Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00123 002904 18775848 na godz. na dobę w sumie
Ekspresowy kurs dla początkujących. Włoski - ebook/pdf
Ekspresowy kurs dla początkujących. Włoski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 263
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7429-370-9 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kurs dla zupełnie początkujących lub chcących ugruntować swoje podstawowe umiejętności w języku włoskim to:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie Witamy w świecie włoskiego Powtórka również dzieli się na 4 części. Czy chciałbyś szybko i przyjemnie nauczyć się włoskiego? Nasz kurs pomoże ci opanować ten język , tak abyś umiał posługiwać się nim w różnych sytuacjach życia codziennego. Dlatego też kanwą książki uczyniliśmy interesującą opowieść w odcinkach. Towarzysząc bohaterom jako obserwator ich przygód i świadek rozmów, z pewnością bez problemu opanujesz słowni- ctwo i gramatykę. Zdobywane stopniowo umiejętności udoskonalisz i sprawdzisz, wykonując systematycznie różnorodne ćwiczenia. Oprócz wiedzy na temat języka, jego gramatyki i wymowy, zdobędziesz również wiele informacji o kulturze, historii, tradycjach i współczesnym życiu we Włoszech. Jak zbudowany jest kurs?  Komunikacja Tutaj sprawdzisz, czy umiesz już poprawnie użyć języka w sytua- cjach komunikacyjnych z poprzednich lekcji.  Gramatyka  Słownictwo Tutaj powtórzysz najważniejsze wiadomości gramatyczne. Tutaj powtórzysz poznane do tej Tutaj powtórzysz poznane do tej pory słownictwo. pory słownictwo.  Wymowa Tutaj udoskonalisz swoją Tutaj udoskonalisz swoją wymowę. wymowę. Na początek Dla ucha Ćwiczenia Na koniec Komunikacja Komunikacja Komunikacja Komunikacja Gramatyka Gramatyka Gramatyka Gramatyka Słownictwo Słownictwo Słownictwo Słownictwo Wymowa Wymowa Listwa zamieszczona u góry strony będzie cię informować, w której części lekcji lub powtórki znajdujesz się obecnie. Książka składa się z 4 rozdziałów. Każdy rozdział zawiera 4 lekcje i powtórkę. Ćwiczenia Lekcja zbudowana jest z 4 części.  Na początek Tutaj zapoznasz się z treścią Tutaj zapoznasz się z treścią lekcji. lekcji.  Dla ucha Tutaj posłuchasz dialogu, Tutaj posłuchasz dialogu, spróbujesz zrozumieć go ze spróbujesz zrozumieć go ze słuchu, przeczytasz i na koniec powtórzysz go słuchu, przeczytasz i na koniec powtórzysz go głośno, aby nauczyć się poprawnej wymowy.  Ćwiczenia Tutaj utrwalisz i udoskonalisz Tutaj utrwalisz i udoskonalisz słownictwo oraz gramatykę, słownictwo oraz gramatykę, a potem spróbujesz użyć języka francuskiego a potem spróbujesz użyć języka francuskiego w różnych sytuacjach komunikacyjnych.  Na koniec Tutaj znajdziesz informacje kul- Tutaj znajdziesz informacje kul- turowe lub dodatkowe ćwiczenia. turowe lub dodatkowe ćwiczenia. Ćwiczenia w obrębie jednej lekcji mają ciągłą numerację. Jeśli chcesz sprawdzić, czy poprawnie wykonałeś zadanie, możesz zajrzeć do rozwiązań zamiesz- czonych w Materiałach dodatkowych (Klucz). Przy każdym ćwiczeniu znajdują się różne sym- bole. Ten symbol informuje, na której płycie 1 TR. 01 znajduje się wykonywane przez ciebie ćwiczenie. Górna cyfra oznacza numer płyty, dolna cyfra – numer ścieżki. Ten symbol informuje, że w ćwiczeniu należy coś uzupełnić lub napisać.  Ital_Buch00_JN.indd 3 27/11/06 2:22:00 pm tre 3 Wprowadzenie Ten symbol informuje, że w ćwiczeniu Materiały dodatkowe należy połączyć ze sobą jakieś elementy lub zaznaczyć właściwą odpowiedź. Książka zawiera: Ten symbol informuje, że do wykonania ćwiczenia potrzebujesz dodatkowej kartki papieru. Ten symbol informuje, że treść ćwicze- Abc cde nia powinieneś przeczytać ze szczególną uwagą. Tutaj znajdziesz ciekawe i pożyteczne informacje na temat języka włoskiego. Dobrze wiedzieć: Nie zawsze polskim odpowiednikiem włoskiego czasownika zwrotnego jest również czasownik zwrotny, np. alzarsi (wstawać). Tutaj znajdziesz nowe wyrazy i zwroty, które nie tylko pomogą ci rozwiązać sąsiadujące z ramką ćwiczenia, ale przede wszystkim poszerzą twoje słownictwo. poszerzą twoje słownictwo. il nonno – dziadek la nonna – babcia la madre – mama il padre – tata il fratello – brat  § 1 Rzeczownik Ten znak pokazuje, w którym paragrafie w Materiałach dodatkowych znajdziesz poszerzone informacje na temat danego zagadnienia gramatycznego. Spisy treści W książce znajdują się dwa spisy treści. Pierwszy z nich to spis treści obejmujący poszczególne lekcje (Spis treści: Lekcje), drugi zaś to spis treści według kategorii (Spis treści: Kategorie). Transkrypcje Tutaj znajdziesz nagrane na płytach 1 i 2 teksty dialogów oraz ćwiczeń ze słuchu. Obok dialogu w wersji włoskiej zamieściliśmy jego tłumaczenie na język polski. Jest to tłumaczenie prawie dosłowne, abyś lepiej dostrzegł różne cechy charakterystyczne języka włoskiego. Klucz Tutaj możesz sprawdzić, czy poprawnie wykonałeś ćwiczenia, które nie wymagają pracy z nagraniami. Przy niektórych ćwiczeniach spotkasz krótki tekst opatrzony symbolem spotkasz krótki tekst opatrzony symbolem Wskazówka (może to być jakaś ciekawostka albo podpowiedź, jak się uczyć). Gramatyka Tutaj znajdziesz poszerzone wyjaśnienia najważ- niejszych problemów gramatycznych, które pojawiły się w Podręczniku. Słowniczek Tutaj znajdziesz zestawione w porządku alfabety- cznym użyte w kursie wyrazy z tłumaczeniami (nagrano je na płytach 2A, 2B, i 2C). Płyty CD Pakiet obejmuje: • 1 płytę CD z pełnym materiałem nagraniowym do wszystkich lekcji. Są to dialogi i ćwiczenia nagrane wyłącznie po włosku. • 3 płyty CD z wyrazami i zwrotami użytymi w kursie. Zostały nagrane po włosku i po polsku, abyś mógł uczyć się wymowy i powtarzać znaczenie słów. • 1 płytę CD z materiałem powtórkowym, której możesz używać np. w podróży lub na spacerze. Zawiera ona wszystkie dialogi w oryginale oraz wybrane z lekcji zdania utrwalające. 1 2A 2B 2C 3 4 quattro Ital_Buch00_JN.indd 4 27/11/06 2:22:02 pm 1 Powitanie • Pożegnanie • Telefonowanie • Czasowniki (1) 11 Na początek: Powitanie i pożegnanie Dla ucha: Telefonowanie 12 Ćwiczenia: Wymowa: c i g – Czasownik essere (być) – Czasowniki na -are – Jak się masz? – Intonacja 14 Na koniec: Między kulturami: Powitanie i pożegnanie 18 2 Na lotnisku • Liczebniki i podawanie czasu • Rodzajniki Na początek: Na lotnisku 19 Dla ucha: Odprawa paszportowa 20 Ćwiczenia: Liczebniki i podawanie godziny – Czasownik avere – Rodzajnik nieokreślony i określony 22 Na koniec: Między kulturami: Samochód i pociąg 26 3 W samolocie • Przedstawianie się • Czasowniki (2) • Składanie zamówienia • Słownictwo związane z pogodą Na początek: Napoje – W samolocie 27 Dla ucha: Chiara leci do... – Mi chiamo ... 28 Ćwiczenia: Liczba mnoga czasowników na -are – Stare, essere und avere – Liczebniki powyżej 11 – Przymiotnik – Pogoda – Czego pan/ pani sobie życzy? 30 Na koniec: Między kulturami: Do kogo mówić na „ty” a do kogo na „pan/pani”? 34 4 Miasta i regiony • Andare • Przyimki • Czasowniki (3) Na początek: Trochę geografii 35 Dla ucha: W taksówce – O czym oni rozmawiają? 36 Ćwiczenia: Czasownik andare – Przyimki – Przyimki a, di i da – Wyrazy pytające – Wymowa sc i sg 38 Na koniec: Czasowniki na -ere 42 Lekcje Spis treści Powtórka 1 Komunikacja: Informacje o sobie – Napoje – Na „ty” czy na „pan/pani”? – Deszcz, wiatr... 43 Gramatyka: Rodzajnik – Odmiana czasowników – Rzeczownik i przymiotnik – Di, da, a lub in? – Nazwy narodowości – Bezokoliczniki – Wymo- wa c i g 45 Słownictwo: Środki komunikacji – Wyrazy pytające – Napoje – Liczebniki 49 5 Kupowanie środków spożywczych • Przyimki z rodzajnikami • Rodzajnik cząstkowy • Zdania przeczące Na początek: Un palazzo – Gdzie to jest? 51 Dla ucha: Chiara odbiera klucze – Come stai? Co się stało? – Kartka od mamy 52 Ćwiczenia: Przyimki z rodzajnikami – Przyim- ki – Rodzajniki cząstkowe: del, dello itp. – In salumeria – Non – Czy jest w pobliżu apteka? – Czasownik venire 54 Na koniec: O jaki wyraz chodzi? 58 6 Dania • Opisywanie ludzi • Godzina • Zaimki w funkcji dopełnienia (1) Na początek: Dania – Wygląd i charakter 59 Dla ucha: Powrót rodziców – Kolory 60 Ćwiczenia: Opisywanie ludzi – Czasowniki na -ire, uscire – Przysłówki czasu – Która jest godzina? – Czasownik fare – Zaimki w funkcji dopełnienia bliższego 62 Na koniec: Między kulturami: Śniadanie, obiad, kolacja we Włoszech 66 7 Rodzina • Dni tygodnia • potere • dovere • Czasowniki (4) Na początek: Drzewo genealogiczne – Dni tygodnia 67 Dla ucha: Przy kolacji – Piątek Moniki i Franca – Buon appetito! 68 Ćwiczenia: Zaimki przymiotne dzierżawcze: Mój przyjaciel, twój przyjaciel... – Czasowniki modalne dovere i potere – Czasowniki zwrotne 70 Na koniec: Rozkład dnia 74 cinque 5 Ital_Buch00_JN.indd 5 27/11/06 2:22:03 pm 11 W pizzerii • Zamawianie • volere • Dlaczego? Na początek: Wybrane dania – Zamawianie 107 Dla ucha: Wieczór w pizzerii – Zamówienie Chiary? 108 Ćwiczenia: Naczynia i sztućce – Czasownik mo- dalny volere – Voglio czy vorrei? – Quanto, quanti, quanta, quante – Podawanie ilości – Perché? 110 Na koniec: Między kulturami: Zamawianie i płacenie 114 12 Elementy garderoby • Kupowanie ubrań • Stopniowanie przymiotników • Podwójne przeczenie Na początek: Elementy garderoby – W sklepie z odzieżą 115 Dla ucha: Chiara kupuje kostium – Co Chiara kupuje? 116 Ćwiczenia: Stopniowanie przymiotników – Przysłówki – Zaimki wskazujące questo, quello – Podwójne przeczenie – Kupowanie ubrań i butów 118 Na koniec: W sklepie obuwniczym 122 Powtórka 3 Komunikacja: Fare spese i fare la spesa – Odpowiedzi z zaimkami – Czy zwiedzałeś jakieś miasto? 123 Gramatyka: Formy questo i quello – Quale, quali i che – Essere czy avere? – Prawidłowa forma przysłówka – Powtórzenie zaimków – Która for- ma najbardziej pasuje? – Co zastępuje partykuła zaimkowa ci? – Stopniowanie przymiotników – Przeczenie 125 Słownictwo: Ukryte wyrazy – Zwiedzanie miasta – Środki komunikacji 129 Spis treści Lekcje 8 Świat pracy • Zaimki w funkcji dopełnienia (2) • mi piace / mi piacciono • Czasowniki (5) Na początek: Zawody – Jaka jest twoja praca? 75 Dla ucha: Chiara przeprowadza się – Praca 76 Ćwiczenia: Che lavoro fai? – Wszystko na temat pracy – Zaimki w funkcji dopełnienia dalszego i bliższego – Mi piace i mi piacciono – Czasowniki na -ire z -isc- 78 Na koniec: Między kulturami: Kodeks pracy 82 Powtórka 2 Komunikacja: Skąd pochodzisz? – Kilka pytań... 83 Gramatyka: Di chi sono? – Czasowniki – Zaimki w funkcji dopełnienia – Przyimki – Zaimki i cza- sowniki – Dovere i potere – Czasownik piacere – Rodzajnik cząstkowy – Kolory 84 Słownictwo: Opis – Che ora è? – Porządkowanie wyrazów w zdaniach – Wyrażenia z fare – Gdzie można kupić te produkty? – Jak zareagować w sytuacji, gdy... ? 88 9 Składanie propozycji • Rezerowanie stolika • Passato prossimo (1) • Partykuła zaimkowa ci Na początek: W mieście – Rezerwowanie stolika 91 Dla ucha: Co robimy? – Co robią Monika i Chiara? – Rezerwowanie stolika 92 Ćwiczenia: Jak zarezerwować stolik w restauracji? – Czas passato prossimo – Budowa imiesłowu biernego czasu przeszłego – Czy masz ochotę na...? – Reagowanie na propozycje 94 Na koniec: Partykuła zaimkowa ci / in w po- łączeniu ze środkami transportu 98 10 W muzeum • Wyrażanie opinii • Czas passato prossimo z essere (2) Na początek: W galerii obrazów – Wizyta w muzeum 99 Dla ucha: W muzeum – Wyrażanie opinii – Chiara i Monica w muzeum 100 Ćwiczenia: Liczebniki powyżej 1000 – Daty – Czas passato prossimo z essere – Zabytki – Zwiedza- nie miasta 102 Na koniec: anche a me, a me no... 106 6 sei Ital_Buch00_JN.indd 6 27/11/06 2:22:04 pm Lekcje Spis treści 13 Ogłoszenia mieszkaniowe • Pytanie o drogę • Liczebniki porządkowe • Tryb warunkowy czasu teraźniejszego • Umawianie się na spotkanie 16 Wszystko o urodzinach • Przysłówki • Udzielanie rady • Passato prossimo z zaimkami (3) • Zapraszanie Na początek: Urodziny 155 Dla ucha: Niespodzianka – Przyjęcie – niespo- dzianka – Melodia zdania 156 Ćwiczenia: Życzenia – Przysłówki z -mente – Udzielanie rady – Passato prossimo z zaimka- mi 158 Na koniec: Między kulturami: Zapraszanie i bycie zapraszanym 162 Powtórka 4 Komunikacja: Stawianie prawidłowych pytań – Rezerwacje i zażalenia – Elena chce jechać na Sardynię – Droga do domu – W prawo, prosto, w lewo... 163 Gramatyka: Powtórzenie trybu warunkowego – Zdania i minidialogi – Czasowniki z dopełnieniem – Przymiotnik – porównywanie – Gerundium – Przymiotniki i przysłówki – Zaimki w funkcji dopełnienia bliższego 166 Słownictwo: Meble – Wszystko na temat domu 170 Dodatek Zdania z płyty do powtórek Na początek: Jakie mieszkanie? – Poszukiwanie mieszkania 131 Dla ucha: Interesujące ogłoszenie – Mieszkanie na Via Piacenza 132 Ćwiczenia: Formy zaimka wskazującego quello – Rodzaje budynków – Primo, secondo, terzo... – Pytanie o drogę – Tryb warunkowy czasu teraźniejszego 134 Na koniec: Ustalanie czasu i miejsca spotkania 138 14 Opisywanie mieszkania • Mówienie komplementów • Czasowniki z przyimkami • Stopień wyższy • Stopień równy Na początek: Jakie piękne mieszkanie! 139 Dla ucha: Mieszkanie Gulii – U Gulii w mieszka- niu 140 Ćwiczenia: Czasowniki z przyimkami – Czasowni- ki z przyimkami i bez przyimków – Meble w mieszkaniu – Stopień wyższy i równy – Anna i Nina – Partykuły i wykrzykniki w rozmowie 142 Na koniec: Mówienie komplementów 146 15 Rezerwowanie hotelu • Życzenia i zażalenia • stare + gerundium • Zaimki nieokreślone Na początek: Pokój hotelowy – Zdania przydatne w hotelu 147 Dla ucha: Gulia wymeldowuje się – Nowe wyrazy i wyrażenia 148 Ćwiczenia: Stare + gerundium – Przydatne wyrazy – Qualche, alcuni, tanto... – Ti sei ricorda- ta! 150 Na koniec: Między kulturami: Rezerwacje, życzenia, zażalenia 154 Ital_Buch00_JN.indd 7 27/11/06 2:22:06 pm sette 7 Spis treści Kategorie Dialogi Telefonowanie L 1 • 3, 4 Na lotnisku L 2 • 3, 4, 5 Chiara leci do... L 3 • 3, 4, 5 W taksówce L 4 • 3, 4, 5 Chiara odbiera klucze L 5 • 3, 5 Powrót rodziców L 6 • 3, 5 Przy kolacji L 7 • 3, 4 Chiara przeprowadza się L 8 • 3, 4, 6 Co robimy? L 9 • 3, 5 W muzeum L 10 • 3, 6 Wieczór w pizzerii L 11 • 3, 5, 6 Chiara kupuje sobie kostium L 12 • 3, 5 Interesujące ogłoszenie L 13 • 3, 5, 6 Mieszkanie Gulii L 14 • 3, 5 Gulia wymeldowuje się L 15 • 3 Niespodzianka L 16 • 3, 5 Komunikacja L 5 • 4 L 7 • 6 Powitanie, pożegnanie i pytanie o samopoczucie L 1 • 1, 13, 14 P 1 • 3 Rozmowa telefoniczna L 1 • 2, 6 Na lotnisku L 2 • 2, 6 Rozmawianie o pogodzie L 3 • 14 P 1 • 4 Składanie i przyjmowanie propozycji L 3 • 15, 16 Pochodzenie L 4 • 2 P 1 • 1 P 2 • 1, 2 Opisywanie ludzi L 6 • 8, 9 Rozkład dnia L 7 • 5, 16 W restauracji L 9 • 2, 6, 7 L 11 • 2, 4, 16 W hotelu L 15 • 2, 6, 14 P 4 • 2 Umawianie się na spotkanie L 9 • 13, 14 L 13 • 4, 14 L 16 • 15 P4 • 1 P 1 • 2 L 16 • 11, 12 P 4 • 3 Wyrażanie własnej opinii L 10 • 5, 13, 14 Zwiedzanie L 10 • 2, 11, 12 P 3 • 4 Zakupy L 12 • 2, 4, 15, 16 P 3 • 1, 2 Opisywanie drogi L 5 • 14 P2 • 18 L 13 • 11 Mówienie komplementów L 14 • 2, 14 Na urodzinach L 16 • 2, 4, 7, 8 P 4 • 4, 5 Gramatyka P 2 • 8 L 11 • 8, 9 L 4 • 7 L 5 • 15, 16 L 6 • 14 Czasownik essere (być) L 1 • 9, 10 Czasowniki na -are L 1 • 11, 12 L 3 • 7, 8 Czasownik avere (mieć) L 2 • 10 Stare, essere i avere L 3 • 9, 10 Czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym Czasowniki na -ere L 4 • 16, 17 P 1 • 7, 11 Czasowniki na -ire, uscire L 6 • 10, 11 Czasowniki na -ire z -isc- L 8 • 14 P 2 • 4 Czasowniki modalne L 7 • 9, 10, 11, 12, 13 Czasowniki zwrotne L 7 • 14, 15 P 2 • 7 Mi piace i mi piacciono L 8 • 13 P 2 • 10 Czas passato prossimo L 9 • 8, 11, 12 P 3 • 7 Budowa imiesłowu biernego czasu przeszłego L 9 • 9, 10 P 3 • 7 Czasowniki z przyimkami L 14 • 4, 7, 8 P4 • 8 Tryb warunkowy czasu teraźniejszego Stare + gerundium L 15 • 7, 8 P 4 • 10 Formy rzeczowników L 2 • 7 Rodzajnik nieokreślony i określony Przymiotnik L 3 • 12, 13 P 1 • 8, 10 P 2 • 12 (z essere) L 10 • 8,Ü 9 (z zaimkami) L 16 • 13, 14 P 4 • 12 L 2 • 12, 13, 14, 15 P 1 • 5, 6 L 15 • 12, 13 L 13 • 12, 13 P 4 • 6 8 otto Ital_Buch00_JN.indd 8 27/11/06 2:22:09 pm P 3 • 12 P 4 • 9 L 6 • 15, 16 L 8 • 11, 12 P2 • 5 P 3 • 9 Stopniowanie przymiotników L 12 • 7, 8 Stopień wyższy i równy L 14 • 10, 11, 12 Przyimki L 4 • 8, 9, 10 P 1 • 9 (z rodzajnikami) L 5 • 7, 8, 9 P2 • 6 L 2 • 16 Rodzajnik cząstkowy L 5 • 10, 11 P 2 • 11 Przeczenie L 5 • 13 P 2 • 9 L 12 • 13, 14 Zaimki w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego Zaimki przymiotne dzierżawcze L 7 • 7, 8 Partykuła zaimkowa ci L 9 • 15, 17 P 3 • 11 Quanto, quanti, quanta, quante L 11 • 10, 12 Przysłówki czasu L 6 • 12 P 2 • 15 Przysłówki na -mente L 16 • 9, 10 P 4 • 11 Formy quello L 12 • 11, 12 P 3 • 5 Quale, quali i che P 3 • 6 Qualche, alcuni, tanto L 15 • 10, 11 P 4 • 7 (jako zaimek) L 13 • 7, 8 L 12 • 9, 10 P 3 • 8 P 2 • 13 P 2 • 3 P 3 • 10 Kategorie Spis treści W mieście L 9 • 1, 4 L 10 • 10 P 3 • 15 W galerii obrazów L 10 • 1, 4 Sztućce i naczynia L 11 • 7 Podawanie ilości L 11 • 11, 13 Elementy garderoby L 12 • 1 Meble i wyposażenie L 13 • 1, 9 Urodziny L 16 • 1 L 14 • 1, 9 L 15 • 1 P 4 • 13, 14 Wymowa Wymowa: c i g L 1 • 7, 8 P 1 • 12 Wymowa: sc i sg L 4 • 13, 14, 15 Intonacja i melodia zdania L 1 • 15 L 14 • 6 L 16 • 6 Między kulturami Powitanie i pożegnanie L 1 • 16, 17 Samochód i pociąg L 2 • 16 Do kogo mówić na „ty” a do kogo na „pan/pani”? L 3 • 18 Śniadanie, obiad, kolacja we Włoszech L 6 • 17 Kodeks pracy L 8 • 15 Słownictwo L 6 • 1 L 11 • 1 P 1 • 16 L 6 • 13 L 7 • 2 P 2 • 14 L 10 • 7 L 13 • 10 Na lotnisku L 2 • 1 Liczby, czas i data L 2 • 8, 9 L 3 • 11 Jedzenie i picie L 3 • 1 P 1 • 15 L 3 • 17 Wyrazy pytające L 4 • 11, 12 P 1 • 14 Środki komunikacji P 1 • 14 P 3 • 16 Sklepy L 5 • 12 P 2 • 17 Wygląd i charakter L 6 • 2 P 2 • 13 Kolory L 6 • 7 Drzewo genealogiczne L 7 • 1 Praca L 8 • 1, 2, 5, 8, 9, 10 L 11 • 14, 15 Ital_Buch00_JN.indd 9 27/11/06 2:22:13 pm nove 9 Nasi bohaterowie Kto jest kim w naszej opowieści? Chiara Cześć! Mam na imię Chiara. Wychowałam się w Mediolanie. Od trzech lat mieszkam z mężem, Andreą, na Sycylii. Do Mediolanu latam często, aby odwiedzić rodziców i przyjaciół. Monica Cześć! Mam na imię Monica. Jestem najlepszą przyjaciółką Chiary. Mieszkam i pracuję w Mediolanie. Mój mąż to Franco. Mamy małego synka Lucę. Giulia Cześć! Jestem dobrą przyjaciółką Chiary i Moniki. Moja praca wymaga ode mnie częstych podróży z Mediolanu do Rzymu. Przyjaciele nazywają mnie „ekspertem od sztuki”! ... i jeszcze kilka osób, z którymi od czasu do czasu będziesz spotykał się w tym kursie. Franco Gianluca ojciec Chiary matka Chiary Powodzenia! 10 dieci Ital_Buch00_JN.indd 10 27/11/06 2:22:14 pm  Na początek Dla ucha Ćwiczenia Na koniec 1 Powitanie i pożegnanie 1 TR. 01 1 Przyjrzyj się obrazkowi, a następnie posłuchaj, jak się wita i żegna po włosku. Przeczytaj krótkie dialogi w „Materiałach dodatkowych”. 2 1 TR. 02 Posłuchaj krótkich dialogów i przeczytaj ich tłumaczenie. Spróbuj powtórzyć każdy dialog. 1. Pronto? – Casa Carrera? Słucham? – Czy to dom państwa Carrera? 2. Chi parla? – Sono Chiara. Kto mówi? – Mówi Chiara. 3. Come stai? – Sto bene, grazie. Jak się miewasz? – Miewam się dobrze, dziękuję. 4. E tu? – Non c’è male. A ty? – Nieźle. 5. C’è Monica? – Sì, un attimo. Czy jest Monica? – Tak, chwileczkę. undici 11 Ital_Buch01_JN.indd 11 24/11/06 12:31:53 pm 1 Telefonowanie Na początek  Dla ucha Ćwiczenia Na koniec 3 1 TR. 03 Chiara telefonuje do swojej przyjaciółki Moniki. Słuchawkę podnosi mąż Moniki, Franco, który po krótkim przywitaniu się z Chiarą oddaje telefon żonie. Posłuchaj dialogu i przyjrzyj się obrazkom. 4 Oto dwie ważne zasady obowiązujące we Włoszech podczas rozmowy telefonicznej: – jako pierwsza przedstawia się zawsze osoba, do której dzwonimy – osoba ta zgłasza się, wypowiadając charakterystyczne słowo. Jakie? Zapisz ten wyraz w chmurce. _____________________ ? Zanim przystąpisz do wykonywania następnego ćwiczenia, spójrz na jego tytuł, pytania i obrazki. Pomoże ci to lepiej zrozumieć tekst. Zawsze zwracaj uwagę na gesty oraz wyraz twarzy swoich włoskich roz- mówców! 12 dodici Ital_Buch01_JN.indd 12 24/11/06 12:31:56 pm Na początek  Dla ucha Ćwiczenia Na koniec 1 Rozmowa telefoniczna 5 1 TR. 03 Posłuchaj dialogu jeszcze raz i przeczytaj jego tekst w „Materiałach dodat- kowych”. Następnie zakreśl prawidłową odpowiedź na każde z poniższych pytań. 1. Chi parla? a. b. c. C’è Chiara? Ciao Chiara! Sono Chiara! 3. C’è Monica? a. b. c. Ciao Monica! Sì, un attimo. Chi parla? 6 2. Come stai? a. b. c. Sto bene, grazie. Ciao Franco! Sì. 4. Ciao Mony! a. b. c. Ciao! Benissimo! Certo! Wypowiedzi Chiary i Franca pomieszały się. Uporządkuj je, tak aby powstał dialog. Wpisz obok zdań odpowiednią cyfrę. a. Sì, un attimo. b. Ciao Franco. Sto bene, grazie, e tu? c. Sì, chi parla? d. Sono Chiara. e. Casa Carrera? f. Non c’è male. g. C’è Monica? h. Ah, ciao Chiara, come stai? i. Pronto! ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ tredici 13 Ital_Buch01_JN.indd 13 24/11/06 12:31:57 pm 1 Wymowa c i g Na początek Dla ucha  Ćwiczenia Na koniec 7 W języku włoskim wyrazy wymawia się tak, jak są napisane. Posłuchaj przykładów i przeczytaj podstawowe zasady wymowy włoskiej. casa / gas / contenta 1 TR. 04 Jeśli c i g stoją przed o, a lub u, to spółgłoski te wymawia się twardo. Po włosku wyrazy te brzmią: [kasa], [gas], [kontenta]. certo / giro / ciao Jeśli c i g stoją przed i lub e, to spółgłoski te wymawia się miękko, podobnie jak polskie dwudźwięki [ci/czi/cie/czie/ i dzi/dżi/dzie/dżie] Po włosku wyra- zy te brzmią: [czerto], [dżiro], [cziao]. Chiara / margherita / che / alberghi Jeśli c i g oddziela od i lub e litera h, to spółgłoski te wymawia się twardo, podobnie jak w pierwszym przykładzie. Po włosku wyrazy te brzmią: [kiara], [margerita], [ke], [albergi]. 8 W każdej z pięciu chmurek jeden wyraz nie pasuje pod względem wymowy do pozostałych. Przekreśl ten wyraz. chi 3. città certo ricetta città 1. caffè caffè bacio ciao buongiorno 2. 2. ingegnere gas giornata mercato 4. pacco chiave ciao 5. certo chiave centro città 14 quattordici Ital_Buch01_JN.indd 14 24/11/06 12:31:59 pm Na początek Dla ucha  Ćwiczenia Na koniec 1 9 Abc cde W dialogu usłyszałeś, w jaki sposób Chiara się przedstawiła: Sono Chiara! Sono jest formą 1. osoby czasu teraźniejszego czasownika essere. Oto formy tego czasownika w liczbie pojedynczej: Czasownik essere (być)  § 15 Odmiana czasownika essere w czasie teraźniejszym io sono tu sei lui / lei è ja jestem ty jesteś on/ona jest Io (ja), tu (ty), lui (on), lei (ona) to zaimki osobowe. W języku włoskim, po- dobnie jak w języku polskim, zwykle opuszcza się zaimki osobowe. Informa- cja o osobie ukryta jest w końcówce osobowej odmienionego czasownika. Zaimkowi osobowemu Lei odpowiada w języku polskim forma grzecznościowa pan, pani. 10 Oto obrazki, na których widać, jak różne osoby przedstawiają się lub są komuś przedstawiane. Uzupełnij zdania odpowiednią formą osobową czasownika essere. 1. Ciao, _________ Monica. 2. Lei _________ Francesca. 3. Io _________ Paolo, e tu? 4. Lei _________ la signora Carli. quindici 15 Ital_Buch01_JN.indd 15 24/11/06 12:32:00 pm 1 Czasowniki na -are Na początek Dla ucha  Ćwiczenia Na koniec 11 Abc cde  § 5 Czas teraźniejszy czasowników zakończonych na -are W dialogu, który rozpoczął tę lekcję, pojawiły się dwa czasowniki regularne zakończone w bezokoliczniku na -are: parlare (mówić, rozmawiać) i arrivare (przyjechać, przychodzić). Zajrzyj do „Materiałów dodatkowych”. W dialogu z Lekcji 1 podkreśl wszystkie formy osobowe tych czasowników, a następnie wpisz je do chmurek. Oto odmiana czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -are w licz- bie pojedynczej. parlare parlo parli parla arrivare arrivo arrivi arriva io tu lui / lei / Lei 12 Uzupełnij zdania prawidłową formą osobową czasownika w nawiasie. 1. Il signor Rossi (parlare) __________ con Chiara. 2. La festa c’è, (essere, io) __________ contenta! 3. Monica (stare) __________ molto bene. 4. Tu, quando (arrivare) __________ ? 5. Ciao Franco, come (stare) __________ ? 6. (arrivare, io) __________ domani. 7. Laura (essere) __________ a casa. 8. (parlare, tu) __________ con Paolo? 16 sedici Ital_Buch01_JN.indd 16 24/11/06 12:32:02 pm
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ekspresowy kurs dla początkujących. Włoski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: