Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00264 005347 18487493 na godz. na dobę w sumie
Encyklopedia komputerów - książka
Encyklopedia komputerów - książka
Autor: Liczba stron: 1120
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-136-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

15 000 haseł, setki ilustracji i schematów, opisy technologii

Współczesna informatyka to nie tylko komputery i oprogramowanie. To setki technologii, narzędzi i urządzeń umożliwiających wykorzystywanie komputerów w różnych dziedzinach życia, jak: poligrafia, projektowanie, tworzenie aplikacji, sieci komputerowe, gry, kinowe efekty specjalne i wiele innych. Rozwój technologii komputerowych, trwający stosunkowo krótko, wniósł do naszego życia wiele nowych możliwości.

'Encyklopedia komputerów' to kompletne kompendium wiedzy na temat informatyki. Jest lekturą obowiązkową dla każdego, kto chce rozumieć dynamiczny rozwój elektroniki i technologii informatycznych. Opisuje wszystkie zagadnienia związane z informatyką przedstawia zarówno jej historię, jak i trendy rozwoju. Zawiera informacje o firmach, których produkty zrewolucjonizowały współczesny świat, oraz opisy technologii, sprzętu i oprogramowania. Każdy, niezależnie od stopnia zaawansowania swojej wiedzy, znajdzie w niej wyczerpujące wyjaśnienia interesujących go terminów z różnych branż informatyki.

Jeśli szukasz źródła informacji o technologiach informatycznych, chcesz poznać historię komputerów XX wieku i dowiedzieć się, do czego można je wykorzystać, sięgnij po 'Encyklopedię komputerów'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wielka encyklopedia komputerów Autor: Alan Freedman T³umaczenie: Micha³ Dadan, Pawe³ Gonera, Pawe³ Koronkiewicz, Rados³aw Meryk, Piotr Pilch ISBN: 83-7361-136-3 Tytu³ orygina³u: ComputerDesktop Encyclopedia Format: B5, stron: 1118 Wspó³czesna informatyka to nie tylko komputery i oprogramowanie. To setki technologii, narzêdzi i urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych wykorzystywanie komputerów w ró¿nych dziedzinach ¿ycia, jak: poligrafia, projektowanie, tworzenie aplikacji, sieci komputerowe, gry, kinowe efekty specjalne i wiele innych. Rozwój technologii komputerowych, trwaj¹cy stosunkowo krótko, wniós³ do naszego ¿ycia wiele nowych mo¿liwoġci. „Wielka encyklopedia komputerów” to kompletne kompendium wiedzy na temat wspó³czesnej informatyki. Jest lektur¹ obowi¹zkow¹ dla ka¿dego, kto chce rozumieæ dynamiczny rozwój elektroniki i technologii informatycznych. Opisuje wszystkie zagadnienia zwi¹zane ze wspó³czesn¹ informatyk¹; przedstawia zarówno jej historiê, jak i trendy rozwoju. Zawiera informacje o firmach, których produkty zrewolucjonizowa³y wspó³czesny ġwiat, oraz opisy technologii, sprzêtu i oprogramowania. Ka¿dy, niezale¿nie od stopnia zaawansowania swojej wiedzy, znajdzie w niej wyczerpuj¹ce wyjaġnienia interesuj¹cych go terminów z ró¿nych bran¿ dzisiejszej informatyki. • Komunikacja pomiêdzy systemami informatycznymi i sieci komputerowe • Grafika komputerowa i technologie multimedialne • Internet, WWW, poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne • Komputery osobiste — PC i Macintosh • Komputery typu mainframe i stacje robocze • Tworzenie oprogramowania i systemów komputerowych • Poligrafia i reklama • Komputerowe wspomaganie projektowania • Wirusy komputerowe Jeġli szukasz ĥród³a informacji o technologiach informatycznych, chcesz poznaæ historiê komputerów i dowiedzieæ siê, do czego mo¿na je wykorzystaæ, siêgnij po „Wielk¹ encyklopediê komputerów”. indeks haseł angielskich ! point, 7 #include, 7 , 7 * symbol (symbol *), 786 .13 micron (technologia 0,13 mikrona), 827 .18 micron (technologia 0,18 mikrona), 827 .25 micron (technologia 0,25 mikrona), 827 .com, 7 .edu, 7 .gov, 7 .htaccess, 7 .NET, 7 .NET SDK, 7 .org, 7 .tv, 7 .zip file (plik o rozszerzeniu .zip), 600 /, 7 @ sign (znak @), 1002 , 7 ^, 7 _ symbol (symbol _), 786 ~ symbol (symbol ~), 786 == signs (znaki ==), 1003 0.13 process (proces 0,13 mikrona), 631 0.18 process (proces 0,18 mikrona), 631 0.25 process (proces 0,25 mikrona), 631 0K, 7 0x, 7 1.2M, 8 1.44M, 8 10 GbE, 8 10 Gigabit Ethernet, 8 10/100 hub (koncentrator 10/100), 394 10/100 switch (przełącznik 10/100), 654 10/100/1000 card (karta 10/100/1000), 353 1000BaseLX, 8 1000Base-LX, 8 1000BaseSX, 8 1000Base-SX, 8 1000BaseTX, 8 1000Base-TX, 8 100BaseFX, 8 100BaseT, 8 100BaseVG, 8 100BT, 8 100MHz bus (magistrala o szybkości 100 MHz), 438 100VG-AnyLAN, 8 1024x768, 8 10Base2, 8 10Base5, 8 10BaseF, 8 10BaseT, 9 10-way (10-ścieżkowy), 9 10x CD-ROM, 9 123, 9 1-2-3, 9 1280x1024, 9 1284, 9 128-bit (128-bitowe), 9 128-bit graphics accelerator (128-bitowy akcelerator graficzny), 9 12-way (12-ścieżkowy), 9 12x CD-ROM, 9 1300 nm, 9 133MHz bus (magistrala o szybkości 133 MHz), 438 1394, 9 13W3 connector (złącze 13W3), 997 14.4, 9 1401, 9 1550 nm, 9 16 million colors (16 milionów kolorów), 9 16:9, 9 16450, 9 16550, 9 16-bit (16-bitowy), 9 16-bit characters (znaki 16-bitowe), 1003 16-bit color (kolor 16-bitowy), 377 16-bit computer (komputer 16-bitowy), 384 16-bit driver (sterownik 16-bitowy), 774 16-bit sample (próbka 16-bitowa), 649 16-bit sound (16-bitowa karta dźwiękowa), 9 16-bit version (wersja 16-bitowa), 914 16CIF, 9 16x CD-ROM, 9 18-track (18-ścieżkowy), 9 19mm tape (taśma 19 mm), 819 1-bit-DAC, 9 1-by-1 GIF, 9 1ClickCharge, 10 1G wireless (sieci bezprzewodowe pierwszej generacji), 728 1-Meg Modem, 10 1U, 10 1x DVD-ROM, 10 1x1 GIF, 10 1XEv, 10 1XRTT, 10 2.4GHz band (pasmo o częstotliwości 2,4 GHz), 578 2.5G wireless (sieci bezprzewodowe generacji 2,5), 728 216 colors (216 kolorów), 10 23B+D, 10 24-bit color (24-bitowy kolor), 10 24x CD-ROM, 10 24x7, 10 256-bit (256-bitowy), 10 2780, 10 28.8, 10 286, 10 286/12, 286/16..., 10 2B+D, 10 2B1Q, 10 2-D, 10 2-D graphics (grafika dwuwymiarowa), 262 2e, 10 2G, 10 2G wireless (sieci bezprzewodowe drugiej generacji), 728 2G+, 10 2U, 10 2-way (dwukierunkowa), 190 2x CD-ROM, 10 2x DVD-ROM, 10 2xAGP, 10 3.3v, 10 3.5”, 10 3+Open, 10  #PFTGL 2 ( PE[MNQRGFKCMQORWVGTÎY ľľKPFGZFQE, 1011 indeks haseł angielskich 3+Share, 11 303x, 11 308x, 11 3090, 11 3270, 11 3270 Data Stream, 11 3270 emulator (emulator 3270), 218 32-bit (32-bitowy), 11 32-bit color (32-bitowy kolor), 11 32-bit computer (komputer 32-bitowy), 384 32-bit disk access (32-bitowy dostęp do dysku), 11 32-bit driver (32-bitowy sterownik), 11 32-bit file access (32-bitowy dostęp do pliku), 11 32-bit processing (przetwarzanie 32- bitowe), 661 32-bit version (wersja 32-bitowa), 914 32-bit Windows (32-bitowa wersja systemu Windows), 11 32x CD-ROM, 11 33.3, 11 34010 34020, 11 3480, 11 3490, 11 3590, 11 360, 11 360K, 11 36-track (36-ścieżkowy), 11 370, 11 370/XA, 11 3770, 11 3780, 11 37xx, 11 386, 11 386 Enhanced Mode, 12 386/25, 386/33..., 12 386DX, 12 386EX, 12 386MAX, 12 386SL, 12 386SLC, 12 386SX, 12 387, 12 390, 12 3Com, 12 3-D, 12 3-D animation (animacja trójwymiarowa), 32 3D audio (dźwięk trójwymiarowy), 200 3-D audio (dźwięk trójwymiarowy), 200 3D chat (program do pogawędek w wersji trójwymiarowej), 637 3-D chat (trójwymiarowy pokój rozmów), 854 3-D digitizer (digitizer przeznaczony do grafiki trójwymiarowej), 136 3-D digitizer (skaner 3D), 734 3D Fax, 12 3-D graphics (grafika trójwymiarowa), 265 3-D modeling (modelowanie trójwymiarowe), 476 3-D positional sound (trójwymiarowy dźwięk pozycyjny), 854 3-D sound (dźwięk trójwymiarowy), 200 3D sound, (dźwięk trójwymiarowy), 200 3D Studio, 12 3D tablet (tablet trójwymiarowy), 814 3-D tablet (tablet przeznaczony do grafiki trójwymiarowej), 814 3DES, 12 3Dfx, 12 3DNow!, 12 3DO, 12 3DOF, 13 3G, 13 3G wireless (sieci bezprzewodowe trzeciej generacji), 728 3GL, 13 3GPP, 13 3GSP, 13 3-tier architecture (architektura trójwarstwowa), 37 3U, 13 3XRTT, 13 4:2:2, 13 4:3, 13 4004, 13 404, 13 404 error (błąd 404), 61 411, 13 430FX, 13 430HX, 13 430MX, 13 430TX, 13 430VX, 13 43xx, 13 440BX, 13 440FX, 13 440LX, 13 450BX, 13 1012 450GX, 13 486, 13 486/25, 486/33..., 13 486DLC, 14 486DX, 14 486DX2, 14 486SL, 14 486SLC, 14 486SX, 14 487, 14 4CIF, 14 4DOS, 14 4GL, 14 4mm tape (taśma 4 mm), 819 4-way (4-ścieżkowy), 14 4x CD-ROM, 14 4xAGP, 14 5 nines (5 dziewiątek), 14 5.1 channel (kanał 5.1), 351 5.25”, 14 50-pin Telco connector (50-końcówkowe złącze Telco), 14 5100, 14 5250, 14 5250 emulator (emulator 5250), 218 56 Kbps modem (modem o szybkości 56 kb/s), 477 56,000 bps modem (modem o szybkości 56 000 b/s), 477 568A, 14 568B, 14 586, 14 5v, 14 5x86, 14 601, 14 603, 14 604, 14 615, 14 620, 14 640K, 14 640x480, 14 64-bit (64-bitowy), 15 64-bit graphics accelerator (64-bitowy akcelerator graficzny), 15 650, 15 6502, 15 6800, 15 68000, 15 680x0, 15 686, 15 1013 68K, 15 6DOF, 15 6U, 15 6-way (6-ścieżkowy), 15 6x CD-ROM, 15 6x86, 15 6x86MX, 15 701, 15 702, 16 720K, 16 750, 16 7-bit ASCII (7-bitowy kod znaków ASCII), 16 7-track (7-ścieżkowy), 16 7x24, 16 8.3, 16 800x600, 16 80186/80188, 16 802.1, 16 802.11, 16 802.11a, 16 802.11b, 16 802.12, 16 802.15, 16 802.1p, 16 802.1q, 16 802.2, 16 802.3, 16 802.3ab, 16 802.3u, 16 802.3z, 16 802.4, 16 802.5, 16 802.6, 16 80286, 16 80287, 16 80386, 16 80386DX, 16 80386SL, 16 80386SX, 16 80387, 16 80486, 17 80486DX, 17 80486SX, 17 80487, 17 8080, 17 8086, 17 8086 emulator (emulator procesora 8086), 219 80860, 17 8087, 17 8088, 17 80x86, 17 8100, 17 82385, 17 82489DX, 17 8250A, 17 8259A, 17 8514, 17 8514/A, 17 860, 17 88000, 17 88K, 17 88Open, 17 8-bit (8-bitowy), 17 8-bit color (8-bitowy kolor), 17 8-bit sample (8-bitowa próbka), 17 8-bit sound (8-bitowa karta dźwiękowa), 17 8mm tape (taśma 8 mm), 819 8-N-1, 17 8-second rule (reguła 8 sekund), 681 8VSB, 17 8-VSB, 17 8-way (8-ścieżkowy), 17 8x CD-ROM, 17 9221, 17 9370, 18 9660, 18 9672, 18 9-track (9-ścieżkowy), 18 9U, 18 A/B box (przełącznik A/B), 654 A/D converter (przetwornik A/C), 664 A/V, 46 A/V ports (złącza A/V), 996 A+ certification (certyfikacja A+), 86 A20, 19 A4, 19 A4 paper (papier formatu A4), 574 AA, 19 AAL, 19 AAUI, 19 abakus, 19 Abelene, 19 Abilene, 19 ablative WORM (WORM ablacyjny), 955 About Box (okno O programie), 541 above the line (ponad wierszem), 618 ABR, 19 indeks haseł angielskich absolute (wartość bezwzględna), 909 absolute address (adres bezwzględny), 22 absolute coding (kodowanie bezwzględne), 374 absolute path (ścieżka bezwzględna), 807 absolute reference (odwołanie bezwzględne), 538 absolute URL (bezwzględny adres URL), 55 absolute vector (wektor bezwzględny), 914 absolute zero (zero absolutne), 992 abstract class (klasa abstrakcyjna), 362 abstraction layer (warstwa abstrakcji), 908 AC, 19 AC ‘97, 19 AC adapter (zasilacz AC), 988 ACAP, 19 ACBD, 20 Accelerated Graphics Port, 20 Accelerated Hub Architecture, 20 accelerator (akcelerator), 26 accelerator board (karta akceleratora), 353 Accelis, 20 acceptable use policy (zasady dopuszczalnych zastosowań), 988 acceptance test (testy akceptacyjne), 840 access (dostęp), 170 access arm (ramię dostępu), 678 access charge (opłata dostępowa), 550 access code (kod dostępu), 371 access concentrator (koncentrator dostępu), 394 access control (kontrola dostępu), 398 access control list (lista kontroli dostępu), 420 access control protocol (protokół kontroli dostępu), 647 access denied (odmowa dostępu), 536 access line (linia abonencka), 419 access method (metody dostępu), 458 access number (numer dostępowy), 526 access point (punkt dostępowy), 667 access provider (dostawca dostępu), 170 access rights (prawa dostępu), 628 access router (router dostępowy), 691 access server (serwer dostępowy), 722 access tandem (tandem dostępowy), 818 access time (czas dostępu), 117 access token (żeton dostępu), 1009 ACCESS.bus, 20 indeks haseł angielskich accessibility (ułatwienia dostępu), 872 accessory card (karta dodatkowa), 353 account (konto), 398 account number (numer konta), 526 account policy (polityki kont), 617 accounting machine (maszyna księgująca), 448 accounts payable software (oprogramowanie rozliczeń kredytów), 554 accounts receivable software (oprogramowanie rozliczeń wierzytelności), 554 accumulator (akumulator), 27 accuracy (dokładność), 143 ACD, 20 ACE, 20 ACGNJ, 20 ACK, 20 acknowledgment code (kod potwierdzenia), 372 ACM, 20 acoustic coupler (sprzęg akustyczny), 763 ACP, 20 ACPI, 20 ACS, 20 active addressing (adresowanie aktywne), 23 Active Channel (kanał aktywny), 351 active component (komponent aktywny), 380 active content (aktywna zawartość), 26 Active Desktop, 20 Active Directory, 20 active hub (koncentrator aktywny), 394 active matrix (matryca aktywna), 449 active monitor (monitor aktywności), 480 active partition (partycja aktywna), 576 Active Server Page, 20 active star, 20 active window (okno aktywne), 541 ActiveX component (komponent ActiveX), 380 ActiveX control (formant ActiveX), 239 ActiveX object (Obiekt ActiveX), 530 ActiveX-enabled browser (przeglądarka obsługująca ActiveX), 652 actuator (serwomotor), 725 actuator arm (ramię serwomotoru), 678 ad blocker (bloker reklam), 61 ad hoc query (zapytanie ad hoc), 984 Ad Lib, 20 ad rotation (rotacja reklam), 690 ad serving (dostarczanie reklam), 170 ad view (odsłona), 537 ADAPSO, 20 adapter, 20 adapter card (karta adaptera), 353 adaptive bridge (most adaptacyjny), 484 adaptive compression (kompresja adaptacyjna), 380 adaptive equalization (korekcja adaptacyjna), 402 adaptive routing (routing adaptacyjny), 691 adaptor, 21 ADB, 21 ADC, 21 ADCCP, 21 add/drop multiplexer (multiplekser add- drop), 492 adder (sumator), 781 add-in, add-on, 21 address (adres), 22 address (adresować), 23 address book (książka adresowa), 407 address bus (magistrala adresowa), 437 address cleansing (oczyszczanie adresu), 535 address decoder (dekoder adresu), 132 address mode (tryb adresowania), 855 address register (rejestr adresowy), 681 address resolution (rozwiązywanie adresu), 701 address resolution protocol (protokół translacji adresów), 648 address space (przestrzeń adresowa), 660 address translation (translacja adresu), 848 addressable cursor (kursor adresowalny), 407 adds, moves and changes, 21 ADIC, 21 ADM, 21 ADMD, 21 admin, 21 administrative area map level (poziom obszaru administracyjnego mapy), 625 Adobe, 22 Adobe Document Server, 22 Adobe Extreme, 22 Adobe fonts (czcionki Adobe), 119 Adobe Illustrator, 22 Adobe PageMaker, 22 Adobe Photoshop, 22 1014 Adobe Type Align, 22 Adobe Type Manager, 22 ADP (ADP), 22 ADP system (system ADP), 788 ADPCM (ADPCM), 22 adserver (serwer reklam), 723 ADSL, 24 ADSL Lite, 24 ADSL splitter (rozdzielacz ADSL), 692 ad-supported software (oprogramowanie wyświetlające reklamy), 555 ADT, 24 Advanced Configuration and Power Interface, 24 AdvanceNet, 24 advertiser supported software (oprogramowanie opłacone przez reklamodawcę), 553 AES, 24 AES/EBU, 24 AFAIK, 24 AFC, 24 affinity group (grupa affinity), 267 affinity ISP, 24 aficionado, 24 AFM, 24 AFM file (plik AFM), 597 AFP, 24 AFP printer (drukarka AFP), 174 AFS, 24 aggregate function (funkcja agregatowa), 246 Agilent, 25 AGP, 25 AGPset, 25 agregator, 25 AI, 25 AI file (plik AI), 597 AIBO, 25 AIFC file (plik AIFC), 597 AIFF file (plik AIFF), 597 AIIM, 25 AIM, 26 AIN, 26 air interface (interfejs bezprzewodowy), 306 AirPort, 26 AIS, 26 AIT, 26 AITP, 26 Akamai, 26 1015 Akomy, 26 alarm filtering (filtrowanie alarmów), 236 A-Law, 27 Aldus, 27 ALE, 27 alert (ostrzeżenie), 560 alert box (okno ostrzeżenia), 541 algebraic expression (wyrażenie algebraiczne), 963 algorithm (algorytm), 27 algorithmic language (język algorytmiczny), 341 aliasing, 27 ALICE, 27 all optical, 27 all rights (komplet uprawnień), 380 Allaire Spectra, 27 alliances (konsorcja), 397 allocate (przydzielać), 665 allocation unit (jednostka alokacji), 340 all-optical network (sieć optyczna), 730 alloy (stop), 775 ALM, 27 ALOHA, 27 Alpha, 27 alpha channel (kanał alfa), 351 alpha geek, 27 alpha release (wydanie alfa), 960 alpha test (testy alfa), 840 alpha version (wersja alfa), 914 alphageometric (geometryka literowa), 253 alphamosaic (mozaika literowa), 486 alphanumeric (alfanumeryczny), 27 alphanumeric sort (sortowanie alfanumeryczne), 758 Alt key (klawisz Alt), 366 alt newsgroup (grupa dyskusyjna alt), 267 ALT text (tekst ALT), 828 Alta Vista, 27 Altair, 27 AltaVista, 28 alternate routing (routing alternatywny), 691 alternating current (prąd zmienny), 629 Alto, 28 ALU (JAL), 336 always on (stale włączony), 768 AM, 28 Am386, Am486, Am586, 28 Amaya, 28 Amazon.com, 28 ambient (otoczenie), 561 ambient lighting (oświetlenie rozproszone), 561 Ambra, 28 AmCoEx, 28 AMD, 28 Amdahl, 28 Amdahl’s law (prawo Amdahla), 628 America Online, 29 American Bell, 29 American National Standards Institute, 29 American Registry for Internet Numbers, 29 AMI, 29 AMI BIOS, 29 AMI2, 29 Amiga, 29 AMLCD, 29 AM-LCD, 29 amorphous (amorficzny), 29 amorphous silicon (krzem amorficzny), 406 ampersand, 29 Ampex, 29 amplitude (amplituda), 29 amplitude modulation (modulacja amplitudy), 478 AMPS modem (modem AMPS), 477 AMR, 30 analog (analogowy), 31 analog camera (aparat analogowy), 34 analog channel (kanał analogowy), 351 analog computer (komputer analogowy), 384 analog copy machine (kserokopiarka analogowa), 407 analog data (dane analogowe), 124 analog domain (domena analogowa), 145 analog film (film analogowy), 234 analog line (linia analogowa), 419 analog monitor (monitor analogowy), 480 analog phone (telefon analogowy), 830 analog signal generator (generator sygnału analogowego), 253 analog video (wideo analogowe), 917 analog-to-digital converter (konwerter analogowo-cyfrowy), 400 analyst (analityk), 30 Analytical Engine (maszyna analityczna), 446 anchor (zakotwiczenie), 981 indeks haseł angielskich AND-OR-NOT, 32 angel investor (anielski inwestor), 32 angle brackets (nawiasy ostre), 505 angstrom (angstrem), 32 ANI, 32 animated cursor (kursor animowany), 408 animated GIF (GIF animowany), 255 animated graphics (grafika animowana), 262 animation (animacja), 32 anisotropic (anizotropowy), 32 ANN File (plik ANN), 597 annoybot, 32 anode (anoda), 32 Anonymizer, 32 anonymous FTP (anonimowy FTP), 32 anonymous post (przesyłka anonimowa), 661 anonymous remailer (anonimowy remailer), 32 anonymous server (serwer anonimowy), 720 ANS, 32 ANSI, 32 ANSI character set (zbiór znaków ANSI), 990 ANSI lumen (lumen ANSI), 428 ANSI terminal (terminal ANSI), 835 answer only modem (modem tylko do odbioru), 478 ant (mrówka), 488 anti-aliasing (antyaliasing), 33 anti-blooming, 32 anticiparallelism (równoległość wyprzedzająca), 701 antidisintermediation, 32 Antifuse, 33 anti-glare filter (filtr antyodblaskowy), 234 anti-piracy, 33 antistatic bag (worek antystatyczny), 954 antistatic device (urządzenie antystatyczne), 880 antistatic liquid (płyn antystatyczny), 604 antistatic mat (mata elektrostatyczna), 449 antistatic strap (pasek antystatyczny), 577 antistatic wristband (antystatyczna opaska na rękę), 33 antivirus program (program antywirusowy), 636 any key (dowolny klawisz), 172 anycast, 33 indeks haseł angielskich AO/DI, 33 AOCE, 33 AOL, 33 AOL Instant Messenger, 33 aol.com, 33 AOLS, 33 A-OLs (A-OL), 33 AOLTV, 33 AON, 34 AOS, 34 AP, 34 Apache, 34 APCUG, 34 aperture card (karta okienkowa), 356 aperture grille (krata aperturowa), 404 APIC, 34 Aplio/Phone, 34 Apollo, 34 app bloat (puchnięcie aplikacji), 666 app code (kod aplikacji), 371 APPC, 35 AppCenter Server (Serwer AppCenter), 720 append (dołączenie), 145 Apple, 35 Apple Desktop Bus, 35 Apple II, 35 Apple III, 36 Apple key (klawisz „jabłko”), 367 Apple menu (menu Apple), 455 Apple-IBM alliance (konsorcjum Apple-IBM), 397 AppleTalk, 36 AppleTalk Filing Protocol, 36 application centric (ukierunkowanie na aplikacje), 865 application developer (twórca aplikacji), 861 application development environment (środowisko tworzenia aplikacji), 809 application development system (system tworzenia aplikacji), 792 Application Error (błąd aplikacji), 62 Application Execution Error (błąd wykonania aplikacji), 63 application extension (rozszerzenie aplikacji), 700 application framework (szkielet aplikacji), 803 application gateway (bramka aplikacji), 65 application generator (generator aplikacji), areal density (gęstość powierzchniowa), 252 254 1016 application integration (integracja aplikacji), 302 application layer (warstwa aplikacji), 908 application level gateway (bramka poziomu aplikacji), 65 application logic (logika aplikacji), 423 application management system (system zarządzania aplikacjami), 794 application notes (uwagi do aplikacji), 887 application package (pakiet aplikacji), 566 application partitioning (partycjonowanie aplikacji), 576 application processor (procesor aplikacji), 631 application program library (biblioteka aplikacji), 55 application programmability (programowalność aplikacji), 641 application proxy (pośrednik aplikacji), 622 application server (serwer aplikacji), 720 application server computing, 36 application service provider (dostawca usług aplikacyjnych), 170 application software (oprogramowanie aplikacyjne), 550 application suite (pakiet aplikacji), 566 application viewing (podglądanie aplikacji), 609 application window (okno aplikacji), 541 applications management (zarządzanie aplikacjami), 985 APPN, 36 AppWare, 36 aptitude tests (testy umiejętności), 840 arachniography (sieciografia), 728 arbitrated loop (pętla arbitrażowa), 587 arbitration (arbitraż), 36 ARC server (serwer ARC), 721 Archistrat computer (komputer Archistrat), 384 architecture (architektura), 36 architecture neutral (niezależny od architektury), 518 architecture police (policjant architektury), 616 archive file (plik archiwalny), 597 archive formats (formaty archiwów), 240 ARCNET, 37 Ardent, 37 ARDIS, 37 ARIN, 37 arithmetic coding (kodowanie arytmetyczne), 374 arithmetic expression (wyrażenie arytmetyczne), 963 arithmetic operators (operatory arytmetyczne), 548 arithmetic overflow (przepełnienie arytmetyczne), 658 arithmetic underflow (niedomiar arytmetyczny), 516 ARM chips (układy ARM), 870 Armada, 38 ARP, 38 ARPAnet, 38 ARQ, 38 array element (element tablicy), 215 array processor (procesor tablicowy), 632 arrow key (klawisz strzałki), 367 Article 2B (artykuł 2B), 38 artifact (artefakt), 38 artificial intelligence (sztuczna inteligencja), 804 artificial language (język sztuczny), 344 artificial life (sztuczne życie), 804 AS/400, 38 AS/400 Integrated PC Server, 38 ASC X12, 39 ascender, 39 ascending sort (sortowanie rosnące), 758 ASCII art (obrazy ASCII), 532 ASCII chart (tabela znaków ASCII), 813 ASCII chart (tabela znaków ASCII), 813 ASCII file (plik ASCII), 597 ASCII protocol (protokół ASCII), 646 ASCII sort (sortowanie ASCII), 758 ASCII terminal (terminal ASCII), 835 ASCII text (tekst ASCII), 828 ASCII transfer (przesyłanie ASCII), 661 ASCII value (wartość ASCII), 909 ASDL, 39 Ashton-Tate, 39 ASIC, 39 ASM, 39 ASMO, 39 ASMP, 39 ASN, 39 ASN.1, 39 ASP, 39 1017 ASP Industry Consortium, 39 ASP.NET, 39 ASP+, 39 aspect ratio (współczynnik kształtu), 957 Aspen, 39 assembly language (język asemblerowy), 341 assignment statement (przypisanie), 665 associate (skojarzenie), 737 associating files (skojarzenia plików), 737 Association for Computing Machinery, 39 Association for Shareware Proffesionals, 39 Association for Systems Management, 39 associative storage (pamięć asocjacyjna), 569 ASSP, 40 AST, 40 asterisk (gwiazdka), 269 asymmetric compression (kompresja asymetryczna), 380 asymmetric encryption (kodowanie asymetryczne), 374 asymmetric modem (modem asymetryczny), 477 asymmetric multiprocessing (wieloprocesorowość asymetryczna), 919 asymmetric system (system asymetryczny), 788 asynchronous communication server (asynchroniczny serwer komunikacyjny), 40 asynchronous mode (tryb asynchroniczny), 855 asynchronous protocol (protokół asynchroniczny), 646 asynchronous transfer mode (asynchroniczny tryb przesyłu), 40 asynchronous transmission (transmisja asynchroniczna), 848 AT, 40 AT Attachment, 40 AT bus (magistrala AT), 438 AT class (klasa AT), 362 AT command set (zbiór poleceń AT), 990 AT interface (interfejs AT), 306 AT keyboard (klawiatura AT), 364 AT motherboard (płyta główna AT), 604 at sign (znak at), 1002 AT T, 40 AT T GIS, 40 AT T WorldNet, 40 ATA, 40 ATA drive (napęd ATA), 500 ATA Flash, 40 ATA RAID, 40 ATA/IDE, 40 ATA-100, 40 ATA-2, 40 ATA-3, 40 ATA-33, 40 ATA-4, 40 ATA-66, 40 ATAPI, 40 ATAPI drive (napęd ATAPI), 500 Atari, 40 ATASPI, 41 ATE, 41 Athlon, 41 ATI, 41 ATM, 41 ATM Forum, 43 ATM machine (bankomat), 49 ATM NIC, 43 ATM155, 43 ATM25, 43 atomic force microscope (mikroskop sił atomowych), 469 ATSC, 43 attach a file (dołączanie pliku), 145 attached document (dołączony dokument), 145 attached processor (procesor przyłączony), 632 attachment (załącznik), 982 attachment unit interface, 43 atto, 43 ATU, 43 ATU-C, 43 ATU-R, 43 ATV, 43 ATV Forum, 43 ATVEF, 43 ATX motherboard (płyta główna ATX), 604 AU file (plik AU), 597 auctions (aukcje), 43 audio (dźwięk), 200 audio adapter (adapter audio), 20 audio cable (kabel audio), 349 audio card (karta audio), 353 audio cassette (kaseta magnetofonowa), 358 indeks haseł angielskich audio CD (płyta CD), 604 audio codec (kodek audio), 373 audio compression (kompresja dźwięku), 380 audio disc (dysk dźwiękowy), 193 Audio Modem Riser, 43 audio on demand (muzyka na żądanie), 493 audio response (odpowiedź dźwiękowa), 537 audio ripper (ripper audio), 686 audio server (serwer dźwięku), 722 audio streaming (strumieniowe przesyłanie dźwięku), 780 audio video (audio wideo), 43 audio video connectors (złącza audio-wideo), 996 audio visual (audiowizyjny), 43 audio visual ports (porty audio-wideo), 621 audioconferencing (konferencja dźwiękowa), 395 audiovisual (audiowizualny), 43 audit (audyt), 43 audit software (oprogramowanie audytujące), 550 audit trail (dziennik nadzoru), 200 augmented reality (powiększająca się rzeczywistość), 624 augmented virtuality (powiększająca się wirtualność), 624 AUI, 43 AUP, 44 Austin Computer, 44 authentication (uwierzytelnianie), 887 authentication token (token identyfikacyjny), 844 authoring language (język tworzenia treści), 344 authoring program (program do tworzenia treści), 638 authoring system (system tworzenia treści), 793 authorization code (kod autoryzacji), 371 auto, 44 autochanger (automatyczna zmieniarka), 44 Autodesk, 44 AUTODIN, 44 autoflow (automatyczne oblewanie), 44 autoloader (moduł automatycznego ładowania), 479 automata theory (teoria automatów), 834 indeks haseł angielskich automated provisioning (automatyczne udostępnianie usług), 44 automatic call distributor (automatyczny dystrybutor wywołań), 44 automatic design optimization (automatyczna optymalizacja projektu), 44 automatic number identification (automatyczna identyfikacja numeru), 44 automatic repeat request (automatyczne żądanie powtórzenia), 44 automatic teller machine, 44 automatic test equipment (urządzenia automatycznego testowania), 879 automatic vehicle location (automatyczna lokalizacja samochodów), 44 automation (automatyzacja), 45 automation language (język automatyzacji), 342 automation product (produkt automatyzujacy), 635 automation programming language (język programowania automatyzacji), 344 automotive systems (systemy samochodowe), 799 automounting (automatyczne montowanie), 44 autonegotiate (automatyczna negocjacja), 44 autonomous system (system autonomiczny), 788 autopooling (automatyczny pooling), 44 autoresponder, 45 autostart routine (procedura autostartu), 631 autotrace (automatyczna wektoryzacja), 44 AUX, 45 auxiliary memory (pamięć dodatkowa), 570 auxiliary storage (dodatkowa pamięć masowa), 143 AV drive (napęd AV), 500 availability (dostępność), 171 Avant Stellar keyboard (klawiatura Avant Stellar), 365 avatar (awatar), 46 avionics (awionika), 46 AWadvs-01, 46 Award BIOS, 46 AWC, 46 AWE32, AWE64, 46 AWG, 46 AWGTHTGTTA, 46 Axiant, 46 AXP, 46 AYT, 46 azimuth (azymut), 46 B, 47 B protocol (protokół B), 646 B1, 47 B2B, 47 B2B e-commerce (handel elektroniczny B2B), 272 B2B Web site (witryna B2B), 949 B2C, 47 B8ZS, 47 Baan IV, 47 BaanERP, 47 BABY, 47 Baby AT motherboard (płyta główna Baby AT), 605 baby boomers, 47 back end (zaplecze), 983 back end processor (procesor zaplecza), 632 back office, 47 Back Orifice, 47 back up (kopia bezpieczeństwa), 401 backbone (szkielet), 803 backbone cabal, 47 backdoor (tylne wejście), 861 back-end CASE (CASE zaplecza), 76 backfile conversion (konwersja archiwów), 400 backfilling (wypełnianie powrotne), 963 background (tło), 844 background ink (atrament tła), 43 background noise (szumy tła), 804 background processing (przetwarzanie w tle), 663 backhaul (przesyłanie wsteczne), 661 backing storage (pamięć zapasowa), 573 backlit (podświetlenie), 612 BackOffice, 47 backplane (płyta montażowa), 605 backside bus (magistrala wewnętrzna), 439 backside cache (wewnętrzna pamięć cache), 915 backslash (lewy ukośnik), 416 backsolver (mechanizm rozwiązywania wstecznego), 453 backspace (cofać), 95 backup (zapas), 983 1018 backup copy (kopia zapasowa), 401 backup disk (dysk zapasowy), 197 backup power (zasilanie zapasowe), 989 backup server (serwer archiwalny), 721 backup tape (archiwizacja na taśmie), 37 backup types (typy archiwizacji), 861 Backus-Naur form (notacja Backusa- Naura), 523 backward chaining (wsteczne tworzenie łańcucha), 958 backward compatible (zgodność wstecz), 994 BackWeb, 47 BackWeb channel owner (właściciel kanału BackWeb), 951 Bad command or file name, 47 bad font (nieprawidłowa czcionka), 517 bad sector (uszkodzony sektor), 886 BAK file (plik BAK), 597 BAL, 48 balanced line (linia symetryczna), 419 ballistic gain (przyspieszenie balistyczne), 665 baloon help (pomoc w dymkach), 617 balun, 48 band (pasmo), 578 band (taśma), 819 band gap (pasmo wzbronione), 578 band printer (drukarka taśmowa), 179 band printing (drukowanie pasmowe), 181 bandgap (pasmo zabronione), 578 bandpass filter (filtr pasmowy), 236 bandwidth (szerokość pasma), 802 bandwidth management (zarządzanie pasmem), 987 bandwith junkie (narkoman pasma), 502 bandwith manager (zarządca pasma), 985 bandwith shaping (kształtowanie pasma), 407 bang, 49 bang path (ścieżka wykrzyknikowa), 808 bank, 49 bank switching (przełączanie banków), 653 banner ad (baner reklamowy), 48 banner page (strona wiodąca), 777 Banyan, 49 BAPC, 49 BAPI, 49 bar chart (wykres słupkowy), 961 bar code (kod paskowy), 372 1019 bar code reader (czytnik kodów paskowych), 121 bar code scanner (skaner kodów paskowych), 735 barebones (szkieletowy), 803 barrel distortion (zniekształcenia beczkowe), 1004 barrel printer (drukarka beczkowa), 176 base (baza), 50 base alignment (wyrównanie bazy), 963 base font (czcionka podstawowa), 119 base memory (pamięć bazowa), 569 base RAM (RAM bazowy), 677 base station (stacja bazowa), 767 base/displacement (baza-przesunięcie), 50 base64, 49 baseband (pasmo podstawowe), 578 baseline (linia bazowa), 419 baselining, 49 baselining tool (narzędzie baseliningu), 502 bash shell (powłoka bash), 625 BASIC, 49 basic cell (komórka podstawowa), 378 basic encoding rules (podstawowe metody kodowania), 612 BASIC in ROM (BASIC w ROM), 49 Basic Rate, 49 bastion host (komputer-bastion), 391 bastion server (serwer-bastion), 724 BAT file (plik BAT), 597 Bat keyboard (klawiatura Bat), 365 batch (porcja), 618 batch data entry (wsadowe wprowadzanie danych), 956 batch file (plik wsadowy), 601 batch file transfer (wsadowy przesył plików), 956 batch job (zadanie wsadowe), 981 batch operation (operacja wsadowa), 547 batch processing (przetwarzanie wsadowe), 664 batch program (program wsadowy), 640 batch session (sesja wsadowa), 725 batch stream (strumień wsadowy), 781 batch system (system wsadowy), 794 batch terminal (terminal wsadowy), 836 batch total (suma zadania), 781 batch window (okno wsadowe), 541 batteries (baterie), 50 battery backup (podtrzymywanie bateryjne), 612 BatteryMark, 50 baud, 50 baud rate (prędkość baud), 629 baudot code (kod baudot), 371 bay (wnęka), 952 Bayer pattern (wzór Bayer), 968 bayonet connector (złącze bagnetowe), 997 BBNS, 50 BBS, 51 BBxPROGRESSION/4, 51 bcc:, 51 BCD, 51 BCP documents (dokumenty BCP), 144 BCS, 51 BDC, 51 BDOS error (błąd BDOS), 62 BDPA, 51 Be, 51 BEA Tuxedo, 51 BEA WebLogic, 51 beacon removal (usuwanie sygnalizacji błędu), 886 beaconning (sygnalizacja błędu), 785 Beamer, 51 bearer channel (kanał nośny), 352 BEDO RAM, 51 beep codes (kody dźwiękowe), 374 behavior (zachowanie), 981 behavior blocking (blokowanie działania), 61 behavioral level specification (specyfikacja behawioralna), 761 behavioral level specification (specyfikacja poziomów behawioralnych), 761 BeIA, 51 BEL, 51 Bell 103, 51 Bell 113, 51 Bell 201, 51 Bell 202, 51 Bell 208, 52 Bell 209, 52 Bell 212, 52 bell character (znak dzwonka), 1003 Bell compatible (zgodny z Bell), 995 Bell Labs, 52 Bell System, 52 Bellhead, 52 bells and whistles (wodotryski), 952 indeks haseł angielskich BellSouth Intelligent Wireless Network, 52 BellSouth Wireless, 52 beltware, 52 benchmark (test wydajności), 840 benign virus (łagodny wirus), 431 bent pipe architecture (architektura łącza (kanału) zwrotnego), 37 Bento, 52 BeOS, 52 Beowolf, 52 Beowulf, 52 BER, 52 Berger Series, 52 Berkeley extensions (rozszerzenia Berkeley), 696 Bernoulli Box, 52 Bernoulli principle (zasada Bernoulliego), 988 BERT, 52 Best Current Practicies (najlepsze obecnie praktyki), 499 best-effort service (usługa best-effort), 884 best-of-breed (najlepsze osiągalne), 499 best-of-class (najlepsze w klasie), 499 Beta, 52 beta site (ośrodek beta), 561 beta test (test beta), 839 beta version (wersja beta), 914 Betamax, 52 Betamaxed, 53 betaware, 53 BeyondMail, 53 Bezier, 53 BFR, 55 BFT, 55 BGA, 55 BGP, 55 BHCA, 55 BI, 55 BI bus (magistrala BI), 438 BI portal (portal BI), 620 BI software (oprogramowanie BI), 551 bias (regulacja), 681 bias voltage (napięcie regulacji), 502 BiCMOS, 56 bid shielding (zabezpieczanie ofert), 980 bidirectional (dwukierunkowość), 190 bidirectional parallel port (dwukierunkowy port równoległy), 190 indeks haseł angielskich bidirestional printer (drukarka dwukierunkowa), 176 bi-endian, 56 BIFF, 56 bifurcate (rozdwajanie), 692 Big Blue, 56 Big Drive, 56 big endian, 56 big iron, 56 BigYellow, 56 bilevel display (wyświetlanie dwubarwne), 966 bilevel scan (skan dwubarwny), 733 bilinear filtering (filtrowanie dwuliniowe), 236 bi-linear filtering (filtrowanie bi-linear), 236 bilinear interpolation (interpolacja dwuliniowa), 314 bi-linear interpolation (interpolacja bi- linear), 314 bilinear texture mapping (dwuliniowe mapowanie tekstur), 190 bill of materials (lista elementów), 420 bill payment (opłacanie rachunków), 550 bill presentment (przedkładanie rachunków), 651 bill presentment and payment (przedkładanie i opłacanie rachunków), 651 billion (miliard), 469 bin, 56 binaries (binaria), 56 binaries newsgroups (grupy dyskusyjne — binaria), 268 binary (binarny), 56 binary based (korzystający z systemu binarnego), 402 binary code (kod dwójkowy), 371 binary coded decimal (binarnie kodowane liczby dziesiętne), 56 binary compatible (zgodność binarna), 994 binary field (pole binarne), 615 binary file (plik binarny), 597 binary file transfer (przesył pliku binarnego), 661 binary format (format binarny), 239 binary mode (tryb binarny), 855 binary notation (notacja binarna), 523 binary numbers (liczby dwójkowe), 418 binary search (wyszukiwanie binarne), 964 binary standard (standard binarny), 768 binary synchronous (binarny synchroniczny), 57 binary transfer (przesył binarny), 661 binary tree (drzewo binarne), 182 binary values (wartości binarne), 909 BIND, 57 bind (wiązanie), 916 Binder, 57 bindery, 57 binding time (czas łączenia), 117 bindings (połączenia), 617 BinHex, 57 biochip, 57 bioinformatics (bioinformatyka), 57 biomechanics (biomechanika), 57 biometric authentication (uwierzytelnianie biometryczne), 887 biometric signature (sygnatura biometryczna), 786 biometrics (biometria), 57 bionic (bionika), 57 BIOS, 57 BIOS settings (ustawienia BIOS), 886 BIOS setup (konfiguracja BIOS), 396 biosensor, 58 bipolar (bipolarny), 58 bipolar transmission (transmisja bipolarna), 848 BIPS, 58 biquinary code (kod dwupiątkowy), 371 birefrigence (dwójłomność), 190 bis, 58 BISDN, 58 B-ISDN, 58 bison, 58 bistable circuit (układ dwustabilny), 865 bisync, 58 bisynchronous (bisynchroniczny), 58 bit, 58 Bit Alley, 58 bit blit, 58 bit block transfer (blokowy przesył bitów), 61 bit bucket (kosz bitów), 403 bit cell (komórka bitu), 378 bit density (gęstość bitowa), 254 bit depth (głębia bitowa), 257 bit diddling (diddling bitów), 135 bit error rate (bitowa stopa błędów), 59 bit flip (przerzucenie bitu), 660 1020 bit flipping (przerzucanie bitów), 660 bit level device (urządzenie bitowe), 880 bit manipulation (manipulacja bitami), 442 bit nibbler (nibbler), 515 bit parallel (równoległość bitowa), 701 bit pattern (wzorzec bitowy), 968 bit plane (plan bitowy), 595 bit plane (płaszczyzna bitowa), 604 bit rate (prędkość bitowa), 629 bit serial (szeregowy bitowy), 802 bit slice processor (segment bitowy procesora), 717 bit specifications (specyfikacje bitowe), 761 bit stuffing (wypełnianie bitowe), 963 bit time (czas trwania bitu), 118 bit transfer rate (bitowa prędkość przesyłu), 59 bit twiddler, 59 bit twiddling, 59 Bit Valley, 59 bit wise (poziom bitowy), 625 bitblit, 59 bitblt, 59 bitmap (mapa bitowa), 442 bitmap file (plik mapy bitowej), 599 bitmap format (format bitmapowy), 240 bitmapped font (czcionka bitmapowa), 118 bitmapped graphics (grafika bitmapowa), 262 BITNET, 59 bit-oriented protocol (protokół B), 647 bitstream (strumień bitów), 781 bitwise (bitowy), 59 bitwise operators (operatory bitowe), 548 BIX, 59 BizTalk, 60 Biztalk Framework, 60 Biztalk repository (repozytorium Biztalk), 684 BizTalk Server, 60 Biztalk Web site (witryna WWW Biztalk), 949 Biztalk.org, 60 Black Apple, 60 black box (czarna skrzynka), 117 black box testing (testowanie metodą czarnej skrzynki), 840 Black Data Processing Associates, 60 1021 black hat hacker (haker w czarnym kapeluszu), 271 Black Screen of Death (czarny ekran śmierci), 117 BlackBerry, 60 Blacklist of Internet Advertisers, 60 blackout (zaciemnienie), 981 blade, 60 blank character (znak pusty), 1003 blank squash (ściskanie spacji), 808 blanket (filc drukarski), 234 BLEC, 60 bleed (spad), 759 Blenheim shows (targi Blenheim), 819 blip (wyskok), 964 blit, 60 blitting (blitowanie), 60 bloatware, 60 BLOB, 60 block (blok), 60 block cipher (szyfr blokowy), 805 block cursor (kursor blokowy), 408 block device (urządzenie blokowe), 880 block diagram (schemat blokowy), 711 block move (przesunięcie bloku), 660 block multiplexor channel (kanał multipleksera blokowego), 352 board (płyta), 604 board level (poziom płyty), 626 boardware, 63 Bob, 63 BOC, 63 BOCOEX, 63 body text (tekst domyślny), 828 body-worn computer (komputery noszone na ciele), 392 BOF, 63 BogoMips, 63 boldface (pismo grube), 594 boldface font (czcionka gruba), 118 bomb (bomba), 63 BOMP, 63 bonded analog modem (modem analogowy łączony), 477 bonded modem (modem łączony), 477 Bongo, 63 Booch, 63 bookmark (zakładka), 981 bookmark portal (portal z zakładkami), 621 Boolean circuit (układ Boole’a), 865 Boolean data (dane Boole’a), 124 Boolean expression (wyrażenie Boole’a), 963 blocking factor (współczynnik bloku), 957 blocking software (oprogramowanie blokujące), 551 Boolean logic (logika Boole’a), 423 Boolean operator (operator Boole’a), 548 Boolean search (wyszukiwanie logiczne), blooming (rozmazywanie), 693 blow (wypalanie), 963 blow up (katastrofa (załamanie), 360 Blowfish, 61 Blue Box, 61 blue diode laser (niebieska dioda laserowa), 516 blue laser (niebieski laser), 516 Blue Lightning, 61 blue screen (niebieski ekran), 516 Blue Screen of Death (niebieski ekran śmierci), 516 Bluetooth, 61 BMC PATROL, 63 BMK file (plik BMK), 597 BMP, 63 BMP file (plik BMP), 597 BNC connector (złącze BNC), 997 BNF, 63 BO remover (usuwacz BO), 886 BO2K, 63 965 boot drive (napęd startowy), 501 boot failure (błąd rozruchu), 62 boot record (rekord rozruchowy), 683 boot ROM, 64 boot sector (sektor rozruchowy), 718 boot virus (wirus sektora rozruchowego), 948 bootable CD-ROM (startowy CD-ROM), 772 bootable disk (dysk startowy), 195 bootable floppy (dyskietka startowa), 198 bootleg software (oprogramowanie bootlegowe), 551 BOOTP, 64 Borland, 64 Borland AppServer, 64 Borland C++, 64 Borland Database Engine, 64 boss screen, 64 Boston Computer Exchange, 64 indeks haseł angielskich Boston Computer Society, 64 bot, 64 bottleneck („wąskie gardło”), 910 BOTWEB, 64 bounced e-mail (odbity e-mail), 535 boundary error (błąd brzegowy), 62 boundary router (router graniczny), 691 boundary scan (skanowanie brzegowe), 736 Bourne shell (powłoka Bourne), 625 box (skrzynka), 739 bozo filter (filtr bozo), 234 BPDU, 64 bpi, 64 bpp, 64 BPR, 64 bps (b/s), 67 BQFP, 64 braces (klamry), 362 bracket (nawias kwadratowy), 505 Bragg grating (krata Bragga), 404 brain dump („zrzut zawartości mózgu”), 1005 brains (mózg), 486 branch (skok), 693 branch prediction (predykcja rozgałęzień), 629 branding, 66 BRAS, 66 B-raz, 66 braze (twardy lut), 860 BRB, 66 breadboard (płyta prototypowa), 606 break key (klawisz przerwania), 367 breakout box (skrzynka rozdzielająca), 739 breakpoint (punkt zatrzymania), 667 BREW, 66 BRI, 66 brick and click, 66 brick and mortar, 66 bricks and clicks, 66 bricks and mortar, 66 bridge (most), 484 bridge disc, 66 bridge router (router-most), 691 bridged tap (odczep mostkowy), 536 bridgeware, 66 Brief, 66 brightness (jasność), 336 indeks haseł angielskich British Telecom, 66 broadband (szerokopasmowy), 802 broadband access (dostęp szerokopasmowy), 171 Broadband ISDN, 66 broadband service provider (dostawca usług szerokopasmowych), 170 broadband wireless (szerokopasmowy dostęp bezprzewodowy), 802 broadcast (rozgłaszanie), 693 broadcast fax (rozgłaszanie faksów), 693 broadcast storm (burza rozgłoszeniowa), 69 broadcast traffic (ruch rozgłoszeniowy), 705 Broadcast.com, 66 BroadVision, 67 brochureware, 67 Brodia, 67 broken link (uszkodzone łącze), 886 broker, 67 brokered private peering, 67 Brooklyn Bridge, 67 Brook s law (prawo Brooka), 628 brouter, 67 brownout (obniżenie napięcia), 531 browse (przeglądać), 651 browser box (zestaw przeglądarki), 993 browser cache (bufor przeglądarki), 68 browser compatibility (zgodność przeglądarek), 994 browser phone (telefon z przeglądarką, przeglądarka telefoniczna), 831 browser plug-in (wtyczka przeglądarki), 960 browser safe colors (kolory bezpieczne dla przeglądarki), 378 BrowserComp, 67 brute force programming (programowanie siłowe), 644 BSC, 67 BSD socket (gniazdo BSD), 259 BSD UNIX, 67 BSDL, 67 BSOD, 67 b-spline (b-splajn), 67 BSWD, 67 BT, 67 BT font (czcionka BT), 118 BTAM, 67 BTB, 67 BTLZ, 67 b-to-b (b-do-b), 51 b-to-c (b-do-c), 51 BTOS, 67 Btrieve, 68 BTW, 68 bubble (bąbelek (pęcherzyk), 50 bubble chart (diagram pęcherzykowy), 134 Bubble Jet, 68 bubble memory (pamięć bąbelkowa), 569 bubble sort (sortowanie bąbelkowe), 758 BubbleBoy virus (wirus BubbleBoy), 948 bucket (kubełek), 407 buckyballs, 68 buckytubes, 68 buddies (kumple), 407 buddy list (lista kumpli), 420 Buddy PC, 68 BUF, 68 buffer (bufor), 68 buffer amplifier (wzmacniacz separujący), 968 buffer flush (opróżnienie bufora), 556 buffer pool (pula buforów), 666 buffer underrun (niedopełnienie bufora), 516 buffering (buforowanie), 69 bug (pluskwa), 603 bug compatible, 69 bug fix (poprawka), 618 bug inheritance (dziedziczenie błędów), 200 bugrade, 69 buildout, 69 bulk eraser (urządzenie kasujące), 881 bulletin board (tablica ogłoszeniowa), 816 bulletproof (kuloodporny), 407 bump mapping, 69 bundle (zestaw), 992 bundling (zestawianie), 993 bunny suit („strój króliczka”), 778 burn (wypalać), 963 burn in (wygrzewanie), 961 burn rate (szybkość spalania), 805 Burroughs, 69 Burst EDO, 69 burst mode (tryb impulsowy), 856 bursty (impulsowy), 297 bus (magistrala), 437 bus and tag channel (kanał magistrali i etykiet), 352 1022 bus attached (podłączony do magistrali), 610 bus bridge (mostek magistrali), 484 bus card (karta magistrali), 355 bus extender (ekspander magistrali), 211 bus mastering, 69 bus mouse (mysz magistralowa), 495 bus topology (topologia magistrali), 845 bus/core ratio (współczynnik magistrala/rdzeń), 957 business analyst (analityk biznesowy), 30 Business Basic, 69 business card CD (wizytówkowy CD), 951 business graphics (grafika biznesowa), 262 business information system (system informacji biznesowej), 789 business intelligence (wywiad gospodarczy), 966 business intelligence portal (portal wywiadu gospodarczego), 621 business intelligence software (oprogramowanie do wywiadu gospodarczego), 552 business logic (logika biznesowa), 423 business machine (urządzenia biurowe), 879 Business Objects, 69 business process re-engineering (przemodelowywanie procesów biznesowych), 658 business rule (zasada biznesowa), 988 business software (oprogramowanie biznesowe), 551 BusinessMiner, 69 BusinessObjects, 70 BusinessQuery for Excel, 70 busy hour (godziny szczytu), 260 Butterfly keyboard, 70 Butterfly Switch, 70 button (przycisk), 665 buy and sell (kupuj i sprzedawaj), 407 buzzwords, 70 BX chipset (układ BX), 865 BXXP, 70 bypass (obejście), 529 byte (bajt), 48 byte addressable (adresowanie bajtowe), 23 byte code (kod bajtowy), 371 Byte Information Exchange, 70 byte order (kolejność bajtów), 377 1023 byte serving (podawanie bajtów), 609 byte sex, 70 bytesexual, 70 C, 71 C drive (dysk C), 192 C LEC, 72 C Sharp, 72 C shell, 72 C shell (powłoka C), 625 C#, 72 c/s, 107 C/S ELEMENTS, 107 C:, 71 C++, 72 C++ Builder, 72 C2, 72 C3D, 72 C6, 72 C7, 72 C80, 72 C82, 72 C8x, 72 CA, 72 CAB file (plik CAB), 598 cable (przewód, kabel), 664 cable categories (kategorie kabli), 360 cable Internet (internet kablowy), 310 cable matcher (przelotka kablowa), 653 cable modem (modem kablowy), 477 cable plant (instalacja kablowa), 301 Cable Select, 72 cable telephony (telefonia kablowa), 832 cable TV (telewizja kablowa), 833 cable types (typy kabli), 862 cabletext, 72 Cabletron, 72 cache (pamięć buforowa), 569 cache coherency (spójność pamięci buforowej), 763 cache server (serwer buforujący), 721 cacheable content (treść buforowalna), 853 caching appliance (urządzenie buforujące), 880 caching controller (kontroler buforujący), 399 CA-Clipper, 72 CA-Cricket Presents, 73 CAD, 73 CAD/CAM, 73 CADAM, 73 cadastre system (system katasterowy), 789 CA-DATACOM/DB, 73 CA-dBFast, 73 CADD, 73 CADDS 5, 73 caddy (kasetka), 359 caddy drive (napęd kasetkowy), 500 caddy load (ładowanie kasetkowe), 431 caddyless (bezkasetkowy), 53 Cadence, 73 CADKEY, 73 CADS, 73 CAE, 73 CA-Easytrieve, 73 CA-Endevor, 73 Cafe, 73 caffeine based, 74 CaffeineMark, 74 CAI, 74 CA-IDMS, 74 CA-Ingres, 74 CA-Insight, 74 Cairo, 74 CA-KBM, 74 CAL, 74 calculated field (pole wyniku), 615 calculator (kalkulator), 350 Caldera, 74 calendaring, 74 CA-Librarian, 74 calibrate (kalibrować), 350 call (wywołanie), 966 call accounting (rejestrowanie połączeń), 682 call by reference (wywołanie przez referencję), 967 call by value (wywołanie przez wartość), 967 call center (centrum telefoniczne), 86 call control (sterowanie połączeniem), 773 call distributor (rozdzielacz połączeń), 692 Call Level Interface, 74 call pickup service (usługa przekazywania połączeń), 884 call routing service (usługa przekierowania połączenia), 884 callback (wywołanie zwrotne), 967 called routine (procedura wywoływana), 631 indeks haseł angielskich caller ID (identyfikacja numeru), 292 calling program (program wywołujący), 640 calling routine (podprogram wywołujący), 611 CALS, 74 CAM, 75 CAMA, 75 CAMAC, 75 CA-ManMan/X, 75 camera ready (gotowy do reprodukcji), 261 campus (kampus), 351 Canadian Standards Association, 75 CancelBunny, 75 CancelPoodle, 75 candela (kandela), 353 Candle, 75 canned program (oprogramowanie z puszki), 555 canned routine (procedura zamknięta), 631 canonical (kanoniczny), 353 canonical name (nazwa kanoniczna), 505 canonical synthesis (synteza kanoniczna), 787 Canvas, 75 CA-OpenIngres, 75 CA-OpenROAD, 75 CAP, 75 cap code, 75 Capability Maturity Model, 75 capacities (pojemności), 613 capacitor (kondensator), 395 CA-Panvalet, 75 CA-PRMS, 75 Caps Lock key (klawisz Caps Lock), 366 capstan (wałek napędowy), 906 capture buffer (bufor przechwytujący), 68 CA-Quick Response Engine, 75 CAR, 75 CA-RAMIS, 75 Carbon Copy, 75 card (karta), 353 card cage (klatka karty), 364 card column (kolumna karty), 378 card image (obraz karty), 532 card not present account (konto bez karty), 398 card punch (dziurkarka kart), 200 card reader (czytnik kart), 121 indeks haseł angielskich card services (usługa obsługi kart), 884 CardBus, 75 cardinal number (liczebnik główny), 418 cardinality (liczność), 418 CA-Realizer, 75 caret (daszek), 125 caret (karetka), 353 CARP, 75 carpal tunnel syndrome (syndrom cieśni nadgarstka), 786 carriage (wózek), 956 carriage return (powrót karetki), 625 carrier (nośna), 522 carrier based (korzystający z nośnej), 402 carrier class (klasa operatorska), 362 carrier detect (wykrycie nośnej), 961 carrier frequency (częstotliwość nośnej), 119 carrier hotel (hotel operatora), 279 carrier serving area (obszar działania operatora), 532 carrier switch (operatorska centrala telefoniczna), 548 carrier system (system wykorzystujący nośną), 794 carrier-class switch (przełącznik klasy operatorskiej), 655 Carterfone decision (decyzja Carterfone), 131 cartridge (kaseta), 358 cartridge font (czcionka z kasety), 119 CAS, 76 cascade (kaskada), 359 cascading menu (menu kaskadowe), 455 Cascading Style Sheets (kaskadowe arkusze stylów), 359 cascading windows (okna kaskadowe), 540 CASE, 76 case cracker (otwieracz obudowy), 562 case sensitive (rozproszony system plików), 695 case statement (instrukcja case), 301 cash memory (pamięć cache), 570 cassette (kaseta), 358 Castanet, 76 casting (rzutowanie), 706 cat, 76 CAT 5, 76 cat my new instructions, 76 CAT scan (tomografia komputerowa), 845 catalog (katalog), 359 Category 3, 5, etc. (kategoria 3, 5 itd.), 360 CA-Telon, 76 cathode (katoda), 360 cathode ray tube (lampa katodowa), 409 CATIA, 76 CATV, 76 CAU, 76 CA-Unicenter, 76 CAV, 76 CAV/CLV, 76 CAVE, 76 CA-Visual Objects, 76 CA-Warehouse BOSS, 76 CB, 76 CB simulator (symulator CB), 786 C-Band, 77 CBD, 77 CBEMA, 77 CBR, 77 CBT, 77 CBT Systems, 77 CBX, 77 cc:, 77 cc:Mail, 77 CCA, 77 CCC/Harvest, 77 CCD, 77 CCD camera (aparat CCD), 34 CCFL, 77 CCFT, 77 CCIA, 77 CCIR 601, 77 CCIS, 78 CCITT, 78 CCNA, 78 CCNP, 78 CCP, 78 CCS, 78 CCS7, 78 CCTA, 78 CCW, 78 CD, 78 CD audio (dźwięk CD), 200 CD caddy (kaseta CD), 358 CD card (wizytówka CD), 951 CD database (baza dysków CD), 50 CD duplication (duplikacja CD), 187 CD Extra, 78 CD jukebox (zmieniarka CD), 1000 1024 CD Plus, 79 CD replication (replikacja CD), 684 CD ripper, 79 CD tower (wieża CD), 921 CD track titles (tytuły ścieżek CD), 862 CD tray (taca CD), 817 CD UDF, 79 CD writer (nagrywarka CD), 498 CD+G, 79 CD32, 79 CDA, 79 CDC, 79 CDDA, 79 CD-DA, 79 CDDB, 79 CDDI, 79 CDE, 79 CD-E, 79 cdev, 79 CDF, 79 CDFS, 79 CDG, 79 CD-I, 79 CDIA, 79 CDIF, 79 CDIP, 79 CDMA, 79 cdma1, 80 cdma2000, 80 cdmaOne, 80 CDN, 80 CDO, 81 CDONTS, 81 CDP, 81 CDPD, 81 CD-PROM, 81 CDR, 81 CD-R, 81 CD-R burner (wypalarka CD-R), 963 CDRAM, 82 CD-ROM, 82 CD-ROM audio cable (kabel audio napędu CD-ROM), 349 CD-ROM changer (zmieniarka CD- ROM), 1000 CD-ROM drive (napęd CD-ROM), 500 CD-ROM Extensions, 82 CD-ROM reader (czytnik CD-ROM), 121 CD-ROM server (serwer CD-ROM), 721 CD-ROM tower (wieża CD-ROM), 921 1025 CD-ROM tray (taca CD-ROM), 817 CD-ROM XA, 83 CDRS, 83 CDRS-03, 83 CD-RW, 83 CDS, 83 CDSL, 84 CDSP, 84 CDTV, 84 CDV, 84 CE, 84 CE device, 84 CeBIT, 84 CEBus, 84 CEC, 84 ceg, 84 Celeron, 84 Celestra, 84 cell (komórka), 378 cell relay (przełączanie komórek), 653 cell switch (przełącznik komórkowy), 655 cell-based IC (układy komórkowe), 871 cellco, 84 Cello, 84 cellphone (telefon komórkowy), 830 cellphone (telefon komórkowy), 830 cellspace (przestrzeń komórkowa), 660 cellular automaton (automat komórkowy), 44 Cellular MultiProcessing, 84 cellular programming (programowanie komórkowe), 643 CELP, 84 CELP socket (gniazdo CELP), 259 censorware, 84 Centaur, 84 centering cone (stożek centrujący), 776 centimeter (centymetr), 86 central office (centrala telefoniczna), 85 central processing unit (centralna jednostka przetwarzająca), 85 central processor (procesor centralny), 631 centralized processing (przetwarzanie scentralizowane), 663 CENTREX, 85 centricity (centryzm), 86 Centronics, 85 Centura, 86 century date change (data zmiany stulecia), 126 CERDIP, 86 CERN, 86 CERQUAD, 86 certificate authority software (oprogramowanie obsługi certyfikatów), 553 Certificate in Computer Programming (certyfikaty dla programowania komputerów), 86 certification authority (centrum certyfikujące), 85 CF card (karta CF), 353 CFA, 87 CFG file (plik CFG), 598 CFML, 87 CG, 87 CGA, 87 CGI, 87 CGI script (skrypt CGI), 738 cgi-bin, 87 CGM, 87 CGS system (system CGS), 788 chad (wycinek), 960 chain printer (drukarka łańcuchowa), 177 chained list (lista łańcuchowa), 420 chaining (łączenie łańcuchowe), 432 challenge/response (wezwanie- odpowiedź), 915 change file (plik zmian), 602 change management (zarządzanie zmianami), 988 change request (propozycja zmian), 646 channel (kanał), 351 channel bank (bank kanałów), 49 channel bonding (łączenie kanałów), 432 channel coding (kodowanie kanału), 374 Channel Definition Format, 87 channel op (op kanału), 544 channel program (program kanału), 638 channel spacing (odstęp kanałów), 537 channelized (kanałowy), 353 chanop, 87 chaos, 87 CHAP, 87 character (znak), 1002 character based (znakowy), 1004 character cell (komórka znaku), 378 character code (kod znaku), 373 character data (dane znakowe), 125 character device (urządzenie znakowe), 882 indeks haseł angielskich character field (pole znakowe), 615 character generator (generator znaków), 253 character graphics (grafika znakowa), 265 Character Map (Tablica znaków), 816 character mode (tryb znakowy), 857 character pitch (szerokość znaku), 803 character printer (drukarka znakowa), 181 character recognition (rozpoznawanie znaków), 695 character set (zestaw znaków), 993 character string (ciąg znaków), 88 Character Studio, 87 character tag (znacznik znaku), 1002 character terminal (terminal znakowy), 836 characteristic (charakterystyka), 87 characterization (charakteryzacja), 87 charge coupled device (przyrząd o sprzężeniu ładunkowym), 665 CHARGECARD, 87 Charisma, 87 charting program (program do tworzenia wykresów), 638 chassis (podstawa montażowa), 612 chat (czat), 118 chat bot (bot czatu), 64 chat mode (tryb rozmowy), 856 chat room (pokój rozmów), 613 chat window (okno rozmowy), 541 chatterbot, 87 Cheapernet, 87 check bits (bity kontrolne), 59 check box (pole wyboru), 615 Check Point, 87 checkpoint/restart (punkt kontrolny-restart), 667 CHI, 87 Chicago, 88 chiclet keyboard (klawiatura gumowa), 365 chief technical officer (dyrektor techniczny), 192 child (dziecko), 199 child menu (menu potomne), 455 child program (program potomny), 639 child window (okno potomne), 541 chip, 88 chip (układ scalony), 866 chip card (karta chipowa), 353 chip carrier (nośnik struktury), 522 indeks haseł angielskich chip container (kontener układu), 398 chip cooler (wentylator układu), 914 chip jewelry (biżuteria z układów), 60 chip on board (układ na płytce), 865 chip on chip (układ na układzie), 865 chip package (obudowa układu), 532 chip rate (prędkość chip), 629 chipset (zestaw układów), 993 chirp (zwężanie, świergot), 1005 chirped pulse (impuls zwężany), 297 CHK file (plik CHK), 598 Chkdsk, 88 chmod, 88 CHMOS, 88 Chooser, 88 CHOP, 88 chroma key (kluczowanie kolorem), 370 chromatic dispersion (dyspersja chromatyczna), 199 chrominance (chrominacja), 88 CHRP, 88 cHTML, 88 CHUI, 88 churning, 88 CI Labs, 88 CICS, 88 CICS programmer (programista CICS), 640 CID, 89 cider, 89 CIDR, 89 CIE, 89 CIF, 90 CIFS, 90 CIM, 90 Cincom Systems, 90 cine-oriented (orientacja filmowa), 557 Cinepak, 90 CIO, 91 cipher (szyfr), 805 cipher strength (siła szyfrowania), 732 ciphertext (szyfrogram), 805 CIR, 91 circuit analyzer (analizator obwodów), 31 circuit board (płytka obwodów), 607 circuit breaker (wyłącznik), 962 circuit card (karta układów), 358 circuit cellular, 91 circuit switching (komutacja obwodów), 393 circuit trace (ścieżka obwodu), 807 CIS, 91 CIS B, 91 CISC, 91 Cisco, 91 Cisco certification (certyfikacja Cisco), 86 Cisco lock and key, 91 Cisco PIX firewall, 91 Cisco Resource Manager, 91 CISSP, 91 Citrix, 91 CIX, 91 CKO, 91 CL/1, 91 cladding (koszulka), 403 clamping ring (pierścień zaciskowy), 591 clamping voltage (napięcie przepięcia), 502 Clarion, 91 Claris, 91 Claris CAD, 92 Clarke belt (pas Clarke’a), 576 Class 1 fax (faks klasy 1.), 229 Class 2 fax (faks klasy 2.), 229 Class 4 switch (przełącznik klasy 4.), 655 Class 5 switch (przełącznik klasy 5.), 655 Class A, B, 92 class browser (przeglądarka klas), 652 class library (biblioteka klas), 56 class of service (klasa usługi), 362 class variable (zmienna klasowa), 1001 Classic, 92 Classical IP, 92 claymation (animacja plastelinowa), 32 CLCC, 92 clean boot (czysty start), 121 clean data (czyste dane), 121 clean install (instalacja od zera), 301 clean room (czyste pomieszczenie), 121 clear box testing (testowanie metodą przezroczystej skrzynki), 840 clear GIF (pusty GIF), 668 clear memory (czyszczenie pamięci), 121 clear to send (gotowy do wysłania), 261 ClearCase, 92 CLEC, 92 CLI, 92 click (kliknięcie), 369 click and drag (kliknij i przeciągnij), 369 click drive (napęd click), 500 1026 click of death (klikanie śmierci), 369 click speed (prędkość kliknięcia), 629 click through, 92 Click! disk (dysk Click!), 192 clickable image (rysunek aktywny), 706 clickable map (mapa aktywna), 442 ClickNet, 92 clicks mortar, 92 clicks and mortar (kliknięcia i spoiwo), 369 clickstream (strumień kliknięć), 781 click-through rate (współczynnik click-through), 957 clicktract, 92 clickwrap, 92 client (klient), 368 client application (aplikacja kliencka), 34 client based (kliencki), 368 client computer (komputer kliencki), 385 client machine (maszyna kliencka), 448 client program (program kliencki), 638 client software (oprogramowanie klienta), 552 client/server (klient-serwer), 368 client/server analyst (analityk systemu klient-serwer), 31 client/server architecture (architektura klient-serwer), 36 client/server development system (system tworzenia aplikacji klient-serwer), 792 client/server environment (środowisko klient-serwer), 809 client/server network (sieć klient-serwer), 729 client/server programmer (programista klient-serwer), 640 client-client-server (klient-klient-serwer), 368 clients (klienci), 368 client-side (strona klienta), 777 CLINKS, 92 CLIP, 92 clip art (klipart), 369 clipboard (schowek), 711 Clipper, 92 clipping (obcinanie), 529 clipping level (poziom obcinania), 625 clipping path (ścieżka odcinania), 807 clobbering memory (zacieranie pamięci), 981 clock (zegar), 992 clock battery (bateria zegara), 50 1027 clock cycle (cykl zegara), 116 clock doubling (podwajanie zegara), 612 clock pulse (impuls zegarowy), 297 clock rate (częstotliwość zegara), 120 clock speed (prędkość zegara), 630 clock tick (takt zegara), 817 clock tripling (potrajanie zegara), 622 clock/calendar (zegar, kalendarz), 992 clone (klon), 369 cloning software (oprogramowanie klonujące), 552 close (zamknięcie), 982 closed (zamknięty), 982 closed architecture (zamknięta architektura), 982 closed shop (ośrodek obliczeniowy zamknięty), 561 closed shop (open shop), 92 closed system (system zamknięty), 794 cloud (chmura), 88 CLR, 92 CLS, 92 CLSID, 92 cluster (klaster), 363 cluster controller (kontroler klastra), 399 Cluster Server, 92 clustering (klasteryzacja), 363 CLUT, 92 CLV, 92 CM, 93 CM/2, 93 CMC, 93 CMI, 93 CMIP, 93 CMIS, 93 CMM, 93 CMOL, 93 CMOS, 93 CMOS based (podstawowe wykorzystanie technologii CMOS), 612 CMOS battery (bateria CMOS), 49 CMOS machine (komputer CMOS), 384 CMOS mainframes (duży komputer CMOS), 188 CMOS memory (pamięć CMOS), 570 CMOS RAM, 93 CMOS settings (ustawienia CMOS), 886 CMOS setup, 93 CMOT, 93 CMP, 93 CMRS, 93 CMS, 93 CMTS (CMTS), 93 CMY, 94 CMYK, 94 CNA, 94 CNAM, 94 CNAME record, 94 CNC, 94 CNE, 94 CNG tone (ton CNG), 845 CNI, 94 CNP, 94 CNR, 94 CNT file (plik CNT), 598 CO, 94 COAST, 94 coaster, 94 coaxial cable (kabel koncentryczny), 349 COB, 94 COBOL, 94 COBOL Workbench, 95 COBRA, 95 CobWeb, 95 COC, 95 COCOMO, 95 CoCreate, 95 Coda, 95 CODASYL, 95 code (kod), 371 code density (gęstość kodu), 254 code generator (generator kodu), 252 Code Morphing, 95 code name (nazwa kodowa), 505 code page (strona kodowa), 777 code signing (podpisywanie kodu), 611 codec (kodek), 373 coder (koder), 374 CodeView, 95 CODFM, 95 coercivity (koercyjność), 377 COFDM, 95 COFF, 95 Cognos, 95 COGO, 95 Coherent, 95 COLD, 95 cold backup (zimna kopia), 995 cold boot (zimny rozruch), 995 cold cathode (zimna katoda), 995 cold fusing (zimne wtapianie), 995 indeks haseł angielskich Cold Fusion, 95 cold start (zimny start), 995 ColdFire, 95 ColdFusion, 95 collaboration products (oprogramowanie do pracy grupowej), 552 collaborative browsing (wspólne przeglądanie), 957 collapsed backbone (centralna część sieci szkieletowej), 85 collating sequence (porządek leksykograficzny), 621 collator (kolator), 377 collector (kolektor), 377 collimated (kolimacja), 377 collision detection (wykrywanie kolizji), 961 co-location center (centrum kolokacji), 86 co-location facility (instalacja kolokacyjna), 301 colon (dwukropek), 190 color bits (bity koloru), 59 color calibration (kalibracja kolorów), 350 color correction (korekcja kolorów), 402 color cycling (przewijanie kolorów), 664 color depth (głębia kolorów), 257 color gamut (gama kolorów), 250 color graphics (grafika kolorowa), 263 color key (kluczowanie kolorów), 370 color lookup table animation (animacja tabeli kolorów), 32 color management system (system zarządzania kolorami), 794 color map (mapa kolorów), 442 color mode (tryb koloru), 856 color model (model koloru), 474 color monitor (monitor kolorowy), 481 color palette (paleta kolorów), 567 color plasma (plazma kolorowa), 596 color printer (drukarka kolorowa), 176 color separation (separacja kolorów), 718 color space (przestrzeń kolorów), 660 color space conversion (konwersja przestrzeni kolorów), 400 color table (tabela kolorów), 812 colorimeter (kolorymetr), 378 colorimetry (kolorymetria), 378 colors (kolory), 378 ColorSpan, 95 column (kolumna), 378 column move (przesunięcie kolumny), 660 indeks haseł angielskich COM, 96 COM 1, 96 COM 2, 96 COM file (plik COM), 598 COM object (obiekt COM), 530 COM port (port COM), 618 COM/ActiveX, 96 COM+, 96 COM1, 96 COM2, 96 combo box (lista rozwijana), 421 combo card (karta combo), 353 COMDEX, 97 Comdisco, 97 Comensa, 97 comic-strip oriented (orientacja komiksu), 557 comm port (port comm), 618 comma (przecinek), 651 comma delimited (rozdzielony przecinkami), 693 command (polecenie), 616 command and control (rozkazywanie i sterowanie), 693 command interpreter (interpreter instrukcji), 315 Command key (klawisz Command), 366 command language (język poleceń), 343 command line (wiersz poleceń), 920 command line processor (procesor wiersza poleceń), 632 command mode (tryb poleceń), 856 command processor (interpreter poleceń), 315 command processor (procesor poleceń), 632 command prompt (znak zachęty), 1003 command queuing (kolejkowanie poleceń), 377 command set (zbiór poleceń), 990 command shell (powłoka poleceń), 625 COMMAND.COM, 97 command-driven (sterowany poleceniami), 774 comment (komentarz), 378 comment out (wykomentować), 961 commerce server (serwer komercyjny), 722 Commercial Data Servers, 97 commercial service provider (dostawca usług komercyjnych), 170 commercial software (oprogramowanie compiler language (język kompilowany), komercyjne), 552 342 1028 commit (zatwierdzenie), 990 Commodore, 97 common carrier (operator publiczny), 548 Common Desktop Environment, 97 Common Gateway Interface, 97 Common Ground, 97 Common OS API, 97 CommonPoint, 97 communications (komunikacja), 392 Communications Act, 97 communications channel (kanał komunikacyjny), 352 communications controller (kontroler komunikacyjny), 399 Communications Decency Act, 97 communications network (sieć komunikacyjne), 729 communications parameters (parametry komunikacji), 575 communications program (program komunikacyjny), 639 communications protocol (protokół komunikacyjny), 647 communications satellite (satelita komunikacyjny), 710 communications server (serwer komunikacyjny), 722 Communicator, 97 compact disc (dysk kompaktowy), 193 COMPACT II, 97 compact tape (taśma kompaktowa), 819 CompactFlash, 97 CompactFlash Association, 97 CompactPCI, 97 companding (kompansja), 379 compandor (kompandor), 379 companies (firmy), 237 Compaq, 97 comparator (komparator), 379 compare (porównywanie), 618 Compass connector, 98 compatibility (zgodność), 994 compatibility mode (tryb zgodności), 857 competitive access
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Encyklopedia komputerów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: