Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00111 007717 13585321 na godz. na dobę w sumie
Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków - książka
Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków - książka
Autor: Liczba stron: 400
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7950-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komputery, informatyka
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Nie takie programowanie straszne…

Większość użytkowników Excela nie zawraca sobie głowy programowaniem w VBA. Twoje zainteresowanie tym tematem zdecydowanie plasuje Cię w elitarnej grupie. Nawet jeśli nie masz najmniejszego pojęcia, o co chodzi w programowaniu, z tym podręcznikiem w mgnieniu oka zwiększysz możliwości najpopularniejszego na świecie arkusza kalkulacyjnego. Ta niezawodna książka jest napisana prostym językiem i zawiera mnóstwo konkretnych informacji. Dzięki nim zwiększysz swoją konkurencyjność na rynku, poprawisz produktywność i odkryjesz, że praca z Excelem może być ekscytującą przygodą. Spraw, by Excel zatańczył, jak mu zagrasz.

John Walkenbach jest znany wśród swoich fanów jako Mr Spreadsheet. Napisał ponad 60 książek i 300 artykułów poświęconych informatyce, w tym przede wszystkim Excelowi. Stworzył wielokrotnie nagradzany Power Utility Pak oraz kilka innych dodatków do Excela o wszechstronnym zastosowaniu. Walkenbach prowadzi własną stronę internetową pod adresem http://spreadsheetpage.com.

 


 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginalny: Excel® VBA Programming For Dummies®, 3rd Edition Tłumaczenie: Ryszard Górnowicz, Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-7950-8 Original English language edition Copyright © 2013 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc. Oryginalne angielskie wydanie © 2013 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z Wiley Publishing, Inc. Translation copyright © 2014 by Helion S.A. Wiley, the Wiley logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, Making Everything Easier, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used under License. Wiley, the Wiley logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, Making Everything Easier, i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. Polish language edition published by Wydawnictwo Helion. Copyright © 2014. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://dlabystrzakow.pl/user/opinie/e13pvb Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: dlabystrzakow@dlabystrzakow.pl WWW: http://dlabystrzakow.pl Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/e13pvb.zip Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorze .......................................................................................................................15 Podzi(cid:218)kowania autora ...................................................................................................17 Wst(cid:218)p ............................................................................................................................19 Czy ta ksi(cid:200)(cid:285)ka jest dla Ciebie? ...........................................................................................................19 A wi(cid:218)c chcesz by(cid:202) programist(cid:200)… .......................................................................................................20 Dlaczego warto? ...............................................................................................................................20 Co powiniene(cid:258) wiedzie(cid:202)? ...................................................................................................................21 Obowi(cid:200)zkowy podrozdzia(cid:239) o konwencjach typograficznych ...................................................................22 Sprawd(cid:283) ustawienia zabezpiecze(cid:241) ......................................................................................................22 Jak podzielona jest ksi(cid:200)(cid:285)ka? ...............................................................................................................24 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I: Wst(cid:218)p do programowania w VBA ....................................................................................24 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: Jak VBA wspó(cid:239)pracuje z Excelem? .................................................................................24 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III: Podstawy programowania ..............................................................................................24 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV: Komunikacja z u(cid:285)ytkownikiem .......................................................................................24 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V: Od teorii do praktyki ......................................................................................................24 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) VI: Dekalogi ......................................................................................................................24 Ikony u(cid:285)ywane w ksi(cid:200)(cid:285)ce ....................................................................................................................25 Pobieranie plików z przyk(cid:239)adami ........................................................................................................25 Co dalej? ..........................................................................................................................................26 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I: Wst(cid:218)p do programowania w VBA ................ 27 Rozdzia(cid:239) 1: Czym jest VBA? ............................................................................................29 No dobrze, czym jest wi(cid:218)c VBA? ......................................................................................................29 Co mo(cid:285)na zrobi(cid:202) za pomoc(cid:200) VBA? ...................................................................................................30 Wprowadzanie bloków tekstu ........................................................................................................31 Automatyzacja cz(cid:218)sto wykonywanego zadania ................................................................................31 Automatyzacja powtarzalnych operacji ...........................................................................................31 Tworzenie w(cid:239)asnego polecenia .......................................................................................................31 Tworzenie w(cid:239)asnego przycisku .......................................................................................................31 Tworzenie w(cid:239)asnych funkcji arkusza kalkulacyjnego .........................................................................31 Tworzenie w(cid:239)asnych dodatków do Excela .......................................................................................32 Tworzenie kompletnych aplikacji opartych na makrach ....................................................................32 Kup książkęPoleć książkę 6 Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków Plusy i minusy j(cid:218)zyka VBA ...............................................................................................................32 Plusy j(cid:218)zyka VBA ........................................................................................................................32 Minusy j(cid:218)zyka VBA .....................................................................................................................33 VBA w pigu(cid:239)ce ................................................................................................................................33 Wycieczka po wersjach Excela ...........................................................................................................35 Rozdzia(cid:239) 2: Szybkie zanurzenie ..................................................................................... 39 Przygotowanie do pracy ....................................................................................................................39 Plan dzia(cid:239)ania ..................................................................................................................................40 Stawiamy pierwsze kroki ....................................................................................................................40 Rejestrowanie makra .........................................................................................................................41 Testowanie makra .............................................................................................................................42 Podgl(cid:200)d kodu makra .........................................................................................................................42 Modyfikacja makra ............................................................................................................................44 Zapisywanie skoroszytów zawieraj(cid:200)cych makra ...................................................................................45 Bezpiecze(cid:241)stwo makr ........................................................................................................................45 Wi(cid:218)cej o makrze NameAndTime .......................................................................................................47 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: Jak VBA wspó(cid:239)pracuje z Excelem? ..............49 Rozdzia(cid:239) 3: Praca w edytorze VBE ................................................................................. 51 Czym jest Visual Basic Editor? ..........................................................................................................51 Uruchamianie edytora VBE .........................................................................................................51 Zapoznanie z komponentami edytora VBE ....................................................................................52 Praca z oknem Project ......................................................................................................................54 Dodawanie nowego modu(cid:239)u VBA .................................................................................................55 Usuwanie modu(cid:239)u VBA ...............................................................................................................55 Eksportowanie i importowanie obiektów .........................................................................................56 Praca z oknem Code .........................................................................................................................56 Minimalizowanie i maksymalizowanie okien ...................................................................................56 Tworzenie modu(cid:239)u ........................................................................................................................57 Wprowadzanie kodu VBA do modu(cid:239)u ..........................................................................................58 Bezpo(cid:258)rednie wprowadzanie kodu .................................................................................................58 U(cid:285)ywanie rejestratora makr ...........................................................................................................61 Kopiowanie kodu VBA ................................................................................................................63 Dostosowywanie (cid:258)rodowiska VBA .....................................................................................................63 Karta Editor ................................................................................................................................64 Karta Editor Format .....................................................................................................................66 Karta General ..............................................................................................................................67 Karta Docking .............................................................................................................................68 Rozdzia(cid:239) 4: Wprowadzenie do modelu obiektowego w Excelu ..................................... 69 Czy Excel to obiekt? .........................................................................................................................70 Wspinaczka po hierarchii obiektów .....................................................................................................70 Zapoznanie z kolekcjami ...................................................................................................................71 Odwo(cid:239)ywanie si(cid:218) do obiektów ............................................................................................................71 Nawigacja po hierarchii obiektów ...................................................................................................72 Upraszczanie odwo(cid:239)a(cid:241) do obiektów ...............................................................................................73 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 7 W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci i metody obiektów ..........................................................................................................74 W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci obiektów ...................................................................................................................74 Metody obiektów ..........................................................................................................................76 Zdarzenia obiektów ......................................................................................................................77 Poszukiwanie dodatkowych informacji ................................................................................................78 System pomocy VBA ...................................................................................................................78 Narz(cid:218)dzie Object Browser ............................................................................................................79 Automatyczna lista w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci i metod ..........................................................................................80 Rozdzia(cid:239) 5: Procedury Sub i Function w j(cid:218)zyku VBA ......................................................81 Procedury Sub a funkcje ....................................................................................................................81 Rzut oka na procedury Sub ...........................................................................................................82 Rzut oka na procedury Function ....................................................................................................82 Nazwy procedur Sub i Function ....................................................................................................83 Uruchamianie procedur Sub ..............................................................................................................83 Bezpo(cid:258)rednie uruchamianie procedur Sub ......................................................................................85 Uruchamianie procedur w oknie dialogowym Makro .......................................................................85 Uruchamianie makr za pomoc(cid:200) skrótów klawiszowych .....................................................................86 Uruchamianie procedur przy u(cid:285)yciu przycisków i kszta(cid:239)tów ..............................................................87 Uruchamianie procedur z poziomu innych procedur ........................................................................89 Uruchamianie procedur Function .......................................................................................................89 Wywo(cid:239)ywanie funkcji z poziomu procedur Sub ...............................................................................90 Wywo(cid:239)ywanie funkcji z poziomu formu(cid:239) arkusza ..............................................................................90 Rozdzia(cid:239) 6: U(cid:285)ywanie rejestratora makr ........................................................................93 Czy to rzeczywisto(cid:258)(cid:202), czy to VBA? ....................................................................................................93 Podstawy rejestrowania makr .............................................................................................................93 Przygotowania do rejestrowania makr .................................................................................................95 Wzgl(cid:218)dne czy bezwzgl(cid:218)dne? ..............................................................................................................96 Rejestrowanie makr w trybie odwo(cid:239)a(cid:241) bezwzgl(cid:218)dnych ......................................................................96 Rejestrowanie makr w trybie odwo(cid:239)a(cid:241) wzgl(cid:218)dnych ...........................................................................97 Co jest rejestrowane? .........................................................................................................................98 Opcje rejestratora makr ...................................................................................................................100 Nazwa makra .............................................................................................................................100 Klawisz skrótu ............................................................................................................................100 Przechowuj makro w ...................................................................................................................101 Opis ..........................................................................................................................................101 Czy to co(cid:258) jest wydajne? ..................................................................................................................101 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III: Podstawy programowania ...................... 105 Rozdzia(cid:239) 7: Kluczowe elementy j(cid:218)zyka VBA .................................................................107 Stosowanie komentarzy w kodzie VBA ............................................................................................107 U(cid:285)ywanie zmiennych, sta(cid:239)ych i typów danych ...................................................................................109 Poj(cid:218)cie zmiennej .........................................................................................................................109 Czym s(cid:200) typy danych w j(cid:218)zyku VBA? .........................................................................................110 Deklarowanie zmiennych i okre(cid:258)lanie ich zasi(cid:218)gu ..........................................................................111 Kup książkęPoleć książkę 8 Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków Sta(cid:239)e ..........................................................................................................................................117 Sta(cid:239)e predefiniowane ...................................................................................................................118 (cid:146)a(cid:241)cuchy znaków .......................................................................................................................118 Daty i godziny ............................................................................................................................119 Instrukcje przypisania ......................................................................................................................120 Przyk(cid:239)ady instrukcji przypisania ...................................................................................................120 O znaku równo(cid:258)ci .......................................................................................................................121 Proste operatory .........................................................................................................................121 Praca z tablicami ............................................................................................................................123 Deklarowanie tablic ....................................................................................................................123 Tablice wielowymiarowe .............................................................................................................124 Tablice dynamiczne ....................................................................................................................124 Stosowanie etykiet ...........................................................................................................................125 Rozdzia(cid:239) 8: Praca z obiektami Range .......................................................................... 127 Szybka powtórka .............................................................................................................................127 Inne sposoby odwo(cid:239)ywania si(cid:218) do zakresu .........................................................................................129 W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)(cid:202) Cells ........................................................................................................................129 W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)(cid:202) Offset ......................................................................................................................130 Wybrane w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci obiektu Range ................................................................................................131 W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)(cid:202) Value ......................................................................................................................131 W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)(cid:202) Text ........................................................................................................................132 W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)(cid:202) Count ......................................................................................................................133 W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci Column i Row .........................................................................................................133 W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)(cid:202) Address ...................................................................................................................133 W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)(cid:202) HasFormula .............................................................................................................134 W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)(cid:202) Font ........................................................................................................................134 W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)(cid:202) Interior ....................................................................................................................136 W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci Formula i FormulaLocal ..........................................................................................136 W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)(cid:202) NumberFormat ........................................................................................................137 Wybrane metody obiektu Range ......................................................................................................137 Metoda Select ............................................................................................................................137 Metody Copy i Paste ..................................................................................................................138 Metoda Clear .............................................................................................................................138 Metoda Delete ...........................................................................................................................139 Rozdzia(cid:239) 9: Praca z funkcjami VBA i arkusza kalkulacyjnego ...................................... 141 Co to jest funkcja? ...........................................................................................................................141 Stosowanie wbudowanych funkcji VBA ...........................................................................................142 Przyk(cid:239)ady funkcji VBA ..............................................................................................................142 Funkcje VBA, które robi(cid:200) co(cid:258) wi(cid:218)cej ni(cid:285) tylko zwracanie warto(cid:258)ci ..................................................144 Odkrywanie funkcji VBA ...........................................................................................................144 U(cid:285)ycie funkcji arkusza kalkulacyjnego w VBA ..................................................................................145 Przyk(cid:239)ady funkcji arkusza kalkulacyjnego ......................................................................................148 Wprowadzanie funkcji arkusza kalkulacyjnego ..............................................................................150 Wi(cid:218)cej o u(cid:285)yciu funkcji arkusza kalkulacyjnego .............................................................................151 U(cid:285)ycie w(cid:239)asnych funkcji ...................................................................................................................151 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 9 Rozdzia(cid:239) 10: Sterowanie przep(cid:239)ywem i podejmowanie decyzji ...................................153 Zabierz si(cid:218) za przep(cid:239)yw, kolego .......................................................................................................153 Instrukcja GoTo .............................................................................................................................154 Decyzje, decyzje ..............................................................................................................................155 Struktura If-Then .......................................................................................................................155 Struktura Select Case .................................................................................................................159 Entliczek, p(cid:218)tliczek — czyli jak u(cid:285)ywa(cid:202) p(cid:218)tli? ...................................................................................162 P(cid:218)tle For-Next ...........................................................................................................................162 P(cid:218)tla Do-While ..........................................................................................................................167 P(cid:218)tla Do-Until ...........................................................................................................................168 U(cid:285)ycie p(cid:218)tli For Each-Next z kolekcjami ..........................................................................................168 Rozdzia(cid:239) 11: Automatyczne procedury i zdarzenia .......................................................171 Przygotowanie do wielkiego zdarzenia ..............................................................................................171 Czy zdarzenia s(cid:200) przydatne? .......................................................................................................173 Programowanie procedur obs(cid:239)ugi zdarze(cid:241) .....................................................................................173 Gdzie jest umieszczony kod VBA? ..................................................................................................174 Tworzenie procedury obs(cid:239)ugi zdarzenia ............................................................................................175 Przyk(cid:239)ady wprowadzaj(cid:200)ce ................................................................................................................176 Zdarzenie Open dla skoroszytu ...................................................................................................176 Zdarzenie BeforeClose dla skoroszytu ..........................................................................................179 Zdarzenie BeforeSave dla skoroszytu ...........................................................................................179 Przyk(cid:239)ady zdarze(cid:241) aktywacyjnych .....................................................................................................180 Zdarzenia aktywacji i dezaktywacji arkusza ..................................................................................180 Zdarzenia aktywacji i dezaktywacji skoroszytu ..............................................................................181 Zdarzenia aktywacji skoroszytu ....................................................................................................182 Inne zdarzenia dotycz(cid:200)ce arkusza .....................................................................................................183 Zdarzenie BeforeDoubleClick .....................................................................................................183 Zdarzenie BeforeRightClick .......................................................................................................184 Zdarzenie Change ......................................................................................................................184 Zdarzenia niezwi(cid:200)zane z obiektami ..................................................................................................186 Zdarzenie OnTime ....................................................................................................................186 Zdarzenia naci(cid:258)ni(cid:218)cia klawisza ....................................................................................................188 Rozdzia(cid:239) 12: Techniki obs(cid:239)ugi b(cid:239)(cid:218)dów .........................................................................191 Rodzaje b(cid:239)(cid:218)dów ..............................................................................................................................191 B(cid:239)(cid:218)dny przyk(cid:239)ad ..............................................................................................................................192 To makro nie jest idealne ............................................................................................................192 Makro wci(cid:200)(cid:285) nie jest idealne ........................................................................................................193 Czy teraz makro jest idealne? .......................................................................................................194 Rezygnacja z idea(cid:239)u ....................................................................................................................195 Inny sposób obs(cid:239)ugi b(cid:239)(cid:218)dów .............................................................................................................195 Korekta procedury EnterSquareRoot ...........................................................................................195 O instrukcji On Error .................................................................................................................196 Obs(cid:239)uga b(cid:239)(cid:218)dów — szczegó(cid:239)owe informacje ......................................................................................197 Wznawianie wykonywania kodu po wyst(cid:200)pieniu b(cid:239)(cid:218)du ..................................................................197 Obs(cid:239)uga b(cid:239)(cid:218)dów w pigu(cid:239)ce ...........................................................................................................199 Kup książkęPoleć książkę 10 Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków Kiedy ignorowa(cid:202) b(cid:239)(cid:218)dy? ..............................................................................................................199 Rozpoznawanie okre(cid:258)lonych b(cid:239)(cid:218)dów ............................................................................................200 Zamierzony b(cid:239)(cid:200)d ............................................................................................................................201 Rozdzia(cid:239) 13: Dezynsekcja kodu, czyli jak walczy(cid:202) z pluskwami ................................. 203 Rodzaje pluskiew ............................................................................................................................203 Podstawy entomologii, czyli jak zidentyfikowa(cid:202) pluskw(cid:218) .....................................................................205 Metody i techniki walki z pluskwami ................................................................................................205 Przegl(cid:200)danie kodu VBA ............................................................................................................206 Umieszczanie funkcji MsgBox w kluczowych miejscach kodu .........................................................206 Umieszczanie polecenia Debug.Print w kluczowych miejscach kodu ...............................................208 Korzystanie z wbudowanych narz(cid:218)dzi Excela wspomagaj(cid:200)cych odpluskwianie kodu VBA ...............209 Kilka s(cid:239)ów o debuggerze ..................................................................................................................209 Ustawianie punktów przerwa(cid:241) w kodzie programu ........................................................................209 Zastosowanie okna Watch ..........................................................................................................212 Zastosowanie okna Locals ..........................................................................................................213 Jak zredukowa(cid:202) liczb(cid:218) b(cid:239)(cid:218)dów w kodzie programu? ............................................................................215 Rozdzia(cid:239) 14: Przyk(cid:239)ady i techniki programowania w j(cid:218)zyku VBA ................................. 217 Przetwarzanie zakresów komórek .....................................................................................................217 Kopiowanie zakresów .................................................................................................................218 Kopiowanie zakresu o zmiennej wielko(cid:258)ci .....................................................................................219 Zaznaczanie komórek do ko(cid:241)ca wiersza lub kolumny ....................................................................220 Zaznaczanie ca(cid:239)ego wiersza lub ca(cid:239)ej kolumny ..............................................................................221 Przenoszenie zakresów ................................................................................................................222 Wydajne przetwarzanie komórek zaznaczonego zakresu przy u(cid:285)yciu p(cid:218)tli ........................................222 Wydajne przetwarzanie komórek zaznaczonego zakresu przy u(cid:285)yciu p(cid:218)tli (cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II) .........................224 Wprowadzanie warto(cid:258)ci do komórki .............................................................................................225 Okre(cid:258)lanie typu zaznaczonego zakresu .........................................................................................226 Identyfikowanie zaznacze(cid:241) wielokrotnych .....................................................................................226 Zmiana ustawie(cid:241) Excela .................................................................................................................227 Zmiana ustawie(cid:241) logicznych (opcje typu Boolean) ........................................................................227 Zmiana innych opcji (typu non-Boolean) .....................................................................................228 Praca z wykresami ..........................................................................................................................229 Metoda AddChart kontra metoda AddChart2 .............................................................................230 Modyfikowanie typu wykresu .......................................................................................................231 Przechodzenie w p(cid:218)tli przez elementy kolekcji ChartObjects ..........................................................232 Modyfikowanie w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci wykresu ............................................................................................232 Zmiana formatowania wykresów ..................................................................................................233 Jak przyspieszy(cid:202) dzia(cid:239)anie kodu VBA? .............................................................................................234 Wy(cid:239)(cid:200)czanie aktualizacji ekranu ....................................................................................................234 Wy(cid:239)(cid:200)czenie automatycznego przeliczania skoroszytu ......................................................................235 Wy(cid:239)(cid:200)czanie irytuj(cid:200)cych ostrze(cid:285)e(cid:241) .................................................................................................236 Upraszczanie odwo(cid:239)a(cid:241) do obiektów .............................................................................................236 Deklarowanie typów zmiennych ...................................................................................................237 Zastosowanie struktury With-End With .......................................................................................238 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 11 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV: Komunikacja z u(cid:285)ytkownikiem ................ 239 Rozdzia(cid:239) 15: Proste okna dialogowe ...........................................................................241 Co zamiast formularzy UserForm? ...................................................................................................241 Funkcja MsgBox ............................................................................................................................242 Wy(cid:258)wietlanie prostych okien dialogowych .....................................................................................243 Pobieranie odpowiedzi z okna dialogowego ..................................................................................243 Dostosowywanie wygl(cid:200)du okien dialogowych do w(cid:239)asnych potrzeb .................................................244 Funkcja InputBox ...........................................................................................................................247 Sk(cid:239)adnia funkcji InputBox ...........................................................................................................248 Przyk(cid:239)ad zastosowania funkcji InputBox .......................................................................................248 Inny rodzaj okna dialogowego InputBox .......................................................................................249 Metoda GetOpenFilename ..............................................................................................................250 Sk(cid:239)adnia metody GetOpenFilename ............................................................................................251 Przyk(cid:239)ad zastosowania metody GetOpenFilename ........................................................................251 Metoda GetSaveAsFilename ...........................................................................................................253 Pobieranie nazwy folderu ................................................................................................................254 Wy(cid:258)wietlanie wbudowanych okien dialogowych programu Excel ........................................................254 Rozdzia(cid:239) 16: Wprowadzenie do formularzy UserForm ..................................................257 Kiedy u(cid:285)ywa(cid:202) formularzy UserForm? ...............................................................................................257 Tworzenie formularzy UserForm — wprowadzenie ..........................................................................258 Praca z formularzami UserForm ......................................................................................................259 Wstawianie nowego formularza UserForm ...................................................................................259 Umieszczanie formantów na formularzu UserForm .......................................................................260 Modyfikacja w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci formantów formularza UserForm ............................................................261 Przegl(cid:200)danie okna Code formularza UserForm ............................................................................263 Wy(cid:258)wietlanie formularzy UserForm .............................................................................................263 Pobieranie i wykorzystywanie informacji z formularzy UserForm ...................................................264 Przyk(cid:239)ad tworzenia formularza UserForm .........................................................................................264 Tworzenie formularza UserForm .................................................................................................265 Dodawanie przycisków polece(cid:241) (formanty CommandButton) ........................................................265 Dodawanie przycisków opcji (formanty OptionButton) .................................................................267 Dodawanie procedur obs(cid:239)ugi zdarze(cid:241) ...........................................................................................268 Tworzenie makra, które wy(cid:258)wietla formularz na ekranie .................................................................270 Udost(cid:218)pnianie makra u(cid:285)ytkownikowi ...........................................................................................271 Testowanie dzia(cid:239)ania makra ........................................................................................................272 Rozdzia(cid:239) 17: Praca z formantami formularza UserForm ...............................................275 Rozpoczynamy prac(cid:218) z formantami formularzy UserForm .................................................................275 Dodawanie formantów ................................................................................................................276 Wprowadzenie do w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci formantów ....................................................................................277 Formanty okien dialogowych — szczegó(cid:239)y ........................................................................................278 Formant CheckBox (pole wyboru) ...............................................................................................279 Formant ComboBox (pole kombi) ...............................................................................................280 Formant CommandButton (przycisk polecenia) ............................................................................281 Formant Frame (pole grupy) .......................................................................................................281 Formant Image (pole obrazu) ......................................................................................................282 Kup książkęPoleć książkę 12 Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków Formant Label (pole etykiety) .....................................................................................................283 Formant ListBox (pole listy) .......................................................................................................283 Formant MultiPage ....................................................................................................................284 Formant OptionButton (przycisk opcji) .......................................................................................285 Formant RefEdit (pole zakresu) ..................................................................................................286 Formant ScrollBar (pasek przewijania) ........................................................................................286 Formant SpinButton (pokr(cid:218)t(cid:239)o) ...................................................................................................287 Formant TabStrip (pole karty) ....................................................................................................288 Formant TextBox (pole tekstowe) ...............................................................................................288 Formant ToggleButton (przycisk prze(cid:239)(cid:200)cznika) ............................................................................289 Praca z formantami w oknach dialogowych .......................................................................................289 Zmiana rozmiarów i przenoszenie formantów w inne miejsce .........................................................289 Rozmieszczanie i wyrównywanie po(cid:239)o(cid:285)enia formantów w oknie dialogowym ....................................290 Obs(cid:239)uga u(cid:285)ytkowników preferuj(cid:200)cych korzystanie z klawiatury .......................................................291 Testowanie formularzy UserForm ................................................................................................293 Estetyka okien dialogowych .............................................................................................................293 Rozdzia(cid:239) 18: Techniki pracy z formularzami UserForm ................................................ 295 Zastosowanie w(cid:239)asnych okien dialogowych .......................................................................................295 Przyk(cid:239)adowy formularz UserForm ...................................................................................................296 Tworzenie okna dialogowego .......................................................................................................296 Tworzenie kodu procedury wy(cid:258)wietlaj(cid:200)cej okno dialogowe .............................................................298 Udost(cid:218)pnianie makra u(cid:285)ytkownikowi ...........................................................................................299 Testowanie okna dialogowego .....................................................................................................299 Dodawanie procedur obs(cid:239)ugi zdarze(cid:241) ...........................................................................................300 Sprawdzanie poprawno(cid:258)ci danych ...............................................................................................302 Teraz okno dialogowe dzia(cid:239)a tak, jak powinno! .............................................................................302 Wi(cid:218)cej przyk(cid:239)adów formularzy UserForm .........................................................................................302 Zastosowanie formantów ListBox ................................................................................................303 Zaznaczanie zakresów ................................................................................................................307 Praca z wieloma grupami formantów OptionButton ......................................................................309 Zastosowanie formantów SpinButton oraz TextBox .....................................................................310 Wykorzystywanie formularza UserForm jako wska(cid:283)nika post(cid:218)pu zadania .......................................312 Tworzenie niemodalnych okien dialogowych z wieloma kartami .....................................................315 Wy(cid:258)wietlanie wykresów na formularzach UserForm ......................................................................317 Lista kontrolna tworzenia i testowania okien dialogowych ..................................................................318 Rozdzia(cid:239) 19: Udost(cid:218)pnianie makr z poziomu interfejsu u(cid:285)ytkownika .......................... 321 Dostosowywanie Wst(cid:200)(cid:285)ki ................................................................................................................321 R(cid:218)czne dopasowywanie Wst(cid:200)(cid:285)ki do w(cid:239)asnych potrzeb ...................................................................322 Dodawanie do Wst(cid:200)(cid:285)ki przycisku w(cid:239)asnego makra ........................................................................324 Dostosowywanie Wst(cid:200)(cid:285)ki za pomoc(cid:200) kodu XML .........................................................................324 Dostosowywanie menu podr(cid:218)cznego .................................................................................................329 Rodzaje obiektów CommandBar .................................................................................................329 Wy(cid:258)wietlanie wszystkich menu podr(cid:218)cznych .................................................................................329 Odwo(cid:239)ania do elementów kolekcji CommandBars .........................................................................330 Odwo(cid:239)ania do formantów obiektu CommandBar ..........................................................................331 W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci formantów obiektu CommandBar .............................................................................332 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 13 Przyk(cid:239)ady zastosowania VBA do modyfikacji menu podr(cid:218)cznego .......................................................334 Resetowanie wszystkich wbudowanych menu podr(cid:218)cznych .............................................................334 Dodawanie nowego elementu do menu podr(cid:218)cznego Cell ..............................................................335 Wy(cid:239)(cid:200)czanie menu podr(cid:218)cznego ....................................................................................................337 Tworzenie w(cid:239)asnych pasków narz(cid:218)dzi ...............................................................................................338 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V: Od teorii do praktyki .............................. 341 Rozdzia(cid:239) 20: Jak tworzy(cid:202) w(cid:239)asne funkcje arkuszowe i jak prze(cid:285)y(cid:202), aby o tym opowiedzie(cid:202)? ..............................................................................................343 Dlaczego tworzymy w(cid:239)asne funkcje? .................................................................................................343 Podstawowe informacje o funkcjach VBA ........................................................................................344 Tworzenie funkcji ...........................................................................................................................345 Praca z argumentami funkcji ............................................................................................................345 Przyk(cid:239)ady funkcji ............................................................................................................................346 Funkcje bezargumentowe ............................................................................................................346 Funkcje jednoargumentowe .........................................................................................................346 Funkcje z dwoma argumentami ....................................................................................................348 Funkcje pobieraj(cid:200)ce zakres jako argument .....................................................................................349 Funkcje z argumentami opcjonalnymi ...........................................................................................351 Funkcje opakowuj(cid:200)ce ......................................................................................................................353 Funkcja NumberFormat ..............................................................................................................353 Funkcja ExtractElement ..............................................................................................................354 Funkcja SayIt .............................................................................................................................354 Funkcja IsLike ...........................................................................................................................355 Funkcje zwracaj(cid:200)ce tablice ...............................................................................................................355 Zwracanie tablicy zawieraj(cid:200)cej nazwy miesi(cid:218)cy .............................................................................355 Zwracanie posortowanej listy .......................................................................................................356 Okno dialogowe Wstawianie funkcji .................................................................................................358 Wy(cid:258)wietlanie opisów funkcji ........................................................................................................358 Opisy argumentów ......................................................................................................................360 Rozdzia(cid:239) 21: Tworzenie dodatków ...............................................................................361 No dobrze… czym zatem s(cid:200) dodatki? ...............................................................................................361 Po co tworzy si(cid:218) dodatki? ................................................................................................................362 Praca z dodatkami ..........................................................................................................................363 Podstawy tworzenia dodatków .........................................................................................................364 Tworzymy przyk(cid:239)adowy dodatek ......................................................................................................365 Konfiguracja skoroszytu ..............................................................................................................365 Testowanie skoroszytu ................................................................................................................367 Tworzenie opisów dodatku ..........................................................................................................368 Ochrona kodu VBA ...................................................................................................................369 Tworzenie dodatku .....................................................................................................................369 Otwieranie dodatku ....................................................................................................................369 Dystrybucja dodatków .................................................................................................................370 Modyfikowanie dodatków ............................................................................................................371 Kup książkęPoleć książkę 14 Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) VI: Dekalogi ...............................................373 Rozdzia(cid:239) 22: Dziesi(cid:218)(cid:202) pyta(cid:241) na temat VBA (wraz z odpowiedziami) ........................... 375 Rozdzia(cid:239) 23: (Prawie) dziesi(cid:218)(cid:202) (cid:283)róde(cid:239) informacji na temat Excela ............................. 379 System pomocy j(cid:218)zyka VBA ...........................................................................................................379 Wsparcie techniczne firmy Microsoft ................................................................................................380 Inne strony internetowe ....................................................................................................................380 Blogi po(cid:258)wi(cid:218)cone Excelowi ..............................................................................................................380 Google ...........................................................................................................................................381 Bing ...............................................................................................................................................381 Lokalne grupy u(cid:285)ytkowników ...........................................................................................................381 Moje inne ksi(cid:200)(cid:285)ki ............................................................................................................................381 Rozdzia(cid:239) 24: Dziesi(cid:218)(cid:202) rzeczy, które powiniene(cid:258) robi(cid:202) w j(cid:218)zyku VBA i których nie powiniene(cid:258) robi(cid:202) ................................................................................... 383 Zawsze deklaruj wszystkie zmienne ..................................................................................................383 Nigdy nie powiniene(cid:258) myli(cid:202) has(cid:239)a chroni(cid:200)cego kod VBA z bezpiecze(cid:241)stwem aplikacji .........................384 Zawsze staraj si(cid:218) wyczy(cid:258)ci(cid:202) i zoptymalizowa(cid:202) kod aplikacji ................................................................384 Nigdy nie umieszczaj wszystkiego w jednej procedurze .......................................................................385 Zawsze powiniene(cid:258) rozwa(cid:285)y(cid:202) zastosowanie innego oprogramowania ...................................................385 Nigdy nie zak(cid:239)adaj, (cid:285)e ka(cid:285)dy u(cid:285)ytkownik zezwala na uruchamianie makr ............................................386 Zawsze staraj si(cid:218) eksperymentowa(cid:202) z nowymi rozwi(cid:200)zaniami .............................................................386 Nigdy z góry nie zak(cid:239)adaj, (cid:285)e Twój kod b(cid:218)dzie poprawnie dzia(cid:239)a(cid:239) z innymi wersjami Excela .................386 Zawsze pami(cid:218)taj o u(cid:285)ytkownikach Twojej aplikacji ...........................................................................387 Nigdy nie zapominaj o tworzeniu kopii zapasowych ...........................................................................387 Skorowidz ................................................................................................................... 389 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 14 Przyk(cid:239)ady i techniki programowania w j(cid:218)zyku VBA W tym rozdziale: (cid:377) poznasz szereg przyk(cid:239)adów technik programowania w j(cid:218)zyku VBA, (cid:377) dowiesz si(cid:218), jak mo(cid:285)esz przyspieszy(cid:202) dzia(cid:239)anie kodu VBA w Twojej aplikacji. W ierz(cid:218), (cid:285)e nauka programowania jest znacznie szybsza i zdecydowanie bardziej efektywna, kiedy pracujemy na konkretnych przyk(cid:239)adach. Dobrze opracowany przyk(cid:239)ad o wiele lepiej obja(cid:258)nia zagadnienie ni(cid:285) najbardziej rozbudowany i szczegó(cid:239)owy, ale teoretyczny opis. Poniewa(cid:285) czytasz t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), prawdopodobnie zgadzasz si(cid:218) ze mn(cid:200) w tej materii. W tym rozdziale znajdziesz szereg przyk(cid:239)adów demonstruj(cid:200)cych u(cid:285)yteczne, praktyczne techniki programowania w j(cid:218)zyku VBA. Przyk(cid:239)ady omawiane w tym rozdziale zosta(cid:239)y podzielone na kilka kategorii. Oto one. (cid:57) Praca z zakresami. (cid:57) Modyfikacja ustawie(cid:241) Excela. (cid:57) Praca z wykresami. (cid:57) Przyspieszanie i optymalizacja dzia(cid:239)ania kodu VBA. Niektóre z prezentowanych przyk(cid:239)adów b(cid:218)dziesz móg(cid:239) od razu wykorzysta(cid:202) w swoich aplikacjach, jednak w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przypadków b(cid:218)d(cid:200) wymaga(cid:239)y pewnego dostosowania do Twoich aplikacji. Przetwarzanie zakresów komórek Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) zada(cid:241), z jakimi b(cid:218)dziesz si(cid:218) styka(cid:239), programuj(cid:200)c w j(cid:218)zyku VBA, b(cid:218)dzie zapewne wymaga(cid:239)a mniejszego b(cid:200)d(cid:283) wi(cid:218)kszego przetwarzania zakresów komórek (aby od(cid:258)wie(cid:285)y(cid:202) sobie wiadomo(cid:258)ci na temat obiektu Range, powiniene(cid:258) zajrze(cid:202) do rozdzia(cid:239)u 8.). Kiedy pracujesz z obiektami Range, powiniene(cid:258) pami(cid:218)ta(cid:202) o nast(cid:218)puj(cid:200)cych sprawach. (cid:57) Kod VBA nie musi zaznacza(cid:202) danego zakresu, aby go przetwarza(cid:202). (cid:57) Je(cid:285)eli kod VBA zaznacza wybrany zakres, przechowuj(cid:200)cy go skoroszyt musi by(cid:202) aktywny. Kup książkęPoleć książkę 218 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III: Podstawy programowania (cid:57) Rejestrator makr nie zawsze b(cid:218)dzie w stanie wygenerowa(cid:202) optymalny kod VBA. Bardzo cz(cid:218)sto jednak mo(cid:285)esz za jego pomoc(cid:200) utworzy(cid:202) bazowe makro i potem odpowiednio zmodyfikowa(cid:202) kod tak, aby sta(cid:239) si(cid:218) bardziej efektywny. (cid:57) Zazwyczaj bardzo dobrym rozwi(cid:200)zaniem jest nadawanie nazw zakresom komórek wykorzystywanym w kodzie VBA. Przyk(cid:239)adowo polecenie Range( Total )jest znacznie lepszym rozwi(cid:200)zaniem ni(cid:285) Range( D45 ). Je(cid:258)li w tym drugim przypadku pó(cid:283)niej wstawisz dodatkowy wiersz powy(cid:285)ej wiersza 45, to (cid:285)eby wszystko dzia(cid:239)a(cid:239)o poprawnie, b(cid:218)dziesz musia(cid:239) zmodyfikowa(cid:202) makro tak, aby korzysta(cid:239)o z nowego, poprawnego adresu komórki, a ta po wykonaniu takiej opera
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: