Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00151 005582 14269044 na godz. na dobę w sumie
Ewidencja majątku trwałego w jednostkach publicznych - ebook/pdf
Ewidencja majątku trwałego w jednostkach publicznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 27
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3253-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Aktywa służące do długotrwałego użytkowania zajmują istotną pozycję w majątku jednostek sektora finansów publicznych. Są niezbędne do realizacji zadań ustawowych, ale również dlatego, że stanowią źródło wymiernych dochodów zasilających budżety jednostek. Aby jednak dany składnik majątku można było zaliczyć do aktywów trwałych, musi spełniać warunki wynikające z ustawy o rachunkowości. Powinien przede wszystkim znajdować się pod kontrolą jednostki, powstać w wyniku zdarzeń przeszłych, powodować w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych oraz posiadać wiarygodnie ustaloną wartość.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO w jednostkach publicznych W publikacji m.in.: • jak poprawnie prowadzić ewidencję analityczną do kont słuŜących rozliczeniu środków trwałych w budowie, • według jakich zasad wyceniać składniki znajdujące się w trwałym zarządzie, • w jaki sposób księgować nabycie nieruchomości na podstawie decyzji za odszkodowanie w jednostce nabywającej udziały. Ewidencja majątku trwałego w jednostkach publicznych Szanowny Czytelniku, Aktywa słuŜące do długotrwałego uŜytkowania zajmują istotną pozycję w majątku jednostek sektora finansów publicznych. Są niezbędne do realizacji zadań ustawowych, ale równieŜ dlatego, Ŝe stanowią źródło wymiernych dochodów zasilających budŜety jednostek. Aby jednak dany składnik majątku moŜna było zaliczyć do aktywów trwałych, musi spełniać warunki wynikające z ustawy o rachunkowości. Powinien przede wszystkim znajdować się pod kontrolą jednostki, powstać w wyniku zdarzeń przeszłych, powodować w przyszłości jednostki korzyści ekonomicznych oraz posiadać wpływ do wiarygodnie ustaloną wartość. Ewidencja księgowa majątku trwałego zaleŜy od jego rodzaju oraz przyjętych regulacji wewnętrznych. Istotne jest jednak to, aby jego wartość została wyceniona w sposób rzetelny. Zachęcam do lektury redaktor publikacji branŜowych dla sektora publicznego 2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ewidencja majątku trwałego w jednostkach publicznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: