Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00215 003621 18781553 na godz. na dobę w sumie
Ekspresowy kurs dla początkujących. Angielski - ebook/pdf
Ekspresowy kurs dla początkujących. Angielski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 262
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7429-042-5 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ekspresowy kurs języka angielskiego dla początkujących, składający się z dwóch książek oraz nagrań w formacie mp3.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie Witamy w świecie języka angielskiego Powtórka również zbudowana jest z 4 części. Czy chciałbyś szybko i przyjemnie nauczyć się angielskiego? Nasz kurs pomoże ci opanować ten język , tak abyś umiał posługiwać się nim w różnych sytuacjach życia codziennego. Dlatego też kanwą książki uczyniliśmy interesującą opowieść w odcinkach. Towarzysząc bohaterom jako obserwator ich przygód i świadek rozmów, z pewnością bez problemu opanujesz słownictwo i gramatykę. Zdobywane stopniowo umiejętności udoskonalisz i sprawdzisz, wykonując systematycznie różnorodne ćwiczenia. Oprócz wiedzy na temat języka, jego gramatyki i wymowy, zdobędziesz również wiele informacji o kulturze, historii, tradycjach i współczesnym życiu w krajach anglojęzycznych. Jak zbudowany jest kurs? Podręcznik Książka składa się z 4 rozdziałów. Każdy rozdział zawiera 4 lekcje i powtórkę. Lekcja zbudowana jest z 4 części.  Na początek Tutaj zapoznasz się z treścią Tutaj zapoz lekcji. lekcji.  Dla ucha Tutaj posłuchasz dialogu, Tutaj posłuchasz dialogu, spróbujesz zrozumieć go ze spróbujesz zrozumieć go ze słuchu, przeczytasz i na koniec powtórzysz go słuchu, przeczytasz i na koniec powtórzysz go głośno, aby nauczyć się poprawnej wymowy.  Ćwiczenia Tutaj utrwalisz i udoskonalisz Tutaj utrwalisz i udoskonalisz słownictwo oraz gramatykę, słownictwo oraz gramatykę, a potem spróbujesz użyć języka angielskiego a potem spróbujesz użyć języka angielskiego w różnych sytuacjach komunikacyjnych.  Na koniec Tutaj znajdziesz informacje kul- Tutaj znajdziesz informacje kul- turowe lub ćwiczenia. turowe lub ćwiczenia.  Komunikacja Tutaj sprawdzisz, czy umiesz już poprawnie użyć języka w sytu- acjach komunikacyjnych z czterech poprzednich acjach komunikacyjnych z czterech poprzednich lekcji.  Gramatyka  Słownictwo Tutaj powtórzysz najważniejsze Tutaj powtórzysz najważniejsze wiadomości gramatyczne. wiadomości gramatyczne. Tutaj powtórzysz poznane do tej Tutaj powtórzysz poznane do tej pory słownictwo. pory słownictwo.  Wymowa Tutaj udoskonalisz swoją Tutaj udoskonalisz swoją wymowę. wymowę. Na początek Dla ucha Ćwiczenia Na koniec Komunikacja Komunikacja Komunikacja Komunikacja Gramatyka Gramatyka Gramatyka Gramatyka Słownictwo Słownictwo Słownictwo Słownictwo Wymowa Wymowa Belka zamieszczona u góry strony będzie cię informować, w której części lekcji lub powtórki znajdujesz się obecnie. Ćwiczenia Ćwiczenia w obrębie jednej lekcji mają ciągłą numerację. Jeśli chcesz sprawdzić, czy poprawnie wykonałeś zadanie, możesz zajrzeć do rozwiązań zamiesz- czonych w Materiałach dodatkowych (Klucz). Przy każdym ćwiczeniu znajdują się różne sym- bole. Ten symbol informuje, na której płycie 1 TR. 01 znajduje się wykonywane przez ciebie ćwiczenie. Górna cyfra oznacza numer płyty, dolna cyfra – numer ścieżki. Ten symbol informuje, że w ćwiczeniu należy coś uzupełnić lub napisać.  three 3 Wprowadzenie Ten symbol informuje, że w ćwiczeniu należy połączyć ze sobą jakieś elementy lub zaznaczyć właściwą odpowiedź. Ten symbol informuje, że do wykonania ćwiczenia potrzebujesz dodatkowej kartki papieru. Ten symbol informuje, że treść Abc cde ćwiczenia powinieneś przeczytać ze szczególną uwagą. Dobrze wiedzieć: Wyraz love oznacza zarówno kochać, jak i bardzo lubić, uwielbiać, np. I love coffee. Tutaj znajdziesz ciekawe Tutaj znajdziesz ciekawe Tutaj znajdziesz ciekawe Tutaj znajdziesz ciekawe i pożyteczne informacje na temat języka angiel- skiego oraz jego odmian w różnych krajach anglojęzycznych. Tutaj znajdziesz nowe wyrazy i zwroty, które nie tylko pomogą ci rozwiązać sąsiadujące z ramką ćwiczenia, ale przede wszystkim poszerzą twoje słownictwo.  good looking – przystojny husband – mąż gardener – ogrodnik Ten znak pokazuje,  § 2 Przymiotnik w którym paragrafie Materiałach dodatkowych w którym paragrafie Materiałach dodatkowych znajdziesz poszerzone informacje na temat określonego problemu gramatycznego. Spisy treści W książce znajdują się dwa spisy treści. Pierwszy z nich to spis treści obejmujący poszczególne lekcje (Spis treści: Lekcje), drugi zaś to spis treści według kategorii (Spis treści: Kategorie). Materiały dodatkowe Książka zawiera: Transkrypcje Tutaj znajdziesz nagrane na płytach 1 i 2 teksty dialogów oraz ćwiczeń ze słuchu. Obok dia- logu w wersji angielskiej zamieściliśmy jego tłumaczenie na język polski. Jest to tłumaczenie 4 four prawie dosłowne, abyś lepiej dostrzegł różne cechy charakterystyczne języka angielskiego. Klucz Tutaj możesz sprawdzić, czy poprawnie wykonałeś ćwiczenia, które nie wymagają pracy z nagraniami. Przy niektórych ćwiczeniach spotkasz krótki tekst opatrzony symbolem spotkasz krótki tekst opatrzony symbolem Wskazówka , czyli podpowiedź, jak się uczyć lub jakąś ciekawostkę. Gramatyka Tutaj znajdziesz poszerzone wyjaśnienia najważ- niejszych problemów gramatycznych, które pojawiły się w Podręczniku. Słowniczek Tutaj znajdziesz zestawione w porządku alfa- betycznym wszystkie użyte w kursie wyrazy z tłumaczeniami (nagrano je na płytach 3A i 3B). Słowa charakterystyczne dla brytyjskiego angielskiego oznaczyliśmy (BrE), zaś słowa cha- rakterystyczne dla amerykańskiego angielskiego oznaczyliśmy (AmE). Płyty CD Pakiet obejmuje: • 2 płyty CD z pełnym materiałem nagraniowym do wszystkich lekcji. Są to dialogi i ćwiczenia nagrane wyłącznie po angielsku. 1 2 • 2 płyty CD z wszystkimi wyrazami i zwrotami użytymi w kursie. Zostały nagrane po angielsku i po polsku, abyś mógł uczyć się wymowy i powtarzać znaczenie słów. 3A 3B • 1 płyta CD z materiałem powtórkowym, w której możesz używać np. w podróży lub na spacerze. Zawiera ona wszystkie dialogi w oryginale oraz wybrane z lekcji zdania utrwalające razem z ich polskimi tłumaczeniami. 4 1 Przybycie do hotelu • Witanie się • Przedsta- wianie się • Liczebniki 0–9 • Czasowniki Na początek: Słownictwo związane z hotelem 11 Dla ucha: Chris i Stefanie przybywają do hotelu 12 Ćwiczenia: Przedstawianie się – Excuse me i Sorry – Liczebniki 0–9 – Czasownik be 14 Na koniec: Między kulturami – Witanie się 18 2 Przyjęcie • Pochodzenie • Kraje i narodowości • Składanie i przyjmowanie propozycji • Liczebniki 10–19 • Present Simple Na początek: Na przyjęciu 19 Dla ucha: Skąd pochodzisz? – Kraje – Intonacja 20 Ćwiczenia: Coś do picia? – Present Simple – Narodowości – Liczebniki 10 – 19 22 Na koniec: Między kulturami – Small talk 26 3 W restauracji • Opisywanie ludzi • Przeczenie • Liczebniki 20–90 • Przymiotniki • Przedimki Na początek: W restauracji 27 Dla ucha: Opisywanie ludzi 28 Ćwiczenia: Przeczenie – I like/I don’t like – Liczebniki 20–90 – Przymiotniki – Przedimki 30 Na koniec: Pytanie o wykonywany zawód 34 4 W recepcji • Słownictwo związane z hotelem • Czasownik can • Budowanie pytań Na początek: Pokój w hotelu – Czy są wolne pokoje? 35 Dla ucha: W recepcji – Pytania – Rozmowa telefoniczna – Ceny 36 Ćwiczenia: Pytania – Intonacja zdania – do czy be? – Czasownik can – Ile? 38 Na koniec: Między kulturami – Śniadanie 42 Lekcje Spis treści Powtórka 1 Komunikacja: Opisywanie ludzi – Udzielanie informacji 43 Gramatyka: Ceny – Pytania i odpowiedzi – Czasownik have – Liczba pojedyncza i mno- ga 45 Słownictwo: Przedimki – Przedstawianie się – Rodzina 49 5 Opisywanie miejsc • Liczba mnoga • There is/ There are • Pory dnia, godzina i dni tygodnia • Proszę i dziękuję Na początek: Krajobraz 51 Dla ucha: Opisywanie miejsc – Liczba mnoga 52 Ćwiczenia: There is/There are – Pory dnia i godzina – Dni tygodnia 54 Na koniec: Proszę i dziękuję 58 6 Składanie propozycji i odpowiadanie na nie • Present Continuous • Czas wolny Na początek: Odpowiadanie na propozycje 59 Dla ucha: Planowanie 60 Ćwiczenia: Składanie propozycji i odpowiadanie na nie – Present Continuous – Czas wolny 62 Na koniec: Między kulturami – Uprzejme odmawianie 66 7 W centrum handlowym • Kupowanie prezentów • Liczebniki porządkowe • Opisywanie drogi • Porównania Na początek: W centrum handlowym 67 Dla ucha: Kupowanie prezentów – Liczebniki porządkowe 68 Ćwiczenia: Pytanie o drogę – Zakupy – Present Continuous – Zasięganie informacji – Porównywanie rzeczy 70 Na koniec: Kolory – Między kulturami – Zakupy 74 fi ve 5 Spis treści Lekcje 8 Rozmawianie o jedzeniu i innych czynnościach • Future Simple • Przyimki czasu • Zaimki osobowe 11 W barze • Pytania i przeczenia w Past Simple • Rozkazy i polecenia – Życzenia Na początek: Mary i Stefanie w herbaciarni 75 Dla ucha: Rozmawianie o jedzeniu i innych czynnościach 76 Ćwiczenia: Future Simple – Przyimki czasu 78 Na koniec: Zaimki osobowe – Między kulturami: Sposoby płacenia 82 Na początek: W barze 107 Dla ucha: W barze – Udzielanie wskazówek 108 Ćwiczenia: Rozkazy i polecenia – Życzenia – Pytania w Past Simple 110 Na koniec: Między kulturami – Informacje o Torquay 114 Powtórka 2 Komunikacja: W kawiarni, w hotelu, na zakupach – Co lubisz robić? 83 Gramatyka: Przyimki – Present Continuous – Przeczenie 85 Słownictwo: Podróż – Kolory – Miesiące 88 Wymowa: Intonacja – Akcent 90 9 Codzienność w hotelu • Pytania i zażalenia • was i were • Telefonowanie • Literowanie Na początek: W hotelu 91 Dla ucha: Pytania i zażalenia 92 Ćwiczenia: was i were – Przydatne wyrażenia podczas rozmowy telefonicznej – Literowanie 94 Na koniec: Więcej o Future Simple 98 10 Wiadomość na automatycznej sekretarce • Past Simple • Dźwięk th • Angielski w firmie • Pytania bezpośrednie i pośrednie Na początek: Rozmowa telefoniczna 99 Dla ucha: Gdzie jest Mary? – Wiadomość na automatycznej sekretarce 100 Ćwiczenia: Past Simple – Czasowniki regularne i nieregularne – Dźwięk th – Angielski w firmie 102 Na koniec: Słowa pytające 106 12 Opowiadanie o zajęciach w przeszłości • Przepraszanie • Podawanie ilości • some i any – Krótkie odpowiedzi Na początek: Powrót Mary 115 Dla ucha: W herbaciarni – Stefanie wypytuje Chrisa o… 116 Ćwiczenia: Przepraszanie – Podawanie ilości – some i any – much, many, a lot of 118 Na koniec: Między kulturami – angielskie i irlandzkie puby 122 Powtórka 3 Komunikacja: Prawidłowe reagowanie w różnych sytuacjach 123 Gramatyka: Past Simple – Podawanie czasu – Podawanie ilości 125 Słownictwo: Wakacje – Zakupy – Biuro – Czasowniki 127 Wymowa: Melodia zdania 130 13 Opisywanie, co się wydarzyło • have to i must • if • Zaimki dzierżawcze zależne • Pokój Na początek: Co się wydarzyło? 131 Dla ucha: Mystery dinner – Kto jest mordercą? 132 Ćwiczenia: have to i must – Powitania – Zdania warunkowe z if • Zaimki dzierżawcze – Nazwy pomieszczeń 134 Na koniec: Między kulturami – e-mail i list 138 6 six Lekcje Spis treści 14 Kto był mordercą? • Odzież • Data roczna • Wyrażanie własnej opinii • Past Simple 16 Pożegnanie • Podziękowanie • for i since • Pogoda • Present Continuous • Spójniki Na początek: Spekulacje 139 Dla ucha: Kto jest mordercą? 140 Ćwiczenia: Odzież – Data roczna – Wyrażanie własnej opinii – Past Simple 142 Na koniec: Pytania 146 15 Wizyta w teatrze • Uprzejme pytania • Mówienie komplementów • Porównywanie rzeczy • Części ciała Na początek: Wizyta w teatrze 147 Dla ucha: Tickets for the Mousetrap! 148 Ćwiczenia: Uprzejme pytania – Mówienie komplementów – Porównywanie rzeczy – W teatrze – Części ciała 150 Na koniec: Między kulturami – Więcej o The Mousetrap! 154 Na początek: Pożegnanie 155 Dla ucha: Goodbye everyone! – Pożegnanie 156 Ćwiczenia: for i since – Pogoda – Present Continuous – Spójniki 158 Na koniec: Między kulturami – Święta w krajach anglojęzycznych 162 Powtórka 4 Komunikacja: Sytuacje z życia codziennego – Pytania i odpowiedzi 163 Gramatyka: Present Continuous – Spójniki – Podawanie czasu – Past Simple czy Present Perfect – have to i musn’t 165 Słownictwo: Odzież – Pogoda 168 Wymowa: Dźwięki i intonacja 170 Dodatek Co znajdziesz na płycie do powtórek (CD4) 171 seven 7 Spis treści Kategorie Dialogi L 9 • 3, 5, 6 W recepcji L 1 • 2, 4, 5 Skąd pochodzisz? L 2 • 3, 4, 5, 6 Opisywanie ludzi L 3 • 3, 5, 6 Pytania w recepcji L 4 • 3, 5 Czas wolny L 5 • 3, 4, 5, 6 Planowanie L 6 • 3, 4 Kupowanie prezentów L 7 • 3, 5 Rozmawianie o jedzeniu i innych czynnościach Pytania i zażalenia L 9 Gdzie jest Mary? L 10 • 3, 4, 5 W barze L 11 • 3, 4 Powrót Mary L 12 • 3, 5 Welcome to our Mystery Dinner! L 13 • 3, 5 Kto jest mordercą? L 14 • 3, 4, 5, 6 Tickets for the Mousetrap! L 15 • 3, 4, 5, 6 Goodbye everyone! L 16 • 3, 4 L 8 • 3, 5 L 15 • 18 P 4 • 3, 4, 5 Podziękowanie L 5 • 21 L 16 • 13 Uprzejme odpowiedzi L 6 • 2 P 2 • 2 P 3 • 3 Składanie propozycji L 6 • 6, 7, 8, 9, 10 Planowanie L 6 • 12 W centrum handlowym L 7 • 2 Opisywanie drogi L 7 • 9, 10 Zaplanowane terminy L 8 • 14 Składanie obietnic, że coś zrobimy L 9 • 4, 15, 16 Skargi i zażalenia L 9 • 7, 8 Rozmowa telefoniczna L 9 • 11, 12, 17 Udzielanie wskazówek L 11 • 6, 7, 8 Życzenia L 11 • 9, 10, 11 Opisywanie L 12 • 10, 11 Przepraszanie/Wyrażanie współczucia L 12 • 6, 7 Wyrażanie własnej opinii L 14 • 12, 13 Mówienie komplementów L 15 • 9 Rezerwowanie i zamawianie L 15 • 13, 14 L 10 • 1, 2, 14 P 3 • 5 Komunikacja Gramatyka L 1 • 7, 8, 10, 14, 15 L 9 • 14 Powitanie i pożegnanie L 1 • 3 L 13 • 8, 9 L 16 • 1, 2, 6, 7, 8 Przedstawianie się Excuse me/Sorry L 1 • 9 W recepcji L 1 • 11 L 4 • 2 Co pani pije? L 2 • 1 Składanie i przyjmowanie propozycji L 2 • 8, 9 Pochodzenie L 2 • 12, 19 Opisywanie ludzi L 3 • 12, 13 P 1 • 4 I like/I don’t like L 3 • 14, 15, 16 P 2 • 4 Rozmowa o wykonywanym zawodzie L 3 • 22 Prośba o informacje L 4 • 4, 6, 9, 10, 11, 14 Zwroty przydatne w czasie wakacji i na co dzień Różne sytuacje komunikacyjne P 1 • 1 P 2 • 1, 3 Podawanie godziny i daty L 5 • 15 Pytania i odpowiedzi L 5 • 16 L 6 • 1 L 4 • 19 L 8• 1, 2 P 3 • 1, 2 L 14 • 1, 2 L 15 • 1, 2 P 3 • 4 P 4 • 1, 2 L 7 • 16 L 13 • 14 L 7 • 14 L 15 • 19, 20 L 16 • 9, 10, 11 P 4 • 8, 9, 12 ‘s (He/She is) L 1 • 16 Pochodzenie L 2 • 11 s z 3. osobą liczby pojedynczej L 2 • 13, 14 Przyimki L 2 • 18 P 1 • 6 L 8 • 13 P 2 • 5, 12 Czasownik be L 2 • 8, 9 P 1 • 13 Zaimki osobowe P 1 • 20 L 8 • 15 Przeczenie L 3 • 10, 11 Przymiotnik L 3 • 20 Przedimek L 3 • 21 P 1 • 17 Pytania i wyrazy pytające L 4 • 12, 13 Czasownik posiłkowy do L 3 • 10, 11, 22 do czy be? L 4 • 15 P 1 • 16 can L 4 • 17, 18 P 1 • 15 Liczba pojedyncza i mnoga L 4 • 20 P 1 • 12 have/have got P 1 • 8, 9, 10 Present Simple L 2 • 5, 11, 12, 13, 17, 19 L 5 • 16, 17 L 10 • 17, 18 L 4 • 9, 10, 11, 12, 13 P 1 • 11, 15 L 5 • 7 8 eight P 2 • 7, 8, 9, 10 L 16 • 14, 15, 16 P 4 • 6 L 11 • 4, 5, 13, 14, 15 L 12 • 14 P 3 • 6, 7, 8, 9, 10, 11 There is/There are L 5 • 8, 9 Present Continuous L 6 • 11, 12 everybody/nobody L 6 • 13 Liczebniki porządkowe L 7 • 6, 7 P 2 • 6 Porównania L 7 • 17 Future Simple L 8 • 7, 8, 9, 10 P 2 • 11 Alfabet L 9 • 13 P 3 • 18 was i were L 9 • 9 Past Simple L 10 • 7, 8, 9, 10, 11, 12 L 14 • 9, 10, 11, 17 much, many, a lot of L 12 • 8, 9 P 3 • 12 some, any L 12 • 12, 13 P 3 • 12 have to i must L 13 • 6, 7 P 4 • 13, 14 Zdania warunkowe z if L 13 • 10, 11 Zaimki dzierżawcze zależne L 13 • 12 Present Perfect L 14 • 14, 15, 16 Krótkie odpowiedzi L 4 • 13 L 12 • 14 L 15 • 7, 8 Stopień wyższy i najwyższy przymiotników L 15 • 10, 11, 12, 15 Spójniki L 16 • 17, 18 P 4 • 7 P 4 • 10, 11 P 4 • 5 Słownictwo L 3 • 17, 18, 19 L 4 • 8 P 1 • 5 L 14 • 8, 9, 10 W recepcji L 1 • 1 L 9 • 1, 2 Liczby – Ceny L 1 • 12, 13 L 2 • 20, 21 Przekazywanie informacji P 3 • 15 W hotelu L 1 • 17 L 4 • 1, 22 Narodowości, kraje L 2 • 2, 15, 16, 17 Napoje L 2 • 10 Zawód L 3 • 21, 22, 23 Opisywanie ludzi L 3 • 1, 2, 4 Wakacje P 1 • 18 L 12 • 15 P 3 • 13, 20 Rodzina P 1 • 19 Spędzanie wolnego czasu L 5 • 1, 2 L 6 • 15, 16, 17 P 2 • 13, 14, 15 P 1 • 2, 3 P 4 • 20 Kategorie Spis treści L 5 • 10, 11, 12, 13, 14, 20 L 8 • 11, 12 P 2 • 18 Czas, data, dni tygodnia Wyrażenia z go L 6 • 15 Sklep, zakupy L 7 • 1, 8, 11 P 3 • 14 Kolory L 7 • 18 P 2 • 17 Praca w firmie L 10 • 15, 16 P 3 • 16, 17, 18 Dom L 13 • 13 Odzież L 14 • 7 P 4 • 16, 17 Części ciała/Samopoczucie L 15 • 16, 17 Pogoda L 16 • 12 P 4 • 18 P 4 • 15 P 4 • 17 Wymowa P 4 • 22 P 2 • 19 L 9 • 10 P 3 • 21, 22 Akcent i melodia zdania L 1 • 6 L 5 • 7 Wyrazy nieakcentowane L 2 • 7 L 3 • 7 nineteen czy ninety? L 4 • 7 Intonacja w pytaniach L 4 • 16 Samogłoski na początku wyrazu L 8 • 6 Angielski z różnych krajów P 2 • 20 Dźwięk th L 10 • 13 Zapis dźwięków P 4 • 21 L 12 • 16 Między kulturami Przedstawianie się L 1 • 18 Small talk L 2 • 22 Śniadanie L 4 • 23 Bycie uprzejmym L 6 • 18 Zakupy L 7 • 19 W restauracji L 8 • 16 Torquay L 11 • 18 Angielskie i irlandzkie puby L 12 • 17 Listy i e-maile L 13 • 15 Pułapka na myszy L 15 • 21 Dni wolne w krajach anglojęzycznych L 16 • 20 nine 9 Nasi bohaterowie Kto jest kim w naszej opowieści? Kevin Archbold jest menedżerem hotelu Crooked House, w którym odbywa się „Weekend z Agatą Christie“. Jest przyjaźnie nastawiony do ludzi. Kevinowi pomagają z dużym zaangażowaniem jego asystentka Sally oraz pozostali współpracownicy. Stefanie Braun z Niemiec jest gościem hotelu Crooked House. Przyjechała, aby wziąć udział w „Weekendzie z Agatą Christie“. Mary Carter, urocza starsza pani ze Szkocji, jest podob- nie jak Stefanie gościem hotelu i uczestniczką tego szczególnego weekendu. Obie panie darzą się sympatią. Chris Bentall z Londynu to kolejny, aczkolwiek bardzo tajemniczy gość. Może tobie uda się odkryć jego tajemnicę? Również Dan i Jessica przyjechali do hotelu na „Weekend z Agatą Christie“, aby móc tutaj właściwie wykorzystać swoje detektywistyczne zamiłowania. Jedynie Kerrie i Lara przybyły do Crooked House nie z myślą o uczestnic- twie w szczególnym weekendzie, ale po to, by rozkoszować się urokami natury. 10 ten  Na początek Dla ucha Ćwiczenia Na koniec 1 W recepcji 1 Oto dziedziniec i hol hotelu Crooked House. Większość gości już przyjechała. Załatwiają teraz w recepcji sprawy meldunkowe i wybierają się na wyzna- czone przed kolacją spotkanie. Przyporządkuj podane niżej słowa do odpowiednich liczb na obrazku. Zapisz te liczby obok wyrazów. Dobry wieczór Cześć a. luggage _____________________ b. good evening ________________ c. room _______________________ d. hello _______________________ e. reception ____________________ f. key ________________________ g. telephone ___________________ h. lift _________________________ 1 TR. 01 Posłuchaj teraz, jak wymawia się poznane właśnie wyrazy i zwroty, a następnie powtórz je. eleven 11 1 Na początek  Dla ucha Ćwiczenia Na koniec Zasięganie informacji/Przepraszanie 1 TR. 02 2 Stefanie Braun, młoda nauczycielka z Niemiec, szuka pokoju Marple. Nazwa pokoju pochodzi od nazwiska słynnej detektyw z powieści Agaty Christie, pani Marple. W nim właśnie ma się odbyć pierwsze spotkanie grupy uczest- ników „Weekendu z Agatą Christie“. Posłuchaj, w jaki sposób Stefanie pyta o pokój i przy okazji poznaje Chrisa. Po drugim odsłuchaniu przeczytaj dialog w „Materiałach dodatkowych”. 3 Przyporządkuj angielskim wyrażeniom ich polskie tłumaczenia. a. Where’s? 1. Nie wiem. b. I don’t know. 2. Miło mi cię/pana/panią/was poznać. c. I’m a taxi driver. 3. Tak, zgadza się. d. Yes, that’s right. 4. Gdzie jest? e. Nice to meet you. 5. Jestem taksówkarzem. 1 TR. 02 4 Posłuchaj tekstu jeszcze raz. Czy potrafisz znaleźć w dialogu angielski odpowiednik słowa Przepraszam? _____________________ . 12 twelve Na początek  Dla ucha Ćwiczenia Na koniec 1 Przydatne wyrażenia/Wymowa 5 Przeczytaj dialog w „Materiałach dodatkowych” (str. 7), a następnie przyporządkuj zdaniom angielskim ich polskie tłumaczenia. Wpisz literę obok właściwego zdania. 1. Excuse me, where’s the Marple room? 2. I’m sorry I don’t know. I’m a taxi driver. 3. Oh, sorry. Excuse me, where’s the Marple room? 4. It’s room 301. Come with me. 5. Thank you. I’m Stefanie Braun. 6. I’m Chris Bentall. Nice to meet you. 7. It’s nice to meet you, too. 8. Are you in the Agatha Christie group? 9. Yes, that’s right. You, too? 10. No, I’m Sherlock Holmes. I’m in the Watson Room. a. Mnie również miło pana poznać. b. Czy jest pani w grupie Agaty Christie? c. Tak, zgadza się. Pan również? d. Nie, jestem Sherlock Holmes. Jestem w pokoju Watsona. e. To pokój 301. Niech pani idzie ze mną. f. Ach, przepraszam. Przepraszam, gdzie jest pokój Marple? g. Przykro mi. Nie wiem. Jestem taksówkarzem. h. Przepraszam, gdzie jest pokój Marple? i. Dziękuję. Jestem Stefanie Braun. j. Jestem Chris Bentall. Miło mi panią poznać. 1 TR. 03 6 Powinieneś intensywnie ćwiczyć wymowę. Zapamiętaj, że w języku angielskim wypowiadane słowa tworzą jeden ciąg, co powoduje, że często trudno usłyszeć, gdzie kończy się jeden wyraz i za- czyna następny. Wysłuchaj przykładów i powtórz je. Wykonaj ćwiczenie kilka razy. thirteen 13 1 Przedstawianie się Na początek Dla ucha  Ćwiczenia Na koniec 1 TR. 04 7 Dwoje ludzi przedstawia się sobie. Najpierw posłuchaj przykładu, następnie powtórz go. A teraz sam się przedstaw po angielsku. Stefanie: Chris: Stefanie: I’m Stefanie Braun I’m Chris Bentall. Nice to meet you. It’s nice to meet you, too. Teraz twoja kolej! I’m ____________________. Nice to meet you. Słuchaj i powtarzaj obydwie role kilkakrotnie. 1 TR. 05 8 Jeśli przedstawiasz się w sytuacji oficjalnej, np. na spotkaniu w interesach, możesz to zrobić w następujący sposób: My name’s Chris Bentall. I’m Kevin Peters. How do you do? How do you do? lub Nice to meet you. Wysłuchaj powyższych wypowiedzi, następnie powtórz je. Jeśli ktoś chce ci przedstawić drugą osobę, może to zrobić tak: Chris, this is Stefanie Braun. Chris, to jest Stefanie Braun. Stefanie, this is Chris Bentall. Stefanie, to jest Chris Bentall. 14 fourteen Na początek Dla ucha  Ćwiczenia Na koniec 1 Przepraszanie/Proszę? 1 TR. 06 9 Excuse me mówimy, jeśli chcemy zwrócić na siebie uwagę nieznanych nam osób, np. na ulicy czy w restauracji. I’m sorry powiemy, gdy zamierzamy wyrazić ubolewanie. Wyrażenie to oznacza wówczas Przepraszam lub Przykro mi. Jeśli czegoś nie dosłyszymy lub nie zrozumiemy, możemy zapytać Sorry?, co odpowiada polskiemu Słucham? lub Proszę? Posłuchaj kilku przykładów, a następnie uzupełnij poniższe zdania wyrażeniami Sorry lub Excuse me. 1. ______________________ me, where’s the lift? 2. ______________________ , I don’t know. 3. ______________________ , is this the Watson Room? 10 Odpowiedzi w prawej kolumnie nie pasują do zdań z kolumny lewej. Dobierz je parami. 1. Nice to meet you. a. I’m sorry, I don’t know. 2. Are you in the Agatha Christie group? b. Nice to meet you, too. 3. Excuse me, where’s the Marple Room? c. I’m Miss Marple. 4. I’m Sherlock Holmes. d. Yes, that’s right. 1 TR. 07 11 Na „Weekend z Agatą Christie“ przybywa jeszcze jeden gość. Posłuchaj, w jaki sposób wita się on i przedstawia w recepcji. Zdecyduj, które wypowied- zi są prawdziwe (true T), a które nieprawdziwe (false F). Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz również przeczytać dialog w „Materiałach dodatkowych” (str. 7). 1. 2. 3. Nowy gość nazywa się Mary Carter. Nowa uczestniczka jest w grupie Agaty Christie. Mary Carter chce pokój z prysznicem. 4. 5. 6. Jej pokój ma numer 501. Pani Carter nie ma żadnego bagażu. Recepcjonista przedstawia jej innego gościa. fi fteen 15 1 Liczebniki 0 – 9 Na początek Dla ucha  Ćwiczenia Na koniec Dobrze wiedzieć: Wiele wyrazów w brytyjskim i amery- kańskim angielskim różni się od siebie. Zero dla Brytyjczyka to oh, a dla Amerykani- na – zero. 1 TR. 08 12 Posłuchaj liczebników od zera do dziewięciu, a następnie powtórz je kilka- krotnie. oh one two three four fi ve six seven eight nine Słuchając dialogu, z pewnością zauważyłeś, że numer pokoju wymawiano, podając osobno każdą składającą się nań cyfrę. I tak zamiast pokój numer „trzysta dziesięć“ słyszymy pokój numer „trzy, jeden, zero“, a zamiast pokój numer „sto siedem“ słyszymy pokój numer „jeden, zero, siedem“. W hotelach jest to normalne i niejednokrotnie pozwala uniknąć nieporozumień. 1 TR. 09 13 Pod każdym kluczem zapisz numer, który usłyszysz. 1. ________ 2. ________ 3. ________ 4. _______ 5. ________ 16 sixteen
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ekspresowy kurs dla początkujących. Angielski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: