Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00595 006470 15695412 na godz. na dobę w sumie
Ekonomia przetrwania - ebook/pdf
Ekonomia przetrwania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377010143 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W czasach, gdy ponad 2 miliony Polaków ma kłopoty ze spłacaniem zaciągniętych zobowiązań, jedno z ważniejszych pytań, które sobie zadajemy, to czy problemy finansowe nie dopadną także nas?

Tego typu pytania i obecna sytuacja finansowa wielu rodzin to między innymi wynik całkowitego braku systemu edukacji finansowej w naszym kraju. Wystarczy jednak poznać proste zasady ekonomii przetrwania, które uchronią Cię przed pętlą kredytową i pozwolą bogacić się nawet w czasie kryzysu.

Zasady te opracował Wojciech Głąbiński, który od 18 lat z powodzeniem prowadzi własną firmę, doradzając zarówno pracownikom, jak i młodym ludziom, jak podejmować mądre decyzje finansowe. Autor przez wiele lat zauważał, że wśród osób, które spotykał na swojej drodze, 90% nie ma podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania swoimi pieniędzmi. W taki sposób powstała idea tej książki, która pomoże Ci:

- uchronić się przed niekorzystnymi zakupami na kredyt;

- zaoszczędzić jednorazowo od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych na podjęciu mądrej decyzji finansowej;

- w znalezieniu pracy, w której otrzymasz wynagrodzenie odpowiednie do Twojej wiedzy i umiejętności;

i wreszcie

- pozwoli Ci bogacić się bez względu na sytuację gospodarczą.

Jeżeli chcesz podejmować tylko właściwe decyzje dotyczące Twoich pieniędzy,  zdobądź teraz przewodnik po praktycznej inteligencji finansowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: „Ekonomia przetrwania” Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od- sprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Wojciech Głąbiński Data: 12.05.2010 rok 2010 Tytuł: Ekonomia przetrwania – fragment utworu Autor: Wojciech Głąbiński Projekt okładki: Marzena Osuchowicz Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie- dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po- noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy- stania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Wstęp..................................................................4 1. Finansowanie potrzeb......................................9 2. Wstrzemięźliwość finansowa.........................14 Unikanie zaciągania zobowiązań...................................................14 Przekładanie decyzji o zaciąganiu zobowiązań na inny termin.....15 Odkładanie gratyfikacji na później................................................15 Awersja do ryzyka..........................................................................16 3. Zarabianie na kryzysie...................................18 4. Wyjście awaryjne...........................................22 5. Płać najpierw sobie........................................26 Budowanie kapitału, który możemy wykorzystać na tysiąc różnych sposobów.......................................................................................26 Oszczędzanie staje się priorytetem................................................27 Wyrabianie pozytywnych nawyków finansowych.........................28 6. Na ile się wyceniasz.......................................30 Określ kwotę, jaką chcesz zarabiać co miesiąc.............................30 Powiększ źródła dochodów............................................................31 7. Mobilność umysłowa czy fizyczna..................33 Mobilność umysłowa.....................................................................33 Mobilność fizyczna........................................................................34 Mobilność umysłowo-fizyczna......................................................35 8. Przyszłościowe zawody..................................37 Każdy pomysł generuje co najmniej trzy nowe pomysły...............37 Coraz mniejsze gwarancje zatrudnienia........................................37 Udręka czy błogosławieństwo przekwalifikowania.......................38 9. Zmora księgowania umysłowego...................40 Rozdzielanie zysków, rozdzielanie strat........................................40 Łączenie strat.................................................................................41 Awersja do ponoszenia strat..........................................................41 Ratowanie utopionych kosztów.....................................................42 10. Nawyk oszczędzania....................................44 11. Inwestowanie w sieci kontaktów..................47 12. Prywatna emerytura....................................50 13. Cięcie kosztów..............................................54 Cięcie kosztów dobrowolne — pomysł na uniknięcie skutków kryzysu...........................................................................................54 Cięcie kosztów wymuszone — skutek wystąpienia sytuacji kryzysowej......................................................................................55 14. Notowanie wydatków...................................57 15. Inwestowanie w dochód pasywny................60 16. Myślenie na wielką skalę..............................63 Wizjonerstwo.................................................................................63 Elastyczność jako świadomość zmienności celów pośrednich.....64 Podjęcie decyzji to podjęcie działania...........................................64 Uczenie się na błędach i brak pojęcia klęski.................................64 Szukanie wsparcia i otaczanie się najlepszymi.............................65 Dowartościowywanie rzeczy, osób i siebie....................................65 17. Wolność wyboru...........................................67 Praca..............................................................................................68 Pieniądze........................................................................................68 Wiedza...........................................................................................68 18. Kreowanie się na eksperta............................71 Wąska specjalizacja........................................................................71 Wzrost konkurencyjności..............................................................72 Przyciąganie właściwych, idealnych klientów...............................72 Możliwość rozwiązywania rzeczywistych problemów klientów....72 Perspektywa ponadprzeciętnych zarobków..................................73 19. Porażka hazardzistów..................................74 20. Analiza kosztów alternatywnych.................78 21. Wolni od kredytów.......................................82 Kredyt to ostateczność — należy szukać innego rozwiązania.......83 Kredyt ma sens, jeśli zawiera w sobie element dźwigni finansowej......83 22. Mentalność ocalonego.................................85 EKONOMIA PRZETRWANIA — darmowy fragment — Złote Myśli Wojciech Głąbiński 2. Wstrzemięźliwość finansowa 2. Wstrzemięźliwość finansowa CZYLI JAK STRATEGIA UNIKÓW MOŻE NAS OCALIĆ Ponad 2 miliony Polaków ma już kłopoty ze spłacaniem zacią- gniętych zobowiązań. Statystyki w tym wypadku nie kłamią. To gigantyczny problem społeczny. Niestety niewypłacalność w budżecie rodzinnym w większości sytuacji pojawia się nieja- ko na własne życzenie. Jako efekt decyzji o kredytach podejmo- wanych pod wpływem emocji, reklamy, presji rodzinnej czy są- siedzkiej. Źródłem zobowiązań nie są jednak wyłącznie kredyty. Zobo- wiązanie to albo umowa, którą podpisaliśmy, albo obietnica, którą komuś złożyliśmy. W obu wypadkach efektem umowy lub obietnicy jest pewien rodzaj zobowiązania, które leży po naszej stronie. Obietnicy łatwiej nie dotrzymać, bo ewentualne negatywne skutki są z założenia niegroźne. Gorzej wygląda sprawa z umową, która rodzi tzw. skutki prawne. Wstrzemięźliwość finansowa to jeden ze sposobów na uniknię- cie negatywnych skutków błędnych decyzji i źle skonstruowa- nych umów. Na czym polega? W największym skrócie, to uni- 5 EKONOMIA PRZETRWANIA — darmowy fragment — Złote Myśli Wojciech Głąbiński kanie zaciągania zobowiązań, przekładanie decyzji o ich zacią- gnięciu na inny termin, odkładanie gratyfikacji na później oraz awersja do ryzyka. Przyjrzyjmy się teraz bliżej tym modelom świadomego zachowania. Unikanie zaciągania zobowiązań Pewnych zobowiązań możemy uniknąć, jeśli decyzja o ich zacią- gnięciu zależy tylko albo głównie od nas. To wbrew pozorom ważna informacja. Oznacza bowiem, że to my jesteśmy w sa- mym środku procesu decyzyjnego i mamy pełną kontrolę sytu- acyjną. Nie powinniśmy jednak zapominać, że zobowiązania ro- dzą się z obietnicy zaspokojenia rzeczywistych lub sztucznych potrzeb. Działamy przecież pod wpływem czynników zewnętrz- nych, najczęściej reklamy lub zasłyszanej opinii. Mimo że jeste- śmy wyczuleni na każdy fałsz, śmiejemy się z nieudolnych prób nakłonienia nas do kupna niepotrzebnej rzeczy, nagle pod wpły- wem jakiegoś impulsu zmieniamy zdanie i działamy wbrew so- bie. To klasyczny model zachowań konsumenckich. Co więcej, w proces zakupowy wkrada się czynnik irracjonalno- ści, nawet częściej, niż bylibyśmy w stanie przypuszczać. W efekcie przepłacamy, kupujemy zbędne przedmioty na pro- mocji. Krótko mówiąc, zwiększamy wydatki kosztem zanie- 6 EKONOMIA PRZETRWANIA — darmowy fragment — Złote Myśli Wojciech Głąbiński dbań na polu oszczędzania. Aż wreszcie dochodzi do momentu, gdy łapiemy się za głowę, z niedowierzaniem patrząc wstecz na dzień, w którym podjęliśmy fatalną w skutkach decyzję finan- sową. Albo ktoś z naszego otoczenia nam to uzmysłowi. Stosowanie strategii uników dotyczy wielu obszarów naszego ży- cia. Nie powinniśmy przecież podpisywać umów, których nie ro- zumiemy albo które nie zostały zaopiniowane przez prawnika lub wiarygodnego, niezależnego eksperta w danej dziedzinie. Nie nakłaniam jednak nikogo do stosowania tej strategii non stop, przestrzegam jednak przed pochopnym podejmowaniem ważnych decyzji. Najważniejsze, abyśmy nie kupowali przed- miotów lub usług, które nic nowego lub dobrego nie wnoszą w nasze życie (nowy model telewizora, nowy samochód, abona- ment na telewizję kablową), abyśmy nie działali pod wpływem emocji (reklama i profesjonalni sprzedawcy) i abyśmy mieli możliwość przeanalizowania przyszłego zobowiązania w szer- szym kontekście (konsultacja z prawnikiem lub rozpisanie na kartce wszystkich za i przeciw dla danej decyzji). To absolutne minimum. 7 EKONOMIA PRZETRWANIA — darmowy fragment — Złote Myśli Wojciech Głąbiński Przekładanie decyzji o zaciąganiu zobowiązań na inny termin Strategia skuteczna i pożyteczna, ale nie zawsze i nie dla każde- go. Niektórych decyzji nie da się bowiem przekładać w nie- skończoność, bo po pewnym czasie tracą sens i grożą określo- nymi konsekwencjami. Jednak to właśnie czas jest tu kluczową kwestią. Przesunięcie momentu podpisania umowy daje nam czas na zastanowienie się, na ponowne przeanalizowanie sytu- acji, na konsultację z ekspertem lub znajomym. Zmiana terminu może prowadzić niekiedy nawet do rezygnacji, wycofania się, unieważnienia wcześniejszych ustaleń. To nie- wątpliwa korzyść w kontekście potrzeby, z której udało nam się zrezygnować na bazie racjonalnych czynników. Czas przed podjęciem wiążącej decyzji działa bowiem na naszą korzyść, potem sytuacja jest odwrotna — z definicji stajemy się czyimś dłużnikiem i stroną umowy. Odkładanie gratyfikacji na później Na tym bazuje z kolei idea oszczędzania. Wstrzemięźliwość fi- nansowa to w tym przypadku unikanie nadmiernych zakupów 8 EKONOMIA PRZETRWANIA — darmowy fragment — Złote Myśli Wojciech Głąbiński i konsumpcji lub chociaż jej świadome ograniczanie. Kupujemy tyle, ile potrzebujemy, i to, co jest absolutnie niezbędne. Wszel- kie nadwyżki odkładamy, najczęściej po to, aby za kilka miesię- cy czy lat dokonać większego zakupu za gotówkę. Tym samym priorytetem stają się cele długoterminowe, a planowanie zaczy- na mieć sens. Awersja do ryzyka Osoby oszczędne i przezorne nie są skłonne podejmować nad- miernego ryzyka. Z tego względu jak ognia boją się kredytów konsumpcyjnych czy hipotecznych. Naturalne jest jednak, że większą skłonność do ryzykownych działań wykazuje młode pokolenie. Niestety najczęściej nie idzie za tym odpowiednia wiedza finansowa, co jest przyczyną wielu nietrafionych inwe- stycji i biznesów. W życiu każdego z nas przychodzi jednak taki moment, że wzięcie kredytu wydaje się najrozsądniejszym po- sunięciem: albo trafia nam się niebywała okazja, albo mamy świetny pomysł na biznes, albo musimy sfinansować nagłą po- trzebę. Najgorzej mają osoby niechętnie nastawione do kredy- tów. Ich negatywne nastawienie do idei zadłużania się ma bo- wiem źródło w rodzinnych tradycjach, stylu życia czy papce medialnej serwowanej przez telewizję i prasę. Brak im jednak podstawowej wiedzy o produktach finansowych, wiele z tych 9 EKONOMIA PRZETRWANIA — darmowy fragment — Złote Myśli Wojciech Głąbiński osób nadal nie ma nawet konta w banku. Moja rada: jeśli jesz- cze nigdy nie brałeś kredytu, zastanów się tysiąc razy, zanim to zrobisz. Prawdopodobnie kredyt nie jest idealnym wyjściem, lepsze rozwiązanie, choć może bardziej czasochłonne, jest bli- żej, niż myślisz. WARTO ZAPAMIĘTAĆ • • • • Zawsze jesteśmy w samym środku procesu decyzyjnego. Od nas samych zależy więcej, niż przypuszczamy. Przesunięcie momentu podpisania umowy daje nam do- datkowy czas na przemyślenie całej sprawy. Dobrze jest kupować tyle, ile potrzebujemy, i to, co jest absolutnie niezbędne. Resztę lokować w oszczędności. Jeśli podejmujemy ryzyko, uzbrójmy się w odpowiednią wiedzę i informacje. ZADANIE NR 2: ODPOWIEDZ SOBIE NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA • Czy udało Ci się kiedyś uniknąć zobowiązania, które mo- gło Ci przysporzyć wielu problemów. Wiesz, co to było? .............................................................................................. .............................................................................................. 10 EKONOMIA PRZETRWANIA — darmowy fragment — Złote Myśli Wojciech Głąbiński • Czy Twoim zdaniem podejmujesz racjonalne, przemyślane decyzje? Podaj trzy przykłady takich decyzji. Przekonaj siebie, że mówisz prawdę. .............................................................................................. .............................................................................................. • Ile razy poszedłeś na całość i kupiłeś coś, na co nie było Cię stać? .............................................................................................. .............................................................................................. 11 EKONOMIA PRZETRWANIA — darmowy fragment — Złote Myśli Wojciech Głąbiński 3. Zarabianie na kryzysie 3. Zarabianie na kryzysie CZYLI WIEDZA TAJEMNA DLA MAS Na pozór wydawać by się mogło, że w czasach kryzysu wszyscy tracą. Na giełdach spadki i mniejsza kapitaliza- cja, pieniędzy jakby mniej u inwestorów i u konsumen- tów. Kryzys? A może manipulacja? Nasze postrzeganie kryzysu jest bowiem, śmiem twierdzić, w dużym stopniu zniekształcone. Nawet jeśli kryzys uderza nas po kieszeni. Kryzys finansowy w gospodarce światowej czy krajowej jest bytem abstrakcyjnym, tak długo, aż nie wymusi na nas „niestandardowych” zachowań — oszczędzania, licze- nia się z każdym groszem, gromadzenia zapasów na czar- ną godzinę. Tak jakby kryzys sprowadzał nas na ziemię w najmniej spodziewanym momencie. Nic bardziej myl- nego. Na kryzys po pierwsze można się przygotować od- powiednio wcześniej, bo to, że się pojawi, jest zawsze tyl- ko kwestią czasu. Kryzys dotyka każdego, i tego, co popeł- nia błędy seryjnie, aż miarka się przebierze i w oczy zaglą- da bankructwo, i tego, któremu wiodło się znakomicie, 12 EKONOMIA PRZETRWANIA — darmowy fragment — Złote Myśli Wojciech Głąbiński gdy w pewnym momencie pojawia się stagnacja i nie wia- domo co dalej. Kryzys to też moment rozrachunków z przeszłością i szukanie nowego modelu funkcjonowania w nowej rzeczywistości. I jesz- cze jedna ważna uwaga: identyczna sytuacja kryzysowa ma zu- pełnie inne oddziaływanie na poszczególne osoby. Każdy ina- czej walczy z przeciwnościami losu, przyjmuje inną strategię, ma wsparcie innych osób. To wszyscy liczy się w końcowym rozrachunku. Proponuję teraz założyć, że kryzys to constans, stała cecha rze- czywistości. Codzienność. Może nie w wariancie zupełnie pesy- mistycznym, ale choćby trochę zachowawczym. W takim po- dejściu musielibyśmy radykalnie zmienić nasz punkt widzenia. Czy jednak mamy inny wybór, niż uznać kryzys za znak na- szych czasów? Upadają autorytety, państwo opiekuńcze traci rację bytu, branża motoryzacyjna i finansowa zmienia oblicze, nowe technologie zmieniają nasze nawyki. To poniekąd prowadzi do konkluzji, że niektóre branże po- wstały w wyniku kryzysu, obsługują kryzys lub żerują na nim. Istnieją bowiem grupy inwestorów, które wcześniej niż inni do- strzegły potencjał zysku tam, gdzie wydawało to się niemal nie- możliwe. Zaczynając od branży pogrzebowej, obsługującej ro- dzinne kryzysy, przez branżę windykacyjną, która jako jedyna 13 EKONOMIA PRZETRWANIA — darmowy fragment — Złote Myśli Wojciech Głąbiński czerpie bezpośrednie korzyści z sytuacji, gdy społeczeństwo staje się niewypłacalne, po miliony przedsiębiorców na całym świecie prowadzą dostatnie życie, prowadząc biznesy w całości związane z sytuacjami kryzysowymi. Zarabiać duże pieniądze można zawsze i wszędzie. Gdzie leżą więc, spytacie, złoża pomysłów nieodkryte, w dzie- wiczym stanie, nietknięte? Niedaleko, odpowiem, w naszym umyśle i w naszym bezpośrednim doświadczeniu życiowym. Banalne, ale jakże prawdziwe. Wystarczy rozejrzeć się wokół, by się przekonać, że dosłownie z dnia na dzień powstają nowe minigrupy społeczne, małe wysepki z rozbitkami, którzy szuka- ją wsparcia i pomocy — zadłużeni, zwolnieni z pracy, oszukani przez pracodawców, zmanipulowani przez rządowe obietnice. Tym ludziom nie pomoże państwo, nie pomogą urzędnicy — mogą liczyć tylko na tych, którzy mają wiedzę, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach i udostępniają ją w przystępnej formie. Niedrogo, na temat, z bezcennymi wskazówkami. Fachowcy nazywają to zarabianiem na wiedzy. A wiecie, jaki rodzaj publi- kacji zawsze cieszy się największym powodzeniem wśród czy- telników i okupuje listy bestsellerów? Poradniki. Finansowe, psychologiczne, zdrowotne. Ludzie czytają, poszukują informa- cji, chcą wiedzieć więcej i podejmować lepsze wybory życiowe. Ale też nigdy wcześniej nie było takiej łatwości jak teraz, by pi- sać i wydawać poradniki. Ebooki zmieniają branżę wydawniczą 14 EKONOMIA PRZETRWANIA — darmowy fragment — Złote Myśli Wojciech Głąbiński szybko, choć bez większego rozgłosu. Nagle okazuje się, że cie- kawych autorów jest znacznie więcej, niż to przewidują staty- styki, a czytelnicy coraz chętniej płacą niemałe pieniądze za wartościową wiedzę. Jednak nie każdy wie, że także może zo- stać poczytnym autorem. Może jednak warto spróbować i po- dzielić się bagażem własnych doświadczeń w specyficznej bran- ży. Chętnych na zapoznanie się z ciekawą pozycją poradnikową na pewno nie zabraknie, a dochód z takiej publikacji może też być niemały. Powiecie, że to propozycja nie dla wszystkich. Racja. Chciałem tylko zasygnalizować, że kryzysy zawsze były i będą, a mimo to pewne branże idealnie potrafiły się dostosować do tego typu sytuacji, czerpiąc gigantyczne nieraz profity. Warto mieć choć- by świadomość, że my i nasza wiedza może się komuś przydać, a w dodatku można na niej zarobić. Innymi słowy, wszelkie kryzysy kreują nowe rynki zbytu. Lu- dzie w potrzebie być może nie mają pieniędzy na wydatki typo- wo konsumpcyjne, jednak zawsze szukają i będą szukać wska- zówek, jak sobie radzić w kryzysie. Popyt na usługi doradcze i edukacyjne wydaje się więc niewyczerpywalny. I to właśnie te branże powinniśmy brać poważnie pod uwagę, mając na myśli zarabianie na kryzysie. 15 EKONOMIA PRZETRWANIA — darmowy fragment — Złote Myśli Wojciech Głąbiński Ciekawym źródłem pomysłów na zarabianie nie tylko na kryzy- sie, ale też niezależnie od sytuacji gospodarczej i ewentualnych kryzysów, są biznesy albo idee, które albo są całkowitą nowo- ścią, albo doskonale się już przyjęły, albo są po prostu znakiem naszych czasów i jako takie stanowią odpowiedź na realne po- trzeby rynku. Każdy, nawet najbardziej niszowy i nietuzinkowy pomysł może wygenerować co najmniej trzy podobne idee, z tym że zaadaptowane na potrzeby rynku pod innym kątem, skupiające się na innych cechach. Tak naprawdę nie ma ogra- niczeń co do liczby potencjalnych pomysłów, opartych na jed- nym, pierwotnym założeniu, a o powodzeniu takich przedsię- wzięć decyduje w znacznej mierze kreatywność i doświadczenie autora danego pomysłu. Jednak aby uzmysłowić sobie, jak wie- le nisz czeka na zagospodarowanie, trzeba wytężyć zmysły i za- cząć zauważać to, na co do tej pory nie zwracaliśmy uwagi, traktując pewne sprawy jako nieistotne lub niemożliwe do po- wielenia. Niestety u większości ludzi można zauważyć zacho- wanie określane przez psychologów jako ślepota z braku uwagi. Na bazie eksperymentów udowodniono, że zdarza nam się nie zauważać ewidentnych rzeczy tylko dlatego, że nie zwracamy na nie należytej uwagi. W jednym z eksperymentów badani mieli za zadanie policzyć, ile zdjęć znajduje się w gazecie, którą właśnie otrzymali. Jedni liczyli szybciej, inni wolniej, z tym że ci, którzy zrobili to w kilka sekund, dostrzegli wielką reklamę w środku gazety, gdzie znajdował się ogromny tekst: „Przestań 16 EKONOMIA PRZETRWANIA — darmowy fragment — Złote Myśli Wojciech Głąbiński liczyć, w tej gazecie znajdują 43 zdjęcia”. Część badanych w ogóle nie zauważyła tego komunikatu, gdyż tak bardzo sku- piła się na liczeniu zdjęć, że ich umysły zamknęły się na inne komunikaty, które mogły ułatwić wykonanie zadania. My na co dzień postępujemy bardzo podobnie — nie widzimy innych, al- ternatywnych rozwiązań lub nie dostrzegamy rozwiązania da- nego problemu, tam gdzie inni czynią to z łatwością, bo nasze myśli koncentrują się tylko na chwili obecnej, na bieżącej pra- cy, na jednym i tym samym modelu życia. WARTO ZAPAMIĘTAĆ • • Kryzys jest stałą cechą rzeczywistości — prędzej czy póź- niej nas dotknie. Czy będzie dotkliwy, zależy od tego, jak się na niego przygotujemy. Kryzys umożliwia niektórym osobom dostrzec potencjał zysku tam, gdzie innym wydaje się to niemożliwe. • Wszelki kryzysy kreują nowe rynki zbytu, nowe branże, nowe technologie, nowe pomysły. • • Każdy nowy pomysł może wygenerować co najmniej trzy podobne idee. Zdarza nam się nie zauważać ewidentnych rzeczy tylko dlatego, że nie zwracamy na nie należytej uwagi. 17 EKONOMIA PRZETRWANIA — darmowy fragment — Złote Myśli Wojciech Głąbiński ZADANIE NR 3: ODPOWIEDZ SOBIE NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA • Czy myślałeś kiedykolwiek, aby podzielić się z kimś Twoją wiedzą w formie książki? Na jaki temat mógłbyś napisać poradnik? W jakim temacie jesteś specjalistą? .............................................................................................. .............................................................................................. • Czy zdarzyło Ci się kiedyś znaleźć pozytywny aspekt w beznadziejnej sytuacji? Pamiętasz, co to było? .............................................................................................. .............................................................................................. • Czy nowe pomysły przychodzą Ci do głowy nie wiadomo kiedy, czy zauważyłeś może, że jesteś najbardziej twórczy i kreatywny, gdy masz kłopoty i gorączkowo szukasz wyj- ścia z sytuacji? .............................................................................................. .............................................................................................. 18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ekonomia przetrwania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: