Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 004078 18657034 na godz. na dobę w sumie
Excel 2003 PL. Kurs - książka
Excel 2003 PL. Kurs - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-307-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zamiast długich tekstów - rysunki z dokładnymi objaśnieniami.
Samodzielna nauka nigdy nie była tak prosta

Gdy przestała wystarczać kartka papieru i liczydła, wymyślono elektroniczne kalkulatory. Jednak i ich możliwości szybko się wyczerpały. Pojawiły się więc komputery i arkusze obliczeniowe, takie jak popularny Excel, pozwalające w znacznie wygodniejszy sposób przetwarzać dane liczbowe. Od obliczeń matematycznych do skomplikowanych analiz finansowych -- Excel wspiera nas tam, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością liczb.

Książka 'Excel 2003 PL. Kurs' to nowoczesny podręcznik, dzięki któremu w krótkim czasie poznasz tę aplikację i nauczysz się używać jej w praktyce. Jest to pozycja skierowana do początkujących użytkowników nie mających większego doświadczenia w obsłudze komputera. Możesz z niej korzystać bez pomocy nauczyciela. Krótkie rozdziały, które możesz przeczytać w ciągu kilkunastu minut, pokazują krok po kroku czynności, które należy wykonywać, aby osiągnąć zamierzony efekt.

Nauczysz się: Książki wydawnictwa Helion z serii 'Kurs' adresowane są do początkujących użytkowników komputerów, którzy chcą w krótkim czasie nabyć praktycznych umiejętności przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystępnym językiem i bogato ilustrowane są wspaniałą pomocą w samodzielnej nauce.

Poznaj najpopularniejszy arkusz kalkulacyjny dla Windows

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Excel 2003 PL. Kurs KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Autor: Maciej Groszek ISBN: 83-7361-307-2 Format: B5, stron: 320 Zawiera CD-ROM TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Zamiast d³ugich tekstów — rysunki z dok³adnymi objaġnieniami. Samodzielna nauka nigdy nie by³a tak prosta! Gdy przesta³a wystarczaæ kartka papieru i liczyd³a, wymyġlono elektroniczne kalkulatory. Jednak i ich mo¿liwoġci szybko siê wyczerpa³y. Pojawi³y siê wiêc komputery i arkusze obliczeniowe, takie jak popularny Excel, pozwalaj¹ce w znacznie wygodniejszy sposób przetwarzaæ dane liczbowe. Od obliczeñ matematycznych do skomplikowanych analiz finansowych — Excel wspiera nas tam, gdzie mamy do czynienia z du¿¹ iloġci¹ liczb. Ksi¹¿ka „Excel 2003 PL. Kurs” to nowoczesny podrêcznik, dziêki któremu w krótkim czasie poznasz tê aplikacjê i nauczysz siê u¿ywaæ jej w praktyce. Jest to pozycja skierowana do pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników nie maj¹cych wiêkszego doġwiadczenia w obs³udze komputera. Mo¿esz z niej korzystaæ bez pomocy nauczyciela. Krótkie rozdzia³y, które mo¿esz przeczytaæ w ci¹gu kilkunastu minut, pokazuj¹ krok po kroku czynnoġci, które nale¿y wykonywaæ, aby osi¹gn¹æ zamierzony efekt. Nauczysz siê: • Instalowaæ Excela i pakiet Office • Tworzyæ nowe arkusze, otwieraæ istniej¹ce i zapisywaæ je na dysku • Dostosowywaæ Excela do swoich potrzeb • Budowaæ w³asne formu³y • Tworzyæ atrakcyjne wykresy na podstawie danych • U¿ywaæ Excela jako bazy danych • Drukowaæ arkusze • Korzystaæ z systemu pomocy i Asystentów Ksi¹¿ki wydawnictwa Helion z serii „Kurs” adresowane s¹ do pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników komputerów, którzy chc¹ w krótkim czasie nabyæ praktycznych umiejêtnoġci przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystêpnym jêzykiem i bogato ilustrowane s¹ wspania³¹ pomoc¹ w samodzielnej nauce. • Przeznaczony dla pocz¹tkuj¹cych • Praktyczne zadania omówione krok po kroku • Przystêpny i zrozumia³y jêzyk • Liczne ilustracje • Idealny do samodzielnej nauki Spis treści Wstęp ...................................................z...................................................z.................... ...................................................z.....7 Rozdział 1. Idealny pracownik, czyli przeznaczenie arkusza kalkulacyjnego............................13 Liliput i Guliwer ...................................................e...................................................e............ 14 Na cebulkę ...................................................e...................................................e...................... 15 Lek na wszystkie dolegliwości ...................................................e......................................... 16 Rodzina Microsoft Office...................................................e............................................... 18 W królestwie krasnoludków...................................................e............................................20 Trochę fajerwerków ...................................................e...................................................e.......22 Nie tylko Excel ...................................................e...................................................e...............24 Moc z wami ...................................................e...................................................e.................... 26 Praktyczne dowody ...................................................e...................................................e.......27 Bajka z morałem ...................................................e...................................................e............ 32 Podsumowanie...................................................e...................................................e............... 33 Rozdział 2. Dwa łatwe kroki...................................................z...........................................................................35 Rozpoczynanie pracy...................................................e...................................................e.... 36 Bezpieczeństwo danych ...................................................e...................................................e 38 Zapisywanie informacji ...................................................e...................................................e 39 Przykłady...................................................e...................................................e.........................40 Podsumowanie...................................................e...................................................e...............48 Rozdział 3. Eliminacja niebezpieczeństwa utraty danych...................................................z................49 Co jest najcenniejsze.................................e...................................................e........................ 51 Przykłady...................................................e...................................................e......................... 52 Podsumowanie...................................................e...................................................e............... 57 4 Spis treści Rozdział 4. Jak oszczędzać czas ...................................................z...................................................................59 Przykłady...................................................e...................................................e......................... 61 Podsumowanie...................................................e...................................................e............... 66 Rozdział 5. Niewiarygodne możliwości...................................................z....................................................67 Przykłady...................................................e...................................................e.........................70 Podsumowanie...................................................e...................................................e............... 76 Rozdział 6. Łatwe sposoby zaznaczania ...................................................z...................................................77 Przykłady...................................................e...................................................e......................... 81 Podsumowanie...................................................e...................................................e............... 85 Rozdział 7. Mistrzowskie wprowadzanie danych...................................................z.................................87 Krnąbrne maszyny ...................................................e...................................................e........90 Przykłady...................................................e...................................................e......................... 91 Podsumowanie...................................................e...................................................e...............97 Rozdział 8. Edycja danych ...................................................z...................................................z...........................99 Przykłady...................................................e...................................................e....................... 102 Podsumowanie...................................................e...................................................e..............110 Rozdział 9. Wyjawiamy sekrety formatowania komórek...................................................z...............111 Prosta instalacja ...................................................e...................................................e............112 Łatwa obsługa ...................................................e...................................................e................112 Znikające znaki ...................................................e...................................................e.............112 Podstępne pułapki ...................................................e...................................................e........113 Mozolne prace...................................................e...................................................e...............113 Straszne formaty ...................................................e...................................................e...........114 Zanim wyrzucisz komputer ...................................................e...........................................115 Przykłady...................................................e...................................................e........................116 Podsumowanie...................................................e...................................................e.............125 Rozdział 10. 100 gwarancji na przekonanie audytorium ...................................................z...........127 Przykłady...................................................e...................................................e....................... 130 Podsumowanie...................................................e...................................................e.............136 Rozdział 11. Drukowanie...................................................z...................................................z... ...........................137 Przykłady...................................................e...................................................e....................... 139 Podgląd wydruku...................................................e...................................................e......... 143 Podsumowanie...................................................e...................................................e.............150 Rozdział 12. Excel jako baza danych...................................................z.........................................................151 Projektowanie bazy danych...................................................e........................................... 153 Przykłady...................................................e...................................................e....................... 155 Podsumowanie...................................................e...................................................e.............160 Spis treści 5 Rozdział 13. Formuły w praktyce ...................................................z................................................................161 Budowa formuł ...................................................e...................................................e............162 Błędne działanie formuł ...................................................e................................................ 163 Przykłady...................................................e...................................................e....................... 165 Program magazynowy...................................................e...................................................e. 168 Podsumowanie...................................................e...................................................e.............172 Rozdział 14. Samodzielne rozwiązywanie problemów ...................................................z.....................175 Przykłady...................................................e...................................................e....................... 177 Podsumowanie...................................................e...................................................e.............183 Rozdział 15. Skarby w sieci? ...................................................z..........................................................................185 Microsoft Office ...................................................e...................................................e.......... 186 Pomoc techniczna Microsoft...................................................e........................................ 187 Excel nie potrafi cerować skarpet ...................................................e................................. 189 Poradnik Excela ...................................................e...................................................e............191 Własny biznes...................................................e...................................................e............... 193 Podsumowanie...................................................e...................................................e.............196 Rozdział 16. Funkcje czasu i daty..................................................z.................................................................197 Opisy funkcji...................................................e...................................................e................ 199 Przykłady...................................................e...................................................e.......................202 Podsumowanie...................................................e...................................................e.............210 Rozdział 17. Proste obliczenia finansowe ...................................................z...............................................211 Opisy funkcji...................................................e...................................................e................ 213 Przykłady...................................................e...................................................e....................... 214 Podsumowanie...................................................e...................................................e.............221 Rozdział 18. Korepetycje z matmy...................................................z............................................................ 223 Opisy funkcji...................................................e...................................................e................225 Przykłady...................................................e...................................................e.......................227 Podsumowanie...................................................e...................................................e.............238 Rozdział 19. Miarka za miarkę...................................................z..................................................................... 239 Instalacja Analysis ToolPak ...................................................e..........................................240 Opis funkcji...................................................e...................................................e..................242 Przykłady...................................................e...................................................e.......................247 Podsumowanie...................................................e...................................................e.............250 Rozdział 20. Funkcje...................................................z...................................................z...... ................................ 251 Funkcje finansowe ...................................................e...................................................e.......252 Funkcje daty i czasu...................................................e...................................................e.....260 Funkcje matematyczne ...................................................e..................................................264 Zakończenie...................................................z...................................................z.............. .......................................... 305 Skorowidz...................................................z...................................................z................ ............................................ 309 ♦ ♦ ♦ Co jest najcenniejsze Przykłady Podsumowanie Eliminacja niebezpie- czeństwa utraty danych Dokument widoczny w oknie arkusza kalkulacyjnego jewst zapisany w pamięci RAM komputera. Nie ma ona elementów mechanicznych. Jestw podzespołem elektronicznym. Z tego wynika jej zaleta — duża szybkość działania. Inną wcechą jest brak elementów mechanicznych. Temu zawdzięcza ona swoją wysoką niezwawodność. RAM umożliwia wielokrotne zapisywanie i odczytywaniwe zawartości. Zapis do pamięci wykonywany jest przy każdym uruchomieniu programu, wczytaniu danych itp. Odczyt ma miejsce np. wówczas, gdy przewijasz dokument w owknie programu. Nad tym, aby dane były umieszczane tylko w pustych komwórkach, a następnie bezbłędnie odnajdywane czuwa oprogramowanie komputera. Zawartość pamięci RAM zostanie bezpowrotnie utracona pwo niekontrolowanej przerwie w pracy oprogramowania. Taka przerwa może być spowodowwana: zawieszeniem się programu, awarią komputera, zanikiem napięcia zasilajwącego itp. 50 Co jest najcenniejsze Aby uniknąć utraty bieżącej wersji dokumentu, należy zapisywać dane do pliku. Pliki tworzone są na dysku twardym, dyskietkach itp. Zaletąw tych nośników jest zachowywanie zawartości nawet po wyłączeniu zasilania komputera. Wadą dysków i dyskietek jest obecność w nich elementóww mechanicznych. To powoduje, że działają wolniej od pamięci RAM. Częściej również ulwegają awariom. W trosce o bezpieczeństwo danych użytkownika, Excel okrewsowo zapisuje kopię pliku. Może być ona wykorzystana do odzyskania danych np. pow zawieszeniu programu. Co jest najcenniejsze Co jest najcenniejsze 51 W poprzednim rozdziale pokazano w jaki sposób należy wwykonywać pierwszy zapis pliku, aktualizację jego zawartości i jak zapisać plik pod winną nazwą. Zachęcam do wykonywania częstych zapisów. Dobrze jest mieć te same dane zapiwsane w kilku miejscach, np. na dysku komputera, dyskietce, płycie CD. Po awarii komputera uszkodzony podzespół można wymienwić. Zwykle odbywa się to z korzyścią dla sprzętu —nowszy podzespół jest szybszy, ma nowe możliwości. Oprogramowanie można zainstalować ponownie. Rzeczą, która może być bezpowrotnie utracona są dane używtkownika. Żyjąc w pośpiechu, oszczędzamy czas na wykonywaniu kopii zapasowych. Ww dłuższym okresie nie zawsze jest to opłacalne. Jedyną rzeczą, której możesz być pewien to, że awaria spwrzętu nastąpi. Nie wiadomo tylko kiedy. Może to być za chwilę lub za kilka lat. Zastanów się, z jakimi konsekwencjami musiałbyś się liwczyć, gdybyś w tej chwili bezpowrotnie utracił dane zgromadzone w komputerze. wKiedy ostatni raz wykonywałeś kopię zapasową najważniejszych plików? Dysponując aktualną kopią, możesz uszkodzony sprzęt odwdać do serwisu, a pracować nadal na innym komputerze. Wykonywanie kopii zapasowych jest istotne dla osób, kwtóre posługują się komputerami przenośnymi. Utrata sprzętu oznacza utratę danych. Jweżeli masz kopie plików, utrata komputera oznacza jedynie wymierną szkodę materialnwą. Dysponując aktualną kopią danych, przechowywaną w bezpiecznym miejscu, możesz ocwalić wyniki swojej pracy. 52 Przykłady Przykłady Gdy dysponujemy wieloma kopiami danych, łatwo zapomniweć, która jest najświeższa. Na praktycznych przykładach zobaczysz, w jaki sposób rwozpoznać wersję pliku. Data i godzina zapisu modyfikacji pliku Piewszą czynnością po utworzeniu nowego arkusza powinwno być zapisanie go na dysku. 1. Nowy dokument ma nic nie mówiącą nazwę Zeszyt n. 1 2. Kliknij ikonę Zapisz. 2 3 4 5 3. Domyślnie jako folder docelowy proponowany jest Moje dokumenty. Jeżeli chcesz zapisać plik w innym miejscu, wybierz lokalizację po wrozwinięciu listy Zapisz w. W tym samym folderze nie mogą znajdować się pliki ol identycznej nazwie. Aby archiwizować całodzienną pracę, zakładaj codziennie folder o nazwie rrrr- mm-dd, gdzie rrrr oznacza rok, mm numer kolejny miesiąca, a dd dzień. Po za- kończeniu pracy kopiuj do niego dokumenty. Jeżeli plik ulegnie uszkodzeniu, trzeba będzie odtworzyć tylko zmiany wprowadzone w lciągu jednego dnia. Przykłady 53 4. Jako nazwa pliku proponowany jest tytuł dokumentu. wZastąp nazwę Zeszyt n nazwą, która będzie Ci się kojarzyła z treścią dokumentu. 5. Kliknij przycisk Zapisz. 6 10 7 6. Spójrz na Pasek tytułu. Po zapisaniu dokumentu nazwa pliku i tytuł arkusza są identyczne. 7. Sprawdzimy czy plik pojawił się na dysku twardym. Rozwiń menu Start. 8. Kliknij łącze Moje dokumenty. 8 9 9. W folderze docelowym odszukaj i kliknij ikonę utworzonego pliku. 10. Spojrzyj na ramkę Szczegóły. Sprawdź, czy informacja o modyfikacji pliku zgadza się z datą i godziną jego zapisu. Informacje o dacie i godzinie są pobierane z zegaral systemowego komputera. 54 Przykłady 12 11. Dwukrotnie kliknij wskazanie zegarka widoczne w prawym dolnym rogu ekranu. 12. Wyświetlone zostało okno Właściwości: Data i godzina. Sprawdź, czy zawarte w nim informacje są poprawne. W przypadku rozbieżności wprowadź zmiany. 11 Wyszukiwanie najnowszego pliku 1 2 3 4 1. Jeżeli plik był już zapisany, kliknięcie ikony Zapisz spowoduje zapisanie aktualnej wersji dokumentu do pliku. 2. Nazwa i lokalizacja pliku oraz tytuł dokumentu pozostaną niezmienione. 3. Wyświetl zawartość foldera, w którym znajdują się zapisane pliki. Rozwiń menu Widok. 4. Wybierz opcję Szczegóły. Aktywna do tej pory opcja wyróżniona jest za pomocą czarnej kropki. Przykłady 55 5 6 5. Wyświetlone zostały dodatkowe informacje o plikach. Są wone posortowane według rosnącej kolejności alfabetycznej nazw. Świadczy o tymw strzałka widoczna w kolumnie Nazwa. 6. Kliknij nazwę kolumny Data modyfikacji. 7 7. Strzałka pojawiła się w kolumnie, która została klikniwęta. Pliki są wyświetlone w ten sposób, że najstarszy jest widoczny na górze listy. Klwiknij ponownie nazwę kolumny Data modyfikacji. 8 8. Zmienił się zwrot strzałki. Nazwy plików zostały wyświwetlone w ten sposób, że najstarszy jest widoczny na dole listy. 56 Przykłady Aby zapisać dokument pod inną nazwą, należy wybrać polecenia: Plik, Zapisz jako. Po wyświetleniu okna Zapisz jako można zmienić folder docelowy, nazwę oraz format pliku. W celu anulowania skutków zmiany należy wybrać polecenia: Edycja, Cofnij lub posłużyć się skrótem klawiaturowym Ctrl+Z. Zapisanie dokumentu do pliku powoduje nadpisanie zawartości pliku. Nie jest również możliwe anulowanie przekształceń, które były wykonane przed zapisem. Aby zachować istotny etap pracy, należy zapisać bieżący dokument do pliku, a następnie zapisać go pod inną nazwą. Pracę należy kontynuować z doku- mentem o nowej nazwie. Gdy zajdzie konieczność powrotu do dawnej wersji dokumentu, wystarczy ją wczytać. Podsumowanie Podsumowanie 57 ♦ Jaka jest różnica pomiędzy danymi znajdującymi się ww pamięci RAM, a zapisanymi do pliku? Pamięć RAM jest podobna do pamięci człowiekaw. Może się przez nią w zawrotnym tempie przewijać mnóstwo obrazów, tekstów, liczb. Nie odbywa się to ze szkodą dla niej. Nowe informacje zajmują miejswce starszych. Aby utrwalić fascynujący widok, wykonujesz zdjęcie. Aby ocalić od zwapomnienia dobry pomysł, zapisujesz go. Efektem pracy człowieka jest plik papierów — zdjęć, notatek, obliczeń. Posługując się komputerem, możemy w dokumencie dokonywwać wielu zmian. Dane, kroje czcionek, kolory wykresów itp. są zamieniwane na bity, a one zapisywane w pamięci RAM. Dzięki możliwości wielokrotnego zapiswu i odczytu nowa wersja dokumentu zastępuje starszą. Gdy nadasz arkuszowi sawtysfakcjonujący wygląd — chcesz go zachować. Zapis do pliku polega na skopiowaniu wybranych danych z pamięci RAM na nośnik o innej technologii zapisu.w Najczęstszym sposobem jest magnesowanie podłoża. Na tej zasadzie działają np.: dywskietki, dyski twarde. Dane zapisane na namagnesowanym podłożu nie znikną po wyłącwzeniu komputera. Zbiór danych zapisany na nośniku nosi nazwę pliku. Czy w jednym folderze mogą znajdować się pliki o idenwtycznych nazwach? Nie, pliki muszą różnić się nazwą lub jej rozszerzeniem. Co powoduje kliknięcie ikony Zapisz? W przypadku dokumwentu, który nie był jeszcze zapisywany do pliku wyświetlone zostanie okwno Zapisz jako. Umożliwia ono wskazanie lokalizacji i nazwy pliku. Gdy dokument był już zapisywany do pliku, zawartość pliku zostanie zastąpiona bieżącą postacią dokwumentu. ♦ ♦ ♦ Czy można odtworzyć poprzednią wersję pliku, jeżeli dokwonano zapisu? Nie, jest to niemożliwe. ♦ Skąd komputer pobiera informacje wykorzystywane do ozwnaczania daty i czasu utworzenia oraz modyfikacji plików? Źródłem informacjiw jest zegar komputera.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2003 PL. Kurs
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: