Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00499 005415 19041199 na godz. na dobę w sumie
Ekspresowy kurs dla początkujących. Francuski - ebook/pdf
Ekspresowy kurs dla początkujących. Francuski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 265
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 97-883-7429-046-3 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Francuski ekspresowy to nowy kurs języka francuskiego dla początkujących oraz dla chcących powtórzyć i ugruntować podstawowe umiejętności.

Składa się z dwóch książek oraz nagrań w formacie mp3, dzięki czemu nadaje się idealnie do nauki w domu a także powtórek w każdej wolnej chwili: w drodze do pracy, szkoły czy na spacerze. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie Witamy w świecie języka francuskiego Powtórka również zbudowana jest z 4 części. Czy chciałbyś szybko i przyjemnie nauczyć się francuskiego? Nasz kurs pomoże ci opanować ten język , tak abyś umiał posługiwać się nim w różnych sytuacjach życia codziennego. Dlatego też kanwą książki uczyniliśmy interesującą opowieść w odcinkach. Towarzysząc bohaterom jako obserwator ich przygód i świadek rozmów, z pewnością bez problemu opanujesz słownictwo i gramatykę. Zdobywane stopniowo umiejętności udoskonalisz i sprawdzisz, wykonując systematycznie różnorodne ćwiczenia. Oprócz wiedzy na temat języka, jego gramatyki i wymowy, zdobędziesz również wiele informacji o kulturze, historii, tradycjach i współczesnym życiu w krajach francuskojęzycznych. Jak zbudowany jest kurs? Podręcznik Książka składa się z 4 rozdziałów. Każdy rozdział zawiera 4 lekcje i powtórkę. Lekcja zbudowana jest z 4 części.  Na początek Tutaj zapoznasz się z treścią Tutaj zapoznasz się z treścią lekcji. lekcji.  Dla ucha Tutaj posłuchasz dialogu, Tutaj posłuchasz dialogu, spróbujesz zrozumieć go ze spróbujesz zrozumieć go ze słuchu, przeczytasz i na koniec powtórzysz go słuchu, przeczytasz i na koniec powtórzysz go głośno, aby nauczyć się poprawnej wymowy.  Ćwiczenia Tutaj utrwalisz i udoskonalisz Tutaj utrwalisz i udoskonalisz słownictwo oraz gramatykę, słownictwo oraz gramatykę, a potem spróbujesz użyć języka francuskiego a potem spróbujesz użyć języka francuskiego w różnych sytuacjach komunikacyjnych.  Na koniec Tutaj znajdziesz informacje kul- Tutaj znajdziesz informacje kul- turowe lub ćwiczenia. turowe lub ćwiczenia.  Komunikacja Tutaj sprawdzisz, czy umiesz już Tutaj sprawdzisz, czy umiesz już poprawnie użyć języka w sytua- poprawnie użyć języka w sytua- cjach komunikacyjnych z czterech poprzednich cjach komunikacyjnych z czterech poprzednich lekcji.  Gramatyka  Słownictwo Tutaj powtórzysz najważniejsze Tutaj powtórzysz najważniejsze wiadomości gramatyczne. wiadomości gramatyczne. Tutaj powtórzysz poznane do tej Tutaj powtórzysz poznane do tej pory słownictwo. pory słownictwo.  Wymowa Tutaj udoskonalisz swoją Tutaj udoskonalisz swoją wymowę. wymowę. Na początek Dla ucha Ćwiczenia Na koniec Komunikacja Komunikacja Komunikacja Komunikacja Gramatyka Gramatyka Gramatyka Gramatyka Słownictwo Słownictwo Słownictwo Słownictwo Wymowa Wymowa Listwa zamieszczona u góry strony będzie cię informować, w której części lekcji lub powtórki znajdujesz się obecnie. Ćwiczenia Ćwiczenia w obrębie jednej lekcji mają ciągłą numerację. Jeśli chcesz sprawdzić, czy poprawnie wykonałeś zadanie, możesz zajrzeć do rozwiązań zamiesz- czonych w Materiałach dodatkowych (Klucz). Przy każdym ćwiczeniu znajdują się różne sym- bole. Ten symbol informuje, na której płycie 1 TR. 01 znajduje się wykonywane przez ciebie ćwiczenie. Górna cyfra oznacza numer płyty, dolna cyfra – numer ścieżki. Ten symbol informuje, że w ćwiczeniu należy coś uzupełnić lub napisać. trois 3 prawie dosłowne, abyś lepiej dostrzegł różne cechy charakterystyczne języka francuskiego. Klucz Tutaj możesz sprawdzić, czy poprawnie wykonałeś ćwiczenia, które nie wymagają pracy z nagraniami. Przy niektórych ćwiczeniach spotkasz krótki tekst opatrzony symbolem spotkasz krótki tekst opatrzony symbolem Wskazówka (może to być jakaś ciekawostka albo podpowiedź, jak się uczyć). Gramatyka Tutaj znajdziesz poszerzone wyjaśnienia najważ- niejszych problemów gramatycznych, które pojawiły się w Podręczniku. Słowniczek Tutaj znajdziesz zestawione w porządku alfabety- cznym użyte w kursie wyrazy z tłumaczeniami (nagrano je na płytach 3A i 3B). Płyty CD Pakiet obejmuje: • 2 płyty CD z pełnym materiałem nagraniowym do wszystkich lekcji. Są to dialogi i ćwiczenia nagrane wyłącznie po francusku. 1 2 • 2 płyty CD z wyrazami i zwrotami użytymi w kursie. Zostały nagrane po francusku i po polsku, abyś mógł uczyć się wymowy i powtarzać znaczenie słów. 3A 3B • 1 płyta CD z materiałem powtórkowym, w której możesz używać np. w podróży lub na spacerze. Zawiera ona wszystkie dialogi w oryginale oraz wybrane z lekcji zdania utrwalające razem z ich polskimi tłumaczeniami. 4 Wprowadzenie Ten symbol informuje, że w ćwiczeniu należy połączyć ze sobą jakieś elementy lub zaznaczyć właściwą odpowiedź. Ten symbol informuje, że do wykonania ćwiczenia potrzebujesz dodatkowej kartki papieru. Ten symbol informuje, że treść Abc cde ćwiczenia powinieneś przeczytać ze szczególną uwagą. Tutaj znajdziesz ciekawe Tutaj znajdziesz ciekawe Tutaj znajdziesz ciekawe Dobrze wiedzieć: Sofá jest rodzaju męskiego! (un sofá) i pożyteczne infor- macje na temat języka francuskiego oraz jego odmian w krajach francuskojęzycznych. Tutaj znajdziesz nowe wyrazy i zwroty, które nie tylko pomogą ci rozwią- zać sąsiadujące z ramką ćwiczenia, ale przede wszystkim poszerzą twoje słownictwo.  le passeport – paszport la destination – cel podróży, lotnisko docelowe Ten znak pokazuje,  § 2 Przymiotnik w którym paragrafie w Materiałach dodat- w którym paragrafie w Materiałach dodat- kowych znajdziesz poszerzone informacje na temat danego zagadnienia gramatycznego. Spisy treści W książce znajdują się dwa spisy treści. Pierwszy z nich to spis treści obejmujący poszczególne lekcje (Spis treści: Lekcje), drugi zaś to spis treści według kategorii (Spis treści: Kategorie). Materiały dodatkowe Książka zawiera: Transkrypcje Tutaj znajdziesz nagrane na płytach 1 i 2 teksty dialogów oraz ćwiczeń ze słuchu. Obok dia- logu w wersji francuskiej zamieściliśmy jego tłumaczenie na język polski. Jest to tłumaczenie 4 quatre Lekcje Spis treści 1 Powitania • Pierwszy kontakt • Akcenty i głoski nosowe • Rodzajnik i liczba mnoga Na początek: Miasta Francji 11 Dla ucha: Powitanie – Pierwsze zdania 12 Ćwiczenia: Akcenty i głoski nosowe – Zaprasza- nie – Przyjmowanie – Odmawianie – Rodzajnik nieokreślony – Tworzenie liczby mnogiej 14 Na koniec: Powitania i pożegnania 18 2 W domu Jeana-Guya i Laure • Przyimki, zaimki, czasownik être • Forma na „ty“ i grzecznościowa Na początek: Dom, w którym mieszkają Jean-Guy i Laure 19 Dla ucha: W sypialni dla gości – Osoby i miejs- ca 20 Ćwiczenia: Przyimek de – Zaimki osobowe – Czasownik être – Intonacja i est-ce que; – Ro- dzajnik określony – Wymowa c oraz o – Dans czy de / pytania z où i d’où 22 Na koniec: Forma na „ty“ i forma grzecznościo- wa 26 Ćwiczenia: Zaimki osobowe w formie mocnej – Czasownik faire – Nazwy zawodów – y, i, il / ill i Liaison 38 Na koniec: Kobieta w świecie zawodów 42 Powtórka 1 Komunikacja: Przedstawiamy się – Poznajemy i opisujemy osoby 43 Gramatyka: Czasowniki – Zaimki – Słówka pytające – Formy czasownika – Rodzajnik 45 Słownictwo: Pisownia – Imiona męskie, żeńskie i... uniwersalne 47 Wymowa: Zawody – u i głoski nosowe 49 5 Śniadanie • Czasowniki • Rodzajnik cząstkowy • Przeczenie • Posiłki we Francji Na początek: Śniadanie 51 Dla ucha: Przy stole podczas śniadania – Pytania przy śniadaniu 52 Ćwiczenia: Czasownik avoir – przyimki – Rodzaj- nik cząstkowy du, de la , de l’ , des – Czasowniki – connaitre i pouvoir – Przeczenie 54 Na koniec: Posiłki we Francji 58 3 Jedzenie • Wymowa • Czasowniki na -er • Słówka pytające • Zapraszanie 6 Na targu • Liczebniki • Przymiotniki: kraje i języki Na początek: Owoce i warzywa 59 Dla ucha: Na targu – Ilość i cena 60 Ćwiczenia: Czasowniki zakończone na -eter – Liczebniki od 1 do 10 – Przeczenie ne … pas de – Przymiotniki – Przymiotniki – Nazwy krajów – Nazwy języków 62 Na koniec: Zakupy we Francji 66 Na początek: Kuchnia francuska 27 Dla ucha: Przy kolacji – Co jemy? 28 Ćwiczenia: g przed samogłoskami i spółgłoskami – czasowniki zakończone na -er – Czasowniki zakończone na -er / zaimek osobowy on – Czasowniki zaczynające się od samogłoski est- ce que ze słówkami pytającymi – Wyrażenia i sytuacje 30 Na koniec: Jak zaprosić? 34 4 Zawody • Zaimki osobowe mocne • Czasownik faire Na początek: Krótko i zwięźle 35 Dla ucha: Po posiłku – Kim jesteś z zawodu? 36 cinq 5 Spis treści Lekcje 7 La Rochelle • Pytanie z inwersją – Il faut • Czasowniki 9 Wyspa d’Aix • Rozmowa telefoniczna • Liczebniki • Godziny • Czasowniki i przyimki Na początek: Atrakcje turystyczne 67 Dla ucha: W centrum La Rochelle – Dlaczego – Dlatego, że... 68 Ćwiczenia: Przymiotnik – Czasownik aller – Przy- imki – Pytania z inwersją – Il faut – Czasownik w bezokoliczniku 70 Na koniec: La Rochelle 74 8 Kuchnia • Czasowniki zakończony na -endre • przymiotnik bon Na początek: Kuchnia francuska 75 Dla ucha: W Café de la Paix 76 Ćwiczenia: Czasowniki zakończone na -endre – Składanie zamówienia w restauracji – Wyra- żanie odczuć i opinii – Przymiotnik bon – Gratu- lacje i powinszowania 78 Na koniec: Francuskie menu 82 Powtórka 2 Komunikacja: Francuskie zwyczaje żywieniowe – Może coś zorganizujemy? 83 Gramatyka: Rodzajnik cząstkowy – Przymiotniki – Pytanie z inwersją – Czasowniki 85 Słownictwo: Języki obce – Rodzaje sklepów – Środki transportu – Produkty spożywcze 87 Wymowa: Różne języki – Czasowniki – Przymiot- niki – Czasowniki – Przyimki 89 Na początek: Region Charentes 91 Dla ucha: Wyprawa na wyspę d’Aix 92 Ćwiczenia: Rozmowa telefoniczna – Liczebniki i godziny – Godziny – Czasowniki zakończone na -tir; przyimek sans 94 Na koniec: Francja i jej wyspy 98 10 Na wyspie • Czasowniki • Terminy bien i mieux Na początek: Co można zobaczyć na wyspie? 99 Dla ucha: Na wyspie 100 Ćwiczenia: aller + bezokolicznik – Notowanie terminów – Czasowniki se sentir i venir – Bien i mieux 102 Na koniec: Wyspa d’Aix 106 11 W kawiarni • Godziny • czasowniki • Zaimki dopełnienia Na początek: W kawiarni 107 Dla ucha: Spotkanie w kawiarni – Gdzie się podziewają Laure i Nathalie? 108 Ćwiczenia: Podawanie czasu – Czasowniki boire i s’asseoir – Zaimki dopełnienia bliższego (1) – il faut + rzeczownik – Miejsce przymiotnika w zdaniu 110 Na koniec: Zwyczaje w kawiarni 114 12 Poszukiwania • Odzież, wygląd, kolory • Czasowniki Na początek: Jak wyglądają nasi znajomi? 115 Dla ucha: Poszukiwania – Bardzo mi przykro! 116 Ćwiczenia: Passé composé z avoir – Użycie przyimka z czasownikiem demander – Kolory – Czasownik savoir 118 Na koniec: Do kogo można się zwrócić? 122 6 six Powtórka 3 Komunikacja: Opisywanie osób – Rozmowa telefoniczna i zdobywanie informacji – Geografia Francji 123 Gramatyka: Formy liczby mnogiej – Passé com- posé – bien – bon – Formy czasowników – Il faut – Czasownik voir – Zaimki – Futur compo- sé 126 Słownictwo: Rozmaitości 130 13 Chata w lesie • Zaimki dopełnienia • Czasowniki • Zaimki wskazujące Na początek: Zdania z voilà 131 Dla ucha: Chata w lesie – Nathalie i Laure są zdumione 132 Ćwiczenia: Zaimki dopełnienia bliższego z voilà – Passé composé z être – Czasownik vouloir – ce, cet, cette i ces 134 Na koniec: Komiksy francuskie 138 14 Nocleg na Aix • Przyimki miejsca • Liczebniki porządkowe • Opisywanie drogi Na początek: Różne możliwości zakwatero- wania 139 Dla ucha: Nocleg na wyspie Aix – Pokój u pani Mercier 140 Ćwiczenia: Słówko pytające qui oraz venir de + bezokolicznik – Przyimki oznaczające usytu- owanie w przestrzeni – Liczebniki porządkowe – Jak zapytać o drogę? 142 Na koniec: Zakwaterowanie 146 Lekcje Spis treści 15 Jak spędzić wieczór • Czasowniki • Miesiące • Przeczenie Na początek: Jak spędzić wieczór? 147 Dla ucha: Nathalie i Frédéric sam na sam – Czego nie ma na wyspie d’Aix 148 Ćwiczenia: Czasowniki zakończone na -ir – Czasownik dire – Nazwy miesięcy – Zaimki dopełnienia dalszego (2) – Przeczenie – dalsze wyrażenia 150 Na koniec: Festiwale 154 16 Na statku • Zaimki • Przedrostek • Czasowniki • Hodowla ostryg Na początek: Rozmaitości 155 Dla ucha: Spotkanie na statku – Tajemniczy „Doktor“ 156 Ćwiczenia: Zaimek y – Przedrostek re- – Cza- sownik croire – Czasowniki zakończone na -eler i na -ire – Spotkanie na ulicy 158 Na koniec: Hodowla ostryg 162 Powtórka 4 Komunikacja: Daty – Opisywanie drogi – Po- mieszane dialogi 163 Gramatyka: Zaimki – Formy czasowników – Czasowniki – Przeczenie – Określenia miejsca – Zaimki 165 Słownictwo: Francuskie przysmaki 169 Teksty z płyty do powtórek CD 4 171 sept 7 Spis treści Kategorie Dialogi Powitanie L 1 • 3 W sypialni dla gości L 2 • 3 Przy kolacji L 3 • 3 Po posiłku L 4 • 3 Przy stole podczas śniadania L 5 • 3 Na targu L 6 • 3, 4 W centrum La Rochelle L 7 • 3, 4 W Café de la Paix L 8 • 3, 4 Wyprawa na wyspę d’Aix L 9 • 3, 4 Na wyspie L 10 • 3, 4 Spotkanie w kawiarni L 11 • 3, 4 Poszukiwania L 12 • 3, 4, 5 Chata w lesie L 13 • 3, 4 Nocleg na wyspie d’Aix L 14 • 3, 4 Nathalie i Frédéric sam na sam L 15 • 3, 4 Spotkanie na statku L 16 • 3 Komunikacja P 2 • 3 L 10 • 12 L 11 • 16 P 3 • 8 P 4 • 5 L 5 • 5 L 8 • 5 L 10 • 6 P 3 • 5 L 13 • 6 L 16 • 5 L 3 • 4 L 4 • 4 L 5 • 4 L 6 • 5 L 7 • 5, 6 L 9 • 6 L 10 • 5 L 11 • 5, 6, 8 L 12 • 6, 7 L 13 • 5 L 15 • 5, 6 L 16 • 4 Rozumienie tekstu czytanego L 1 • 4 L 2 • 4, 5 Poznawanie osób L 1 • 11 P 1 • 1 L 16 • 13 Pytanie o samopoczucie L 10 • 10 Rozmaitości L 1 • 12, 14 L 2 • 7, 9 L 3 • 5 L 4 • 1, 2 Pochodzenie L 2 • 8 Rozumienie ze słuchu L 2 • 6 L 3 • 5 L 4 • 5 Posiłki L 3 • 2, 11 P 1 • 4 Składanie propozycji L 5 • 12 P 2 • 3 Zakupy L 6 • 6, 9, 15 W restauracji L 8 • 2, 8, 14 Relacjonowanie zdarzeń L 13 • 12 P 2 • 2 Godziny L 9 • 2, 10, 11 L 11 • 9, 10 Rozmowa telefoniczna L 9 • 8 P 3 • 3 Zdobywanie informacji L 9 • 12 L 10 • 2 Umawianie się na spotkanie L 10 • 8, 9 P 3 • 6 P 3 • 1, 2, 4 L 15 • 14 L 15 • 14 8 huit P 3 • 21 P 4 • 19 Opisywanie osób L 12 • 1 W hotelu L 14 • 1 Pisanie listów i pocztówek P 1 • 5 P 2 • 4 Opisywanie drogi L 14 • 10, 14, 15 P 4 • 2 Rezerwowanie pokoju L 14 • 13 P 4 • 4 Spędzanie wieczoru L 15 • 1 P 4 • 1 Krótkie uwagi wtrącone L 16 • 1 Powitania i pożegnania L 1 • 15, 16 Zwracanie się do osób L 2 • 15, 16 Podróże L 4 • 6 Wyrażanie opinii L 8 • 9 Planowanie dnia L 10 • 13 Wyrażanie zdumienia L 13 • 2 Podawanie daty L 15 • 10 P 4 • 3 Przedstawianie się P 1 • 3 Słownictwo P 2 • 12 P 4 • 17, 18 Nazwy miast L 1 • 1 L 9 • 1 Rozmaitości L 1 • 2, 10 L 4 • 15 P 1 • 13, 15, 17 L 7 • 2 L 8 • 6, 12 L 9 • 7 L 12 • 13 L 16 • 2, 7, 14 Mieszkanie L 2 • 1, 2 Jedzenie L 3 • 1 L 5 • 1, 6 L 6 • 1, 11 L 8 • 1 Imiona P 1 • 14 Praca P 1 • 16 Atrakcje turystyczne L 7 • 1 L 10 • 1 Środki transportu L 7 • 7 Kraje L 7 • 17 P 2 • 13 Języki P 2 • 9 P 2 • 13 Zakupy P 2 • 10 Geografia Francji L 9 • 1 Napoje L 11 • 1 Określenia czasu L 11 • 2 L 15 • 10 Kolory L 12 • 2, 11 P 3 • 20 Odzież L 12 • 2 Hotel – noclegi L 14 • 2 Ulice L 14 • 14 Spędzanie wieczoru L 15 • 2 Gramatyka Rodzajnik nieokreślony L 1 • 13 Rodzajnik określony P 1 • 11 Przyimki L 2 • 8, 13 L 5 • 8 L 7 • 10, 11 Czasowniki L 16 • 9 L 16 • 11 Czasowniki – czas teraźniejszy L 2 • 9, 17 L 3 • 8, 9, 14 L 4 • 9 P 1 • 6, 7, 10, 12 L 5 • 7, 10 P 2 • 11, 18 L 9 • 15 L 12 • 9, 10 L 14 • 10, 11 L 16 • 15 L 6 • 8 L 7 • 8 L 8 • 7 P 2 • 8, 14, 15, 17 L 9 • 13, 14 L 10 • 11 L 11 • 11, 12 L 12 • 12 P 3 • 12, 13, 14, 18 L 13 • 13 L 15 • 7, 8, 9 L 16 • 9, 10, 12, 15 P 4 • 5, 9, 10, 12, 13 Czasowniki – Futur composé L 10 • 7 P 3 • 17 Czasowniki zwrotne L 10 • 10 L 11 • 12 L 15 • 8 Czasowniki – Passé composé L 12 • 8 P 3 • 10, 14 P 3 • 9 L 13 • 9, 10, 11 L 15 • 9 P 4 • 8, 10 Czasowniki – Participe passé L 13 • 9 Przymiotnik L 6 • 14 L 7 • 8 L 8 • 10 P 2 • 6, 16 Przymiotnik – nazwy krajów L 6 • 14 Przymiotnik – kolory P 3 • 20 Przymiotnik – wyjątki L 8 • 11 P 3 • 11 Przysłówek P 3 • 11 Zaimki L 16 • 6, 7 P 4 • 7, 14 Zaimki osobowe L 4 • 7, 8 P 1 • 9 L 8 • 9 Zaimki dopełnienia L 11 • 13 P 3 • 16 L 13 • 8 L 15 • 11, 12 P 4 • 6 Rzeczownik L 4 • 10, 11 Słówka pytające P 1 • 8 L 9 • 12 L 11 • 16 Zaimki wskazujące L 11 • 11, 12 P 4 • 16 Przeczenie L 5 • 11 L 6 • 12, 13 L 15 • 13 Budowa zdania L 5 • 13 L 7 • 2 L 9 • 16 P 3 • 7 Rodzajnik cząstkowy L 5 • 9 P 2 • 5 P 3 • 19 L 14 • 7, 8 P 4 • 15 P 4 • 13 L 13 • 16 P 4 • 14 Kategorie Spis treści Liczebniki L 6 • 2, 10, 11 L 9 • 9 L 14 • 12 Określenia ilości L 6 • 9 Określenia czasu L 9 • 10, 11 L 11 • 9, 10 Przeszłość bliska L 14 • 9 Pytania L 2 • 10, 11 L 7 • 12, 13 P 2 • 7 Apostrof L 3 • 10 Zwroty bezosobowe L 7 • 14, 15 L 11 • 14 P 3 • 15 Przedrostek L 16 • 8 Wymowa L 4 • 1 L 6 • 7 L 13 • 2 Melodia zdania L 1 • 5 L 2 • 11, 13 L 3 • 6 Akcent L 1 • 6, 7 Głoski nosowe L 1 • 8, 9 P 1 • 19 Wymowa a pisownia L 1 • 9 L 2 • 12 L 3 • 7 Liaison L 4 • 14 Godziny L 9 • 11 L 4 • 12, 13 P 1 • 18 Między kulturami Formuły powitania i pożegnania L 1 • 16 Zwracanie się do osób L 2 • 16 Zapraszanie L 3 • 13 Praca L 4 • 16 Kuchnia L 5 • 14 L 8 • 15 L 11 • 17 Zakupy L 6 • 16 Miasta Francji L 7 • 16 Geografia Francji L 9 • 17 L 10 • 14 Zgłaszanie się po pomoc L 12 • 14 Komiksy L 13 • 17 Hotele – zakwaterowanie L 14 • 16 Spędzanie wieczoru L 15 • 15 Gospodarka L 16 • 16 neuf 9 Nasi bohaterowie Kto jest kim w naszej opowieści? Laure Duprès: Laure jest nauczycielką wychowania fizycznego i mieszka wraz z mężem Jeanem-Guy’em w uroczym domku w La Rochelle. Podczas długiego weekendu przypadającego na Zielone Świątki gości u siebie Nathalie i Frédérica, kuzyna Jeana-Guy’a i stara się jak najlepiej zorganizować im czas wolny. Laure jest brunetką z krótkimi, kręconymi włosami. Jean-Guy Duprès: Jean-Guy także jest nauczycielem wychowania fizycznego. Mieszka wraz z żoną Laure w La Rochelle. Podczas wizyty swojego kuzyna Frédé- rica i jego narzeczonej Nathalie służy za przewodnika i organizatora. Z reguły to on podejmuje decyzje co do sposobu spędzania czasu. Jean-Guy ma krótkie, ciemne włosy i nosi okulary. Nathalie: Nathalie pochodzi z miejscowości Cauteret w Pirenejach. Z zawodu jest pilotem. Podczas Zielonych Świątek wraz ze swoim narzeczonym odwiedza jego kuzyna Jeana-Guy’a w La Rochelle. Nathalie i Laure dobrze się rozumieją. Nathalie ma ciemne włosy średniej długości. Frédéric: Frédéric pracuje na lotnisku w Bordeaux. Wraz z narzeczoną Nathalie odwiedza swojego kuzyna Jeana-Guy’a i jego żonę Laure w La Rochelle. Frédéric często jest ze wszystkiego niezadowolony i podchodzi sceptycznie do wszelkich wycieczek czy wspólnych wypadów. Poza tym cierpi na chorobę morską. Ma krótkie, jasne włosy. 10 dix  Na początek Dla ucha Ćwiczenia Na koniec 1 Miasta Francji 1 TR. 01 1 Oto mapka Francji z zaznaczonymi najważniejszymi miastami. Posłuchaj nazw miast i wpisz je w wolne miejsca. Numery pomogą ci odna- leźć je na mapie.. 1 ____________________________ 2 ____________________________ 3 ____________________________ 4 ____________________________ 5 ____________________________ 6 ____________________________ 7 ____________________________ 8 ____________________________ 9 ____________________________ 10 ____________________________ Dunkerque Paris Strasbourg Dijon Lyon Clermont-Ferrand Nice Perpignan Bordeaux La Rochelle 1. Jakie miasto słynie z musztardy? _________________________ 2. Jakie miasto jest drugim co do wielkości miastem Francji? _________ 3. Jakie jest największe miasto w Masywie Centralnym? _____________ 4. Jakie miasto słynie z czerwonego wina? _____________________ 5. Jakie miasto leży nad Atlantykiem w pobliżu dwóch wysp? ________ 1 TR. 02 2 Witamy w La Rochelle! Oto dom należący do rodziny Dupres, od którego rozpoczyna się nasza historyjka. Posłuchaj uważnie słówek i wymawiaj je głośno. une rue – ulica une maison – dom une porte – drzwi une sonnette – dzwonek un nom – nazwa, nazwisko onze 11 1 Powitanie Na początek  Dla ucha Ćwiczenia Na koniec Frédéric i Nathalie przyjeżdżają do La Rochelle, aby odwiedzić kuzyna Frédérica, Jeana-Guy’a, oraz jego żonę Laure. Jean-Guy wita się z nimi i zaprasza na aperitif. 1 TR. 03 3 Posłuchaj dialogu. Rysunki pomogą ci w zrozumieniu sytuacji. Czy rozróżniasz głosy czterech osób? 4 Abc cde Posłuchaj dialogu raz jeszcze, tym razem jednocześnie śledząc tekst. Zaznacz w tekście to, co już znasz lub rozumiesz. Odczytuj te zaznaczone miejsca na głos, kiedy słuchasz dialogu.. Dobrze wiedzieć: Aperitif stanowi część powitania, kiedy przychodzą goście zaproszeni na wspólny posiłek: w południe między 11.00 a 12.00 lub wieczorem między 19.00 a 20.00. Jean-Guy ! Ça va bien. Et toi ? Voilà Nathalie. Bonjour. Entrez ! Jean-Guy: Frédéric ! Comment ça va ? Frédéric: Jean-Guy: Bonjour, enchanté. Nathalie: Bonjour. Jean-Guy: Et voici Laure, ma femme. Laure: Jean-Guy: Un apéritif ? Frédéric: Ah oui, volontiers. Jean-Guy: Un pastis ? Un porto ? Frédéric: Un pastis s’il te plaît, avec des glaçons. Jean-Guy: Nathalie, Laure, un porto ? Nathalie: Oui, merci. Laure: Et voilà des cacahuètes ! Czy domyślasz się już, w jaki sposób Francuzi pytają o samopoczucie? Wpisz to wyrażenie w wolne miejsce? Jak leci? __________________________________________ 12 douze Na początek  Dla ucha Ćwiczenia Na koniec 1 Pierwsze zdania 1 TR. 04 5 Do każdego z obrazków możesz przypisać jedno zdanie. Posłuchaj uważnie zdań, tyle razy, ile wyda ci się to potrzebne. Przećwicz wymowę, powtarzając je na głos. Obrazki pomogą ci w zrozu- mieniu, o co chodzi. Jeśli to nie wystarczy, zawsze możesz poszukać słówek w Słowniczku. Dobrze wiedzieć: Pastis to likier anyżo- wy wytwarzany w Marsylii. Zwykle pije się go z wodą w proporcji: 1/3 pastisu – 2/3 wody. treize 13 1 Na początek Dla ucha Dla ucha  Ćwiczenia Na koniec Akcenty i głoski nosowe W języku francuskim często pojawiają się trudności z wymową. Aby ich uniknąć, trzeba jak najszybciej nauczyć się jej reguł. Tak więc pierwsza zasada: nad e mogą się pojawić akcenty graficzne: é accent aigu è accent grave ê accent circonfl exe 1 TR. 05 6 Posłuchaj różnych możliwości wymawiania samogłoski e. „E zamknięte“: w ten sposób wymawiamy samogłoskę pisaną jako é, a także w końcówkach er, ez i ed. Taką samą wymowę ma także spójnik et – i. „E otwarte“ (podobne do e, jakie wymawiamy w języku polskim): w ten sposób wymawiamy samogłoskę pisaną jako è, ê, a także ai. „E nieme“: w ten sposób wymawiamy samogłoskę e bez akcentu graficzne- go. Kiedy e pojawia się na końcu wyrazu po spółgłosce, wówczas w ogóle go nie wymawiamy; wyraz kończy się na spółgłoskę, np. la porte. 1 TR. 05 7 Posłuchaj uważnie słówek i podziel je na trzy kategorie ze względu na wymowę samogłoski e. „e zamknięte” „e otwarte” „e nieme” sonnette et je Frédéric tu es de entrez volontiers merci Jako samogłoski nosowe wymawiamy wszystkie te samogłoski, po których pojawia się n lub m, np.: an / am, en / em, in / im, on / om, un / um. Przećwicz je dokładnie, gdyż są to głoski najbardziej charakterystyczne dla języka francuskiego. Zwróć jednak uwagę, że są wymawiane jako dźwięki nosowe jedynie wówczas, gdy znajdują się na końcu słówka lub na końcu sylaby. Gdy po samogłosce pojawia się podwojone m lub n, lub też mn, wówczas samogłoska nie jest czytana jako dźwięk nosowy, np. une sonnette. Inne samogłoski nosowe są zapisywane jako dwuznaki składające się z dwóch samogłosek + n lub m. Najczęściej na drugiej pozycji pojawia się samogłoska i: ain, ein, oin. 14 quatorze Na początek Dla ucha Dla ucha  Ćwiczenia Na koniec 1 Akcenty i głoski nosowe 1 TR. 06 8 Wymawiaj następujące słówka, zwracając szczególną uwagę na głoski nosowe. enchanté – bonjour – un, une – le vin le pain – la faim le sein – loin 9 Które słówko nie pasuje? Wykreśl je. Jako kryterium potraktuj wymowę samogłoski e lub głosek nosowych. 1. entre – Frédéric – Valérie – apéritif 2. Lyon – volontiers – porto – glaçons 3. maison – nom – sonnette – glaçon 4. Lyon – Avignon – Bayonne – Clermont-Ferrand 5. je– elle – Bretagne – Grenoble 6. La Rochelle – Isabelle – cacahuètes – Olivier 10 Aby kogoś przedstawić lub coś komuś pokazać, często używamy słówek voici i voilà (oto). Gdy ktoś nam zostaje przedstawiony, możemy powiedzieć po prostu bonjour. Jeśli chcemy się zachować szczególnie uprzejmie, wówczas możemy użyć słówka enchanté. Uzupełnij zdania: 1. ______________ Nathalie. (Oto Natalie.) 2. ______________ Laure, ma femme. (Oto Laure, moja żona.) 3. ______________ (Bardzo mi milo.) 1 TR. 07 11 Posłuchaj jeszcze raz dialogu i sprawdź, czy podane zdania są zgodne z prawdą. Postaw znaczek ¸ lub – w odpowiedniej kratce. 1. Marielle przyszła z kuzynem.  2. Dominique zostaje przedstawiona Brunowi.  3. Kuzyn nazywa się Bruno.  4. Marielle i Bruno są u Dominique.  5. Dominique zaprasza na aperitif.  quinze 15 1 Na początek Dla ucha Dla ucha  Ćwiczenia Na koniec Zapraszanie – Przyjmowanie – Odmawianie Dobrze wiedzieć: Jak już zapewne zau- ważyłeś, w języku fran- cuskim znaki :, ;, ? i ! nie znajdują się tuż przy ostatnim słówku, lecz po spacji. Dobrze wiedzieć: Monsieur, Madame i Mademoiselle często zapisuje się za pomocą skrótów M., Mme i Mlle. Jak odpowiedzieć na pytanie „Jak leci?“ Najczęściej stosowane w języku francuskim pytanie o samopoczucie brzmi: Comment ça va ? Przyjaciele i bliscy znajomi mogą zapytać po prostu: Ça va ? Odpowiedź może wówczas brzmieć: Ça va bien, et toi ? lub po prostu Ça va (owszem), Ça va bien (dobrze) lub Ça va bien (bardzo dobrze). Zapraszanie lub proponowanie komuś czegoś i reagowanie na zaproszenia lub propozycje Najprostszym sposobem zaproponowania napoju lub czegoś do zjedzenia jest wymienienie nazwy danego produktu z intonacją pytającą: Un apéritif ? Des cacahuètes ? Gdy przyjmujemy proponowaną rzecz, odpowiadamy po prostu: Oui, merci lub Volontiers (chętnie) lub też Oui, s’il te plaît (bardzo proszę). Gdy do danej osoby zwracamy się na pan/pani, wówczas to wyrażenie przy- bierze formę: s’il vous plaît. Gdy chcemy grzecznie odmówić, odpowiadamy: Non, merci. 12 Zaznacz prawidłową odpowiedź: 1. Comment ça va ? a.  Volontiers. b.  Bonjour. c.  Bien, merci. 3. Voilà Gérard. a.  Et voilà des cacahuètes. b.  Un porto ? c.  Bonjour, enchanté. 5. Entrez ! a.  Merci. b.  Ça va. c.  Très bien. 2. Un porto ? a.  Oui, merci. b.  Enchanté. c.  Et toi ? 4. Ça va bien, et toi ? a.  Volontiers. b.  Très bien, merci. c.  Bonsoir. 6. Bonjour madame. a.  Bonne nuit, Monsieur. b.  Bonjour Monsieur. c.  Au revoir. 16 seize
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ekspresowy kurs dla początkujących. Francuski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: