Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00181 007688 13455794 na godz. na dobę w sumie
Excel 2013 PL. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Excel 2013 PL. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7875-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

Zaprzyjaźnij się z Excelem, a pomoże Ci zoptymalizować Twoją pracę!

Zapewne wiele razy słyszałeś o tym, że Excel to najczęściej używany program biurowy na świecie i potrafi niemalże wszystko. Jednak samodzielne zgłębienie jego możliwości jest czasochłonne, a przecież nie wszystkie z nich będą Ci potrzebne. Jeśli już znasz trochę ten program i potrafisz użyć go do prostych obliczeń, nadeszła pora na ćwiczenia zaawansowane!

W tej książce znajdziesz mnóstwo informacji, które przydadzą Ci się w codziennej pracy i uchronią Cię przed wpadnięciem w pułapki wynikające z niedostatecznej wiedzy o mechanizmach działania programu. Dowiesz się, dlaczego dane wpisywane do komórki mogą przekształcić się w coś innego (i jak temu zapobiec), jak manipulować zawartością arkusza i jak ją formatować. Odkryjesz tajemnice tabel, formuł, funkcji i wykresów, liźniesz nieco analizy danych i nauczysz się zabezpieczać te dane przed przypadkowym usunięciem lub wpadnięciem w niepowołane ręce. Ćwicz i ucz się, a oszczędzisz sobie sporo czasu i nerwów!

Excel — cokolwiek liczysz, możesz zrobić to szybciej!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/czex13 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7875-4 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wst(cid:218)p Rozdzia(cid:239) 1. K(cid:239)opoty z wprowadzaniem danych Wprowadzenie Liczby i tekst Gdy liczba, któr(cid:200) wpisujemy lub widzimy, ró(cid:285)ni si(cid:218) od zapami(cid:218)tanej Liczby, kropki i przecinki Jak Excel pomaga wype(cid:239)nia(cid:202) komórki Dwie linie tekstu w jednej komórce Rozdzia(cid:239) 2. Manipulowanie zawarto(cid:258)ci(cid:200) arkusza Rozdzia(cid:239) 3. Rozdzia(cid:239) 4. Wprowadzenie Mniej znane operacje na zakresach danych B(cid:239)(cid:218)dy zaokr(cid:200)gle(cid:241) Jak sprawdzi(cid:202), gdzie s(cid:200) liczby, a gdzie formu(cid:239)y Kopiowanie formu(cid:239) bez zmiany adresów wzgl(cid:218)dnych Najprostsze obliczenia bez formu(cid:239) Formatowanie Wprowadzenie Przypomnienie Formatowanie u(cid:239)atwia obliczenia Formatowanie warunkowe i niestandardowe Style Motywy Szablony Zabezpieczenia Wprowadzenie Cz(cid:218)ste zapisywanie pliku Ochrona pliku Ochrona skoroszytu Ochrona informacji osobistych Ochrona arkusza Sprawdzanie poprawno(cid:258)ci danych 9 11 11 11 16 18 22 26 27 27 27 32 34 36 38 41 41 41 45 51 56 61 64 69 69 69 71 73 74 77 84 Kup książkęPoleć książkę 6 Rozdzia(cid:239) 5. Rozdzia(cid:239) 6. Excel 2013 PL • (cid:109)wiczenia zaawansowane Tabele Wprowadzenie Formu(cid:239)y Wprowadzenie Adresy wzgl(cid:218)dne i bezwzgl(cid:218)dne Przeliczanie r(cid:218)czne i automatyczne Wy(cid:258)wietlanie formu(cid:239) w komórkach Formu(cid:239)y trójwymiarowe i adresowanie po(cid:258)rednie Szacowanie formu(cid:239) Zamiana formu(cid:239) na warto(cid:258)ci B(cid:239)(cid:218)dy oblicze(cid:241) Inspekcja formu(cid:239) Rozdzia(cid:239) 7. Nazwy Wprowadzenie Nazywanie sta(cid:239)ych Nazwy zakresów z adresowaniem bezwzgl(cid:218)dnym Nazwy na poziomie arkusza i na poziomie skoroszytu Nazwy zakresów z adresowaniem wzgl(cid:218)dnym Nazywanie formu(cid:239) Nazywanie zakresów definiowanych dynamicznie Rozdzia(cid:239) 8. Wykresy Wprowadzenie Stoliczku, nakryj si(cid:218), czyli o tym, co otrzymujemy z (cid:239)aski Excela Wykres liniowy a wykres XY Wykresy sumuj(cid:200)ce do 100 Wykres radarowy Wykres b(cid:200)belkowy Wykres powierzchniowy Linia trendu Przyk(cid:239)ady nietypowych wykresów Interpolacja wykresu Wykresy przebiegu w czasie Unikanie zb(cid:218)dnej pracy — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 1. Szablony wykresów Unikanie zb(cid:218)dnej pracy — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 2. Kopiowanie wykresów i ich formatowania Rozdzia(cid:239) 9. Szukaj wyniku, Solver i scenariusze Wprowadzenie Szukaj wyniku Solver Scenariusze Rozdzia(cid:239) 10. Elementy analizy danych Wprowadzenie Sortowanie Filtrowanie Tabele przestawne 87 87 101 101 101 105 106 107 111 113 114 119 125 125 125 127 130 134 135 137 143 143 144 148 150 155 156 157 160 162 165 166 168 170 173 173 173 180 184 187 187 188 191 192 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci Rozdzia(cid:239) 11. W(cid:239)asny warsztat pracy Modyfikacja Paska szybkiego dost(cid:218)pu Dodawanie nowych grup do istniej(cid:200)cych paneli Wst(cid:200)(cid:285)ki Tworzenie w(cid:239)asnego panelu na Wst(cid:200)(cid:285)ce W(cid:239)(cid:200)czanie i wy(cid:239)(cid:200)czanie wy(cid:258)wietlania paneli na Wst(cid:200)(cid:285)ce 7 199 199 202 205 206 Kup książkęPoleć książkę 8 Excel 2013 PL • (cid:109)wiczenia zaawansowane Kup książkęPoleć książkę 8 Wykresy Wprowadzenie Interpretowanie danych zapisanych w tabelach jest uci(cid:200)(cid:285)liwe i nudne. Poza niewieloma szczególnymi przypadkami, interesuj(cid:200) nas zwykle nie dane szczegó(cid:239)owe, lecz tendencje zmian i wyniki ogólne. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej chcemy si(cid:218) dowiedzie(cid:202), czy jaka(cid:258) warto(cid:258)(cid:202) wzrasta, czy maleje, w którym miesi(cid:200)cu zarobki by(cid:239)y najwi(cid:218)ksze lub na sprzeda(cid:285)y jakiego pro- duktu sklep najwi(cid:218)cej traci. (cid:146)atwiej to zobaczy(cid:202) na wykresach ni(cid:285) odczyta(cid:202) z tabel. Excel 2007 i Excel 2010 maj(cid:200) zupe(cid:239)nie nowe narz(cid:218)dzia do tworzenia i obróbki wykre- sów, wygodniejsze i daj(cid:200)ce wi(cid:218)cej mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Po(cid:239)o(cid:285)ono nacisk na szybk(cid:200) i (cid:239)atw(cid:200) zmian(cid:218) typów, uk(cid:239)adów i stylów. Teraz naprawd(cid:218) nie trzeba mozolnie budowa(cid:202) wykresu krok po kroku; warto jednym ruchem utworzy(cid:202) wykres domy(cid:258)lny i szybko go przekszta(cid:239)ci(cid:202), zmieniaj(cid:200)c typ, uk(cid:239)ad i styl. Taka metoda zapewne zaspokoi ponad 90 potrzeb zwy- k(cid:239)ych u(cid:285)ytkowników, a w przypadkach wyj(cid:200)tkowych... no có(cid:285), maj(cid:200)c specjalne wyma- gania, trzeba popracowa(cid:202) nad szczegó(cid:239)ami. Je(cid:285)eli cz(cid:218)sto u(cid:285)ywa si(cid:218) nietypowych wykresów, przystosowanych do potrzeb b(cid:200)d(cid:283) upo- doba(cid:241), nale(cid:285)y przygotowa(cid:202) w(cid:239)asne szablony, a najcz(cid:218)(cid:258)ciej u(cid:285)ywany typ wykresu warto wybra(cid:202) jako domy(cid:258)lny. Kup książkęPoleć książkę 144 Excel 2013 PL • (cid:109)wiczenia zaawansowane Stoliczku, nakryj si(cid:218), czyli o tym, co otrzymujemy z (cid:239)aski Excela Tworzenie wykresów domy(cid:258)lnych zosta(cid:239)o maksymalnie zautomatyzowane. (cid:109) W I C Z E N I E 8.1 (cid:109)wiczenie jest przypomnieniem podstawowych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci tworzenia wykresów w Excelu 2007/2010. (cid:84) Przygotuj dane pokazane na rysunku 8.1 i przedstaw je na wykresie domy(cid:258)lnym umieszczonym w oddzielnym arkuszu. (cid:84) Powi(cid:218)ksz czcionk(cid:218) napisów na wykresie. (cid:84) Przenie(cid:258) wykres do arkusza zawieraj(cid:200)cego dane. (cid:84) Sprawd(cid:283) dynamiczne powi(cid:200)zanie wykresu z danymi w arkuszu. Rozwi(cid:200)zanie Przygotuj dane pokazane na rysunku 8.1 i zaznacz zakres A1:C4. Rysunek 8.1. Dane do wykresu 1. Naci(cid:258)nij klawisz F11, co spowoduje utworzenie wykresu domy(cid:258)lnego w oddzielnym arkuszu Wykres1 (patrz rysunek 8.2)1. 2. Naprowadzaj(cid:200)c wska(cid:283)nik na ró(cid:285)ne elementy wykresu, odczytaj obja(cid:258)nienia. Na rysunku 8.2 wida(cid:202) obja(cid:258)nienia dwóch elementów: O(cid:295) pionowa i Seria danych W skarbonce Punkt Asia (pierwszy punkt pierwszej serii danych). 3. W standardowym domy(cid:258)lnym szablonie podpisy punktów na osiach i opisy w legendzie s(cid:200) pisane drobn(cid:200) czcionk(cid:200) 10-punktow(cid:200) i przez to trudne do odczytania. Opis w legendzie kliknij prawym przyciskiem myszy i z podr(cid:218)cznego paska narz(cid:218)dzi nad menu kontekstowym wybierz polecenie Czcionka…, by w wy(cid:258)wietlonym oknie dialogowym zwi(cid:218)kszy(cid:202) jej rozmiar, np. 12, tak jak na rysunku 8.2. 4. Wydaj polecenie Narz(cid:218)dzia wykresów2/Projektowanie/Lokalizacja — Przenie(cid:258) wykres i w oknie Przenoszenie wykresu w polu Obiekt w: wybierz arkusz, w którym s(cid:200) zapisane dane, np. Arkusz1, tak jak na rysunku 8.3. Wynik przeniesienia zosta(cid:239) pokazany na rysunku 8.4. W (cid:202)wiczeniach 8.2 i 8.3 zobaczysz, jak tworzy(cid:202) wykres od razu osadzony w arkuszu obok danych. 1 Kolejne wykresy tworzone w tej samej sesji Excela b(cid:218)d(cid:200) umieszczane w arkuszach Wykres2, Wykres3 itd. 2 Nazwa panelu Narz(cid:218)dzia wykresów pojawia si(cid:218) jedynie na chwil(cid:218) po aktywuj(cid:200)cym klikni(cid:218)ciu wykresu. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 8. • Wykresy 145 Rysunek 8.2. Na standardowym domy(cid:258)lnym wykresie napisy s(cid:200) za ma(cid:239)e Rysunek 8.3. Przenoszenie wykresu do arkusza z danymi Rysunek 8.4. Wykres po przeniesieniu do arkusza z danymi 5. Wypróbuj dynamiczne po(cid:239)(cid:200)czenie wykresu z danymi: (cid:84) wpisanie Kasia w A2 zmieni podpis pierwszego punktu na osi kategorii (Asia (cid:314) Kasia), Kup książkęPoleć książkę 146 Excel 2013 PL • (cid:109)wiczenia zaawansowane (cid:84) zmiana dowolnej warto(cid:258)ci w zakresie B2:C4 spowoduje zmian(cid:218) wysoko(cid:258)ci odpowiedniej kolumny i ewentualne przeskalowanie osi — zobacz, jak zmieni si(cid:218) wykres po wpisaniu 15 z(cid:273) w B3. Komentarz Zauwa(cid:285), (cid:285)e po przeniesieniu wykresu do arkusza z danymi (polecenie 5.) arkusz Wykres1 zosta(cid:239) automatycznie skasowany. (cid:109) W I C Z E N I E 8.2 Sprawdzimy teraz, w jaki sposób Excel ustala kategorie i serie na wykresie. Przygotuj arkusz danych pokazany na rysunku 8.5 i poka(cid:285) te dane na wykresie domy(cid:258)l- nym, osadzonym w arkuszu obok danych. Potem uzupe(cid:239)nij dane zgodnie z rysunkiem 8.6 i sporz(cid:200)d(cid:283) nowy wykres domy(cid:258)lny. Rozwi(cid:200)zanie Zaznacz zakres A1:C4, naci(cid:258)nij kombinacj(cid:218) klawiszy Alt+F1. Otrzymasz wynik poka- zany na rysunku 8.5. Dni tygodnia zosta(cid:239)y uznane za serie, a posi(cid:239)ki za kategorie. Rysunek 8.5. Wykres danych, gdy rodzajów posi(cid:239)ków by(cid:239)o wi(cid:218)cej ni(cid:285) dni 6. Dopisz dane w kolumnach D, E i F, tak jak na rysunku 8.6, i powtórz tworzenie wykresu w sposób opisany w poleceniu 1. Tym razem dni tygodnia zosta(cid:239)y uznane za kategorie, a posi(cid:239)ki za serie. 7. Je(cid:285)eli wykres z rysunku 8.6 nie jest aktywny, kliknij go i wydaj polecenie Narz(cid:218)dzia wykresów/Projektowanie/Prze(cid:239)(cid:200)cz wiersz/kolumn(cid:218). Wykres z rysunku 8.6 zmieni si(cid:218) na pokazany na rysunku 8.7. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 8. • Wykresy 147 Rysunek 8.6. Wykres danych, gdy dni by(cid:239)o wi(cid:218)cej ni(cid:285) rodzajów posi(cid:239)ków Rysunek 8.7. Wykres 8.6 po zamianie wierszy i kolumn Komentarze (cid:84) Excel zak(cid:239)ada, (cid:285)e kategorii jest wi(cid:218)cej ni(cid:285) serii, dlatego: (cid:84) w punkcie 1. trzy posi(cid:239)ki ((cid:295)niadanie, obiad, kolacja) zosta(cid:239)y uznane za kategorie, a dwa dni tygodnia (poniedzia(cid:273)ek, wtorek) za warto(cid:258)ci. (cid:84) w punkcie 2. trzy posi(cid:239)ki ((cid:295)niadanie, obiad, kolacja) zosta(cid:239)y uznane za warto(cid:258)ci, a dni pi(cid:218)(cid:202) tygodnia (poniedzia(cid:273)ek, wtorek, (cid:295)roda, czwartek, pi(cid:230)tek) za kategorie. (cid:84) Wszystkie kategorie s(cid:200) „równouprawnione”, co oznacza, (cid:285)e ka(cid:285)dej jest na osi przyznawane tyle samo miejsca (skok o tak(cid:200) sam(cid:200) podzia(cid:239)k(cid:218)). Warto o tym pami(cid:218)ta(cid:202), gdy(cid:285) wkrótce z tego skorzystamy, porównuj(cid:200)c wykres liniowy z wykresem XY (patrz (cid:202)wiczenie 8.3). (cid:84) W ka(cid:285)dej kategorii s(cid:200) przedstawiane warto(cid:258)ci ze wszystkich serii. (cid:84) Jak wida(cid:202) w punkcie 3., zamiana kategorii na warto(cid:258)ci i odwrotnie jest prosta, wi(cid:218)c nie ma si(cid:218) co przejmowa(cid:202) wyborem domy(cid:258)lnym — je(cid:285)eli nam nie odpowiada, zawsze mo(cid:285)emy wykona(cid:202) zamian(cid:218). Kup książkęPoleć książkę 148 Excel 2013 PL • (cid:109)wiczenia zaawansowane Wykres liniowy a wykres XY Nie ma wykresów „dobrych na wszystko”. Wybór zale(cid:285)y od tego, co chcemy pokaza(cid:202), a — jak poka(cid:285)(cid:218) w nast(cid:218)pnych (cid:202)wiczeniach — w(cid:239)a(cid:258)ciwy wybór ma wielkie znaczenie. Zaczn(cid:218) od pokazania ró(cid:285)nicy mi(cid:218)dzy wykresem liniowym a wykresem XY. Zobaczysz, (cid:285)e wykres liniowy w Excelu to co(cid:258) zupe(cid:239)nie innego ni(cid:285) wykres liniowy znany ze szko(cid:239)y (gdzie tak nazywano wykres funkcji liniowej). (cid:109) W I C Z E N I E 8.3 Sporz(cid:200)d(cid:283) wykres znanej ze szko(cid:239)y funkcji liniowej y=x, podaj(cid:200)c warto(cid:258)ci funkcji w punk- tach x1=0, x2=1 i x3=7. Jaki typ wykresu nale(cid:285)y wybra(cid:202)? Liniowy czy XY? Wykres Liniowy ma poziom(cid:200) o(cid:258) kategorii i pionow(cid:200) o(cid:258) warto(cid:258)ci, za(cid:258) wykres XY ma dwie osie warto(cid:258)ci. (cid:84) Aby mie(cid:202) pewno(cid:258)(cid:202), który z tych wykresów wybra(cid:202), warto sporz(cid:200)dzi(cid:202) oba i porówna(cid:202). Rozwi(cid:200)zanie — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 1. — tworzenie wykresu liniowego 1. Wpisz dane i zaznacz zakres B1:B4, tak jak na rysunku 8.8. 2. Wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy — Liniowy ze znacznikami. Otrzymasz wynik pokazany na rysunku 8.8. 3. Aby poprawi(cid:202) opisy kategorii, kliknij prawym przyciskiem myszy dowoln(cid:200) etykiet(cid:218) na osi poziomej i z menu podr(cid:218)cznego wybierz polecenie Zaznacz dane. 4. W oknie Wybieranie (cid:283)ród(cid:239)a danych (patrz rysunek 8.9) kliknij przycisk Etykiety osi poziomej (kategorii)/Edytuj i po wy(cid:258)wietleniu okna Etykiety osi zaznacz mysz(cid:200) zakres A2:A4. Zatwierd(cid:283) zmiany klikni(cid:218)ciami OK. Etykiety kategorii zostan(cid:200) zmienione na 0, 1, 7, ale linia wykresu b(cid:218)dzie za(cid:239)amana, co nie odpowiada wykresowi znanej ze szko(cid:239)y funkcji liniowej. Komentarze (cid:84) Gdyby(cid:258)my w punkcie 1. zamiast B1:B4 zaznaczyli zakres A1:A4, otrzymaliby(cid:258)my nak(cid:239)adaj(cid:200)ce si(cid:218) na siebie wykresy dwóch identycznych serii. Ci(cid:200)g liczb w kolumnie A zosta(cid:239)by rozpoznany jako nast(cid:218)pna seria danych, a nie jako ci(cid:200)g etykiet kategorii, jak to si(cid:218) zdarzy(cid:239)o w (cid:202)wiczeniach 8.1 i 8.2. Ci(cid:200)gi liczbowe s(cid:200) w zasadzie rozpoznawane jako dane, a nie etykiety. (cid:84) Na wykresie nazywanym w Excelu liniowym kategorie s(cid:200) równo oddalone, jednakowych rozmiarów z etykietami tekstowymi. Na rysunku 8.9 na osi kategorii mamy kolejne, równo oddalone punkty z podpisami 0, 1 i 7. Nie ma znaczenia, (cid:285)e ró(cid:285)nica mi(cid:218)dzy 1 i 7 jest 6 razy wi(cid:218)ksza ni(cid:285) mi(cid:218)dzy 1 i 0. Rozwi(cid:200)zanie — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 2. — tworzenie wykresu XY 1. Zaznacz zakres A1:B4 z rysunku 8.8. 2. Wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy — Punktowy z prostymi liniami i znacznikami. Otrzymasz wynik pokazany na rysunku 8.10. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 8. • Wykresy 149 Rysunek 8.8. Wykres liniowy i sposób jego utworzenia. Nie zosta(cid:239)y okre(cid:258)lone kategorie, wi(cid:218)c Excel automatycznie je ponumerowa(cid:239): 1, 2, 3 Rysunek 8.9. Poprawianie etykiet osi poziomej Komentarze (cid:84) Wykres punktowy XY ma dwie osie warto(cid:258)ci, co oznacza, (cid:285)e liczby s(cid:200) na nich odk(cid:239)adane proporcjonalnie do swej wielko(cid:258)ci; 7 le(cid:285)y siedem razy dalej od pocz(cid:200)tku osi ni(cid:285) 1. Dzi(cid:218)ki temu wykres XY przypomina szkolny wykres funkcji. Kup książkęPoleć książkę 150 Excel 2013 PL • (cid:109)wiczenia zaawansowane Rysunek 8.10. Wykres punktowy odpowiada szkolnemu wykresowi funkcji liniowej (cid:84) Zrozumienie istoty ró(cid:285)nicy mi(cid:218)dzy wykresami liniowymi i XY jest bardzo wa(cid:285)ne; trzeba pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e odcinki na osi kategorii nigdy nie odpowiadaj(cid:200) warto(cid:258)ciom liczbowym, wi(cid:218)c wykresy z osi(cid:200) kategorii w zasadzie nie nadaj(cid:200) si(cid:218) do przedstawiania funkcji matematycznych. (cid:84) U(cid:285)ycie wykresów z osi(cid:200) kategorii do przedstawiania funkcji matematycznych jest dopuszczalne w szczególnym przypadku, gdy nazwami kategorii b(cid:218)d(cid:200) liczby stanowi(cid:200)ce ci(cid:200)g arytmetyczny (ró(cid:285)nica mi(cid:218)dzy kolejnymi liczbami jest sta(cid:239)a). Wykresy sumuj(cid:200)ce do 100 Wykresy tego typu s(cid:200) przydatne, gdy chcemy oceni(cid:202), w jaki sposób ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202) rozk(cid:239)ada si(cid:218) na cz(cid:218)(cid:258)ci, np. pokaza(cid:202), jak(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) dochodów wydajemy na p(cid:239)acenie podatków, na (cid:285)yw- no(cid:258)(cid:202), ubrania itd. Zw(cid:239)aszcza wykres ko(cid:239)owy jest uwielbiany przez badaj(cid:200)cych opini(cid:218) publiczn(cid:200), gdy(cid:285) (cid:239)atwo na nim pokaza(cid:202), jaka cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) badanych jest za, jaka przeciw, a jaka „za, a nawet przeciw”, czyli nie ma poj(cid:218)cia, o co chodzi, lub si(cid:218) dan(cid:200) spraw(cid:200) w ogóle nie przejmuje. (cid:109) W I C Z E N I E 8.4 Wspólnota mieszka(cid:241)ców postanowi(cid:239)a zbudowa(cid:202) nowy (cid:258)mietnik, ale ta budowa, jak ka(cid:285)da inna, kosztuje, wi(cid:218)c znale(cid:283)li si(cid:218) zwolennicy i przeciwnicy. Przeprowadzono g(cid:239)osowanie, którego wyniki wpisano do arkusza, takiego jak na rysunku 8.11. Przedstaw wyniki g(cid:239)osowania na wykresie ko(cid:239)owym z etykietami procentowego rozk(cid:239)adu g(cid:239)osów. Rozwi(cid:200)zanie 1. Zaznacz zakres A2:B4 i wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy — Ko(cid:239)owy 2-W, tak jak na rysunku 8.11. 2. Je(cid:285)eli trzeba, kliknij wykres, aby sta(cid:239) si(cid:218) aktywny, i wydaj polecenie Projektowanie/ Style wykresu — Styl 9. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 8. • Wykresy 151 Rysunek 8.11. Tworzenie prostego wykresu ko(cid:239)owego 3. Kliknij dwukrotnie dowoln(cid:200) etykiet(cid:218) danych i w oknie Formatowanie etykiet danych w(cid:239)(cid:200)cz opcj(cid:218) Opcje etykiet/Po(cid:239)o(cid:285)enie etykiety/Koniec zewn(cid:218)trzny i wy(cid:239)(cid:200)cz opcj(cid:218) Poka(cid:285) linie wiod(cid:200)ce. Wynik wida(cid:202) na rysunku 8.12. 4. Mo(cid:285)esz klikn(cid:200)(cid:202) Tytu(cid:239) wykresu i przeci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) go mysz(cid:200) w inne miejsce lub klikn(cid:200)(cid:202) drugi raz i przej(cid:258)(cid:202) do jego edycji. Do edycji mo(cid:285)esz przej(cid:258)(cid:202) równie(cid:285), klikaj(cid:200)c tytu(cid:239) prawym przyciskiem myszy i wybieraj(cid:200)c z menu podr(cid:218)cznego polecenie Edytuj tekst. Komentarz Wykres ko(cid:239)owy jest bardzo wygodny i obrazowy, ale ma tylko jedn(cid:200) warstw(cid:218), czyli mo(cid:285)na na nim pokaza(cid:202) tylko jedn(cid:200) seri(cid:218) danych. Gdyby g(cid:239)osuj(cid:200)cy odpowiadali nie na jedno, lecz dwa pytania, wyniki nale(cid:285)a(cid:239)oby przedstawi(cid:202) na dwóch oddzielnych wykre- sach ko(cid:239)owych. (cid:109) W I C Z E N I E 8.5 Aby wyra(cid:283)nie zaznaczy(cid:202) liczb(cid:218) przeciwników, wysu(cid:241) ich fragment poza obr(cid:218)b ko(cid:239)a wykresu. Kup książkęPoleć książkę 152 Excel 2013 PL • (cid:109)wiczenia zaawansowane Rysunek 8.12. Formatowanie etykiet danych Rozwi(cid:200)zanie 1. Kliknij raz w obr(cid:218)bie ko(cid:239)a wykresu — zostanie zaznaczona ca(cid:239)a seria danych, czyli ca(cid:239)e ko(cid:239)o. 2. Kliknij wybrany fragment ko(cid:239)a (punkt serii danych). Gdy jedynie on b(cid:218)dzie zaznaczony, schwy(cid:202) go mysz(cid:200) i odci(cid:200)gnij od (cid:258)rodka ko(cid:239)a, tak jak na rysunku 8.13. Rysunek 8.13. Wysuni(cid:218)cie jednego wycinka ko(cid:239)a Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 8. • Wykresy 153 (cid:109) W I C Z E N I E 8.6 Dane z rysunku 8.14 przedstaw na wykresie pozwalaj(cid:200)cym oceni(cid:202) udzia(cid:239) procentowy poszczególnych sk(cid:239)adników w ca(cid:239)o(cid:258)ci kosztów i porówna(cid:202) rozk(cid:239)ad obci(cid:200)(cid:285)e(cid:241) w dwóch kolejnych latach. Mo(cid:285)na zastosowa(cid:202) dwa wykresy ko(cid:239)owe oddzielne dla ka(cid:285)dego roku (patrz poprzednie (cid:202)wiczenie) lub wykres pier(cid:258)cieniowy, u(cid:285)yty w tym (cid:202)wiczeniu. Innym rozwi(cid:200)zaniem jest u(cid:285)ycie wykresów skumulowanych sumuj(cid:200)cych do 100 , co zostanie pokazane w (cid:202)wiczeniu 8.7. Rozwi(cid:200)zanie 1. Zaznacz zakres A2:C5 (patrz rysunek 8.14) i wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy — Wstaw wykres ko(cid:239)owy lub pier(cid:258)cieniowy/Pier(cid:258)cieniowy. 2. Kliknij najpierw wykres, aby go uaktywni(cid:202), a potem przycisk Elementy wykresu , by w wy(cid:258)wietlonym menu podr(cid:218)cznym wy(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) Tytu(cid:239) wykresu i w(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) Etykiety danych (patrz rysunek 8.14). 3. Kliknij przycisk Style wykresu (patrz rysunek 8.14). i z listy stylów wybierz najodpowiedniejszy 4. Aby dok(cid:239)adniej sformatowa(cid:202) etykiety, np. nada(cid:202) im t(cid:239)o, tak jak na rysunku 8.14, wydaj polecenie Projektowanie/Uk(cid:239)ady wykresu — Dodaj element wykresu/Etykiety danych/Wi(cid:218)cej opcji etykiet danych, po czym na wy(cid:258)wietlonym po prawej stronie panelu (pokazanym poprzednio na rysunku 8.12) wybierz odpowiednie opcje. Rysunek 8.14. Wykres pier(cid:258)cieniowy pokazuje ró(cid:285)ny podzia(cid:239) kosztów w latach 2009–2010 Kup książkęPoleć książkę 154 (cid:109) W I C Z E N I E 8.7 Excel 2013 PL • (cid:109)wiczenia zaawansowane Celem (cid:202)wiczenia jest pokazanie ró(cid:285)nicy mi(cid:218)dzy wykresami: grupowanym, skumulowanym i skumulowanym z sumowaniem do 100 . Do demonstracji u(cid:285)yj wykresu kolumnowego. Rozwi(cid:200)zanie 1. Tak jak w (cid:202)wiczeniu 8.6, zaznacz zakres A2:C5 i utwórz kolejno trzy wykresy pokazane na rysunku 8.15. U(cid:285)yj polece(cid:241) Wstawianie/Wykresy — Kolumnowy 3 W/: (cid:84) Kolumnowy grupowany 3W (patrz rysunek 8.15), (cid:84) Skumulowany kolumnowy 3W, (cid:84) 100 skumulowany kolumnowy 3W. 2. W utworzonych wykresach dokonaj transpozycji wierszy i kolumn (polecenie Projektowanie/Prze(cid:239)(cid:200)cz wiersz/kolumn(cid:218)). 3. Aby nie myli(cid:202) wykresów, dodaj tytu(cid:239)y z nazwami u(cid:285)ytych typów. Kliknij raz i po chwili drugi raz domy(cid:258)lny Tytu(cid:273) wykresu, po czym wpisz odpowiedni opis, np. Kolumnowy grupowany (patrz rysunek 8.15). Rysunek 8.15. Te same dane pokazane na trzech ró(cid:285)nych wykresach Komentarz Podczas wykonywania polecenia 1. Excel uzna(cid:239) Podatki, P(cid:273)ace i Inne za kategorie, a lata 2009 i 2010 za serie, bo zak(cid:239)ada (patrz (cid:202)wiczenie 8.2), (cid:285)e kategorii powinno by(cid:202) wi(cid:218)cej ni(cid:285) serii. Dlatego, aby otrzyma(cid:202) ostateczne wykresy, trzeba by(cid:239)o zamieni(cid:202) wiersze z kolumnami. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 8. • Wykresy 155 Omówi(cid:218) pokrótce przedstawienia tych samych danych na trzech ró(cid:285)nych wykresach. (cid:84) Wykres kolumnowy grupowany — mo(cid:285)na oceni(cid:202) wzrost podatków i p(cid:239)ac. Wiadomo, (cid:285)e sumaryczne koszty wzros(cid:239)y, ale trudno oceni(cid:202) o ile. Nie wiadomo równie(cid:285), czy procentowo wi(cid:218)cej wzros(cid:239)y podatki, czy p(cid:239)ace. (cid:84) Wykres skumulowany kolumnowy — wida(cid:202) wzrost podatków i p(cid:239)ac oraz mo(cid:285)na oceni(cid:202) sumaryczny wzrost kosztów. Nadal nie wiadomo, czy procentowo wi(cid:218)cej wzros(cid:239)y podatki, czy p(cid:239)ace. (cid:84) Wykres 100 skumulowany kolumnowy — wida(cid:202), (cid:285)e w ca(cid:239)o(cid:258)ci kosztów udzia(cid:239) podatków pozosta(cid:239) mniej wi(cid:218)cej na tym samym poziomie oko(cid:239)o 35 , znacznie wzrós(cid:239) udzia(cid:239) p(cid:239)ac, a zmala(cid:239) innych kosztów. Nie znamy za to liczb bezwzgl(cid:218)dnych, nie wiemy o ile wzros(cid:239)y p(cid:239)ace, a o ile ca(cid:239)kowite koszty. Wykres radarowy Jest to wykres ma(cid:239)o znany, gdy(cid:285) zwykle przedstawia dane w sposób nieczytelny. Przydaje si(cid:218) w szczególnych przypadkach. Poka(cid:285)(cid:218) jeden z nich. (cid:109) W I C Z E N I E 8.8 Przypu(cid:258)(cid:202)my, (cid:285)e zamierzasz kupi(cid:202) u(cid:285)ywany samochód terenowy, by nieco poszale(cid:202) po wertepach. Z demobilu armii polskiej mo(cid:285)na kupi(cid:202) starego UAZ-a, a z demobilu armii austriackiej lub szwajcarskiej — starego pinzgauera. Przed kupnem warto porówna(cid:202) poszczególne cechy obu samochodów w skali 1 do 5. W tym (cid:202)wiczeniu ograniczmy si(cid:218) do oceny 6 cech, do(cid:258)(cid:202) istotnych dla samochodów terenowych z prawdziwego zdarzenia. Jak wida(cid:202) na rysunku 8.16, oba samochody otrzyma(cid:239)y w ró(cid:285)nych kategoriach najwy(cid:285)sze i najni(cid:285)sze noty, wi(cid:218)c ocena nie jest jednoznaczna. Rysunek 8.16. Dane w tabelce, jak zwykle, nie przemawiaj(cid:200) do wyobra(cid:283)ni Zobaczmy, w jaki sposób u(cid:285)ycie wykresu radarowego mo(cid:285)e pomóc w podj(cid:218)ciu decyzji. Rozwi(cid:200)zanie 1. Zaznacz zakres A2:C8 (patrz rysunek 8.16). 2. Wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy — gie(cid:239)dowy, powierzchniowy lub radarowy /Radarowy — Wype(cid:239)niony radarowy. Wynik wida(cid:202) na rysunku 8.17. Kup książkęPoleć książkę 156 Excel 2013 PL • (cid:109)wiczenia zaawansowane Rysunek 8.17. Ten wykres potwierdza star(cid:200) prawd(cid:218), (cid:285)e nie ma nic za darmo: albo tanio, albo dobrze Komentarze (cid:84) Ju(cid:285) na pierwszy rzut oka wida(cid:202), (cid:285)e UAZ jest samochodem tanim i dost(cid:218)pnym, ale pod wzgl(cid:218)dem technicznym ust(cid:218)puje pinzgauerowi. (cid:84) Poniewa(cid:285) w Polsce pinzgauery mo(cid:285)na zapewne policzy(cid:202) na palcach jednej r(cid:218)ki, zainteresowanych odsy(cid:239)am do Internetu, np. do angielskiej wersji Wikipedii http://en.wikipedia.org/wiki/Pinzgauer_High_Mobility_All-Terrain_Vehicle. Poza tym mo(cid:285)na pogrzeba(cid:202) w Google. Wykres b(cid:200)belkowy Wykres b(cid:200)belkowy jest równie rzadko u(cid:285)ywany, wi(cid:218)c warto pokaza(cid:202), do czego mo(cid:285)e s(cid:239)u(cid:285)y(cid:202). (cid:109) W I C Z E N I E 8.9 W gminie licz(cid:200)cej trzy wsie maj(cid:200) si(cid:218) odby(cid:202) wybory wójta. Kandyduje dotychczasowy wójt, o którym opinie w poszczególnych wsiach s(cid:200) ró(cid:285)ne. Ró(cid:285)na jest te(cid:285) liczba mieszka(cid:241)ców i ch(cid:218)(cid:202) wzi(cid:218)cia udzia(cid:239)u w wyborach, co wida(cid:202) w danych wpisanych do arkusza pokazanego na rysunku 8.18. Wójt chce si(cid:218) dowiedzie(cid:202), o g(cid:239)osy mieszka(cid:241)ców których wsi powinien szczególnie zabiega(cid:202). Przedstaw dane na wykresie w taki sposób, aby u(cid:239)atwi(cid:202) mu decyzj(cid:218). U(cid:285)yj wykresu b(cid:200)belkowego. Rozwi(cid:200)zanie 1. Zaznacz zakres B2:D4 (patrz rysunek 8.18) i wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy — B(cid:200)belkowy. 2. Zakres B2:D4 ma wymiary 3x3, wi(cid:218)c Excel mo(cid:285)e (cid:283)le rozpozna(cid:202) serie i kategorie. Je(cid:285)eli tak si(cid:218) stanie, u(cid:285)yj polecenia Projektowanie/Prze(cid:239)(cid:200)cz wiersz/kolumn(cid:218). Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2013 PL. Ćwiczenia zaawansowane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: