Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00402 007571 20638580 na godz. na dobę w sumie
Ember.js dla webdeveloperów - ebook/pdf
Ember.js dla webdeveloperów - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0613-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Poznaj atuty Ember.js!

Ember.js to biblioteka języka JavaScript, dzięki której możesz sprawnie budować aplikacje na podstawie wzorca MVC (ang. Model View Controller). Ember.js znakomicie sprawdza się przy tworzeniu jednostronicowych aplikacji internetowych (ang. Single Page Applications), a ponadto usprawnia automatyczne aktualizowanie szablonów czy dwustronne wiązanie danych. Jeżeli chcesz zgłębić tajniki tej biblioteki, ta książka jest dla Ciebie.

Dzięki niej poznasz potencjał Ember.js, jej atuty oraz techniki pracy. Lektura kolejnych rozdziałów pozwoli Ci poznać zasady działania generatora aplikacji Ember i szablonów, a także proces budowy modelu danych i kontrolerów. Na sam koniec dowiesz się, jak zapisywać dane po stronie klienta. Po zgłębieniu możliwości Ember.js nauczysz się przygotowywać serwer, który będzie przetwarzał żądania wysyłane z Twojej aplikacji. W tym celu wykorzystasz Rails MVC. W trakcie lektury zbudujesz własną aplikację o nazwie Rock’n’roll. Jesteś ciekaw, co potrafi? Sięgnij po tę książkę i przekonaj się sam!

Pisz ambitne programy w JavaScript. Z Ember.js zaawansowane aplikacje internetowe są w Twoim zasięgu! 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Building Web Apps with Ember.js Tłumaczenie: Andrzej Stefański ISBN: 978-83-283-0610-3 © 2015 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition Building Web Apps with Ember.js, ISBN 9781449370923 © 2014 Jesse Cravens and Thomas Q Brady. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/emberw.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/emberw Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:316)ci Wst(cid:253)p ............................................................................................... 7 1. Wprowadzenie do Ember.js Ergonomia dewelopera? Czym jest ORM? Czym jest Ruby on Rails? Czym jest Node.js? Wymagaj(cid:241)ce aplikacje internetowe nie s(cid:241) dokumentami Stan w wymagaj(cid:241)cych aplikacjach internetowych D(cid:228)ugi czas dzia(cid:228)ania wymagaj(cid:241)cych aplikacji internetowych Wymagaj(cid:241)ce aplikacje internetowe maj(cid:241) architektur(cid:246) i wymagaj(cid:233)cych aplikacji internetowych ..................................... 15 16 Czym jest „wymagaj(cid:241)ca aplikacja internetowa”? 16 17 19 21 23 24 24 25 25 26 26 2. Podstawy ....................................................................................... 27 27 30 32 34 35 36 39 3. Szkielet aplikacji i praca nad kodem z Ember ............................... 41 43 45 45 Witaj, WWW SimpleHTTPServer (cid:127) naprawd(cid:246) prosty (cid:227)(cid:241)czenie danych Ale gdzie znajduje si(cid:246) ca(cid:228)y kod? Co to takiego ten router? Dzia(cid:228)anie Ember Podsumowanie Git Czym jest Yeoman? Instalowanie Yeoman Czym jest Ember.js? Dlaczego warto wybra(cid:232) Ember? Express.js 3 Kup książkęPoleć książkę Korzystanie z generatora aplikacji Ember z Yo Instalowanie wykorzystywanych narz(cid:246)dzi Instalowanie generatora Uruchamianie generatora Wykorzystanie mened(cid:276)era pakietów Bower Grunt Kompilacja, uruchomienie, testowanie 46 46 47 48 53 54 55 Debugowanie z Ember Inspector w przegl(cid:241)darkach Chrome i Firefox Podsumowanie Rock’n’Roll Zaczynamy od HTML Podstawy Handlebars.js Zmienne Tworzenie odno(cid:264)ników za pomoc(cid:241) {{link-to}} Wprowadzanie danych z {{input}} Listy z {{each}} Warunki ze znacznikami {{if}} oraz {{else}} Obs(cid:228)uga dzia(cid:228)a(cid:254) u(cid:276)ytkownika za pomoc(cid:241) {{action}} Powi(cid:241)zane atrybuty Tworzenie w(cid:228)asnych znaczników Podsumowanie 57 63 4. Prototyp aplikacji Rock’n’Roll Call: szablony ...............................65 65 68 69 72 73 74 77 79 80 81 83 86 5. Prototyp aplikacji Rock’n’Roll Call: router, (cid:316)cie(cid:348)ki i modele ........87 88 90 92 96 97 99 101 102 105 URL — internetowy odpowiednik „kodu do poziomu” Routing Router Dynamiczne (cid:264)cie(cid:276)ki (cid:263)cie(cid:276)ki Modele Obietnice, obietnice Metoda model() Podsumowanie 6. Prototyp aplikacji Rock’n’Roll Call: kontrolery, widoki, po(cid:293)(cid:233)czenia z danymi i zdarzenia ................................................. 107 108 Kontrolery Generowane w(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)ci 111 4 (cid:95) Spis tre(cid:316)ci Kup książkęPoleć książkę Pot(cid:246)ga obietnic i metoda model Widoki Podsumowanie Ember Data Ember Model Ember RESTless Ember Persistence Foundation Nie wymy(cid:264)lajmy Ajaksa na nowo Musi by(cid:232) lepszy sposób Biblioteki Ember do zapisywania danych po stronie klienta 113 120 122 7. Zapisywanie danych .................................................................... 123 123 126 126 126 127 127 127 127 128 129 130 134 134 135 135 141 8. Przygotowanie cz(cid:253)(cid:316)ci serwerowej ............................................. 143 144 144 Tworzenie routera, widoku i stanu dla aktywno(cid:264)ci Modele Zapisywanie danych wyszukiwanych przez u(cid:276)ytkownika Skok na g(cid:228)(cid:246)bok(cid:241) wod(cid:246) z Ember Data 145 150 150 151 151 153 153 154 156 157 163 Spis tre(cid:316)ci (cid:95) 5 Warstwy abstrakcji: magazyn, serializacja i adaptery Ember Data Store Serializer Adaptery Podsumowanie REST-owe API us(cid:228)ug sieciowych Ember Data RESTAdapter Tworzenie makiet API EAK (Ember App Kit) za pomoc(cid:241) Express.js Po co korzysta(cid:232) z Rails? Zarz(cid:241)dzanie zale(cid:276)no(cid:264)ciami: RVM (Ruby Version Manager) i Bundler Instalacja Rails Generowanie aplikacji startowej Aktualizacja Gemfile Usuwanie TurboLinks Dzia(cid:228)anie jednostronicowej aplikacji z Rails MVC Testy Dodanie Ember Podsumowanie Kup książkęPoleć książkę Anatomia komponentu Ember Testowanie Ember z Ember App Kit, Qunit i Testem Mechanizmy uruchamiaj(cid:241)ce testy Testem i Qunit Testy integracyjne Ember po stronie klienta Tworzenie szablonu Rozszerzanie Ember.Component Tworzenie wizualizacji za pomoc(cid:241) mapy termicznej z D3 9. Komponenty Ember ..................................................................... 165 166 166 168 169 173 10. Testowanie Ember ....................................................................... 175 176 179 181 181 182 183 187 189 190 191 192 193 Podsumowanie Skorowidz .................................................................................... 195 Podsumowanie Funkcje pomocnicze Testowanie strony g(cid:228)ównej Testowanie (cid:264)cie(cid:276)ki Activities Testy jednostkowe Ember Wykorzystanie Ember-Qunit Testy jednostkowe (cid:264)cie(cid:276)ek Korzystanie z FIXTURES Testy jednostkowe modeli 6 (cid:95) Spis tre(cid:316)ci Kup książkęPoleć książkę ROZDZIA(cid:292) 4. Prototyp aplikacji Rock’n’Roll Call: szablony W rozdziale 3. poznali(cid:264)my nowoczesne narz(cid:246)dzia wspomagaj(cid:241)ce prac(cid:246) przy przygotowywaniu szkieletu z(cid:228)o(cid:276)onej aplikacji internetowej. Gdy mamy ju(cid:276) dobrze opanowane podstawy, nadszed(cid:228) czas, by zacz(cid:241)(cid:232) pisa(cid:232) kod. W tym rozdziale skupimy si(cid:246) na systemie do obs(cid:228)ugi szablonów — Han- dlebars.js — który domy(cid:264)lnie jest do(cid:228)(cid:241)czany do aplikacji z frameworkiem Ember. Zwykle nie(cid:228)atwo jest ustali(cid:232), od czego powinno si(cid:246) zaczyna(cid:232) oma- wianie tego typu systemu, z wieloma zale(cid:276)nymi od siebie „kurami” i „jajka- mi”. My zdecydowali(cid:264)my si(cid:246) rozpocz(cid:241)(cid:232) od szablonów, poniewa(cid:276) naszym zdaniem od tego powiniene(cid:264) zaczyna(cid:232) tworzenie ambitnego projektu. Po tym, gdy przewrócisz ostatni(cid:241) stron(cid:246) tego rozdzia(cid:228)u, b(cid:246)dziesz wiedzia(cid:228), jak wprowadzi(cid:232) „(cid:276)ywe” (powi(cid:241)zane dwustronnie) zmienne do szablonu HTML, jak automatycznie generowa(cid:232) (i aktualizowa(cid:232)) listy HTML (znacz- niki UL i OL) z referencji do tablic, a nawet jak wykorzystywa(cid:232) w swoich szablonach konstrukcje logiczne (if/then/else). Rock’n’Roll Gdy pojawia si(cid:246) potrzeba napisania aplikacji demonstruj(cid:241)cej nowy framework lub nowy sposób pisania aplikacji, okazuje si(cid:246), (cid:276)e jedynym chyba rozwi(cid:241)- zaniem jest napisanie aplikacji do zarz(cid:241)dzania list(cid:241) zada(cid:254). Zastanawiali- (cid:264)my si(cid:246), czy ma na to wp(cid:228)yw atmosfera w Dolinie Krzemowej. Mieszkamy w Austin w Teksasie, w okolicy czasem nazywanej Krzemowymi Wzgó- rzami — okre(cid:264)lenie to jest pochodn(cid:241) du(cid:276)ej ilo(cid:264)ci firm technologicznych, które cz(cid:246)(cid:264)ciowo lub w ca(cid:228)o(cid:264)ci przenios(cid:228)y tu swoje biura z Kalifornii. Firmy 65 Kup książkęPoleć książkę te umiejscowi(cid:228)y si(cid:246) tutaj z wielu powodów, mi(cid:246)dzy innymi dla du(cid:276)o ta(cid:254)- szej ziemi i si(cid:228)y roboczej, ale nie mo(cid:276)emy si(cid:246) oprze(cid:232) wra(cid:276)eniu, (cid:276)e znaczenie mia(cid:228)o równie(cid:276) tempo (cid:276)ycia. Aby zademonstrowa(cid:232) swoje nastawienie, posta- nowili(cid:264)my, (cid:276)e nasza przyk(cid:228)adowa aplikacja nie b(cid:246)dzie dotyczy(cid:228)a produktyw- no(cid:264)ci. Zbudujemy co(cid:264) w stylu The Internet Movie Database (imdb.com), ale w celu indeksowania zespo(cid:228)ów i muzyków, a nie filmów, re(cid:276)yserów i akto- rów. Aplikacj(cid:246) t(cid:246) nazwiemy Rock’n’Roll Call. A niezale(cid:276)nie od niej istnieje ju(cid:276) wspania(cid:228)a aplikacja demonstracyjna Ember, obs(cid:228)uguj(cid:241)ca list(cid:246) rzeczy do zrobienia na portalu TodoMVC, któr(cid:241) mo(cid:276)na zobaczy(cid:232) pod adresem http://todomvc.com/examples/emberjs. Aby tego typu aplikacja by(cid:228)a u(cid:276)yteczna, musi obs(cid:228)ugiwa(cid:232) co najmniej po- ni(cid:276)sze opcje: U(cid:276)ytkownik musi mie(cid:232) mo(cid:276)liwo(cid:264)(cid:232) wyszukiwania artystów (utworów) po nazwie (tytule). W idealnym przypadku nie powinno by(cid:232) konieczne okre(cid:264)lanie, czy szuka si(cid:246) artysty, czy utworu; u(cid:276)ytkownik powinien mie(cid:232) mo(cid:276)liwo(cid:264)(cid:232) wpisania szukanego terminu i klikni(cid:246)cia Szukaj. Wyniki wyszukiwania powinny by(cid:232) wy(cid:264)wietlane z oznaczeniami, jakiego typu element (artysta czy utwór) zosta(cid:228) odnaleziony. Nie chcemy k(cid:228)opota(cid:232) u(cid:276)ytkowników konieczno(cid:264)ci(cid:241) zaznaczania, czy chc(cid:241) szuka(cid:232) artysty, czy utworu, ale przy wy(cid:264)wietlaniu rezultatów po- winny prawdopodobnie by(cid:232) udost(cid:246)pnione filtry pozwalaj(cid:241)ce u(cid:276)ytkowni- kowi na tym etapie ograniczy(cid:232) zakres wy(cid:264)wietlanych informacji do odnalezionych artystów lub utworów. Wyniki wyszukiwania powinny prowadzi(cid:232) do strony z wi(cid:246)ksz(cid:241) ilo(cid:264)ci(cid:241) informacji na temat znalezionego elementu. By(cid:228)oby wspaniale, gdyby ta strona zawiera(cid:228)a krótki opis znalezionego wyniku — biografi(cid:246) artysty lub histori(cid:246) utworu, a tak(cid:276)e linki do bardziej szczegó(cid:228)owych informacji lub nawet utworów dost(cid:246)pnych online. Dla zabawy dajmy u(cid:276)ytkownikom mo(cid:276)liwo(cid:264)(cid:232) (cid:264)ledzenia popularno(cid:264)ci muzyki i artystów, których szukaj(cid:241), dzi(cid:246)ki czemu u(cid:276)ytkownicy b(cid:246)d(cid:241) mogli oceni(cid:232), jak powszechne s(cid:241) ich zainteresowania. B(cid:246)dziemy musieli gdzie(cid:264) zapisywa(cid:232) te dane, a w idealnym przypadku b(cid:246)dziemy potrzebowali jakiego(cid:264) ciekawego sposobu wizualizowania takich danych. Oczywi(cid:264)cie do uruchomienia aplikacji b(cid:246)dziemy potrzebowali du(cid:276)ej ilo(cid:264)ci danych na temat muzyki. Prawdopodobnie najwi(cid:246)ksz(cid:241) korzy(cid:264)ci(cid:241) z tego, (cid:276)e postanowili(cid:264)my przygotowa(cid:232) tak(cid:241) aplikacj(cid:246) demonstracyjn(cid:241) zamiast aplikacji do zarz(cid:241)dzania zadaniami, jest fakt, i(cid:276) praktycznie nie jest mo(cid:276)liwe 66 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Prototyp aplikacji Rock’n’Roll Call: szablony Kup książkęPoleć książkę samodzielne zbudowanie kompletnej aplikacji tego typu. Aplikacje do za- rz(cid:241)dzania zadaniami to wyspy — nie potrzebuj(cid:241) (cid:276)adnych danych, które nie zosta(cid:228)y wygenerowane przez u(cid:276)ytkownika. Nasza aplikacja, tak jak wi(cid:246)kszo(cid:264)(cid:232) aplikacji, które b(cid:246)dziesz budowa(cid:232) w realnym (cid:264)wiecie, b(cid:246)dzie korzysta(cid:232) z komunikacji z us(cid:228)ugami sieciowymi — zewn(cid:246)trznymi serwerami dostarczaj(cid:241)cymi danych. W tym przypadku przygotowali(cid:264)my aplikacj(cid:246) komunikuj(cid:241)c(cid:241) si(cid:246) z The Echo Nest (http://the.echonest.com), wspania(cid:228)(cid:241) us(cid:228)ug(cid:241) music intelligence z bogatym zestawem opcji, olbrzymi(cid:241) i ci(cid:241)gle rosn(cid:241)c(cid:241) ba- z(cid:241) danych, wspania(cid:228)(cid:241) dokumentacj(cid:241) oraz API dla JavaScript. Uwaga, spoiler! Oto w jaki sposób zamierzamy to wszystko zrobi(cid:232): 1. Utworzymy szablon, który b(cid:246)dzie mia(cid:228) pole TextField frameworka Ember po(cid:228)(cid:241)czone ze zmienn(cid:241) o nazwie searchTerms, przekazuj(cid:241)cej dane do metody action zdefiniowanej w klasie ApplicationController, która prze- kierowuje do (cid:264)cie(cid:276)ki SearchResultsRoute. Zdefiniowany dla tej (cid:264)cie(cid:276)ki SearchResultsController odpyta Echo Nest API o dane znajduj(cid:241)ce si(cid:246) w zmiennej searchTerms. SearchResultsController odpyta Echo Nest API dwukrotnie, raz zak(cid:228)a- daj(cid:241)c, (cid:276)e u(cid:276)ytkownik szuka nazwy artysty, i drugi raz szukaj(cid:241)c nazwy utworu. 2. Nasz szablon search-results przetworzy oddzielnie wyniki wyszuki- wa(cid:254), tworz(cid:241)c nazwy klas, które pozwol(cid:241) nam zwizualizowa(cid:232) wyniki wyszukiwania artystów i utworów w inny sposób. Nasz szablon search-results b(cid:246)dzie zawiera(cid:228) kilka znaczników checkbox frameworka Ember oraz miejsce do wy(cid:264)wietlenia naszej listy z wyni- kiem wyszukiwania artystów i utworów z warunkowym wy(cid:264)wietlaniem zale(cid:276)nym od wybranych warto(cid:264)ci tych kontrolek. 3. Wyniki wyszukiwania Echo Nest zawieraj(cid:241) unikatowy identyfikator ele- mentów spe(cid:228)niaj(cid:241)cych wyniki wyszukiwania. Nasz szablon search-results powinien zawiera(cid:232) pola link-to, które b(cid:246)d(cid:241) odno(cid:264)nikami do (cid:264)cie(cid:276)ek stworzonych specjalnie w celu wy(cid:264)wietlenia szczegó(cid:228)owych danych na temat artysty (ArtistRoute) oraz utworu (SongRoute). Te (cid:264)cie(cid:276)ki b(cid:246)d(cid:241) generowa(cid:232) dodatkowe zapytanie do Echo Nest API, pozwalaj(cid:241)ce po- bra(cid:232) informacje na temat wybranego elementu i przekazuj(cid:241)ce unika- towy identyfikator zwi(cid:241)zany z odno(cid:264)nikiem, jaki u(cid:276)ytkownik klikn(cid:241)(cid:228) w wynikach wyszukiwania. Uzbrojony w model wygenerowany z odpowiedzi Echo Nest widok ArtistView lub SongView powinien wy(cid:264)wietli(cid:232), pobra(cid:232) obrazki, filmy oraz tekstowy opis elementu z odpowiedzi Echo Nest, a nast(cid:246)pnie wype(cid:228)ni(cid:232) nimi szablon artist lub song. Rock’n’Roll (cid:95) 67 Kup książkęPoleć książkę 4. Gdy u(cid:276)ytkownik klika wynik wyszukiwania, SearchResultController po- winien zapisa(cid:232) rekord w lokalnym magazynie wraz ze znacznikiem czasu i unikatowym identyfikatorem, wy(cid:264)wietlan(cid:241) nazw(cid:241), typem i ocen(cid:241) hottt- nesss — stosowan(cid:241) wewn(cid:246)trznie przez Echo Nest miar(cid:241) popularno(cid:264)ci elementu. Pó(cid:274)niej zajmiemy si(cid:246) zapisywaniem tych danych zdalnie. Odno(cid:264)nik w g(cid:228)ównym panelu nawigacyjnym powinien prowadzi(cid:232) u(cid:276)ytkownika do ActivityRoute oraz szablonu activity, który powinien zawiera(cid:232) komponent wykorzystuj(cid:241)cy D3 do wizualizacji aktywno(cid:264)ci u(cid:276)ytkownika — wszystkich danych pobranych podczas korzystania przez niego z aplikacji. Poniewa(cid:276) b(cid:246)dziemy wizualizowa(cid:232) parametr o na- zwie hotttnesss (z ang. „gor(cid:241)co”), to naszym zdaniem mapa termiczna b(cid:246)dzie w(cid:228)a(cid:264)ciwym rozwi(cid:241)zaniem. Zaczynamy od HTML Je(cid:264)li interesowa(cid:228)e(cid:264) si(cid:246) cho(cid:232) troch(cid:246) tematem nowoczesnych metodologii two- rzenia stron internetowych, musia(cid:228)e(cid:264) s(cid:228)ysze(cid:232) rozmowy o tym, (cid:276)e tradycyjne sposoby pracy i podej(cid:264)cia trac(cid:241) na znaczeniu. „Kaskadowe” staje si(cid:246) coraz bardziej zawstydzaj(cid:241)cym s(cid:228)owem. U(cid:276)yteczno(cid:264)(cid:232) wszystkich wykorzysty- wanych narz(cid:246)dzi i elementów tworzonych podczas prac nad aplikacj(cid:241) jest podawana w w(cid:241)tpliwo(cid:264)(cid:232). Na przyk(cid:228)ad szkicowanie projektu dynamicznej aplikacji internetowej w Photoshopie, tworzenie wygl(cid:241)du Twojego serwisu dla ró(cid:276)nych szeroko(cid:264)ci i wysoko(cid:264)ci, jakie przegl(cid:241)darka mo(cid:276)e wybra(cid:232) (lub ograniczy(cid:232)), to nieko(cid:254)cz(cid:241)ca si(cid:246) historia. Projektowanie dla idealnych urz(cid:241)dze(cid:254) — wielkich monitorów stacjonarnych i pot(cid:246)(cid:276)nych procesorów — po prostu ju(cid:276) nie wystarcza. Je(cid:264)li to mo(cid:276)liwe, najlepszym rozwi(cid:241)zaniem jest projektowanie w przegl(cid:241)- darce. Je(cid:264)li jeste(cid:264) projektantem, który potrafi napisa(cid:232) wystarczaj(cid:241)c(cid:241) ilo(cid:264)(cid:232) kodu HTML i CSS, by zrobi(cid:232) makiet(cid:246), to wspaniale. Je(cid:264)li jeste(cid:264) deweloperem i musisz wspó(cid:228)pracowa(cid:232) z projektantem, który nie czuje si(cid:246) tak pewnie w HTML i CSS, w Twoim najlepszym interesie le(cid:276)y jak najwcze(cid:264)niejsze przygotowanie i jak najcz(cid:246)stsze aktualizowanie takiej makiety. I to jest jedna ze wspania(cid:228)ych rzeczy przy typowym zastosowaniu Ember: Twoje szablony s(cid:241) pisane w HTML-u. W przypadku tej aplikacji zamiast rozpoczyna(cid:232) od szkicowania lub rysowania projektów, przygotowali(cid:264)my makiet(cid:246), wykorzystuj(cid:241)c HTML i CSS. Mimo (cid:276)e pracujemy w tej bran(cid:276)y od wielu lat, by(cid:228)o to dla nas nowe do(cid:264)wiadczenie. Przez wi(cid:246)kszo(cid:264)(cid:232) czasu nasza praca przypomina(cid:228)a prac(cid:246) podwykonawcy na budowie biegaj(cid:241)cego z planem, m(cid:228)otkiem i mas(cid:241) dodatków. Tym razem 68 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Prototyp aplikacji Rock’n’Roll Call: szablony Kup książkęPoleć książkę jednak czuli(cid:264)my si(cid:246) bardziej jak rze(cid:274)biarze — poniewa(cid:276) HTML by(cid:228) tak plastyczny, (cid:276)e mogli(cid:264)my wszystko dostraja(cid:232), dopóki nie zacz(cid:246)(cid:228)o wygl(cid:241)da(cid:232) tak, jak chcieli(cid:264)my. Podstawy Handlebars.js Mo(cid:276)esz rozpocz(cid:241)(cid:232) swój projekt, po prostu tworz(cid:241)c najprostszy statyczny HTML. Pó(cid:274)niej wrócisz i wstawisz w odpowiednie miejsca znaczniki, warunki i zmienne Handlebars. Zacznijmy od stworzenia g(cid:228)ównej zawarto(cid:264)ci naszej aplikacji: nag(cid:228)ówka, dost(cid:246)pnej globalnie cz(cid:246)(cid:264)ci tre(cid:264)ci strony oraz stopki. Mo(cid:276)emy po prostu doda(cid:232) kod taki jak poni(cid:276)ej — wykorzystuj(cid:241)cy Twitter Bootstrap — bezpo(cid:264)rednio do naszego pliku app/templates/application.hbs: div class= wrapper div class= navbar navbar-inverse role= navigation div class= navbar-header button type= button class= navbar-toggle data-toggle= collapse data-target= .navbar-ex1-collapse span class= sr-only Prze(cid:239)(cid:200)cz nawigacj(cid:218) /span span class= icon-bar /span span class= icon-bar /span span class= icon-bar /span /button a href= # class= navbar-brand Rock n Roll Call /a /div div id= navbar-collapse-1 class= collapse navbar-collapse ul class= nav navbar-nav search-lockup li class= search-group input class= search-input placeholder= Nazwa artysty lub utworu button class= btn btn-primary i class= glyphicon glyphicon-play /i /button /li /ul ul class= nav navbar-nav navbar-right li a href= # Aktywno(cid:258)(cid:202) /a /li /ul /div /div div class= container-fluid div class= row-fluid !-- tutaj zawarto(cid:286)(cid:252) strony -- /div /div /div footer p Podstawy Handlebars.js (cid:95) 69 Kup książkęPoleć książkę i class= glyphicon glyphicon-copyright-mark /i Helion 2015, em Ember.js dla webdeveloperów /em /p p Autorzy: Jesse Cravens a href= http://twitter.com/jdcravens @jdcravens /a i Thomas Q. Brady a href= http://twitter.com/thomasqbrady @thomasqbrady /a /p /footer A poniewa(cid:276) nie jest to ksi(cid:241)(cid:276)ka na temat CSS, pójdziemy na skróty i doda- my od razu ca(cid:228)y znajduj(cid:241)cy si(cid:246) w pliku app/styles/style.scss arkusz stylów dla tej strony, a tak(cid:276)e plik graficzny app/images/stage.jpg. Pliki te mo(cid:276)na znale(cid:274)(cid:232) w materia(cid:228)ach do(cid:228)(cid:241)czonych do ksi(cid:241)(cid:276)ki, umieszczonych pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/emberw.zip. Twitter Bootstrap Mo(cid:276)e zastanawiasz si(cid:246), w jaki sposób Twitter Bootstrap znalaz(cid:228) si(cid:246) w Twojej aplikacji. Zosta(cid:228) on dodany przez Yeoman w rozdziale 3., po tym, gdy po pytaniu: Would you like to include Twitter Bootstrap for Sass? (Y/n) wybra(cid:228)e(cid:264) Y. Rysunek 4.1 pokazuje, jak w tym momencie wygl(cid:241)da strona. Czy powinienem korzysta(cid:235) ze znaczników script , czy z plików .hts? W rozdziale 2. wbudowali(cid:264)my szablony Handlebars w strony HTML wewn(cid:241)trz znaczników script wygl(cid:241)daj(cid:241)cych tak: script type= text/x-handlebars data-template-name= application !-- tutaj kod szablonu -- /script By(cid:228)o to mo(cid:276)liwe, poniewa(cid:276) korzystali(cid:264)my z pe(cid:228)nej kompilacji Handlebars, która do(cid:228)(cid:241)cza logik(cid:246) w taki sposób, (cid:276)e w czasie dzia(cid:228)ania wyszukuje znacz- niki script i konwertuje je na obiekty JavaScript — w rzeczywisto(cid:264)ci fabryki — w pami(cid:246)ci (w Em.TEMPLATES, je(cid:264)li Ci(cid:246) to ciekawi), gdzie czekaj(cid:241) gotowe do przetworzenia na kod HTML w zale(cid:276)no(cid:264)ci od potrzeb. 70 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Prototyp aplikacji Rock’n’Roll Call: szablony Kup książkęPoleć książkę Rysunek 4.1. Szkielet naszej strony po dodaniu CSS Jak mo(cid:276)na sobie wyobrazi(cid:232), taka konwersja ze znaczników script na fa- bryki mo(cid:276)e obci(cid:241)(cid:276)a(cid:232) komputer, szczególnie gdy Twoja aplikacja, a wraz z ni(cid:241) liczba szablonów, b(cid:246)dzie rosn(cid:241)(cid:232). To dlatego Handlebars pozwala wst(cid:246)pnie kompilowa(cid:232) Twoje szablony i do(cid:228)(cid:241)cza(cid:232) tylko okrojony plik handlebars.runtime.js, w którym nie ma logiki odpowiedzialnej za kon- wersj(cid:246), co pozwala zaoszcz(cid:246)dzi(cid:232) czas potrzebny do wyszukiwania sza- blonów oraz ograniczy(cid:232) ilo(cid:264)(cid:232) danych pobieranych przez Twoj(cid:241) aplikacj(cid:246). Dzi(cid:246)ki pracy w(cid:228)o(cid:276)onej w przygotowanie Yeoman w rozdziale 2. mo(cid:276)emy wykorzysta(cid:232) rajdow(cid:241) wersj(cid:246) Handlebars. Yo wygeneruje nam szablony Handlebars w oddzielnych plikach z rozszerzeniem .hbs podczas gene- rowania widoków, a Grunt b(cid:246)dzie dla nas pilnowa(cid:228) tych szablonów, kompiluj(cid:241)c je do postaci klas JavaScript i (cid:228)(cid:241)cz(cid:241)c je z reszt(cid:241) kodu JavaScript za ka(cid:276)dym razem, gdy b(cid:246)dziemy zapisywa(cid:232) zmiany. Musisz jedynie powiadomi(cid:232) Grunt, (cid:276)e chcesz, by pilnowa(cid:228) Twoich szablo- nów Ember, oraz wskaza(cid:232) mu miejsce, w którym si(cid:246) one znajduj(cid:241), w taki sposób: grunt.initConfig({ yeoman: yeomanConfig, watch: { Podstawy Handlebars.js (cid:95) 71 Kup książkęPoleć książkę emberTemplates: { files: = yeoman.app /templates/**/*.hbs , tasks: [ emberTemplates , connect:livereload ] } } }) Odpowiadaj(cid:241)c na pytanie, mo(cid:276)na powiedzie(cid:232), (cid:276)e nale(cid:276)y korzysta(cid:232) z pli- ków .hbs, gdy tylko jest to mo(cid:276)liwe przy zastosowaniach produkcyjnych. Znaczniki script sprawdzaj(cid:241) si(cid:246) przy tworzeniu szkiców lub bardzo ma(cid:228)ych zada(cid:254). Zmienne Maj(cid:241)c ju(cid:276) stron(cid:246), która wykonuje to, czego potrzebujemy, i wygl(cid:241)da tak, jak chcemy, mo(cid:276)emy zacz(cid:241)(cid:232) zamienia(cid:232) statyczne elementy na elementy programowe, wykorzystuj(cid:241)c Handlebars. Zacznijmy od nazwy naszej aplikacji. Powiedzmy, (cid:276)e chcesz modyfikowa(cid:232) nazw(cid:246) naszej aplikacji tak, by na przyk(cid:228)ad szwedzkim u(cid:276)ytkownikom wy(cid:264)wietla(cid:232) Rock Upprop. Aby to wy- kona(cid:232), b(cid:246)dziemy potrzebowali przynajmniej dwóch rzeczy: 1. Musimy u(cid:276)y(cid:232) Handlebars, by wy(cid:264)wietli(cid:232) zmienn(cid:241) w miejscu naszej statycznej tre(cid:264)ci HTML. 2. Musimy gdzie(cid:264) zdefiniowa(cid:232) t(cid:246) zmienn(cid:241). W praktyce definiowanie takiej zmiennej mo(cid:276)e okaza(cid:232) si(cid:246) do(cid:264)(cid:232) skomplikowa- ne. Na razie umie(cid:264)(cid:232)my po prostu zmienn(cid:241) w naszym obiekcie Rocknroll (cid:180)callYeoman. Przy okazji przyjrzyjmy si(cid:246) kodowi JavaScript utworzonemu przez Yeoman w naszym pliku app/scripts/app.js: var RocknrollcallYeoman = window.RocknrollcallYeoman = (cid:180)Ember.Application.create(); /* Order and include as you please. (Przestawiaj i dodawaj w razie potrzeby.) */ require( scripts/controllers/* ); require( scripts/store ); require( scripts/models/* ); require( scripts/routes/* ); require( scripts/views/* ); require( scripts/router ); Dodajmy tak(cid:241) lini(cid:246) zaraz po wywo(cid:228)aniu Ember.Application.create(): RocknrollcallYeoman.applicationName = Rock n Roll Call ; 72 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Prototyp aplikacji Rock’n’Roll Call: szablony Kup książkęPoleć książkę Pó(cid:274)niej mo(cid:276)emy doda(cid:232) troch(cid:246) wi(cid:246)cej kodu wstawiaj(cid:241)cego do zmiennej tekst w obs(cid:228)ugiwanych j(cid:246)zykach. Wprowadzona tutaj zmiana sprawia, (cid:276)e do- póki b(cid:246)dziemy korzysta(cid:232) z kontrolek Handlebars we wszystkich miejscach, gdzie wy(cid:264)wietlamy nazw(cid:246) naszej aplikacji, dopóty zmiana nazwy naszej aplikacji b(cid:246)dzie wymaga(cid:228)a wprowadzenia modyfikacji w jednym miejscu. Wró(cid:232)my wi(cid:246)c do naszego szablonu. Teraz mo(cid:276)emy po prostu zmodyfiko- wa(cid:232) lini(cid:246): a href= # class= navbar-brand Rock n Roll Call /a do takiej postaci: a href= # class= navbar-brand {{RocknrollcallYeoman.applicationName}} /a Jak ju(cid:276) wcze(cid:264)niej widzieli(cid:264)my, nie ogranicza si(cid:246) to do wstawienia zmiennej podczas (cid:228)adowania strony. Je(cid:264)li zawarto(cid:264)(cid:232) zmiennej RocknrollcallYeoman.appli (cid:180)cationName zmieni si(cid:246) podczas korzystania z aplikacji — na przyk(cid:228)ad je(cid:264)li u(cid:276)ytkownik zmieni w opcjach wybrany j(cid:246)zyk — zawarto(cid:264)(cid:232) wy(cid:264)wietlana w tym polu zostanie zaktualizowana automatycznie bez konieczno(cid:264)ci pi- sania dodatkowego kodu ponad to, co ju(cid:276) zosta(cid:228)o napisane. Tworzenie odno(cid:316)ników za pomoc(cid:233) {{link-to}} Zacznijmy od najprostszego przypadku. Prawdopodobnie zechcemy, by po klikni(cid:246)ciu logo mo(cid:276)na by(cid:228)o wróci(cid:232) do domy(cid:264)lnego stanu aplikacji, ta- kiego jaki otrzymujemy po wpisaniu w przegl(cid:241)darce podstawowego adresu. Nie utworzyli(cid:264)my jeszcze (cid:276)adnych (cid:264)cie(cid:276)ek ani kontrolerów, ale nie ozna- cza to, (cid:276)e nie zrobi(cid:228) tego Ember. Strona, któr(cid:241) ogl(cid:241)damy w przegl(cid:241)darce, to... zgadniesz? Jest to domy(cid:264)lna (cid:264)cie(cid:276)ka IndexRoute znajduj(cid:241)ca si(cid:246) w do- my(cid:264)lnej ApplicationRoute. Tutaj nasz u(cid:276)ytkownik powinien wpisa(cid:232) tekst do wyszukania i wcisn(cid:241)(cid:232) Enter lub klikn(cid:241)(cid:232) odpowiedni przycisk, co powinno doprowadzi(cid:232) go do (cid:264)cie(cid:276)ki z wynikami wyszukiwania. Mo(cid:276)e on te(cid:276) klikn(cid:241)(cid:232) odno(cid:264)nik, by zobaczy(cid:232) wizualizacj(cid:246) swojej aktywno(cid:264)ci w wyszukiwarce, co powinno skierowa(cid:232) go do ActivityRoute. Dlatego je(cid:264)li zechce on wróci(cid:232) do strony, na któr(cid:241) w tej chwili patrzymy, powinien wróci(cid:232) do IndexRoute. Dobrze, to do(cid:264)(cid:232) proste. Zamie(cid:254) znacznik a na znacznik link-to Handlebars w poni(cid:276)szy sposób. Statyczny HTML: a href= # class= navbar-brand {{RocknrollcallYeoman.applicationName}} /a nale(cid:276)y zmieni(cid:232) na szablon Handlebars: {{#link-to index class= navbar- brand }}{{RocknrollcallYeoman.applicationName}}{{/link-to}} Tworzenie odno(cid:316)ników za pomoc(cid:233) {{link-to}} (cid:95) 73 Kup książkęPoleć książkę Prawdopodobnie rozumiesz t(cid:246) sk(cid:228)adni(cid:246). Nawiasy {{ i }} po prostu zast(cid:246)- puj(cid:241) i z HTML-a. Tak samo jak w HTML-u link-to sk(cid:228)ada si(cid:246) ze znacznika otwieraj(cid:241)cego {{#link-to ...}} oraz znacznika zamykaj(cid:241)cego {{/link-to}}. Wewn(cid:241)trz znacznika otwieraj(cid:241)cego tak jak w HTML-u mo(cid:276)na zadeklaro- wa(cid:232) atrybuty znacznika a, który zostanie umieszczony na stronie, i w tym przyk(cid:228)adzie zadeklarowali(cid:264)my nazw(cid:246) klasy navbar-brand. Cz(cid:246)(cid:264)(cid:232), która mo- (cid:276)e Ci(cid:246) zastanawia(cid:232), to ci(cid:241)g znaków przed t(cid:241) deklaracj(cid:241) nazwy klasy: index. Podczas gdy w znaczniku HTML deklarujesz cel atrybutem href, w znacz- niku Handlebars link-to przekazujesz nazw(cid:246) (cid:264)cie(cid:276)ki jako pierwszy para- metr. Konwencja nazewnictwa jest prosta, gdy tylko si(cid:246) j(cid:241) zrozumie. Bie- rzesz nazw(cid:246) (cid:264)cie(cid:276)ki (w tym przypadku IndexRoute), zamieniasz pierwsz(cid:241) liter(cid:246) na ma(cid:228)(cid:241), usuwasz ci(cid:241)g Route, wstawiasz minus przed ka(cid:276)d(cid:241) wielk(cid:241) liter(cid:241) oprócz pierwszej, rozdzielasz s(cid:228)owa, je(cid:264)li jest wi(cid:246)cej ni(cid:276) jedno, i zamie- niasz wszystkie litery na ma(cid:228)e. Opis mo(cid:276)e wydawa(cid:232) si(cid:246) skomplikowany, ale ma to sens. Zobaczmy na przyk(cid:228)adach: (cid:120) (cid:263)cie(cid:276)ka IndexRoute powinna by(cid:232) przekazana do link-to jako index. (cid:120) (cid:263)cie(cid:276)ka SearchResultsRoute powinna by(cid:232) przekazana do link-to jako search-results. Wszystkie informacje na temat konwencji nazewnictwa mo(cid:276)na znale(cid:274)(cid:232) w roz- dziale „Naming Conventions” przewodnika „Ember Guides” pod adresem http://emberjs.com/guides/concepts/naming-conventions/. Wprowadzanie danych z {{input}} Jak mo(cid:276)esz sobie wyobrazi(cid:232), zawarto(cid:264)(cid:232) pola input z tekstem do wyszukiwania b(cid:246)dzie do(cid:264)(cid:232) wa(cid:276)na. W przypadku samego pola input mo(cid:276)liwe jest uzyskanie dost(cid:246)pu do jego zawarto(cid:264)ci, a nawet przechwycenie jego przes(cid:228)ania z pozio- mu samego j(cid:246)zyka JavaScript, ale du(cid:276)o (cid:228)atwiej jest pozwoli(cid:232) zaj(cid:241)(cid:232) si(cid:246) tym Handlebars i Ember. Zast(cid:241)pmy nasz znacznik input znacznikiem Handlebars: Statyczny HTML: input class= search-input placeholder= Nazwa artysty lub utworu nale(cid:276)y zamieni(cid:232) na szablon Handlebars: {{input type= text class= search-input placeholder= Nazwa artysty lub utworu }} W tym miejscu pole input nie b(cid:246)dzie jeszcze zbyt wiele robi(cid:232). (cid:227)(cid:241)czeniem jego warto(cid:264)ci oraz zdarzeniem submit zajmiemy si(cid:246) w nast(cid:246)pnym rozdziale. 74 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Prototyp aplikacji Rock’n’Roll Call: szablony Kup książkęPoleć książkę Zwró(cid:232)my teraz uwag(cid:246) na wyniki wyszukiwania. Zaczynamy od makiety wykonanej w statycznym HTML-u: div class= container-fluid div class= row-fluid div class= search-results-wrapper clearfix div class= search-facets col-md-2 h3 Pokazuj: /h3 ul class= facets li label Artystów /label input type= checkbox checked= checked /li li label Utwory /label input type= checkbox checked= checked /li /ul /div div class= results col-md-10 h3 Arty(cid:258)ci /h3 ul class= search-results artists li a href= # Tom Waits /a /li li a href= # Tom Waits Keith Richards /a /li li a href= # Tom Waits Keith Richards /a /li li a href= # Tom Waits [Vocalist] Orchestra [Orchestra] Michael Riesman [Conductor] Bryars, Gavin [Composer] /a /li li a href= # Tom Waits [Vocals] Gavin Bryars Ensemble [Ensemble] /a /li li a href= # Tom Waits [Vocalist]; Orchestra [Orchestra]; Michael Riesman [Conductor] /a /li li a href= # Tom Waits [Vocals] Gavin Bryars Ensemble [Ensemble] Bryars, Gavin [Composer] /a /li li a href= # Tom Waits [Vocalist], Orchestra [Orchestra] Michael Riesman [Conductor] /a /li /ul h3 Utwory /h3 ul class= search-results songs li a href= # Tom Waits - Panic Strikes a Chord /a /li li a href= # Tom Waits - Doug Kuony /a /li li a href= # Tom Waits - The Moonband /a /li li a href= # Tom Waits - The Moonband /a /li li a href= # Tom Waits - Spaghetti Western /a /li li a href= # Tom Waits - The Passionate Objective (cid:180)Jokerfan /a /li li a href= # Tom Waits - Mike Macharyas /a /li li a href= # Tom Waits - Junkyard Poets /a /li li a href= # Tom Waits - The Fall of Troy /a /li li a href= # Tom Waits - Anouk /a /li /ul /div Wprowadzanie danych z {{input}} (cid:95) 75 Kup książkęPoleć książkę /div /div /div Na razie dodamy te wyniki do pliku app/templates/index.hbs. Nast(cid:246)pnie w pliku app/templates/application.hbs zmienimy lini(cid:246) z komentarzem: !-- tutaj zawarto(cid:286)(cid:252) strony -- na znacznik handlebars: {{outlet}} aby wskaza(cid:232) frameworkowi Ember, w którym miejscu nale(cid:276)y wy(cid:264)wietli(cid:232) szablon zwi(cid:241)zany z bie(cid:276)(cid:241)c(cid:241) (cid:264)cie(cid:276)k(cid:241) (index). Rysunek 4.2 pokazuje wygl(cid:241)d strony w tej chwili. Rysunek 4.2. Wy(cid:264)wietlony szablon z wynikami wyszukiwania Ale czym s(cid:241) {{outlet}}, IndexRoute i index.hbs? Nie wyja(cid:264)nili(cid:264)my jeszcze, jak mo(cid:276)na przechodzi(cid:232) mi(cid:246)dzy ró(cid:276)nymi szablonami. Na razie jednak wystarczy wiedza, (cid:276)e wy(cid:264)wietlamy tre(cid:264)ci zwi(cid:241)zane z IndexRoute oraz szablonem index.hbs w miejsce {{outlet}} w szablonie application.hbs. W kolejnym rozdziale omó- wimy tworzenie nowych szablonów, (cid:264)cie(cid:276)ek i (cid:228)(cid:241)czenie wszystkiego ze sob(cid:241). 76 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Prototyp aplikacji Rock’n’Roll Call: szablony Kup książkęPoleć książkę Listy z {{each}} Mo(cid:276)liwe, (cid:276)e listy nienumerowane b(cid:246)d(cid:241) pierwszym elementem, w którym korzy(cid:264)(cid:232) z u(cid:276)ywania szablonów b(cid:246)dzie dla Ciebie oczywista. Handlebars obs(cid:228)uguje je w bardzo przyjazny sposób. Najpierw zredukujmy ka(cid:276)d(cid:241) z takich list do jednego elementu, a nast(cid:246)pnie zobaczymy, jak zwielokrotni(cid:232) ten szablon dla ka(cid:276)dego elementu otrzymanego w wynikach wyszukiwania. Lista artystów w wersji HTML wygl(cid:241)da tak: ul class= search-results artists li a href= # Tom Waits /a /li /ul Istotne jest to, (cid:276)e b(cid:246)dziemy chcieli wykorzysta(cid:232) jeden znacznik ul, taki jak tutaj, ale zechcemy umie(cid:264)ci(cid:232) wi(cid:246)ksz(cid:241) ilo(cid:264)(cid:232) znaczników li wewn(cid:241)trz niego. Handlebars obs(cid:228)uguje znacznik each, który przechodz(cid:241)c przez kolejne elementy tablicy, tworzy co(cid:264) w rodzaju wewn(cid:246)trznego szablonu dla ka(cid:276)- dego elementu tablicy. Zacznijmy od stworzenia prostej tablicy, któr(cid:241) b(cid:246)- dziemy mogli wy(cid:264)wietli(cid:232). Do pliku app.js dodaj poni(cid:276)sze linie po deklaracji applicationName: RocknrollcallYeoman.dummySearchResultsArtists = [ { id: 1, name: Tom Waits , nickname: Tommy , type: artist , enid: ARERLPG1187FB3BB39 }, { id: 2, name: Thomas Alan Waits , type: artist , enid: ARERLPG1187FB3BB39 }, { id: 3, name: Tom Waits Keith Richards , type: artist , enid: ARMPVNN13CA39CF8FC } ]; Teraz mo(cid:276)emy wykorzysta(cid:232) t(cid:246) tablic(cid:246) w naszym szablonie. Zast(cid:241)p znacz- nik li z kodu HTML znacznikiem each Handlebars w taki sposób: ul class= search-results artists {{#each RocknrollcallYeoman.dummySearchResultsArtists}} li a href= # {{name}} /a /li {{/each}} /ul Listy z {{each}} (cid:95) 77 Kup książkęPoleć książkę Magia, prawda? Nie jest nawet najwa(cid:276)niejsze, (cid:276)e mechanizm ten przetwa- rza nasz(cid:241) zmienn(cid:241) globaln(cid:241). Cz(cid:246)sto w Ember i Handlebars naprawd(cid:246) ma- giczne rzeczy dziej(cid:241) si(cid:246), gdy warto(cid:264)(cid:232) zapisana w przekazanej zmiennej — w naszym przypadku globalnej zmiennej dummySearchResultsArtists — ulega zmianie, a Twoja lista automatycznie si(cid:246) aktualizuje. Zauwa(cid:276), (cid:276)e kontekst — lub zakres zmiennej — zmienia si(cid:246) wewn(cid:241)trz znacznika each. Do w(cid:246)z(cid:228)a text w naszym znaczniku a odwo(cid:228)ujemy si(cid:246), po prostu pisz(cid:241)c {{name}}, a nie App.dummySearchResultsArtists[index].name czy co(cid:264) w tym rodzaju. Wewn(cid:241)trz p(cid:246)tli each kontekst wskazuje na bie(cid:276)(cid:241)cy obiekt z tablicy i mo(cid:276)esz uzyska(cid:232) dost(cid:246)p do jego w(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)ci, odwo(cid:228)uj(cid:241)c si(cid:246) do nich za pomoc(cid:241) nazwy. Co by by(cid:228)o, gdyby(cid:264)my w ka(cid:276)dym z naszych obiektów dummySearchResults (cid:180)Artists mieli w(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)(cid:232) nicknames, która by(cid:228)aby tablic(cid:241) pseudonimów u(cid:276)ywanych przez artyst(cid:246)? Przypu(cid:264)(cid:232)my, (cid:276)e chcieliby(cid:264)my wy(cid:264)wietli(cid:232) wszystkie te pseudonimy w postaci oddzielnych wyników wyszukiwania w taki sposób, (cid:276)e „TAFKAP” — „The Artist Formely Known as Prince” — by(cid:228)by oddzielnym elementem w wynikach wyszukiwania. Aby unikn(cid:241)(cid:232) nieporo- zumie(cid:254), dopiszemy alias [prawdziwe nazwisko lub oryginalna nazwa]. W ko(cid:254)cu kto(cid:264) mo(cid:276)e szuka(cid:232) artysty, wpisuj(cid:241)c jego pseudonim i nie wiedz(cid:241)c nawet o tym, (cid:276)e jest to pseudonim. Mog(cid:228)e(cid:264) pomy(cid:264)le(cid:232), (cid:276)e takie prze(cid:228)(cid:241)czanie kontekstu mo(cid:276)e w takim wypadku nie by(cid:232) zbyt wygodnym rozwi(cid:241)zaniem. Zobaczmy dlaczego. Oto pierwszy element naszego teoretycznego szablonu (bardzo by(cid:264)my tego chcieli, ale The Echo Nest nie podaje pseudonimów): ul class= search-results artists {{#each RocknrollcallYeoman.dummySearchResultsArtists}} {{#each ... No dobra! Jak mamy odwo(cid:228)ywa(cid:232) si(cid:246) do naszego lokalnego obiektu? Cho(cid:232) nie b(cid:246)dziesz tego zbyt cz(cid:246)sto u(cid:276)ywa(cid:228), mo(cid:276)e nawet nie u(cid:276)yjesz nigdy, oka- zuje si(cid:246), (cid:276)e mo(cid:276)esz to zrobi(cid:232) w ten sposób: ul class= search-results artists {{#each RocknrollcallYeoman.dummySearchResultsArtists}} li a href= # {{this.name}}, alias {{this.nickname}} /a /li {{/each}} /ul Ale u(cid:276)ycie this tutaj nie wygl(cid:241)da zbyt dobrze, dlatego mamy szcz(cid:246)(cid:264)cie, (cid:276)e Handlebars umo(cid:276)liwia skorzystanie z innej sk(cid:228)adni znacznika each, co po- zwoli nam nazwa(cid:232) zmienn(cid:241) w taki sposób: ul class= search-results artists {{#each artist in RocknrollcallYeoman.dummySearchResultsArtists}} 78 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Prototyp aplikacji Rock’n’Roll Call: szablony Kup książkęPoleć książkę li a href= # {{artist.nickname}}, alias {{artist.name}} /a /li {{/each}} /ul A je(cid:264)li zechcesz jeszcze bardziej skróci(cid:232) i upro(cid:264)ci(cid:232), nawet nie musisz u(cid:276)y- wa(cid:232) this ani nazwy zmiennej. Handlebars domy(cid:264)lnie zak(cid:228)ada, (cid:276)e bie(cid:276)(cid:241)cy obiekt modelu z przetwarzanej tablicy jest bie(cid:276)(cid:241)cym kontekstem: ul class= search-results artists {{#each RocknrollcallYeoman.dummySearchResultsArtists}} li a href= # {{nickname}}, alias {{name}} /a /li {{/each}} /ul Teraz jednak trafili(cid:264)my na inny problem. Nasi arty(cid:264)ci z pseudonimami (cid:228)adnie si(cid:246) wy(cid:264)wietlaj(cid:241), ale arty(cid:264)ci bez pseudonimów nie pojawiaj(cid:241) si(cid:246) wcale. Gdy zajrzymy do kodu, okazuje si(cid:246), (cid:276)e ma to sens. Je(cid:264)li nie masz tablicy o nazwie nicknames, omijasz równie(cid:276) cz(cid:246)(cid:264)(cid:232) kodu. Potrzebujemy czego(cid:264) w rodzaju klauzuli if. Prawdopodobnie nie zaskoczy Ci(cid:246) to, (cid:276)e Handlebars obs(cid:228)uguje tak(cid:241) klauzul(cid:246). Warunki ze znacznikami {{if}} oraz {{else}} Spróbujmy najpierw sprawdza(cid:232), czy wybrany artysta ma jakie(cid:264) pseudo- nimy, i na tej podstawie zadecydujmy, czy wy(cid:264)wietli(cid:232) je w p(cid:246)tli, czy sko- rzysta(cid:232) z prostszego szablonu. Mo(cid:276)e to wygl(cid:241)da(cid:232) tak: ul class= search-results artists {{#each RocknrollcallYeoman.dummySearchResultsArtists}} {{#if nickname}} li a href= # {{nickname}} alias {{name}} /a /li {{else}} li a href= # {{name}} /a /li {{/if}} {{/each}} /ul Zamie(cid:254) znacznik ul w pliku index.hbs na powy(cid:276)szy kod. Rysunek 4.3 poka- zuje, jak wygl(cid:241)da strona po takiej modyfikacji. Mo(cid:276)esz zastanawia(cid:232) si(cid:246), w jakiej sytuacji zawarto(cid:264)(cid:232) atrybutu nicknames jest uznawana za fa(cid:228)sz. Wszyscy oczekujemy takiego wyniku, gdy do tego atry- butu przypisana jest warto(cid:264)(cid:232) podobnego typu: fa(cid:228)sz, null, niezdefiniowana. Co jednak w sytuacji, gdy mamy pust(cid:241) tablic(cid:246): []? Spokojnie, Handlebars uzna ka(cid:276)d(cid:241) z tych warto(cid:264)ci za fa(cid:228)sz. Warunki ze znacznikami {{if}} oraz {{else}} (cid:95) 79 Kup książkęPoleć książkę Rysunek 4.3. Nasz szablon wy(cid:264)wietlania wyników z przyk(cid:228)adowymi danymi i kodem zawieraj(cid:241)cym instrukcje warunkowe Mo(cid:276)esz ju(cid:276) usun(cid:241)(cid:232) kod zwi(cid:241)zany z obs(cid:228)ug(cid:241) pseudonimów, poniewa(cid:276) by(cid:228) on do(cid:228)(cid:241)czony jedynie dla demonstracji. W naszej aplikacji nie b(cid:246)dziemy go u(cid:276)ywa(cid:232), poniewa(cid:276) korzystamy z API istniej(cid:241)cej us(cid:228)ugi Echo Nest. Obs(cid:293)uga dzia(cid:293)a(cid:295) u(cid:348)ytkownika za pomoc(cid:233) {{action}} Znacznik {{action}} s(cid:228)u(cid:276)y do obs(cid:228)ugi zdarze(cid:254) generowanych przez u(cid:276)yt- kownika korzystaj(cid:241)cego z aplikacji. Akcja zostanie przekazana do kontro- lera powi(cid:241)zanego z bie(cid:276)(cid:241)c(cid:241) (cid:264)cie(cid:276)k(cid:241). Gdy ju(cid:276) sko(cid:254)czymy omawia(cid:232) (cid:264)cie(cid:276)ki, nabierze to wi(cid:246)cej sensu, ale z wprowadzenia w rozdziale 2. powiniene(cid:264) zna(cid:232) przynajmniej podstawy. Najcz(cid:246)stszym przypadkiem jest wykorzystanie akcji do przejmowania zda- rze(cid:254) dotycz(cid:241)cych klikni(cid:246)cia odno(cid:264)nika zwi(cid:241)zanego ze znacznikiem a lub przycisku: button {{action robCos }} KLIKNIJ MNIE! /button 80 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Prototyp aplikacji Rock’n’Roll Call: szablony Kup książkęPoleć książkę Aby obs(cid:228)u(cid:276)y(cid:232) tak(cid:241) akcj(cid:246), potrzebujemy odpowiedniego miejsca. Utwórzmy wi(cid:246)c IndexController w pliku app/scripts/controllers/index_controller.js: RocknrollcallYeoman.IndexController = Ember.Controller.extend({}); Tworz(cid:241)c kontroler, w rzeczywisto(cid:264)ci przes(cid:228)aniamy istniej(cid:241)cy IndexController, który Ember wygenerowa(cid:228) dla nas automatycznie. Wi(cid:246)cej informacji na temat automatycznego generowania znajduje si(cid:246) w nast(cid:246)pnym rozdziale. Mo(cid:276)emy teraz obs(cid:228)u(cid:276)y(cid:232) akcj(cid:246) w bie(cid:276)(cid:241)cym kontrolerze, którym jest w(cid:228)a(cid:264)nie utworzony IndexController, poniewa(cid:276) korzystamy z adresu startowego (http://localhost:9000/). Je(cid:264)li nie wszystko rozumiesz (cid:127) cierpliwo(cid:264)ci; wi(cid:246)cej na temat routingu dowiesz si(cid:246) w rozdziale 5. RocknrollcallYeoman.IndexController = Ember.Controller.extend({ actions: { viewedArtist: function(artist) { console.log( zaczekaj, przegl(cid:200)dam: + artist.name) } } }); Mo(cid:276)emy teraz korzysta(cid:232) ze znacznika a i specjalnie przygotowanych akcji, by przej(cid:241)(cid:232) obs(cid:228)ug(cid:246) klikni(cid:246)(cid:232) naszych u(cid:276)ytkowników w pliku index.hbs w taki sposób: li a {{action viewedArtist this }} href= # {{name}} /a /li Wi(cid:246)cej informacji na temat tego, jak obs(cid:228)ugujemy akcje, pojawi si(cid:246) pó(cid:274)niej. W rozdziale 7. napiszemy bardziej szczegó(cid:228)owo, w jaki sposób trwale zapisy- wa(cid:232) dane z takich aktywno(cid:264)ci lokalnie i zdalnie. Powi(cid:233)zane atrybuty Korzystaj(cid:241)c z naszej dobrej passy, id(cid:274)my dalej. Za(cid:228)ó(cid:276)my, (cid:276)e u(cid:276)ytkownik klikn(cid:241)(cid:228) nazw(cid:246) artysty w wynikach wyszukiwania i przeszed(cid:228) do strony opisuj(cid:241)cej wskazany element. W nast(cid:246)pnym rozdziale dowiesz si(cid:246), jak utworzy(cid:232) now(cid:241) (cid:264)cie(cid:276)k(cid:246) opisuj(cid:241)c(cid:241) stan aplikacji i przej(cid:264)(cid:232) do tej (cid:264)cie(cid:276)ki. Tym- czasem popatrzmy na ostateczny szablon i przeanalizujmy, co tutaj wi- dzimy. Do pliku app/templates/artist.hbs dodaj taki kod: div class= entity-artist page-container div class= artist-bio-lockup clearfix {{#if model.image}} {{#if model.license}} {{#if model.license.url}} a {{bind-attr href= model.license.url }} img {{bind-attr src= model.image.url }} class= pull-right /a Powi(cid:233)zane atrybuty (cid:95) 81 Kup książkęPoleć książkę {{else}} img {{bind-attr src= model.image.url }} class= pull-right {{/if}} {{else}} img {{bind-attr src= model.image.url }} class= pull-right {{/if}} {{/if}} h3 class= fancy {{model.name}} /h3 h4 {{hotttnesss-badge model.hotttnesss}} /h4 p class= bio pull-left Biografia(from {{model.biography.site}}): {{model.biography.text}} /p a {{bind-attr href= model.biography.url }} class= pull-left Wi(cid:218)cej (cid:180)informacji /a /div {{#if model.videos.length}} div class= videos h5 Filmy /h5 {{#each video in videos}} a {{bind-attr href= video.url }} img {{bind-attr src= video.image_url }} class= video-thumbnail /a {{/each}} /div {{/if}} /div Popatrz na powy(cid:276)szy fragment kodu kilka razy. I co? Wida(cid:232) tutaj tylko je- den nowy element Ember. S(cid:241) nim atrybuty bind-attr w szablonie, które s(cid:241) otoczone nawiasami klamrowymi i znajduj(cid:241) si(cid:246) wewn(cid:241)trz znaczników HTML w miejscu, w którym zazwyczaj znajduj(cid:241) si(cid:246) atrybuty. Jest tak, ponie- wa(cid:276) w ko(cid:254)cu zostan(cid:241) one zamienione na atrybuty. Dyrektywa bind-attr pozwala dynamicznie przypisywa(cid:232) dowolny atrybut HTML z dost(cid:246)pnych zmiennych bie(cid:276)(cid:241)cego kontekstu w czasie dzia(cid:228)ania aplikacji — najcz(cid:246)(cid:264)ciej w modelu, ale mo(cid:276)e by(cid:232) to te(cid:276) co(cid:264) wygenerowanego przez kontroler, wi- dok lub (cid:264)cie(cid:276)k(cid:246). Sk(cid:228)adnia jest do(cid:264)(cid:232) prosta. Nie jest to znacznik, dlatego nie ma tutaj cz(cid:246)(cid:264)ci otwieraj(cid:241)cej i zamykaj(cid:241)cej i dlatego te(cid:276) nie ma konieczno(cid:264)ci u(cid:276)ycia znaku # ani zamykaj(cid:241)cego znaku uko(cid:264)nika. Po prostu piszemy: [dowolny znacznik] {{bind-attr }} Nast(cid:246)pnie wskazujemy, jaki atrybut chcemy wstawi(cid:232) — w tym przypadku utwórzmy link roboczy: a {{bind-attr href=video.url}} Zobacz na Vimeo /a Przygl(cid:241)daj(cid:241)c si(cid:246) naszemu szablonowi, zobaczysz wiele przyk(cid:228)adów uzu- pe(cid:228)niania atrybutów href, atrybutów src obrazków i jeden przyk(cid:228)ad atry- butu data-. Mo(cid:276)esz wykorzystywa(cid:232) dowolne atrybuty w miar(cid:246) potrzeb, 82 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Prototyp aplikacji Rock’n’Roll Call: szablony Kup książkęPoleć książkę w tym atrybut class. Cho(cid:232) atrybut class jest troch(cid:246) bardziej k(cid:228)opotliwy, poniewa(cid:276) cz(cid:246)sto masz wi(cid:246)cej ni(cid:276) jeden i ka(cid:276)dy z nich b(cid:246)dzie musia(cid:228) by(cid:232) po(cid:228)(cid:241)czony z innymi danymi. Handlebars dostarcza wielu sposobów zarz(cid:241)- dzania mnóstwem kombinacji dynamicznych i statycznych po(cid:228)(cid:241)cze(cid:254) z na- zwami klas, wszystkie s(cid:241) opisane w dokumentacji Ember.js, w rozdziale „Binding Element Class Names” pod adresem http://emberjs.com/guides/ templates/binding-element-class-names/. Zobaczmy teraz, jak mo(cid:276)emy utworzy(cid:232) w(cid:228)asny znacznik, by poprawi(cid:232) kod, którego u(cid:276)yli(cid:264)my wcze(cid:264)niej do wy(cid:264)wietlania oznaczenia hotttnesss. Tworzenie w(cid:293)asnych znaczników Jak dot(cid:241)d zajmowali(cid:264)my si(cid:246) znacznikami istniej(cid:241)cymi wcze(cid:264)niej w Ember.js, takimi jak np. znacznik Handlebars input. Znacznik input jest w rzeczywisto(cid:264)ci do(cid:228)(cid:241)czony do biblioteki Ember.js jako rozszerzenie Handlebars. W chwili pi- sania tego tekstu znajduje si(cid:246) on w linii nr 31 514 w pliku Ember.js 1.4.1+pre.af87bd20: Ember.Handlebars.registerHelper( input , function(options) { Ember.assert( You can only pass attributes to the `input` helper, not (cid:180)arguments , arguments.length 2); var hash = options.hash, types = options.hashTypes, inputType = hash.type, onEvent = hash.on; delete hash.type; delete hash.on; if (inputType === checkbox ) { return Ember.Handlebars.helpers.view.call(this, Ember.Checkbox, options); } else { if (inputType) { hash.type = inputType; } hash.onEvent = onEvent || enter ; return Ember.Handlebars.helpers.view.call(this, Ember.TextField, options); } }); Ciekawe jest to, (cid:276)e mo(cid:276)emy tworzy(cid:232) swoje w(cid:228)asne znaczniki Handlebars, korzystaj(cid:241)c z tego samego wzorca, jaki zosta(cid:228) zastosowany do wykorzy- stania Handlebars jako rozszerzenie. Aby to pokaza(cid:232), utworzymy znacz- nik hotttnesss, który b(cid:246)dzie wy(cid:264)wietla(cid:228) p(cid:228)omienie oraz liczb(cid:246) odpowiada- j(cid:241)c(cid:241) parametrowi hotttnesss z naszego modelu. Tworzenie w(cid:293)asnych znaczników (cid:95) 83 Kup książkęPoleć książkę Gdyby(cid:264)my mieli robi(cid:232) to bez tworzenia znacznika, musieliby(cid:264)my doda(cid:232) wiele elementów z ikonami do app/templates/index.hbs w taki sposób: h4 Hotness: {{#if model.hotttnesss}} i class= hotttnesss i class= glyphicon glyphicon-fire hotttnesss0 /i i class= glyphicon glyphicon-fire hotttnesss1 /i i class= glyphicon glyphicon-fire hotttnesss2 /i i class= glyphicon glyphicon-fire hotttnesss3 /i i class= glyphicon glyphicon-fire hotttnesss4 /i i class= glyphicon glyphicon-fire hotttnesss5 /i i class= glyphicon glyphicon-fire hotttnesss6 /i i class= glyphicon glyphicon-fire hotttnesss7 /i i class= glyphicon glyphicon-fire hotttnesss8 /i i class= glyphicon glyphicon-fire hotttnesss9 /i /i span class= hotttnesss-badge {{bindAttr data-hotttnesss = model.hotttnesss }} /span {{/if}} /h4 Musieliby(cid:264)my te(cid:276) utworzy(cid:232) styl dla ka(cid:276)dej z tych ikon. Poni(cid:276)ej pokazuje- my jeden taki styl dla hotttnesss0: h4 .hotttnesss .hotttnesss0 { font-size: 190 ; top: -45 ; left: -45 ; position: absolute; color: #FF0000; direction: rtl; unicode-bidi: bidi-override; } Tak wi(cid:246)c zamiast do(cid:228)(cid:241)cza(cid:232) wszystkie 10 elementów, mo(cid:276)emy napisa(cid:232) znacznik, który do(cid:228)(cid:241)czy odpowiedni kod HTML, wykorzystuj(cid:241)c informa- cj(cid:246) z modelu. Zrobimy to, zamieniaj(cid:241)c parametr hotttnesss zapisany jako warto(cid:264)(cid:232) z zakresu od 0 do 1 na warto(cid:264)(cid:232) z zakresu od 1 do 10, by nast(cid:246)pnie utworzy(cid:232) w p(cid:246)tli odpowiedni kod HTML i wy(cid:264)wietli(cid:232) go. Dodaj poni(cid:276)szy kod na ko(cid:254)cu pliku app.js: Ember.Handlebars.helper( hotttnesss-badge , function(value, options) { var h = parseFloat(value); var hotttnesss_num = Math.round(h * 100); var hotttnesss_css = Math.ceil(h * 10) - 1; var html = h4 Hotness: ; if (hotttnesss_num 0) { html += i class= hotttnesss ; for (var i=0; i hotttnesss_css; i++) { html += i class= glyphicon glyphicon-fire hotttnesss +i+ /i ; } 84 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Prototyp aplikacji Rock’n’Roll Call: szablony Kup książkęPoleć książkę html += /i ; html += span class= hotttnesss-badge +hotttnesss_css+ /span /h4 ; } else { html += 0 /h4 ; } return new Handlebars.SafeString(html); }); W ko(cid:254)cu musimy te(cid:276) doda(cid:232) w(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)(cid:232) hotttnesss do naszych przyk(cid:228)a- dowych danych w app/scripts/app.js: RocknrollcallYeoman.dummySearchResultsArtists = [ { id: 1, name: Tom Waits , type: artist , enid: ARERLPG1187FB3BB39 , hotttnesss: 1 }, { id: 2, name: Thomas Alan Waits , type: artist , enid: ARERLPG1187FB3BB39 , hotttnesss: .89 }, { id: 3, name: Tom Waits Keith Richards , type: artist , enid: ARMPVNN13CA39CF8FC , hotttnesss: .79 } ]; Mo(cid:276)emy teraz doda(cid:232) znacznik do szablonu w pliku index.hbs i przekaza(cid:232) dane z modelu jako pierwszy parametr w taki sposób: {{hotttnesss-badge hotttnesss}} Na rysunku 4.4 mo(cid:276)na zobaczy(cid:232), jak wygl(cid:241)da w tej chwili strona. I w ko(cid:254)cu si(cid:246) uda(cid:228)o. Nie tylko ograniczyli(cid:264)my si(cid:246) do potrzebnego kodu, ale upro(cid:264)cili(cid:264)my te(cid:276) nasz szablon do jednej deklaracji znacznika. Takie dane bardziej pasuj(cid:241) do strony wy(cid:264)wietlaj(cid:241)cej szczegó(cid:228)owe informa- cje, do której mo(cid:276)emy przej(cid:264)(cid:232), gdy chcemy dowiedzie(cid:232) si(cid:246) wi(cid:246)cej na temat wybranego elementu z wyników wyszukiwania. W nast(cid:246)pnym rozdziale przygotujemy te widoki i wtedy przeniesiemy znacznik Hotness na strony opisuj(cid:241)ce utwór oraz artyst(cid:246). Tworzenie w(cid:293)asnych znaczników (cid:95) 85 Kup książkęPoleć książkę Rysunek 4.4. Znacznik Hotness Podsumowanie Zrób sobie chwil(cid:246) przerwy i pomy(cid:264)l o tym, co do tej pory zrobili(cid:264)my. Na- pisali(cid:264)my zdecydowan(cid:241) wi(cid:246)kszo(cid:264)(cid:232) kodu HTML dla naszej witryny, przy czym du(cid:276)(cid:241) cz(cid:246)(cid:264)(cid:232) w taki sposób, (cid:276)e kod jest tworzony dynamicznie, wsta- wiane s(cid:241) dane modelu, warunkowo wy(cid:264)wietlane mog(cid:241) by(cid:232) cz(cid:246)(cid:264)ci szablonu, a nawet w p(cid:246)tlach przetwarzane s(cid:241) tablice z modelu. Zastanów si(cid:246) te(cid:276) nad tym, jakiego rodzaju prac(cid:246) wykonali(cid:264)my. Wi(cid:246)ksz(cid:241) cz(cid:246)(cid:264)(cid:232) tej pracy móg(cid:228)by wykona(cid:232) dowolny cz(cid:228)onek zespo(cid:228)u bez specjalnych kwalifikacji. Ka(cid:276)dy, kto potrafi edytowa(cid:232) HTML, móg(cid:228)by wykona(cid:232) wi(cid:246)kszo(cid:264)(cid:232) pracy, a bardzo mo(cid:276)liwe, (cid:276)e po w(cid:228)o(cid:276)eniu odrobiny wysi(cid:228)ku i nauczeniu si(cid:246), jak nale(cid:276)y korzysta(cid:232) ze zmiennych, po(cid:228)(cid:241)czonych atrybutów oraz instrukcji warunkowych, ten sam cz(cid:228)owiek móg(cid:228)by wykona(cid:232) ca(cid:228)(cid:241) opisan(cid:241) w tym rozdziale prac(cid:246) bez Ciebie. Czy(cid:276) nie jest to pot(cid:246)(cid:276)ne narz(cid:246)dzie? Wiedz(cid:241)c ju(cid:276) to wszystko, przejd(cid:274)my do rzeczy, którymi b(cid:246)dziesz si(cid:246) zajmo- wa(cid:228), gdy Twoi praktykanci b(cid:246)d(cid:241) przygotowywa(cid:232) kod HTML. Trzeba utwo- rzy(cid:232) prawdziwe modele oraz sprawi(cid:232), by zapisane w nich dane w ko(cid:254)cu pojawia(cid:228)y si(cid:246) w szablonach. W rozdziale 5. przyjrzymy si(cid:246) routerom i pro- stym modelom, by dowiedzie(cid:232) si(cid:246), jak to zrobi(cid:232). 86 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Prototyp aplikacji Rock’n’Roll Call: szablony Kup książkęPoleć książkę Skorowidz B Backbone.js, 87 baza danych, 162 migracja, 160 testowa, 157 zdalna, 144 biblioteka D3.js, 169 Ember.js, 51 ORM, 127 po stronie klienta, 127 RSVP.js, Patrz: RSVP b(cid:228)(cid:241)d, 179 obs(cid:228)uga, 126 wyszukiwanie automatyczne, 54 panel konfiguracyjny, 87 Bower, 45, 53, 136 C Chrome, 57 CoffeeScript, 54 Compass, 54 instalowanie, 46 generowana CORS, 185, 186 CSS, 68 computed property, Patrz: w(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)(cid:232) D dane baza, Patrz: baza danych (cid:228)(cid:241)czenie dwukierunkowe, 34 magazyn, Patrz: magazyn danych deserializacja, 88, 123, 135 .NET MVC, 143 @toranb, 143 A Active Model Serializers, 42 adapter, 143 FixtureAdapter, 135, 136 LocalStorageAdapter, 136, 138, 145 RESTAdapter, 135, 144, 145 adres IP, 31 URL, 31, 35, 38, 87, 88, 89 Ajax, 20, 123 akcja, 80, 81, 110 index, 155, 160 animacja, 169 Apache, 29 aplikacja, 66 debugowanie, 57 desktopowa, 16, 17 Ember, 52 inicjalizacja, 137 inicjator, 137, 138, 140 internetowa, 16, 17, 35 jednostronicowa, Patrz: SPA kompilacja, 55 Ruby on Rails, Patrz: Ruby on Rails serializacja stanu, 87 testowanie, 56 uruchamianie, 55 zarz(cid:241)dzaj(cid:241)ca list(cid:241) zada(cid:254), 65 application initializer, Patrz: aplikacja inicjator 194 (cid:95) Skorowidz Kup książkęPoleć książkę detektor zdarze(cid:254), 110 Django, 143 dyrektywa Handlebars, 29 dziedziczenie, 23 E EAK, 42, 145, 146, 175, 176, 179, 187 makieta API, 145 Echo Nest, 98, 99, 102, 103, 120 API, 104 EcmaScript 6, Patrz: ES6 Ember, 23, 24, 36, 51, 143 dokumentacja API, 95 instalowanie, 27, 47 komponent, 165, 166, 168 nazwa, 166 konwencja nazw, 59 uruchamianie, 48 zalety, 24 Ember App Kit, Patrz: EAK Ember CLI, 43, 146 Ember Data, 43, 61, 126, 127, 130, 143, 184 odczyt, 160 Ember Data Store, 134 Ember Generator, 41 Ember Guides, 176 Ember Inspector, 57, 59, 61, 140 Ember Model, 127 Ember Persistence Fundation, Patrz: EPF Ember Rails, 42 Ember Tools, 42, 43 Ember.Observable, 113 Ember-Qunit, 189, 190 Enid, 98 EPF, 127 ES6, 43, 101, 147 ES6 Module Transpiler, 42, 43 Express.js, 26, 144, 145 F fabryka, 70, 71 Fielding Roy, 144 Firebase, 143 Firefox, 57 FIXTURES, 191, 192 Florence Ryan, 136 formularz, 33 funkcja click, 181 currentPath, 181 currentRouteName, 181 currentURL, 181 fillIn, 181 find, 181, 182 finds, 182 getJSON, 126 keyEvent, 181 moduleFor, 189, 190 moduleForComponent, 189 moduleForModel, 189, 193 pomocnicza, 181 test, 182 triggerEvent, 181 visit, 181, 182 gem, 151, 153 gemset, 151 Git, 43, 44 GitHub, 43 Grails, 143 Grunt, 45, 46, 54 G H History API, 87 HTML, 68 HTTP, 16, 17 Hypertext Transport Protocol, Patrz: HTTP I, J iCloud, 16 implementacja, 21 IndexRoute, 76 interfejs u(cid:276)ytkownika wid(cid:276)et, 23 jquery -rails wersja, 159 Skorowidz (cid:95) 195 Kup książkęPoleć książkę K kontroler, 22, 34, 60, 81, 90, 107, 108, Katz Yehuda, 88 komentarz, 32 klauzula build, 51 114, 155 nazwa, 97 Rails, 154 rozszerzanie, 114 L lista nienumerowana, 77 LiveReload, 54 localhost, 32 M magazyn danych, 134, 138, 140 mapa, 90, 92 domy(cid:264)lna, 92 termiczna, 169 mapowanie obiektowo- -relacyjne, 25 metoda .get, 113 .set, 113 all, 134 didInsertElement, 170 draw, 170 filter, 134 find, 134 findAll, 125 get, 125 getById, 134 getJSON, 102, 116 initialize, 137 model, 97, 100, 101, 102, 103, 113, 115, 116 pomocnicza, 177 render, 170 set, 125 setupController, 114 transitionTo, 129 MobileMe, 16 196 (cid:95) Skorowidz model, 21, 88, 90, 99, 155 tworzenie, 129 model-view-router-controler, Patrz: MVRC modu(cid:228) ActiveModel::Serializers, 160 adapters/application, 147 cors, 185 MVC, 155 MVC Rails, 150 MVRC, 36 N nag(cid:228)ówek, 69 Nginx, 29 Node Package Manager, Patrz: NPM Node.js, 26 NPM, 45 O obiekt, 21 App.name, 33 Application, 32, 34 JavaScript, 70 JSON, 123 localStorage, 136 okna, 177 Promise, 102 tworzenie, 100 window.isolatedContainer, 177 window.startApp, 177 obietnica, 101, 102, 113, 116, 126 object relational mapper, Patrz: ORM object-oriented programming, Patrz: OOP obrazu optymalizacja, 54 odno(cid:264)nik URL, Patrz: adres URL OOP, 22 ORM, 25 P pami(cid:246)(cid:232) podr(cid:246)czna manifest, 54 wyciek, 19 Kup książkęPoleć książkę PHP, 143 plik bower.json, 53, 136 Gemfile, 153 Gruntfile.js, 54 Handlebars.js, 69 handlebars.runtime.js, 71 index.html, 51 public/index.html, 154 statyczny, 35 pole checkbox, 118 input, 33, 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ember.js dla webdeveloperów
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: