Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00079 003635 18779516 na godz. na dobę w sumie
Ekspresowy kurs dla początkujących. Hiszpański - ebook/pdf
Ekspresowy kurs dla początkujących. Hiszpański - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7429-053-1 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Hiszpański ekspresowy to nowy kurs języka hiszpańskiego dla początkujących oraz dla chcących powtórzyć i ugruntować podstawowe umiejętności.

Składa się z dwóch książek oraz nagrania w formacie mp3, dzięki czemu nadaje się idealnie do nauki w domu a także powtórek w każdej wolnej chwili: w drodze do pracy, szkoły czy na spacerze.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie Witamy w świecie języka hiszpańskiego Powtórka również zbudowana jest z 4 części. Czy chciałbyś szybko i przyjemnie nauczyć się hiszpańskiego? Nasz kurs pomoże ci opanować ten język , tak abyś umiał posługiwać się nim w różnych sytuacjach życia codziennego. Dlatego też kanwą książki uczyniliśmy interesującą opowieść w odcinkach. Towarzysząc bohaterom jako obserwator ich przygód i świadek rozmów, z pewnością bez problemu opanujesz słownictwo i gramatykę. Zdobywane stopniowo umiejętności udoskonalisz i sprawdzisz, wykonując systematycznie różnorodne ćwiczenia. Oprócz wiedzy na temat języka, jego gramatyki i wymowy, zdobędziesz również wiele informacji o kulturze, historii, tradycjach i współczesnym życiu w krajach hiszpańskojęzycznych. Jak zbudowany jest kurs? Podręcznik Książka składa się z 4 rozdziałów. Każdy rozdział zawiera 4 lekcje i powtórkę. Lekcja zbudowana jest z 4 części.  Na początek Tutaj zapoznasz się z treścią Tutaj zapoznasz się z treścią lekcji. lekcji.  Dla ucha Tutaj posłuchasz dialogu, Tutaj posłuchasz dialogu, spróbujesz zrozumieć go ze spróbujesz zrozumieć go ze słuchu, przeczytasz i na koniec powtórzysz go słuchu, przeczytasz i na koniec powtórzysz go głośno, aby nauczyć się poprawnej wymowy.  Ćwiczenia Tutaj utrwalisz i udoskonalisz Tutaj utrwalisz i udoskonalisz słownictwo oraz gramatykę, słownictwo oraz gramatykę, a potem spróbujesz użyć języka hiszpańskiego a potem spróbujesz użyć języka hiszpańskiego w różnych sytuacjach komunikacyjnych.  Na koniec Tutaj znajdziesz informacje kul- Tutaj znajdziesz informacje kul- turowe lub ćwiczenia. turowe lub ćwiczenia.  Komunikacja Tutaj sprawdzisz, czy umiesz już Tutaj sprawdzisz, czy umiesz już poprawnie użyć języka w sytua- poprawnie użyć języka w sytua- cjach komunikacyjnych z czterech poprzednich cjach komunikacyjnych z czterech poprzednich lekcji.  Gramatyka  Słownictwo Tutaj powtórzysz najważniejsze Tutaj powtórzysz najważniejsze wiadomości gramatyczne. wiadomości gramatyczne. Tutaj powtórzysz poznane do tej Tutaj powtórzysz poznane do tej pory słownictwo. pory słownictwo.  Wymowa Tutaj udoskonalisz swoją Tutaj udoskonalisz swoją wymowę. wymowę. Na początek Dla ucha Ćwiczenia Na koniec Komunikacja Komunikacja Komunikacja Komunikacja Gramatyka Gramatyka Gramatyka Gramatyka Słownictwo Słownictwo Słownictwo Słownictwo Wymowa Wymowa Listwa zamieszczona u góry strony będzie cię informować, w której części lekcji lub powtórki znajdujesz się obecnie. Ćwiczenia Ćwiczenia w obrębie jednej lekcji mają ciągłą numerację. Jeśli chcesz sprawdzić, czy poprawnie wykonałeś zadanie, możesz zajrzeć do rozwiązań zamiesz- czonych w Materiałach dodatkowych (Klucz). Przy każdym ćwiczeniu znajdują się różne sym- bole. Ten symbol informuje, na której płycie 1 TR. 01 znajduje się wykonywane przez ciebie ćwiczenie. Górna cyfra oznacza numer płyty, dolna cyfra – numer ścieżki. Ten symbol informuje, że w ćwiczeniu należy coś uzupełnić lub napisać. tres 3 prawie dosłowne, abyś lepiej dostrzegł różne cechy charakterystyczne języka hiszpańskiego. Klucz Tutaj możesz sprawdzić, czy poprawnie wykonałeś ćwiczenia, które nie wymagają pracy z nagraniami. Przy niektórych ćwiczeniach spotkasz krótki tekst opatrzony symbolem spotkasz krótki tekst opatrzony symbolem Wskazówka (może to być jakaś ciekawostka albo podpowiedź, jak się uczyć). Gramatyka Tutaj znajdziesz poszerzone wyjaśnienia najważ- niejszych problemów gramatycznych, które pojawiły się w Podręczniku. Słowniczek Tutaj znajdziesz zestawione w porządku alfabety- cznym użyte w kursie wyrazy z tłumaczeniami (nagrano je na płytach 3A i 3B). Płyty CD Pakiet obejmuje: • 2 płyty CD z pełnym materiałem nagraniowym do wszystkich lekcji. Są to dialogi i ćwiczenia nagrane wyłącznie po hiszpańsku. 1 2 • 2 płyty CD z wyrazami i zwrotami użytymi w kursie. Zostały nagrane po hiszpańsku i po polsku, abyś mógł uczyć się wymowy i powtarzać znaczenie słów. 3A 3B • 1 płyta CD z materiałem powtórkowym, w której możesz używać np. w podróży lub na spacerze. Zawiera ona wszystkie dialogi w oryginale oraz wybrane z lekcji zdania utrwalające razem z ich polskimi tłumaczeniami. 4 Wprowadzenie Ten symbol informuje, że w ćwiczeniu należy połączyć ze sobą jakieś elementy lub zaznaczyć właściwą odpowiedź. Ten symbol informuje, że do wykonania ćwiczenia potrzebujesz dodatkowej kartki papieru. Ten symbol informuje, że treść Abc cde ćwiczenia powinieneś przeczytać ze szczególną uwagą. Tutaj znajdziesz ciekawe Tutaj znajdziesz ciekawe Tutaj znajdziesz ciekawe Dobrze wiedzieć: Dni tygodnia w języ- ku hiszpańskim są rodzaju męskiego: el lunes, el martes, … i pożyteczne infor- macje na temat języka hiszpańskiego oraz jego odmian w krajach hiszpańskojęzycznych. Tutaj znajdziesz nowe wyrazy i zwroty, które nie tylko pomogą ci rozwią- zać sąsiadujące z ramką ćwiczenia, ale przede wszystkim poszerzą twoje słownictwo. la cosa – rzecz sino – lecz perdón – przepraszam  Ten znak pokazuje,  § 2 Przymiotnik w którym paragrafie w Materiałach dodat- w którym paragrafie w Materiałach dodat- kowych znajdziesz poszerzone informacje na temat danego zagadnienia gramatycznego. Spisy treści W książce znajdują się dwa spisy treści. Pierwszy z nich to spis treści obejmujący poszczególne lekcje (Spis treści: Lekcje), drugi zaś to spis treści według kategorii (Spis treści: Kategorie). Materiały dodatkowe Książka zawiera: Transkrypcje Tutaj znajdziesz nagrane na płytach 1 i 2 teksty dialogów oraz ćwiczeń ze słuchu. Obok dia- logu w wersji hiszpańskiej zamieściliśmy jego tłumaczenie na język polski. Jest to tłumaczenie 4 cuatro 1 Powitania • Przedstawianie się • Wymowa • Rzeczownik • Rodzajnik Na początek: Kraje hiszpańskojęzyczne – Znajo- me słówka w języku hiszpańskim 11 Dla ucha: Rosita przybywa do wspólnego miesz- kania – Powitania i przedstawianie się 12 Ćwiczenia: Powitania i przedstawianie się – Wy- mowa – Rzeczownik – Rodzajnik – Czasownik ser 14 Na koniec: Liczebniki od 0 do 9 – Informacje kulturalne: Pocałunek czy uścisk ręki? 18 2 Oglądanie nowego mieszkania • Akcent • Przy- miotnik • Czasowniki regularne zakończone na -ar Na początek: Słownictwo związane z mieszka- niem 19 Dla ucha: Chema pokazuje Rosicie mieszkanie – Wymowa spółgłoski r 20 Ćwiczenia: Akcent – Przymiotnik – Czasowniki regularne zakończone na -ar – Przeczenie – Licze- bniki od 10 do 19 22 Na koniec: Języki używane w Hiszpanii – Informa- cje kulturalne: Madryt 26 3 Poznawanie się • Czasowniki zwrotne • Czaso- wniki regularne zakończone na -er • Czasowniki ser i estar Na początek: Poznawanie się – Pożegnania 27 Dla ucha: Rosita poznaje swoich sąsiadów 28 Ćwiczenia: Czasowniki zwrotne – Zaimki dopełnie- nia dalszego – Czasowniki regularne zakończone na -er – Ser i estar – Przymiotniki opisujące pocho- dzenie lub narodowość – Nazwy zawodów 30 Na koniec: Scenka: Poznawanie nowych osób – Informacje kulturalne: Miasto Meksyk 34 4 Rodzina • Czasowniki regularne zakończone na -ir • Zaimki wskazujące • Estar i hay – Zaimki dzierżawcze Na początek: Określanie pokrewieństwa – Przed- mioty osobiste 35 Dla ucha: Charo szuka swojego portfela 36 Lekcje Spis treści Ćwiczenia: Czasowniki regularne zakończone na -ir – Zaimki wskazujące – Estar i hay – Zaimki dzierżawcze 38 Na koniec: Liczebniki od 20 do 50 – Gra: Bingo – Informacje kulturalne: Hiszpańskie imiona i na- zwiska 42 Powtórka 1 Komunikacja: Pytania i odpowiedzi – Poznawanie się – Odpowiednie reagowanie 43 Gramatyka: Rodzajnik, rzeczownik, przymiotnik – Ser, estar, hay – Czasowniki w czasie teraźniej- szym 45 Słownictwo: Przedmioty osobiste – Meble – Okre- ślanie pokrewieństwa – Zawody – Liczebniki – Pocztówka z Meksyku 47 Wymowa: Wymowa niektórych głosek – Wysłu- chanie dialogu 50 5 Spędzanie wolnego czasu • Czas Pretérito Perfe- cto (czas przeszły dokonany złożony) • Muy i mucho Na początek: : Spędzanie wolnego czasu – Cechy charakteru 51 Dla ucha: Późny wieczór u rodziny Giménez – Mówienie o sposobach spędzania wolnego czasu 52 Ćwiczenia: Muy i mucho – Czas Pretérito Perfecto – Opisywanie kolejności zdarzeń z przeszłości – Zaimki dopełnienia bliższego 54 Na koniec: Liczebniki od 51 do 100 – Informacje kulturalne: Don i Doña 58 6 Na targu • Godziny • Umawianie się Na początek: Owoce i warzywa – Dni tygodnia – Określenia czasu 59 Dla ucha: Noelia robi zakupy na targu – Na targu 60 Ćwiczenia: Czasowniki nieregularne: poner, que- rer, poder – Tener que – Czasownik ir – Podawa- nie godziny – Umawianie się – Liczebniki powy- żej 100 62 Na koniec: Scenka: Na targu – Informacje kultu- ralne: Różnice w słownictwie używanym w Hisz- panii i Ameryce Południowej 66 cinco 5 Spis treści Lekcje 7 Środki komunikacji • Opisywanie drogi, poda- wanie kierunku • Przyimki • Pory dnia Na początek: Środki komunikacji – Określanie miejsca 67 Dla ucha: Rosita idzie na spotkanie – Opisywanie drogi 68 Ćwiczenia: Czasowniki nieregularne conocer i decir – Przyimki a i an – Pory dnia – Opisywanie drogi – Akcent i akcent graficzny – Słówka pyta- jące 70 Na koniec: Historyjka obrazkowa – Gra: Jakie to wyrażenia? – Informacje kulturalne: Hiszpańskie adresy 74 8 Nazwy sportów • Zakupy • Zaimki • Kolory Na początek: Prezenty, upominki – Nazwy sportów 75 Dla ucha: Chema i Rosita kupują prezent dla Noelii 76 Ćwiczenia: Czasownik costar – Słówko pytające cuánto – Zaimki wskazujące – Akcentowane zaimki dopełnienia dalszego – Miejsce zaimków w zdaniu – Kolory 78 Na koniec: Gra: Bingo – Informacje kulturalne: Godziny otwarcia sklepów i instytucji w Hiszpa- nii 82 Powtórka 2 Komunikacja: Udzielanie odpowiedzi na pytania – Opisywanie drogi 83 Gramatyka: Czasowniki nieregularne – Muy i mu- cho – Zaimki – Przyimki – Czas Pretérito Perfe- cto 85 Słownictwo: Godziny – Określanie ilości, często- tliwości i miejsca – Liczebniki – Pocztówka z Ma- drytu 88 Wymowa: Intonacja – Akcentowanie i zasady stawiania akcentu graficznego 90 9 Gerundio (imiesłów nieodmienny) • Potrawy i napoje • Bien i bueno Na początek: Napoje – Gerundio 91 Dla ucha: Rozmowa między Charo i Agustínem – Przygotowanie kolacji 92 6 seis Ćwiczenia: Czasownik preferir – Czasownik tener – Konstrukcja estar + gerundio – Przymiot- nik i przysłówek (bien i bueno) – El mismo / la misma / lo mismo – Zastosowanie czasu Pretérito Perfecto 94 Na koniec: Tortilla 98 10 Hiszpańskie tapas • Opisywanie codziennych czynności • Nieosobowa forma se • Porównanie i stopniowanie przymiotników Na początek: Hiszpańskie tapas – Opisywanie codziennych czynności 99 Dla ucha: W barze – Opisywanie codziennych czynności 100 Ćwiczenia: Czasowniki zwrotne – Nieosobowa forma se – Porównanie i stopniowanie przymio- tników – Gerundio – Wyrażanie zgody i sprzeci- wu 102 Na koniec: Scenka: Ankieta – Informacje kultu- ralne: Tapas bar 106 11 Części ciała • Choroby • Udzielanie rad • Przysłówek • Opisywanie osób Na początek: Części ciała – Opisywanie różnych dolegliwości 107 Dla ucha: W poczekalni u lekarza – Życzenia pow- rotu do zdrowia – Udzielanie rad 108 Ćwiczenia: Czasowniki doler i sentirse – Przysłó- wek – Wyrażenie hay que – Zaimki dzierżawcze (formy akcentowane) – Opisywanie osób – Wyra- żanie życzeń 110 Na koniec: Piosenka – Rozwiązywanie krzyżówki 114 12 Świętowanie urodzin • W restauracji • Indefinido (czas przeszły dokonany) • Słówka pytające • Zdania względne Na początek: Potrawy – Czas Indefinido 115 Dla ucha: Urodziny Noelii – Piosenki śpiewane z okazji urodzin – Nakrywanie do stołu 116 Ćwiczenia: Słówka pytające – Zdania względne – Czas przeszły Indefinido 118 Na koniec: Scenka: W restauracji – Informacje kulturalne: W hiszpańskiej restauracji 122 Powtórka 3 Komunikacja: Odpowiednie reagowanie – Udzielanie odpowiedzi na pytania – Opisywanie wyglądu 123 Gramatyka: Gerundio – Zdania względne – Sto- pniowanie przymiotników – Nieosobowa forma se – Przysłówek czy przymiotnik? – Czasowniki w czasach: Presente (czas teraźniejszy), Pretérito Perfecto i Indefinido 125 Słownictwo: Potrawy i napoje – Nakrywanie do stołu – Części ciała – Pocztówka z Salaman- ki 128 Wymowa: Łączenie wyrazów – Opisywanie jak minął dzień 130 13 Pogoda • Imperfecto (czas przeszły niedoko- nany) • Stopień najwyższy (bezwzględny) przymio- tnika z końcówką -ísimo • Zdrobnienia Na początek: Pogoda – Wyrażanie uczuć, samo- poczucia i nastroju 131 Dla ucha: Noelia wraca do domu – Pory roku i miesiące 132 Ćwiczenia: Końcówka -ísimo – Zaimek nieokre- ślony – Zdrobnienia – Dopełnienie bliższe – Czas Imperfecto 134 Na koniec: Pogoda w Hiszpanii – Informacje kulturalne: Movida 138 14 W meksykańskiej restauracji • Formy nieregularne w czasie Indefinido • Imperfecto czy Indefinido? Na początek: Potrawy meksykańskie – Wyrażanie zaskoczenia 139 Dla ucha: W meksykańskiej restauracji 140 Ćwiczenia: Formy nieregularne w czasie Indefini- do – Imperfecto czy Indefinido? – Historyjka obrazkowa – Wyrażanie zaskoczenia – Potrawy meksykańskie 142 Na koniec: Scenka – Informacje kulturalne: Kuku- rydza 146 Lekcje Spis treści 15 Wyrażanie planów i zamiarów • Przyimki stosowane w określeniach czasu Na początek: Wyrażanie planów i zamiarów – Szkoła języków obcych 147 Dla ucha: Tajemnica Doñii Amparo – Wyrażanie planów i zamiarów 148 Ćwiczenia: Wyrażanie planów i zamiarów – Miejsce zaimków w zdaniu – Ser i estar – Przy- imki stosowane w określeniach czasu – Akcen- towane i nieakcentowane formy zaimków dzierżawczych 150 Na koniec: Układanka – Informacje kulturalne: Hiszpańskie loterie 154 16 Podróże i hotele • Komputer i Internet • Rozmowa telefoniczna Na początek: Wyjazd do Meksyku – Słownictwo związane z komputerem 155 Dla ucha: Podróż Noelii i Chemy – Surfowanie w Internecie – Telefon do biura podróży 156 Ćwiczenia: Seguir + gerundio – Zaimki względne el / la / los / las que – Dativo de interés – W hotelu – Rozmowa telefoniczna 158 Na koniec: Krzyżówka – Informacje kulturalne: Półwysep Jukatan 162 Powtórka 4 Komunikacja: Odpowiednie reagowanie – Wyra- żanie uczuć, samopoczucia i nastroju – Wyrażanie planów i zamiarów 163 Gramatyka: Indefinido czy Imperfecto? – Dopeł- nienie bliższe – Przyimki stosowane w określe- niach czasu – Zaimki dopełnienia bliższego – Se- guir + Gerundio – Ser i estar 165 Słownictwo: Miesiące – Pogoda – Uczucia, samo- poczucie, nastrój – Słówka przydatne w podróży – Pocztówka z Jukatanu 167 Wymowa: Łączenie wyrazów – Potrawy meksy- kańskie 170 Teksty z płyty do powtórek CD 4 171 siete 7 Spis treści Kategorie Dialogi Gramatyka L 1 • 3, 4, 7 Rosita przybywa do wspólnego mieszkania Chema pokazuje Rosicie mieszkanie L 2 • 3, 4, 7 Rosita poznaje swoich sąsiadów L 3 • 3, 4, 6 Charo szuka swojego portfela L 4 • 3, 5, 6 Późny wieczór u rodziny Giménez L 5 • 3, 4, 5 Noelia robi zakupy na targu L 6 • 3, 4, 6 Rosita idzie na spotkanie L 7 • 3, 5, 6 Chema i Rosita kupują prezent dla Noelii Rozmowa między Charo i Agustínem L 9 • 3, 5, 6 W barze L 10 • 3, 5, 6 W poczekalni u lekarza L 11 • 3, 5, 6 Urodziny Noelii L 12 • 3, 4, 5 Noelia wraca do domu L 13 • 3, 4, 6 W meksykańskiej restauracji L 14 • 3, 4, 6 Tajemnica Doñii Amparo L 15 • 3, 4, 6 Podróż Noelii i Chemy L 16 • 3, 4, 6 L 8 • 3, 5, 6 Komunikacja L 1 • 8, 15 L 3 • 2 Powitania, przedstawianie się i pożegnania Poznawanie się L 3 • 1, 5, 16 Umawianie się L 6 • 14, 15 Opisywanie drogi L 7 • 12, 16 P 2 • 2 Zakupy L 6 • 5, 18 L 8 • 1 W restauracji L 12 • 18 L 14 • 5, 16 W hotelu L 16 • 13, 14 Pisanie pocztówki P 1 • 20 P 2 • 18 P 3 • 17 P 4 • 22 Rozmowa telefoniczna L 16 • 15 Wyrażanie zaskoczenia L 14 • 2, 14 Wyrażanie konieczności L 6 • 9 L 11 • 12 Udzielanie rad L 11 • 4, 7 Wyrażanie życzeń L 11 • 16 Wyrażanie planów i zamiarów L 15 • 1, 7, 8, 9, 10 8 ocho L 10 • 11, 12, 13 P 3 • 8 L 2 • 13, 14 L 3 • 10, 12 L 4 • 7, 8 Rodzajnik L 1 • 13 L 2 • 10 Rzeczownik L 1 • 13 L 2 • 9 Przymiotnik L 2 • 11, 12 P 1 • 9 Przysłówek L 11 • 9, 10 Muy i mucho L 5 • 7, 8 P 2 • 8 Bien i bueno L 9 • 13 P 3 • 10 Porównanie i stopniowanie przymiotników Stopień najwyższy (bezwzględny) przymiotnika z końcówką -ísimo L 13 • 8, 9 Czasowniki regularne w czasie teraźniejszym Czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym L 1 • 14 L 3 • 11 L 4 • 14 L 6 • 8, 10, 11 L 7 • 8 P 2 • 6, 7 L 11 • 8 Czasowniki zwrotne L 3 • 7 L 10 • 7, 8 Przeczenie L 2 • 15, 16 Czas Pretérito Perfecto (czas przeszły dokonany złożony) L 5 • 9, 10, 11 P 2 • 12, 13 L 9 • 15 Czas Indefinido (czas przeszły dokonany) Czas Imperfecto (czas przeszły niedokonany) Imperfecto czy Indefinido? (porównanie) Gerundio (imiesłów nieodmienny) L 9 • 2, 10, 11, 12 Ser – estar – hay L 3 • 13 L 4 • 10 P 1 • 10, 11, 12 Nieosobowa forma se L 10 • 9, 10 P 3 • 9 Zaimki L 4 • 12, 13 L 5 • 15 L 8 • 11, 12, 14, 15 Zaimki wskazujące L 4 • 9 L 8 • 9, 10 Zaimki dzierżawcze L 4 • 11 L 11 • 13 L 15 • 16, 17 Przyimki L 7 • 10, 13 P 2 • 11 Zdania względne L 12 • 11 P 3 • 7 L 16 • 10 Słówka pytające L 8 • 8 L 12 • 9, 10 L 12 • 2, 12, 13, 14, 15, 16 L 14 • 7, 8 L 10 • 14 P 3 • 5, 6 L 16 • 8 L 13 • 13, 14, 15, 16 L 14 • 9, 10, 12 P 4 • 7, 8 L 15 • 12, 13 P 4 • 13 P 2 • 9, 10 L 15 • 11 Słownictwo Wymowa Kategorie Spis treści L 12 • 1, 8 P 3 • 13 L 14 • 1, 15 Rodzina L 4 • 1, 15 P 1 • 16 Mieszkanie L 2 • 1, 2 P 1 • 15 Dzień powszedni L 10 • 2, 16 P 3 • 19 Praca i zawody L 3 • 15 P 1 • 18 Czas wolny i sport L 5 • 1, 12 L 8 • 2 Potrawy i napoje L 6 • 1 L 9 • 1, 17 L 10 • 1 Części ciała i choroby L 11 • 1, 2 P 3 • 15 Wygląd zewnętrzny L 11 • 14, 15 P 3 • 4 Uczucia, samopoczucie i nastrój L 13 • 2 Środki komunikacji L 7 • 1, 17 Określanie miejsca L 7 • 2 P 2 • 16 Kolory L 8 • 17, 18 Kraje, narodowości i języki L 1 • 1 L 2 • 18 Podróże L 16 • 1, 7 P 4 • 21 Komputer L 16 • 2, 5, 16 Pogoda L 13 • 1, 18 P 4 • 15, 16 Dni tygodnia, miesiące, pory roku L 6 • 2 L 13 • 7 Godziny L 6 • 12, 13 P 2 • 14 Liczebniki L 1 • 16 L 2 • 17 L 4 • 16 P 1 • 19 L 5 • 16 L 6 • 16 P 4 • 3, 17 L 3 • 14 P 4 • 14 L 2 • 8 L 7 • 15 P 2 • 20 Wymowa c, z, b, v / ñ, j, ll, ch L 1 • 10, 11 P 1 • 21 Wymowa r / rr L 2 • 5 Akcent i zasady stawiania akcentu graficznego Między kulturami Na „pan/pani“ czy na „ty“? L 1 • 18 L 5 • 18 Hiszpania L 2 • 19 Meksyk L 3 • 17 L 16 • 17 Imiona, nazwiska i adresy L 4 • 18 L 7 • 18 Jedzenie L 9 • 18 L 14 • 17 Bary i restauracje L 10 • 17 L 12 • 19 L 13 • 19 nueve 9 Nasi bohaterowie Kto jest kim w naszej opowieści? Nasza historyjka rozgrywa się w Hiszpanii, w Madrycie. We wspólnym mieszkaniu zamieszkują Rosita, Jordi i Chema. Rosita pochodzi z Meksyku. Jest w Madrycie na naukowym stypendium badawczym w muzeum sztuki współczesnej. Praca w muzeum sprawia jej wielką przyjemność. Jordi pochodzi z Barcelony. Odbywa właśnie praktykę w pewnej firmie, a po pracy bardzo chętnie uprawia sport. Chema pracuje w biurze projektów. Bardzo lubi swoją sąsiadkę Noelię. A oto rodzina Giménez, sąsiedzi Rosity, Jordiego i Chemy: Agustín pracuje jako kierownik działu w międzynarodowej firmie. Bardzo lubi swoją pracę. Charo jest żoną Agustina. Nie pra- cuje, opiekuje się domem i ciągle coś załatwia dla swojej rodziny. Noelia, ich córka, studiuje zarządza- nie. Uważa, że Chema jest bardzo interesujący! Nacho, brat Noelii, mieszka w Lon- dynie, gdzie studiuje język angielski. Doña Amparo to mama Agustina. Bardzo często chodzi do kina lub spaceruje po parku ze swoimi przyjaciółkami. 10 diez  Na początek Dla ucha Ćwiczenia Na koniec 1 Kraje hiszpańskojęzyczne – Znajome hiszpańskie słówka 1 1 TR. 01 Oto zaczynasz uczyć się języka hiszpańskiego. Na początek poznaj kraje, w których mówi się w tym języku. Poniżej widzisz trasę, jaką Rosita pokonała samolotem z Meksyku do Hiszpanii. W tych krajach na pewno mówi się po hiszpańsku. A gdzie jeszcze używa się tego języka? Wpisz nazwy krajów umieszczone po prawej stronie w odpowiednie miejsca. Następnie posłuchaj ich wymowy. Cuba Argentina Venezuela Chile Colombia México España 2 1 TR. 02 Z pewnością już znasz kilka słówek po hiszpańsku. Spójrz na obrazki i przeczytaj umieszczone pod nimi wyrazy. Dopasuj je do odpowiednich obrazków. Następnie wysłuchaj nagrania, zwracając szczególną uwagę na wymowę wyrazów. 1. ____________ 2. ____________ 3. ____________ 4. ____________ 5. ____________ 6. ____________ la guitarra – el sombrero – la siesta – la paella – la sangría – la cerveza once 11 1 Na początek  Dla ucha Ćwiczenia Na koniec Rosita przybywa do wspólnego mieszkania 1 TR. 03 3 W mieszkaniu, które dzielą Jordi i Chema, słychać dzwonek do drzwi. (Takie wspólnie wynajmowane mieszkanie nosi w języku hiszpańskim nazwę el piso compartido). Tak więc od dziś Jordi i Chema mają nową współlokatorkę: Rositę z Meksyku. Wysłuchaj dialogu i przyjrzyj się zamieszczonym poniżej rysunkom. Pomogą ci w zrozumieniu tekstu. 4 1 TR. 03 Wysłuchaj dialogu raz jeszcze, równocześnie śledząc tekst zamieszczony w „Materiałach dodatkowych“. Następnie podkreśl te fragmenty tekstu, które rozumiesz lub wydają ci się nieskomplikowane. Wysłuchaj dialogu ponownie, powtarzając głośno podkreślone wcześniej zdania. 5 1 TR. 04 W których wyrazach występują podane niżej głoski? Wpisz wyrazy w odpowiednie miejsca, a następnie sprawdź rozwiązanie, słuchając nagrania. yo / playa – guitarra – México – ¡Qué bien! – guerrilla 1. ge jak w wyrazie generał: __________ 2. gi jak w wyrazie gips: ____________ 3. j jak w wyrazie ja: ____________ 4. ch jak w wyrazie ach!: ____________ 5. ke jak w wyrazie skecz: ____________ 12 doce Na początek  Dla ucha Ćwiczenia Na koniec 1 Powitania i przedstawianie się 1 TR. 05 6 W dialogu pojawiają się zdania i wyrażenia, których używamy przy powita- niach lub przedstawianiu siebie i innych. Przyjrzyj się im uważnie. Posłuchaj nagrania i zwróć uwagę na intonację pytań i zdań wykrzykniko- wych. Spróbuj powtórzyć zdania głośno. Następnie przeczytaj tłumaczenia poszczególnych wyrażeń. 1. Hola, buenos días. 2. ¿Qué tal? a. Cześć, dzień dobry. b. Jak się masz? 3. Muy bien, gracias. c. Bardzo dobrze, dziękuję. 4. ¿Eres catalán? 5. Yo soy Chema. 6. Éste es Jordi. d. Jesteś Katalończykiem? e. Jestem Chema. f. To jest Jordi. 7. ¡Encantada! 8. ¡Mucho gusto! g. Bardzo mi miło! h. Bardzo mi przyjemnie! 7 1 TR. 03 Oto fragment rozmowy: po lewej stronie w języku hiszpańskim, a po prawej – w języku polskim. Niestety, zdania są zupełnie pomieszane! Połącz polskie zdania z ich odpowiednikami w języku hiszpańskim. Jeśli chcesz, możesz na koniec wysłuchać całego dialogu po hiszpańsku i przeczytać jego tłumaczenie w „Materiałach dodatkowych“. 1. Chema: Claro, claro. Mira, éste es Jordi. ¡Encantada! 2. Rosita: 3. Jordi: ¡Mucho gusto! 4. Rosita: ¿Eres catalán? 5. Jordi: Sí. 6. Rosita: 7. Chema: Sí, es verdad. ¿Quieres 8. Rosita: Sí, con mucho gusto. ¡Qué bien! Somos un piso muy interesante. ver el piso? Tak. a. Chema: Tak, to prawda! Chcesz obejrzeć mieszkanie? b. Rosita: Jesteś Katalończykiem? c. Jordi: d. Rosita: Bardzo mi miło! e. Rosita: Tak, bardzo chętnie. f. Chema: Jasne, jasne. g. Rosita: Jak to dobrze! Intere- h. Jordi: Bardzo mi przyjemnie! sujące z nas towarzystwo! (dosł. mieszkanie) Spójrz, to jest Jordi. Dobrze wiedzieć: Jak widzisz, w języku hiszpańskim na po- czątku pytania po- jawia się dodatkowy, odwrócony znak za- pytania: ¿, a w zdaniu wykrzyknikowym do- datkowy, odwrócony wykrzyknik: ¡. Dobrze wiedzieć: Jordi to typowe imię katalońskie. Dlatego Rosita z łatwością odgaduje, z jakiego regionu Hiszpanii pochodzi Jordi. trece 13 1 Na początek Dla ucha  Ćwiczenia Na koniec Powitania i przedstawianie się Dobrze wiedzieć: Używając zwrotu ¿qué tal?, pytamy o to, jak druga osoba się czuje, co u niej słychać. Pytanie to może być jednak także przydatne w innych sytuacjach. Możemy na przykład spytać: ¿Qué tal el viaje? – Jak tam podróż?/ Jak minęła podróż? 8 Abc cde ¡Hola! ¿Qué tal? to forma powszechnie przyjęta przy powitaniu. Zazwyczaj odpowiadamy: Bien, gracias. ¿Y tú? (używając formy „ty“). Można również przywitać się inaczej w zależności od pory dnia: Buenos días. (przed południem) Buenas tardes. (od około 14.00 do wieczora) Buenas noches. (mniej więcej od 20.00) Odpowiednikiem polskiego zwrotu grzecznościowego „pan/pani“ (kiedy nie jesteśmy z kimś na „ty“) jest w języku hiszpańskim zaimek usted. (W pisowni często stosowana jest forma skrócona Ud.). 1 TR. 06 Posłuchaj i powtórz głośno następujące dialogi: Hola, buenos días. ¿Qué tal? – Muy bien, gracias. ¿Y tú? Cześć, dzień dobry. Jak się masz? – Bardzo dobrze, dziękuję. A ty? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? – Bien, gracias. ¿Y usted? Cześć, dzień dobry/dobry wieczór. Jak się pan/pani miewa? – Dobrze, dziękuję. A pan/pani? 9 Abc cde Dobrze wiedzieć: Aby zwrócić czyjąś uwagę na kogoś lub na coś, mówimy: Mira (spójrz, zobacz) lub Mire (proszę spoj- rzeć, proszę zobaczyć). W naszym dialogu Chema przedstawia swojego współlokatora, Jordiego. Mówi: Mira, éste es Jordi. Kiedy przedstawiana jest kobieta, powiemy natomiast: ésta es … Mężczyzna może na to odpowiedzieć: encantado, a kobieta: encantada. Inna popularna odpowiedź to: mucho gusto. Posłuchaj rozmowy między Rositą, Chemą a Jordim. Przyjmij w dialogu rolę Rosity. Co powiesz, będąc na jej miejscu? Wpisz swoje odpowiedzi w wolne miejsca i powtórz je głośno. Pamiętaj przy tym, że jako mężczyzna używasz zwrotu encantado, a jako kobieta – encantada. 1 TR. 07 Chema: Hola, ¿qué tal? Rosita (ty): _________________________ Chema: Bien, bien. Mira, éste es Jordi. Rosita (ty): _________________________ Jordi: ¡Mucho gusto! 14 catorce Na początek Dla ucha  Ćwiczenia Na koniec 1 Wymowa 10 1 TR. 08 Abc cde Posłuchaj kilka razy podanych poniżej wyrazów i przeczytaj je, a następnie powtórz głośno. Zwróć szczególną uwagę na wymowę głosek c, z i v. Venezuela – gracias – cerveza Spróbuj teraz uzupełnić zamieszczone poniżej zdania, w których podane są pewne zasady wymowy hiszpańskiej. Przećwiczone wcześniej przykłady pomogą ci w tym zadaniu. 1. _____ na początku wyrazu wymawiane jest jak b w wyrazie biały, natomiast w środku wyrazu brzmi jak bardziej miękkie b (wymawiane przez niedomknięte usta). 2. _____ przed e oraz i, jak również głoska__________ wymawia- ne są jak angielskie th w wyrazie think. Dobrze wiedzieć: W Ameryce Południo- wej oraz na południu Hiszpanii głoska, któ- ra brzmi jak angiel- skie th, wymawiana jest przeważnie jak s. Przykładem na to jest wymowa, jaką słyszysz u Rosity. Litera h jest w języku hiszpańskim niema – nie wymawiamy jej. 11 1 TR. 09 Abc cde W których z hiszpańskich wyrazów pojawiają się podane poniżej głoski? Wstaw słówka w odpowiednie miejsca, a następnie sprawdź swoje odpo- wiedzi z nagraniem. mucho – español – viaje – paella 1. ___________ gn miękkie ni jak w wyrazie niania 2. ___________ ch jak w wyrazie machać 3. ___________ j jak w wyrazie ja 4. ___________ tsch bardzo miękkie cz, jak w angielskim wyrazie much  § 2 Wymowa Dobrze wiedzieć: Głoska j w wyrazie Jordi jest wymawiana inaczej niż w wyrazie viaje; dzieje się tak dlatego, że Jordi to imię katalońskie i wymawiamy je tak, jak w języku kataloń- skim. Wymowa j jest w tym przypadku bardzo dźwięczna. 1 TR. 10 Przypominasz sobie wymowę wyrazu Argentina w pierwszym ćwiczeniu tej lekcji? Jeśli nie, posłuchaj tego wyrazu raz jeszcze. Głoska g może być także wymawiana jak j w wyrazie viaje, jednak tylko wtedy, kiedy następują po niej samogłoski e lub i! quince 15 1 Na początek Dla ucha  Ćwiczenia Na koniec Wymowa – Rzeczownik – Rodzajnik 12 1 TR. 11 Ucząc się obcego języka, trzeba często ćwiczyć jego wymowę. Oto pięć rysunków obrazujących nowe słówka. Może znasz już niektóre z nich? Przeczytaj słówka i postaraj się poprawnie je wymówić, a następnie posłuchaj prawidłowej wymowy. Powtarzaj słówka kilkakrotnie, aby dobrze zapamiętać ich brzmienie.  § 5 Rzeczownik Dobrze wiedzieć: Rzeczowniki zakoń- czone na -ción lub - dad są zawsze rodzaju żeńskiego: la infor- mación (informacja), la verdad (prawda). Rzeczowniki zakoń- czone na -ema są zawsze rodzaju męskiego: el tema (temat).  § 4 Rodzajnik una cereza una llave una vela un queso una joya 13 Abc cde W języku hiszpańskim rzeczowniki występują tylko w rodzaju męskim lub żeńskim; nie ma rzeczowników rodzaju nijakiego. Zazwyczaj rzeczowniki zakończone na -o są rodzaju męskiego (np.: sombrero), a zakończone na -a rodzaju żeńskiego (np.: fi esta). Znasz jednak już także rzeczowniki o innych końcówkach, np.: viaje (r. męski) lub verdad (r. żeński). Najlepszą metodą uczenia się hiszpańskich rzeczowników jest więc zapamiętywanie ich od razu z rodzajnikiem: el dla rzeczowników rodzaju męskiego i la dla rzeczo- wników rodzaju żeńskiego. El i la są tak zwanymi rodzajnikami określonymi. Możesz oczywiście używać również rodzajników nieokreślonych: un dla rzeczowników rodzaju męskiego i una dla rzeczowników rodzaju żeńskiego. 1 TR. 12 Wstaw właściwe rodzajniki i sprawdź swoje rozwiązania, słuchając nagrania. 1. ¿Quieres _____ paella? 2. ¿Quieres ver _____ piso? un – el – una 3. Somos _____ piso interesante. Który rodzajnik pasuje do każdego z podanych poniżej rzeczowników? Zakreśl właściwą odpowiedź (tylko jedna jest możliwa).  el  la cerveza  un viaje  un  la  una 16 dieciséis  la  el  la verdad  un sombrero  un  una
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ekspresowy kurs dla początkujących. Hiszpański
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: