Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00459 010934 20697197 na godz. na dobę w sumie
Ewangelia na każdy dzień - ebook/epub
Ewangelia na każdy dzień - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 616
Wydawca: Rafael Język publikacji: polski
ISBN: 9788375695397 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najbezpieczniej spożywać Ewangelię kroplami jak drogocenny lek. Ma ona moc uleczenia i moc mobilizowania wszystkich sił człowieka. Właściwy przepis dotyczący lektury Ewangelii to jedna jej kropla na łyżkę „cukru” lub „wody”, czyli sytuacji, w której ją czytamy. Jedna kropla Ewangelii dziennie wystarczy do duchowego wzrostu, byle tylko była spożywana systematycznie i świadomie wchłonięta przez przyjmującego.

(...)

Tekst, który oddaję w ręce czytelnika, to zestaw ewangelicznych kropli. Należy dziennie się zatrzymać tylko nad jedną z nich, by dostrzec bliskość ewangelicznego świata z naszą rzeczywistością.

Autor

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...ks. Edward Staniek ks. Edward Staniek . , Imprimatur Kuria Metropolitalna w Krakowie nr 52/2015, 14 stycznia 2015 r. bp Damian Muskus OFM, wikariusz generalny ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz Cenzorzy: ks. dr Tomasz Chmura, ks. dr hab. Jan Machniak Korekta Agata Chadzińska Anna Kendziak Marlena Pawlikowska Agata Pindel-Witek Zdjęcia na okładce Wikimedia Commons Projekt okładki Izabela Puk Opracowanie graficzne i skład Izabela Puk Teksty Ewangelii z lekcjonarzy dla diecezji polskich za zgodą Wydawnictwa Pallottinum, Poznań Nie przedawkować Chrystus, przekazując swoją naukę, najczęściej posługi- wał się przypowieścią. W pewnej mierze odsłania ona tajemnicę prawdy, którą objawiał słuchaczom. Moc prawdy jest bowiem tak wielka, że może człowieka wznieść aż do nieba i może go obalić na ziemię. Do prawdy trzeba dorastać. Objawia się w miarę, jak czło- wiek się na nią otwiera, w miarę, jak rośnie pojemność jego serca. Wzywanie do lektury Ewangelii winno być zaopatrzone w  ostrzeżenie, by tej lektury nie przedawkować. Najbezpieczniej spożywać Ewangelię kroplami jak drogocenny lek. Ma ona moc uleczenia i moc mobilizowania wszystkich sił człowieka. Właści- wy przepis dotyczący lektury Ewangelii to jedna jej kropla na łyż- kę „cukru” lub „wody”, czyli sytuacji, w której ją czytamy. Jedna kropla Ewangelii dziennie wystarczy do duchowego wzrostu, byle tylko była spożywana systematycznie i świadomie wchłonięta przez przyjmującego. Ewangelia to nie tylko zbiór informacji o  życiu i  działal- ności Jezusa. Ewangelia to świat o  logice przekraczającej logikę doczesnego myślenia. To świat logiki Bożej miłości. Zatem każda ewangeliczna kropla stopniowo wprowadza nas w tajemniczy świat wartości Bożych. Tekst, który oddaję w ręce czytelnika, to zestaw ewangelicz- nych kropli. Należy dziennie się zatrzymać tylko nad jedną z nich, by dostrzec bliskość ewangelicznego świata z naszą rzeczywistością. Lektura Pisma Świętego różni się w zasadniczy sposób od lektury innych tekstów. We wszystkich bowiem szukamy czegoś, co może nas ubogacić. Przyjmujemy od autora to, co uważamy za cen- ne w budowaniu lub doskonaleniu swego światopoglądu. Przy takiej lekturze czytelnik jest panem, a tekst jest mu podporządkowany. W spotkaniu z tekstem natchnionym Słowo jest Panem, a czytelnik jest mu podporządkowany. Trzeba więc wejść w logikę Ewangelii i pozwolić, aby to ona stawała się naszą logiką. Prawdy nie można przyjmować cząstkowo. Trzeba ją przyjąć całą, trzeba oddać siebie w jej ręce. Ufam, że Ewangeliczne krople pomogą w  zbliżeniu się do tekstu natchnionego tym, którzy o to zabiegają. Agendy biblijne, czyli katolickie kalendarze, zawierają teksty Ewangelii na każdy dzień. Warto do nich sięgnąć. Jeśli nie mamy ich pod ręką, moż- na odszukać tekst fragmentu Ewangelii na podstawie dotyczących danego dnia wskazówek o Ewangeliście, rozdziale i wersetach jego Ewangelii. Z tego fragmentu cytuję kilka słów i w nich zwracam uwagę tylko na jedną prawdę. Takie rozważanie winno się zakoń- czyć spojrzeniem na szczegół naszego dnia, by dostrzec go w świe- tle Ewangelii. Czytelników proszę o modlitwę w intencji wszystkich, dla których autorytet słów Ewangelii jest rozstrzygający, aby w Koście- le i z Kościołem odkryli moc Ewangelii i jej mądrość. Czytający Pismo Święte stanowią szczególnego rodzaju wspólnotę duchową, niezależnie od tego, czy o  tym wiedzą, czy też nie. Wchodzenie w świat Bożej logiki i opanowanie ewangelicznego języka pozwala na duchowe porozumienie w każdym momencie i w każdej sytu- acji. Wchodzenie w głąb Ewangelii to nie tylko droga Nowej Ewan- gelizacji, ale również droga do prawdziwego ekumenizmu i jedno- ści Kościoła. Kraków, 29 czerwca 2014 ks. Edward Staniek -6- ADWENT a rok T N E W D A I Niedziela Adwentu Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i po- chłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie» (Mt 24,37-44). * I nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich Kataklizmy uderzają w człowieka nagle. Nie ma czasu ani na myślenie, ani na przygotowania. Człowiek staje bezradny w obliczu śmierci. Przyjście Syna Człowieczego będzie miało miejsce w czasie ka- taklizmu. godzina nadejdzie. Trzeba być ciągle przygotowanym, by nie stracić głowy, gdy ta Tak Bóg, jak i zło często działają przez zaskoczenie. -9- B rok I Niedziela Adwentu Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogu- tów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie» (Mk 13,33-37). Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: czuwajcie * A D W E N T Wielu ludzi przegrało życie z powodu braku czujności. Zło zastawia pułapki i chce nas złowić. Tylko wielka czujność pozwala intuicyjnie dostrzec grożące nam niebezpieczeństwo. Człowiek mądry czuwa nawet w czasie snu. -10- c rok T N E W D A I Niedziela Adwentu Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księ- życu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie du- cha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek ob- żarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym» (Łk 21,25-28.34-36). Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte * Kataklizm kosmiczny jest nieunikniony. Jego termin jest okryty tajemnicą. Człowiek wierzący winien dobrze znać swoje miejsce w kosmo- sie; swoje ograniczenie w  czasie i  przestrzeni; swoją bezradność wobec potężnych sił przyrody. Tylko w rękach Boga jesteśmy bezpieczni – w kosmosie takiego bezpiecznego kąta nie ma. Nasze miejsce w kosmosie uczy pokory. -11- I tydzień Adwentu Poniedziałek Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i pro- sił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź”, a idzie; drugiemu: „Chodź tu”, a przychodzi; a słudze: „Zrób to”, a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę po- wiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim» (Mt 8,5-11). U nikogo w Izraelu nie znalazłem takiej wiary * Pochwała setnika. Jezus chwali jego wiarę. Setnik po wojsko- wemu rozumiał władzę Jezusa. Jego rozkazy obejmowały wszystko – łącznie z chorobami, wirusami, tkanką rakową... Rozkaz – słowo Boga i  natychmiastowe posłuszeństwo wirusów, bakterii, tkanki nowotworowej... Proste, a jakże realne rozumienie władzy Syna Bożego. To jest wiara! Setnik prosi o wydanie rozkazu, a jeśli on jest – sprawa załatwiona. Jak daleko nam do takiej wiary? A D W E N T -12- I tydzień Adwentu Wtorek W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić». Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli» (Łk 10,21-24). * Jezus rozradował się Jezus rozradowany. Tak rzadko mówi o tym Ewangelia. Szuka- my uśmiechu Jezusa, szukamy Jego radości. Oto ona. Jezus raduje się z nadejścia Królestwa Bożego. Szczęśliwe oczy wasze... To wyznanie radości. Uczeń Jezusa także winien być roz- radowany w Duchu Świętym, ile razy dostrzega zwycięstwo łaski... T N E W D A Czy dziś rozradujemy się w Duchu Świętym? Z jakiego powodu? -13- I tydzień Adwentu Środa Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułom- nych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: «Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze». Na to rzekli Mu uczniowie: «Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba żeby nakarmić takie mnóstwo?» Jezus zapytał ich: «Ile macie chlebów?» Odpo- wiedzieli: «Siedem i parę rybek». Polecił ludowi usiąść na ziemi; wziął te sie- dem chlebów i ryby, i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebra- no jeszcze siedem pełnych koszów (Mt 15,29-37). * Ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów A D W E N T Szacunek dla niezjedzonego chleba. Uczta miała miejsce w plenerze. Można było zostawić chleb ptakom... A jednak tego nie uczyniono. Jezus uczy uczniów szanować chleb. Zbierają ułomki. A nasz szacunek dla chleba? Chleb wyrzucony na ulicę, do kosza na śmieci, zepsuty, zapo- mniany... Dar Boga, o który prosimy każdego dnia. Ile chleba wyrzucamy na śmietnik? Jak na sądzie spojrzą na nas umierający z głodu? -14- I tydzień Adwentu Czwartek Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można po- równać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wez- brały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki» (Mt 7,21.24-27). * I runął, a upadek jego był wielki Godzina próby. Każde ludzkie dzieło jest poddane próbie. Trze- ba się z  tym liczyć. W  godzinie próby ten, kto dobrze budował, może spać spokojnie. On wie, że próba jest nieunikniona, wie tak- że, że wyjdzie z niej zwycięsko. T N E W D A Czy nasze życie jest budowane na skale – na Dekalogu, na skale wiary – bez żadnego „kombinowania”? Jeżeli tak, możemy żyć spokojnie. Jeśli nie, w godzinie próby wszystko przegramy. -15-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ewangelia na każdy dzień
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: