Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00604 011031 17240295 na godz. na dobę w sumie
Excel 2016 PL. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Excel 2016 PL. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1738-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Moc Excela w Twoich rękach!

Oto Twój niezastąpiony pomocnik do biurowej czarnej roboty — Excel! Pewnie już dobrze go znasz. Jeśli jednak wciąż zdarzają Ci się irytujące wpadki, gdy na 5 minut przed wysłaniem szefowi raportu program właśnie wyświetlił jakieś bzdury w kolumnie G, połączonej z trzydziestoma innymi kolumnami, czas się dokształcić. Jeśli na co dzień pracujesz z Excelem, a on nie zawsze rozumie, czego próbujesz dokonać, sięgnij po ten przewodnik!

W tej książce znajdziesz mnóstwo praktycznych ćwiczeń dla tych, którzy mniej więcej wiedzą, jak posługiwać się Excelem, ale czasem wpadają w jego pułapki lub nie wykorzystują zaawansowanych funkcji programu. Dowiesz się, jak formatowanie zmienia wyniki Twoich obliczeń, jak wygląda sprawdzanie poprawności danych i jak właściwie stosować tabele. Poznasz niuanse związane z względnym lub bezwzględnym adresowaniem komórek, nauczysz się nadawać nazwy zakresom i tworzyć przeróżne typy wykresów. Sprawdzisz także, jak w Excelu wygląda analiza danych i do czego służą scenariusze. Zostań specem od Excela 2016 PL!

Excel 2016 PL — nie daj się zaskoczyć!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Opieka redakcyjna: Ewelina Burska Projekt okładki: Jan Paluch Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/ex16cz Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1738-3 Copyright © Helion 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:282)ci Rozdzia(cid:257) 1. Wst(cid:216)p K(cid:257)opoty z wprowadzaniem danych Wprowadzenie Liczby i tekst Gdy liczba, któr(cid:200) wpisujemy lub widzimy, ró(cid:285)ni si(cid:218) od zapami(cid:218)tanej Liczby, kropki i przecinki Jak Excel pomaga wype(cid:239)nia(cid:202) komórki Dwie linie tekstu w jednej komórce Rozdzia(cid:257) 2. Manipulowanie zawarto(cid:282)ci(cid:196) arkusza Rozdzia(cid:257) 3. Wprowadzenie Mniej znane operacje na zakresach danych B(cid:239)(cid:218)dy zaokr(cid:200)gle(cid:241) Jak sprawdzi(cid:202), gdzie s(cid:200) liczby, a gdzie formu(cid:239)y Kopiowanie formu(cid:239) bez zmiany adresów wzgl(cid:218)dnych Najprostsze obliczenia bez formu(cid:239) Formatowanie Wprowadzenie Przypomnienie Formatowanie u(cid:239)atwia obliczenia 5 9 11 11 12 17 20 26 31 33 33 34 40 42 45 49 51 51 52 56 Poleć książkęKup książkę 6 Excel 2016 PL • (cid:193)wiczenia zaawansowane Rozdzia(cid:257) 4. Rozdzia(cid:257) 5. Rozdzia(cid:257) 6. Rozdzia(cid:257) 7. Formatowanie warunkowe i niestandardowe Style Motywy Szablony Zabezpieczenia Wprowadzenie Cz(cid:218)ste zapisywanie pliku Ochrona pliku Ochrona skoroszytu Ochrona informacji osobistych Ochrona arkusza Sprawdzanie poprawno(cid:258)ci danych Tabele Wprowadzenie Formu(cid:257)y Wprowadzenie Adresy wzgl(cid:218)dne i bezwzgl(cid:218)dne Przeliczanie r(cid:218)czne i automatyczne Wy(cid:258)wietlanie formu(cid:239) w komórkach Formu(cid:239)y trójwymiarowe i adresowanie po(cid:258)rednie Szacowanie formu(cid:239) Zamiana formu(cid:239) na warto(cid:258)ci B(cid:239)(cid:218)dy oblicze(cid:241) Inspekcja formu(cid:239) Nazwy Wprowadzenie Nazywanie sta(cid:239)ych Nazwy zakresów z adresowaniem bezwzgl(cid:218)dnym Nazwy na poziomie arkusza i na poziomie skoroszytu Nazwy zakresów z adresowaniem wzgl(cid:218)dnym Nazywanie formu(cid:239) Nazywanie zakresów definiowanych dynamicznie Rozdzia(cid:257) 8. Wykresy Wprowadzenie Stoliczku, nakryj si(cid:218), czyli o tym, co otrzymujemy z (cid:239)aski Excela Wykres liniowy a wykres XY Wykresy sumuj(cid:200)ce do 100 Wykres radarowy 63 70 77 80 87 87 88 90 93 94 99 107 111 111 127 127 128 132 133 135 139 142 144 149 157 157 157 160 163 168 170 172 179 179 180 184 188 193 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:278)ci Wykres b(cid:200)belkowy Wykres powierzchniowy Linia trendu Przyk(cid:239)ady nietypowych wykresów Interpolacja wykresu Wykresy przebiegu w czasie Unikanie zb(cid:218)dnej pracy — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 1. Unikanie zb(cid:218)dnej pracy — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 2. Szukaj wyniku, Solver i scenariusze Wprowadzenie Szukaj wyniku Solver Scenariusze Rozdzia(cid:257) 9. Rozdzia(cid:257) 10. Elementy analizy danych Wprowadzenie Sortowanie Filtrowanie Tabele przestawne 7 195 196 199 202 206 208 210 213 215 215 216 223 228 233 233 234 238 240 Poleć książkęKup książkę 8 Excel 2016 PL • (cid:193)wiczenia zaawansowane Poleć książkęKup książkę 8 Wykresy Wprowadzenie Interpretowanie danych zapisanych w tabelach jest uci(cid:200)(cid:285)liwe i nudne. Cz(cid:218)(cid:258)ciej ni(cid:285) dane szczegó(cid:239)owe interesuj(cid:200) nas tendencje zmian i wyniki ogólne. Zwykle chcemy si(cid:218) dowiedzie(cid:202), czy jaka(cid:258) warto(cid:258)(cid:202) wzrasta, czy maleje, w którym miesi(cid:200)cu zarobki by(cid:239)y najwi(cid:218)ksze lub na sprzeda(cid:285)y jakiego produktu sklep najwi(cid:218)cej traci. (cid:146)atwiej to zobaczy(cid:202) na wykre- sach, ni(cid:285) odczyta(cid:202) z tabel. Narz(cid:218)dzia do tworzenia i obróbki wykresów z ka(cid:285)d(cid:200) wersj(cid:200) Excela staj(cid:200) si(cid:218) wygodniejsze i daj(cid:200) wi(cid:218)cej mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Po(cid:239)o(cid:285)ono nacisk na szybk(cid:200) i (cid:239)atw(cid:200) zmian(cid:218) typów, uk(cid:239)adów i stylów. Teraz nie trzeba mozol- nie budowa(cid:202) wykresu krok po kroku; warto jednym ruchem utworzy(cid:202) wykres domy(cid:258)lny i szybko go przekszta(cid:239)ci(cid:202), zmieniaj(cid:200)c typ, uk(cid:239)ad i styl. Taka metoda zapewne zaspokoi ponad 90 potrzeb zwyk(cid:239)ych u(cid:285)yt- kowników, a w przypadkach wyj(cid:200)tkowych... no có(cid:285), maj(cid:200)c specjalne wymagania, trzeba popracowa(cid:202) nad szczegó(cid:239)ami. Je(cid:285)eli cz(cid:218)sto u(cid:285)ywa si(cid:218) nietypowych wykresów, przystosowanych do potrzeb b(cid:200)d(cid:283) upodoba(cid:241), nale(cid:285)y przygotowa(cid:202) w(cid:239)asne szablony, a naj- cz(cid:218)(cid:258)ciej u(cid:285)ywany typ wykresu warto wybra(cid:202) jako domy(cid:258)lny. 179 Poleć książkęKup książkę 180 Excel 2016 PL • (cid:193)wiczenia zaawansowane Stoliczku, nakryj si(cid:216), czyli o tym, co otrzymujemy z (cid:257)aski Excela Tworzenie wykresów domy(cid:258)lnych zosta(cid:239)o maksymalnie zautomaty- zowane. (cid:109) W I C Z E N I E 8.1 (cid:109)wiczenie jest przypomnieniem podstawowych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci two- rzenia wykresów w Excelu 2007/2010. (cid:84) Przygotuj dane pokazane na rysunku 8.1 i przedstaw je na wykresie domy(cid:258)lnym tworzonym w oddzielnym arkuszu. (cid:84) Powi(cid:218)ksz czcionk(cid:218) napisów na wykresie. (cid:84) Przenie(cid:258) wykres do arkusza zawieraj(cid:200)cego dane. (cid:84) Sprawd(cid:283) dynamiczne powi(cid:200)zanie wykresu z danymi w arkuszu. Rysunek 8.1. Dane do wykresu Rozwi(cid:200)zanie 1. Przygotuj dane pokazane na rysunku 8.1 i zaznacz zakres A1:C4. 2. Naci(cid:258)nij klawisz F11, co spowoduje utworzenie wykresu domy(cid:258)lnego w oddzielnym arkuszu Wykres1 (patrz rysunek 8.2)1. 3. Naprowadzaj(cid:200)c kursor na ró(cid:285)ne elementy wykresu, odczytaj obja(cid:258)nienia. Na rysunku 8.2 wida(cid:202) obja(cid:258)nienia dwóch elementów: O(cid:258) pionowa i Seria danych W skarbonce Punkt Asia (pierwszy punkt pierwszej serii danych). 4. W standardowym domy(cid:258)lnym szablonie podpisy punktów na osiach i opisy w legendzie s(cid:200) pisane drobn(cid:200) czcionk(cid:200) 9-punktow(cid:200) i przez to trudne do odczytania. 1 Kolejne wykresy tworzone w tej samej sesji Excela b(cid:218)d(cid:200) umieszczane w arkuszach Wykres2, Wykres3 itd. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 8. • Wykresy 181 Rysunek 8.2. Na standardowym domy(cid:258)lnym wykresie napisy s(cid:200) za ma(cid:239)e Opis w legendzie kliknij prawym przyciskiem myszy i z podr(cid:218)cznego paska narz(cid:218)dzi nad menu kontekstowym wybierz polecenie Czcionka…, by w wy(cid:258)wietlonym oknie dialogowym zwi(cid:218)kszy(cid:202) jej rozmiar, na np. 12, tak jak na rysunku 8.2. 5. Wydaj polecenie Narz(cid:218)dzia wykresów2/Projektowanie/Lokalizacja — Przenie(cid:258) wykres i w oknie Przenoszenie wykresu w polu Obiekt w: wybierz arkusz, w którym s(cid:200) zapisane dane, np. Arkusz1, tak jak na rysunku 8.3. Wynik przeniesienia zosta(cid:239) pokazany na rysunku 8.4. W (cid:202)wiczeniach 8.2 i 8.3 zobaczysz, jak tworzy(cid:202) wykres od razu osadzony w arkuszu obok danych. 6. Wypróbuj dynamiczne po(cid:239)(cid:200)czenie wykresu z danymi: (cid:84) wpisanie Kasia w A2 zmieni podpis pierwszego punktu na osi kategorii (Asia (cid:31) Kasia), (cid:84) zmiana dowolnej warto(cid:258)ci w zakresie B2:C4 spowoduje zmian(cid:218) wysoko(cid:258)ci odpowiedniej kolumny i ewentualne przeskalowanie osi — zobacz, jak zmieni si(cid:218) wykres po wpisaniu 15 z(cid:239) w B3. 2 Nazwa panelu Narz(cid:218)dzia wykresów pojawia si(cid:218) jedynie na chwil(cid:218) po aktywuj(cid:200)cym klikni(cid:218)ciu wykresu. Poleć książkęKup książkę 182 Excel 2016 PL • (cid:193)wiczenia zaawansowane Rysunek 8.3. Przenoszenie wykresu do arkusza z danymi Rysunek 8.4. Wykres po przeniesieniu do arkusza z danymi Komentarz Zauwa(cid:285), (cid:285)e po przeniesieniu wykresu do arkusza z danymi (patrz pole- cenie 5.) arkusz Wykres1 zosta(cid:239) automatycznie skasowany. (cid:109) W I C Z E N I E 8.2 Sprawdzimy teraz, w jaki sposób Excel ustala kategorie i serie na wykresie. Przygotuj arkusz danych pokazany na rysunku 8.5 i poka(cid:285) te dane na wykresie domy(cid:258)lnym, osadzonym w arkuszu obok danych. Potem uzu- pe(cid:239)nij dane zgodnie z rysunkiem 8.6 i sporz(cid:200)d(cid:283) nowy wykres domy(cid:258)lny. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 8. • Wykresy 183 Rozwi(cid:200)zanie 1. Zaznacz zakres A1:C4, naci(cid:258)nij kombinacj(cid:218) klawiszy Alt+F1. Otrzymasz wynik pokazany na rysunku 8.5. Rysunek 8.5. Wykres danych, gdy rodzajów posi(cid:239)ków by(cid:239)o wi(cid:218)cej ni(cid:285) dni Dni tygodnia zosta(cid:239)y uznane za serie, a posi(cid:239)ki za kategorie. 2. Dopisz dane w kolumnach D, E i F, tak jak na rysunku 8.6, i powtórz tworzenie wykresu w sposób opisany w poleceniu 1. Rysunek 8.6. Wykres danych, gdy dni by(cid:239)o wi(cid:218)cej ni(cid:285) rodzajów posi(cid:239)ków Tym razem dni tygodnia zosta(cid:239)y uznane za kategorie, a posi(cid:239)ki za serie. 3. Je(cid:285)eli wykres z rysunku 8.6 nie jest aktywny, kliknij go i wydaj polecenie Narz(cid:218)dzia wykresów/Projektowanie/Prze(cid:239)(cid:200)cz wiersz/ kolumn(cid:218). Wykres z rysunku 8.6 zmieni si(cid:218) na pokazany na rysunku 8.7. Poleć książkęKup książkę 184 Excel 2016 PL • (cid:193)wiczenia zaawansowane Rysunek 8.7. Wykres 8.6 po zamianie wierszy i kolumn Komentarze (cid:84) Excel zak(cid:239)ada, (cid:285)e kategorii jest wi(cid:218)cej ni(cid:285) serii, dlatego: (cid:84) w punkcie 1. trzy posi(cid:239)ki ((cid:258)niadanie, obiad, kolacja) zosta(cid:239)y uznane za kategorie, a dwa dni tygodnia (poniedzia(cid:239)ek, wtorek) za warto(cid:258)ci; (cid:84) w punkcie 2. trzy posi(cid:239)ki ((cid:258)niadanie, obiad, kolacja) zosta(cid:239)y uznane za warto(cid:258)ci, a dni pi(cid:218)(cid:202) tygodnia (poniedzia(cid:239)ek, wtorek, (cid:258)roda, czwartek, pi(cid:200)tek) za kategorie. (cid:84) Wszystkie kategorie s(cid:200) „równouprawnione”, co oznacza, (cid:285)e ka(cid:285)dej jest na osi przyznawane tyle samo miejsca (skok o tak(cid:200) sam(cid:200) podzia(cid:239)k(cid:218)). Warto o tym pami(cid:218)ta(cid:202), gdy(cid:285) wkrótce z tego skorzystamy, porównuj(cid:200)c wykres liniowy z wykresem XY (patrz (cid:202)wiczenie 8.3). (cid:84) W ka(cid:285)dej kategorii s(cid:200) przedstawiane warto(cid:258)ci ze wszystkich serii. (cid:84) Jak wida(cid:202) w punkcie 3., zamiana kategorii na warto(cid:258)ci i odwrotnie jest prosta, wi(cid:218)c nie ma si(cid:218) co przejmowa(cid:202) wyborem domy(cid:258)lnym — je(cid:285)eli nam nie odpowiada, zawsze mo(cid:285)emy wykona(cid:202) zamian(cid:218). Wykres liniowy a wykres XY Nie ma wykresów „dobrych na wszystko”. Wybór zale(cid:285)y od tego, co chcemy pokaza(cid:202), a — jak poka(cid:285)(cid:218) w nast(cid:218)pnych (cid:202)wiczeniach — w(cid:239)a- (cid:258)ciwy wybór ma wielkie znaczenie. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 8. • Wykresy 185 Zaczn(cid:218) od pokazania ró(cid:285)nicy mi(cid:218)dzy wykresem liniowym a wykre- sem XY. Zobaczysz, (cid:285)e wykres liniowy w Excelu to co(cid:258) zupe(cid:239)nie innego ni(cid:285) wykres liniowy znany ze szko(cid:239)y (gdzie tak nazywano wykres funkcji liniowej). (cid:109) W I C Z E N I E 8.3 Sporz(cid:200)d(cid:283) wykres znanej ze szko(cid:239)y funkcji liniowej y=x, podaj(cid:200)c war- to(cid:258)ci funkcji w punktach x1=0, x2=1 i x3=7. Jaki typ wykresu nale(cid:285)y wybra(cid:202)? Liniowy czy XY? (cid:137) Wykres Liniowy ma poziom(cid:200) o(cid:258) kategorii i pionow(cid:200) o(cid:258) warto(cid:258)ci, za(cid:258) wykres XY ma dwie osie warto(cid:258)ci. (cid:137) Aby mie(cid:202) pewno(cid:258)(cid:202), który z tych wykresów wybra(cid:202), warto sporz(cid:200)dzi(cid:202) oba i porówna(cid:202). Rozwi(cid:200)zanie — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 1. — tworzenie wykresu liniowego 1. Wpisz dane i zaznacz zakres B1:B4, tak jak na rysunku 8.8. 2. Wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy — Liniowy ze znacznikami. Otrzymasz wynik pokazany na rysunku 8.8. 3. Aby poprawi(cid:202) opisy kategorii, kliknij prawym przyciskiem myszy dowoln(cid:200) etykiet(cid:218) na osi poziomej i z menu podr(cid:218)cznego wybierz polecenie Zaznacz dane. 4. W oknie Wybieranie (cid:283)ród(cid:239)a danych (patrz rysunek 8.9) kliknij przycisk Etykiety osi poziomej (kategorii)/Edytuj i po wy(cid:258)wietleniu okna Etykiety osi zaznacz mysz(cid:200) zakres A2:A4. Zatwierd(cid:283) zmiany klikni(cid:218)ciami OK. Etykiety kategorii zostan(cid:200) zmienione na 0, 1, 7, ale linia wykresu b(cid:218)dzie za(cid:239)amana, co nie odpowiada wykresowi znanej ze szko(cid:239)y funkcji liniowej. Komentarze (cid:84) Gdyby(cid:258)my w punkcie 1. zamiast B1:B4 zaznaczyli zakres A1:A4, otrzymaliby(cid:258)my nak(cid:239)adaj(cid:200)ce si(cid:218) na siebie wykresy dwóch identycznych serii. Ci(cid:200)g liczb w kolumnie A zosta(cid:239)by rozpoznany jako nast(cid:218)pna seria danych, a nie jako ci(cid:200)g etykiet kategorii, jak to si(cid:218) zdarzy(cid:239)o w (cid:202)wiczeniach 8.1 i 8.2. Ci(cid:200)gi liczbowe s(cid:200) w zasadzie rozpoznawane jako dane, a nie etykiety. Poleć książkęKup książkę 186 Excel 2016 PL • (cid:193)wiczenia zaawansowane Rysunek 8.8. Wykres liniowy i sposób jego utworzenia. Nie zosta(cid:239)y okre(cid:258)lone kategorie, wi(cid:218)c Excel automatycznie je ponumerowa(cid:239): 1, 2, 3 Rysunek 8.9. Poprawianie etykiet osi poziomej (cid:84) Na wykresie nazywanym w Excelu liniowym kategorie s(cid:200) równo oddalone, maj(cid:200) jednakowe rozmiary z etykietami tekstowymi. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 8. • Wykresy 187 Na rysunku 8.9 na osi kategorii mamy kolejne, równo oddalone punkty z podpisami 0, 1 i 7. Nie ma znaczenia, (cid:285)e ró(cid:285)nica mi(cid:218)dzy 1 i 7 jest 6 razy wi(cid:218)ksza ni(cid:285) mi(cid:218)dzy 1 i 0. Rozwi(cid:200)zanie — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 2. — tworzenie wykresu XY 1. Zaznacz zakres A1:B4 z rysunku 8.8. 2. Wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy — Punktowy z prostymi liniami i znacznikami. Otrzymasz wynik pokazany na rysunku 8.10. Rysunek 8.10. Wykres punktowy odpowiada szkolnemu wykresowi funkcji liniowej Komentarze (cid:84) Wykres punktowy XY ma dwie osie warto(cid:258)ci, co oznacza, (cid:285)e liczby s(cid:200) na nich odk(cid:239)adane proporcjonalnie do swej wielko(cid:258)ci; 7 le(cid:285)y siedem razy dalej od pocz(cid:200)tku osi ni(cid:285) 1. Dzi(cid:218)ki temu wykres XY przypomina szkolny wykres funkcji. (cid:84) Zrozumienie istoty ró(cid:285)nicy mi(cid:218)dzy wykresami liniowymi i XY jest bardzo wa(cid:285)ne; trzeba pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e odcinki na osi kategorii nigdy nie odpowiadaj(cid:200) warto(cid:258)ciom liczbowym, wi(cid:218)c wykresy z osi(cid:200) kategorii w zasadzie nie nadaj(cid:200) si(cid:218) do przedstawiania funkcji matematycznych. (cid:84) U(cid:285)ycie wykresów z osi(cid:200) kategorii do przedstawiania funkcji matematycznych jest dopuszczalne w szczególnym przypadku, gdy nazwami kategorii b(cid:218)d(cid:200) liczby stanowi(cid:200)ce ci(cid:200)g arytmetyczny (ró(cid:285)nica mi(cid:218)dzy kolejnymi liczbami jest sta(cid:239)a). Poleć książkęKup książkę 188 Excel 2016 PL • (cid:193)wiczenia zaawansowane Wykresy sumuj(cid:196)ce do 100 Wykresy tego typu s(cid:200) przydatne, gdy chcemy oceni(cid:202), w jaki sposób ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202) rozk(cid:239)ada si(cid:218) na cz(cid:218)(cid:258)ci, np. pokaza(cid:202), jak(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) dochodów wyda- jemy na p(cid:239)acenie podatków, na (cid:285)ywno(cid:258)(cid:202), ubrania itd. Zw(cid:239)aszcza wykres ko(cid:239)owy jest uwielbiany przez badaj(cid:200)cych opini(cid:218) publiczn(cid:200), gdy(cid:285) (cid:239)atwo na nim pokaza(cid:202), jaka cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) badanych jest za, jaka przeciw, a jaka „za, a nawet przeciw”, czyli nie ma poj(cid:218)cia, o co chodzi, lub si(cid:218) dan(cid:200) spraw(cid:200) w ogóle nie przejmuje. (cid:109) W I C Z E N I E 8.4 Wspólnota mieszka(cid:241)ców postanowi(cid:239)a zbudowa(cid:202) nowy (cid:258)mietnik, ale ta budowa, jak ka(cid:285)da inna, kosztuje, wi(cid:218)c znale(cid:283)li si(cid:218) zwolennicy i prze- ciwnicy. Przeprowadzono g(cid:239)osowanie, którego wyniki wpisano do arku- sza, takiego jak na rysunku 8.11. Przedstaw wyniki g(cid:239)osowania na wykresie ko(cid:239)owym z etykietami pro- centowego rozk(cid:239)adu g(cid:239)osów. Rozwi(cid:200)zanie 1. Zaznacz zakres A2:B4 i wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy — Ko(cid:239)owy 2-W, tak jak na rysunku 8.11. 2. Je(cid:285)eli trzeba, kliknij wykres, aby sta(cid:239) si(cid:218) aktywny, i wydaj polecenie Projektowanie/Style wykresu — Styl 9. 3. Kliknij dwukrotnie dowoln(cid:200) etykiet(cid:218) danych i w oknie Formatowanie etykiet danych w(cid:239)(cid:200)cz opcj(cid:218) Opcje etykiet/Po(cid:239)o(cid:285)enie etykiety/Koniec zewn(cid:218)trzny i wy(cid:239)(cid:200)cz opcj(cid:218) Poka(cid:285) linie wiod(cid:200)ce. Wynik wida(cid:202) na rysunku 8.12. 4. Mo(cid:285)esz klikn(cid:200)(cid:202) Tytu(cid:239) wykresu i przeci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) go mysz(cid:200) w inne miejsce lub klikn(cid:200)(cid:202) drugi raz i przej(cid:258)(cid:202) do jego edycji. Do edycji mo(cid:285)esz przej(cid:258)(cid:202) równie(cid:285), klikaj(cid:200)c tytu(cid:239) prawym przyciskiem myszy i wybieraj(cid:200)c z menu podr(cid:218)cznego polecenie Edytuj tekst. Komentarz Wykres ko(cid:239)owy jest bardzo wygodny i obrazowy, ale ma tylko jedn(cid:200) warstw(cid:218), czyli mo(cid:285)na na nim pokaza(cid:202) tylko jedn(cid:200) seri(cid:218) danych. Gdyby g(cid:239)osuj(cid:200)cy odpowiadali nie na jedno, lecz dwa pytania, wyniki nale- (cid:285)a(cid:239)oby przedstawi(cid:202) na dwóch oddzielnych wykresach ko(cid:239)owych. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 8. • Wykresy 189 Rysunek 8.11. Tworzenie prostego wykresu ko(cid:239)owego Rysunek 8.12. Formatowanie etykiet danych Poleć książkęKup książkę Notatki Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2016 PL. Ćwiczenia zaawansowane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: