pośrednio,.chyba.że.Konstytucja.RP.stanowi.inaczej, c). bezpośrednio,.chyba.że.Konstytucja.RP.stanowi.inaczej. b a c b a c c b c art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 ust. 1 art. 4 ust. 2 art. 5 art. 7 art. 8 ust. 1 art. 8 ust. 2 2 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego Treść pytania Odp. Źródło Nr 10. Ustrój RP opiera się na: i.władzy.sądowniczej, i.sądowniczej, czej. a). .władzy.ustawodawczej,.która.realizuje.swoje.uprawnienia.za.pomocą.władzy.wykonawczej. b). .władzy.wykonawczej,.która.realizuje.swoje.uprawnienia.za.pomocą.władzy.ustawodawczej. c). .podziale.i.równowadze.władzy.ustawodawczej,.władzy.wykonawczej.i.władzy.sądowni- 11. Władzę wykonawczą sprawuje w Polsce: a). Prezydent.RP.i.Rada.Ministrów, b). .Prezydent.RP.i.Prezes.RM.przy.pomocy.Rady.Ministrów, c). .Prezydent.RP.oraz.Prezes.RM.i.Rada.Ministrów.za.pomocą.administracji.zespolonej. 12. Władzę sądowniczą sprawują w Polsce: a). niezawisłe.sądy, b). sądy.wojskowe.i.cywilne.oraz.SN, c). sądy.i.trybunały. 13. 14. 15. 16. 17. Partie polityczne zrzeszają się na zasadach: a). dobrowolności.i.równości.obywateli.polskich, b). .dobrowolności.i.równości.wszystkie.osoby.posiadających.pełnię.praw.publicznych, c). .dobrowolności.i.równej.odpowiedzialności.wobec.prawa.obywateli.polskich. Partie polityczne zrzeszają się w celu: a). zdobycia.władzy, b). .wpływania.metodami.demokratycznymi.na.kształtowanie.polityki.państwa, c). przejęcia.władzy.w.celu.kształtowania.polityki.państwa. Finansowanie partii politycznych jest: a). jawne, b). tajne, c). jawne.w.części.dotyczącej.przychodów. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania: a). nazizmu,.faszyzmu.i.komunizmu, b). faszyzmu.i.komunizmu, c). nazizmu.i.faszyzmu. Zgodnie z zapisem art. 13 Konstytucji RP zakazane jest między innymi istnienie partii: a). .których.statut.lub.dokumenty.programowe.zakładają.lub.dopuszczają.nienawiść.rasową.. i.narodowościową,.stosowanie.przemocy.w.celu.zdobycia.władzy.lub.wpływu.na.politykę. państwa.albo.przewidują.utajnienie.struktur.lub.członkostwa, b). .które.w.oficjalnych.wystąpieniach.ich.przedstawicieli.zakładają.lub.dopuszczają.nienawiść. rasową.i.narodowościową,.stosowanie.przemocy.w.celu.zdobycia.władzy.lub.wpływu.na. politykę.państwa.albo.przewidują.utajnienie.struktur.lub.członkostwa, c). .których.program.lub.działalność.zakłada.lub.dopuszcza.nienawiść.rasową.i.narodowościo- wą,.stosowanie.przemocy.w.celu.zdobycia.władzy.lub.wpływu.na.politykę.państwa.albo. przewiduje.utajnienie.struktur.lub.członkostwa. 18. Możliwość publikacji w prasie oraz innych środkach społecznego przekazu jest: a). wolnością.zagwarantowaną.konstytucyjnie, b). prawem.zagwarantowanym.konstytucyjnie, c). prawem.przedmiotowym.zagwarantowanym.ustawowo. 19. Ustrój terytorialny RP zapewnia: a). centralizację.władzy.publicznej, b). decentralizację.władzy.publicznej, c). transparentność.władzy.publicznej. c a c a b a a c a b art. 10 ust. 1 art. 10 ust. 2 art. 10 ust. 2 art. 11 ust. 1 art. 11 ust. 1 art. 11 ust. 2 art. 13 art. 13 art. 14 art. 15 ust. 1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 3 Treść pytania Odp. Źródło Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa: a). ustawa, b). Konstytucja.RP, c). rozporządzenie. 21. Wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa: a). ogół.mieszkańców.każdej.gminy, b). ogół.mieszkańców.gminy,.powiatu.albo.województwa, c). ogół.mieszkańców.jednostek.zasadniczego.podziału.terytorialnego. Nr 20. 22. 23. 24. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd terytorialny wykonuje: a). jako.zadanie.zlecone, b). .we.własnym.imieniu..Odpowiedzialność.za.działania.podjęte.przez.samorząd.ponosi.Skarb. Państwa, c). w.imieniu.własnym.i.na.własną.odpowiedzialność. Samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony mogą być tworzone w drodze: a). ustawy, b). rozporządzenia, c). aktów.prawa.miejscowego. Inne rodzaje samorządu (które nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej) można tworzyć w drodze: a). aktów.prawa.miejscowego, b). ustawy, c). rozporządzenia. 25. Małżeństwo to związek: a). dwojga.osób.przeciwnej.płci, b). dwojga.osób, c). kobiety.i.mężczyzny. 26. Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłasz- cza: a). inwalidów.wojennych, b). weteranów.II.wojny.światowej, c). weteranów.walk.prowadzonych.w.czasie.II.wojny.światowej. 27. Podstawę ustroju gospodarczego RP stanowi: a). .prospołeczna.gospodarka.rynkowa.oparta.na.wolności.gospodarczej,.własności.prywatnej. oraz.solidarności,.dialogu.i.współpracy.partnerów.społecznych, b). .społeczna.gospodarka.rynkowa.oparta.na.swobodzie.działalności.gospodarczej,.ochronie. własności.prywatnej.oraz.dialogu.partnerów.społecznych.i.prywatnych, c). .społeczna.gospodarka.rynkowa.oparta.na.wolności.działalności.gospodarczej,.własności. prywatnej.oraz.solidarności,.dialogu.i.współpracy.partnerów.społecznych. 28. Wywłaszczenie w prawie polskim jest: a). niedopuszczalne, b). .dopuszczalne.jedynie.wówczas,.gdy.jest.dokonywane.na.cele.publiczne.i.za.słusznym.od- c). .dopuszczalne.jedynie.wówczas,.gdy.jest.dokonywane.na.ważne.cele.publiczne.i.za.odpo- szkodowaniem, wiednim.odszkodowaniem. 29. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest w prawie polskim: a). niedopuszczalne, b). .dopuszczalne.tylko.w.drodze.ustawy.i.tylko.ze.względu.na.ważny.interes.publiczny, c). .dopuszczalne.tylko.ze.względu.na.ważny.interes.publiczny,.podmiotom.zaś,.które.poniosły. z.tego.tytułu.straty,.przysługuje.słuszne.odszkodowanie. a c c a b c a c art. 15 ust. 2 art. 16 ust. 1 art. 16 ust. 2 art. 17 ust. 1 art. 17 ust. 2 art. 18 art. 19 art. 20 b art. 21 ust. 2 b art. 22 4 Nr 30. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 40. Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego Treść pytania Odp. Źródło a a b art. 23 art. 24 art. 25 ust. 1 a art. 25 ust. 3 b art. 25 ust. 4 c art. 25 ust. 5 a c b a b art. 26 ust. 1 art. 26 ust. 2 art. 26 ust. 2 art. 28 ust. 4 art. 28 ust. 5 Podstawą ustroju rolnego państwa polskiego jest: a). gospodarstwo.rodzinne, b). własność.prywatna, c). prywatne.gospodarstwo.rolne. 31. Nadzór nad warunkami wykonywania pracy sprawuje: a). państwo, b). Rada.Ministrów.poprzez.swoich.przedstawicieli, c). Prezes.RM.poprzez.swoich.przedstawicieli. 32. Kościoły i inne związki wyznaniowe są: a). równe, b). równouprawnione, c). równoważne. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształto- wane na zasadach: a). .poszanowania.ich.autonomii.oraz.wzajemnej.niezależności.każdego.w.swoim.zakresie,.jak. również.współdziałania.dla.dobra.człowieka.i.dobra.wspólnego, b). .uszanowania.ich.niezależności.oraz.wzajemnej.odrębności.i.każdego.w.swoim.zakresie,.jak. również.współdziałania.dla.dobra.człowieka.i.dobra.wspólnego, c). .uszanowania.ich.niezależności.oraz.wzajemnej.odrębności.i.każdego.w.swoim.zakresie,.jak. również.współpracy.dla.dobra.człowieka.i.dobra.wspólnego. Stosunki między RP a Kościołem katolickim określają: a). .Konstytucja.RP,.umowa.międzynarodowa.zawarta.ze.Stolicą.Apostolską.i.ustawy.oraz. b). umowa.międzynarodowa.zawarta.ze.Stolicą.Apostolską.i.ustawy, c). umowa.międzynarodowa.zawarta.ze.Stolicą.Apostolską.i.stosowne.rozporządzenia. Stosunki między RP a innymi niż Kościół katolicki kościołami oraz związkami wyznanio- wymi określają: a). Konstytucja.RP,.umowy.międzynarodowe.i.ustawy, b). umowy.międzynarodowe, c). .ustawy.uchwalone.na.podstawie.umów.zawartych.przez.Radę.Ministrów.z.ich.właściwymi. przedstawicielami. zwyczaje, Siły Zbrojne RP służą ochronie: a). .niepodległości.państwa.i.niepodzielności.jego.terytorium.oraz.zapewnieniu.bezpieczeń- stwa.i.nienaruszalności.jego.granic, b). .niezależności.państwa.i.stałości.jego.terytorium.oraz.zapewnieniu.bezpieczeństwa.jego. c). .niezależności.państwa.i.niezmienności.jego.terytorium.oraz.zapewnieniu.bezpieczeństwa. granic, jego.granic. Siły Zbrojne RP w kwestiach politycznych zachowują: a). obiektywizm, b). niezależność, c). neutralność. Siły Zbrojne RP podlegają kontroli: a). cywilnej.i.parlamentarnej, b). cywilnej.i.demokratycznej, c). cywilnej.i.rządowej. 39. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie: a). prawnej, b). prawnokarnej, c). cywilnoprawnej. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa: a). rozporządzenie, b). ustawa, c). Konstytucja.RP. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 5 Treść pytania Odp. Źródło Nr 41. 42. 43. Stolicą RP jest: a). Warszawa, b). m.st..Warszawa, c). miasto.Warszawa. Źródłem wolności i praw człowieka i obywatela jest: a). przyrodzona.i.niezbywalna.wolność.człowieka, b). przyrodzona.i.niezbywalna.godność.człowieka, c). przyrodzona.i.niezbywalna.godność.oraz.wolność.człowieka. Poszanowanie i ochrona godności człowieka jest obowiązkiem: a). władz.publicznych, b). rządu, c). rządu.i.parlamentu. a b a art. 29 art. 30 art. 30 b art. 31 ust. 3 c a c a art. 33 ust. 1 art. 34 ust. 1 art. 34 ust. 2 art. 35 ust. 1 b art. 35 ust. 1 a art. 35 ust. 2 44. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być usta- nawiane: a). .tylko.w.czasie.stanu.wyjątkowego.lub.wojennego..Ograniczenia.te.nie.mogą.naruszać.isto- ty.wolności.i.praw, b). .tylko.w.ustawie.i.tylko.wtedy,.gdy.są.konieczne.w.demokratycznym.państwie.dla.jego. bezpieczeństwa.lub.porządku.publicznego.bądź.dla.ochrony.środowiska,.zdrowia.i.mo- ralności.publicznej.albo.wolności.i.praw.innych.osób..Ograniczenia.te.nie.mogą.naruszać. istoty.wolności.i.praw, c). tylko.w.czasie.stanu.wyjątkowego.lub.wojennego. 45. Prawa kobiety i mężczyzny w RP różnią się w zakresie prawa: a). rodzinnego, b). rodzinnego.i.społecznego, c). .kobieta. i. mężczyzna. mają. równe. prawa. w. życiu. rodzinnym,. politycznym,. społecznym.. i.gospodarczym. 46. Obywatelstwo polskie nabywa się poprzez: a). .urodzenie.z.rodziców.będących.obywatelami.polskimi..Inne.przypadki.nabycia.obywatel- b). .urodzenie.z.matki.będącej.obywatelką.polską..Inne.przypadki.nabycia.obywatelstwa.pol- stwa.polskiego.określa.ustawa, skiego.określa.ustawa, c). przyjęcie.obywatelstwa.polskiego. 47. Obywatel polski: a). może.utracić.polskie.obywatelstwo, b). w.żadnym.wypadku.nie.może.utracić.polskiego.obywatelstwa, c). .nie.może.utracić.obywatelstwa.polskiego,.chyba.że.sam.się.go.zrzeknie. 48. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodo- wych i etnicznych: a). wolność.zachowania.i.rozwoju.własnego.języka, b). wolność.zachowania.języka.i.prawo.do.jego.rozwoju, c). prawo.zachowania.własnego.języka.i.wolność.jego.rozwoju. 49. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodo- wych i etnicznych: a). prawo.zachowania.obyczajów.i.tradycji.oraz.rozwoju.własnej.kultury, b). .wolność.zachowania.obyczajów.i.tradycji.oraz.rozwoju.własnej.kultury, c). .prawo.zachowania.obyczajów.i.tradycji.oraz.wolność.rozwoju.własnej.kultury. 50. Możliwość tworzenia przez mniejszości narodowe i etniczne własnych instytucji eduka- cyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz uczestnic- twa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej jest: a). prawem.zagwarantowanym.konstytucyjnie, b). wolnością.zagwarantowaną.konstytucyjnie, c). wolnością.zagwarantowaną.ustawowo.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: