Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00362 006595 18482074 na godz. na dobę w sumie
Excel 2003 PL. 161 praktycznych porad - książka
Excel 2003 PL. 161 praktycznych porad - książka
Autor: Liczba stron: 172
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-388-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Możliwości Excela są ogromne. Czasem jednak ta jego cecha nie ułatwia życia użytkownikowi, a raczej je komplikuje. Znalezienie odpowiedniego polecenia, opcji czy wzoru, wyłączenie automatycznego formatowania lub innej funkcji, która w danej chwili jest niepotrzebna, zajmuje mnóstwo czasu. Sytuację może uratować podręczna ściąga zawierająca opisy rozwiązań najczęściej pojawiających się problemów.

Książka 'Excel. 161 praktycznych porad' to zbiór wskazówek, dzięki którym Twoja praca będzie znacznie bardziej efektywna. Zgromadzone w niej porady przedstawiają metody radzenia sobie z kłopotami, jakie może sprawiać Excel w codziennej pracy. Dowiesz się, jak skłonić Excela do tego, by robił to, co chcesz, lub by przestał robić coś, co nie jest potrzebne.

Zmuś Excela do pracy dla Ciebie,
zwiększ szybkość i wydajność jego działania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE Excel 2003 PL. 161 praktycznych porad Autor: Krzysztof Mas³owski ISBN: 83-7361-388-9 Format: B5, stron: 172 Mo¿liwoġci Excela s¹ ogromne. Czasem jednak ta jego cecha nie u³atwia ¿ycia u¿ytkownikowi, a raczej je komplikuje. Znalezienie odpowiedniego polecenia, opcji czy wzoru, wy³¹czenie automatycznego formatowania lub innej funkcji, która w danej chwili jest niepotrzebna, zajmuje mnóstwo czasu. Sytuacjê mo¿e uratowaæ podrêczna ġci¹ga zawieraj¹ca opisy rozwi¹zañ najczêġciej pojawiaj¹cych siê problemów. ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK Ksi¹¿ka „Excel. 161 praktycznych porad” to zbiór wskazówek, dziêki którym Twoja praca bêdzie znacznie bardziej efektywna. Zgromadzone w niej porady przedstawiaj¹ metody radzenia sobie z k³opotami, jakie mo¿e sprawiaæ Excel w codziennej pracy. Dowiesz siê, jak sk³oniæ Excela do tego, by robi³ to, co chcesz, lub by przesta³ robiæ coġ, co nie jest potrzebne. CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE • Wype³nianie arkusza danymi • Przegl¹danie arkusza • Drukowanie arkuszy • Zakresy komórek • Formatowanie komórek • Formaty niestandardowe i formatowanie warunkowe • Praca z plikami i skoroszytami • Zabezpieczenia arkusza • Wykonywanie obliczeñ • Tworzenie i formatowanie wykresów Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ...................................................z............................................ 9 Rozdział 1. Wpisywanie danych do arkusza ...................................................z..... 11 Rada 1. Co zrobić, aby do komórki wpisać numer faktrury, telefonu, numer katalogowy itp., np. 18-12, który Excel automatycznie zamienia na datę? ........11 Rada 2. Co zrobić, aby do komórki wpisać liczbę wielrocyfrową, np. długi numer faktury?...................................................r..............................................12 Rada 3. Co zrobić, aby do komórki wpisać to samo, cor znajduje się w komórkach położonych powyżej (lub na lewo)? ...................................................r.....12 Rada 4. Co zrobić, aby coś wpisać od razu do całego zaznaczonego zakresu komórek?.....13 Rada 5. Co zrobić, aby wpisać ciąg kolejnych liczb parzystych?.....................................13 Rada 6. Co zrobić, aby do kolejnych komórek wpisać korlejne daty lub kolejne dni tygodnia?...................................................r.............................................14 Rada 7. Co zrobić, aby w polskiej wersji Excela łatwo wrpisywać kolejne miesiące, np. po angielsku? ...................................................r...................................................r......14 Rada 8. Co zrobić, aby formuły zastąpić obliczonymi wartościami? ...............................14 Rada 9. Co zrobić, aby na liście adresowej nie wpisywrać ręcznie wielokrotnie tego samego tekstu, np. powtarzających się nazw miast? .........................15 Rada 10. Co zrobić, aby zawartość zakresu komórek pomnożyć (podzielić), np. przez 2?......16 Rada 11. Co zrobić, aby wszystkie liczby z zaznaczonego zakresu podnieść do kwadratu?....17 Rada 12. Co zrobić, aby szerokość kolumny dostosowarć do najdłuższego tekstu wpisanego do jednej z komórek?...................................................r.................................17 Rada 13. Co zrobić, aby jednej kolumnie nadać taką sarmą szerokość jak innej, czyli, inaczej mówiąc, jak skopiować szerokość kolumny?...........................................17 Rada 14. Co zrobić, aby tekst wpisywany do komórki podzielić na wiersze? .................18 Rada 15. Co zrobić, gdy wpisujemy 12, a pojawia się 1200 ? .......................................19 Rada 16. Co zrobić, gdy wpisujemy 44, a pojawia się 0,44?............................................19 Rada 17. Co zrobić, aby Excel wpisywał za nas przecinekr dziesiętny lub dodawał zera na końcu?...................................................r.........................................19 Rada 18. Co zrobić, aby wpisać, poprawić lub skasować komentarz? .............................20 Rozdział 2. Oglądanie arkusza ...................................................z........................ 21 Rada 19. Co zrobić, aby przejść do wybranej komórki arkusza? .....................................21 Rada 20. Co zrobić, gdy Excel zamiast etykiet literowych wyświetla numery kolumn? .....22 Rada 21. Co zrobić, aby podczas przewijania długiej trabeli cały czas widzieć nagłówki umieszczone na górze lub po lewej stronie tabeli?.........................................22 Rada 22. Co zrobić, aby jednocześnie oglądać dół i górrę długiej lub prawą i lewą stronę szerokiej tabeli? ...................................................r.....................22 4 Excel. 161 praktycznych porad Rada 23. Co zrobić, aby w dwóch oknach oglądać ten sam rarkusz lub różne arkusze tego samego skoroszytu? ...................................................r.............................................24 Rada 24. Co zrobić, aby ukryć istnienie komentarzy ralbo, przeciwnie, na stałe wyświetlić wszystkie komentarze?...................................................r.................24 Rada 25. Co zrobić, aby w komórkach były widoczne formuły, a nie wyniki obliczeń?.....25 Rada 26. Co zrobić, aby wyłączyć wyświetlanie bądź wyświertlić linie podziału stron, linie siatki arkusza, nagłówki wierszy i kolumn, wartości zerowe, paski przewijania i zakładki arkuszy? ...................................................r.........................26 Rozdział 3. Drukowanie ...................................................z.................................. 27 Rada 27. Co zrobić, aby na każdej stronie drukować nagłówki tabel? .............................27 Rada 28. Co zrobić, aby wydrukować tylko zaznaczony zakres?.....................................28 Rada 29. Co zrobić, aby wydrukować więcej niż jeden arkusz? ......................................29 Rada 30. Co zrobić, aby na stałe ograniczyć obszar wydruku? ........................................29 Rada 31. Co zrobić, aby drukować komentarze? ...................................................r...........29 Rada 32. Co zrobić, aby drukować nagłówki kolumn i wierszy? .....................................30 Rada 33. Co zrobić, aby drukować linie siatki?...................................................r.............30 Rada 34. Co zrobić, aby podczas drukowania pomijać wybrane wiersze (kolumny)? .....30 Rada 35. Co zrobić, aby na każdej stronie drukować znak firmowy? ..............................30 Rada 36. Co zrobić, aby wraz z arkuszem drukować podrstawowe informacje o nim, np. nazwę pliku, jego położenie na dysku, liczbę stron i godzinę wydruku?.................32 Rada 37. Jak wymusić inny niż proponowany przez Excela podział na strony? ..............32 Rada 38. W jaki sposób można zmienić podział arkusza na strony? ................................33 Rada 39. Czy można zmienić sposób numerowania i kolejność drukowania stron? ........34 Rozdział 4. Działania na zakresach...................................................z.................. 37 Rada 40. W jaki sposób można zaznaczyć zakres nieciągły? ...........................................37 Rada 41. W jaki sposób można zaznaczyć całą kolumnę lub kilka kolumn? ...................37 Rada 42. Co zrobić, aby zaznaczyć zakres ciągnący się przez wiele kolumn i wierszy? Przeciąganie myszą jest wtedy bardzo niewygodne. ...................................................r...38 Rada 43. Co zrobić, aby zaznaczyć cały arkusz? ...................................................r...........38 Rada 44. Co zrobić, aby szybko przesunąć bądź skopiowarć jakiś zakres bez używania Schowka? ...................................................r..............................................39 Rada 45. Co zrobić, aby kolumny zamienić miejscami? ..................................................40 Rada 46. Co zrobić, aby ukryć wybrane kolumny bądź wiersze?.....................................41 Rada 47. Co zrobić, aby znaleźć wszystkie komórki zawierające formuły? ....................41 Rada 48. Jak można szybko w długiej kolumnie liczb znalreźć te, w których zamiast przecinka dziesiętnego wpisano kropkę, i jak ten błąd poprawić?....................42 Rozdział 5. Formatowanie...................................................z............................... 45 Rada 49. W jaki sposób można zmienić domyślny format komentarzy? .........................45 Rada 50. Jak obliczyć liczbę dni swojego życia?...................................................r...........46 Rada 51. Jak najprościej sprawdzić, w jaki sposób Excel przelicza liczby na daty i czas? ......48 Rada 52. Dlaczego nadanie formatu daty liczbie 3 000 000 porwoduje wyświetlenie ciągu znaków ######? ...................................................r................................................49 Rada 53. Co zrobić, aby sumować czas powyżej 24 godzin? ...........................................49 Rada 54. Czy można wartości wyświetlać w tysiącach bez zmieniania liczb zapisanych w komórkach? ...................................................r...........................................50 Rada 55. Co zrobić, aby obok liczb wyświetlać informacrję tekstową w taki sposób, aby zawartość komórki była nadal liczbą, a nie tekstem i aby było możliwe wykonywanie na niej działań arytmetycznych? ...................................................r..........50 Rada 56. Co zrobić, aby wartości zerowe nie były wyświertlane, a ujemne były wyświetlane na czerwono? ...................................................r..........................................51 Rada 57. W jaki sposób można sterować liczbą cyfr wyświetrlanych przed przecinkiem dziesiętnym i po nim? Jak można decydować o wyświetlaniu separatora tysięcy? ..........51 Spis treści 5 Rozdział 6. Przykłady formatów niestandardowych.............................................. 53 Rada 58. Komentarze tekstowe i jedna sekcja formatu ...................................................r.53 Rada 59. Komentarze tekstowe i dwie sekcje formatu ...................................................r..54 Rada 60. Komentarze tekstowe i trzy sekcje formatu ...................................................r....54 Rada 61. Komentarz zastępujący dane zapisane w komórce ............................................55 Rada 62. Kolory ...................................................r...................................................r..........55 Rada 63. Formatowanie warunkowe...................................................r..............................55 Rada 64. Numery telefonów i NIP ...................................................r.................................56 Rada 65. Ukrywanie...................................................r...................................................r....56 Rada 66. Niestandardowe formaty daty ...................................................r.........................57 Rada 67. Różne dziwne znaki ...................................................r........................................57 Rozdział 7. Formatowanie warunkowe...................................................z............. 59 Rada 68. Co zrobić, aby liczby wpisywane do tabeli bryły wyróżniane, jeżeli spełniają określony warunek, np. są mniejsze od 50?...........................................59 Rada 69. W jaki sposób można wyróżniać w tabeli liczby należące do wybranego przedziału? ...................................................r............................61 Rada 70. Co zrobić, aby odmiennie sformatować wiersze parzyste i nieparzyste? ..........63 Rada 71. W jaki sposób można ukrywać duplikaty informacji w bazie danych? .............64 Rada 72. W jaki sposób można wyróżnić dane powtarzające się w kolumnie? ...............65 Rada 73. W jaki sposób wyszukać w tabeli liczby należące do pewnego zbioru? ...........65 Rada 74. Co zrobić, aby wyszukać w arkuszu komórki sformatowane warunkowo? ......66 Rozdział 8. Pliki, skoroszyty i arkusze...................................................z.............. 67 Rada 75. Jak zmienić liczbę arkuszy w skoroszycie — dodać lub usunąć jeden lub kilka arkuszy? ...................................................r...................................................r.....67 Rada 76. Jak zmienić kolejność arkuszy? ...................................................r......................68 Rada 77. W jaki sposób przenieść arkusz do innego skoroszytu? ....................................69 Rada 78. W jaki sposób można kopiować arkusze? Czy możnra je kopiować do innego skoroszytu? ...................................................r.................................................70 Rada 79. Jak zmienić nazwę arkusza? ...................................................r...........................70 Rada 80. Czy można zmienić kolor zakładki arkusza? ...................................................r..71 Rada 81. Co zrobić, jeżeli Excel nie pamięta ostatnio używanych plików? ...........................71 Rada 82. Co zrobić, aby Excel pamiętał więcej niż 4 ostatnio używane pliki? ................72 Rada 83. Co zrobić, aby nowe skoroszyty zawierały więcej niż 3 arkusze? ....................72 Rada 84. Czy można zmienić folder domyślny Excela? ...................................................r72 Rada 85. Co zrobić, aby przy starcie Excel automatycznire otwierał potrzebne pliki (skoroszyty)? ...................................................r...................................................r....73 Rada 86. Co zrobić, aby jednocześnie zamknąć wszystkie otwarte pliki (skoroszyty)? ..73 Rada 87. Jak ułatwić sobie porównywanie dwóch skoroszyrtów? Czy można sprząc (zsynchronizować) ich przewijanie w dwóch sąsiednich oknach?.................................73 Rada 88. Czy można jednocześnie przeglądać synchronicznire dwa arkusze tego samego skoroszytu? ...................................................r.............................................75 Rada 89. Co zrobić, jeżeli często używamy takiego samego arkusza z różnymi danymi? Jak uniknąć przerabiania starych arkuszy?...................................................r....................75 Rada 90. Jak przygotować i zapisać własny szablon? ...................................................r...75 Rada 91. W jaki sposób korzystamy z szablonów? ...................................................r.......77 Rada 92. W jaki sposób można zmodyfikować szablon? .................................................78 Rozdział 9. Ukrywanie i zabezpieczenia ...................................................z........... 79 Rada 93. Co zrobić, aby użytkownicy arkusza mogli wpisrywać dane tylko do wyznaczonych komórek? ...................................................r..............................79 Rada 94. Co zrobić, aby różnym osobom zezwolić na edyrtowanie różnych części arkusza, a resztę arkusza zablokować? ...................................................r........................82 Rada 95. Co zrobić, aby nie pozwolić na usuwanie lubr dodawanie arkuszy oraz zmianę ich nazw?...................................................r.................................................82 6 Excel. 161 praktycznych porad Rada 96. W jaki sposób można zabezpieczyć plik Excela przed oczytaniem?.................82 Rada 97. W jaki sposób można w Excelu rejestrować wprowadzane zmiany? ................84 Rada 98. Co zrobić, aby kilka osób mogło jednocześnie poprawiać arkusz Excela? .......84 Rada 99. Co zrobić, gdy Excel nie pozwala na wstawienie wiersza lub kolumny?..........86 Rada 100. Co zrobić, aby przy zawieszeniu komputera rbądź braku prądu nie stracić całego pliku? ...................................................r...................................................r.............87 Rada 101. W jaki sposób można sprawdzać wartości wpisywane do komórek?..............87 Rada 102. Co zrobić, aby ukryć dane zapisane w komórrce bądź odwrotnie — pokazać dane ukryte?...................................................r..............................................89 Rada 103. Co zrobić, aby klient nie widział cen hurtowych? ...........................................89 Rada 104. W jaki sposób można ukryć formuły zapisane w rkomórkach, tak aby nie było możliwe ich wyświetlenie ani w arkuszu, ani na pasku edycji? ..........90 Rada 105. W jaki sposób można pokazać tylko rezultaty robliczeń, ukrywając obliczenia i fakt ukrycia tych obliczeń?...................................................r.....91 Rada 106. Co zrobić, aby arkusz ukryty nie pojawiał się na liście arkuszy ukrytych?.....91 Rada 107. Jak ukryć kolumny (wiersze), aby ich ukrycie nie było widoczne? ................93 Rozdział 10. Obliczenia i funkcje...................................................z....................... 95 Rada 108. Co zrobić, gdy Excel nie chce liczyć i co, aby przestał liczyć?.......................95 Rada 109. Dlaczego czasami 2 + 3 = 2? Pułapka formatowania. .....................................96 Rada 110. Dlaczego średnia z 2 i 3 nie zawsze równa się 2,5? ........................................97 Rada 111. Co zrobić, aby podsumowania częściowe nie zmieniały sumy ogólnej? ........98 Rada 112. W jaki sposób można obliczać średnie częściowe i średnią ogólną bez żmudnego sumowania wartości z oddzielnych zakresów?...........................................100 Rada 113. Co zrobić, aby w sumowaniu pomijać liczby z ukrytych kolumn (wierszy)?...101 Rada 114. Co zrobić, aby spośród wielu liczb dodać jerdynie te, które spełniają określony warunek (są na przykład 10)? ...................................................r.................102 Rada 115. Jak policzyć, ile komórek z zakresu zawiera liczby większe od 10?.............103 Rada 116. Zliczanie komórek — w jaki sposób można zliczać komórki, których zawartość spełnia określone warunki? ...................................................r.........103 Rada 117. Jeżeli codziennie zapisujemy utargi kilku sprrzedawców, jak zsumować całkowity miesięczny utarg jednego z nich? ...................................................r.............105 Rada 118. W jaki sposób można poznać kolejne etapy obrliczeń wykonywanych przez formułę? ...................................................r...................................................r........106 Rada 119. Jak sprawdzić, ile razy dany element występuje w zakresie?........................107 Rada 120. Jak można sprawdzić, ile różnych elementów znrajduje się w komórkach zakresu? ...................................................r..............................................109 Rada 121. Jak na długiej liście wpłat dokonywanych przezr pracowników (np. inkasentów) sprawdzić, czy jakieś nazwisko nie zostało błędnie napisane? ........109 Rada 122. Jak uniknąć wyświetlania błędów? ...................................................r.............110 Rada 123. Jak wykonać zaokrąglanie do dowolnej wartości, np. do 5 groszy?..............111 Rada 124. Jak znaleźć dwie największe liczby w zakresie? ...........................................111 Rada 125. Jak stworzyć formularz wyszukujący z listy wybrany element i wartość do niego przypisaną w sąsiedniej kolumnie?...................................................r.............112 Rada 126. Czy pionowe wyszukiwanie w zakresie, opisane w radzie 125., pozwala na pobieranie danych z kilku kolumn?...................................................r............113 Rada 127. W jaki sposób można się zabezpieczyć przed wprisaniem tego samego do dwóch różnych komórek zakresu?...................................................r........................114 Rada 128. W jaki sposób można wymusić wpisywanie danych tylko z ustalonej listy? ...116 Rozdział 11. Nazwy ...................................................z........................................ 119 Rada 129. Dlaczego często formuły po skopiowaniu dają błędne wyniki? ....................119 Rada 130. Czy nazwy są w ogóle potrzebne? Czy nie wystrarczy używać adresów? Jak zastąpić adresy przez nazwy?...................................................r..............................120 Spis treści 7 Rada 131. Czy nazwę można przypisać do wartości stałej i jak to zrobić? ....................122 Rada 132. Czy można nadawać nazwy zakresom względnym? .....................................123 Rada 133. Co zrobić, aby w kilku arkuszach tego samegro skoroszytu używać tych samych nazw? ...................................................r...................................................r.124 Rada 134. Jak sprawdzić, które nazwy są na poziomie skroroszytu, a które na poziomie arkusza?...................................................r.................................................125 Rada 135. Dlaczego nazwy na poziomie skoroszytu nie zarwsze są widoczne we wszystkich arkuszach? ...................................................r.........................................126 Rada 136. W jaki sposób można sumować wpłaty, których liczba nie jest z góry znana? Nazywanie formuł. ...................................................r...................................................r.128 Rada 137. W jaki sposób można dynamicznie zdefiniować zakres? ..............................130 Rada 138. W jaki sposób można wydrukować listę nazw dostępnych w arkuszu? ........132 Rozdział 12. Wykresy ...................................................z..................................... 133 Rada 139. Serie i kategorie — pojęcia podstawowe....................................................r...134 Rada 140. W jaki sposób można zamienić kategorie na serie?.......................................135 Rada 141. W jaki sposób do wykresu można dodać nową serię lub kategorię? .............136 Rada 142. W jaki sposób można usunąć z wykresu kategorię lub serię danych?...........138 Rada 143. W jaki sposób można pokazać na wykresie daner pochodzące z różnych arkuszy lub skoroszytów? ...................................................r.........................138 Rada 144. W jaki sposób można dopasować rozmiary wykrersu osadzonego w arkuszu do krawędzi komórek? ...................................................r.............................141 Rada 145. W jaki sposób można zaznaczyć kilka wykresów w arkuszu? .........................141 Rada 146. W jaki sposób ustawić kilka wykresów równo wzdłuż jednej linii? .............141 Rada 147. Czy do przedstawienia na wykresie funkcji yr=x należy użyć wykresu liniowego czy wykresu XY?...................................................r......................................142 Rada 148. Jak sprawdzić, czym oś kategorii różni się odr osi liczbowej?..........................143 Rada 149. Czy nazwy kategorii mogą być zapisane w kilku wierszach? .......................144 Rada 150. W jaki sposób można uniknąć pochylenia lub piornowego ustawienia długich nazw kategorii? ...................................................r.............................................145 Rada 151. W jaki sposób na wykresie różne serie danych rprzedstawić za pomocą wykresów różnych typów? ...................................................r......................147 Rada 152. Co zrobić, aby obok wykresu danych nakreślirć linię reprezentującą ich średnią wartość?...................................................r...................................................r147 Rada 153. Jak stworzyć własną oś wartości z własnymi poziomymi liniami siatki? .....151 Rada 154. Co zrobić, aby etykiety na osi wartości i poziome linie siatki wyświetlać jedynie dla wartości przedstawionych na wykresie? ...................................................r.153 Rada 155. Co zrobić, aby wyniki trzech pomiarów przedrstawić na wykresie odseparowane pionowo z własnymi skalami wartości? ...............................................154 Rada 156. W jaki sposób można wyłączyć wyświetlanie liczb rujemnych na etykietach serii? ...................................................r...................................................r.156 Rada 157. W jaki sposób wyświetlić etykiety podające prorcentowy udział poszczególnych części wykresu kołowego? Czy można sterowaćr dokładnością wyświetlania wartości procentowych? ...................................................r......................158 Rada 158. W jaki sposób zapobiec załamywaniu się linii rwykresu w przypadku braku danych? ...................................................r......................................160 Rada 159. Czy można dynamicznie ukrywać i wyświetlać drane prezentowane na wykresie? ...................................................r...................................................r...........161 Rada 160. Co zrobić, aby w sposób dynamiczny pomijać rwybraną liczbę punktów wykresu? ...................................................r...................................................r..163 Rada 161. Co zrobić, aby kolumny wykresu były przezroczyste?..................................163 Skorowidz...................................................z................................... 165 Rozdział 4. Działania na zakresach Zadaniem tej książki nie jest nauka podstaw, więc zwykle nie opisuję czynności naj- prostszych, do jakich niewątpliwie trzeba zaliczyć zaznaczanie zakresów nieciągłych oraz zaznaczanie całych kolumn i wierszy. Jednakże, prowadząc kursy komputerowe, ze zdumieniem spostrzegłem, że jest to umiejętność wielu osobom nieznana. Dlatego na początku tego rozdziału odpowiadam na kilka pytań elejmentarnych. Rada 40. W jaki sposób można zaznaczyć zakres niecikągły? Zakres nieciągły to po prostu kilka oddzielnych zakresów zaznaczonych razem (patrz rysunek 4.1). Należy kolejne zakresy zaznaczać, trzymajjąc wciśnięty klawisz Ctrl. Rysunek 4.1. Przykład zakresu nieciągłego zaznaczonego myszą przy wciśniętym klawiszu Ctrl Rada 41. W jaki sposób można zaznaczyć całą kolumnę lub kilka kolumn? Aby zaznaczyć jedną kolumnę, należy kliknąć jej nagłówek. Kilka kolumn zaznaczamy zwykle przez przeciągnięcie kursora myszy po ich nagłówkach, trzymając wciśnięty jej lewy przycisk (patrz rysunek 4.2). Rysunek 4.2. Zaznaczanie jednej kolumny (po lewej) i kilku koluemn (po prawej). Excel podpowiada, ile kolumn zostanie zaznaczonych, gdy zwolnimy lewy eprzycisk myszy 38 Excel 2003 PL. 161 praktycznych porad W identyczny sposób zaznaczamy całe wiersze, klikajząc nagłówki z ich numerami. Jeżeli chcemy zaznaczyć kolumny nieznajdujące się obok siebie (czyli nietworzące zakresu ciągłego), powinniśmy klikać ich nagłówki, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl (porównaj radę 40.). Rada 42. Co zrobić, aby zaznaczyć zakres ciągnący się przez wiele kolumn i wierszy? Przeciąganie myszą jest wtedy bardzo niewygodne. Przeciąganie myszą jest najwygodniejszym sposobem zaznaczania zakresów mieszczą- cych się na ekranie. Jeżeli zakres jest o wiele większy, warto stosować inne metody. Rozwiązanie 1. — dla niezbyt dużych zakresów Powiedzmy, że mamy zaznaczyć zakres B2:D30. 1. Przejdź do komórki B2. 2. Naciśnij klawisz F8, aby włączyć tryb zaznaczania bloków. 3. Za pomocą pasków przewijania przewiń arkusz tak, abjy była widoczna komórka D30. 4. Kliknij komórkę D30 i naciśnij powtórnie klawisz F8, aby wyłączyć tryb zaznaczania zakresów. Rozwiązanie 2. — dla bardzo dużych zakresów, gdy znamy komórkę początkową i końcową Jeżeli zakres, który mamy zaznaczyć, jest bardzo duży, warto zastosować inną metodą, która polega na wykorzystaniu trybu zaznaczania zakresów (klawisz F8 — patrz roz- wiązanie 1. powyżej i metody przechodzenia do dowolnej komórki — klawisz F5, patrz rada 19.). Na przykład zaznaczmy zakres B2:D4583. 1. Przejdź do komórki B2. 2. Naciśnij klawisz F8, aby włączyć tryb zaznaczania bloków. 3. Naciśnij klawisz F5, aby otworzyć okno dialogowe Przechodzenie do (patrz rysunek 2.1), po czym do pola Odwołanie wpisz adres  i kliknij przycisk OK. 4. Powtórnie naciśnij klawisz F8, aby wyłączyć tryb zaznaczania zakresów. Rada 43. Co zrobić, aby zaznaczyć cały arkusz? 1. Kliknij przycisk w narożu arkusza na skrzyżowaniu pjasków z nagłówkami wierszy i kolumn (rysunek 4.3). Rozdział 4. ♦ Działania na zakresach 39 Rysunek 4.3. Zaznaczanie całego arkusza. Rada 44. Co zrobić, aby szybko przesunąć bądź skopiowakć jakiś zakres bez używania Schowka? Przesuwanie 1. 2. Zaznacz zakres, który ma być skopiowany. Schwyć myszą jego krawędź i przeciągnij w nowe miejscej (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. Aby przesunąć zaznaczony zakres, należy przeciągnąć myszą jego krawędź 3. Gdy zwolnisz lewy przycisk myszy, przesunięcie zostjanie wykonane, co spowoduje utratę dotychczasowej zawartości komórjek docelowych i wyczyszczenie komórek źródłowych (patrz rysunek 4.5 pjo prawej). Rysunek 4.5. Excel ostrzega, że dotychczasowa zawartość komórek doceelowych zostanie stracona Kopiowanie 1. Aby zamiast przesuwania wykonać kopiowanie, należy jpodczas przeciągania krawędzi zaznaczonego zakresu, trzymać wciśnięty kljawisz Ctrl. Wynik widać na rysunku 4.6. Rysunek 4.6. Wynik skopiowania zakresu A2:B2 40 Excel 2003 PL. 161 praktycznych porad Przesuwanie z odsunięciem Jest to działanie mniej znane od przesuwania i zwykłejgo kopiowania. 1. Aby zamiast zwykłego przesuwania, wykonać przesuwaniej z odsunięciem, trzeba podczas przeciągania krawędzi zaznaczonego zajkresu, trzymać wciśnięty klawisz Shift. Wynik widać na rysunku 4.7. Rysunek 4.7. Wynik przesuwania z odsunięciem. Dotychczasowe dane w miejscu docelowym nie są niszczone, lecz przesuwane w inne miejsce. Dawny zakres A3:B4 został przesunięty o jeden wiersz w górę Rada 45. Co zrobić, aby kolumny zamienić miejscami? Ani kopiowanie kolumn, ani zwykłe przesuwanie (przeciąganie myszą krawędzi za- znaczonego zakresu) nie rozwiąże problemu, gdyż powoduje zniszczenie danych w miej- scu docelowym. Chodzi o to, aby przesuwana kolumna, robiąc sobie miejsce, odsunęła przeszkadzające kolumny w prawo. Należy zatem wykonać przesuwanie z odsunięciem (patrz rada 44.). 1. 2. Zaznacz kolumny, które mają być przesunięte. Trzymając wciśnięty klawisz Shift, schwyć zaznaczone kolumny za krawędź i przeciągnij w nowe miejsce (rysunek 4.8). Rysunek 4.8. Trzymając wciśnięty klawisz Shift, schwycone za krawędeź, zaznaczone kolumny przeciągamy w nowe miejsce 3. Puść najpierw lewy przycisk myszy, a potem klawisz jShift. Wynik został pokazany na rysunku 4.9. Rysunek 4.9. Dawna kolumna B nie została zniszczona, lecz przesunięta w prawo i stała się kolumną D Rozdział 4. ♦ Działania na zakresach 41 Oczywiście otrzymany układ kolumn nie ma sensu, bo po co imię oddzielać od na- zwiska nazwami miasta i województwa, ale celem było pokazanie operacji prze- stawiania kolumn bez dbałości o ich logiczne uporządkowanie. Przywrócenie stanu poprzedniego może być dobrym ćwiczeniem. W analogiczny sposób można przestawiać miejscami wiersze lub (jak to zostało pokazane w ostatniej części rady 44.) dowolne inne zakzresy. Rada 46. Co zrobić, aby ukryć wybrane kolumny bądź wierskze? Patrz rada 34. Rada 47. Co zrobić, aby znaleźć wszystkie komórki zawierające formuły? Zależy, czy chodzi nam o szybkie zobaczenie, w których komórkach są formuły, czy też chcemy te komórki w jakiś sposób trwale oznaczyć, aby potem spokojnie przeglą- dać jedną po drugiej. Szybkie znalezienie komórek z formułami Jest to powtórzenie w innym kontekście rady 25. Rysunek 4.10. Czy ceny są podawane w euro i przeliczane na złotówki czy odwrotnie? 1. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + ` (słaby akcent nad klawiszem Tab). Zostaną wyświetlone formuły — patrz rysunek 4.11. Rysunek 4.11. Teraz wiemy, że ceny są podawane w euro i przeliczane na złotówki 2. Ponownie naciśnij tę samą kombinację klawiszy, aby jpowrócić do normalnego trybu wyświetlania arkusza. Zaznaczenie komórek zawierających formuły 1. Wydaj polecenie Edycja/Przejdź do. 2. W oknie Przechodzenie do kliknij przycisk Specjalnie, po czym w oknie Przechodzenie do — specjalnie, włącz opcję Formuły (rysunek 4.12). 42 Excel 2003 PL. 161 praktycznych porad Rysunek 4.12. Zaznaczanie wszystkich komórek zawierających formuły 3. Z listy rozwijanej przyciskiem Kolor wypełnienia wybierz kolor tła. na pasku Formatowanie, Komórki zawierające formuły zostały trwale wyróżnione j— rysunek 4.13. Rysunek 4.13. Formuły zostały znalezione (po lewej) i wyróżnione (epo prawej) Opcje dostępne w oknie dialogowym Przechodzenie do — specjalnie (patrz rysu- nek 4.12) wskazują, że w analogiczny sposób możemy znajdować np. komórki, do których zostały przypisane komentarze, komórki pustze lub zawierające stałe. Rada 48. Jak można szybko w długiej kolumnie liczb znakleźć te, w których zamiast przecinka dziesiętnego wpisano kropkę, i jak ten błąd poprawić? Liczby zapisane z kropką zamiast przecinka dziesiętnego są traktowane jako tekst. W nie- których operacjach arytmetycznych, np. w sumowaniu, błąd nie jest sygnalizowany, a tekstowi jest nadawana wartość 0. W długiej kolumnie liczb, w której narzucono wyrównanie do prawej, błąd taki jest trudny do wykrycia — patrz kolumna D na ry- sunku 4.14. 1. Zaznacz kolumnę D, aby tylko do niej ograniczyć wyszukiwanie (zaznaczjanie). 2. Wydaj polecenie Edycja/Przejdź do Przechodzenie do/Specjalnie. 3. W oknie Przechodzenie do — specjalnie wybierz opcje pokazane na rysunku 4.15 i kliknij OK. Rozdział 4. ♦ Działania na zakresach 43 Rysunek 4.14. Tekst w komórkach D3 i D5 trudno odróżnić od liczb Rysunek 4.15. Opcje pozwalające odróżnić tekst od liczb i wynik wysezukiwania 4. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + H (albo wydaj polecenie Edycja/Zamień) i, zgodnie z rysunkiem 4.16, dokonaj zamiany kropki naj przecinek. Rysunek 4.16. Zamiana kropki na przecinek i jej wynik.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2003 PL. 161 praktycznych porad
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: