Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00220 007787 19971401 na godz. na dobę w sumie
Erotyka Twoja i Moja - ebook/pdf
Erotyka Twoja i Moja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 9788362480623 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Kobieta nie jest ciałem -Jest kolorami i wyobraźnią Przedstawiamy Państwu debiut poetycko - malarski Katarzyny Gołąbek z Bielska - Białej.Pan Jerzy Koperski Prezes Fundacji Sztuki na rzecz 'Integracji', gdzie poetka przed kliku laty planowała wydać tomiki wierszy, ten wielki animator rozwoju poezji w Polsce,  prowadzący 'Pocztę literacką' w latach 1973-20011, przez wiele lat kierownik artystyczny Klubu Hybrydy w Warszawie, w swoich recenzjach pisze:'Katarzyna Gołąbek przedstawia w swoich tomikach, które tworzą całą serię wydawniczą pod tytułem 'Erotyka w Twarzy i Poezji', swoje pasje twórcze. Są dalekie poza banałem literackim, trafność metafor i zapis przepięknych marzeń Poetki, stanowią wyjątkowy obraz talentu Autorki. Poetka - dobroci i miłości - wierzy w światło swoich metafor, które jest niemal przeznaczeniem każdego i wyzwala siłę woli w walce o bardzo osobiste szczęście, wysublimowane, a zarazem - niech - jak pisze - staje się sensem życia powszechnego.Autorka jest niebywałą osobowością twórczą, sądzimy, że to rzadki talent, i czas najwyższy, aby debiut nastąpił możliwie natychmiast. Pani Katarzyna Gołąbek w swoim debiucie ukaże niebywałą siłę i wiarę w sens życia, poezji i sztuki.To obecnie najciekawsza postać, nie tylko społeczności Bielsko - Bialskiej, ale również w skali środowisk twórczych innych regionów i skupisk literacko - artystycznych.Tomik zatytułowany 'Erotyka Twoja i Moja' jest pierwszym z serii tomików całego cykl' 'Erotyka w Twarzy i Poezji': Twarz nad mojąPrzyjmuję zachłannieOddechy kolejnezawieszamzaciskam dłonieWbijam szpony w pościeli miękkość /Twarz nad moją/Jakimż to bólem moimByłoby zniknienie TwojeJakimż to tchnieniem Serca nasze złączoneBez siebie nie mające Żadnego westchnienia/Jakimż to bólem/ W recenzji z dnia 05.10. 2005 roku, Jerzy Koperski pisze do poetki: '...oto, przede mną Twoja EROTYKA. Obłędna, świeża i radosna. Pełna pasji i namiętności, jest ogniem.Zapewne z duszy Twojej ten żar wokół - i słowa i rysunki, stwarzają rzadki obraz namiętności i ciekawości. To już jest tak, że każda inna kobieta, każdy inny ulicznik - to nowa siła i nowe metafory. To czuję w Twoich wierszach i obrazach.' Jerzy Koperski - Poczta literacka 1973-2001, Wydawnictwo Anagram i 'Medyk' Warszawa 2005/6.    
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KKaattaarrzzyynnaa GGoołłąąbbeekk EE RR OO TT YY KK AA TT WW OO JJ AA II MM OO JJ AA Katarzyna Gołąbek: Erotyka Twoja i Moja | 3 © Copyright by Katarzyna Gołąbek e-bookowo Grafika i projekt okładki: K. Gołąbek, Z. Kowalkowski ISBN 978-83-62480-62-3 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2011 www.e-bookowo.pl Katarzyna Gołąbek: Erotyka Twoja i Moja | 4 Alchemikowi Poezji Jerzemu Koperskiemu Dedykuję www.e-bookowo.pl Katarzyna Gołąbek: Erotyka Twoja i Moja | 56 Zlizujesz każdy skrawek mej przeszłości niczym fale piasek rozplątujesz sznury Już nie jestem podwiązanym pomidorem potrzebuję Ciebie mojej protezy www.e-bookowo.pl Katarzyna Gołąbek: Erotyka Twoja i Moja | 57 kiedy jej odmawiasz tracę wzrok wszystkie zmysły w kolejności padają na kolana błagając o litość Jesteś mi życiem www.e-bookowo.pl Katarzyna Gołąbek: Erotyka Twoja i Moja | 58 Posłowie Kobieta nie jest ciałem – Jest kolorami i wyobraźnią www.e-bookowo.pl Katarzyna Gołąbek: Erotyka Twoja i Moja | 59 Nie jest to mój wymysł, mojej wyobraźni, czy nawet rozumu. Nie jest, bo jak pisał Stanisław Grochowiak, jeden z najwybitniejszych poetów Pokolenia „Współczesności”: miłości nie oprzesz na rozumie. Zresztą, jak i samo życie, w całej ludzkości, potwierdza Jego słowa. Jednak poezja i sztuka – w miłości albo bólu się rodzi. Ból? On jest u Autorki tekstów „Erotyka w Twarzy i Poezji”. Jednak – to Ona, Autorka wyznacza kres pewnej wysublimowanej kobiecej miłości. Jakby to miało być nieprawdą, a staje się – Jeśli kiedyś poczujesz, Że nie patrzę na Ciebie to znaczyć będzie, że nie żyję /Jeśli kiedyś .../ www.e-bookowo.pl Katarzyna Gołąbek: Erotyka Twoja i Moja | 60 Bo niemożliwością Jest odejście, gdy miłość Jej, Autorki – Choćbyś próbował pochłonąć mnie Trudź się Tego chcę A Ja z każdym kęsem Odradzam się /Kocham spojrzenie Twojej twarzy/ To już z innego tomiku, „Erotyka Twoja i Moja”, w którym najważniejsze stawia pytanie – Dlaczego jesteś przy mnie? Dotykasz dłoni, Całujesz stopy, Cierpienie moje! /Dlaczego jesteś/ Nie zatem igraszką, ani kobiecą metaforą – pisać i twarz własną przemieniać w nieskończo- ną wielorakość kolorów. Nie znam innego tak frapującego zamysłu o miłości własnej, zapewne własnej, nie znam. Jednak, tak odczuwam, je- dynie własnej. www.e-bookowo.pl Katarzyna Gołąbek: Erotyka Twoja i Moja | 61 Bo Poetka jest dla siebie samej, swoich – wybacz Pani – kolorów i słów, w których zapi- suje najdrobniejszy swój odruch duszy, wy- obraźni i ciała. Jest piękna w swoich zamysłach i jest bardzo nierozebrana, ukryta w każdym geście Twarzy własnej, bo nagość – nie jest moż- liwa. Nawet dla samej Autorki – Wiem - jesteś następnym upadłym aniołem Lista jeszcze długa A ja Po raz ostatni Zezwolę Odejść / Wiem - jesteś następny/ Poetka, to – to, nie ciało, jak pisze, że teraz czekaj na ciało. Ona jest nierozebrana, tajemni- cza i chociaż wzywa mężczyzn, zarazem ostrze- ga, że to po raz już ostatni. Trudno więc o zasadniczy sens Bólu w po- ezji i blaskach kolorów Jej twarzy. Zbyt jest za- chłanna na samo życie, ale i własną wiarę – www.e-bookowo.pl Katarzyna Gołąbek: Erotyka Twoja i Moja | 62 w poezję i wielorakość Jej duszy, wyobraźni – każdy cień, każde słowo, powiązania słów z ko- lorami – to jest Jej Twarz. Owe jestestwo sensu jej zaistnienia, bycia, aż po ból. Inny, ten naj- ważniejszy, bo o poezję chodzi. Nie chcę się dzielić To nie egoizm przerasta mnie To ja jestem słaba Nie zniknę /Nie chcę się dzielić/ Jest w najgłębszej wierze, sama – wobec wielkości i znaczenia poezji i obrazów, jakie stwarza jej realna postać. Jej Twarz. Trudno byłoby mi wskazać inną postać, Poetkę z tak niebywałą wiarą i nadzieją, że to tylko sprawa czasu, gdy Ona będzie tu i tam, być może nawet w śpiewie ptaków. Mam przed sobą 5 tomików poetki. Jakże dopiero rozpoczynającej drogę twórczą. Ale tak bardzo zachłannie, że jak powiedział Tadeusz Peiper, największy po Norwidzie – nie jestem dla Was w krawacie Ci którzy serca noszą w krawacie będą mieli kłopot ze znalezieniem go www.e-bookowo.pl Katarzyna Gołąbek: Erotyka Twoja i Moja | 63 w tej książce /chodzi o wielki tom poematów/ Porównywalną wręcz wiarę w każde słowo własnej poezji ma Katarzyna Gołąbek. Kasiu, Poetko czas na debiut – to słowa Ju- liana Przybosia, gdy poeta prosił go o opinię. Są pewne granice wieku, często powtarzał autor „Najmniej słów” /JP/. Ty – sama dla własnej wielkości, urokliwa Poetko – czas na rozmowy z czytelnikami. Czyli na własne tomy poezji. Choć droga do doskona- łych słów – może się wydłużyć. I jakże cudownie, że Katarzyno inaczej wy- znajesz swoje Ja. Niech ptaki roznoszą Twoje pieśni, i osa- motnieni, jak ja. Warszawa, 19. 10. 2005 roku. Jerzy Koperski Z poważaniem Prezes Zarządu Fundacji www.e-bookowo.pl Katarzyna Gołąbek: Erotyka Twoja i Moja | 64 Tomiki Katarzyny Gołąbek to rzadkie połą- czenie estetyki słowa, piękna twarzy i kolorów, które dają tak fascynujące spojrzenie na tajem- niczość ludzkich emocji i doznań. www.e-bookowo.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Erotyka Twoja i Moja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: