Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00270 003533 18665936 na godz. na dobę w sumie
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawić, żeby ludzie naprawdę Cię lubili - książka
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawić, żeby ludzie naprawdę Cię lubili - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1338-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> komunikacja międzyludzka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Puść oko do świata

Sympatyczna i skuteczna metoda na zmienianie siebie i swego otocznia

Uśmiechnij się, a świat uśmiechnie się do Ciebie - pewnie znasz to zdanie od najmłodszych lat, jeszcze z czasów dziecięcych pamiętników ze złotymi myślami. I tak, jak prastare dogmaty, na których opiera się nasze życie, tak także i to stwierdzenie jest prawdziwe i proste do udowodnienia. Kojarzysz reklamę Coca-Coli, w której zadowolony z życia chłopak tryska szczęściem i uśmiecha się do każdego napotkanego przechodnia? Jego otoczenie jest jasne, pogodne i nawet groźny pies staje się milutkim zwierzakiem. To właśnie tak działa!

Jak sprawić, by ludzie naprawdę Cię lubili? Jak zyskać prawdziwą przyjaźń i utrzymać ją przez lata? Jak zaakceptować siebie do tego stopnia, by było to widoczne dla wszystkich wokół? Trzymasz właśnie w ręce przewodnik po społecznym optymizmie. Ta interaktywna książka kartka po kartce, ćwiczenie po ćwiczeniu zaprowadzi Cię na słoneczną stronę życia. Nie będziesz tylko czytać - podręcznik będzie wymagał Twojego zaangażowania, trochę czasu i sporo uśmiechu.

Autorka jest jednym z najlepszych trenerów wpływu na ludzi w Polsce, specjalistką od NLP i hipnoterapeutką. Posiada magnetyczną osobowość, duże poczucie humoru i wspaniałą zaraźliwą pogodę ducha. Możesz do niej napisać, spotkać na zajęciach i nawet zaprzyjaźnić się. Najpierw jednak zanuć sobie 'Coś optymistycznego' i dowiedź się jak:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Etyczna manipulacja, czyli jak sprawi(cid:230), ¿eby ludzie naprawdŒ CiŒ lubili Katalog ksiazek Autor: Agnieszka Ornatowska ISBN: 978-83-246-1338-0 Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Pu(cid:156)(cid:230) oko do (cid:156)wiata (cid:149) Recepty na przyja(cid:159)æ z samym sob„ (cid:149) Pe‡en dom szklanek do po‡owy pe‡nych (cid:149) Magnetyczne przyci„ganie fajnych ludzi (cid:149) Stabilny balans na r(cid:243)wnowa¿ni ¿ycia (cid:149) Sympatyczna i skuteczna metoda na zmienianie siebie i swego otocznia U(cid:156)miechnij siŒ, a (cid:156)wiat u(cid:156)miechnie siŒ do Ciebie (cid:150) pewnie znasz to zdanie od najm‡odszych lat, jeszcze z czas(cid:243)w dzieciŒcych pamiŒtnik(cid:243)w ze z‡otymi my(cid:156)lami. I tak, jak prastare dogmaty, na kt(cid:243)rych opiera siŒ nasze ¿ycie, tak tak¿e i to stwierdzenie jest prawdziwe i proste do udowodnienia. Kojarzysz reklamŒ Coca-Coli, w kt(cid:243)rej zadowolony z ¿ycia ch‡opak tryska szczŒ(cid:156)ciem i u(cid:156)miecha siŒ do ka¿dego napotkanego przechodnia? Jego otoczenie jest jasne, pogodne i nawet gro(cid:159)ny pies staje siŒ milutkim zwierzakiem. To w‡a(cid:156)nie tak dzia‡a! Jak sprawi(cid:230), by ludzie naprawdŒ CiŒ lubili? Jak zyska(cid:230) prawdziw„ przyja(cid:159)æ i utrzyma(cid:230) j„ przez lata? Jak zaakceptowa(cid:230) siebie do tego stopnia, by by‡o to widoczne dla wszystkich wok(cid:243)‡? Trzymasz w‡a(cid:156)nie w rŒce przewodnik po spo‡ecznym optymizmie. Ta interaktywna ksi„¿ka kartka po kartce, (cid:230)wiczenie po (cid:230)wiczeniu zaprowadzi CiŒ na s‡oneczn„ stronŒ ¿ycia. Nie bŒdziesz tylko czyta(cid:230) (cid:150) podrŒcznik bŒdzie wymaga‡ Twojego zaanga¿owania, trochŒ czasu i sporo u(cid:156)miechu. Autorka jest jednym z najlepszych trener(cid:243)w wp‡ywu na ludzi w Polsce, specjalistk„ od NLP i hipnoterapeutk„. Posiada magnetyczn„ osobowo(cid:156)(cid:230), du¿e poczucie humoru i wspania‡„ zara(cid:159)liw„ pogodŒ ducha. Mo¿esz do niej napisa(cid:230), spotka(cid:230) na zajŒciach i nawet zaprzyja(cid:159)ni(cid:230) siŒ. Najpierw jednak zanu(cid:230) sobie (cid:132)Co(cid:156) optymistycznego(cid:148) i dowied(cid:159) siŒ jak: (cid:149) pielŒgnowa(cid:230) swoje zalety i polubi(cid:230) wady; (cid:149) od rana mie(cid:230) dobry humor; (cid:149) osi„gn„(cid:230) r(cid:243)wnowagŒ wewnŒtrzn„ i z otoczeniem; (cid:149) stosowa(cid:230) komunikacje niewerbaln„ podczas zjednywania sobie innych; (cid:149) u¿ywa(cid:230) w‡a(cid:156)ciwie regu‡ wp‡ywu spo‡ecznego. Spis treści Dlaczego manipulacja może być etyczna? ....................7 1. Co sprawia, że kogoś uważasz za sympatyczną osobę? .................................................17 2. Jak stać się osobą lubianą? ............................................37 3. Komunikacja niewerbalna — jak sprawić, żeby ktoś zaczął uważać Cię za osobę sympatyczną? .....69 4. Co robić dalej, żeby ludzie naprawdę Cię lubili? .......83 5. Jak utrzymać przyjaźń? .................................................97 6. Sekrety najbardziej lubianych ludzi ...........................111 2 Jak stać się osobą lubianą? W IESZ JUŻ, co teoretycznie sprawia, że ktoś jest osobą sympatyczną — z tej części książki dowiesz się, jak Ty możesz stać się taką właśnie osobą. Będę prosiła Cię o wykonywanie ćwiczeń, zaglądanie w głąb swojej duszy, przemyślenia — będzie to wymagało od Ciebie trochę wy- siłku i niektóre z Twoich myśli mogą Ci się nie spodobać, ale gdybyś mógł sobie wyobrazić wszystkie korzyści pły- nące z tego, że żyjesz w świecie jako ktoś naprawdę sym- patyczny, to co by Ci naprawdę się w tym podobało? Po- myśl tylko, jak wtedy wyglądałoby Twoje życie, jak byś się czuł każdego dnia? Czy to wszystko warte jest tych kilku chwil wysiłku? Oczywiście możesz uznać, że wystarczy przeczytać, ale z tym jest jak z każdym doświadczeniem: możesz tylko patrzyć na swoją ulubioną potrawę i czuć, jak Ci płynie ślinka i robisz się głodny, albo możesz ją po prostu zjeść, rozkoszując się każdym kęsem i odczuwając przy- jemność :-) 38 E T Y C Z N A M A N I P U L A C J A Zatem zaczynamy — życzę Ci pysznej zabawy! 1. Jak polubić samego siebie? Na początek chciałabym Ci zaproponować małe ćwi- czenie. Wypisz poniżej te swoje cechy, które u siebie lubisz: ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. A teraz wyobraź sobie, że jesteś kimś, kto Cię kocha (ktoś z rodziny, partner czy przyjaciel), i wypisz poniżej te cechy, które on by w Tobie lubił najbardziej: ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. Jak stać się osobą lubianą? 39 ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. A teraz popatrz na siebie jak obserwator, z boku, i zasta- nów się, jakie on by w Tobie cechy mógł polubić? I wypisz je tutaj: ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. Czy to wszystko? Czy jeszcze coś możesz dopisać do tej listy? Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad sobą w ten sposób. Jaka osoba teraz pojawia się przed Tobą (i w To- bie), gdy już uświadomiłeś sobie, że taki właśnie jesteś? Czy już teraz możesz naprawdę się polubić? Jak możesz się zachowywać, żeby te cechy stały się jeszcze bardziej wy- raźnie w Twoim zachowaniu? 40 E T Y C Z N A M A N I P U L A C J A Masz już jakieś pomysły? Możesz sobie zrobić plan: jak mo- żesz się zachowywać w różnych sytuacjach, aby poczuć wy- raźnie, że masz w sobie te wszystkie cechy? Zapisz to tutaj: ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. A teraz chciałabym Cię poprosić, żebyś przez siedem ko- lejnych dni, oprócz wprowadzenia w życie tych wszystkich pomysłów, chwalił siebie! Każdy z nas toczy swój własny dialog wewnętrzny — więc możesz to zrobić w myślach, ale daj sobie komplement! Tak często każdy z nas w myślach krytykuje siebie — i gdyby tak nagłośnić Twój dialog, na- wet w stosunku do Twojego najlepszego przyjaciela, to wiesz, co by się stało? Uciekłby z krzykiem i nigdy już nie odezwał się do Ciebie słowem! A Ty sam tak mówisz do siebie. Więc może teraz jest najlepsza chwila, żeby zostać swoim najlepszym przyjacielem? Jak będziesz się czuć, gdy zaczniesz siebie chwalić? I tak jakoś zawsze się dzieje, że to, co jest wewnątrz Ciebie, staje się Twoją rzeczywisto- Jak stać się osobą lubianą? 41 ścią. Wiem, o czym piszę, bo sama mam doskonały przy- kład z mojego własnego życia na to, jak wyobrażenia i sło- wa skierowane do siebie przekładają się na to, co dzieje się wokół. Miałam wielkie szczęście, że moi rodzice wycho- wywali mnie bardzo mądrze. Nigdy nie kazali mi być ide- alną uczennicą przynoszącą same piątki (gdy się uczyłam, to jeszcze nie było szóstek i jedynek), za to zawsze mi po- wtarzali, że jestem inteligentną dziewczynką i na pewno sobie poradzę. I tak było! Chociaż nie spędzałam większo- ści czasu na nauce, bardzo rzadko zdarzało mi się przyno- sić do domu oceny niedostateczne. Najwyraźniej widziałam efekty tego działania na studiach — jak to na psychologii, musiałam się uczyć wielu teorii o tym, jak działa człowiek; niektóre z nich były interesujące, niektóre zaś poznawałam po to, żeby zapomnieć ich zaraz po egzaminie… W sesji mie- wałam ponadto dużo egzaminów i nie zawsze miałam czas porządnie się nauczyć. Ale zawsze przed egzaminem mówiłam sobie: „Agnieszko, jesteś inteligentną dziewczynką i na pew- no sobie poradzisz!”. I zdawałam wszystkie egzaminy w pierw- szym podejściu! Oczywiście, nie zawsze na piątki, raz nawet usłyszałam, że moja wiedza jest jak mała kropelka, którą zamierzam umyć całe okno, ale robię to z takim wdziękiem i przekonaniem, że mogę dostać ocenę dostateczną :-) Tak to właśnie działa: gdy jesteś sam dla siebie sympatyczny i się wspierasz, to wtedy działasz dużo lepiej i więcej Ci się uda! Dlatego też warto się chwalić! Pamiętaj, że nie da się lubić innych, jeżeli nie lubi się siebie, i jeżeli masz już za sobą pierwszy krok i dostrzegłeś w sobie te wszystkie cechy, za które można Cię polubić, to teraz czas ugruntować te zmiany. 42 E T Y C Z N A M A N I P U L A C J A 2. Metody, które pozwalają skupiać się na swoich zaletach i akceptować swoje wady Pamiętasz to, co pisałam w poprzednim rozdziale o mapie Twojej rzeczywistości? Bardzo często używam porównania, że każdy z nas żyje w swoim własnym matriksie, i kiedy już sobie w pełni zdasz z tego sprawę, to dalej masz wybór: al- bo dalej innym pozwalać w pełni kontrolować Twoją rzeczy- wistość, albo zacząć ją samemu kreować. Możesz wybrać: niebieska lub czerwona pigułka ;-) Jeżeli chciałbyś, żeby Twoja rzeczywistość została taka, jaka jest, to pewnie nie czytałbyś tej książki, więc zajmijmy się drugą opcją. Żeby móc zmieniać swój świat, najpierw dobrze byłoby zmienić zasady, które nim kierują. Teraz zajmujemy się tym, jak tworzyć przyjaźń, więc zajmiemy się tymi regułami, które rządzą Twoimi regułami w relacjach z innymi. To znaczy — rządziły do tej pory, bo Ty możesz sam decydować, ja- kie one będą! Jak to zrobić? Bardzo prosto! Obiecywałam, że techniki w tej książce będą łatwe, i tak będzie. Teraz chcę Cię poprosić, żebyś wnikliwie spojrzał w głąb siebie i zapisał sobie poniżej, co myślisz o innych lu- dziach i o sobie. To będą Twoje osobiste zapiski, więc radzę Ci traktować tę książkę jako coś bardzo prywatnego, i je- żeli będziesz chciał podzielić się nią z innymi, to pamiętaj o usunięciu tego, co tutaj napiszesz, albo po prostu kup temu komuś osobny egzemplarz, bo chciałabym, żebyś teraz po- zwolił sobie na całkowitą szczerość. Jak stać się osobą lubianą? 43 A zatem co tak naprawdę myślisz o innych ludziach? Za- pisz poniżej te myśli, które przychodzą Ci do głowy. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… A co myślisz o swoich umiejętnościach tworzenia i utrzy- mywania przyjaźni? ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 44 E T Y C Z N A M A N I P U L A C J A A jaki stopień ważności mają w Twoim życiu przyjaźń i dobre relacje z innymi? …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Jaki jesteś w stosunku do innych ludzi? Jaki jesteś dla swoich przyjaciół? ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… A teraz pytanie, które może być dla Ciebie trudne albo może nigdy się nad nim nie zastanawiałeś, ale teraz jest odpowiedni moment. Więc proszę, odpowiedz sobie na pytanie: po co jesteś tutaj na tym świecie? Jak stać się osobą lubianą? 45 ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Dziękuję. Chciałabym, żebyś teraz przyjrzał się uważnie temu wszystkiemu, co powyżej napisałeś. To tak naprawdę są Twoje przekonania na temat innych ludzi, przyjaźni i Twoich relacji z innymi. Niektóre z nich pomagają Ci w relacjach z innymi, niektóre stoją Ci na przeszkodzie i ograniczają Twój krąg przyjaciół. Bo jak masz z ufnością patrzeć na innych, gdy może myślisz sobie, że ludzie potrafią być okrutni i fał- szywi? Jak możesz myśleć o powiększeniu grona przyjaciół, jeżeli nie umiesz rozmawiać z innymi albo myślisz o sobie, że jesteś nieśmiały? Wszystko, co Cię spotyka, interpretujesz zgodnie ze swo- imi przekonaniami. I nie jest ważne tak naprawdę, jacy są lu- dzie i jak Ty się zachowujesz, tylko jak interpretujesz te fakty! Pamiętasz moją historię o marudzącym uczestniku szkole- nia? Ja zinterpretowałam jego zachowanie w specyficzny dla mnie sposób i uzyskałam rezultat, który mnie zadowala. Jeżeli chcesz stać się dla innych „słoneczkiem” i mieć wielu przyjaciół, ważne jest, żeby Twoje przekonania były spójne i pomagały Ci. Pozwól teraz, że podzielę się z Tobą 46 E T Y C Z N A M A N I P U L A C J A tym, co ja myślę na te wszystkie tematy. Uważam, że ludzie są naprawdę dobrzy z natury, tylko czasem brakuje im umiejętności. Zakładam, że każdy, kogo poznaję, lubi mnie, tylko jeszcze o tym nie wie, i dzięki swoim umiejętnościom komunikacyjnym mogę mu to w pełni uświadomić. Myślę też, że jestem dobrą przyjaciółką! A na tym świecie jestem po to, żeby być szczęśliwa i uszczęśliwiać innych. To wszystko, jak widzisz, jest spójne i pozwala mi nawiązywać naprawdę łatwo bliskie kontakty z innymi! Więc teraz jest moment, żebyś zdecydował, jakie chcesz mieć przekonania na temat przyjaźni i ludzi, a ja pomogę Ci je zmienić. I nie będę kłuła igłą, tylko wykorzystam do tego moc Twojej wyobraźni ;) A zatem co chcesz myśleć o innych ludziach? ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Jak stać się osobą lubianą? 47 A co chcesz myśleć o swoich umiejętnościach tworzenia i utrzymywania przyjaźni? ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… A jaki stopień ważności mają mieć w Twoim życiu przy- jaźń i dobre relacje z innymi? ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Etyczna manipulacja, czyli jak sprawić, żeby ludzie naprawdę Cię lubili
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: