Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00446 011252 20238289 na godz. na dobę w sumie
Elon Musk. Skąd się wziął? - ebook/pdf
Elon Musk. Skąd się wziął? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Ebookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8166-021-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biografie
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Publikacja stanowi zbiór najważniejszych epizodów z życia Elona Muska (prezesa i założyciela korporacji m.in. Tesla Motors oraz SpaceX).
Dzięki temu krótkiemu kompendium dowiesz się jak zdołał dotrzeć na sam szczyt piramidy show-biznesu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

R A D O S Ł A W G A W L I K S K Ą D S I Ę W Z I Ą Ł ? ELON MUSK M I N I K O M P E N D I U M E-BOOKOWO 7 ISBN: 9 © Co p yr Ws ze c zę ś i u 8 -8 p b c a 1 6 3 -8 t b y Ra a za a i b ło 2 6 -0 o 1 -1 ła r ze e z zg o o Ga n . Ko d y w yd k E-BOOKOWO.PL s ze p a . n c y za o zp n o , r o o a o n b n a n E L O N M U S K S K Ą D S I Ę W Z I Ą Ł ? M I N I K O M P E N D I U M E - b o o k o w o . p l - w y d a w n i c t w o i n t e r n e t o w e W Y D A W C A w y d a w n i c t w o @ e - b o o k o w o . p l K O N T A K T i g h d s w w l i l k i e r w s t ż e i w i e w c h i i e c ś c w r i e G R A F I K I O R A Z I L U S T R A C J E U Ż Y T E W P U B L I K A C J I G r a f i k a n a d a r m o w e j l i c e n c j i d o u ż y t k u p e r s o n a l n e g o o r a z k o m e r c y j n e g o ( L i c e n s e F r e e ) . h t t p s : / / w w w . p e x e l s . c o m h t t p s : / / p i x a b a y . c o m Ws t ęp . Kr ót . . p . . . . . . . . . . . r ze . a . . . . . . . . . . n n o o c zn o n y Ko c zn a a a Po c ząt Te a Mo . . . . . o Ko n o s yj n za Życ p r yw a n . . . . . . . . a . n . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . In n w yn a a zk o a z a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ki a a Bi b o a a . o . r ód ło a p i xa b a y. o SPIS TREŚCIs t r 4 k i e d s t w i e i e t e c h l g i e j i k s t r 5 s m i k r i e r s t r 9 k i s l t r s s t r 1 3 t r w e r e g r i s t r 1 6 i e t e s t r 1 9 e l i r m r k e t i g s t r 2 1 l k c i e k w s t e k s t r 2 6 l i g r f i s t r 3 0 S T R O N A 2 Ź g r f i k i : w w w . c m OD AUTORA KILKA SŁÓW konasz eni u od różni ka w od iąż Ks innyc i ma kac h publ h moi harak r infor macyjny, ni co dzo tażowy oraz bar epor fak czny. Jako osoba raf tog wni e int jąca s ię inkam i now sze hnolog cznym ięż ko prze u ow mat obok t Dlacze go tak u ważam? i. j t sze ź do dal Prze Gwarant e prze ję Ci, ż ię o tym sam. i, bar ść m go e-booka. dzo i obojętni r ód ło a p i xa b a y. o c i j c t e e r i k l i w i e r e s u w l k i m i t e c i c j e e e j d r e ś c u s S T R O N A 3 Ź g r f i k i : w w w . c m PATRONI MEDIALNI W s z y s t k i e k s i ą ż k i w f o r m i e e - b o o k ó w p o w s t a ł y z p o m o c ą p o r t a l u : w w w . e - b o o k o w o . p l W A S Z E W S P A R C I E J E S T D L A M N I E W A Ż N E
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Elon Musk. Skąd się wziął?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: