Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00316 005214 15190519 na godz. na dobę w sumie
Ekspert biznesu. Jak wymyślić, stworzyć i prowadzić zyskowny biznes bez środków na start - książka
Ekspert biznesu. Jak wymyślić, stworzyć i prowadzić zyskowny biznes bez środków na start - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0254-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sukcesu ucz się od ludzi, którzy go odnieśli!

Co jest miarą powodzenia firmy? Rozpoznawalność marki, innowacyjność produktu, liczba wywiadów, których jej właściciel udzielił mediom branżowym? A może po prostu pieniądze, jakie dzięki niej zarabia?

Nie łudźmy się. Biznesu nie zakłada się sobie, a muzom. Firmy istnieją po to, by przynosić dochód. A zarabiania, tak jak każdej innej umiejętności, najlepiej uczyć się od ekspertów. Otwórz zatem tę książkę i zacznij czytać o tym, jak do swoich biznesów podchodzą ludzie, którzy odnieśli sukces. Odkryj źródło ich powodzenia. Naucz się zarządzać własnym umysłem i wpływać na innych. Poznaj schematy i sposoby działania, które pozwolą Ci bezpiecznie i szybko zbudować dochodowy biznes. Opanuj najbardziej zaawansowane techniki marketingu.

Zanim zajrzysz do środka, przeczytaj wiadomość, którą ma dla Ciebie autor:

Jestem praktykiem tego, czego uczę, i wszystko, o czym przeczytasz, sam stosuję. Nie mam patentu na sukces, ale wielu uczestników moich szkoleń po zastosowaniu tych metod odniosło niesamowite sukcesy. Dlatego przeczytaj moją książkę bardzo, bardzo, bardzo uważnie. Rób notatki i przetestuj to, co w niej znajdziesz, na sobie. Zastosuj w biznesie to, co działa, a to, co w Twoim przypadku okaże się niewystarczające odrzuć. Ale najważniejsze jest testowanie rozwiązań. Znam wiele osób, które otrzymały najwartościowszą wiedzę i nic z nią nie zrobiły.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/eksbiz Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-0254-9 Copyright © Adam Grzesik 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREŚCI CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) PIERWSZA. DLACZEGO I JAK? ............................................. 5 Wst(cid:218)pniak .................................................................................................. 7 Kim jest ten go(cid:258)(cid:202) i dlaczego ma mi mówi(cid:202) o biznesie? ......................... 8 Jak najlepiej korzysta(cid:202) z tej ksi(cid:200)(cid:285)ki? ..................................................... 15 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) DRUGA. O BIZNESIE ........................................................ 17 Na czym, u licha, polega biznes? .......................................................... 19 Strategie biznesowe bogatych przedsi(cid:218)biorców .................................... 21 Sk(cid:200)d bra(cid:202) pomys(cid:239)y na biznes? ................................................................ 45 Dlaczego klienci nie kupuj(cid:200) ................................................................... 53 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) TRZECIA. MARKETING ...................................................... 55 Kto jest Twoim klientem? ...................................................................... 58 Jak rozmawia(cid:202) ze swoim rynkiem ......................................................... 61 Nazwa Twojej firmy ............................................................................... 62 Unikalna Oferta Sprzeda(cid:285)y (UOS) ....................................................... 64 Referencje ................................................................................................. 67 Po co mi media? ...................................................................................... 69 Strategie marketingowe, które czyni(cid:200) cuda .......................................... 73 Plan marketingowy ................................................................................. 88 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) CZWARTA. TWOJE SYSTEMY ............................................ 97 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) PI(cid:107)TA. TWOI LUDZIE ..................................................... 109 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) SZÓSTA. CO ZAPAMI(cid:125)TA(cid:109) I CO ROBI(cid:109) DALEJ? ................ 117 Kup książkęPoleć książkę 4 Ekspert biznesu Kup książkęPoleć książkę O BIZNESIE 19 Na czym, u licha, polega biznes? „Ja dam ci TO, a ty daj mi w zamian pieni(cid:200)dze” — powiedzia(cid:239) do mnie Lech D(cid:218)bski na jednym ze szkole(cid:241) NLP, trzymaj(cid:200)c w r(cid:218)ce pisak. „To jest pisak. Daj mi 10 z(cid:239), a ja ci go oddam”. Sprze- da(cid:285) jest prosta. Biznes równie(cid:285): towar lub us(cid:239)uga za pieni(cid:200)dze. To nie jest skomplikowane: dostarcz ludziom warto(cid:258)ci i od- bierz za to pieni(cid:200)dze. Trzymasz w r(cid:218)ku ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) i zanim j(cid:200) kupi(cid:239)e(cid:258), da(cid:239)em Ci swoje zobowi(cid:200)zanie: ja dam Ci pomys(cid:239)y i naucz(cid:218) Ci(cid:218) biznesu, a Ty daj mi w zamian pieni(cid:200)dze. To typowa sprzeda(cid:285). Ka(cid:285)dy zdrowy biznes opiera si(cid:218) na sprzeda(cid:285)y. Sprzeda(cid:285)y pro- duktów lub us(cid:239)ug. Musisz to zrozumie(cid:202), bo to podstawa ka(cid:285)dego biznesu. Ka(cid:285)dego! Ka(cid:285)dy, ale to ka(cid:285)dy w Twojej firmie musi sprzedawa(cid:202) i musi wiedzie(cid:202), (cid:285)e otrzymuje wyp(cid:239)at(cid:218) i ma etat, poniewa(cid:285) sprzedaje. Aby sprzedawa(cid:202), musisz mie(cid:202) produkt lub us(cid:239)ug(cid:218). Wielu przed- si(cid:218)biorców uwa(cid:285)a, (cid:285)e je(cid:258)li ma (cid:258)wietny produkt albo us(cid:239)ug(cid:218), to ka(cid:285)dy je zechce. Problem polega na tym, (cid:285)e w dzisiejszym (cid:258)wiecie mamy nadmiar wspania(cid:239)ych produktów i us(cid:239)ug i niedobór czasu, aby si(cid:218) o nich dowiedzie(cid:202). Dlatego poza idealnym produktem czy us(cid:239)ug(cid:200) musisz mie(cid:202) idealny MARKETING, (cid:285)eby Twoi klienci dowiedzieli si(cid:218) o tym, (cid:285)e to w(cid:239)a(cid:258)nie Ty masz dla nich idealny produkt lub us(cid:239)ug(cid:218). Je(cid:258)li pozwolisz, to w dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci ksi(cid:200)(cid:285)ki b(cid:218)d(cid:218) pisa(cid:239) o pro- dukcie, a Ty b(cid:218)dziesz pami(cid:218)ta(cid:239), (cid:285)e to okre(cid:258)lenie obejmuje zarów- no produkty, jak i us(cid:239)ugi. Czy wyobra(cid:285)asz sobie, i(cid:285) maj(cid:200)c idealny PRODUKT i idealny MARKETING, móg(cid:239)by(cid:258) ponie(cid:258)(cid:202) pora(cid:285)k(cid:218) w biznesie? Ludzie przegrywaj(cid:200), bo maj(cid:200) jedno albo drugie. Maj(cid:200) wspania(cid:239)e produkty, o których nikt nie wie, albo maj(cid:200) idealny marketing, a wciskaj(cid:200) ludziom badziewie. Ty jako w(cid:239)a(cid:258)ciciel biz- nesu musisz mie(cid:202) idealny produkt i idealny marketing. Nie „to albo to”, tylko „to i to”. Kup książkęPoleć książkę 20 Ekspert biznesu Spróbuj sobie wyobrazi(cid:202) pora(cid:285)k(cid:218) w sytuacji, gdy masz ideal- ny produkt i wspania(cid:239)y marketing. To niemo(cid:285)liwe. Je(cid:258)li chcesz mie(cid:202) czas na przyjemne wydawanie zarobionych pieni(cid:218)dzy, to powiniene(cid:258) mie(cid:202) równie(cid:285) trzeci element uk(cid:239)adanki, czyli system operacyjny: ksi(cid:218)gowo(cid:258)(cid:202), system zamówie(cid:241), dystrybu- cji, produkcji, prawniczy, obs(cid:239)ugi klienta, finansowy itd. Kiedy to wszystko zdob(cid:218)dziesz, wystarczy, (cid:285)e zatrudnisz lub wyszkolisz odpowiednich ludzi. Temu zagadnieniu po(cid:258)wi(cid:218)c(cid:218) osob- n(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. Reasumuj(cid:200)c, dobry biznes polega na tym, aby mie(cid:202) wspania- (cid:239)ych ludzi wierz(cid:200)cych w dobry produkt, do tego (cid:258)wietny marketing i systemy, które sprawi(cid:200), (cid:285)e mo(cid:285)esz oszcz(cid:218)dzi(cid:202) swój czas i pieni(cid:200)- dze, a docelowo zupe(cid:239)nie wyj(cid:258)(cid:202) z biznesu. ZASADA BIZNESU Mam wspaniały produkt, dobrze dopasowaną strategię marketingową i sprawdzone systemy, które działają i oszczędzają mój czas. Kup książkęPoleć książkę O BIZNESIE 21 Strategie biznesowe bogatych przedsiębiorców „Musz(cid:218) najpierw wszystko zaplanowa(cid:202) w najdrobniejszych szcze- gó(cid:239)ach, zrobi(cid:202) analiz(cid:218) rynku, zebra(cid:202) fundusze i dopiero wtedy za- czn(cid:218) tworzy(cid:202) biznes” — to stwierdzenie, które cz(cid:218)sto s(cid:239)ysz(cid:218), to najwi(cid:218)ksze nieporozumienie. W tym czasie planowania kto(cid:258) inny otworzy tak(cid:200) firm(cid:218), rozwi- nie i sprzeda z zyskiem, podczas gdy Ty b(cid:218)dziesz nadal planowa(cid:202). Joe Vitae, mój mentor, mówi, (cid:285)e wszech(cid:258)wiat wk(cid:239)ada do g(cid:239)ów setkom ludzi ten sam pomys(cid:239), poniewa(cid:285) doskonale zna ludzk(cid:200) natur(cid:218) i wie, (cid:285)e ponad 90 z nas nie zrobi nic. NIC! Przez ostatnie trzy lata rozmy(cid:258)la(cid:239)em o pizzerii z piecem opa- lanym drewnem. Widzia(cid:239)em tak(cid:200) na S(cid:239)owacji, w Beszeniowej: prze- szklony lokal z olbrzymim, bia(cid:239)ym, otwartym piecem opalanym drewnem ustawionym na samym (cid:258)rodku sali. Jest tam zawsze t(cid:239)um turystów siedz(cid:200)cych przy sto(cid:239)ach, bo ka(cid:285)dy chce spróbowa(cid:202) pizzy z pieca opalanego drewnem. Pod blatem roboczym wida(cid:202) mnó- stwo pachn(cid:200)cego drewna ró(cid:285)nych gatunków, a pizza robiona jest na oczach klientów. Ja mia(cid:239)em pomys(cid:239), aby otworzy(cid:202) tak(cid:200) pizzeri(cid:218) w swoim mie(cid:258)cie. My(cid:258)la(cid:239)em, my(cid:258)la(cid:239)em, my(cid:258)la(cid:239)em i pó(cid:239) roku temu kto(cid:258) inny otworzy(cid:239) taki lokal w moim mie(cid:258)cie. Kiedy poszed(cid:239)em sprawdzi(cid:202), jak to dzia(cid:239)a, okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e… nie jest wcale perfekcyjnie, ale na miejsce musia(cid:239)em czeka(cid:202) pó(cid:239) godziny. Moja wielka nauka p(cid:239)yn(cid:200)ca z tego jest taka, (cid:285)e w biznesie POST(cid:125)P JEST WA(cid:191)NIEJSZY NI(cid:191) PERFEKCJA. Kiedy masz pomys(cid:239) na biznes, zacznij go realizowa(cid:202)! Na pocz(cid:200)tku nie musisz by(cid:202) jeszcze perfekcyjny, ale zacznij! Bez tego najwi(cid:218)ksza okazja Twojego (cid:285)ycia mo(cid:285)e przej(cid:258)(cid:202) Ci ko(cid:239)o nosa. ZASADA BIZNESU W biznesie postęp jest dużo ważniejszy niż perfekcja. Kup książkęPoleć książkę 22 Ekspert biznesu Teraz chc(cid:218) si(cid:218) z Tob(cid:200) podzieli(cid:202) kilkoma strategiami, które re- alizuj(cid:200) bogaci przedsi(cid:218)biorcy. Warto, aby(cid:258) korzysta(cid:239) z tych strate- gii w swoim (cid:285)yciu, poniewa(cid:285) dzi(cid:218)ki nim zaoszcz(cid:218)dzisz olbrzymi(cid:200) ilo(cid:258)(cid:202) pieni(cid:218)dzy i zdecydowanie szybciej osi(cid:200)gniesz sukces. 1. Bogaci przedsiębiorcy są biznesowo kreatywni (cid:109)wicz(cid:200) swój umys(cid:239) w nieustannym poszukiwaniu okazji. Nawet je(cid:258)li maj(cid:200) to by(cid:202) tylko (cid:202)wiczenia. Dzieje si(cid:218) tak, poniewa(cid:285) wy(cid:202)wiczo- ny umys(cid:239) sprawia, (cid:285)e dostrzegasz szanse tam, gdzie inni ich nie wi- dz(cid:200), a jednocze(cid:258)nie potrafisz unikn(cid:200)(cid:202) b(cid:239)(cid:218)dów wynikaj(cid:200)cych ze zwy- k(cid:239)ego „napalenia si(cid:218)” na okazj(cid:218) (cid:285)ycia, która okazuje si(cid:218) pora(cid:285)k(cid:200). Jak ćwiczyć swój umysł? Po pierwsze szukaj problemów. Nasz (cid:258)wiat jest pe(cid:239)en problemów, a nasz kraj w szczególno(cid:258)ci. Zacznij zwraca(cid:202) uwag(cid:218) na problemy, zapisuj je. Prowad(cid:283) notatnik z problemami, które maj(cid:200) ludzie, i my(cid:258)l. My(cid:258)l, jak mo(cid:285)na te problemy rozwi(cid:200)za(cid:202). Kiedy Twój racjo- nalny umys(cid:239) zacznie Ci mówi(cid:202), (cid:285)e te rozwi(cid:200)zania nie maj(cid:200) sensu, podzi(cid:218)kuj mu i dalej generuj rozwi(cid:200)zania. Uwolnij swoj(cid:200) kreatywn(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) umys(cid:239)u i twórz rozwi(cid:200)zania problemów. Na pocz(cid:200)tku mo- (cid:285)esz my(cid:258)le(cid:202), (cid:285)e te pomys(cid:239)y s(cid:200) abstrakcyjne, ale szybko zaczniesz do- strzega(cid:202) warto(cid:258)ciowe i realne rozwi(cid:200)zania. Kiedy ostatnio prowadzi- (cid:239)em szkolenie dla studentów z Generatora Pomys(cid:239)ów na 1 000 000 z(cid:239), uczestnicy znale(cid:283)li problem zwi(cid:200)zany z robieniem notatek z wyk(cid:239)a- dów. Okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e jest mnóstwo studentów, którym nie chce si(cid:218) notowa(cid:202), ale potrzebuj(cid:200) notatek w celu przygotowania si(cid:218) do eg- zaminów. Rzecz z pozoru normalna, jednak kiedy studenci uwol- nili swoj(cid:200) kreatywno(cid:258)(cid:202) i zacz(cid:218)li szuka(cid:202) rozwi(cid:200)za(cid:241), to po godzinie wychodzili z gotow(cid:200) rozpisan(cid:200) strategi(cid:200), jak stworzy(cid:202) firm(cid:218), która b(cid:218)dzie pozyskiwa(cid:202) notatki od studentów prowadz(cid:200)cych je czytelnie. Kup książkęPoleć książkę O BIZNESIE 23 W jaki sposób to usystematyzowa(cid:202), podzieli(cid:202) latami, stworzy(cid:202) ba- z(cid:218) notatek, system abonamentowy i… jak zarobi(cid:202) na tym 50 000 z(cid:239) w rok na jednej tylko uczelni. Czy to nie wspania(cid:239)e? Studenci, którzy nie my(cid:258)leli o biznesie, bo ich my(cid:258)li najzwyczajniej w (cid:258)wiecie sku- piaj(cid:200) si(cid:218) na innych rzeczach, w godzin(cid:218) stworzyli pomys(cid:239) na biz- nes, pomys(cid:239) na reklam(cid:218) i za(cid:239)o(cid:285)enia ca(cid:239)ego systemu rozwi(cid:200)zywania problemu dost(cid:218)pu do notatek z wyk(cid:239)adów. Ty równie(cid:285) postaw sobie za cel, (cid:285)e przez najbli(cid:285)sze siedem dni b(cid:218)dziesz poszukiwa(cid:239) wsz(cid:218)dzie problemów, które maj(cid:200) ró(cid:285)ni ludzie, i szuka(cid:239) dla nich rozwi(cid:200)za(cid:241). Przez najbli(cid:285)sze siedem dni znajd(cid:283) codziennie jeden problem i roz- wi(cid:200)(cid:285) go. Uwolnij kreatywno(cid:258)(cid:202), zapytaj znajomych, umie(cid:258)(cid:202) post na Facebooku, szukaj rozwi(cid:200)za(cid:241). ZASADA BIZNESU Jestem rozwiązywaczem problemów. Po drugie zosta(cid:241) UDOSKONALACZEM. Wcze(cid:258)niej napisa- (cid:239)em, (cid:285)e najwa(cid:285)niejszy jest post(cid:218)p, nie perfekcja. Poniewa(cid:285) przedsi(cid:218)- biorczo(cid:258)(cid:202) nie jest perfekcyjna, to tutaj pojawia si(cid:218) szansa na udosko- nalanie tego, co ju(cid:285) dzia(cid:239)a. Szukaj rzeczy, które dobrze dzia(cid:239)aj(cid:200), i zadaj sobie pytanie, jak mo(cid:285)esz to udoskonali(cid:202), jak mo(cid:285)esz do- starczy(cid:202) to szybciej, taniej, jak mo(cid:285)esz to usprawni(cid:202). Szukaj rze- czy, które nie s(cid:200) doskona(cid:239)e, i poprawiaj je. Ja przez wiele lat uwa(cid:285)a(cid:239)em znany mi model prowadzenia szkole(cid:241) za idealny. My(cid:258)la(cid:239)em, (cid:285)e zastosowanie cyklu Kolba (do- (cid:258)wiadczenie refleksja teoria praktyka) wystarcza, aby po- prowadzi(cid:202) szkolenie. Jednak kiedy mój przyjaciel zapyta(cid:239) mnie: „Adam, czy mo- (cid:285)esz jako(cid:258) udoskonali(cid:202) to szkolenie, (cid:285)eby by(cid:239)o bardziej atrakcyjne dla firm? Bo wiesz, na rynku jest mnóstwo szkole(cid:241) sprzeda(cid:285)o- wych”, zacz(cid:200)(cid:239)em my(cid:258)le(cid:202) inaczej. Zacz(cid:200)(cid:239)em si(cid:218) zastanawia(cid:202), jak sprawi(cid:202), by ludzie mówili, (cid:285)e to nie by(cid:239)o szkolenie, ale prawdziwe Kup książkęPoleć książkę 24 Ekspert biznesu wydarzenie w ich (cid:285)yciu. Znalaz(cid:239)em rozwi(cid:200)zanie, jak zarz(cid:200)dza(cid:202) teori(cid:200) i energi(cid:200), jak przyspieszy(cid:202) przyswajanie umiej(cid:218)tno(cid:258)ci i jak sprawi(cid:202), aby w uczestnikach zasz(cid:239)y oczekiwane zmiany ju(cid:285) na szkoleniu. Uda(cid:239)o si(cid:218) to doskonale. Dzisiaj dzi(cid:218)ki temu mam jedyny na rynku model szkolenia dla firm, z którego uczestnicy wychodz(cid:200) zmotywowani do pracy, wiedz(cid:200)c, (cid:285)e stanowi(cid:200) zespó(cid:239), i maj(cid:200)c nowe umiej(cid:218)tno(cid:258)ci. To otrzy- mywali tak(cid:285)e wcze(cid:258)niej, ale moje udoskonalenie polega na tym, (cid:285)e na tych szkoleniach nie ma alkoholu, a czas jest zorganizowany tak, i(cid:285) od 7:00 do 23:00 wszyscy s(cid:200) zaanga(cid:285)owani i wspaniale si(cid:218) bawi(cid:200). Po(cid:239)(cid:200)czy(cid:239)em przekazywanie wiedzy z zabaw(cid:200) w terenie i (cid:202)wi- czeniami fizycznymi. Produkt, który ju(cid:285) mia(cid:239)em, zosta(cid:239) tak udo- skonalony, (cid:285)e konkurencja zosta(cid:239)a daleko w tyle. Wi(cid:218)cej przyk(cid:239)adów podam Ci w rozdziale „Sk(cid:200)d bra(cid:202) pomy- s(cid:239)y na biznes”. A jak Ty mo(cid:285)esz udoskonali(cid:202) to, co wydaje si(cid:218) dzia(cid:239)a(cid:202) dobrze? Oto kilka pomys(cid:239)ów: (cid:132) Jak mo(cid:285)esz udoskonali(cid:202) dostarczanie przesy(cid:239)ek kurier- skich? (cid:132) Jak mo(cid:285)esz usprawni(cid:202) prac(cid:218) w takich miejscach, jak np. Pizza Hut czy McDonald’s? (cid:132) Jak mo(cid:285)esz poprawi(cid:202) sprzeda(cid:285) fast foodów na olbrzymiej imprezie, na której trzeba czeka(cid:202) pó(cid:239) godziny w kolejce? (cid:132) Jak udoskonali(cid:202) opraw(cid:218) wesela lub innych uroczysto(cid:258)ci? (cid:132) Jak poprawi(cid:202)…? Wymy(cid:258)laj, udoskonalaj, sprawdzaj, czy mo(cid:285)esz przenie(cid:258)(cid:202) jedn(cid:200) doskona(cid:239)o(cid:258)(cid:202) na inny rynek lub na inn(cid:200) bran(cid:285)(cid:218). Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ekspert biznesu. Jak wymyślić, stworzyć i prowadzić zyskowny biznes bez środków na start
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: