Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00081 003636 18779501 na godz. na dobę w sumie
Ekspresowy kurs dla początkujących. Niemiecki - ebook/pdf
Ekspresowy kurs dla początkujących. Niemiecki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 249
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7429-043-2 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowy kurs dla początkujących, składający się z dwóch książek oraz nagrań do słuchania w formacie mp3.

Każda z 16 lekcji obejmuje dialog, nowe słówka, omówienie jakiegoś zjawiska gramatycznego oraz urozmaicone ćwiczenia (ustne i pisemne), a także krótkie porady językowe i ciekawostki kulturalno- obyczajowe.

Po każdych czterech lekcjach jest rozdział powtórkowy, w którym raz jeszcze wraca się do przerobionego materiału w celu jego utrwalenia.

W książce "Materiały dodatkowe" uczący się znajdzie teksty dialogów oryginalnych wraz z ich polskim tłumaczeniem, klucz z rozwiązaniami ćwiczeń, gramatykę oraz słowniczek.

Nagrania mp3 zawierają: wszystkie dialogi i teksty do słuchania, słownictwo oraz materiał powtórkowy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie Witamy w świecie języka niemieckiego Powtórka również zbudowana jest z 4 części. Czy chciałbyś szybko i przyjemnie nauczyć się niemieckiego? Nasz kurs pomoże ci opanować ten język , tak abyś umiał posługiwać się nim w różnych sytuacjach życia codziennego. Dlatego też kanwą książki uczyniliśmy interesującą opowieść w odcinkach. Towarzysząc bohaterom jako obserwator ich przygód i świadek rozmów, z pewnością bez problemu opanujesz słownictwo i gramatykę. Zdobywane stopniowo umiejętności udoskonalisz i sprawdzisz, wykonując systematycznie różnorodne ćwiczenia. Oprócz wiedzy na temat języka, jego gramatyki i wymowy, zdobędziesz również wiele informacji o kulturze, historii, tradycjach i współczesnym życiu w krajach niemieckojęzycznych. Jak zbudowany jest kurs? Podręcznik Książka składa się z 4 rozdziałów. Każdy rozdział zawiera 4 lekcje i powtórkę. Lekcja zbudowana jest z 4 części.  Na początek Tutaj zapoznasz się z treścią Tutaj zapoznasz się z treścią lekcji. lekcji.  Dla ucha Tutaj posłuchasz dialogu, Tutaj posłuchasz dialogu, spróbujesz zrozumieć go ze spróbujesz zrozumieć go ze słuchu, przeczytasz i na koniec powtórzysz go słuchu, przeczytasz i na koniec powtórzysz go głośno, aby nauczyć się poprawnej wymowy.  Ćwiczenia Tutaj utrwalisz i udoskonalisz Tutaj utrwalisz i udoskonalisz słownictwo oraz gramatykę, słownictwo oraz gramatykę, a potem spróbujesz użyć języka niemieckiego a potem spróbujesz użyć języka niemieckiego w różnych sytuacjach komunikacyjnych.  Na koniec Tutaj znajdziesz informacje kul- Tutaj znajdziesz informacje kul- turowe lub ćwiczenia. turowe lub ćwiczenia.  Komunikacja Tutaj sprawdzisz, czy umiesz już Tutaj sprawdzisz, czy umiesz już poprawnie użyć języka w sytua- poprawnie użyć języka w sytua- cjach komunikacyjnych z czterech poprzednich cjach komunikacyjnych z czterech poprzednich lekcji.  Gramatyka  Słownictwo Tutaj powtórzysz najważniejsze Tutaj powtórzysz najważniejsze wiadomości gramatyczne. wiadomości gramatyczne. Tutaj powtórzysz poznane do tej Tutaj powtórzysz poznane do tej pory słownictwo. pory słownictwo.  Wymowa Tutaj udoskonalisz swoją Tutaj udoskonalisz swoją wymowę. wymowę. Na początek Dla ucha Ćwiczenia Na koniec Komunikacja Komunikacja Komunikacja Komunikacja Gramatyka Gramatyka Gramatyka Gramatyka Słownictwo Słownictwo Słownictwo Słownictwo Wymowa Wymowa Listwa zamieszczona u góry strony będzie cię informować, w której części lekcji lub powtórki znajdujesz się obecnie. Ćwiczenia Ćwiczenia w obrębie jednej lekcji mają ciągłą numerację. Jeśli chcesz sprawdzić, czy poprawnie wykonałeś zadanie, możesz zajrzeć do rozwiązań zamiesz- czonych w Materiałach dodatkowych (Klucz). Przy każdym ćwiczeniu znajdują się różne sym- bole. Ten symbol informuje, na której płycie 1 TR. 01 znajduje się wykonywane przez ciebie ćwiczenie. Górna cyfra oznacza numer płyty, dolna cyfra – numer ścieżki. Ten symbol informuje, że w ćwiczeniu należy coś uzupełnić lub napisać. drei 3 prawie dosłowne, abyś lepiej dostrzegł różne cechy charakterystyczne języka niemieckiego. Klucz Tutaj możesz sprawdzić, czy poprawnie wykonałeś ćwiczenia, które nie wymagają pracy z nagraniami. Przy niektórych ćwiczeniach spotkasz krótki tekst opatrzony symbolem spotkasz krótki tekst opatrzony symbolem Wskazówka (może to być jakaś ciekawostka albo podpowiedź, jak się uczyć). Gramatyka Tutaj znajdziesz poszerzone wyjaśnienia najważ- niejszych problemów gramatycznych, które pojawiły się w Podręczniku. Słowniczek Tutaj znajdziesz zestawione w porządku alfabety- cznym użyte w kursie wyrazy z tłumaczeniami (nagrano je na płytach 3A i 3B). Płyty CD Pakiet obejmuje: • 2 płyty CD z pełnym materiałem nagraniowym do wszystkich lekcji. Są to dialogi i ćwiczenia nagrane wyłącznie po niemiecku. 1 2 • 2 płyty CD z wyrazami i zwrotami użytymi w kursie. Zostały nagrane po niemiecku i po polsku, abyś mógł uczyć się wymowy i powtarzać znaczenie słów. 3A 3B • 1 płyta CD z materiałem powtórkowym, w której możesz używać np. w podróży lub na spacerze. Zawiera ona wszystkie dialogi w oryginale oraz wybrane z lekcji zdania utrwalające razem z ich polskimi tłumaczeniami. 4 Wprowadzenie Ten symbol informuje, że w ćwiczeniu należy połączyć ze sobą jakieś elementy lub zaznaczyć właściwą odpowiedź. Ten symbol informuje, że do wykonania ćwiczenia potrzebujesz dodatkowej kartki papieru. Ten symbol informuje, że treść Abc cde ćwiczenia powinieneś przeczytać ze szczególną uwagą. Tutaj znajdziesz ciekawe Tutaj znajdziesz ciekawe Tutaj znajdziesz ciekawe Dobrze wiedzieć: Zwrotu Grüß Gott! używa się tylko na południu Niemiec oraz w Austrii. i pożyteczne infor- macje na temat języka niemieckiego oraz jego odmian w krajach niemieckojęzycznych. Tutaj znajdziesz nowe wyrazy i zwroty, które nie tylko pomogą ci rozwią- zać sąsiadujące z ramką ćwiczenia, ale przede wszystkim poszerzą twoje słownictwo.  Ich stehe auf. – Wstaję. Ich dusche. – Biorę prysznic. Ich frühstücke. – Jem śniadanie. Ten znak pokazuje,  § 2 Przymiotnik w którym paragrafie w Materiałach dodat- w którym paragrafie w Materiałach dodat- kowych znajdziesz poszerzone informacje na temat danego zagadnienia gramatycznego. Spisy treści W książce znajdują się dwa spisy treści. Pierwszy z nich to spis treści obejmujący poszczególne lekcje (Spis treści: Lekcje), drugi zaś to spis treści według kategorii (Spis treści: Kategorie). Materiały dodatkowe Książka zawiera: Transkrypcje Tutaj znajdziesz nagrane na płytach 1 i 2 teksty dialogów oraz ćwiczeń ze słuchu. Obok dia- logu w wersji niemieckiej zamieściliśmy jego tłumaczenie na język polski. Jest to tłumaczenie 4 vier 1 Powitanie i pożegnanie • Przedstawianie się • Alfabet • Czas teraźniejszy • Zaimki osobowe Na początek: Powitanie i pożegnanie – Przedsta- wianie się 11 Dla ucha: Nowy zespół (dialog) – Intonacja – Alfabet 12 Ćwiczenia: Literowanie – Akcent wyrazowy – Zaimki osobowe – Czas teraźniejszy czasowni- ków regularnych – Czasownik sein – Powitanie i pożegnanie 14 Na koniec: Przedstawianie się – Zaimki osobo- we 18 2 Narodowości • Miejsce zamieszkania • Liczebniki • Miejsce i kierunek • Rodzajniki Na początek: Narodowości 19 Dla ucha: Gdzie mieszkasz? (dialog) – Dane oso- bowe 20 Ćwiczenia: Liczebniki (0 – 9) – Szyk wyrazów – Narodowości – Miejsce i kierunek – Przyimki 22 Na koniec: Rodzajnik określony i nieokreślony (mianownik) 26 3 Dania i napoje • Składania zamówienia • Liczebniki • Czas teraźniejszy • Rodzajniki Na początek: W kawiarni – Dania i napoje – Składanie zamówienia 27 Dla ucha: W kawiarni (dialog) – Samogłoski długie i krótkie 28 Ćwiczenia: Liczebniki – Czas teraźniejszy – Zamówienie – Rachunek 30 Na koniec: Rodzajnik określony i nieokreślony (biernik) 34 4 Rozmowy telefoniczne • Cechy charakterystyczne • Liczba mnoga • Przeczenie • Liczebniki Na początek: Przyroda – Cechy charakterysty- czne 35 Dla ucha: Dziwna rozmowa telefoniczna (dialog) – Wyrażanie (nie)pewności 36 Ćwiczenia: Rozmowy telefoniczne – Rzeczowniki w liczbie mnogiej – Cechy charakterystyczne – Przeczenia kein i nicht 38 Na koniec: Liczebniki powyżej 20 – Wymowa 42 Lekcje Spis treści Powtórka 1 Komunikacja: Sytuacje komunikacyjne – Zada- wanie pytań – Reagowanie w różnych sytua- cjach 43 Gramatyka: Czas teraźniejszy – Rodzajniki i prze- czenia – Liczba mnoga – Zaimki osobowe 45 Słownictwo: Słówka w kontekście – Dane osobo- we – Kwiz pocztówkowy – Rzeczowniki i licze- bniki 48 Wymowa: Akcent, wymowa i intonacja 50 5 Czas i data • Podróżowanie • Czasowniki rozdzielnie złożone • Czasowniki modalne Na początek: Podróżowanie 51 Dla ucha: Rozkład jazdy – Na dworcu (dialog) – Przydatne pytania 52 Ćwiczenia: Czas i data – Podróżowanie – Cza- sowniki rozdzielnie złożone – Słówka z rdzeniem -fahr- – Czasowniki modalne (können, müssen, wollen) – Szyk wyrazów – Kupowanie biletów – Podróżowanie 54 Na koniec: Na dworcu kolejowym – Szyk wyra- zów 58 6 Sposoby spędzania wolnego czasu • Określanie czasu • Czasowniki modalne • Zaimki osobowe w bierniku Na początek: Sposoby spędzania wolnego czasu – Czasowniki modalne 59 Dla ucha: Określanie czasu – Na Benrath nie ma krokodyli (dialog) – Składanie propozycji 60 Ćwiczenia: Hobby i sposoby spędzania wolnego czasu – Przyimki – Zaimki osobowe w bierniku – Określanie czasu 62 Na koniec: Czasowniki modalne (dürfen, mögen, sollen) 66 fünf 5 Spis treści Lekcje 7 Hobby • Zajęcia • Celownik rzeczowników i zaimków osobowych • Wyrażanie częstotliwości • Wyrażanie upodobań • Rodzina • Zaimki dzierżawcze Na początek: Hobby – Zajęcia 67 Dla ucha: Prezenty, przyjęcia, wizyty – Co robisz w wolnym czasie? (dialog) – Hobby – Zajęcia 68 Ćwiczenia: Celownik rzeczowników i zaimków osobowych – Wolny czas – Hobby – Zajęcia – Wyrażanie częstotliwości – Wyrażanie upodobań – Wymowa s – Zaimki dzierżawcze 70 Na koniec: Członkowie rodziny – Co byś odpowiedział? 74 8 Pocztówki i listy • Składanie życzeń • Celownik i biernik • Uroczystości rodzinne Na początek: Kartka z życzeniami – Urodziny 75 Dla ucha: Niespodzianka z okazji urodzin (dialog) – Zadnia wykrzyknikowe – Akcentowanie 76 Ćwiczenia: Składanie życzeń – Gratulowanie – Przyimki łączące się z celownikiem – Połączenia rzeczowników z czasownikami – Pisanie listów – Dopełnienie w celowniku i bierniku – Szyk wyrazów w zdaniu 78 Na koniec: Zdrobnienia – Między kulturami: Uroczystości rodzinne 82 Powtórka 2 Komunikacja: Sytuacje komunikacyjne – Pisanie listów – Przyporządkowywanie zwrotów do sytu- acji – Kilka informacji o sobie 83 Gramatyka: Zaimki dzierżawcze – Czas teraźniejszy – Zaimki osobowe – Przyimki – Cza- sowniki modalne – Podsumowanie wiadomości o szyku wyrazów 85 Słownictwo: Rodzina – Kategorie znaczeniowe – Czynności – Określanie czasu 88 6 sechs 9 Czas przeszły Perfekt • Określanie czasu • Zaimki wskazujące Na początek: Przyporządkowywanie obrazków do zdań – Kategorie znaczeniowe 91 Dla ucha: Czas przeszły – Nowe informacje od czytelniczki (dialog) – Nazwy miesięcy 92 Ćwiczenia: Daty i liczebniki – Określanie czasu – Zaimki wskazujące – Nazwy zwierząt – Czas przeszły Perfekt – Mówienie o przeszłości 94 Na koniec: Zagadka wyrazowa – wissen, kennen czy können? 98 10 Pytanie o drogę i wskazywanie jej • Zakupy • Tryb rozkazujący Na początek: Pytanie o drogę 99 Dla ucha: Przyimki – Ruch uliczny – Jak dojść do Neanderstraße? (dialog) 100 Ćwiczenia: Sklepy – Placówki usługowe – Przyim- ki – Wyrażanie ruchu i spoczynku – Pytanie o drogę – Wskazywanie komuś drogi – Tryb rozkazujący – Wyrażanie prośby 102 Na koniec: Ruch uliczny – Poruszanie się zgodnie z opisem 106 11 Przebieg dnia • Mieszkanie • Czas przeszły Perfekt • Kolory • Odmiana przymiotnika Na początek: Dzień powszedni – Jedzenie, miesz- kanie, kolory 107 Dla ucha: Czekając na pana Greinera (dialog) – Przebieg dnia – Warunki mieszkaniowe 108 Ćwiczenia: Upodobania – Rozmowa o mieszka- niu – Czas przeszły Perfekt – Partizip II – Kolory – Odmiana przymiotnika 110 Na koniec: Przeciwieństwa – Między kulturami: Posiłki 114 12 Mieszkanie i meble • Przyimki • Zaimki wskazujące Na początek: Urządzanie mieszkania 115 Dla ucha: Pomieszczenia i meble – Węże, papugi i żółwie – Zwierzęta egzotyczne (dialog) 116 Ćwiczenia: Pomieszczenia w domu – Meble – lie- gen czy legen? – Przyimki – Umeblowane pokoje – Rodzaje mieszkań 118 Na koniec: Zaimki wskazujące – Intonacja – Nowe wyrazy 122 Powtórka 3 Komunikacja: Sytuacje komunikacyjne – Ciekawe pytania – Pytanie o drogę – Właściwe odpowie- dzi 123 Gramatyka: Czas przeszły Perfekt – Przymiotniki – Zaimki wskazujące – Tryb rozkazujący – Przyimki – Czasowniki – hängen – stehen – liegen 125 Słownictwo: O jeden wyraz za dużo – Kolejność chronologiczna – Przebieg dnia – Określanie czasu – Przeciwieństwa – Sześć osobistych pytań 128 13 Pogoda i klimat • Zdania podrzędne • Umawianie się • Zapraszanie • Czasowniki zwrotne 131 Na początek: Pogoda w ciągu roku Dla ucha: Spójnik wenn – Planowanie pikniku – Urządzamy piknik (dialog) 132 Ćwiczenia: Pogoda i klimat – Rozmowy o pogo- dzie – Spójnik wenn – Zdania podrzędne – Szyk wyrazów – Urządzanie spotkań – Zapraszanie gości – Czasowniki zwrotne – Zaimki zwrotne – Czasowniki z przyimkami 134 Na koniec: Nowe słówka – Zaszyfrowane zdania 138 14 Zakupy • Jedzenie i picie • Miary i wagi • Stopniowanie przymiotników Na początek: W supermarkecie 139 Dla ucha: Przymiotniki – Jedzenie i picie – Susanne idzie na zakupy (dialog) 140 Ćwiczenia: Podstawowe artykuły spożywcze – Miary i wagi – Lista zakupów – Co podać? – Ro- bienie zakupów – Stopniowanie przymiotników – Porównywanie jakości 142 Na koniec: Ukryte słówka – Lepsze i najlepsze – Między kulturami: Nazwy artykułów spożywczych w różnych regionach 146 Lekcje Spis treści 15 Praca • Opisywanie osób • Czas przeszły Imperfekt czasowników sein i haben • Ochrona środowiska Na początek: Teraz i kiedyś 147 Dla ucha: W pracy – Pytania do dzieci – Piknik (dialog) 148 Ćwiczenia: Zapraszanie – Nazwy zawodów – Opisywanie osób – Cechy charakterystyczne i wyrazy o przeciwnym znaczeniu – Czas przeszły Imperfekt czasowników sein i haben – Mówienie o przeszłości – Moje dzieciństwo 150 Na koniec: Co zrobić z odpadami? – Między kultu- rami: O recyklingu 154 16 Materiały • Czas przeszły Imperfekt czasowników modalnych • Zdania podrzędne Na początek: Zdjęcia z karnawału – Przypuszcze- nia 155 Dla ucha: Nowe wyrazy i konstrukcje – Mamy krokodyla! (dialog) – Co dziś założyć? – Różne materiały 156 Ćwiczenia: Kategorie wyrazów – Czas przeszły Imperfekt czasowników modalnych – Zdania podrzędne z weil – Podawanie przyczyn – Zdania podrzędne z dass – Przypuszczenia – Porównania 158 Na koniec: Co możesz – Osiem pytań 162 Powtórka 4 Komunikacja: Sytuacje komunikacyjne – Cieka- we pytania – Synonimiczne zdania – Porówna- nia 163 Gramatyka: Czasowniki zwrotne – Przyimki i cza- sowniki – Czas przeszły – Stopniowanie przymiot- ników – weil, wenn oraz dass – Zdania podrzędne – Szyk wyrazów w zdaniu 165 Słownictwo: Jeden wyraz nie pasuje do pozostałych – Kategorie – Miary i wagi – Zawody – Czynności – Pogoda i klimat 168 sieben 7 Spis treści Kategorie Słownictwo Dialogi Powitanie i pożegnanie L 1 •1 Narodowości L 2 • 1 Miasto L 2 • 2 Dane osobowe L 2 • 5 P 1 • 10 L 9 • 2 Liczebniki L 2 • 6, 7 L 3 • 6, 7 L 4 • 15, 16 L 9 • 7 Jedzenie i picie L 3 • 1 L 14 • 3, 6 Przyroda L 4 • 1 Cechy L 4 • 2, 11, 12 L 14 • 10 L 15 • 8, 9 Różne L 1 • 15 P 1 • 9, 12, 13 L 5 • 15 L 7 • 2 L 8 • 2, 11 P 2 • 12, 13, 14 L 9 • 15, 16 L 10 • 1 L 11 • 2, 15 L 12 • 3, 14 P 3 • 2, 11, 12, 15 L 13 • 3, 15 L 14 • 1, 13 L 15 • 1, 2, 14 L 16 • 1, 3, 6, 8, 14 P 4 • 11, 12, 15 Podróżowanie L 5 • 1, 2, 7, 9, 12, 13 Czas wolny L 6 • 1, 6 L 7 • 5, 8 P 2 • 4 Czas i data L 6 • 3, 10, 11, 12, 13 P 2 • 15 Rodzina L 7 • 14 L 8 • 16 P 2 • 4, 11 Zwierzęta L 9 • 10 Zakupy L 10 • 6, 7 Ruch uliczny L 10 • 3, 14 Przebieg dnia L 11 • 1, 5 P 3 • 13 Kolory L 11 • 11, 12 P 3 • 7 Mieszkanie L 12 • 2, 6 Meble L 12 • 1, 2, 7 Pogoda i klimat L 13 • 1, 6, 7 P 4 • 16 Miary i wagi L 14 • 7, 8 P 4 • 13 Zawody L 15 • 7 P 4 • 14 Materiały L 16 • 7, 8 Miejsce zamieszkania L 11 • 6 L 9 • 2, 6, 13, 14 P 3 • 14 8 acht Nowy zespół L 1 • 3 Gdzie mieszkasz? L 2 • 3 W kawiarni L 3 • 3 Dziwna rozmowa telefoniczna L 4 • 4 Na dworcu L 5 • 3 Na Benrath nie ma krokodyli L 6 • 4 Jak spędzasz wolny czas? L 7 • 3 Niespodzianka z okazji urodzin L 8 • 3 Nowe informacje od czytelniczki L 9 • 4 Jak dojść do Neanderstraße? L 10 • 4 Czekając na pana Greinera L 11 • 3 Zwierzęta egzotyczne L 12 • 4 Urządzamy piknik L 13 • 4 Susanne idzie na zakupy L 14 • 4 Piknik L 15 • 4 Mamy krokodyla! L 16 • 4 Komunikacja L 3 • 4 L 4 • 5 L 5 • 4 L 7 • 4 L 8 • 4 L 9 • 5 L 11 • 4 L 12 • 5 L 13 • 5 L 14 • 5 L 15 • 5 L 16 • 5 Przedstawianie się L 1 • 2, 16 Rozumienie ze słuchu L 1 • 4 L 2 • 4 Powitanie i pożegnanie L 1 • 14 Pytania P 1 • 2 Kierunek i położenie L 2 • 11, 12 L 10 • 9 Narodowości L 2 • 10, 12 Zamawianie L 3 • 2, 10, 12, 13 Proszenie o rachunek L 3 • 11, 12 Rozmowy telefoniczne L 4 • 7, 8 Wyrażanie (nie)pewności L 4 • 6, 8 Różne P 1 • 1, 3, 4 L 7 • 9, 15 Kupowanie biletów L 5 • 12, 13 Na dworcu kolejowym L 5 • 2, 5, 14 P 2 • 1, 3, 4 L 9 • 1 P 3 • 1, 2, 4, 16 L 13 • 3 L 15 • 3 L 16 • 10, 11, 15 P 4 • 1, 2, 3, 9 P 2 • 2 L 6 • 11 P 2 • 15 L 9 • 7, 8, 13 L 15 • 11, 13 Określanie czasu L 5 • 5, 6 Składanie propozycji L 6 • 5 Hobby i zajęcia L 6 • 6 L 7 • 1, 5, 8 Wyrażanie upodobań L 7 • 11 L 11 • 7, 8 Pisanie listów P 1 • 12 L 8 • 1, 12, 13 Gratulacje L 8 • 1, 7, 8 Akcentowanie L 8 • 5, 6 Pytanie o drogę L 10 • 1, 5, 11, 12, 15 Miejsce zamieszkania L 11 • 6 Opisywanie mieszkania L 12 • 1, 11 Zapraszanie L 13 • 11 L 15 • 6 Rozmowy o pogodzie L 13 • 1, 7 Umawianie się L 13 • 10 Zakupy L 14 • 1, 8, 9, 10 Ochrona środowiska L 15 • 14 Wyrażanie przypuszczeń L 16 • 2, 12 Porównywanie L 14 • 12, 14 L 16 • 13 P 4 • 4, 8 Wyrażanie częstotliwości L 7 • 10 P 3 • 3 Gramatyka P 1 • 5, 6 L 6 • 8, 9 L 7 • 6 P 2 • 7 Zaimki osobowe L 1 • 10, 17 P 1 • 8 Czas teraźniejszy L 1 • 11, 12, 13 L 3 • 8, 9 Rodzajnik określony L 2 • 13, 14 L 3 • 14, 15 Przyimki L 2 • 11 L 6 • 7 L 8 • 9, 10 P 2 • 8 L 10 • 2, 8, 9 L 12 • 8, 9, 12 P 3 • 9, 10 L 13 • 14 P 4 • 6 Szyk wyrazów w zdaniu L 2 • 8, 9 P 1 • 2 L 5 • 16 L 8 • 14, 15 P 2 • 10 L 13 • 8, 9, 16 P 1 • 6 L 7 • 6, 7 P 4 • 10 Rodzajnik nieokreślony L 2 • 13 L 3 • 14, 15 P 1 • 6 L 7 • 7 Kategorie Spis treści P 3 • 7 Rzeczowniki – liczba mnoga L 4 • 9, 10 P 1 • 7, 13 Przeczenie L 4 • 13, 14 P 1 • 6 Czasowniki modalne L 5 • 10, 11 L 6 • 2, 14, 15 P 2 • 9 Czasowniki rozdzielnie złożone L 5 • 8 Zaimki dzierżawcze L 7 • 13 P 2 • 5 Różne L 11 • 14 Zaimki wskazujące L 9 • 9 L 12 • 13 Czas przeszły Perfekt L 9 • 3, 11, 12 L 11 • 1, 9, 10 Tryb rozkazujący L 10 • 13, 14 P 3 • 8 Przymiotniki L 11 • 13 P 3 • 7 Zdania podrzędne L 13 • 2, 8, 9 Czasowniki zwrotne L 13 • 12, 13, 14 P 4 • 5 Czas przeszły Imperfekt L 15 • 1, 10, 11, 12 L 16 • 3, 9 P 4 • 7 Rzeczowniki – rodzaje P 1 • 7 L 14 • 2, 11, 12, 14 P 4 • 8 L 16 • 10, 12 P 4 • 9, 10 P 3 • 5, 6, 13 Wymowa Intonacja L 1 • 5 L 3 • 5 L 4 • 17 P 1 • 14 L 8 • 5 L 12 • 13 Alfabet L 1 • 6, 7 Akcent L 1 • 8, 9 P 1 • 14 Spółgłoski L 7 • 12 Między kulturami Uroczystości rodzinne L 8 • 17 Posiłki L 11 • 16 Nazwy artykułów spożywczych w różnych regio- nach L 14 • 15 O recyklingu L 15 • 15 neun 9 Nasi bohaterowie Kto jest kim w naszej opowieści? Akcja toczy się w Düsseldorfie. W jednej z tamtejszych redakcji prasowych („Blickpunkte”) spotyka się trójka naszych bohaterów: Sylvia, Aynur i Thomas. Odtąd będą razem pracować w zespole. Inne osoby z redakcji: Redaktorem naczelnym „Blickpunkte” jest pan Braun. Ma 50 lat i świetnie kieruje pracami zespołu. A oto pani Schmidt, sekretarka biura redakcji. W naszej historii wystąpią jeszcze inne osoby: Susanne Kowalski jest żoną Thomasa. To bardzo towa- rzyska i sympatyczna postać. Właśnie planuje piknik, na który zaprosi nowe koleżanki męża. Lisa, córka Susanne i Tho- masa, ma 7 lat i chodzi do pierwszej klasy. Bardzo lubi szkołę, a zwłaszcza plastykę – w przyszłości chciałaby zostać artystką. Sylvia Aynur Thomas Thomas Kowalski pochodzi z Düsseldorfu i pracuje jako redaktor w lokalnej gazecie „Blickpunkte”. Interesuje się komputerami, a w wolnym czasie lubi chodzić na wys- tawy i koncerty. Sylvia Moser pochodzi z Wiednia. Pracuje dla „Blick- punkte” jako fotograf. Po pracy często chodzi do klubu sportowego. Herr Greiner, nauczyciel biolo- gii, jest miłośnikiem i znawcą egzotycznych zwierząt. Pasjonuje się zwłaszcza zwierzętami z Australii. Aynur Hartmann studiuje dziennikarstwo i odbywa praktyki w redakcji. Jej matka jest Turczynką, a ojciec Niemcem. Aynur lubi jazdę na rowerze i spotkania z przyjaciółmi. 10 zehn  Na początek Dla ucha Ćwiczenia Na koniec 1 powitanie i pożegnanie / przedstawianie się 1 TR. 01 1 Cześć! Naukę języka niemieckiego zaczniemy od kilku zwrotów na powitanie i pożegnanie. Słuchaj i powtarzaj! Hallo! – Guten Tag! Auf Wiedersehen! Grüß Gott! – Tschüss! Guten Morgen! Gute Nacht! 2 1 TR. 02 Każdy z bohaterów występujących w kursie się przedstawia. Czworo z nich pracuje w redakcji w Düsseldorfie. Posłuchaj, w jaki sposób się przedstawiają, i zgadnij, kto jest kim. Nie martw się, jeśli nie wszystko od razu zrozumiesz! 1. 2. 3. 4. 5. Dobrze wiedzieć: Zwrotu Grüß Gott! używa się tylko na południu Niemiec oraz w Austrii. Dobrze wiedzieć: Düsseldorf jest stolicą Nadrenii Pół- nocnej-Westfalii, jed- nego z niemieckich landów. Zamiast pełnej nazwy Nordrhein- -Westfalen Niemcy najczęściej używają skrótu NRW. Kto jest kim? Wpisz w kratki numery obrazków odpowiadających opisom. Ich bin Susanne Kowalski. Ich heiße Sylvia Moser. Ich bin Fotografi n. Ich bin Thomas Kowalski. Ich bin Redakteur. Ich bin Herr Braun. Ich bin Chefredakteur. Ich heiße Aynur Hartmann. Ich bin Studentin. elf 11 1 nowy zespół Na początek  Dla ucha Ćwiczenia Na koniec 1 TR. 03 3 Poniedziałek w redakcji: Thomas Kowalski, redaktor w lokalnej gazecie „Blickpunkte“, spotyka się ze swoim nowym zespołem, z którym będzie pra- cował. Redaktor naczelny, pan Braun, przedstawia Thomasowi dwie nowe koleżanki. Wysłuchaj uważnie rozmowy. Nie martw się, jeśli nie wszystko zrozumiesz. Stopniowo będziesz rozumieć coraz więcej. Wysłuchaj ponownie dialogu. Możesz podczas słuchania czytać jego tekst, który znajduje się w „Materiałach dodatkowych”. 4 1 TR. 03 Przeczytaj poniższe zdania, a następnie jeszcze raz posłuchaj dialogu. Za- znacz, które zdanie jest prawdziwe (P), a które fałszywe (F). Intonacja z pewnością pomoże ci to rozstrzygnąć. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pan Kowalski ma się dobrze. Pan Kowalski po raz pierwszy spotyka panią Moser. Pani Moser jest fotografem. Aynur jest w redakcji na praktyce. Pan Braun musi już iść. Sylvia Moser nie chce, aby zwracano się do niej po imieniu. Pan Kowalski nie zna imienia „Aynur”. „Aynur” jest niemieckim imieniem. 12 zwölf Na początek  Dla ucha Ćwiczenia Na koniec 1 intonacja / alfabet 1 TR. 04 5 Możesz teraz powtórzyć kilka zwrotów, które wystąpiły w dialogu, i poćwiczyć ich wymowę. Wysłuchaj zdań, a następnie powtórz je na głos. Wie heißen Sie? Jak się pan / pani nazywa? Ich heiße Sylvia Moser. Nazywam się Sylvia Moser. Guten Morgen, Herr Braun. Dzień dobry, panie Braun. Wie geht es Ihnen? Jak się pan / pani miewa? Ganz gut, danke. Całkiem dobrze, dziękuję. Das ist Frau Hartmann. To jest pani Hartmann. Freut mich. Miło mi. Auf Wiedersehen! Do widzenia! Dobrze wiedzieć: Pytania Wie geht es Ihnen? lub Wie geht es dir? zadaje się tyl- ko osobom, które się dobrze zna. Powtórz jeszcze raz wszystkie zwroty na głos. Ćwicząc wymowę, ekspery- mentuj i baw się swoim głosem: to dobry sposób na naukę nowych słówek. 1 TR. 05 6 Posłuchaj teraz niemieckiego alfabetu, a następnie powtórz go. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Znajomość niemieckiego alfabetu jest niezbędna, aby odpowiedzieć na pytania typu: • Wie schreibt man das? (Jak to się pisze?) • Können Sie das bitte buchstabieren? (Czy mógłby pan / mogłaby pani to przeliterować?) • Schreibt man das mit „i“ oder „y“ (am Ende)? (Czy to się pisze przez „i“ czy „y“ na końcu?) Dobrze wiedzieć: Przy literowaniu mówi się na: ä – „a umlaut” ö – „o umlaut” ü – „u umlaut” ß – „eszet”. dreizehn 13 1 Na początek Dla ucha  Ćwiczenia Na koniec literowanie / akcent wyrazowy 7 1 TR. 06 Dobrze wiedzieć: Aby uniknąć pomyłek podczas literowania, mówi się: A wie An- ton, B wie Berta. Podczas rozmowy telefonicznej często się zdarza, że trzeba przeliterować swoje nazwisko, adres e-mailowy czy nazwę miejscowości. Posłuchaj, jak literuje się nazwy kilku europejskich stolic. Zapisz je, a na- stępnie powtórz i przeliteruj te nazwy. Potem spróbuj przeliterować nazwy innych europejskich miast. 1. _______________________ 4. _______________________ 2. _______________________ 5. _______________________ 3. _______________________ 6. _______________________ 8 W języku niemieckim każdy wyraz ma akcentowaną sylabę. Akcent wyrazo- wy jest podstawą rytmu językowego. Poniżej podajemy wyrazy, w których akcent pada na pierwszą, drugą, trzecią lub czwartą sylabę. • Thomas, schreiben • Studentin, entschuldigen Sie bitte • Fotografin, Redakteur • fotografieren 1 TR. 07 Słuchaj uważnie i powtarzaj. schreiben – Studentin Fotografi n – fotografi eren Czy słyszysz różnicę między sylabami akcentowanymi i nieakcentowanymi? Sylaby akcentowane wymawiane są wolniej, wyraźniej i głośniej. 1 TR. 08 Słuchaj i powtarzaj. Thomas – fotografi eren – ganz gut Entschuldigen Sie bitte! – Wie heißen Sie? 14 vierzehn Na początek Dla ucha  Ćwiczenia Na koniec 1 akcent wyrazowy / zaimki osobowe 9 1 TR. 09 Wiesz już, że w języku niemieckim każdy wyraz ma akcentowaną sylabę. Poniżej podajemy kilka internacjonalizmów. Posłuchaj uważnie, jak się je akcentuje. Następnie wpisz je w odpowiednie kolumny. Musik Computer Telefon Hotel Radio Technik Disco Kassette akcent akcent akcent na pierwszej sylabie na drugiej sylabie na trzeciej sylabie 10 W dialogu wprowadzającym do tej lekcji wystąpiła większość zaimków osobowych (ja, ty, on itd.). Poniżej podajemy wszystkie zaimki osobowe występujące w języku niemieckim. pierwsza osoba druga osoba trzecia osoba liczba pojedyncza liczba mnoga ich (ja) du (ty) wir (my) ihr (wy) er, sie, es (on, ona, ono) sie (oni, one) Sie (Pan, Pani, Państwo) Wpisz w luki właściwe zaimki osobowe. ich sie er 1. Das ist Herr Kowalski, ________ ist Redakteur. 2. Wie heißt du? – _________ heiße Aynur. 3. Aynur ist Studentin und _______ studiert Journalismus. fünfzehn 15 1 Na początek Dla ucha  Ćwiczenia Na koniec czas teraźniejszy czasowników regularnych / czasownik sein Dobrze wiedzieć: Form czasu teraźniej- szego można również używać w odniesieniu do przyszłości. W zależności od kon- tekstu ich komme może znaczyć „idę” lub „przyjdę”. Nie- miecki nie jest więc tak trudny, jak się wydaje! 11 1 TR. 10 Łatwo zauważyć, że czasowniki, które wystąpiły w dialogu, mają różne końcówki: • Wie heißen Sie? – Ich heiße Thomas Kowalski. • Wie schreibt man das? W języku niemieckim formę czasu teraźniejszego większości czasowników tworzy się przez dodanie do tematu czasownika (heiß-, schreib-) końcówki osobowej (-en, -e, -t…). Przyjrzyj się odmianie czasownika schreiben. Następnie wysłuchaj tych form i powtórz je. ich schreibe du schreibst er, sie, es schreibt wir schreiben ihr schreibt sie schreiben Forma grzecznościowa w liczbie pojedynczej i mnogiej brzmi Sie schreiben. Aby zapamiętać sposób tworzenia form czasu teraźniejszego, spróbuj odmienić również inne czasowniki, np. machen (robić) (ich mache, du machst, er macht...), sagen (mówić) czy kommen (iść). 12 Do ułożenia zdań typu Ich bin Thomas (Jestem Thomas) potrzebujesz jednego z najczęściej używanych czasowników w języku niemieckim – czasownika sein (być). Tak jak w wielu innych językach również w języku niemieckim czasownik sein odmienia się nieregularnie. Jego form trzeba więc nauczyć się na pamięć. bin (ja jestem) bist (ty jesteś) ich du er, sie, es ist (on, ona, ono jest) wir sind (my jesteśmy) ihr seid (wy jesteście) sie sind (oni, one są) Sie sind (Pan / Pani jest Państwo są) Wpisz w luki odpowiednią formę czasownika sein i przeczytaj wszystkie zdania. 1. Das _________ Aynur Hartmann. 2. Ich _________ Studentin. 3. Thomas, Sylvia und Aynur _________ Kollegen. 16 sechzehn
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ekspresowy kurs dla początkujących. Niemiecki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: