Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00227 006541 18969015 na godz. na dobę w sumie
Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha - książka
Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha - książka
Autor: Liczba stron: 408
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3013-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wszystko, co musisz wiedzieć o wydajnej pracy w Excelu!

Jeżeli chcesz zabłysnąć w towarzystwie i wywołać ożywioną dyskusję, zapytaj po prostu: 'Co to jest Excel?'. Jest to narzędzie, które zdobyło uznanie setek tysięcy, a może nawet milionów(?) użytkowników. Zna i używa go każdy, począwszy od studentów, analityków i projektantów, aż po księgowe i prezesów. Pomysłowość użytkowników w zakresie jego wykorzystywania jest nieskończona. Czym Excel zasłużył sobie na takie uwielbienie? Przejrzysty interfejs, jasne zasady użytkowania, możliwość dodawania tysięcy liczb czy przygotowywania eleganckich wykresów i raportów - to tylko niektóre z jego atutów.

John Walkenbach jest autorem ponad pięćdziesięciu książek poświęconych temu narzędziu. Kolejna z nich właśnie trafia w Twoje ręce. Dzięki niej w pełni wykorzystasz potencjał drzemiący w Excelu 2010! Na samym początku dowiesz się, jak przyspieszyć wykonywanie elementarnych czynności, takich jak zaznaczanie obszarów, kolumn i wierszy, przemieszczanie się pomiędzy arkuszami oraz powtarzanie i cofanie wykonywanych operacji. Ponadto będziesz mógł dopasować interfejs użytkownika do własnych potrzeb, sprawdzić system pomocy oraz zabezpieczyć arkusz przed niepowołanym dostępem. W kolejnych rozdziałach zdobędziesz wiedzę na temat wprowadzania danych, formatowania ich oraz wykorzystania podstawowych formuł i funkcji. Dodatkowo nauczysz się wykonywać analizy danych i list, drukować arkusze dowolnej wielkości oraz znajdować błędy i naprawiać je. A potem John przedstawi Ci język VBA, na pierwszy rzut oka skomplikowany, ale kryjący w sobie ogromne możliwości w zakresie rozszerzenia funkcjonalności programu. Książka ta jest obowiązkową pozycją dla każdego użytkownika Excela!

Wydobądź jeszcze więcej z Twojego Excela!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział • Skorowidz Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha Autor: John Walkenbach Tłumaczenie: Adam Balcerzak, Marcin Jędrysiak ISBN: 978-83-246-3013-4 Tytuł oryginału: John Walkenbach s Favorite Excel 2010 Tips and Tricks (Mr. Spreadsheet s Bookshelf) Format: 172×245, stron: 408 Wszystko, co musisz wiedzieć o wydajnej pracy w Excelu! • Jak dostosować interfejs programu Excel 2010 do własnych potrzeb? • Jak efektywnie wykonywać typowe zadania? • Jak wykrywać i rozwiązywać problemy w Excelu oraz im zapobiegać? Jeżeli chcesz zabłysnąć w towarzystwie i wywołać ożywioną dyskusję, zapytaj po prostu: „Co to jest Excel?”. Jest to narzędzie, które zdobyło uznanie setek tysięcy, a może nawet milionów(?) użytkowników. Zna i używa go każdy, począwszy od studentów, analityków i projektantów, aż po księgowe i prezesów. Pomysłowość użytkowników w zakresie jego wykorzystywania jest nieskończona. Czym Excel zasłużył sobie na takie uwielbienie? Przejrzysty interfejs, jasne zasady użytkowania, możliwość dodawania tysięcy liczb czy przygotowywania eleganckich wykresów i raportów – to tylko niektóre z jego atutów. John Walkenbach jest autorem ponad pięćdziesięciu książek poświęconych temu narzędziu. Kolejna z nich właśnie trafia w Twoje ręce. Dzięki niej w pełni wykorzystasz potencjał drzemiący w Excelu 2010! Na samym początku dowiesz się, jak przyspieszyć wykonywanie elementarnych czynności, takich jak zaznaczanie obszarów, kolumn i wierszy, przemieszczanie się pomiędzy arkuszami oraz powtarzanie i cofanie wykonywanych operacji. Ponadto będziesz mógł dopasować interfejs użytkownika do własnych potrzeb, sprawdzić system pomocy oraz zabezpieczyć arkusz przed niepowołanym dostępem. W kolejnych rozdziałach zdobędziesz wiedzę na temat wprowadzania danych, formatowania ich oraz wykorzystania podstawowych formuł i funkcji. Dodatkowo nauczysz się wykonywać analizy danych i list, drukować arkusze dowolnej wielkości oraz znajdować błędy i naprawiać je. A potem John przedstawi Ci język VBA, na pierwszy rzut oka skomplikowany, ale kryjący w sobie ogromne możliwości w zakresie rozszerzenia funkcjonalności programu. Książka ta jest obowiązkową pozycją dla każdego użytkownika Excela! • Podstawy używania programu Microsoft Excel • Wykorzystanie nowego interfejsu do wydajniejszej pracy • Zaznaczanie komórek oraz ukrywanie kolumn i wierszy • Przydatne skróty klawiaturowe i system pomocy • Stosowanie motywów dokumentów i aktualizowanie starych czcionek • Typy danych i formatowanie liczb oraz wyświetlanie i drukowanie formularzy • Wizualizacja formatowania warunkowego • Przydatne formuły i funkcje oraz operacje na datach • Sumy warunkowe i zastosowanie tabeli • Znajdowanie problemów, rozwiązywanie ich i zapobieganie • Śledzenie powiązań pomiędzy komórkami • Język VBA i wykorzystanie makr oraz automatyczne tworzenie hiperłączy Wydobądź jeszcze więcej z Twojego Excela! Spis treĈci O autorze ......................................................................................... 9 Wstöp ............................................................................................ 11 Rozdziaä 1. Podstawy korzystania z programu Excel .......................................... 17 Wersje programu Excel .................................................................................... 19 ZwiĊkszanie wydajnoĞci korzystania ze WstąĪki ............................................. 21 Widok chroniony .............................................................................................. 24 Wydajne zaznaczanie komórek ......................................................................... 26 „Specjalne” zaznaczanie zakresów ................................................................... 29 Cofanie, ponowne wykonywanie i powtarzanie operacji .................................. 31 Kilka przydatnych skrótów klawiaturowych .................................................... 34 Przemieszczanie siĊ pomiĊdzy arkuszami w ramach skoroszytu ...................... 35 Zerowanie znacznika uĪywanego obszaru arkusza kalkulacyjnego .................. 36 RóĪnica miĊdzy skoroszytami i oknami ........................................................... 37 Dostosowywanie paska narzĊdzi Szybki dostĊp ............................................... 39 Dostosowywanie WstąĪki ................................................................................. 43 Uzyskiwanie dostĊpu do WstąĪki z poziomu klawiatury .................................. 45 Odzyskiwanie wyników pracy .......................................................................... 46 Dostosowywanie domyĞlnego skoroszytu ........................................................ 48 Zastosowanie motywów dokumentów .............................................................. 50 Ukrywanie elementów interfejsu uĪytkownika ................................................. 54 Ukrywanie kolumn lub wierszy ........................................................................ 56 Ukrywanie zawartoĞci komórek ....................................................................... 58 Tworzenie obrazów zakresów ........................................................................... 58 Przeprowadzanie niedokáadnych wyszukiwaĔ .................................................. 60 Zmiana formatowania ....................................................................................... 62 Modyfikowanie schematu kolorów programu Excel ........................................ 65 Ograniczanie uĪytecznej powierzchni arkusza kalkulacyjnego ........................ 66 UĪywanie rozwiązaĔ alternatywnych dla komentarzy do komórek .................. 69 System pomocy programu Excel ...................................................................... 70 Skuteczne ukrywanie arkusza kalkulacyjnego .................................................. 72 Praca z widokiem Backstage ............................................................................ 74 4 Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha Rozdziaä 2. Wprowadzanie danych .................................................................... 75 Wprowadzenie do typów danych ...................................................................... 77 Przemieszczanie wskaĨnika aktywnej komórki po wprowadzeniu danych ...............81 Zaznaczanie zakresu komórek wejĞciowych przed wprowadzaniem danych ...........82 Korzystanie z opcji Autouzupeánianie do automatyzacji wprowadzania danych ..... 83 Usuwanie duplikatów wierszy .......................................................................... 84 Zapewnianie wyĞwietlania nagáówków ............................................................ 86 Automatyczne wypeánianie zakresu komórek arkusza z wykorzystaniem serii ........87 Praca z uáamkami .............................................................................................. 90 Zmiana wymiarów paska formuáy .................................................................... 92 Odczytywanie danych za pomocą narzĊdzia Czytaj komórki ........................... 93 Kontrolowanie automatycznych hiperáączy ...................................................... 95 Wprowadzanie numerów kart kredytowych ..................................................... 97 UĪywanie formularza wprowadzania danych oferowanego przez program Excel ..................................................................................................97 Dostosowywanie i udostĊpnianie wpisów Autokorekty .................................. 100 Ograniczanie moĪliwoĞci przemieszczania kursora jedynie do komórek wprowadzania danych ................................................................ 101 Kontrolowanie Schowka pakietu Office ......................................................... 102 Tworzenie listy rozwijanej w komórce arkusza .............................................. 104 Rozdziaä 3. Formatowanie .............................................................................. 107 Zastosowanie minipaska narzĊdzi ................................................................... 109 Zastosowanie wciĊcia dla zawartoĞci komórki ............................................... 110 Szybkie formatowanie liczb ............................................................................ 111 Tworzenie niestandardowych formatów liczbowych ...................................... 112 UĪywanie niestandardowych formatowaĔ liczb do skalowania wartoĞci ....... 115 UĪywanie niestandardowych formatowaĔ wartoĞci daty i czasu .................... 118 Kilka przydatnych niestandardowych formatowaĔ liczbowych ..................... 119 Aktualizowanie starych czcionek ................................................................... 121 Wizualizacja formatowania warunkowego ..................................................... 123 WyĞwietlanie tekstów i wartoĞci liczbowych w jednej komórce ....................... 124 Scalanie komórek ............................................................................................ 126 Formatowanie poszczególnych znaków w komórce arkusza .......................... 127 WyĞwietlanie wartoĞci czasu wiĊkszych niĪ 24 godziny ................................ 129 Przywracanie liczbom wartoĞci numerycznych .............................................. 130 UĪycie ramki dla zakresu ................................................................................ 131 Posáugiwanie siĊ liniami siatki, obramowaniami oraz podkreĞleniami ........... 131 Wstawianie znaku wodnego ........................................................................... 133 UĪywanie obrazu graficznego w charakterze táa arkusza kalkulacyjnego ...... 135 Zawijanie tekstu w komórce ........................................................................... 136 Przeglądanie wszystkich dostĊpnych znaków czcionki .................................. 137 Wprowadzanie znaków specjalnych ............................................................... 139 UĪywanie stylów nazwanych .......................................................................... 141 Spis treĈci 5 Rozdziaä 4. Podstawowe formuäy i funkcje ....................................................... 145 Zastosowanie funkcji autouzupeániania formuá .............................................. 147 Kiedy uĪywaü odwoáaĔ bezwzglĊdnych ......................................................... 148 Kiedy uĪywaü odwoáaĔ mieszanych ............................................................... 149 Zmiana typu odwoáaĔ do komórek ................................................................. 150 Konwersja pionowego zakresu na tabelĊ ............................................................ 151 Sztuczki z poleceniem Autosumowanie ......................................................... 152 UĪywanie statystycznych moĪliwoĞci paska stanu ......................................... 154 Konwertowanie formuá na wartoĞci ................................................................ 156 Przetwarzanie danych bez korzystania z formuá ............................................. 156 Przetwarzanie danych za pomocą tymczasowych formuá ............................... 157 Usuwanie wartoĞci przy zachowaniu formuá .................................................. 159 Sumowanie w obrĊbie wielu arkuszy ............................................................. 160 UĪywanie argumentów funkcji ....................................................................... 161 Opisywanie formuá bez koniecznoĞci uĪywania komentarzy ......................... 162 Tworzenie dokáadnej kopii zakresu komórek przechowujących formuáy ....... 163 Kontrolowanie komórek z formuáami z dowolnego miejsca arkusza kalkulacyjnego ................................................................................... 164 WyĞwietlanie i drukowanie formuá ................................................................. 165 Unikanie wyĞwietlania báĊdów w formuáach .................................................. 167 UĪywanie narzĊdzia Szukaj wyniku ............................................................... 169 Sekret związany z nazwami ............................................................................ 170 UĪywanie nazwanych staáych ......................................................................... 172 UĪywanie funkcji w nazwach ......................................................................... 173 Tworzenie listy nazw ...................................................................................... 174 UĪywanie dynamicznych nazw ....................................................................... 175 Tworzenie nazw na poziomie arkusza ............................................................ 177 Obsáuga dat sprzed roku 1900 ......................................................................... 179 Przetwarzanie ujemnych wartoĞci czasu ............................................................ 180 Rozdziaä 5. Przykäady przydatnych formuä ........................................................ 183 Wyznaczanie dat dni Ğwiątecznych ................................................................ 185 Obliczanie Ğredniej waĪonej ........................................................................... 187 Obliczanie wieku osób .................................................................................... 188 Szeregowanie wartoĞci ................................................................................... 189 Konwersja cali na stopy i cale ........................................................................ 191 Zastosowanie funkcji DATA.RÓĩNICA ....................................................... 192 Zliczanie znaków w komórce ......................................................................... 193 Numerowanie tygodni ..................................................................................... 194 UĪycie tabeli przestawnej zamiast formuá ...................................................... 195 WyraĪanie liczb w postaci liczebników porządkowych w jĊzyku angielskim ......198 WyodrĊbnianie sáów z tekstów ........................................................................ 200 Rozdzielanie nazwisk ..................................................................................... 201 Usuwanie tytuáów z nazwisk .......................................................................... 202 Generowanie serii dat ..................................................................................... 203 OkreĞlanie specyficznych dat ......................................................................... 204 6 Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha WyĞwietlanie kalendarza w zakresie komórek arkusza .................................. 207 RóĪne metody zaokrąglania liczb ................................................................... 208 Zaokrąglanie wartoĞci czasu ........................................................................... 211 Korzystanie z nowej funkcji AGREGUJ ........................................................ 212 Pobieranie zawartoĞci ostatniej niepustej komórki w kolumnie lub wierszu .........214 UĪywanie funkcji LICZ.JEĩELI ..................................................................... 216 Zliczanie komórek speániających wiele kryteriów jednoczeĞnie .................... 217 Obliczanie liczby unikatowych wpisów w zakresie ........................................ 220 Obliczanie sum warunkowych wykorzystujących pojedynczy warunek ........ 221 Obliczanie sum warunkowych wykorzystujących wiele warunków ............... 223 Wyszukiwanie wartoĞci dokáadnej ................................................................. 225 Przeprowadzanie wyszukiwaĔ dwuwymiarowych ......................................... 226 Przeprowadzanie wyszukiwania w dwóch kolumnach ................................... 228 Przeprowadzanie wyszukiwania przy uĪyciu tablicy ...................................... 230 UĪywanie funkcji ADR.POĝR ........................................................................ 231 Tworzenie megaformuá ................................................................................... 233 Rozdziaä 6. Konwersje i obliczenia matematyczne ........................................... 237 Przeliczanie wartoĞci miĊdzy róĪnymi systemami jednostek ......................... 239 Konwersja temperatur ..................................................................................... 240 Rozwiązywanie liniowych ukáadów równaĔ .................................................. 240 Rozwiązywanie równaĔ rekursywnych .......................................................... 242 Generowanie liczb losowych .......................................................................... 244 Obliczanie pierwiastków ................................................................................. 246 Obliczanie reszty z dzielenia .......................................................................... 246 Rozdziaä 7. Wykresy i elementy grafiki ............................................................ 247 Tworzenie wykresu tekstowego bezpoĞrednio w zakresie komórek ............... 249 Zaznaczanie elementów wykresu ................................................................... 251 Tworzenie samopowiĊkszającego siĊ wykresu ............................................... 254 Tworzenie kombinacji wykresów ................................................................... 255 Tworzenie wykresów Gantta .......................................................................... 257 Tworzenie wykresu wskaĨnika ....................................................................... 258 Zastosowanie obrazów na wykresach ............................................................. 260 WykreĞlanie funkcji matematycznych ............................................................ 261 UĪycie na wykresie linii maksimum-minimum .............................................. 264 àączenie tekstu wykresu z komórkami ........................................................... 265 Tworzenie szablonu wykresów ....................................................................... 265 Zapisywanie wykresu w postaci pliku graficznego ........................................ 266 Zapisywanie zakresu w postaci pliku graficznego .......................................... 268 Ustalanie identycznych rozmiarów wykresów ............................................... 269 Resetowanie caáego formatowania wykresu ................................................... 270 „ZamraĪanie” wykresu ................................................................................... 272 Tworzenie efektów obrazu za pomocą wykresu ............................................. 274 Tworzenie wykresu przebiegu w czasie .......................................................... 275 Zaznaczanie obiektów w obrĊbie arkusza .......................................................... 277 Tworzenie kartki z Īyczeniami ....................................................................... 278 Spis treĈci 7 Rozszerzanie formatowania tekstu w ksztaátach ............................................. 280 Zastosowanie obrazów w roli znaczników wykresu liniowego ...................... 281 Zmiana ksztaátu pola komentarza do komórki ................................................ 283 Wstawianie grafiki w pole komentarza do komórki ....................................... 284 Rozszerzanie obrazów .................................................................................... 285 Rozdziaä 8. Analiza danych i listy .................................................................... 287 UĪywanie tabeli .............................................................................................. 289 Praca z tabelami .............................................................................................. 291 UĪycie formuá w przypadku tabeli .................................................................. 293 Numerowanie wierszy tabeli ........................................................................... 297 UĪywanie widoków niestandardowych wraz z moĪliwoĞciami filtrowania ..........299 Umieszczanie wyników dziaáania zaawansowanego filtra w róĪnych arkuszach kalkulacyjnych ............................................................. 301 Porównywanie dwóch zakresów za pomocą formatowania warunkowego ....... 302 Ukáadanie rekordów listy w przypadkowej kolejnoĞci ................................... 304 Wypeánianie pustych miejsc w raporcie ......................................................... 305 Tworzenie listy z tabeli podsumowującej ........................................................... 307 Odnajdowanie powtórzeĔ przy uĪyciu formatowania warunkowego ................ 310 Szybkie tworzenie tabeli liczby wystąpieĔ ..................................................... 311 Kontrolowanie odwoáaĔ do komórek w tabeli przestawnej ............................ 313 Grupowanie elementów w tabeli przestawnej wedáug dat .............................. 314 Odáączanie tabeli przestawnej od jej Ĩródáa .................................................... 316 Korzystanie z fragmentatorów tabeli przestawnej .......................................... 318 Rozdziaä 9. Praca z plikami ............................................................................ 321 Nowe formaty plików Excela ......................................................................... 323 Importowanie pliku tekstowego do zakresu komórek arkusza ....................... 324 Pobieranie danych ze strony WWW ............................................................... 326 WyĞwietlanie peánej ĞcieĪki dostĊpu do skoroszytu ....................................... 329 Korzystanie z wáaĞciwoĞci dokumentu ........................................................... 331 Inspekcja skoroszytu ....................................................................................... 332 Odszukiwanie brakującego przycisku „Nie wszystko” podczas zamykania plików ............................................................................. 333 Pobieranie listy nazw plików .......................................................................... 334 UĪywanie plików obszaru roboczego ............................................................. 336 Rozdziaä 10. Drukowanie .................................................................................. 337 Wybieranie elementów do wydrukowania ...................................................... 339 Umieszczanie powtarzających siĊ wierszy lub kolumn na wydruku .............. 341 Drukowanie nieciągáych zakresów komórek na jednej stronie ....................... 341 UniemoĪliwianie drukowania obiektów ......................................................... 343 Sztuczki związane z numerowaniem stron ..................................................... 345 Dodawanie i usuwanie znaków podziaáu stron ............................................... 346 Zapisywanie danych w pliku PDF .................................................................. 347 Drukowanie arkusza na jednej stronie ............................................................ 348 Drukowanie zawartoĞci komórki w obrĊbie nagáówka lub stopki .................. 350 8 Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha Kopiowanie ustawieĔ strony pomiĊdzy arkuszami ......................................... 352 Drukowanie komentarzy komórek .................................................................. 352 Drukowanie ogromnego baneru ...................................................................... 353 Rozdziaä 11. Znajdowanie, naprawianie i unikanie bäödów ................................. 355 Korzystanie z moĪliwoĞci sprawdzania báĊdów w Excelu .............................. 357 Znajdowanie komórek formuá ......................................................................... 359 Metody radzenia sobie z problemami związanymi z liczbami zmiennoprzecinkowymi ................................................................ 361 Usuwanie nadmiarowych spacji ..................................................................... 363 Graficzne przeglądanie nazw .......................................................................... 364 Odszukiwanie „Ğlepych” áączy ....................................................................... 365 RóĪnica miĊdzy wartoĞciami wyĞwietlanymi a rzeczywistymi ...................... 366 ĝledzenie powiązaĔ wystĊpujących pomiĊdzy komórkami ............................ 367 Rozdziaä 12. Podstawy jözyka VBA i korzystanie z makr .................................... 371 Podstawowe informacje o makrach i jĊzyku VBA ......................................... 373 Rejestrowanie makra ....................................................................................... 374 Uruchamianie makr ......................................................................................... 376 RóĪnice miĊdzy funkcjami a procedurami ...................................................... 379 Tworzenie prostych funkcji arkusza kalkulacyjnego ...................................... 380 Opisywanie argumentów funkcji .................................................................... 382 Sprawianie, by Excel przemówiá .................................................................... 384 Ograniczenia funkcji niestandardowych ......................................................... 384 Wywoáywanie poleceĔ WstąĪki za pomocą makra ......................................... 385 Zagadnienia bezpieczeĔstwa związane z makrami ......................................... 387 Korzystanie ze skoroszytu makr osobistych ................................................... 388 Skorowidz .................................................................................... 391 Rozdziaä 6. Konwersje i obliczenia matematyczne W rozdziale tym znajdziesz sporo przydatnych tabel konwersji danych pomiĊdzy róĪnymi systemami miar oraz opisy metod wykonywania kilku rodzajów obliczeĔ, które mogą siĊ okazaü potrzebne podczas Twojej pracy w programie Excel 2010. 238 Rozdziaä 6. i Konwersje i obliczenia matematyczne Spis sposobów Sposób 126. Przeliczanie wartoĞci miĊdzy róĪnymi systemami jednostek Sposób 127. Konwersja temperatur Sposób 128. Rozwiązywanie liniowych ukáadów równaĔ Sposób 129. Rozwiązywanie równaĔ rekursywnych Sposób 130. Generowanie liczb losowych Sposób 131. Obliczanie pierwiastków Sposób 132. Obliczanie reszty z dzielenia 239 240 240 242 244 246 246 Sposób 126. Przeliczanie wartoĈci miödzy róĔnymi systemami jednostek 239 Sposób 126. Przeliczanie wartoĈci miödzy róĔnymi systemami jednostek Znasz odlegáoĞü dzielącą Nowy Jork od Londynu w milach, jednak potrzebna Ci jest ta wartoĞü wyraĪona w kilometrach. Jaki jest wspóáczynnik przeliczania, z którego powinieneĞ skorzystaü podczas konwersji tej liczby? Funkcja CONVERT Excela moĪe dokonywaü konwersji miĊdzy róĪnymi jednostkami miary zaliczającymi siĊ do nastĊpujących kategorii:  waga i masa,  odlegáoĞü,  czas,  ciĞnienie,  siáa,  energia,  moc,  magnetycznoĞü,  temperatura,  jednostki związane z cieczami. W wersjach Excela starszych niĔ 2007 do uĔycia funkcji CONVERT niezbödne byäo zainsta- lowanie dodatku Analysis ToolPak. PoniewaĔ obecnie ta przydatna funkcja jest wbu- dowana, nie trzeba go instalowaè. Funkcja CONVERT wymaga trzech argumentów — wartoĞci poddawanej konwersji oraz wejĞciowej i wyjĞciowej jednostki miary. JeĞli na przykáad komórka A1 przechowuje odlegáoĞü wyraĪoną w milach, w celu skonwertowania mil na kilometry zastosuj nastĊ- pującą formuáĊ: =CONVERT(A1; mi ; km ) Drugi i trzeci argument to skrócone zapisy jednostek miary, które wyszczególniono w systemie pomocy. Choü niektóre skróty są powszechnie uĪywane, inne nie. OczywiĞcie musisz zastosowaü skrót w niezmienionej postaci. Co wiĊcej, w przypadku skrótów jed- nostek istotna jest wielkoĞü znaków. W związku z tym poniĪsza formuáa zwróci báąd. =CONVERT(A1; Mi ; km ) Funkcja CONVERT jest jeszcze bardziej wszechstronna, niĪ moĪe siĊ wydawaü. Gdy uĪy- wasz jednostek metrycznych, moĪesz zastosowaü mnoĪnik. Okazuje siĊ, Īe bazuje na nim pierwszy zaprezentowany przeze mnie przykáad. W przypadku metrów trzecim argumen- tem funkcji byáby skrót jednostki m. W celu wyraĪenia wyniku w kilometrach dodaáem mnoĪnik k. 240 Rozdziaä 6. i Konwersje i obliczenia matematyczne W niektórych sytuacjach funkcja CONVERT wymaga odrobiny kreatywnoĞci. Co bĊdzie na przykáad, jeĞli 10 jardów kwadratowych musisz wyraziü w stopach kwadratowych? Wpraw- dzie nie jest dostĊpna Īadna z tych jednostek, ale umoĪliwi to nastĊpująca formuáa: =CONVERT(CONVERT(10; yd ; ft ); yd ; ft ) ZagnieĪdĪona funkcja CONVERT zamienia jardy na stopy, a wynik operacji (30) jest wyko- rzystywany jako pierwszy argument zewnĊtrznej funkcji CONVERT. Aby 10 jardów sze- Ğciennych wyraziü w stopach szeĞciennych, uĪyj nastĊpującej formuáy: =CONVERT(CONVERT(CONVERT(10; yd ; ft ); yd ; ft ); yd ; ft ) Sposób 127. Konwersja temperatur Niniejszy sposób omawia tworzenie formuá umoĪliwiających konwersjĊ jednostek tempe- ratur pomiĊdzy skalami Fahrenheita, Celsjusza oraz Kelvina. W tabeli 127.1 znajduje siĊ zestaw operacji pozwalających na dokonywanie konwersji pomiĊdzy trzema wymienionymi skalami temperatur. Przy tworzeniu tych formuá przy- jĊto zaáoĪenie, Īe wartoĞü podlegająca przeliczeniu zostaáa umieszczona w komórce o na- zwie temp. Tabela 127.1. Formuáy do konwersji wartoĞci temperatur Typ konwersji Skala Fahrenheita na skalĊ Celsjusza Skala Fahrenheita na skalĊ Kelvina Skala Celsjusza na skalĊ Fahrenheita Skala Celsjusza na skalĊ Kelvina Skala Kelvina na skalĊ Celsjusza Skala Kelvina na skalĊ Fahrenheita Formuäa =(temp-32)*(5/9) =(temp-32)*(5/9)+273 =(temp*1,8)+32 =temp+273 =temp-273 =((temp-273)*1,8)+32 Sposób 128. Rozwiñzywanie liniowych ukäadów równaþ Tutaj znajdziesz opis metody wykorzystywania formuá do rozwiązywania liniowych ukáadów równaĔ. PoniĪej przedstawiono przykáad takiego ukáadu: 3x + 4y = 8 4x + 8y = 1 Sposób 128. Rozwiñzywanie liniowych ukäadów równaþ 241 Rozwiązywanie ukáadu dwóch równaĔ liniowych polega na znalezieniu takich wartoĞci niewiadomych x i y, które speániają oba równania. Przedstawiony tu ukáad ma nastĊpujące rozwiązanie: x = 7,5 y = -3,625 Liczba zmiennych wystĊpujących w ukáadzie musi byü równa liczbie równaĔ naleĪących do ukáadu. Podany tu przykáadowy ukáad posiada dwa równania, w których wystĊpują dwie niewiadome. Aby znaleĨü wartoĞci trzech niewiadomych x, y i z, ukáad musi siĊ skáadaü z trzech równaĔ je zawierających. PoniĪej zamieszczono ogólne kroki umoĪliwiające rozwiązanie ukáadu równaĔ liniowych. Na rysunku 128.1 przedstawiony zostaá arkusz sáuĪący do rozwiązania zaprezentowanego tu ukáadu. 1. Zapisz swoje równania w formie standardowej. JeĞli jest to konieczne, wykonaj w tym celu proste przeksztaácenia algebraiczne tak, aby wszystkie zmienne wystĊpowaáy po lewej stronie znaku równoĞci. Pokazane niĪej dwa równania są identyczne w sensie matematycznym, ale tylko drugie z nich ma postaü standardową: 3x - 8 = -4y 3x + 4y = 8 2. UmieĞü wspóáczynniki równaĔ w zakresie komórek o rozmiarze n×n, gdzie n oznacza liczbĊ równaĔ wchodzących w skáad ukáadu. Na rysunku 128.1 wspóáczynniki znajdują siĊ w zakresie I2:J3. 3. UmieĞü staáe, czyli wyrazy wolne znajdujące siĊ z prawej strony znaku równoĞci, w pionowym zakresie komórek. W arkuszu przedstawionym na rysunku 128.1 zakresem tym jest L2:L3. 4. Skorzystaj z formuáy tablicowej do obliczenia odwrotnoĞci macierzy wspóáczynników. W arkuszu widocznym na rysunku 128.1 podana niĪej formuáa zostaáa wprowadzona do komórek I6:J7 (pamiĊtaj o naciĞniĊciu kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+Enter, by podana formuáa byáa przez program traktowana jak formuáa tablicowa). =MACIERZ.ODW(I2:J3) 5. UĪyj formuáy tablicowej analogicznie, jak w punkcie 4., do pomnoĪenia odwrotnej macierzy wspóáczynników przez macierz staáych. W arkuszu widocznym na rysunku 128.1 przedstawiona niĪej formuáa wprowadzona zostaáa do komórek J10:J11. Zakres ten przechowuje wyniki ukáadu równaĔ, którymi są x = 7,5 oraz y = -3,625. =MACIERZ.ILOCZYN(I6:J7;L2:L3) Na rysunku 128.2 przedstawiono arkusz przygotowany do rozwiązania trzech równaĔ liniowych. 242 Rozdziaä 6. i Konwersje i obliczenia matematyczne Rysunek 128.1. Korzystanie z formuá w celu rozwiązania ukáadu dwóch równaĔ liniowych Rysunek 128.2. Korzystanie z formuá w celu rozwiązania ukáadu trzech równaĔ liniowych Sposób 129. Rozwiñzywanie równaþ rekursywnych Równanie rekursywne to równanie, w którym zmienna wystĊpuje po obu stronach znaku równoĞci. Oto przykáady równaĔ rekursywnych: x = 1/(x+1) x = COS(x) x = PIERWIASTEK(X+5) x = 2^(1/x) x = 5 + (1/x) Równanie rekursywne moĪesz rozwiązaü, Ğwiadomie uĪywając odwoáania cyklicznego. Sposób 129. Rozwiñzywanie równaþ rekursywnych 243 Omówiona poniĔej metoda bazuje na obliczeniach iteracyjnych. PoniewaĔ domyĈlnie Excel nie wykonuje tego typu obliczeþ, musisz dokonaè zmiany polegajñcej na wäñczeniu opcji Wäñcz obliczanie iteracyjne znajdujñcej siö w obröbie karty Formuäy okna dialogo- wego Opcje programu Excel (rysunek 129.1). Rysunek 129.1. W celu rozwiązania równania rekursywnego musisz uaktywniü opcjĊ Wáącz obliczanie iteracyjne Pierwszym krokiem jest skonwertowanie równania rekursywnego do postaci formuáy odwoáującej siĊ do samej siebie. Aby rozwiązaü pierwsze równanie, w komórce A1 umieĞü nastĊpującą formuáĊ: =1/(A1+1) Formuáa zbiega do wartoĞci 0,618033989 zmiennej x, która speánia równanie. Excel realizuje proces iteracyjny, Ĕeby wyznaczyè rozwiñzanie. Maksymalna liczba iteracji wykonywanych dla kaĔdego obliczenia jest ustalana w obröbie karty Formuäy okna dialogowego Opcje programu Excel. Zanim rozwiñzanie przestanie siö zmieniaè, moĔe byè konieczne kilkukrotne naciĈniöcie klawisza F9. Czasami metoda ta siĊ nie sprawdza. Przykáadowo formuáa dopuszcza moĪliwoĞü wystą- pienia báĊdu dzielenia przez zero. Rozwiązaniem jest sprawdzanie, czy zostaá zwrócony báąd. JeĪeli formuáa wygeneruje báąd, nieznacznie zmodyfikuj iterowaną wartoĞü. Przy- káadowo poprzednia formuáa moĪe zostaü zapisana ponownie z wykorzystaniem funkcji o nazwie JEĽELI.BĐäD. =JEĽELI.BĐäD(1/(A1+1);A1+0,01) Funkcja JEĽELI.BĐäD dziaáa tylko w Excelu 2007 i jego nastĊpcy. Oto wariant formuáy zgodny z poprzednimi wersjami Excela: =JEĽELI(CZY.BĐäD(1/(A1+1));A1+0,01;1/(A1+1)) Rysunek 129.2 przedstawia arkusz obliczający kilka równaĔ rekursywnych zawartych w kolumnie B. Formuáy w kolumnie D odpowiadają za sprawdzenie wyników. Przykáa- dowo formuáa w komórce D2 wygląda nastĊpująco: =1/(B2+1) Rozdziaä 6. i Konwersje i obliczenia matematyczne 244 Rysunek 129.2. Skoroszyt uĪywa odwoáaĔ cyklicznych do obliczenia kilku równaĔ rekursywnych Formuáy w kolumnie E wyĞwietlają róĪnicĊ miĊdzy wartoĞciami w kolumnach B i D. JeĪeli rozwiązanie jest poprawne, w kolumnie E pojawi siĊ zero (lub wartoĞü bardzo zbli- Īona do zera). Sposób 130. Generowanie liczb losowych Liczby losowe czĊsto przydają siĊ w arkuszach kalkulacyjnych. Przykáadowo takimi licz- bami moĪesz wypeániü zakres, Īeby przetestowaü formuáy. MoĪesz teĪ wygenerowaü liczby losowe w celu przeprowadzenia symulacji róĪnych procesów. Excel zapewnia kilka sposobów generowania wartoĞci losowych. Zastosowanie funkcji LOS Oferowana przez program Excel funkcja LOS zwraca przypadkową wartoĞü naleĪącą do przedziaáu od 0 do 1. Inaczej mówiąc, kaĪda wartoĞü z tego przedziaáu z równym prawdo- podobieĔstwem moĪe byü zwrócona przez funkcjĊ. JeĪeli potrzebne Ci są wiĊksze liczby losowe, powinieneĞ po prostu zastosowaü zwykáą formuáĊ mnoĪącą otrzymaną wartoĞü przez jakiĞ wspóáczynnik. Podana niĪej formuáa generuje na przykáad jednorodne liczby losowe z przedziaáu od 0 do 1000: =LOS()*1000 Aby ograniczyü zbiór generowanych liczb jedynie do wartoĞci caákowitych, naleĪy uĪyü funkcji ZAOKR.DO.CAĐK: =ZAOKR.DO.CAĐK(LOS()*1000;0) UĔycie funkcji RANDBETWEEN W celu wygenerowania jednorodnych losowych liczb caákowitych znajdujących siĊ miĊdzy dwiema okreĞlonymi wartoĞciami moĪesz skorzystaü z funkcji RANDBETWEEN. Przedstawiona poniĪej formuáa zwraca na przykáad wartoĞci losowe naleĪące do przedziaáu liczb od 100 do 200: =RANDBETWEEN(100;200) Sposób 130. Generowanie liczb losowych 245 W wersjach Excela starszych niĪ 2007 funkcja RANDBETWEEN byáa dostĊpna tylko po zainstalowaniu dodatku Analysis ToolPak. W celu zachowania zgodnoĞci ze starszymi wersjami programu (i unikniĊcia koniecznoĞci stosowania dodatku) uĪyj nastĊpującej formuáy, w której litera a oznacza dolną, zaĞ litera b górną granicĊ przedziaáu: =LOS()*(b-a)+a Na przykáad, aby wygenerowaü liczbĊ z przedziaáu wartoĞci miĊdzy 40 a 50, powinieneĞ wykorzystaü formuáĊ: =LOS()*(50-40)+40 Zastosowanie dodatku Analysis ToolPak Inną metodą wstawienia do arkusza wartoĞci losowych jest posáuĪenie siĊ dodatkiem Analysis ToolPak (doáączonym do Excela). NarzĊdzie to potrafi generowaü niejednorodne liczby losowe. PoniewaĪ wartoĞci te nie są tworzone przez formuáy, jeĞli chcesz uzyskaü nowy zbiór liczb losowych, musisz ponownie zastosowaü procedurĊ. Aby uzyskaü dostĊp do dodatku Analysis ToolPak, kliknij kontrolkĊ Dane/Analiza/Analiza danych. JeĞli kontrolka nie jest dostĊpna, zainstaluj dodatek Analysis ToolPak, korzystając z okna dialogowego Dodatki. W celu otwarcia tego okna w oknie Opcje programu Excel uaktywnij kartĊ Dodatki, a nastĊpnie kliknij przycisk PrzejdĨ. W oknie dialogowym Analiza danych zaznacz pozycjĊ Generowanie liczb pseudolosowych i kliknij przycisk OK. Pojawi siĊ okno widoczne na rysunku 130.1. Rysunek 130.1. Okno dialogowe Generowanie liczb pseudolosowych Z listy rozwijanej Rozkáad wybierz rozkáad, po czym okreĞl dodatkowe parametry (zmie- niają siĊ w zaleĪnoĞci od rozkáadu). Nie zapomnij okreĞliü zakresu wyjĞciowego, który przechowuje wartoĞci losowe. 246 Rozdziaä 6. i Konwersje i obliczenia matematyczne Sposób 131. Obliczanie pierwiastków JeĞli chcesz wyznaczyü pierwiastek kwadratowy danej wartoĞci, moĪesz skorzystaü z oferowanej przez program Excel funkcji PIERWIASTEK. Podana poniĪej funkcja oblicza na przykáad pierwiastek kwadratowy z liczby zamieszczonej w komórce A1: =PIERWIASTEK(A1) Co jednak zrobiü, gdy zechcesz obliczyü pierwiastki innych stopni? Nie znajdziesz, niestety, funkcji w rodzaju PIERWIASTEK.SZEĦCIENNY, a juĪ na pewno nie istnieje funkcja typu PIERWIASTEK.CZWARTEGO.STOPNIA. W tej sytuacji sztuczka musi polegaü na podniesieniu liczby do potĊgi 1/stopieē pierwiastka. Aby obliczyü na przykáad szeĞcienny pierwiastek wartoĞci znajdującej siĊ w komórce A1, powinieneĞ skorzystaü z nastĊpującej formuáy: =A1^(1/3) Z kolei w celu wyznaczenia pierwiastka czwartego stopnia naleĪy uĪyü formuáy postaci: =A1^(1/4) Sposób 132. Obliczanie reszty z dzielenia Podczas dzielenia liczb moĪe siĊ zdarzyü, Īe wynikiem nie jest wartoĞü caákowita i w re- zultacie operacji pojawia siĊ pewna reszta. Dzielenie przeprowadzane przez program Excel zwraca wynik w postaci liczby z uáamkiem dziesiĊtnym. W jaki sposób moĪesz okreĞliü resztĊ tego dzielenia — jeĞli jakaĞ reszta, oczywiĞcie, istnieje? Rozwiązaniem jest tu zastosowanie funkcji MOD, która pobiera dwa argumenty (liczbĊ do podzielenia i dzielnik), a zwraca resztĊ z operacji dzielenia. JeĞli na przykáad masz równo rozdzieliü 187 ksiąĪek pomiĊdzy 5 biur, ile z nich pozostanie niewykorzystanych? W celu okreĞlenia liczby ksiąĪek przypadających na biuro (wynoszą- cej 37) uĪyj nastĊpującej formuáy: =LICZBA.CAĐK(187/5) Aby wyznaczyü liczbĊ ksiąĪek, które pozostaną (są to 2 ksiąĪki), skorzystaj z takiej oto formuáy: =MOD(187;5) Skorowidz #ADR!, 167 #DZIEL/0!, 167, 357 #N/D, 214 , 77 A ActiveWorkbook.Path, 331 ActiveX, 344 Adobe Acrobat Reader, 347 Adobe PDF, 347 ADR.POĝR, 151, 231, 233 nadawanie niezmiennoĞci odwoáaniu do komórki, 233 okreĞlanie nazw arkuszy, 232 okreĞlanie wierszy, 231 adres URL, 327 AGREGUJ, 56, 212 aktualizacja starych czcionek, 121 analiza co-jeĞli, 169 analiza danych, 287 Analiza danych, 245 Analysis ToolPak, 245 Aparat fotograficzny, 342 Application.ShowMenuFloaties, 109 Application.Speech, 384 Application.StartupPath, 50 argumenty funkcji, 161, 382 Argumenty funkcji, 161, 382 arkusze, 35 Autodopasowanie wysokoĞci wierszy, 137 Autokorekta, 96, 100, 140, 373 Autokorekta matematyczna, 101 dostosowywanie wpisów, 100 udostĊpnianie wpisów, 100 automatyczne hiperáącza, 95 automatyczne odpowiadanie na zdarzenia, 374 automatyczne wypeánianie zakresu komórek arkusza, 87 automatyzacja operacji, 374 automatyzacja wprowadzania danych, 83 Autosumowanie, 152, 153 Autouzupeánianie, 83 Autouzupeánianie formuá, 147 Autowypeánienie, 89, 203 seria dat, 203 B Backstage, 13, 74, 329 baner, 353 bezpieczeĔstwo makr, 387 Biblioteka funkcji, 152 BieĪące zaznaczenie, 252 bieĪący obszar arkusza, 26 blokowanie drukowania obiektów, 343 báĊdy, 355 formuáy, 167 BoĪe Narodzenie, 187 C Centrum zaufania, 15, 25, 387 CHAR2, 139 Chronienie arkusza, 58, 68 ChroĔ arkusz, 58, 68, 102 ChrW, 139 ciąg niestandardowego formatu, 113 clipart, 278 392 Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha cofanie operacji, 32 Cofnij, 22, 32, 39 comma separated value, 325 CommandBars.ExecuteMso, 386, 387 CONVERT, 239 COS, 263 CVS, 325 czas, 78 niestandardowe formatowanie, 118 ujemne wartoĞci czasu, 180 wartoĞci wiĊksze niĪ 24 godziny, 129 zaokrąglanie wartoĞci, 211 Czcionka, 132, 280 czcionki, 121 czcionki niestandardowe, 138 przeglądanie wszystkich dostĊpnych znaków, 137 Czcionki motywu, 53 CZY.BàĄD, 167 Czytaj komórki, 93, 94 Czytaj komórki kolumnami, 94 Czytaj komórki przy wprowadzaniu, 94 Czytaj komórki wierszami, 94 D data, 78 daty sprzed roku 1900, 179 dni Ğwiąteczne, 185 niestandardowe formatowanie, 118 okreĞlanie daty ostatniej niedzieli, 205 okreĞlanie dnia roku, 204 okreĞlanie dnia tygodnia, 205 okreĞlanie kwartaáu, do którego naleĪy podany dzieĔ, 207 okreĞlanie n-tego wystąpienia podanego dnia tygodnia w miesiącu, 206 okreĞlanie ostatniego dnia miesiąca, 206 okreĞlanie pierwszego dnia tygodnia wystĊpującego po podanej dacie, 206 seria dat, 203 DATA, 185, 205, 207 DATA.RÓĩNICA, 189, 192 definiowanie nazw, 171 Definiuj nazwĊ, 99, 106, 159, 171, 172, 176, 178, 360 Deweloper, 66 dir, 336 DisplayStatusBar, 56 Dà, 193 dni Ğwiąteczne, 185 BoĪe Narodzenie, 187 DzieĔ Krzysztofa Kolumba, 187 DzieĔ Martina Luthera Kinga, 185 DzieĔ PamiĊci, 186 DzieĔ Prezydenta, 185 ĝwiĊto DziĊkczynienia, 187 ĝwiĊto Konstytucji 3 Maja, 186 ĝwiĊto NiepodlegáoĞci, 187 ĝwiĊto Pracy, 186 Wielkanoc, 186 Dodaj do obszaru wydruku, 341 dodatek Analysis ToolPak, 245 dodawanie komunikatu do komórki, 69 dodawanie kontrolki do paska narzĊdzi Szybki dostĊp, 330 dodawanie poleceĔ do WstąĪki, 94 dodawanie tekstu do ksztaátu, 280 Dodawanie widoku, 300 dodawanie znaków podziaáu stron, 346 DOLLARDE, 209 DOLLARFR, 209 domyĞlny skoroszyt, 48 dostosowywanie domyĞlny skoroszyt, 48 motywy, 52 pasek narzĊdzi Szybki dostĊp, 39 wpisy Autokorekty, 100 WstąĪka, 43 Dostosowywanie WstąĪki, 44, 94, 377 Dostosuj pasek narzĊdzi Szybki dostĊp, 40 drukowanie, 337 blokowanie drukowania obiektów, 343 drukowanie arkusza na jednej stronie, 348 drukowanie zawartoĞci komórki w obrĊbie nagáówka lub stopki, 350 formuáy, 165 komentarze komórek, 352 kopiowanie ustawieĔ strony pomiĊdzy arkuszami, 352 marginesy, 354 nieciągáe zakresy komórek na jednej stronie, 341 numerowanie stron, 345 obszar wydruku, 341 ogromny baner, 353 Skalowanie do rozmiaru, 349 Szybkie drukowanie, 339 Skorowidz 393 umieszczanie powtarzających siĊ wierszy lub kolumn, 341 ustawienia strony, 339 wybór elementów do drukowania, 339 zmiana ustawieĔ drukarki, 340 znaki podziaáu stron, 346 Drukuj, 339 duplikaty wierszy, 84 dynamiczne formuáy nazwane, 175 dynamiczne nazwy, 175 dynamiczny obraz zakresu, 59 DzieĔ Krzysztofa Kolumba, 187 DzieĔ Martina Luthera Kinga, 185 DzieĔ PamiĊci, 186 DzieĔ Prezydenta, 185 dzieĔ roku, 204 dzieĔ tygodnia, 205 DZIEē.TYG, 205 DZIĝ, 173 E edytor VBA, 375, 377 Edytor Visual Basic, 375 Edytowanie áączy, 366 Edytowanie nazwy, 173 Edytuj áącza do plików, 366 Efekty artystyczne, 285 Efekty motywu, 53 efekty obrazu, 274 elementy graficzne, 49 Elementy nagáówka i stopki, 134 Elementy wykresu, 253 End Function, 380 End Sub, 379 Excel — Pomoc, 70 Excel 2010, 11, 12, 19 F FAàSZ, 362 Filtr zaawansowany, 301 filtrowanie, 299 listy, 299 tabele, 293 tabele przestawne, 319 filtry, 319 floaties, 109 folder XLStart, 49 Formanty ActiveX, 344 Formanty formularza, 377 formatowanie, 62, 107 liczby, 111 poszczególne znaki w komórce arkusza, 127 tekst w ksztaátach, 280 wartoĞci procentowe, 119 Formatowanie czcionek, 387 Formatowanie komentarza, 284 Formatowanie komórek, 33, 58, 78, 90, 110, 111, 112, 114, 141 Formatowanie ksztaátu, 280 Formatowanie obrazu, 134, 274 Formatowanie obszaru wykresu, 344 Formatowanie serii danych, 260 formatowanie warunkowe, 123, 310 nadmiarowe spacje, 363 odnajdowanie powtórzeĔ, 310 paski danych, 123 porównywanie dwóch zakresów, 302 reguáy formatowania, 303 skale kolorów, 123 zestawy ikon, 124 znajdowanie komórek formuá, 360 formaty plików Excela, 323 formularz wprowadzania danych, 97 Kryteria, 99 przyciski, 99 Przywróü, 99 UsuĔ, 99 Zamknij, 99 ZnajdĨ nastĊpny, 99 ZnajdĨ poprzedni, 99 formuáy, 80, 195 Autouzupeánianie formuá, 147 báĊdy, 167 drukowanie, 165 elementy, 81 formuáy tablicowe, 191 formuáy tymczasowe, 157 konwersja na wartoĞci, 156 megaformuáy, 233 opis, 162 sprawdzanie báĊdów, 357 tabele, 293 wprowadzanie, 80 wyĞwietlanie, 165 Fragmentator, 319 fragmentatory tabeli przestawnej, 318 394 Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha Function, 138, 380 funkcje, 13, 81, 161, 379 ADR.POĝR, 151, 231, 233 AGREGUJ, 56, 212 argumenty, 161, 382 CHAR2, 139 ChrW, 139 CONVERT, 239 COS, 263 CZY.BàĄD, 167 DATA, 185 DATA.RÓĩNICA, 189, 192 Dà, 193 DOLLARDE, 209 DOLLARFR, 209 DZIEē.TYG, 205 DZIĝ, 173 funkcje niestandardowe, 385 HEX2DEC, 139 ILE.NIEPUSTYCH, 176, 215 INDEKS, 215, 229 JEĩELI, 168 JEĩELI.BàĄD, 168, 200, 221, 243 KOMÓRKA, 330 KOMÓRKAZAWIERAFORMUàĉ, 381 LEWY, 200 LICZ.JEĩELI, 216, 217, 303 LICZ.WARUNKI, 217 LICZBA.CAàK, 209, 210, 246 LICZNIK, 153 LOS, 244, 305 MACIERZ.ILOCZYN, 241 MAKSIMUM, 153 MIESIĄC, 173 MIN, 259 MINIMUM, 153 MOD, 246 MROUND, 209 NAZWAARKUSZA, 381 NAZWASKOROSZYTU, 381 NAZWAUĩYTKOWNIKA, 381 nazwy, 173 NR.KOLUMNY, 215 ODWRÓûTEKST, 382 PIERWIASTEK, 246, 264 PODAJ.POZYCJĉ, 229 PODSTAW, 193 POWT, 249 POZYCJA, 190 POZYCJA.ĝR, 190 PRAWY, 201 PRZESUNIĉCIE, 176 RANDBETWEEN, 244 SERIE, 273 SIN, 262 SUMA, 129, 148, 152, 154, 160, 174 SUMA.ILOCZYNÓW, 187, 188 SUMA.JEĩELI, 222, 223 SUMA.WARUNKÓW, 224 SUMY.CZĉĝCIOWE, 56, 197, 294, 298 ĝREDNIA, 153, 187 TEKST, 126 tworzenie, 374 USUē.ZBĉDNE.ODSTĉPY, 364 VBA, 380 WEEKNUM, 194 WEħDANETABELI, 313 WIERSZ, 137 wstawianie, 161 WYDOBĄDħELEMENT, 382 WYSZUKAJ.PIONOWO, 162, 225, 226 WYSZUKAJ.POZIOMO, 225 YEARFRAC, 189 Z.WIELKIEJ.LITERY, 158 ZAOKR, 209, 362, 367 ZAOKR.DO.CAàK, 189, 209, 210 ZAOKR.DO.NPARZ, 209 ZAOKR.DO.PARZ, 209 ZAOKR.DÓà, 209 ZAOKR.GÓRA, 209 ZAOKR.W.DÓà, 209, 210 ZAOKR.W.GÓRĉ, 209, 210 ZNAK, 137, 138 funkcje matematyczne, 261 G galeria stylów, 141 generowanie dynamiczny obraz zakresu, 59 liczby losowe, 244 seria dat, 203 Generowanie liczb pseudolosowych, 245 Generuj funkcjĊ WeĨDaneTabeli, 313 graficzne przeglądanie nazw, 364 Grupowanie, 314 grupowanie elementów w tabeli przestawnej wedáug dat, 314 Grupuj zaznaczenie, 314 Skorowidz 395 H Hasáo do usuniĊcia ochrony arkusza, 58 HEX2DEC, 139 hiperáącza, 95 usuwanie, 96 I identyfikacja poprzedników, 368 identyfikacja zaleĪnoĞci, 369 ILE.NIEPUSTYCH, 176, 215 Importowanie danych, 325, 328 Importowanie pliku tekstowego, 325 importowanie pliku tekstowego do zakresu komórek, 324 INDEKS, 215, 229 Informacje, 46, 74, 329 Insert/Module, 14 inspekcja skoroszytu, 332 Inspektor dokumentów, 333 interfejs uĪytkownika, 13 J JEĩELI, 168, 251, 362 JEĩELI.BàĄD, 168, 200, 221, 226, 243 jĊzyk VBA, 14, 371, 373 K kalendarz, 207 kartka z Īyczeniami, 278 karty, 21 karty kontekstowe, 23 klipart, 344 kod makra, 375 kod VBA, 12, 14 kody niestandardowych formatowaĔ liczbowych, 114 Kolor obrazu, 285 Kolor wypeánienia, 136 Kolory motywu, 53 kolumny, 56, 57 ukrywanie, 57 kolumny obliczeniowe, 290 kombinacje wykresów, 255 komentarze, 69, 283 drukowanie, 352 KOMÓRKA, 330 KOMÓRKAZAWIERAFORMUàĉ, 381 komórki scalanie komórek, 126 ukrywanie zawartoĞci, 58 wciĊcie zawartoĞci, 110 zawijanie tekstu, 136 zaznaczanie, 26 konfiguracja paska narzĊdzi okna pomocy, 72 konkatenacja, 125 kontrola automatycznych hiperáączy, 95 kontrola komórek z formuáami, 164 kontrola odwoáaĔ do komórek w tabeli przestawnej, 313 konwersja cale na stopy i cale, 191 formuáy na wartoĞci, 156 pionowy zakres na tabelĊ, 151 tabela podsumowująca na listĊ danych, 308 temperatury, 240 kopia zakresu komórek przechowujących formuáy, 163 kopiowanie ustawieĔ strony pomiĊdzy arkuszami, 352 Kopiuj, 267 Kopiuj jako obraz, 267, 274 Korekty obrazu, 285 Kreator importu tekstu, 325, 335 Kreator konwersji tekstu na kolumny, 202 Kreator tabel i wykresów przestawnych, 308 Kreator tabeli przestawnej i wykresu przestawnego, 307 kryteria poáączone spójnikiem „i”, 217, 223 kryteria poáączone spójnikiem „lub”, 219, 224 Ksztaáty, 131, 280, 282 kwerendy sieci WWW, 327 L LEWY, 200, 202 LICZ.JEĩELI, 216, 217, 219, 303, 304, 310 LICZ.WARUNKI, 217, 218 liczba unikatowych wpisów w zakresie, 220 LICZBA.CAàK, 209, 210, 246 liczby, 77 formatowanie, 111 liczby losowe, 244 liczby zmiennoprzecinkowe, 361 przywracanie wartoĞci numerycznych, 130 396 Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha liczby wyraĪanie w postaci liczebników porządkowych w jĊzyku angielskim, 198 zaokrąglanie, 208 LICZNIK, 153 licznik uáamka, 90 linie maksimum-minimum, 264 linie siatki, 54, 131 Linie siatki, 132 linijka, 54 liniowy ukáad równaĔ, 240 lista nazw, 174 lista nazw plików, 334 Lista pól tabeli przestawnej, 197 ListFormulas, 166 listy, 304 tworzenie z tabeli podsumowującej, 307 ukáadanie rekordów w przypadkowej kolejnoĞci, 304 Listy niestandardowe, 89 listy rozwijane, 83, 104 LOS, 244, 305 ã áącza, 365 áączenie tekstu wykresu z komórkami, 265 Makro, 377 Maks.-Min.-zamkniĊcie, 265 MAKSIMUM, 153 martwy obraz zakresu, 58 megaformuáy, 233 formuáy poĞrednie, 234 tworzenie, 234 MenedĪer nazw, 173, 174, 176, 178, 366 Microsoft Excel 2010, 12 MIESIĄC, 173, 207 MIN, 259 MINIMUM, 153 minipasek narzĊdzi, 109 wyáączanie, 109 MOD, 205, 246 modyfikacja schematy kolorów, 65 style, 142 Motywy, 51 motywy dokumentów, 50 Czcionki motywu, 53 dostosowywanie, 52 Efekty motywu, 53 Kolory motywu, 53 Pakiet Office, 51 stosowanie, 51 MROUND, 209 M N MACIERZ.ILOCZYN, 241 makra, 371, 373 bezpieczeĔstwo, 387 dodawanie przycisku do paska narzĊdzi Szybki dostĊp, 378 dodawanie przycisku w obrĊbie WstąĪki, 378 klawisz skrótu, 375, 377 kod VBA, 375 przypisywanie do ksztaátu, 378 przypisywanie do przycisku, 377 rejestrowanie, 374 skoroszyt makr osobistych, 388 testowanie dziaáania, 376 tworzenie, 375 uruchamianie, 374, 376 wywoáywanie poleceĔ WstąĪki, 386 zastosowanie, 373 nadawanie niezmiennoĞci odwoáaniu do komórki, 233 nadmiarowe spacje, 363 nagáówki, 86 nagáówki kolumn, 54 nagáówki wierszy, 54 NarzĊdzia obrazów, 59 NarzĊdzia tabel, 291 nawiasy, 77 nawigacja miĊdzy arkuszami w ramach skoroszytu, 35 nawigacja w obrĊbie tabeli, 291 nazwa arkusza kalkulacyjnego, 381 nazwa skoroszytu, 381 nazwa uĪytkownika, 381 NAZWAARKUSZA, 381 nazwane staáe, 172 nazwane zakresy, 99 Skorowidz 397 reszta z dzielenia, 246 sumy warunkowe wykorzystujące pojedynczy warunek, 221 Ğrednia waĪona, 187 wiek osób, 188 obliczanie sum warunkowych wykorzystujących wiele warunków, 223 kryteria poáączone spójnikami „i” oraz „lub”, 224 kryteria poáączone spójnikiem „i”, 223 kryteria poáączone spójnikiem „lub”, 224 obramowanie, 131, 132 Obraz poáączony, 59 obrazy, 260, 285 obrazy w roli znaczników wykresu NAZWASKOROSZYTU, 381 NAZWAUĩYTKOWNIKA, 381 nazwiska, 201 usuwanie tytuáów, 202 nazwy, 99, 170, 177, 360 graficzne przeglądanie nazw, 364 Nie chroĔ arkusza, 102 niedokáadne wyszukiwanie, 60 niestandardowe formatowanie wartoĞci daty i czasu, 118 niestandardowe formaty liczbowe, 112, 126 ciąg niestandardowego formatu, 113 kody niestandardowych formatowaĔ liczbowych, 114 powtarzanie tekstu, 120 skalowanie wartoĞci, 115 ukrywanie niektórych typów wpisów, 121 ukrywanie zer, 119 uáamki zwykáe, 120 wartoĞci procentowe, 119 wyĞwietlanie wiodących zer, 119 znak minusa z prawej strony liczby, 121 niestandardowe formaty wartoĞci daty i czasu, 116 notacja naukowa, 78 Nowa kwerenda sieci Web, 327 Nowa nazwa, 171, 360 Nowa reguáa formatowania, 303, 310, 360, 361 Nowe okno, 37 Nowy komentarz, 69 Nowy Rok, 185 Nowy styl komórki, 143 NR.KOLUMNY, 215 n-te wystąpienie podanego dnia tygodnia w miesiącu, 206 Numer strony, 345 numerowanie stron, 345 zmiana numeru początkowej strony, 346 numerowanie tygodni, 194 numerowanie wierszy tabeli, 297 numery kart kredytowych, 97 O Obiekt clipart, 278 obliczanie liczba unikatowych wpisów w zakresie, 220 pierwiastki, 246 liniowego, 281 obrazy zakresów, 58 dynamiczne, 59 statyczne, 59 obsáuga dat sprzed roku 1900, 179 obsáuga WstąĪki, 21 obszar przewijania, 66 obszar roboczy, 336 obszar wydruku, 341 Obszar wykresu, 271 Obszary robocze (*.xlw), 336 ochrona arkusza, 68 Odblokuj okienka, 87 odczytywanie danych, 93 Odkryj kolumny, 57 Odkryj wiersze, 57 odáączanie tabeli przestawnej od Ĩródáa, 316 odnajdowanie powtórzeĔ, 310 odwoáania bezwzglĊdne, 148, 150 odwoáania do komórek w tabeli przestawnej, 313 odwoáania mieszane, 149, 150 odwoáania strukturalne, 290 odwoáania wzglĊdne, 148 odwoáanie do danych w tabeli, 296 odwracanie áaĔcucha tekstowego, 382 ODWRÓûTEKST, 382 Odzyskaj niezapisane skoroszyty, 47 odzyskiwanie wyników pracy, 46 odzyskiwanie niezapisanych wyników pracy, 47 odzyskiwanie wersji bieĪącego skoroszytu, 46 Office 2010, 19 398 Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha Office Compatibility Pack, 19, 323 ograniczanie moĪliwoĞci przemieszczania kursora jedynie do komórek wprowadzania danych, 101 ograniczanie uĪytecznej powierzchni arkusza kalkulacyjnego, 66 ograniczenia funkcji niestandardowych, 385 okna, 37 Okno czujki, 165 okreĞlanie data ostatniej niedzieli, 205 dzieĔ roku, 204 nazwa arkuszy, 232 n-te wystąpienie podanego dnia tygodnia w miesiącu, 206 ostatni dzieĔ miesiąca, 206 pierwszy dzieĔ tygodnia wystĊpujący po podanej dacie, 206 specyficzne daty, 204 wiersze, 231 Oáówek — skala odcieni szaroĞci, 286 Opcje Autokorekty, 100 Opcje programu Excel, 33, 41, 48, 81 ukrywanie elementów interfejsu uĪytkownika, 55 zmiana ustawieĔ domyĞlnych, 48 opisywanie argumentów funkcji, 382 opisywanie formuá, 162 oprogramowanie záoĞliwe, 24 osadzanie obrazów, 285 ostatni dzieĔ miesiąca, 206 Otwieranie, 25, 331 otwieranie plików w widoku chronionym, 25 otwieranie strony WWW, 329 Otwórz, 25, 324, 329 Otwórz w widoku chronionym, 25 P Pakiet Office, 51 panel dokumentu, 330 pasek formuáy, 54, 92, 93 pasek narzĊdzi Szybki dostĊp, 24, 39, 98 dodawanie kontrolek, 330 dodawanie poleceĔ, 40 dostosowywanie, 39 polecenia, 39 przestawianie ikon, 42 resetowanie paska, 43 usuwanie ikon, 42 wspóáuĪytkowanie paska, 42 pasek stanu, 56 statystyka, 154 paski danych, 123 paski przewijania, 56 PDF, 347 personal.xlsb, 389 piaskownica, 24 PIERWIASTEK, 246, 264 pierwszy dzieĔ tygodnia wystĊpujący po podanej dacie, 206 pliki, 321 CVS, 325 formaty plików, 323 GIF, 268 lista nazw plików, 334 PDF, 347 pliki obszaru roboczego, 336 PNG, 267 ĞcieĪka dostĊpu do skoroszytu, 329 tekstowe, 324 XML, 323 XPS, 348 PODAJ.POZYCJĉ, 229 podkreĞlenie, 131, 133 PODSTAW, 193 podziaáy stron, 55 PokaĪ nazwy elementów danych przy aktywowaniu, 252 PokaĪ panel dokumentu, 331 PokaĪ wartoĞci punktów danych przy aktywowaniu, 252 PokaĪ wszystkie komentarze, 69 pole tekstowe, 265, 344 Pole tekstowe, 80, 137 polecenia czytania, 94 polecenia WstąĪki, 386 Pomoc, 19, 22 ponowne wykonywanie operacji, 32 PoprawnoĞü danych, 105 poprzednik bezpoĞredni, 367 poprzednik poĞredni, 367 Poprzedniki komórki, 367 PNG, 267 pobieranie dane ze strony WWW, 326 zawartoĞü ostatniej niepustej komórki w kolumnie lub wierszu, 214 Skorowidz 399 porównywanie dwóch zakresów, 302 powiązania pomiĊdzy komórkami, 367 powierzchnia arkusza kalkulacyjnego, 66 POWT, 249, 250 powtarzanie operacji, 33 powtarzanie tekstu, 120 Powtórz, 33 POZYCJA, 190 POZYCJA.ĝR, 190 PRAWY, 201, 202 Private Sub, 385 procedury, 13, 379 Function, 138, 380 Sub, 379 proces iteracyjny, 243 Program Microsoft Excel — sprawdzanie zgodnoĞci, 21, 324 Przechodzenie do — specjalnie, 29, 159, 278, 359, 368, 369 opcje, 30 czcionki, 137 przeglądanie wszystkich dostĊpnych znaków PrzejdĨ do — specjalnie, 306 przeliczanie wartoĞci miĊdzy systemami jednostek, 239 przemieszczanie siĊ pomiĊdzy arkuszami w ramach skoroszytu, 35 przemieszczanie wskaĨnika aktywnej komórki po wprowadzeniu danych, 81 przenoszenie tabeli, 293 PrzeprowadĨ inspekcjĊ dokumentu, 333 PRZESUNIĉCIE, 176 przetwarzanie danych bez korzystania z formuá, 156 przetwarzanie danych za pomocą tymczasowych formuá, 157 przetwarzanie ujemnych wartoĞci czasu, 180 przyciski niestandardowe, 374 przypisywanie makra, 377 przypisywanie do ksztaátu, 378 przypisywanie do przycisku, 377 przywracanie liczbom wartoĞci numerycznych, 130 Publikowanie jako pliku PDF lub XPS, 347 R ramka zakresu, 131 RANDBETWEEN, 244 Recenzja, 94 reguáy formatowania, 303 Reguáy sprawdzania báĊdów, 357 rejestrowanie makra, 374 Rejestrowanie makra, 375 resetowanie caáego formatowania wykresu, 270 Resetuj, aby dopasowaü do stylu, 271 reszta z dzielenia, 246 Rozdziel komórki, 127 rozdzielanie nazwisk, 201 Rozgrupuj arkusze, 352 RozmieĞü wszystko, 38 rozszerzanie obrazów, 285 rozwiązywanie liniowych ukáadów równaĔ, 240 rozwiązywanie równaĔ rekursywnych, 242 równania rekursywne, 242 róĪnica miĊdzy wartoĞciami wyĞwietlanymi a rzeczywistymi, 366 S samopowiĊkszające siĊ wykresy, 254 Scal i wyĞrodkuj, 126, 207 Scal komórki, 127 Scal style, 122 Scal wszystkie, 127 scalanie komórek, 126 Scalanie stylów, 122, 144 scalanie stylów z innych skoroszytów, 144 schemat kolorów, 65 Schowek, 103 Schowek pakietu Office, 102, 103 ScrollArea, 66, 67 separator tysiĊcy, 77 seria danych, 87 seria dat, 203 Autowypeánienie, 203 formuáy, 204 SERIE, 273 ShowMenuFloaties, 109 SIN, 262 skale kolorów, 123 Skalowanie do rozmiaru, 349 skalowanie wartoĞci, 115 skoroszyt, 37 dostosowywanie, 48 skoroszyt makr osobistych, 388 Skoroszyt Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls), 324 400 Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha Skoroszyt programu Excel 97 – 2003 (*.xls), sumy warunkowe 20, 324 skoroszyt z obsáugą makr, 15 skróty klawiaturowe, 34 SmartArt, 344 Sortowanie i filtrowanie, 299 sortowanie tabeli, 293 Sortuj od najmniejszych do najwiĊkszych, 305 spacje, 363 specjalne zaznaczanie zakresów, 29 sprawdzanie báĊdów, 357 Sprawdzanie báĊdów, 358 sprawdzanie kodu makra, 375 Sprawdzanie poprawnoĞci danych, 69, 105, 106 sprawdzanie, czy komórka zawiera formuáĊ, 381 SprawdĨ zgodnoĞü, 21, 324 staáe nazwane, 172 statyczny obraz zakresu, 59 statystyka, 154 stosowanie funkcji w nazwach, 173 stosowanie motywów dokumentów, 50 strony WWW, 326, 329 strzaáki, 369 Styl, 142 style, 49, 141 galeria stylów, 141 modyfikacja, 142 scalanie stylów z innych skoroszytów, 144 tworzenie, 143 Style, 122 style nazwane, 141 Style obrazu, 59 Sub, 379 SUMA, 129, 148, 152, 153, 154, 160, 174 Suma czĊĞciowa, 196, 290 SUMA.ILOCZYNÓW, 187, 188, 219 SUMA.JEĩELI, 221, 222, 223 SUMA.WARUNKÓW, 224 sumowanie w obrĊbie wielu arkuszy, 160 sumowanie wartoĞci w oparciu o inny zakres, 222 sumowanie wartoĞci w oparciu o porównanie dat, 222 sumowanie wartoĞci w oparciu o porównanie tekstowe, 222 sumowanie wyáącznie wartoĞci ujemnych, 221 sumy czĊĞciowe, 196 Sumy czĊĞciowe, 196 pojedynczy warunek, 221 wiele warunków, 223 SUMY.CZĉĝCIOWE, 56, 197, 294, 298 Symbol, 139 symbole, 140 symbole konspektu, 54 syntezator mowy, 384 system pomocy programu Excel, 70 systemy jednostek, 239 Szablon programu Excel (*.xltx), 49 Szablon programu Excel z obsáugą makr (*.xltm), 49 szablon zeszyt.xltx, 49 szablony wykresów, 265 szeregowanie wartoĞci, 189 szerokoĞci kolumn, 49 Szukaj wyniku, 169, 170 Szukanie wyniku, 170 Szybki dostĊp, 22, 24, 39 Szybkie drukowanie, 339 ć ĞcieĪka dostĊpu do skoroszytu, 329 Ğledzenie powiązaĔ pomiĊdzy komórkami, 367 ĝledĨ poprzedniki, 368 ĝledĨ zaleĪnoĞci, 369 Ğlepe áącza, 365 Ğrednia, 197 ĝREDNIA, 153, 187, 214 Ğrednia waĪona, 187 ĝwiĊto DziĊkczynienia, 187 ĝwiĊto Konstytucji 3 Maja, 186 ĝwiĊto NiepodlegáoĞci, 185, 187 ĝwiĊto Pracy, 186 T Tabela, 84, 86 Tabela przestawna, 312 tabela wyszukiwania, 230 tabele, 84, 289 dodawanie wierszy lub kolumn, 292 filtrowanie, 293, 299 formuáy, 293 kolumny, 292 kolumny obliczeniowe, 290 konwersja pionowego zakresu na tabelĊ, 151 Skorowidz 401 nawigacja w obrĊbie tabeli, 291 numerowanie wierszy, 297 obsáuga, 291 odwoáania strukturalne, 290 odwoáanie do danych w tabeli, 296 przenoszenie tabeli, 293 sortowanie, 293 stosowanie formuá w obrĊbie tabeli, 295 tworzenie, 290 usuwanie duplikatów wierszy, 84 usuwanie wierszy lub kolumn, 293 wiersz sumy, 294 wiersze, 292 wstawianie, 289 wyĞwietlanie nagáówków, 86 zaznaczanie elementów, 292 zaznaczenie caáego wiersza, 292 zaznaczenie caáej kolumny, 292 zaznaczenie caáej tabeli, 292 tabele przestawne, 195, 197, 312 filtry, 319 fragmentatory, 318 grupowanie elementów wedáug dat, 314 odáączanie tabeli przestawnej od Ĩródáa, 316 odwoáania do komórek, 313 tablica, 230 tekst, 80 TEKST, 126 Tekst jako kolumny, 202 temperatury, 240 testowanie dziaáania makra, 376 ThisWorkbook, 67, 351 Táo arkusza, 135 táo graficzne arkusza, 135 tryb wyĞwietlania formuá, 38 tworzenie dynamiczne formuáy nazwane, 176 dynamiczny obraz zakresu, 59 funkcje arkusza kalkulacyjnego, 374, 380 kartka z Īyczeniami, 278 kombinacje wykresów, 255 kopia zakresu komórek przechowujących formuáy, 163 lista nazw, 174 listy rozwijane, 104 listy z tabeli podsumowującej, 307 makra, 375 megaformuáy, 233 nazwy na poziomie arkusza, 177 niestandardowe formaty liczbowe, 112 obrazy zakresów, 58 samopowiĊkszające siĊ wykresy, 254 statyczny obraz zakresu, 59 style, 143 szablon zeszyt.xltx, 49 szablony wykresów, 265 tabele, 290 tabele liczby wystąpieĔ, 311 wykresy Gantta, 257 wykresy przebiegu w czasie, 275 wykresy tekstowe bezpoĞrednio w zakresie komórek, 249 wykresy wskaĨnika, 258 Tworzenie nazw z zaznaczenia, 228 Tworzenie tabeli, 291 Tworzenie tabeli przestawnej, 197, 312 tygodnie, 194 tymczasowe formuáy, 157 typy danych, 77 tytuá wykresu, 260 Tytuáy wydr
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: