Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00227 005591 18759264 na godz. na dobę w sumie
Emerytury w oświacie. Kompendium dla dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników szkoły - ebook/pdf
Emerytury w oświacie. Kompendium dla dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników szkoły - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7310-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Emerytury w oświacie' to kompendium wiedzy na temat ubiegania się i przyznania emerytury zarówno dla pracowników pedagogicznych, jak i niepedagogicznych w oświacie. Poznaj 32 przykłady z praktyki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Michał Kowalski EMERYTURY W OŚWIACIE KOMPENDIUM DLA DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY Poradnik Autor: Michał Kowalski Wydawca: Julita Brodzińska Redaktor: Monika Fidler Korekta: zespół Projekt graficzny okładki: Magdalena Huta ISBN: 978-83-269-7310-9 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2018 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł. EMERYTURY W OŚWIACIE – KOMPENDIUM DLA DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY Każdemu pracownikowi szkoły przysługuje, po osiągnięciu odpowiedniego wieku, emerytura powszechna. Pewne grupy zawodowe pozostają jednak uprzywilejowane w dostępie do świadczeń emerytalnych, mając prawo do nich we wcześniejszym wieku, nierzadko wyższych niż zwykła emerytura. Wśród nich należy wymienić nauczycieli, a także niektórych pracowników niepedagogicznych. CZĘŚĆ I. PRZESŁANKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA Emerytura powszechna – wystarczy ukończyć odpowiedni wiek Podstawową, najmniej skomplikowaną prawnie emeryturą przysługującą nauczy- cielom i innym pracownikom oświaty jest emerytura powszechna. Jedynym warun- kiem jej przyznania jest osiągnięcie odpo- wiedniego wieku. Nie jest w związku z tym konieczne rozwiązywanie stosunku pracy, choć kontynuacja zatrudnienia spowo- duje zawieszenie przyznanej emerytury. W obecnym stanie prawnym wiek emery- talny zależy od daty urodzenia nauczyciela. Tabela 1. Wiek emerytalny Data urodzenia Od 1 stycznia do 31 marca 1949 r. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 1949 r. Od 1 lipca do 30 września 1949 r. Od 1 października do 31 grudnia 1949 r. Od 1 stycznia do 31 marca 1950 r. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 1950 r. Od 1 lipca do 30 września 1950 r. Od 1 października do 31 grudnia 1950 r. Od 1 stycznia do 31 marca 1951 r. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 1951 r. Od 1 lipca do 30 września 1951 r. Od 1 października do 31 grudnia 1951 r. Od 1 stycznia do 31 marca 1952 r. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 1952 r. Od 1 lipca do 30 września 1952 r. Od 1 października do 31 grudnia 1952 r. Kobiety 60 lat 60 lat 60 lat 60 lat 60 lat 60 lat 60 lat 60 lat 60 lat 60 lat 60 lat 60 lat 60 lat 60 lat 60 lat 60 lat 3 Mężczyźni 65 lat i 5 miesięcy 65 lat i 6 miesięcy 65 lat i 7 miesięcy 65 lat i 8 miesięcy 65 lat i 9 miesięcy 65 lat i 10 miesięcy 65 lat i 11 miesięcy 66 lat 66 lat i 1 miesiąc 66 lat i 2 miesiące 66 lat i 3 miesiące 66 lat i 4 miesiące 66 lat i 5 miesięcy 66 lat i 6 miesięcy 66 lat i 7 miesięcy 66 lat i 8 miesięcy EMERYTURY W OŚWIACIE Od 1 stycznia do 31 marca 1953 r. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 1953 r. Od 1 lipca do 30 września 1953 r. Od 1 października do 31 grudnia 1953 r. Od 1 stycznia do 31 marca 1954 r. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 1954 r. Od 1 lipca do 30 września 1954 r. Od 1 października do 31 grudnia 1954 r. Od 1 stycznia do 31 marca 1955 r. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 1955 r. Od 1 lipca do 30 września 1955 r. Od 1 października do 31 grudnia 1955 r. Od 1 stycznia do 31 marca 1956 r. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 1956 r. Od 1 lipca do 30 września 1956 r. 60 lat i 1 miesiąc 60 lat i 2 miesiące 60 lat i 3 miesiące 60 lat i 4 miesiące 60 lat i 5 miesięcy 60 lat i 6 miesięcy 60 lat i 7 miesięcy 60 lat i 8 miesięcy 60 lat i 9 miesięcy 60 lat i 10 miesięcy 60 lat i 11 miesięcy 61 lat 61 lat i 1 miesiąc 61 lat i 2 miesiące 61 lat i 3 miesiące 66 lat i 9 miesięcy 66 lat i 10 miesięcy 66 lat i 11 miesięcy 67 lat 67 lat 67 lat 67 lat 67 lat 67 lat 67 lat 67 lat 67 lat 67 lat 67 lat 67 lat Jednak począwszy od 1 października 2017 r., wiek emerytalny zostanie unie- zależniony od daty urodzenia i będzie kształtował się następująco: • mężczyźni – 65 lat, • kobiety – 60 lat. PRZYKŁAD 1. Tym samym nauczyciele, którzy nie osiągną wieku emerytalnego według do- tychczasowych przepisów, a ukończyli już 65 lub 60 lat, będą musieli poczekać z odejściem na emeryturę do 1 paździer- nika 2017 r. – patrz przykład 1. Nauczycielka gimnazjum otrzymała wypowiedzenie stosunku pracy, które po- skutkowało jego rozwiązaniem z dniem 31 sierpnia 2017 r. Data urodzenia nauczy- cielki to 15 października 1957 r. W obecnym stanie prawnym jej wiek emerytalny wyniósłby 61 lat i 8 miesięcy i mogłaby przejść na emeryturę dopiero 15 czerwca 2019 r. Dzięki reformie wiek emerytalny nauczycielki wyniesie 60 lat, co pozwoli jej przejść na emeryturę 15 października 2017 r. Wysokość emerytury powszechnej jest obliczana według tzw. nowych zasad. Pod- stawę jej obliczenia stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględ- nieniem waloryzacji składek zewidencjo- nowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie. Kwotę tę dzieli się przez parametr średniego dalszego trwania ży- cia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego nauczyciela (ogłaszany w formie komunikatu Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo- 4 EMERYTURY W OŚWIACIE
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Emerytury w oświacie. Kompendium dla dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: